Förteckning över motioner till nästkommande stämma

 1. Styrelsen begår oegentligheter, och försöker sedan dölja dessa på stämman, i strid med lagen

 2. Lekmannarevisor som inte bor i föreningen + Avflyttad lekmannarevisor

 3. Styrelsen följer inte lagen om medlemskap - Åtgärder måste vidtagas omedelbart!

 4. Utbyte av huvudrevisor från Ernst & Young

 5. Styrelsen skämmer ut föreningen med sin okunskap samt läs- och skrivsvårigheter

 6. Du betalar för konsult för korrekturläsning! 3 000 kr för att korrekturläsa 4 kortfattade sidor

 7. Mats Engstrand måste bort !!! - Särskild granskning

 8. Styrelsen bryter mot lagen på stämmor - Styrelsen skyldig svara på frågor, enligt lag!

 9. Styrelsen bryter mot lagen - Vägrar lämna ut stämmoprotokoll

 10. DU MÅSTE GÅ PÅ STÄMMAN !!!

 11. Styrelsen ska presentera jämförelsekalkyl för olika sophanteringssystem

 12. Frågor på sophanteringssystem i föreningen

 13. Särskilda privilegier för styrelsen?

 14. Rätt att proppa igen ventilation ? - Utlovad rensning av filter ej utförd !

 15. Styrelsen bryter mot lagen - Vägrar utreda störningsfrågor

 16. Styrelsens svar på motionerna är ett hån mot DIG!

 17. Motioner ska behandlas i laga ordning

 18. Stående erbjudan om att diskutera motionerna för att effektivisera stämman

 19. Styrelsen ska våga stå för sina motioner och inte lura medlemmarna!

 20. Resursslöseri av styrelsen i föreningen !

 21. Anslagstavlor - Styrelsens censur i det närmaste total

 22. Styrelsens info - ett skämt !

 23. Föreningen saknar trivselföreskrifter

 24. Föreningens ouppdaterade hemsida

 25. Styrelsens ersättningar till medlemmar

 26. Varför flyttar medlemmarna?

 27. Osanna svar från styrelsen!

 28. Styrelsen tvingar bort vaktmästaren, anställer ny på statens bekostnad

 29. Ordförandens bussresa

 30. Styrelsen ska inte försvåra för valberedningen - Ny valberedning

 31. NY STYRELSE SÖKES !!!

 32. Hur styrelsen utnyttjar sina positioner för sitt eget personliga bästa

 33. Stämma som dagis

 34. Vem står upp för bostadsrättsägaren?

 35. Styrelsen bryter mot alla etiska regler!

 36. Välj inte justerare som inte justerar!

 37. Städning - Styrelsen vill ej vidtaga åtgärder

 38. Styrelsen ska svara på medlemmarnas skrivelser!

 39. "Vi betalar inte. Vi skriver inte på"

 40. Sanslösa stämmokostnader

 41. Styrelsen döljer sina inkomster i redovisningen

 42. Styrelse hotar medlem - Och kallar medlem för "jävla svin"

Motion #36
Välj inte justerare som inte justerar!

Tro inte för ett ögonblick att den styrelseledamot
(+ HSB-ledamot + HSB-anställd + inaktiv medlemskoordinator + ofta utsänd för att stötta dåliga styrelser mot medlemmar med åsikter och vilja att förändra) som skriver stämmoprotokollen i denna förening, skriver dessa i enlighet med stämman och dess beslut (stämmoprotokollet för år 2010 är ett lysande exempel på detta, där Bengt Skånhamre i punkt 17 inte bara skrivit felaktigheter som inte justerats av justerarna, utan även särskilt lagt till påhittad information i eget personligt intresse).

Förvanskade stämmoprotokoll
Bengt Skånhamre förvanskar stämmoprotokollen för att skydda sig själv och resten av styrelsen, samt för att protokollen i övrigt ska passa styrelsen personligen bäst.

Vad som är bäst för föreningen har alltid lägre prioritet än vad som är personligen bäst för de enskilda ledamöterna i styrelsen.

Lögner i protokoll
Det är t.o.m. så att Bengt Skånhamre skriver in direkta lögner. Detta kan var och en själv se som får läsa protokollen (med dess justeringar av mig).

Stämmoprotokollet från årsstämman 2010 är inget undantag. På denna årsstämma utsågs, i enlighet med styrelsens vilja, Paul Lundqvist och en av hans f.d. i föreningen att justera stämmoprotokollet.

Unik röstning om val av justerare
Att hitta någon som vill justera protokoll brukar inte vara lätt, men i denna brf blir det t.o.m. votering om vem som ska väljas. Jag vet inte om det hänt i någon förening tidigare, men jag kan garantera att det i alla fall är synnerligen ovanligt att man röstar om vem som ska justera protokoll. Det enda läge det blir aktuellt att rösta om vem som ska utses som justerare är när styrelsen har något att dölja.

Styrelsen visste att med dessa justerare som stämman valde så skulle det blir precis som det blev (precis som vid de tidigare tillfällen då styrelsens närmaste valts som justerare), dvs ingen anmärkte på någon felaktighet i protokollet.

Vem vinner på detta?
Ja, absolut ingen annan än styrelsen. Inte ens de justerare som varit styrelsen behjälpliga har något att vinna på att protokollen inte justeras.
Vem förlorar på detta?
Alla medlemmar!
Faktiskt t.o.m. styrelsen, om än inte lika mycket som vi andra.
Med en oligarkisk styrelse så är justeringen av stämmoprotokollen den enda säkerhet föreningen har. Här finns det - vid ett enda tillfälle om året - möjlighet att i alla fall "rädda vad som räddas kan".

I annat fall behöver vi ingen stämma. Då kan vi precis lika gärna öppet säga att vi hoppar över stämmorna eftersom de ändå bara helt är på styrelsens villkor och stämmorna fyller därför inte den funktion den har för att medlemmarna ska kunna utöva inflytande på det medlemmarna själva äger.

Medlemmarna får inga svar på några frågor, alla motioner avslås och alla beslut blir som styrelsen vill.

Det krävs inte något geni för att förstå något så elementärt som att detta får katastrofala följder för föreningen!
För din egen skull;
Välj justerare som arbetar för medlemmarna, inte justerare som arbetar för styrelsen!

Det får gärna vara någon annan än jag som väljs för detta uppdrag, men skada inte Dig själv och föreningen genom att välja de justerare som står styrelsen närmast och som inte har det minsta intresse att verka för föreningens bästa!

Det är heller inte lämpligt att, som i denna brf, välja två justerare som har någon form av relation med varandra.

De som väljs som justerare ska företrädesvis inte stå styrelsen nära och dessutom helst vara varandra oberoende. Först då finns möjlighet att uppnå stämmorprotokoll som stämmer så bra överens med verkligheten som möjligt.
På webbsidan
http://hotpot.se/hsb-brf-stammoprotokoll-2010.htm
kan du läsa styrelsens censurerade och förvanskade stämmoprotokoll för år 2010.Jag yrkar att;
 1. Föreningen ska informera om det ansvar en justerare har såväl som om vikten att justerarna arbetar för medlemmarna och inte för styrelsen.

  Att välja justerare som står styrelsen närmast gagnar inte föreningen, även om det är vad som passar styrelsen personligen bäst.
Admin, lgh 47 - 2010-07-16 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Styrelsens svar via HSB Malmö:
Medlemmarna på föreningsstämman beslutar själva vilka justerare som ska väljas. De har då möjlighet att föreslå lämpliga kandidater.
 
Stämmoprotokollet får den utformning som protokollföraren för sin del anser riktig.
 
En justerare ska intyga att det som protokollföraren skrivit stämmer överens med vad som faktiskt yttrades och beslutades på föreningsstämman. Justeraren får då antingen godkänna protokollförarens version genom att under "justeras" skriva enbart sitt namn eller vid sin namnteckning ange hur han anser protokollet ska lyda i de delar han är oenig.
 
Genom denna redovisning anser styrelsen att samtliga medlemmar får kännedom om vad som gäller beträffande uppdraget som justerare och ser ingen anledning att ytterligare informera medlemmarna.

Motioner

Fler exempel på motioner hittar du här;

Index för motioner 2009

Index över alla motioner 2004-2008

Motion 15 - 2008 / Bilaga, stadgejusteringar - 2008

Motioner, del 5 - 2007 / del 5b - 2007 / del 5c - 2007 / del 5d - 2007

Motioner, del 4 - 2006

Motioner, del 3 - 2005, Motioner, del 3b - 2005
Motioner, del 2 - 2004, Motioner, del 2b - 2004
Motioner del 1a samt Motioner del 1b
Tips på hur en motion ska utformas.

Kom gärna med egna förslag på motioner som är allmänt användbara!


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.
  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 


Se länkar ovan


© 2010 - Uppdaterad 2011-05-23