Förteckning över motioner till nästkommande stämma

 1. Styrelsen begår oegentligheter, och försöker sedan dölja dessa på stämman, i strid med lagen

 2. Lekmannarevisor som inte bor i föreningen + Avflyttad lekmannarevisor

 3. Styrelsen följer inte lagen om medlemskap - Åtgärder måste vidtagas omedelbart!

 4. Utbyte av huvudrevisor från Ernst & Young

 5. Styrelsen skämmer ut föreningen med sin okunskap samt läs- och skrivsvårigheter

 6. Du betalar för konsult för korrekturläsning! 3 000 kr för att korrekturläsa 4 kortfattade sidor

 7. Mats Engstrand måste bort !!! - Särskild granskning

 8. Styrelsen bryter mot lagen på stämmor - Styrelsen skyldig svara på frågor, enligt lag!

 9. Styrelsen bryter mot lagen - Vägrar lämna ut stämmoprotokoll

 10. DU MÅSTE GÅ PÅ STÄMMAN !!!

 11. Styrelsen ska presentera jämförelsekalkyl för olika sophanteringssystem

 12. Frågor på sophanteringssystem i föreningen

 13. Särskilda privilegier för styrelsen?

 14. Rätt att proppa igen ventilation ? - Utlovad rensning av filter ej utförd !

 15. Styrelsen bryter mot lagen - Vägrar utreda störningsfrågor

 16. Styrelsens svar på motionerna är ett hån mot DIG!

 17. Motioner ska behandlas i laga ordning

 18. Stående erbjudan om att diskutera motionerna för att effektivisera stämman

 19. Styrelsen ska våga stå för sina motioner och inte lura medlemmarna!

 20. Resursslöseri av styrelsen i föreningen !

 21. Anslagstavlor - Styrelsens censur i det närmaste total

 22. Styrelsens info - ett skämt !

 23. Föreningen saknar trivselföreskrifter

 24. Föreningens ouppdaterade hemsida

 25. Styrelsens ersättningar till medlemmar

 26. Varför flyttar medlemmarna?

 27. Osanna svar från styrelsen!

 28. Styrelsen tvingar bort vaktmästaren, anställer ny på statens bekostnad

 29. Ordförandens bussresa

 30. Styrelsen ska inte försvåra för valberedningen - Ny valberedning

 31. NY STYRELSE SÖKES !!!

 32. Hur styrelsen utnyttjar sina positioner för sitt eget personliga bästa

 33. Stämma som dagis

 34. Vem står upp för bostadsrättsägaren?

 35. Styrelsen bryter mot alla etiska regler!

 36. Välj inte justerare som inte justerar!

 37. Städning - Styrelsen vill ej vidtaga åtgärder

 38. Styrelsen ska svara på medlemmarnas skrivelser!

 39. "Vi betalar inte. Vi skriver inte på"

 40. Sanslösa stämmokostnader

 41. Styrelsen döljer sina inkomster i redovisningen

 42. Styrelse hotar medlem - Och kallar medlem för "jävla svin"

Motion #39
"Vi betalar inte. Vi skriver inte på"

I juli 2009 kunde vi läsa i media att ett femtiotal föreningar i Malmö skulle få höjda avgifter, med start 2010-2011. Vår förening kommer att få en fördubbling av tomtavgiften.

För de tre husen betalar föreningen totalt 210.000 kr i tomträttsavgäld. Nu ska avgälden för ett hus höjas från 70.000 kr till 190.000 kr och för ett annat hus till 180.000 kr. Vilken höjning det tredje huset får framgår inte.

Ingen info före, under eller efter!
Ingen information om detta till medlemmarna innan det kom ut i media och inte ett ord från styrelsen efter detta.

Avtalen skulle vara skrivna före den siste december 2010, men än idag har föreningens medlemmar inte fått ett ords information om detta. Vad blev resultatet?

Styrelsen gör som alltid annars. När styrelsen inte ens kan informera medlemmarna om något som påverkar oss så drastiskt måste alla förstå att denna styrelse inte har den minsta vilja att göra oss på något sätt delaktiga i det vi äger.
Till media sa Hans-Åke Krantz;
"Vi betalar inte. Vi skriver inte på".
Vad är det för märklig kommentar?
Man måste nog ha lite mer att komma med än så.
Hans-Åke Krantz kan kanske skrämma enskilda medlemmar genom hot av denna typ, men det fungerar definitivt inte på en kommun.

Sedan fortsätter Hans-Åke Krantz; "Området vi finns i är inte speciellt attraktivt".
Vad är detta för inställning och vad är detta för reklam för vår förening?
Ingen info om "köp av mark"
Sedan får vi genom media veta - för till medlemmarna kommer ingen information överhuvudtaget - att styrelsen på eget bevåg "försökt få information" om vad som gäller för köp av marken, men att styrelsen inte lyckats få någon information om detta.

Klart att det går att få reda på detta, om man bara vill. Men man kanske inte hela tiden ska förlita sig på att HSB gör styrelsens arbete i alla frågor.
Kommunallag (1991:900)

2 kap. Kommunernas och landstingens befogenheter

Allmänna befogenheter

2 § Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.

Se; kommunallagen.
Kommunala likställighetsprincipen???
Hans-Åke Kranzt undrar om inte den kommunala likställighetsprincipen gäller.
Vad i jösses namn har detta med saken att göra? Den kommunala likställighetsprincipen avser att kommuninvånarna ska behandlas lika och de kommunala avgifterna ska vara lika för alla, t.ex. för hälso- och sjukvård, oavsett inkomst. På vilket sätt har ikställighetsprincipen med höjningen av tomträttsavgälden att göra?

Någon likställighetsprincip följs heller inte av styrelsen i denna förening. Då kanske man inte ska kräva av andra det som man inte kan leva upp till själv! I övrigt är det inte bara denna grundläggande rättsprincip som styrelsen inte bryr sig om att följa. Det verkar som om styrelsen försöker sätta någon form av rekord i att bryta mot lagar för det är verkligen inte mycket i lagen som denna styrelse tycks ha någon respekt för.

Var finns kompetensen?
Föreningen har ingen ekonomiskt kunnig i styrelsen och ingen juridiskt kunnig heller för den delen. En förutsättning för att kunna driva en process mot kommunen är att kompetens för detta finns att tillgå någonstans, och den finns inte heller inom HSB, som vi kan se inte arbetar för medlemmarna.

Då vi dessutom har en styrelse där det tydligen inte finns någon ledamot som klarar av att skriva ens en hel mening utan stav- och skrivfel så är nog förutsättningarna inte särskilt goda att föreningen skulle få rätt.

Jag yrkar att;
 1. Styrelsen ska skriftligen informera medlemmarna om vilka konkreta åtgärder styrelsen (inte övriga föreningar) vidtagit för att bestrida kommunens hundraprocentiga höjning av tomtavgiften.

  Styrelsen ska också informera om hur styrelsen tänkt gå vidare i denna fråga där styrelsen sa; "Vi betalar inte. Vi skriver inte på".

  Styrelsen ska också redogöra för medlemmarna vad det skulle kosta att köpa marken och vilka ekonomiska konsekvenser det skulle få.
Admin, lgh 47 - 2010-07-16 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt

Styrelsens svar 2011 via HSB Malmö:
Styrelsen har tillsammans med en konsult inte lyckats påverka Malmö kommun angående tomträttsavgälden. Avgäldsnivån har inte varit förhandlingsbar. Styrelsen har därför varit tvungen att teckna nya avtal.
Detta har styrelsen informerat medlemmarna om.
Styrelsen arbetar nu med att se till att där finns pengar för betalning av tomträttsavgälden. Malmö kommun har inte varit intresserade av att diskutera en föräljning av fastigheterna, men om en köpeskilling skulle ha angetts av Malmö kommun, så skulle köpeskillingen med all sannolikhet bli alltför dyr för medlemmarna.
Motioner

Fler exempel på motioner hittar du här;

Index för motioner 2009

Index över alla motioner 2004-2008

Motion 15 - 2008 / Bilaga, stadgejusteringar - 2008

Motioner, del 5 - 2007 / del 5b - 2007 / del 5c - 2007 / del 5d - 2007

Motioner, del 4 - 2006

Motioner, del 3 - 2005, Motioner, del 3b - 2005
Motioner, del 2 - 2004, Motioner, del 2b - 2004
Motioner del 1a samt Motioner del 1b
Tips på hur en motion ska utformas.

Kom gärna med egna förslag på motioner som är allmänt användbara!


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.
  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 


Se länkar ovan


© 2010 - Uppdaterad 2011-05-23