Förteckning över motioner till nästkommande stämma

 1. Styrelsen begår oegentligheter, och försöker sedan dölja dessa på stämman, i strid med lagen

 2. Lekmannarevisor som inte bor i föreningen + Avflyttad lekmannarevisor

 3. Styrelsen följer inte lagen om medlemskap - Åtgärder måste vidtagas omedelbart!

 4. Utbyte av huvudrevisor från Ernst & Young

 5. Styrelsen skämmer ut föreningen med sin okunskap samt läs- och skrivsvårigheter

 6. Du betalar för konsult för korrekturläsning! 3 000 kr för att korrekturläsa 4 kortfattade sidor

 7. Mats Engstrand måste bort !!! - Särskild granskning

 8. Styrelsen bryter mot lagen på stämmor - Styrelsen skyldig svara på frågor, enligt lag!

 9. Styrelsen bryter mot lagen - Vägrar lämna ut stämmoprotokoll

 10. DU MÅSTE GÅ PÅ STÄMMAN !!!

 11. Styrelsen ska presentera jämförelsekalkyl för olika sophanteringssystem

 12. Frågor på sophanteringssystem i föreningen

 13. Särskilda privilegier för styrelsen?

 14. Rätt att proppa igen ventilation ? - Utlovad rensning av filter ej utförd !

 15. Styrelsen bryter mot lagen - Vägrar utreda störningsfrågor

 16. Styrelsens svar på motionerna är ett hån mot DIG!

 17. Motioner ska behandlas i laga ordning

 18. Stående erbjudan om att diskutera motionerna för att effektivisera stämman

 19. Styrelsen ska våga stå för sina motioner och inte lura medlemmarna!

 20. Resursslöseri av styrelsen i föreningen !

 21. Anslagstavlor - Styrelsens censur i det närmaste total

 22. Styrelsens info - ett skämt !

 23. Föreningen saknar trivselföreskrifter

 24. Föreningens ouppdaterade hemsida

 25. Styrelsens ersättningar till medlemmar

 26. Varför flyttar medlemmarna?

 27. Osanna svar från styrelsen!

 28. Styrelsen tvingar bort vaktmästaren, anställer ny på statens bekostnad

 29. Ordförandens bussresa

 30. Styrelsen ska inte försvåra för valberedningen - Ny valberedning

 31. NY STYRELSE SÖKES !!!

 32. Hur styrelsen utnyttjar sina positioner för sitt eget personliga bästa

 33. Stämma som dagis

 34. Vem står upp för bostadsrättsägaren?

 35. Styrelsen bryter mot alla etiska regler!

 36. Välj inte justerare som inte justerar!

 37. Städning - Styrelsen vill ej vidtaga åtgärder

 38. Styrelsen ska svara på medlemmarnas skrivelser!

 39. "Vi betalar inte. Vi skriver inte på"

 40. Sanslösa stämmokostnader

 41. Styrelsen döljer sina inkomster i redovisningen

 42. Styrelse hotar medlem - Och kallar medlem för "jävla svin"

Motion #40
Sanslösa stämmokostnader !!!

Stämma: 296.561 kr

Styrelsens redovisning 2006-2007 av stämmokostnader.

Ordinarie föreningsstämma 17/2 2007
Stämma: 62.571 kr

Styrelsens redovisning 2007-2008 av stämmokostnader.

Ordinarie föreningsstämma den 21/1 2008.
1. 44 000 kr
Juridiskt utredningsarbete, HSB Malmö
Dvs HSB Malmös avslag på motionerna från föreningens medlemmar.

HSB Malmö säger hela tiden att de inte kan gå in i självstyrande föreningar och påverka, men här kan vi se att när det passar HSB Malmö så gör de detta. Annars inte.
1. Ej specificerat !
Juridiskt utredningsarbete, HSB Malmö
2. 90 438 kr
Anlitande av advokat och biträde, advokatfirman Ralf Schumacher & Co

Vad är specifikationen för denna otroligt höga summa?

Hur motiverar styrelsen att styrelsen måste anlita dyra advokater för att hålla föreningens stämma och skriva stämmoprotokoll?
2. 36 250 kr
Anlitande av advokat Mats Engstrand, advokatfirman Delphi AB, för förberedelse och deltagande på ordinarie stämma den 21 januari 2008 och extra föreningsstämma den 27 februari 2008.

Not. Advokat Mats Engstrand hävdade 2007 att han tar 8.000 kr för att sitta som stämmoordförande.
3. 4 500 kr
Förberedelse och deltagande på stämma, auktoriserad revisor, Ernst & Young

För att göra vad? Det enda den externa revisorn gjorde på stämman var att resa sig upp och hävda att styrelsen gjort en upphandling som styrelsen inte gjort!

De pengar Ernst & Young debiterade medlemmarna var nästan 1/3 av deras ersättning som revisor, och då hoppas jag alla förstår vad medlemmarna får för de 15.000 kr som föreningen betalar den externa revisorn.

Hur motiverar styrelsen denna helt meningslösa kostnad för den externa revisorn?
3. 0 kr
Förberedelse och deltagande på stämma, auktoriserad revisor, Ernst & Young.
4. 17 700 kr
Förberedelse och deltagande på stämma, jurist HSB Malmö

Även om styrelsen inte vill säga detta så förstår jag att det är Stellan Håkansson på HSB Malmö, som jag får förmoda också är den som svarat på motionerna åt styrelsen.

HSB Malmö debiterade alltså oss 17.700 kr för att ta styrelsen i försvar mot medlemmarna, och lura medlemmarna att avslå alla motioner som samtliga var enbart för medlemmarnas och föreningens bästa.

Medlemmarna i föreningen förlorade alltså bara här minst 44.000 kr + 17.700 kr = 62.000 kr enbart för att styrelsen försöker avslå alla motioner som skrivs.

Fråga till styrelsen; Är det Stellan Håkansson som styrelsen anlitat för att svara på medlemmarnas motioner?

Fråga till styrelsen; Hur motiverar styrelsen att styrelsen överlät denna del av styrelsens arbete att besvara motioner på HSB Malmö?
4. Ej specificerat !
Förberedelse och deltagande på stämma, jurist HSB Malmö.
5. 12 000 kr
Förberedelse och deltagande på stämma, ekonom HSB Malmö

Här förmodar jag att det är Lars Svensson som avsågs.

Varför ska medlemmarna betala 12.000 kr för att han är med på föreningens stämma, också enbart till styrelsens försvar?
5. 6 000 kr
Förberedelse och deltagande på stämma, ekonom HSB Malmö.

Summa 169.038 kr.

Summa 42.250 kr.
 
1 375 kr
Hyra av lokal


2 075 kr
Hyra av lokal och café
2 125 kr
Hyra av högtalaranläggning, som inte fungerade


975 kr
Hyra av högtalaranläggning
4 467 kr
Catering och övrig förtäring

"Övrig förtäring" utöver catering? Vad är det?

2 300 kr
Catering och övrig förtäring
19 556 kr
"Merkostnad" vid tryckning av årsredovisning

En sådan otroligt infantil formulering av styrelsen som "merkostnad" för tryckning av årsredovisningen visar på en allvarlig inkompetens inom styrelsen.

Varför åsamkar styrelsen medlemmarna denna "merkostnad", som i och för sig är nästan försumbar i förhållande till de övriga extrakostnaderna som styrelsen utsatt varje medlem för?

Vad är då kostnaden (exkl. "merkostnad") för tryckning av årsredovisningen?

11 473 kr
"Merkostnad" vid tryckning av årsredovisning

Summa: 27.523 kr.

Summa: 16.823 kr.
  Extra föreningsstämma 4/10 2007
-    750 kr. Hyra av lokal
- 1 000 kr. Hyra högtalaranläggning
-      23 kr. Parkeringsavgift
-------------
- 1 773 kr.Extra föreningsstämma 27/2 2008
-    750 kr. Hyra av lokal
-    975 kr. Hyra högtalaranläggning
-------------
- 1 725 kr.

Sedan tillkommer följande;
"Beräknad kostnad för stämma gällande verksamhetsåret 2006-09-01 -- 2007-08-31 (100.000 kr)"
Vad blev den verkliga kostnaden och var har detta redovisats?

 

 

OBS! Stämmokostnad 2005-2006: 8.343 kr !!!

 

Inför årsstämman 2007 begärde jag en redovisning från styrelsen av stämmokostnaderna eftersom jag noterat att styrelsen otroligt nog bl.a. anlitat HSB Malmö för att göra styrelsens uppgifter och besvara medlemmarnas motioner.

Styrelse och HSB Malmö försökte dölja sanningen för medlemmarna
Dessutom försökte såväl styrelse som HSB dölja för medlemmarna att HSB gjort det arbete som Du betalar styrelsen för att göra. Hade jag inte avslöjat detta så hade varken Du eller någon annan medlem fått reda på detta.

Totalt 296.561 kr bara i stämmokostnad!

HSB Malmö borde skämmas !!!
HSB Malmö borde skämmas öronen av sig för att arbeta mot medlemmarna på detta sätt, och utnyttja inkompetenta styrelser för att dra in pengar till HSB.

Hur kan du som medlem återvälja en styrelse som gör att du personligen får betala drygt 1.000 kr enbart i extrakostnader för stämmor under ett år (bortsett från alla andra onödiga extrakostnader du drabbas av pga styrelsen, som säkert är betydligt mer)?
Stämma: 121.626 kr

Styrelsens redovisning 2009 av stämmokostnader.

Ordinarie föreningsstämma 15/6 2010
Stämma: ? kr

Styrelsens redovisning 2010 av stämmokostnader.

Ordinarie föreningsstämma.
1. 75 000 kr !!!
Anlitande av jurist, HSB Malmö, för utredning och besvarande av motioner
Dvs HSB Malmös avslag på motionerna från föreningens medlemmar.

HSB Malmö säger hela tiden att de inte kan gå in i självstyrande föreningar och påverka, men här kan vi se att när det passar HSB Malmö så gör de detta. Annars inte.

Notera att styrelsen inte bara överlåter utredningsarbetet till HSB Malmö, utan även själva besvarandet av motionerna. Inte ens detta klarar styrelsen av!
1. ? kr
Juridiskt utredningsarbete, HSB Malmö
2. 33 000 kr !!!
Anlitande av advokat Mats Engstrand,
advokatfirman Delphi AB, för förberedelse och deltagande på stämma.

Vad är specifikationen för denna otroligt höga summa?

Hur motiverar styrelsen att styrelsen måste anlita dyra advokater för att hålla föreningens stämma?

Not. Advokat Mats Engstrand hävdade 2007 att han tar 8.000 kr för att sitta som stämmoordförande.
2. ? kr
Anlitande av advokat Mats Engstrand.
3. Ej specificerat - 4 375 kr?
Förberedelse
(och deltagande på stämma), auktoriserad revisor, Ernst & Young
3. ? kr
Förberedelse och deltagande på stämma, auktoriserad revisor, Ernst & Young
4. Ej specificerat !
Förberedelse
och deltagande på stämma, jurist HSB Malmö.
4. ? kr
Förberedelse och deltagande på stämma, jurist HSB Malmö
5. 6 000 kr
Förberedelse och deltagande på stämma, ekonom HSB Malmö.
5. ? kr
Förberedelse och deltagande på stämma, ekonom HSB Malmö
6. 2 750 kr
Anlitande av konsult för korrekturläsning av stämmohandlingar och protokoll
6 ? kr
Anlitande av konsult för korrekturläsning av stämmohandlingar och protokoll.

Summa 116.750 kr.

Vi är nu uppe i minst 116.750 kr som Du och övriga medlemmar i föreningen betalat för absolut ingenting.

Summa ??????? kr.
 
750 kr
Hyra av lokal
? kr
Hyra av lokal och café
1 385 kr
Hyra av högtalaranläggning
? kr
Hyra av högtalaranläggning
2 741 kr
Catering och övrig förtäring

"Övrig förtäring" utöver catering? Vad är det?
? kr
Catering och övrig förtäring
0 kr ???
"Merkostnad" vid tryckning av årsredovisning
? kr
"Merkostnad" vid tryckning av årsredovisning

Summa: 27.523 kr.

Summa: ? kr.
Sedan tillkommer följande;
"Beräknad kostnad för stämma gällande verksamhetsåret 2006-09-01 -- 2007-08-31 (100.000 kr)"
Vad blev den verkliga kostnaden och var har detta redovisats?
 
   

Jag yrkar att;
 1. Ramar/regelverk för stämmokostnader tas fram av en för detta kompetent arbetsgrupp.

  Det beslutas en gång för alla att styrelsen inte får åsamka medlemmarna en så hög kostnad för stämmorna som under de senaste åren.

 2. Styrelsen ska själv besvara och utreda motioner och inte anlita HSB eller någon annan för detta, utom för utredning av motion där extern kompetens måste anlitas pga att kompetens inom föreningen saknas, men då ska detta särredovisas (det har dock aldig inträffat i denna förenings historia att någon motion utretts).

 3. Stämmokostnader ska detaljredovisas varje år i fortsättningen (för att slippa att frågor om detta måste ställas på varje stämma).
Admin, lgh 47 - 2010-07-16 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt

Styrelsens svar via HSB på motsvarande motion 2009 (som ej kom medlemmarna till del):

Motion nr 48 om stämmokostnader

Styrelsen vill med anledning av motionen avge följande svar:

Att styrelsen inte får åsamka medlemmarna en så hög kostnad för stämmorna är ett ytterst vagt yrkande från motionären, då t.ex. ett kostnadstak saknas.

Min kommentar (1): Hade jag uppgivit ett kostnadstak så som styrelsen här efterfrågar så hade styrelsen/HSB svarat så som styrelsen svarat i motsvarande situation för andra motioner, dvs att det "försvårar" styrelsens arbete.

Dessutom behövs inte ett kostnadstak, utan ramar och regelverk som styr upp detta så att föreningen inte dräneras på pengar bara till styrelsens försvar.


Medlemmarna på föreningsstämman har på förslag av styrelsen valt advokater till stämmoordföranden.
Min kommentar (?): Ja, och problemet är att detta inte tillfört något som helst för medlemmarna, utan det har styrelsen enbart gjort i rent egenintresse för att skydda sig själva, till nackdel för övriga medlemmar.

Styrelsen, som inte haft någon möjlighet att agera stämmoordförande, har försökt tillmötesgå motionären genom att ge förslag på objektiva kandidater till stämmoordförande, som är skilda från HSB och styrelsen.
Min kommentar (?): Styrelsen har inte i en enda motion försökt "tillmötesgå" mig, vilket alla kan se (bl.a. genom att nästan 100 % av motionerna alltid rekommenderas avslag på av styrelsen). Advokaterna som styrelsen anlitar är enbart till för att skydda styrelsen.

De advokater styrelsen anlitar är - som enkelt kan konstateras - långt ifrån objektiva!


Ersättningen till jurister är naturligtvis högre än om t.ex. HSB-ledamoten hållit föreningsstämmorna.
Min kommentar (?): En självklarhet, inte minst eftersom HSB-ledamoten är "gratis".
Men vem har sagt att HSB-ledamoten ska agera mötesordförande. En mer subjektiv ordförande går väl omöjligen att hitta?

Men om föreningen ska fortsätta med subjektiva mötesordförande som bara är till för att samarbeta med styrelsen så att medlemmarna får minsta möjliga information så kan ju lika gärna HSB-anställda hålla dessa stämmor, eftersom det ändå ingår i förvaltningsavtalet!


Styrelsen kan behöva hjälp med att utforma svaren på motionerna och ska då inte vara låst av ett stämmobeslut att själv göra det.

Min kommentar (2): Det handlar inte om - som HSB/styrelsen skriver här - att styrelsen kan behöva hjälp med att utforma svaren. Det är förvisso olyckligt för medlemmarna att föreningen har en styrelse som inte är kapabel till detta själv - speciellt med tanke på hur infama styrelsens svar är - men det handlar om att medlemmarna inte ska behöva betala dyra pengar för att HSB Malmö gör det arbete som styrelsen arvoderas för.

Styrelsen överlåter motionerna helt till HSB Malmö, och det är unikt i föreningsvärlden!


Styrelsen anser att den detaljreglering av stämmokostnader som finns i styrelsens årsredovisning är tillräckligt utförlig.
Någon anledning för föreningsstämman att besluta i saken finns därmed inte.

Min kommentar (3): Att styrelsen inte vill vara öppen med redovisningen är onekligen ett mycket stort problem för denna förening, men ett av flera viktiga skäl till att följa yrkande # 3 är att slippa uppta onödig tid med detta på stämman.

Sedan kan man fråga sig varför styrelsen motsätter sig detta men ändå följer detta yrkande (i alla fall i de tre senaste årsredovisningarna)?

Styrelsen och HSB får INTE ta ifrån stämman dess roll som föreningens högsta beslutande organ!


Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman avslår motionen.


Styrelsens svar 2011 (samma som till motion #16, #18) via HSB Malmö:
Styrelsens svar kommer att lägga sin här.

Styrelsen består av en lekmannastyrelse och kan vid omfattande motioner från motionären behöva extern hjälp.
Styrelsen har därtill ingen skyldighet att egenhändigt svara på motioner.
 
Kostnader för motionshantering redovisas i styrelsens årsredovisning. Stämmokostnader i övrigt framgår också av styrelsens årsredovisning.
Medlemmarna har rätt att på en föreningsstämma ställa frågor till styrelsen om stämmokostnader i styrelsens årsredovisning. Något behov att särredovisa dessa kostnader finns inte.
Motionärens yrkande om att styrelsen inte får åsamka medlemmarna en så hög kostnad som under de senaste åren är alltför vagt för att ligga till grund för beslut på föreningsstämman.
Styrelsen verkar för att hålla nere föreningens kostnader.
Någon anledning att tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram regelverk för stämmokostnader finns därmed inte.
 
***
 
Styrelsen ser inget behov av någon ny styrelse.
Föreningsstämman kan emellertid besluta om nya styrelseledamöter under punkten Val av styrelseledamöter i dagordningen till ordinarie föreningsstämman.
Något behov att föreningsstämman i övrigt beslutar i saken finns därmed inte.
Motioner

Fler exempel på motioner hittar du här;

Index för motioner 2009

Index över alla motioner 2004-2008

Motion 15 - 2008 / Bilaga, stadgejusteringar - 2008

Motioner, del 5 - 2007 / del 5b - 2007 / del 5c - 2007 / del 5d - 2007

Motioner, del 4 - 2006

Motioner, del 3 - 2005, Motioner, del 3b - 2005
Motioner, del 2 - 2004, Motioner, del 2b - 2004
Motioner del 1a samt Motioner del 1b
Tips på hur en motion ska utformas.

Kom gärna med egna förslag på motioner som är allmänt användbara!


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.
  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 


Se länkar ovan


© 2010 - Uppdaterad 2011-05-23