MOTIONER 2005, del 3b

Fler exempel på motioner hittar du på;
Motioner del 1a samt Motioner del 1b, och
Motioner, del 2 - 2004, Motioner, del 2b - 2004, och
Motioner, del 3 - 2005, och
Motioner, del 4 - 2006.

OBS! Se även Motioner, del 5 - 2007 / del 5b - 2007 / del 5c - 2007 / del 5d - 2007

Motioner - 2008 / Motion 15 - 2008 / Bilaga, stadgejusteringar - 2008

Index över alla motioner

Tips på hur en motion ska utformas.

Kom gärna med egna förslag på motioner som är allmänt användbara!

Medlemmarnas motioner är en extremt viktig del för föreningen. Här har alla medlemmar möjlighet att komma med bra och användbara förslag på vad styrelsen ska arbeta med, och här har medlemmarna möjlighet att styra upp föreningens arbete.

Medlemmarna måste inse betydelsen av motionerna och använda motionerna som ett redskap för att styrelsen ska arbeta med det som är viktigt för föreningen och de enskilda medlemmarna. Motionerna är alltså till för att garantera att styrelsen presterar något för det arvode de får, och är av särskilt stor betydelse om man har en ny och (genomgående) oerfaren styrelse.

Varje motion måste resultera i konkreta beslut för styrelsen att arbeta med (så att styrelsen inte i efterhand kan komma med olika ursäkter varför de inte gjort vad medlemmarna begärt).

Det är också extremt viktigt att krav ställs på att styrelsen löpande informerar om aktuell status för det som styrelsen arbetar med. Om styrelsen inte gör detta kan det gå ett eller kanske t.o.m. flera år innan medlemmarna upptäcker att styrelsen inte klarar av sitt arbete.
När detta upptäcks kan styrelsen göra det enkelt för sig och bara avgå. Dvs flera års arvoden kan vara helt bortkastat, och fördröjningen av det arbete som skulle utförts kan kosta föreningen miljontals kronor, likväl som att felaktiga beslut av styrelsen genererat stora onödiga utgifter. Kvar står medlemmarna i en tuff situation där ingen vill ta över styrelsearbetet pga att det misskötts under alltför lång tid.

Stämman är också det tillfälle medlemmarna får att ställa frågor om hur verksamheten bedrivits. Detta tillfälle måste utnyttjas för att garantera någon form av kvalitet i av styrelsen utfört arbete! Under punkten "ansvarsfrihet" på stämmans dagordning kan du t.ex. fråga vad styrelsen gjort under sin tid (om de inte informerat om detta löpande).

Väldigt många har hört av sig till mig och visat uppskattning för mina synpunkter, men det räcker inte att bara en eller ett par personer tar initiativ till att det ska börja fungera i vår förening. Det går inte att komma till stämman (vilket det dessutom normalt bara är en tredjedel av medlemmarna som gör i min förening) för att sitta tyst och lita på att någon annan ska göra allt arbete. Du måste komma till stämman och göra din röst hörd (under ordnade former) så att styrelsen förstår att de har krav på sig att prestera något !


OBS! Se även Motioner 2006

Skriv till media ! NU !!!Innehållsförteckning

A

05(09). Installation av brandlarm på vind och källare
06(28). Kodlås

B

07(49). Anlitande av revisionsföretag
09(44). Nytt arbetssätt/stadgetillägg - inventariebok nödvändig, grundkrav från revisorer
14(45). Nytt arbetssätt/stadgetillägg - beslutsliggare är nödvändig för en styrelse

11(23). Nytt arbetssätt/stadgetillägg - medlemsinformation (se även #22)
08(50). Nytt arbetssätt/stadgetillägg - styrelsen måste svara medlemmarna

12(15). Nytt arbetssätt/stadgetillägg - redovisning för medlemmarna av revisorernas anmärkningar
10(29). Nytt arbetssätt/stadgetillägg och ändring - utdelning av årsredovisning när denna är klar
13(01). Nytt arbetssätt/stadgetillägg - utredning av motioner och presentation av resultat (se #10)

C

17(14). Fritidslokal - bättre utnyttjande & korrekt redovisning
16(27). Mattsugningsmaskiner (där inget hänt sedan medlemmarnas svar... från nästan alla)

15(38). Biljardcaféet (hör inte till "fritid"... har styrelsen bara läst själva rubriken i denna motion?)

D

24(26). Balkonginglasningstillstånd

E

21(37). Ständigt uppdaterad informationspärm om föreningen
22(40). Information från styrelse till medlemmarna vilka regler som gäller
44(47). Anslagstavla i källaren
46(19). Brf på Internet

45(48). Ingen reklam på anslagstavla

F

23(39). Underlättande av renoveringar i bostadsrätter
50(25). Reducering av telefonkatalogutskick

G

25(43). Framtagande av trivselföreskrifter
26(13). Utökade tvättider på söndagarna, 10.00 - 14.00 kan ev. gälla andra rödmärkta helgdagar

H

27(11). Utbyte av tvättmaskiner
28(12). Mattvättmaskin installeras i en av tvättstugorna (en i varje hus)
29(10). Utredning och utbyte av stamrör
34(42). Badrumsrenovering
30(08). Elrenovering - jordat " 3-fas
31(07). Utbyte av bostadsrätternas ytterdörrar
20(18). Plats för (EU)-mopeder och motorcyklar

I

36(02). Vaktmästartjänsten - arbetsbeskrivning & reducerad arbetstid
37(03). Städavtal - översyn av behov & sänkning av kostnader
38(04). Trädgårdsskötselavtal - arbetsbeskrivning & brytning av avtal

48(16). Redovisning av föreningens hyreslokaler

47(17). Kabel-TV-utredning & utökning av kabelkanaler

49(24). Styrning av värmen - en kunskap som måste finnas bland fler än vaktmästaren

51(33). Kontroll av energiförbrukning och åtgärder för rätt temperaturreglering

52(34). Bortflyttning av gamla cyklar

53(35). Åtgärdande av framkomlighetsproblem på GoaGubbarsgatan

54(36). Miljömedvetenhet inom styrelsen

J

39(46). Utredning av arvodesutbetalningar och krav på återbetalningg, om så visar sig aktuellt.
40(32). Utredning av återbetalning av fg styrelses (före 2003) Alicanteresa
41(05). Rättsliga åtgärder mot alla parter i värme & vent.arbetet
42(20). Utredning av tidigare utgifter
43(21). Information från styrelsen till medlemmarna om hur föreningen hanterats tidigare år

K

55(06). Valberedning måste finnas

L

56(41). Försök av styrelsen att engagera medlemmarna mer i föreningen
57(22). Certifiering av föreningen (med certifieringsinfo från HSB, 2 sidor)

M

58(31). Kurser för styrelseledamöter
59(30). Attraktivare GoaGubbar " kunskapsinventering

F

23(39). Underlättande av renoveringar i bostadsrätter
50(25). Reducering av telefonkatalogutskick

Styrelsen önskar följande;
"Stämman beslutar att avslå motionerna"
av följande anledning;
"Styrelsen anser detta är frågor som mycket bra lämpar sig att arbeta med på frivillig bas. Styrelsen hoppas att motionären tar ett sådant initiativ att engagera andra medlemmar i detta arbete".


Kommentar:
Visst skulle väl jag kunna göra styrelsens arbete, men varför är det styrelsen som ska ha arvodet för detta, undrar jag i så fall? Dessutom förutsätter detta att jag får samma befogenheter som styrelsen, eftersom det annars inte är genomförbart. Personligen tycker jag det är bättre om styrelsen sköter styrelsearbetet.

Övrigt:
Styrelsen anser att motionerna ska avslås !!! Två av de minst 35 motioner som styrelsen vill avslå.
Styrelsen anser att det är frågor som ”mycket bra” lämpar sig att arbeta med på ”frivillig bas”.
Styrelsen hoppas att motionären tar ett sådant initiativ att engagera andra medlemmar i detta arbete.
Ja, det var ju snällt av styrelsen att lämna över denna del av styrelsearbetet på mig som inte sitter i styrelsen och som inte har resurserna att göra mer än vad jag redan gjort här.
Det måste vara bättre om styrelsen, som får rejält betalt för sitt arbete (eller i alla fall för det som det var tänkt att de skulle arbeta med), sköter denna del av styrelsearbetet själva. Styrelsen tycker mina förslag är bra, men ändå vill styrelsen att de avslås, bara av anledningen att de själva inte är intresserade av att arbeta med detta.

Förslag:
Dessa punkter tas upp igen och styrelsen får i uppgift att sköta dessa styrelsefrågor (och klart inom en given tidsram).


Frågor till styrelsen:
 1. Tycker styrelsen att dessa två uppgifter är för komplicerade för styrelsen att hantera?

G

25(43). Framtagande av trivselföreskrifter
26(13). Utökade tvättider på söndagarna, 10.00 - 14.00 kan ev. gälla andra rödmärkta helgdagar

Svar från styrelsen:
"Stämman bifaller motionen med löpnummer 25 angående framtagande av trivselregler".
Styrelsen skriver också;
"Framtagande av regler kommer att ske så snart arbetsbelastningen för styrelsen medger detta".


Kommentar:
Med tanke på att ingen i denna förening vet vad styrelsen arbetat med så kan man säga att denna punkt om framtagande av trivselregler känns osäker, om den ens någonsin kommer att genomföras. Men det var ju trevligt att styrelsen "biföll" i alla fall en av mina 50 motioner (även om det sedan aldrig hände något på denna front).

Motionen om utökade tvättider ignorerades helt av styrelsen.

Övrigt:
Tycker styrelsen att vi ska fortsätta på samma linje som alla andra år där medlemmarna inte vet vad styrelsen kommer att ta tag i?

Trivselföreskrifter

När styrelsen skriver att framtagandet av regler kommer att ske så snart arbetsbelastningen för styrelsen medger detta, så måste dessa föreskrifter finnas klara idag. Detta eftersom styrelsen uppenbarligen haft så gott om tid att de kunnat ägna sig åt helt andra saker än det som bestämts på stämman att styrelsen ska arbeta med. Men varför har medlemmarna inte fått ta del av dessa trivselföreskrifter? Medlemmarna måste ju godkänna dessa!

Ej röd dag

OBS! Vill passa på att upplysa om att nyårsafton INTE är en röd dag. Denna dag ska alltså i fortsättningen INTE markeras i tvättlistorna som att man inte får tvätta.

Förslag:
Dessa punkter tas upp igen och styrelsen får i uppgift att utföra detta inom en given tidsram (om styrelsen inte skött sitt uppdrag och färdigställt detta innan årsmötet 2005).


Frågor till styrelsen:
 1. Medlemmarna måste ta del av de skriftligt framtagna trivselföreskrifterna i mycket god tid före årsstämman 2005 så att medlemmarna hinner läsa igenom innehållet, så att det sedan kan diskuteras och godkännas av medlemmarna på stämman. Blir det så?
 2. Hade styrelsen inför årsmötet 2004 inte ens funderat över någon plan på hur detta framtagande av trivselregler skulle gå till? Har styrelsen ens utrett detta till stämman 2005?
 3. Varför har medlemmarna inte engagerats i framtagandet av dessa trivselföreskrifter (dvs inte genom att göra styrelsens arbete och skriva dessa, utan genom att läsa igenom vad styrelsen skrivit för att sedan lämna kommentarer och synpunkter på dessa)?
 4. Vilka medlemmar ska ingå i den grupp som ger synpunkter på trivselföreskrifterna innan de presenteras för medlemmarna?
 5. Vilka i styrelsen tar fram dessa föreskrifter?
 6. Vem rättar eventuella fel?
 7. Vem ansvarar för kvalitetssäkringen?
 8. Anser styrelsen sig ha tillräckliga kunskaper för att ta fram detta material?
 9. Beslut tas i denna fråga om trivselföreskrifter, där ovanstående frågor utreds och besvaras av styrelsen.

 10. Det bestäms att tvättiderna utökas så att man kan tvätta hela söndagar, precis som under vardagar. Under speciella helgdagar kan tvätt ske mellan 10-14.

H

27(11). Utbyte av tvättmaskiner
28(12). Mattvättmaskin installeras i en av tvättstugorna (en i varje hus)
29(10). Utredning och utbyte av stamrör
34(42). Badrumsrenovering
30(08). Elrenovering - jordat " 3-fas
31(07). Utbyte av bostadsrätternas ytterdörrar
20(18). Plats för (EU)-mopeder och motorcyklar

Svar från styrelsen:
"Stämman beslutar att motionerna anses vara besvarade"
med följande text;
"Styrelsen arbetar med en underhållsplan som sträcker sig över 10-20 år. Underhållsplanen är tillsammans med den årliga besiktningen underlag för såväl budget som ekonomisk 10 års-kalkyl. Styrelsen har ensamt förvaltningsansvaret för föreningens långsiktiga planering av såväl ekonomi, underhåll, skötsel, etc. I budgetarbetet tar sedan styrelsen de slutliga ställningstagandena med hänsyn till föreningens ekonomiska förutsättningar och aktuella underhållsbehov, önskemål om förbättringar, reparationer mm.

Styrelsen kommer i sitt framtida planerings- och budgetarbete beakta motionärernas förslag i den mån det är möjligt med hänsyn till föreningens långsiktiga ekonomi".


Kommentar:
Jag känner igen hela första delen av denna förklaring från broschyrer och annan litteratur om styrelsearbete, men i stället för att kopiera långa och i sammanhanget meningslösa texter, kanske det hade varit bättre om styrelsen sagt något om själva motionerna.

Motionen om mattvättmaskinen tog styrelsen inte ens upp i sina svar (precis som motionen om utökade tvättider).

Övrigt:
Med detta ganska långrandiga och intetsägande svar fick vi inte styrelsens syn på de olika motionerna, och ej heller någon information om kostnader eller något annat. Men man kan ju misstänka att det egentligen gäller samma sak här som för nästan alla andra frågor som kräver någon form av arbete, dvs att styrelsen inte håller med.
Styrelsen säger här klart och tydligt att styrelsen inte anser att medlemmarna har någon rätt till medbestämmande i den fastighet vi alla äger (inte bara styrelsen, som styrelsen tyvärr tycks tro).
Hade det inte varit bättre om styrelsen utrett de olika frågorna och presenterat kostnaderna och en plan INNAN medlemmarna skulle ta ett beslut i de olika frågorna (dvs så som det normalt ska fungera)?

Förslag:
Dessa motioner tas upp igen och styrelsen får i uppgift att utreda dessa punkter och presentera ett resultat inom en given tidsram.
Dessutom måste styrelsen förklara varför inte alla tvättmaskiner bytts ut. Jag gissar att det beror på att man la ner rätt mycket pengar på att renovera tvättmaskiner i stället för att byta ut dem när detta skulle ha gjorts, men styrelsen måste förklara sitt handlande här.


Frågor till styrelsen:
 1. Varför har inte styrelsen följt underhållsplanen och bytt ut alla tvättmaskinerna?
 2. I årsredovisningen 2002-2003 har styrelsen skrivit; "Tvättstugorna kommer att få nya maskiner där byte inte redan har skett, något som också ligger i fas med vår underhållsplan". Här ljuger styrelsen öppet och friskt för medlemmarna. Det ligger alls inte i fas med underhållsplanen. Alla tvättmaskinerna skulle redan ha varit utbytta. Det är nu år 2005. Men t.o.m. trots att styrelsen själv säger att även de sista maskinerna skulle bytas ut under 2004 så skedde inte detta.
 3. Hur mycket har service och reparationer av tvättmaskiner kostat under hela 2004 (alltså inte bara under verksamhetsåret 2003-2004)?
 4. Vad har styrelsen gjort med de maskiner som bytts ut?
  En del av dessa var väl fungerande / nyreparerade och skulle (enl. mitt förslag till styrelsen, som de ej svarade på) kunna stå som reservmaskiner... alternativt säljas för att bringa in lite pengar till t.ex. en fest eller dylikt (har detta gjorts och var gick pengarna i så fall?)?
 5. När har styrelsen planerat att byta ut resterande maskiner?
 6. Beslut tas i denna fråga, baserat på styrelsens utredning om kostnader och annat.

 7. Vad har utredningen av införskaffande av matttvättmaskiner lett till för resultat?
 8. Beslut tas om mattvättmaskiner, baserat på styrelsens utredning av kostnader och annat.

 9. Varför har styrelsen inte följt underhållsplanen och låtit byta ut stamrören?
  Här vill jag särskilt varna för styrelsens märkliga tankar om detta. Styrelsen (eller i alla fall vissa delar av den) tycks tro att man kan installera utanpåliggande rör. Detta skulle se fruktansvärt ut, inte bara i lägenheterna, utan även i trappuppgångarna. Detta får ALDRIG ske !!! Visst skulle det bli lite billigare att lösa det på detta sätt, men alla måste förstå att det kommer att få stora negativa ekonomiska effekter som direkt äter upp denna vinst.
  Med erfarenhet av hur styrelsen betett sig så här långt är det mycket troligt att styrelsen kommer att fortsätta genomföra förändringar utan medlemmarnas stöd, som kan få katastrofala effekter för föreningen!
  OBS! Nu riskerar vi att missa chansen till ROT-avdraget (för arbeten utförda mellan 15:e april 2004 och 30:e juni 2005 kan man få skattereduktion med 30% av arbetskostnaden, dock med vissa maxbelopp, och det gäller utgifter för underhåll, reparationer och om- och tillbyggnader), med som resultat att föreningen förlorar en hel del pengar i onödan.
 10. Har styrelsen utrett vad som behövs för byte av stamrör och kostnaderna för detta?
 11. Varför har inte styrelsen gått ut med information avseende stamrörsbyte för att undvika onödiga kostnader (eftersom t.ex. golv och kanske även vägg måste brytas upp när ny brunn och nya rör läggs in)?
 12. Beslut tas i denna fråga baserat på styrelsens utredning om kostnader, och det bestäms slutgiltigt och definitivt att en lösning med utanpåliggande rör ej är acceptabel (styrelsens skriftliga utredning delas ut till medlemmarna i god tid före stämman, så att stämman kan ta ett beslut avseende stamrörsbytet).

 13. Har styrelsen utrett hur en renovering av föreningens badrum ska utformas (så som man gjort i andra föreningar eftersom det är en av de viktigaste värdehöjande bitarna för en förening som ger flera rejäla fördelar), och vad kostnaderna blir för detta?
  Med tanke på att detta är så nära kopplat till byte av stamrören så är styrelsen ofrånkomligen skyldig att ta tag i detta, och medlemmarna måste kräva att styrelsen gör så!

 14. Har styrelsen utrett kostnaderna för byte till 3-fas, och vad blev resultatet av denna utredning?
 15. Beslut tas i denna fråga, baserat på styrelsens utredning om kostnader och annat (denna skriftliga utredning har delats ut till medlemmarna i god tid före stämman, så att stämman kan ta ett beslut).

 16. Har styrelsen utrett hur det ska gå till att göra om allt till jordade uttag i alla lägenheter, och vad kostnaderna blir för detta?
 17. Beslut tas i denna fråga, baserat på styrelsens utredning om kostnader och annat (denna skriftliga utredning ska vara utdelad till medlemmarna i god tid före stämman så att stämman kan ta ett beslut).

 18. Styrelsen vill att majoriteten nu ska betala för att minoriteten med gamla dörrar i GoaGubbar ska få dessa uppfräschade.
  Detta är inget annat än ett stort och oansvarigt resursslöseri, som är helt oförklarligt. De som inte bytt dörrar ska naturligtvis inte "belönas" med att få sina gamla dörrar uppfräschade på bekostnad av de i föreningen som underhåller sina lägenheter. Speciellt inte när det finns så mycket annat av betydligt större vikt!
  Varför har styrelsen i stället inte tagit tag i detta så att ej utbytta dörrar i stället byts ut till nya säkerhetsdörrar? Allt som behövs för detta är ju ett beslut på en stämma!
 19. Beslut tas i denna fråga, där styrelsen får i uppgift att ta fram en plan för hur alla dörrar ska bytas ut till säkerhetsdörrar, och där målning av gamla dörrar ej ska utföras. Denna plan ska presenteras för medlemmarna snarast.

 20. Har styrelsen utrett frågan om plats för (EU-)mopeder och motorcyklar, och vad blev resultatet av detta?
 21. Beslut tas i denna fråga, baserat på styrelsens utredning om kostnader och annat, där det bestäms att plats ska göras för motorcyklar och (EU-)mopeder efter godkännande från medlemmarna av planen.

I

36(02). Vaktmästartjänsten - arbetsbeskrivning & reducerad arbetstid
37(03). Städavtal - översyn av behov & sänkning av kostnader
38(04). Trädgårdsskötselavtal - arbetsbeskrivning & brytning av avtal

48(16). Redovisning av föreningens hyreslokaler

47(17). Kabel-TV-utredning & utökning av kabelkanaler

49(24). Styrning av värmen - en kunskap som måste finnas bland fler än vaktmästaren

51(33). Kontroll av energiförbrukning och åtgärder för rätt temperaturreglering

52(34). Bortflyttning av gamla cyklar

53(35). Åtgärdande av framkomlighetsproblem på GoaGubbarsgatan

54(36). Miljömedvetenhet inom styrelsen

Svar från styrelsen:
"Stämman beslutar att motionerna anses vara besvarade"
med följande text;
"Styrelsen har ansvaret för föreningens löpande förvaltning och skötsel avseende de områden som anges i motionerna. Styrelsen prövar fortlöpande vilket som är det för föreningen mest fördelaktiga sättet att bedriva förvaltning och skötsel av föreningen. Styrelsen följer naturligtvis också upp hur olika kostnadsslag, förbrukning etc utvecklas över tid".


Kommentar:
Det är ett väldigt kort svar på en mängd frågor av helt olika karaktär. Dock långt ifrån relevant ur någon synvinkel. Om styrelsen verkligen hade "prövat" hur man ska bedriva förvaltning och skötsel av vad som anges i motionerna så kanske styrelsen också skulle kunna presentera vad man prövat, vad man kommer att pröva, vad som genomförts och vad som inte genomförts?

När det gäller cyklarna så var det bra att styrelsen följde min motion där. Det blev en mycket stor container fylld till bredden med cyklar. Vad som är tråkigt är att styrelsen sedan inte brydde sig om mitt nästa förslag. Jag kontaktade styrelsen med ett förslag att cyklarna skulle kunna säljas/auktioneras ut bland medlemmarna i stället för att bara slängas (jag såg att där fanns många riktigt fina cyklar). Jag var ute efter en cykel själv, men styrelsen valde att ignorera detta och bara helt sonika skickade iväg cyklarna (till skrot, får jag förmoda).
Det får inte gå till så här!

Övrigt:
Vi kan från styrelsens svar – i samma stil som för föregående grupp av motioner – uttolka att styrelsen inte har för avsikt att berätta hur man tänkt sig gå tillväga framöver (vilket jag förmodar att styrelsen inte ens brytt sig om att utreda). Styrelsen påstår sig ”fortlöpande” pröva vilket som är det för föreningen mest fördelaktiga alternativet, men detta skulle ha gjorts med prioritet högre än allting annat från början. Vad är resultatet? Ja, vi har t.ex. ingen vicevärd, trots att styrelsen ålagts av medlemmarna att ta in en sådan.

Utöver att styrelsen ville undvika att prata om och redogöra för de tre olika tjänsterna för vaktmästeri, städning och trädgård, så har vi efter dessa motioner inte fått styrelsens syn på;
- kabeltv-kanaler
- redovisning av hyreslokaler
- att vi inte ska låsa in oss på en person som kan värmestyrningen
- att styrelsen håller koll på energiförbrukning och att åtgärder vidtages för temperaturreglering
- att gamla cyklar fortlöpande forslas bort
- vad styrelsen avser att göra åt framkomlighetsproblemen på GoaGubbarsg.
- att styrelsen tänker miljömedvetet

Förslag:
Dessa punkter tas upp igen och styrelsen får i uppgift att behandla och utreda frågorna där sedan resultatet presenteras inom en given tidsram.

Sedan kan det inte vara en engångsföreteelse att rensa ut bland cyklar. Det har kommit nya skrotcyklar som bara ligger i delar och tar upp plats. Jag förslår att styrelsen ser till så att vaktmästaren sköter denna bit ordentligt.


Frågor till styrelsen:
 1. Varför har styrelsen inte följt stämmans beslut och delat ut en komplett förteckning över vaktmästarens arbetsuppgifter till alla medlemmar?
  Vad är skälet till att styrelsen inte vill informera medlemmarna om vaktmästarens arbetsuppgifter? Varför får vi inte ens veta vaktmästarens arbetstider?
  Förstår inte styrelsen att detta är en värdefull - för att inte säga absolut nödvändig - information för medlemmarna och för hela föreningen i stort?
  Är styrelsen medveten om att andra föreningar inte ser varför dessa uppgifter skulle vara en hemlighet (andra föreningar redovisar glatt och öppet sin vaktmästares uppgifter)?
  Eftersom styrelsen uppenbarligen ännu inte tagit fram denna arbetsbeskrivning tror jag alla kan räkna ut vid det här laget att vaktmästaren anställdes på lösa boliner utan att styrelsen gjorde det självklara och tog fram en arbetsbeskrivning.
  Förstår inte styrelsen att ingen medlem därmed kan ha det minsta förtroende för en styrelse som beter sig så oansvarigt, nochalant och rent ut sagt inkompetent?
 2. Beslut tas i denna fråga, där det bestäms att styrelsen omedelbart ska presentera en komplett arbetsbeskrivning för vaktmästartjänsten. Denna arbetsbeskrivning delas ut till samtliga medlemmar. Klart senast _______.

 3. Vad är aktuell status för städavtalet?
  Är detta förlängt, och i så fall till när?
  Har styrelsen undersökt alternativ och gått ut med offertförfrågningar?
 4. Beslut tas i denna fråga om städavtalet.

 5. Vad är aktuell status för trädgårdsavtalet?
  Har styrelsen undersökt alternativ? (Detta med tanke på att den tidigare styrelsen före 2003 bröt mot lagen och inte undersökte alternativ utan bara ogenomtänkt förlängde det dyra avtalet med tidigare leverantör.)
  Har vaktmästaren tagit över vissa uppgifter här, eller kommer vaktmästaren att ta över vissa uppgifter inom detta?
 6. Beslut tas i denna fråga om trädgårdsavtalet där det bestäms att vaktmästaren ska överta en del av dessa uppgifter för att minska utgifterna avseende denna post. Styrelsen redovisar snarast (senast den _____) vilka uppgifter som vaktmästaren kommer att ta över.

 7. Styrelsen ombeds redovisa statistik för hur alla lokaler utnyttjats.
 8. Stämman tar beslut att information om utnyttjande av lokaler i föreningen ska ingå i den information medlemmarna löpande får utdelat.

 9. Är styrelsen medveten om att de begått ett allvarligt brott när de kopplat upp föreningen med två ytterligare TV-kanaler utan medlemmarnas godkännande?
  Oavsett om det finns medlemmar som tycker att det är bra att vi fick TV4+ och SVT24 så har styrelsen bevisligen överträtt sina befogenheter... och kan därmed ställas till svars för detta!
  Detta är andra gången styrelsen begått denna typ av otillåten verksamhet (första gången var när lampor byttes ut och installerades på mellangårdarna, etc).
  Någonstans måste man dra en gräns för vilka olagligheter man kan acceptera, och styrelsen riskerar att bli dragen inför rätta om inte av hela föreningen så av enskilda medlemmar!
  OBS! Detta alltså även om styrelsen skulle få ansvarsfrihet på stämman!!!
  Styrelsen vill inte ens informera om kostnaderna!
  Ett annat skäl till varför styrelsen kanske inte får ansvarsfrihet och/eller för att styrelseledamöterna riskerar att bli dragna inför rätta är att styrelsen vägrat utföra stämmans beslut att anställa vicevärd. Oavsett vilka skäl styrelsen vill ange för detta så kvarstår faktum att styrelsen inte utfört medlemmarnas direkta begäran, i strid med lagar och regler!
 10. Beslut tas avseende utökning av TV-kanaler och om vi ska fortsätta anlita Com Hem, baserat på styrelsens utredning (som delats ut i skriftlig form till alla medlemmar) i denna fråga om kostnader, vilka alternativ som finns, och allt annat av vikt i denna fråga.

 11. Vilka behärskar nu systemet för styrning av värmen (utöver vaktmästaren)?
  Är styrelsen införstådd med nyttan av att mer än en person kan hantera detta?
 12. Fungerar detta system med styrning av värmen fullt ut?
 13. Beslut tas i denna fråga, där det bestäms att ytterligare någon inom föreningen ska lära sig hantera detta system.

 14. Eftersom styrelsen påstår att styrelsen håller löpande koll på energiförbrukningen så kan styrelsen alltså presentera hur statistiken ser ut för detta (med tonvikt på effekterna av de uppborrade hålen i bostadsrätternas ytterväggar). Hur ser den ut?
 15. Föreningen utlovades att med det nya värme- och ventilationsarbetet skulle de s.k. straffavgifterna försvinna. Har straffavgifterna försvunnit? Vem kompenserar föreningen (fullt ut) för de straffavgifter för fjärrvärme som vi fått efter värme- och ventilationsarbetet?
 16. Beslut tas i denna fråga, där det bestäms att styrelsen snarast och fortlöpande ska redovisa statistik för energiförbrukningen för alla medlemmar. Särskilt avseende förändringarna efter värme- och ventilationsarbetet.

 17. Vad var skälet till att styrelsen ignorerade min förfrågan om cykel och mitt förslag att cyklar skulle kunna säljas till medlemmar i stället för att bara skrotas?
 18. Hur många cyklar samlades in?
 19. Varför skrotades cyklarna i stället för att säljas (var det för att det annars skulle krävas en ansträngning av styrelsen... om än liten)?
 20. Har någon i styrelsen eller styrelsen närstående erbjudits eller fått någon av de cyklar som samlats in?
 21. Beslut tas i denna fråga, där det bestäms att "skrotcyklar" löpande ska rensas ut, samt att medlemmarna i fortsättningen erbjuds tillfälle att köpa de cyklar som samlats in, i form av auktion.

J

Styrelsen anser att alla nedanstående 5 motioner ska avslås!

39(46). Utredning av arvodesutbetalningar och krav på återbetalning av ersättning, om så visar sig aktuellt.
40(32). Utredning av återbetalning av fg styrelses (före 2003) Alicanteresa
41(05). Rättsliga åtgärder mot alla parter i värme & vent.arbetet
42(20). Utredning av tidigare utgifter
43(21). Information från styrelsen till medlemmarna om hur föreningen hanterats tidigare år

Svar från styrelsen:
"Stämman föreslås avslå motionen"
med skälet
"Styrelsen kan konstatera att de frågor som motionären berör hanteras av föreningens revisorer i samband med revision av föreningen. Stämman har tidigare år beviljat styrelserna ansvarsfrihet".


Kommentar:
Tydligen vet inte styrelsen hur det fungerar, men på föregående årsmöte (2003) var det inte alls så att styrelserna beviljats ansvarsfrihet. Styrelsen måste faktiskt först undersöka vad som gäller, och försöka sätta sig in i hur det fungerar, innan man uttalar sig! Jag kan bara hoppas att detta inte var ett medvetet försök att lura medlemmarna, speciellt med tanke på att en eller två av styrelsens medlemmar är de som borde ha varit föremål för en utredning.

Jag vill också understryka att det funnits en hel del anmärkningar från revisorerna. Sedan är det upp till medlemmarna att förstå vad det handlar om. Punkt 41 (5) kvarstår. Där hävdade styrelsen att något brev skickats till HSB, och att styrelsen tolkade det uteblivna svaret som en framgång. Ett löjligt påstående, och jag vill inte alls tolka det på detta sätt.

Övrigt:
Styrelsen kan konstatera att de frågor som motionerna berör hanteras av föreningens revisorer i samband med revision av föreningen. Stämman har tidigare beviljat styrelserna ansvarsfrihet.
Detta är fel! Stämman hade denna gång tre styrelser att bevilja ansvarsfrihet för, men att bevilja styrelsen ansvarsfrihet betyder faktiskt inte att man går fri från allt. Jag styrker nu det påstående som revisorerna tidigare kommit med om att styrelsen som satt före årsmötet 2003 inte kunnat styrka kostnaderna för "grisfesten". Därmed kan jag inte se att det finns något annat svar än att denna styrelse hade försnillat pengar! Trots att detta i normala fall skulle leda till rättsliga åtgärder (eller i alla fall en rättslig undersökning) så gick de ansvariga fria. När ska föreningen festa upp 50.000 kr nästa gång? Eller vi kanske ska bränna 100.000 kronor på ännu en fest på Kronprinsen? Vi har ju kört med underskott så många år nu så vad spelar det för roll om vi går i konkurs nu eller senare?

Avseende Alicanteresan så kan det inte finnas en enda i föreningen som på allvar tror att denna "mygel-resa", som styrelsen gjorde vad de kunde för att hemlighålla för medlemmarna, tillförde det minsta för föreningen. Det var en ren semesterresa som du och övriga medlemmar fick betala för två styrelseledamöter. Styrelsen kunde inte ens förklara för medlemmarna vad det var de lärt sig på denna sol- och semesterresa!

När den styrelse tog över som jag ingick i så kunde vi se på nära håll hur illa den här föreningen skötts av styrelsen i alla år. Jag måste säga att det var en chokerande upplevelse att se hur det gått till, och ju mer man grävde i det desto värre blev det hela tiden.

Jag förstår att dagens styrelse, med två medlemmar från den tiden då föreningen misskötts, inte är det minsta intresserade av att informera medlemmarna om hur illa det egentligen varit. Jag har informerat medlemmarna om en del, men långt ifrån allt.

Dessutom var mitt bestämda intryck att någon eller några i den gamla styrelsen gjort allt för att sopa igen spåren så mycket som möjligt. Inte bara att protokoll som sträcker sig över ett tiotal år hade "försvunnit", liksom den för föreningen så kritiskt viktiga inventarieboken. Många, många andra dokument saknades också. Detta i kombination med att styrelsens sekreterare inte skrivit protokollen så att man kunde få ut någon vettig information från dessa gör att vi förmodligen aldrig någonsin kommer att kunna reda ut omfattningen av det som pågått i tidigare styrelser de senaste 20 åren. Vi kan bara ana att det förekommit"fiffel och båg". Ett exempel på detta är att styrelsen tagit ut arvoden som medlemmarna aldrig informerats om . Medlemmarna kan nog misstänka att dessa oegentligheter inte har upphört idag.

Ett annat litet skräckexempel. Medlemmarna har inte informerats om detta, men i samband med ett inbrott i föreningen stals den dator som var avsedd för vaktmästaren. Datorn innehöll känslig information om medlemmarna i föreningen, och vi kan bara hoppas att denna information inte utnyttjas av tjuvarna.
Denna dator ersattes med en dator som en styrelseledamot "ordnade fram" där marknadsvärdet låg på i bästa fall några hundralappar. Ledamoten sålde vad jag förstår denna dator mycket dyrt till föreningen. Som alla säkert förstår är det inte förenligt med lag att dra nytta av sin position på detta sätt.

Ett av de mer intressanta dokument som dock fanns kvar var en skrivelse från HSB där HSB uppmanade dåvarande styrelse att inte besvara mina skrivelser. Då ska alla veta att styrelsen enligt lag måste besvara skrivelser (även om vår styrelse struntar i detta). HSB uppmanar alltså styrelsen i vår förening att begå ett lagbrott. Att styrelsen samarbetar med HSB på detta sätt i denna fråga är, som jag ser det, ett ytterst tydligt tecken på att HSB och styrelsen båda hade saker att dölja, och att de därför höll varandra om ryggen.


Här vill jag speciellt påminna alla om styrelsens uttalande på årsstämman 2004. Styrelsen sa då inför hela stämman att styrelsen tyckte konsulten Lars H. (inhyrd via HSB, och som dessutom jobbar för HSB) var så duktig och bra. Det var första gången jag insåg på riktigt att ingen i styrelsen hade en susning om problemen med värme- och ventilation. Jag förstod då att resultatet från denna styrelse inte skulle vara värt mycket. Styrelsen hade otroligt nog för avsikt att fortsätta anlita Lars H., efter sitt dåliga arbete, för att försöka för dyra pengar fortsätta rätta upp de problem HSB förorsakat föreningen. Jag har inför alla medlemmar presenterat mängder med mycket allvarliga fel som Lars H. gjort. Lars H. hyrdes in av HSB (att betalas av GoaGubbar) för att rätta upp problemen som den första konsulten Jörgen Å. skapat. Men jag upptäckte snart att Lars H:s primära uppgift var att täcka över för dels sin kompis och f.d. elev Jörgen Å. och dels för sin arbetsgivare HSB. Att någon som undersökt detta (som förhoppningsvis styrelsen gjort) skulle kunna hävda att Lars H. presterat ett bra arbete är det tydligaste möjliga tecknet på att styrelsen är och alltid har varit ute i det blå avseende värme- och ventilationsarbetet.

Se mina skrivelser avseende de två rapporter som Lars H. begärt nästan 50.000 kr för;
Lars H:s rapport #1 - sammanställning (MS-Word-format)
Lars H:s rapport #2 - sammanställning (MS-Word-format)
Lars H:s rapport #2 - detaljerad info     (MS-Word-format)
Notera här att trots att Lars H. läst mina skrivelser har han inte motsagt en enda punkt som jag tagit upp i ovanstående skrivelser! Jag vet att jag har rätt i allt, och detta är Lars H. pinsamt medveten om också!
Det är bara tragiskt att en styrelse som arbetat med detta, som dagens styrelse, inte ens lyckats sätta sig in så mycket i problemen att de förstår ens denna grundläggande bit.


Det är också tråkigt att styrelsen är så livrädd för att göra det de är skyldiga till i egenskap av styrelse och adjungera personer i föreningen som kan något om detta. Jag och J.A. är de som är mest insatta i värme- och ventilationsarbetet. Men aldrig har styrelsen ens försökt kontakta oss för att få hjälp. Det drabbar dig !

Förslag:
Avseende punkt 41 så har medlemmarna otroligt nog inte fått information om vilka åtgärder som vidtagits av styrelsen avseende värme- och ventilationsproblemen. Det finns en mycket stor risk att styrelsen varken har kompetens att hantera dessa frågor eller ens kommer att göra något av värde (mer än det enklast möjliga). Då har vi tappat tid och förlorat mycket mer pengar än vad vi gjort redan pga att tidigare styrelser fått sitta kvar för länge utan att medlemmarna reagerat. Det får inte upprepas. Styrelsen måste ha konkreta krav på sig. Styrelsen måste alltså omedelbart skriftligen presentera för medlemmarna vilka åtgärder som vidtagits och vad som återstår att göra! Dessutom, medlemmarnas enda garanti för att denna förening inte missköts av styrelsen är att medlemmarna får löpande information om vad styrelsen arbetar med. Ingen dylik information har kommit medlemmarna till del. Styrelsen har förvägrat medlemmarna information om hur värme- och ventilationsarbetet avlöper. Styrelsen måste ha konkreta krav på sig, och jag föreslår att dessa tas fram under stämman, för att sedan utvecklas av en särskilt utsedd arbetsgrupp.

Vad medlemmarna inte känner till är att HSB Byggkonsult, som styrelsen i sitt årliga informationsutskick påstår att föreningen ska komma till en förlikning med, inte finns längre (jag tror verksamheten lades ner i januari 2005, men det kan ha varit tidigare).
Skulle vara intressant att veta hur styrelsen för sina diskussioner med ett företag som inte existerar.


Frågor till styrelsen:
 1. Varför har styrelsen inte gått ut till medlemmarna med en noggrann redovisning av situationen avseende värme- och ventilation, och sedan överlåtit frågan till medlemmarna om styrelsen ska anlita en avdokat?
  Vem som helst måste begripa att det är så man ska gå tillväga i en förening!
 2. Total och fullständig skriftlig redogörelse från styrelsen avseende vad som hänt på fronten värme- och ventilation krävs av medlemmarna, som sedan diskuteras på för detta särskilt avsedd stämma som hålls inom mycket snar framtid.

K

55(06). Valberedning måste finnas
Svar från styrelsen:
"Stämman beslutar att motionerna anses vara besvarade"
med följande text;
"Styrelsen delar motionärens uppfattning av vikten att ha en väl fungerande valberedning. Valberedningen är stämmans och medlemmarnas organ och skall utses av stämman oberoende från styrelsen. Styrelsen skall därför inte 'lägga sig i' vare sig valberedningens arbete eller utse densamma".


Kommentar:
Ja, detta är självklarheter. Det är dock inget som hindrar att styrelsen underlättar för att föreningen varje år ska ha minst en fungerande valberedning. Detta genom att styrelsen bistår med hjälp vid utskrifter av flygblad, etc.

Övrigt:
Styrelsen verkar här totalt ha missuppfattat vad jag skrivit.
Som jag tydligt klargjort i min motion är det ett maktmedel för en styrelse att inte ha en valberedning, och att det inte ska finnas någon efterträdare. Det gör att en styrelse kan sitta ganska säkert i sina stolar och göra i princip vad som helst utan några större efterverkningar. Det är en metod som utnyttjats inte bara i vår förening.
Men bara för att det inte är så helt ovanligt, så innebär inte detta att vi bara ska acceptera detta.

Förslag:
Det måste tas ett stämmobeslut på vilka möjligheter en valberedning ska ha för att kunna utföra sitt uppdrag (tillgång till lokal, möjligheter till utskrift och allt vad som behövs). Det som behövs för att ha en fungerande valberedning måste utredas av någon, och detta är antingen styrelsen eller någon som får ett arvode för detta.


Frågor:
 1. På vilka sätt har styrelsen underlättat för valberedningen att göra sitt arbete?
 2. Hur ska vi få en fungerande valberedning i framtiden, och hur ska valberedningen arvoderas på bästa sätt?
 3. Det beslutas att styrelsen ska underlätta för valberedningen i allra möjligaste mån, tex. genom att skriva ut skrivelser åt valberedningen, som ska delas ut till medlemmarna.

L

57(22). Certifiering av föreningen (med certifieringsinfo från HSB, 2 sidor)
56(41). Försök av styrelsen att engagera medlemmarna mer i föreningen

Svar från styrelsen:
"Stämman beslutar att motionerna anses besvarade med styrelsens svar", enl;
"HSB certifieringen syftar till att föreningens medlemmar får en bättre insyn genom att man öppet redovisar avgiftsprognos för de kommande åren, samt vilka mera omfattande renoveringar, reparationer och standardförbättingar man har för avsikt att vidta de närmaste 3 åren.
Styrelsen kan se fördelarna med HSB certifieringen".


Kommentar:
Ja, det är ju trevligt att styrelsen ser fördelarna med en certifiering, men vad blev resultatet?
Jo, inget! Styrelsen har inte visat det minsta intresse av att certifiera föreningen så att vi därmed inte är så utlämnade åt dagens och framtida styrelser utan erfarenhet.

En av styrelsemedlemmarna har dessutom klart och tydligt förklarat för alla att han kommer att lämna styrelsen i samband med årsmötet 2005. Därför kanske det inte heller finns något intresse på detta håll att lägga ner arbete på detta.

Styrelsen nämnde inte att certifieringen innebär att medlemmarna får information!

Övrigt:

Certifiering

Styrelsen sammanfattar här i en mening det som HSB tidigare sammanfattat på en till två A4-sidor.
Och med detta ska vi nöja oss? Styrelsen kan se fördelarna, men bevisligen inte tillräckligt mycket för att vilja tillstyrka motionen.

I stället för styrelsens sammanfattning skulle jag vilja trycka på det som HSB säger är det viktiga;
Skapar delaktiga medlemmar
Certifieringen bygger på att styrelsen har en öppenhet inför medlemmarna och att information lämnas regelbundet. Tydlig information är A och O.
Det gäller både pågående verksamhet och framtida planer. Medlemmarna får bra underlag inför beslut på stämmor. De kan lättare värdera verksamheten och ta ställning till utveckling och framtid.
(ovanstående enligt HSB Certifiering)

Exempel på information som styrelsen inte längre kan hemlighålla efter certifiering:
 • Föreningens individuella mål för verksamheten.
 • Redovisning av underhållsplaneringen som omfattar 10 och 20 år (stambyten ingår).
 • Prognos för årsavgifter, ofta kallade hyror, för de närmaste tre åren.
 • Specifikation av föreningens befintliga lån, bindningstider, räntor etc.
 • Uppgifter om föreningens fastighet, byggår, lägenheter, etc.
 • Riskanalys från yrkesrevisor.

Engagerade medlemmar

Sedan skriver styrelsen;
Styrelsen håller med motionären att det är önskvärt med mer engagerade medlemmar.
Men om styrelsen verkligen tycker så , varför har styrelsen inte engagerat medlemmarna;
 • varför svarar styrelsen inte på skrivelser?
 • varför har styrelsen inte tackat ja till något av de många erbjudande jag gett styrelsen om hjälp i olika frågor som styrelsen inte kommit någon vart i?
 • varför har styrelsen inte velat adjungera någon medlem för att göra arbetet effektivare, och för att vi skulle komma till skott med de viktiga bitarna (ex. värme- och ventilation samt webbsajt för GoaGubbar, bara för att nämna något)?
 • etc.
I årsredovisningen skriver styrelsen att den "kommer framöver att verka för att Brf. GoaGubbar skall fortsätta vara en attraktiv förening. Styrelsen vill för framtiden att fler medlemmar engagerar sig i föreningens aktiviteter och verksamheter". Med tanke på vad styrelsen åstadkommit så kan man inte se detta som ett annat än ett skämt! Styrelsen har på intet sätt verkat för att GoaGubbar ska vara en attraktiv förening och styrelsen gör, i motsats till sitt uttalade mål, allt styrelsen kan för att ingen medlem ska engagera sig i föreningens aktiviteter och verksamheter.

Förslag:
GoaGubbar gör som många andra föreningar runt omkring oss, och certifieras!
Styrelsen får i uppgift att försöka engagera medlemmarna i föreningen.


Frågor till styrelsen:
 1. På vilket sätt tycker styrelsen att styrelsen engagerat medlemmarna?
  Styrelsen har ju inte ens gjort den mest grundläggande biten inom detta, och löpande uppdaterat medlemmarna om aktuell status i föreningen.
 2. Det beslutas att styrelsen omedelbart ska påbörja arbetet med certifiering av föreningen, och att styrelsen löpande informerar medlemmarna via informationsutskick om hur detta arbete fortgår.

M

58(31). Kurser för styrelseledamöter
59(30). Attraktivare GoaGubbar - kunskapsinventering

Svar från styrelsen:
"Stämman beslutar att motionerna anses vara besvarade och att styrelsen får behandla dem som inkomna skrivelser till styrelsen",
med följande motivering
"Motionerna har inget konkret förslag eller yrkande från motionären".


Kommentar:
Att behandla dem som inkomna skrivelser innebär tyvärr ofta ingen behandling alls.

- Hur mycket tydligare kan ett konkret förslag bli än meningen;
"Jag skulle därför vilja föreslå att en utbildningsplan för aktuell styrelse (såväl som framtida styrelser tas fram i samarbete med medlemmarna (via stämmobeslut)"?
Se motion 31 från förra årsstämman.
- Hur mycket tydligare kan ett konkret förslag bli än meningen;
"... vill jag här föreslå att styrelsen går ut med en förfrågan och inventering av vad medlemmarna är bra på"?
Se motion 30 från förra årsstämman.

Det handlar bara om att kunna läsa innantill, men om det är detta som är problemet eller om det helt enkelt är att styrelsen inte ens läst motionerna vet jag inte.

Övrigt:
Hur lättlurad är du ???
Fanns det ingen medlem som noterade att när styrelsen tog upp denna punkt på stämman så sa styrelsen bara att motionen inte innehöll något konkret förslag, och att styrelsen enbart av denna anledning rekommenderade stämman att avslå motionen?
Styrelsen frågade inte ens mig om jag kunde precisera vad mitt förslag var, varken före stämman, eller under stämman !!!
Och ingen medlem föreslog heller att jag skulle förklara vad förslaget var!
Jag var tvungen att själv resa mig upp och förklara denna motion (även om de få kvarvarande medlemmarna vid det laget tycktes ha gått in i en dvala och inte reagerade på någonting, varför det inte hjälpte särskilt mycket).

Förslag:
Mina förslag tas upp till beslut igen på stämman, och styrelsen utför stämmans beslut inom en given tidsram!


Frågor till styrelsen:
 1. Vad är skälet till att styrelsen inte vill att medlemmarna ska se dessa motioner som motioner, utan i stället som skrivelser?
 2. Om det var så att styrelsen inte förstod vad jag skrivit, vad var det som hindrade styrelsen att be mig klargöra detta för dem (innan stämman eller under stämman)?
 3. Det beslutas att de kurser som styrelseledamöterna går redovisas för medlemmarna så att medlemmarna ges inblick i de olika ledamöternas kunskaper.

 4. Det beslutas att styrelsen snarast gör en kunskapsinventering i föreningen.


För mer information refereras till årsredovisning 2004.

Samtliga motioner för 2004 i sin helhet hittar du här!Tipsa en vän

NYTT - FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Hur fungerar det med motioner i din förening?

Om du har förslag på motioner som kan användas av andra, eller om du har några synpunkter på ovanstånde förslag till motioner, dela gärna med dig av dessa.

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)
Sök på denna sajt om bostadsrätter.
Relevans Datum

  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
BoRevision - en fara för din förening
  Certifiering av bostadsrätt
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse
  Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Valberedning
 
Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Hur en årsstämma kan gå till
 
Arbetsordning för styrelse
Exempel på protokoll från årsmöte
 
Information till medlemmarna
Justering av ovanstående protokoll
 
Svarar styrelsen på skrivelser?
Exempel på motioner till ett årsmöte
  DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Fler motioner
  DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Färdiga motioner
 
SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation
 
SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
Byte av stamrör
 
Vad är HSB bra för?
Vem ansvarar för vad?
  HSB Bolina - bredband
Vad gäller avseende p-plats?
 
Föreningar som censurerar bort kritik
HSB Malmös forum
 
HSB Malmös nerstängda forum
Länkar till lagar och föreskrifter  
Länkar till bostadsrättsföreningar
Vicevärdens uppgifter
 
HSB Malmö skandalen
Årsredovisningen
 
Vår Bostad
Exempel på hur medlemmar behandlas
 
HSB Riksförbund
Styrelsen varnar !!!
 
Dagordning - lagbrott
Budord för styrelsen
 
Färdiga motioner, del 2
Vad får styrelsen besluta om?
 
Vilka är de ansvariga?
Vad gäller avseende vattenledningsskada?
 

Om boendet i en brf
HSB Malmös forum
HSB Bolina - bredband

Riksbyggen
Se länkar ovan

Bredband / ADSL - Sanningen om Sveriges internetleverantörer !


© 2009 - Uppdaterad 2013-01-11