Index för motioner

Information och engagemang
01. Plan för bättre information & mer engagemang
02. Försök av styrelsen att engagera medlemmarna mer i föreningen (2004)
03. Försök av styrelsen att engagera medlemmarna mer i föreningen (2005)
04. Plan för bättre information & engagemang (2006)
05. Plan för bättre information & mer engagemang (2007)
Medlemsinformation
06. Nytt arbetssätt / stadgetillägg: Medlemsinformation (2004)
07. Nytt arbetssätt/stadgetillägg - medlemsinformation (2005)
Informationspärm
08. Ständigt uppdaterad informationspärm om föreningen (2004)
09. Ständigt uppdaterad informationspärm om föreningen (2005)
10. Informationspärm (2006)
11. Informationspärm (2007)
Regelverk
12. Information från styrelsen till medlemmar vilka regler som gäller
13. Information från styrelse till medlemmarna vilka regler som gäller (2005)


Trivselföreskrifter
14. Framtagande av trivselföreskrifter (2004)
15. Framtagande av trivselföreskrifter (2005)
16. Trivselföreskrifter (2006)
17. Trivselföreskrifter (2007)
Styrelsen måste svara medlemmarna
18. Nytt arbetssätt / stadgetillägg: styrelsen måste svara medlemmarna (2004)
19. Nytt arbetssätt/stadgetillägg - styrelsen måste svara medlemmarna (2005)
20. Styrelsen måste svara medlemmarna (2006)
21. Styrelsen måste svara medlemmarna (2007)
Information
22. Information (om olika specifika frågor)
23. Information (2006)
24 Information (2007)
Kommande styrelsemöten
25. Info om kommande styrelsemöten
26. Information om kommande styrelsemöten (2006)
27. Info om kommande styrelsemöten (2007)
Forum
28. Elektronisk anslagstavla - Styrelsen måste svara medlemmarna
Anslagstavla
29. Anslagstavla i källaren (2004)
30. Anslagstavla i källaren (2005)
31. Anslagstavla för medlemmar (2006)
32. Anslagstavla för medlemmar (2007)
Ingen reklam
33. Ingen reklam på anslagstavla (2004)
34. Ingen reklam på anslagstavla (2005)
Attraktivare förening och kunskapsinventering
35. Attraktivare förening & kunskapsinventering (2004)
36. Attraktivare förening " kunskapsinventering (2005)
Offentliga styrelseprotokoll
37. Offentliga styrelseprotokoll
38. Offentliga styrelseprotokoll (2006)
39. Offentliga styrelseprotokoll (2007)
Stämmoprotokoll
40. Årsmötesprotokollet
41. Årsmötesprotokoll (2006)
42. Årsmötesprotokoll (2007)
Vad innebär det att vara justerare?
43. Information om vad det innebär att vara justerare
44. Information om vad det innebär att vara justerare (2006)
45. Information om vad det innebär att vara justerare (2007)
Neutral mötesordförande
46. Neutral mötesordförande
Styrelsens bevakningsområden
47. Olika bevakningsområden
48. Olika bevakningsområden (2006)
49. Olika bevakningsområden (2007)
Arvode efter prestation
50. Arvode för styrelsen utefter prestation
51. Arvode efter prestation (2006)
52. Arvode efter prestation (2007)
Kontroll av förbrukning
53. Kontroll av förbrukning; fjärrvärme, el, vatten
54. Kontroll av förbrukning; fjärrvärme, el, vatten (2006)
55. Kontroll av förbrukning; fjärrvärme, el, vatten (2007)
Energiförbrukning & Temperaturreglering
56. Kontroll av energiförbrukning och åtgärder för rätt temperaturreglering (2004)
57. Kontroll av energiförbrukning och åtgärder för rätt temperaturreglering (2005)
Anbud
58. Anbud på administration/förvaltning
59. Anbud administration/förvaltning (2006)
60. Anbud administration/förvaltning (2007)
Städavtal
61. Städavtal – översyn av behov & sänkning av kostnader (2004)
62. Städavtal - översyn av behov & sänkning av kostnader (2005)
Trädgårdsavtal
63. Trädgårdsskötselavtal – arbetsbeskrivning & brytning av avtal (2004)
64. Trädgårdsskötselavtal - arbetsbeskrivning & brytning av avtal (2005)
Besparingsplan
65. Besparingsplan
66. Besparingsplan (2006)
67. Besparingsplan (2007)
Försäljningsstatistik
68 Försäljningsstatistik
69. Försäljningsstatistik (2006)
70. Försäljningsstatistik (2007)
Vem har valts? - Information om val
71. Information om vem som valts på olika förtroendeposter
72. Information om vem som valts till olika förtroendeposter (2006)
Behov av valberedning
73. Valberedning måste finnas (2 sidor) (2004)
74. Valberedning måste finnas (2005)
Valberedningens uppgifter - Riktlinjer
75. Valberedningens uppgifter
76. Valberedningens uppgifter och regelverk (2006)
77. Valberedningens uppgifter & regler (2007)
Vag lag
78. Kontroll att lag följs vid val av ledamöter
79. Kontroll att lag följs vid val av ledamöter (2007)
Fullmäktigeledamöter
80. Val till HSB-fullmäktige
81. Val till HSB-fullmäktige (2006)
82. Val till HSB-fullmäktige (2007)
Val av vicevärd
83. Val av vicevärd
84. Val av vicevärd (2007)
Parkeringsplats
85. Avtal för parkeringsplats
86. Avtal för parkeringsplats (2006)
87. Avtal för parkeringsplats (2007)
Semester
88. Semesteruppehåll
89. Semesteruppehåll (2006)
90 Semesteruppehåll (2007)
Vicevärd
91. Arbetsordning för vicevärd
92. Arbetsordning för vicevärd (2006)
93. Arbetsordning för vicevärd (2007)
Vaktmästare
94. Vaktmästartjänsten – arbetsbeskrivning & reducerad arbetstid (2004)
95. Arbetsbeskrivning för vaktmästare (2005)
96. Vaktmästartjänsten - arbetsbeskrivning & reducerad arbetstid (2005)
Styrelsens riktlinjer
97. "BUDORD" FÖR STYRELSEN
98. "BUDORD" FÖR STYRELSEN (2007)
Revision
99. Utlåtande av fristående revisionsfirma
100 Utlåtande av fristående revisionsfirma (2007)
101. Anlitande av revisionsföretag (2004)
102. Anlitande av revisionsföretag (2005)
Kompetenta revisorer
103. Val av kompetenta revisorer
104. Val av kompetenta revisorer (2007)
Granskningsman
105. Utse särskild granskningsman
106. Utse särskild granskningsman (2007)
Utgiftstak för styrelsen
107. Maxbelopp / Utgiftstak
108. Maxbelopp / Utgiftstak (2007)
Beslutsrätt
109. Definition av vad styrelsen kan besluta om
110. Definition av vad styrelsen kan besluta om (2007)
Övriga kostnader
111. Begränsning av "Övriga kostnader"
112. Begränsning av "Övriga kostnader" (2007)
Revisorernas anmärkningar offentliggörs
113. Nytt arbetssätt/stadgetillägg: Redovisning av revisorernas anmärkningar (2004)
114. Nytt arbetssätt/stadgetillägg - redovisning för medlemmarna av revisorernas anmärkningar (2005)
Hyreslokaler
115. Redovisning av föreningens hyreslokaler (2004)
116. Redovisning av föreningens hyreslokaler (2005)
Styrelsens kurser och utbildningar
117. Redovisning av kurser/utbildningar
118. Redovisning av kurser/utbildningar (2007)
119. Kurser för styrelseledamöter (2004)
120. Kurser för styrelseledamöter (2005)
Medlemsutbildning
121. Utbildning i bostadsrätt (2007)
Inventariebok
122. Nytt arbetssätt / stadgetillägg: Inventariebok nödvändig för styrelse & revisorer (2004)
123. Nytt arbetssätt/stadgetillägg - inventariebok nödvändig, grundkrav från revisorer (2005)
Beslutsliggare
124. Nytt arbetssätt / stadgetillägg: Beslutsliggare är nödvändig för en styrelse (2004)
125. Nytt arbetssätt/stadgetillägg - beslutsliggare är nödvändig för en styrelse (2005)
Motioner
126. Motioner ska ingå i årsredovisningen
127. Motioner ska ingå i årsredovisningen (2007)
Utredning av motioner
128. Motioner ska utredas
129. Nytt arbetssätt / stadgetillägg: Utredning av motioner och presentation av resultat (2004)
130. Nytt arbetssätt/stadgetillägg - utredning av motioner & presentation av resultat (2005)
131. Motioner ska utredas (2007)
Utdelning av motioner
132. Utdelning av motioner direkt
133. Utdelning av motioner (2006)
134. Utdelning av motioner (2007)
Utdelning av årsredovisning
135. Nytt arbetssätt/stadgetillägg & ändring: Utdelning av årsredovisning när denna är klar (2004)
136. Nytt arbetssätt/stadgetillägg och ändring - utdelning av årsredovisning när den är klar (2005)
Elmätning
137. Omändring av elmätning
138. Omändring av elmätning (2007)
Elrenovering
139. Elrenovering – jordat & fas (2004)
140 Elrenovering - jordat " 3-fas (2005)
Stämmobeslut ska genomföras
141. Styrelsen vägrar följa stämmobeslut!
Lägenhetens ytterdörr
142. Utbyte av bostadsrätternas ytterdörrar (2 sidor) (2004)
143. Utbyte av bostadsrätternas ytterdörrar (2005)
Renovering av bostadsrätt
144. Underlättande av renoveringar i bostadsrätter (2004)
145. Underlättande av renoveringar i bostadsrätter (2005)
Badrumsrenovering
146. Badrumsrenovering (2004)
147. Badrumsrenovering (2005)
Tryggare och säkrare boende
148. Tryggare och säkrare boende (2006)
149. Tryggare/säkrare boende (2007)
Brandlarm
150. Installation av brandlarm på vind och i källare (2004)
151. Installation av brandlarm på vind och källare (2005)
Fritidslokal
152. Fritidslokal – bättre utnyttjande & korrekt redovisning (2004)
153. Fritidslokal - bättre utnyttjande & korrekt redovisning (2005)
154. Fritidslokal (2006)
155. Fritidslokal (2007)
KabelTV
156. KabelTV-utredning & utökning av kabelkanaler (2004)
157. Kabel-TV-utredning & utökning av kabelkanaler
Webbplats/hemsida
158. Bostadsrättsföreningen på Internet (2004)
159. Föreningen på Internet (2005)
Internet
160. Fler/alternativa internetleverantörer i vårt fastighetsnät (2005)
Balkonginglasning
161. Balkonginglasning (2004)
162. Balkonginglasningstillstånd (2005)
Miljömedvetenhet
163. Miljömedvetenhet inom styrelsen (2004)
164. Miljömedvetenhet inom styrelsen (2005)
Mötesordförande på stämmor
165. Oberoende mötesordförande (2006)
166. Oberoende mötesordförande (2007)


167. Utredning av årsredovisning
168. Utredning av årsredovisning
169. Korrigering av årsredovisning
170. Korrigering av årsredovisning
171. Utredning av tidigare utgifter
172. Utredning av tidigare utgifter
173. Utredning av arvodesutbetalningar och krav på återbetalning av ersättning
174. Utredning av arvodesutbetalningar och krav på återbetalningg, om så visar sig aktuellt.
175. Återbetalning av för höga arvoden som styrelsen tagit ut
176. Utredning av för höga arvoden som styrelsen tagit ut till sig själv
177. Info från styrelsen till medlemmarna om hur föreningen hanterats under tidigare år
178. Information från styrelsen till medlemmarna om hur föreningen hanterats tidigare år
179. Redovisning om ev. tidigare konkurs
180. Utredning av återbetalning av fg styrelses (före 2003) Alicante-resa
181. Utredning av återbetalning av fg styrelses (före 2003) Alicanteresa
182. Rättsliga åtgärder mot alla parter i värme & vent.arbetet (2 sidor)
183. Rättsliga åtgärder mot alla parter i värme & vent.arbetet
184. Utbyte av BoRevision
185. Utbyte av BoRevision
186. Utbyte av BoRevision
187. Nya stadgar
188. Komplettering av tidigare motioner
189. Extrastämma om motioner
190. Utredning och byte av stamrör
191. Utredning och utbyte av stamrör
192. Kodlås
193. Kodlås
194. Uppsägning av tidningen "Vår Bostad"
195. Uppsägning av HSB-tidning
196. Uppsägning av "Vår Bostad"/"Hemma i HSB"
197. Uppsägning av "Vår Bostad"/"Hemma i HSB"
198. Bortflyttning av gamla cyklar
199. Bortflyttning av gamla cyklar
200. Plats för (EU-)mopeder och motorcyklar
201. Plats för (EU)-mopeder och motorcyklar
202. Utbyte av tvättmaskiner
203. Utbyte av tvättmaskiner
204. Installation av mattvättmaskin i en av tvättstugorna (en i varje hus)
205. Mattvättmaskin installeras i en av tvättstugorna (en i varje hus)
206. Tvättmaskin för mattor
207. Tvättmaskin för mattor
208. Utökade tvättider på söndagar. 10.00-14.00 kan gälla andra rödmärkta helgdagar
209. Utökade tvättider på söndagarna, 10.00 - 14.00 kan gälla andra rödmärkta helgdagar
210. Rum som tidigare innehöll mattpiskningsmaskiner
211. Mattsugningsmaskiner (där inget hänt sedan medlemmarnas svar... från nästan alla)
212. Mattpiskningsrum
213. Mattpiskningsrum
214. Övernattningslägenhet
215. Övernattningslägenhet
216. Biljardcaféet
217. Biljardcaféet (hör inte till "fritid"... har styrelsen bara läst rubriken i denna motion?)
218. Styrning av värmen – en kunskap som måste finnas bland fler än vaktmästaren
219. Styrning av värmen - en kunskap som måste finnas bland fler än vaktmästaren
220. Reducering av telefonkatalogutskick
221. Reducering av telefonkatalogutskick
222. Åtgärdande av framkomlighetsproblem på GoaGubbarsgatan
223. Åtgärdande av framkomlighetsproblem på GoaGubbarsgatan
224. Certifiering av föreningen MED CERTIFIERINGSINFO FRÅN HSB (2 sidor)
225. Certifiering av föreningen (med certifieringsinfo från HSB, 2 sidor)

1. Olagligt genomförd extrastämma 2007 - STAMRÖR & STADGAR (2008)
2. Styrelsen hotar medlemmar (2008)
3. Osanningar och smutskastning från styrelsens ordförande (2008)
4. Mobiltelefoner för ordförande och vice ordförande (2008)
5. Valberedning hindras i sitt arbete av styrelsen (2008)
6. Kontroll att lag följs vid val av ledamöter (2008)
7. Ingen framförhållning av styrelsen (2008)
8. Slöseri av styrelsen med dina pengar (2008)
9. Styrelseordföranden återbetalningsskyldig (2008)
10. Revisor och styrelsetrogen som justerare (2008)
11. Val av kompetenta revisorer (2008)
12. Energistatistik för föreningen (2008)
13. Varför går du på stämmor? / Varför går du inte på stämmor? (2008)
14. Styrelsen skapar minskat engagemang i föreningen
15. Redogörelse av föreningens årsstämma 2007 (2008)
16. Utbildning i bostadsrätt (2008)
17. Sveriges mest odemokratiska förening? Du är en del av problemet! (2008)
18. Övriga motioner (2008)


Tips på hur en motion ska utformas.
Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Hur fungerar det med motioner i din förening?

Om du har förslag på motioner som kan användas av andra, eller om du har några synpunkter på ovanstånde förslag till motioner, dela gärna med dig av dessa.

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)


  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan