Fullmäktige Tommy Johanssons tal
till HSB Malmös årsstämma 2009
Vill ej att medlemmar ska ha inflytande!

Fullmäktigeledamot Tommy Johansson (uppläsning av ett i förväg nedskrivet tal):

Ordförande, fullmäktigeledamöter, motionärer och andra åhörarare.
Jag är omnämnd i ett antal motioner till dagens sammanträde vilket gjort att jag har författat ett litet inlägg. (Min kommentar: Tänk om detta inlägg handlat om något framåtskridande i organisationen i stället för det bakåtsträvande som Tommy Johansson tyvärr står för!)

Vad är skillnaden mellan demokrati och representativ demokrati?
Det skulle vi kunna ha en debatt om, men jag tror att det räcker med att jag ställer frågan så.
(Min kommentar: Helt obegripligt! Vad menas med detta märkliga uttalande?
Tommy Johansson förklarar att han är emot demokrati, men han är för "representativ demokrati" som i HSB Malmö innebär att endast en liten självutnämnd och oengagerad grupp ska ha något att säga till om... vilket blir en handfull fullmäktige eftersom 95 % av den minoritet av fullmäktige som går på HSB:s stämmor aldrig har något att tillföra överhuvudtaget, varken muntligt eller skriftligt! 10-15 medlemmar i HSB Malmö, anser alltså Tommy Johansson, ska ha oinskränkt makt över de övriga 42.000 medlemmarna!
)

Vi har i alla fall över 200 motioner att behandla, varav flertalet från en och samma motionär.
Jag tror att majoriteten av fullmäktige inte anser att missförhållanden i föreningen är av den art att det behövs så många ändringsförslag.
(Min kommentar: Visst behövs dessa ändringsförslag, och säkert långt fler därtill... anledningen till detta är att det - bevisligen - inte funnits den minsta struktur i organisationen eller kontroll av verksamheten under tidigare år i HSB Malmö... detta eftersom fullmäktige - och tyvärr även styrelserna - misskött sina uppdrag på ett allvarligt sätt i alla år.)

Lägger man till alla att-satser, så någon nämnde 800-900 förslag.
(Min kommentar: Tommy Johansson, du som är en av de många fullmäktige som aldrig skrivit en motion, passa nu på att lära dig lite om hur man skriver motioner, så att du kanske kan tillföra lite för medlemmarna i framtiden, i stället för att bara köra runt i samma gamla spår hela tiden. Tommy Johansson gör som alla andra fullmäktige; han bara klagar på antalet förslag, men vågar inte ha några konkreta synpunkter på innehållet i motionerna.)

Fullmäktige visade detta 2008 genom att avslå eller anse besvarad 178 av årets motioner.
(Min kommentar: Jag förstår inte, vad visade fullmäktige? Att de är emot demokrati? Är det bra?)

Dom kommer alltså tillbaka!
(Min kommentar: Visst är det skrämmande att en fullmäktigeledamot är så otroligt okunnig att denne inte förstår ens en så elementär sak som att varje motionär är i sin fulla rätt att återkomma med sina motioner... i övrigt skulle en motionär vara riktigt dum om denne inte återkom med motioner som inte ens behandlats tidigare, som i detta fall.
De som är lite insatta i hur det fungerar i föreningar vet också att en motion där ingen kunnat motivera ett avslag ska komma tillbaka till dess att det finns något skäl för att avslå densamma. Då talar vi inte om det skäl som styrelsen för HSB Malmö använder sig av, dvs att det är styrelsen som bestämmer och ingen ska ha rätt att påverka vad styrelsen gör. Det tycker HSB Malmös styrelse och fullmäktige är ett fullvärdigt skäl för avslag, men det är inget som ska accepteras, utan då är det bara att återkomma med motionen till dess att antingen ett konkret skäl för avslag givits eller tills vettet segrat.
)

Dessa 178 motioner, liksom många av de nya, innehåller massor av frågor, framförallt till styrelsen, och diverse obevisade påståenden om diverse sakfrågor.
(Min kommentar: Tommy, om det är något du anser "obevisat", varför vill du varken specificera vad detta är eller ens be om bevis? Är sanningen jobbig för dig? Kan det vara för att du bara vill kasta ut dina obefogade och "obevisade" anklagelser i ett desperat försök att smutskasta motionären utan det minsta fog för något av det du säger? Precis som styrelsen så vågar Tommy Johansson aldrig föra en dialog!
HSB Malmös styrelse svarar inte på frågor från medlemmarna under året, men har en skyldighet att göra detta på årsstämman, enligt lag. Detta försöker nu HSB Malmös styrelse och fullmäktige komma runt på alla möjliga sätt.
Tyvärr så gör okunskapen inom styrelsen att styrelsen inte har svar på de flesta av de frågor som finns, men då får man antingen tillsätta en kompetent styrelse eller så får fullmäktige ta sitt ansvar och hjälpa styrelsen göra sitt uppdrag.
Arvodet styrelsen står varken i proportion til styrelsens kompetens eller styrelsens prestation.
)

Dom innehåller omdömen om personer som ibland är i det närmaste ärekränkande.
(Min kommentar: Som en ren försvarsmekanism går Tommy Johansson till angrepp mot mig utan fog, bara för att jag framfört sanningen om Tommy Johansson, vilket Tommy Johansson inte klarar av att bemöta sakligt. Jag tar upp fakta, och bara för att dessa fakta inte är bekväma för Tommy Johansson, styrelsen och vissa andra så vill de bara tolka dessa fakta som "ärekränkande" i stället för att bemöta fakta i sak. Som hela tiden annars så har Tommy Johansson inget konkret att komma med. Han bara kastar ur sig irrelevanta anklagelser om de fakta jag presenterat för att försöka rädda sitt eget skinn. De ärekränkningar som t.ex. HSB Malmös styrelse frekvent ägnar sig åt är det däremot ingen som har synpunkter på.)

Det kan vara en bakgrund till motionen, men det som ska diskuteras är yrkandena.
(Min kommentar: Det ska alltså vara yrkandet som ska diskuteras, och därför kan man inte skriva eller beröra en bakgrund till motionen... hur menar du Tommy Johansson? Bakgrunden till motionen är ofta en viktig del av motionen, men denna kan inte diskuteras? Då blir det nog väldigt svårt att behandla motioner... men det är kanske också därför det ser ut som det gör idag.)

Motionären skriver i många av sina motioner att anledningen till motionen är att styrelsen inte besvarat hans frågor.

Det stämmer säkert som motionären uppfattat det.
(Min kommentar: Och som alla läskunniga som läst motionerna uppfattar det.)

Men även styrelsen har ju begränsad tid på att svara på frågor.
(Min kommentar: Om styrelsen hade svarat på frågor överhuvudtaget så kanske det hade funnits någon relevans i ett dylikt påstående. Nu är det tyvärr bara en massa dravel från Tommy Johansson där han bara upprepar vad styrelsen vill att han ska säga.
Mina frågor visar att lekmannastyrelsen i HSB Malmö inte vet vad den håller på med, och det upplevs säkert som besvärande, inte bara av styrelsen utan även av fullmäktige som aldrig med ett ord kritiserar varken styrelsens bristande kompetens, styrelsens bristande engagemang eller något annat... utom mig, men då bara för att jag engagerar mig.
)

De har svarat på många av frågorna.
(Min kommentar: Det är ju bra att Tommy vet detta utan att vara part i målet och utan att veta ett spår av fakta... men ändå går det tydligen bra att uttala sig om något man inte har en susning om.)

De har suttit ner med motionären, men han är ändå inte nöjd.
(Min kommentar: Tommy Johansson uttalar sig som vanligt om något han inte har den blekaste aning om... styrelsen har aldrig "suttit ner med motionären" för att besvara några frågor. Om Tommy Johansson ljuger om detta eller om det är styrelsen som ljugit om detta för honom framgår inte, men eftersom Tommy Johansson framför dessa lögner så är det naturligtvis också han som får stå till svars för lögnerna.)

Nu skriver han att eftersom han inte är nöjd med vare sig styrelsens svar 2008 eller fullmäktiges beslut 2008, så måste han återkomma med samma motioner.
(Min kommentar: Varför skulle jag vara nöjd med att inte få några svar överhuvudtaget och varför skulle jag vara nöjd med att både styrelse och stämma hoppar över behandlingen av mina motioner? Tommy Johansson kör med samma gamla visa som Claes Caroli och Bengt Skånhamre om att det handlar om att inte vara "nöjd" med svar, när det i själva verket är så att inga svar ges till medlemmarna... vilket framgår med all önskvärd tydlighet av motionerna.)

I motion nummer 179 (Min kommentar: Där det bara står; "500 motioner kan bli 1.000 motioner nästa år, om styrelsen missköter behandlingen av motionerna. Eller inga, om behandlingen görs ordentligt och sakliga argument ges", alltså inget om att jag kommer att skriva 1.000 motioner. I den digra samlingen av mina motioner så var detta vad Tommy Johansson hittade som han tyckte han kunde vända och vrida på för att försöka skapa mesta möjliga aversion bland fullmäktige mot mig) hotar han med att det kan bli 1.000 motioner framöver om inte styrelsen svarar på alla hans frågor eller om inte fullmäktige bifaller dem. (Min kommentar: Alla som är läskunniga kan se att Tommy Johansson ljuger rejält. Inget annat än rent trams, och alla kan se detta svart på vitt, men det hindrar inte Tommy Johansson från att på detta flagranta sätt ljuga för alla!!! Jag har som synes inte alls hotat med något, och i övrigt så kanske det inte är rimligt att kalla engagemang för "hot".)

Detta anser jag vara ett missbruk av motionsrätten (Min kommentar: Det är det inte, i motsats till det missbruk i behandlingen av motioner som HSB Malmös styrelse ägnar sig åt) som fullmäktige måste ta tag i, när nu styrelsen faktiskt inte riktigt lyckats.
(Min kommentar: Jag tycker styrelsen lyckats rätt bra med att undergräva såväl alla motioner som demokratin inom HSB Malmö... vad är det här som Tommy Johannson tycker att styrelsen kunde lyckats bättre med i detta arbete?)

Jag är inte riktigt nöjd med styrelsens förslag här.
(Min kommentar: Vilket förslag då. Styrelsens förslag att avslå alla motioner, eller vad?)

Motionsbehandling är just motionsbehandling. (Min kommentar: Vilken klok slutledning?)
Det är ingen allmän frågestund.
(Min kommentar: Tommy Johansson har en hel del att lära sig om motionsbehandling, det står nu helt klart!)

De här tankarna tror jag är skillnaden mellan representativ demokrati och den slags demokrati som motionären talar om.
(Min kommentar: Fullständigt obegripligt svammel som det är helt omöjligt att bemöta.)

Jag hade hoppats att det med rätt för medlemmar att försvara sin motion skulle utöka intresset för våra stämmor. (Min kommentar: Precis som de flesta andra i HSB Malmö säger Tommy Johansson en sak i ord och visar sedan i handling - och i andra ord - att han står för raka motsatsen.)

Men tyvärr, det verkar bli tvärtom.
(Min kommentar: Det begriper väl alla att om en styrelse tillsammans med stämma visar på ett så tydligt sätt som de nu gjort att det inte lönar sig att motionera så kommer engagemanget att upphöra och kvar blir bara dem som på ålderns höst mest bara vill sitta ner och fika tillsammans och gnälla över dem som engagerar sig.)

Något ohörbart.
Jag var med och drev förslaget.
(Min kommentar: Vilket förslag var du med och drev, Tommy Johansson? Du menar förslaget som jag - inte du - initierade om att HSB Malmö skulle följa lagen?)

Jag är snart böjd att tro att jag hade fel.
(Min kommentar: Ja, fel har du, men vad speciellt tänker du på här?)
Men jag vill fortsätta.
(Min kommentar: Fortsätta med vad? Fortsätta med dina antidemokratiska uttalanden och fortsätta med att försöka hålla "fullmäktigeklubben" utan insyn?)

Jag tror nämligen inte att motionärer kunde fått nytt förtroende...
Något ohörbart mummel.

Fördelen med representativ demokrati det är nämligen att då får jag som förtroendevald stå till svars inför dem som gett mig förtroendet...
(Min kommentar: Rena dumheter! Det är just det som Tommy Johansson vill undvika till varje pris... så länge fullmäktige kan hålla sig till den inre kretsen där alla håller varandra om ryggen och där alla försvarar varandra och där inga prestationskrav finns så går han säker från alla de allvarliga fel och misstag han och de övriga fullmäktige begår.)

Jag har varit verksam inom olika, Hem och villa, Hem och skola, fullmäktige, partipolitik på regional nivå och kommunal nivå (Min kommentar: Vad har detta med vad att göra?)

Jag har aldrig, tror jag, varit med om att samma motioner kommer tillbaka när de fått avslag.
(Min kommentar: Tommy, vad har din bristande erfarenhet med något att göra?)

Jag vet att det förekommer i Sveriges Riksdag där man avslår 98,5 % av alla motioner (Min kommentar: Jaha... alltså i så fall till och med bättre än inom HSB Malmö, där 99,9 % avslås!), vilket delvis beror på att 98 % var med förra året också (Min kommentar: Dessa infantila personliga spekulationer utan någon som helst grund tillför inget för någon).

Där pågår en diskussion om att så här kan man inte ha det.
(Min kommentar: Tommy Johansson har inte förstått vad diskussionen handlar om... det handlar om problemet att så många motioner avslås, inte - som i HSB Malmö - att det är fel att vara engagerad och motionera.
Tyvärr är Tommy Johansson helt ute i det blå när han framför sina påståenden här. Det man talat om i Riksdagen är att begränsa den allmänna motionstiden till några veckor kring månadsskiftet mellan september och oktober.
)
Alternativt som i motion;
Motion 2004/05:K428 Allmän motionsrätt under hela riksdagsåret

Ett led i denna förändring kan införande av allmän motionsrätt under hela riksdagsåret vara. Riksdagsstyrelsen bör därför ges i uppdrag att genomföra ett försöksarbete med syfte att utreda om allmän motionstid under hela riksdagsåret leder till att den enskilde riksdagsledamoten på ett bättre sätt kan genomföra sitt förtroendeuppdrag, samtidigt som högre effektivitet och en rimligare och mer jämn arbetsbelastning skapas för såväl folkvalda som anställda.
Eller; Motion 2004/05:K377 Avskaffad motionstid

Och vi har ju den unika möjligheten att själv besluta hur vi vill ha det.
(Min kommentar: Ja, om man är extremt okunnig om regelverket så tror man på det svammel som Tommy Johansson framför här. Denna "unika möjlighet" som Tommy Johansson tror att fullmäktige i HSB Malmö har är faktiskt inte förenlig med lagen.)

Jag vill inte inskränka en medlems motionsrätt.
(Min kommentar: Jo, Tommy Johansson, det är exakt vad du talar dig varm för och den fråga du engagerar dig ojämförbart mest i.)

Men det är vi som beslutar hur vi hanterar dom.
(Min kommentar: Ja, vad är lagar till för om inte för att brytas mot, eller?)

Så med hänvisning till vad jag nu har sagt så yrkar jag på att motion nummer 1-178 vilka behandlades till stämman 2008, och som av styrelsen i år avslagits, ska behandlas i en grupp och avslås.
(Min kommentar: Någon behandling av dessa motioner skedde alltså inte, varken av styrelse eller stämma, utöver några av de första motionerna på stämman 2008. Här föregår han stämmans beslutstagande och hävdar i sitt felaktiga sammanhang redan i förväg att alla motioner ska avslås... i grupp.)

Finns det fler motioner av samma karaktär, som jag möjligen missat, så ska dessa självfallet behandlas på samma sätt. (Min kommentar: Dvs, på ren svenska, avslås i grupp.)

Likabehandling!
(Min kommentar: Tommy Johansson avslutar med att utropa; "Likabehandling!".
Därmed visar Tommy Johansson på ett synnerligen pinsamt sätt att han inte alls förstår vad likabehandling innebär. Tommy Johanssons tal fastställer att för honom är likabehandling att alla ska tvingas till samma låga/obefintliga engagemangsnivå som fullmäktige rent generellt.
Alla sunt tänkande människor begriper att det är raka motsatsen till likabehandling att låta motionärer få 15 minuter att presentera sina motioner oavsett om det är 2 eller 200 motioner.
Och att avslå motioner i grupp är heller inget som har det minsta med likabehandling att göra.
)

Tack för ordet.

Stämman: Kraftiga applåder från de antidemokratiska fullmäktigeledamöterna.

Mötesordförande Mats Engstrand:
Jag uppfattar ditt förslag så då, till skillnad från... eller ska jag säga med viss precisering av vad jag nämnde med likartade motioner, att 1-178 är likartade såtillvida att de behandlats tidigare, och de andra har inte gjort det. Så de ska delas upp i två grupper, så att säga. Det är så du menar?

Fullmäktigeledamot Tommy Johansson: Ja.

Mötesordförande Mats Engstrand: Fler som vill yttra sig om detta?

Tommy Johansson säger här - precis som fullmäktigeledamot Åke Persson - att han tycker att motionärer ska begränsas i sin möjlighet att tala för sina motioner och kraftigt begränsas i sin möjlighet att påverka organisationen. Men Tommy Johansson - som aldrig engagerat sig i att skriva motioner - ska själv ha fritt fram att utan några restriktioner överhuvudtaget ta upp tid på stämman med sina antidemokratiska tankar/förslag samt påhopp, där han (precis som HSB Malmös styrelse) utnyttjar att jag inte kan försvara mig mot påhoppen (eftersom jag som medlem bara har yttranderätt till mina motioner).

Styrelsen ska också ha fritt fram att misshandla motioner, utan möjlighet för engagerade motionärer att kunna påverka styrelsens (och stämmans) totala maktmissbruk. Dvs HSB Malmös fullmäktige och styrelse anser att det inte ska eller får finnas något minoritetsskydd.Kort och gott vill Tommy Johansson att styrelsen ska ha full frihet att sabotera alla motioner efter eget behag och medlemmar ska inte ha någon möjlighet att motverka styrelsens (och stämmans) sabotage av motioner.

Inte en enda fullmäktige - varken på stämman 2009 eller någon gång tidigare - har kommit med förslag på en effektivare motionshantering av styrelsen (och sedan av stämman) - t.ex. genom att utveckla arbetsmetoderna, införa ett specificerat beredningstvång av motioner och förbättra motionsbehandlingen kvalitetsmässigt -, utan i stället förs diskussionen enbart på en låg nivå där det bara handlar om att minska medlemsinflytandet i mesta möjliga mån.

Idag får HSB Malmös styrelse fritt göra precis hur de vill för att försvåra för motionärer, som på årsstämman 2009 där HSB Malmös styrelse, med Claes Caroli i spetsen, lurade medlemmarna att tro att motionerna skulle presenteras på storbildskärm. Claes Caroli ljög medvetet om detta enbart i egensyfte och till alla medlemmars nackdel!

Anledningen till mina många motioner är i huvudsak tre;
  1. Dels pga att HSB Malmös styrelse gör ett rysligt dåligt löpande arbete under året (vilket vi kan se på många sätt, inte minst på det ekonomiska resultatet) och styrelsens arbete måste därför struktureras upp.
  2. Dels pga att motioner inte behandlas av styrelsen eller stämman och såväl styrelse som fullmäktige beter sig synnerligen respektlöst mot medlemmarna.
  3. Dels pga att fullmäktige ytterst sällan engagerar sig, fullmäktige ställer inga som helst krav på HSB Malmös okunniga lekmannastyrelse eller andra förtroendevalda och fullmäktige bryr sig inte det minsta om något enda av alla de fel som styrelsen begår.
Hade organisationen fungerat så hade det inte funnits något behov av alla mina motioner... som ingen fullmäktige vågar ens diskutera med mig.

Notera att skillnaden mellan motionerna i Riksdagen och motionerna i HSB Malmö är himmelsvid. I Riksdagen behandlas motioner, och därför tar det tid. I HSB Malmö förekommer ingen som helst behandling av motioner. Styrelsen lägger inte ner någon tid överhuvudtaget på att besvara motionerna, och stämman avslår motioner i grupp för att de t.om. är för lata för att avslå dem en och en.

Visst kan man kanske införa någon form av begränsning av motionsrätten, men då måste man parallellt med detta införa krav på behandling av motionerna, såväl av styrelse som stämma.
Och då talar vi inte om "behandling" så som HSB Malmös styrelse, Åke Persson och Tommy Johanssson definierar behandling, dvs där man inte får tala för sina motioner och där alla motioner avslås i grupp. Det är inte att behandla motioner!

Tänk om fullmäktige hade ägnat lika mycket tid och energi på HSB-organisationen som de gör på att angripa och försöka smutskasta mig, då hade det säkert sett betydligt bättre ut idag i HSB Malmö.


Så här säger Tommy Johansson i en av HSB Malmös tidningar, 2008;
Jag är med i HSB. Det betyder att jag värdesätter ett boende i ett samhälle, där rättvisa och trygghet står högt på dagordningen, säger Tommy Johansson, ordförande i bostadsrättsföreningen Sandstenen i Lomma.
För att nå detta mål måste man engagera sig, inte nödvändigtvis genom att sitta i styrelsen i sin bostadsrättsförening.
Men det är viktigt att de som har sådana uppdrag får synpunkter från alla medlemmar.

– Våren 2004 deltog jag för första gången som fullmäktigeledamot, och eftersom jag tyckte att hanteringen av Turning Torso verkade märklig började jag ställa frågor, och sedan var cirkusen i gång. Detta är, tycker jag, ett bra exempel på vad en vanlig medlems inflytande kan leda till, men det gäller att våga.

Vi i HSB måste försöka hitta mötesformer där man inte skrämmer medlemmar från att komma och diskutera sina hjärtefrågor därför att de känner att de riskerar få ett uppdrag med sig hem.
Vi måste jobba vidare med möjligheten att vara passiv medlem, och ändå kunna påverka när man så vill.
Vi är en liten förening, och jag jobbar för att påverka medlemmarna att delta men samtidigt känna att de kan delta på sina villkor och inte efter byråkratiskt uppställda regler.

– Det krävs kanske en förändring av HSB så att fler känner sig delaktiga, men det måste också finnas förtroendevalda som tar ett samlat ansvar för medlemmarnas ekonomi. Ett sådant ansvar känns lättare att ta när man vet att medlemmarna är engagerade i sina frågor.

– Så kort: att vara medlem i HSB ger möjligheter att påverka boendet, men också ett egenansvar att på något sätt delta i debatten, avslutar Tommy Johansson.
Tänk hur stor skillnad det kan vara mellan kartan och verkligheten!

Se;
Presentation av Tommy Johansson
Brf Sandstenen, senaste årsredovisning, 2005 - Hemsida saknas liksom årsredovisningar för de senaste åren

Allt om HSB Malmös årsstämma 2009 - skrämmande läsning!
Rapport från en HSB Malmö stämma 2009

Vem sa vad på HSB Malmös årsstämma 2008?
Hört på stämman 2008
HSB Malmös två mest engagerande frågor på årsstämman 2008
Attacken mot demokratin som misslyckades
Husbondens Röst
Har tredje världskriget startat?
Fullmäktige som saknar demokratikunskap!
HSB Malmös ledamöter i trotsåldern
Vem odugligförklarar vem? - HSB Malmös fullmäktige
Endast 10 personer ställer till med ofattbar skada för HSB Malmö

Revisorns försvarstal för styrelse och VD - del 2

Medlemsgrupp - terminologi - ryggkliarsystemet - arvode - dagordningsproblem

HSB har ombud som är hemliga för medlemmarna
Märkliga val av hemliga ombud inom HSB

HSB Malmös årsstämma 2008 - klander

Sammanfattning av fel begångna på HSBs stämma 2007 (i 17 av dagordningens punkter)

Nominerade till HSB Malmö 2008, per bostadsrättsförening

Fler avhopp och nya förslag

HSB Malmös valberedning - Frågor

HSB Malmö - Valberedningens förslag - en skrämmande läsningOlagligt genomförd fullmäktigestämma HSB Malmö 2007

Representanter - HSB Malmö fullmäktigesammanträde 2007

Deltagare HSB Malmös stämmor

Förslag på stadgeändringar för regionförening

HSB Riksförbund vägrar lämna ut stämmoprotokoll

Protokoll fört vid HSB Malmö ek för ordinarie fullmäktigesammanträde

Roten till det onda i HSB Malmö - Valberedningen!
Valberedningens förslag till förtroendeuppdrag inom HSB Malmö 2009
HSB Malmös valberednings arbete 2007/2008 Malmö 2008-03-18

HSB-ledamot i HSB Malmö

Förtroendevalda - Brf:ar i HSB Malmö 2007

Klander av HSB Malmös årsstämma 2007
Klander av HSB Malmös årsstämma 2007, del 2

Följebrev, HSB Malmös årsstämma 2007

Arvodeskommitténs förslag till ekonomiska förmåner för förtroendevalda inom HSB Malmö


HSB Malmös årsstämma 2009 - Alla handlingar

Motioner till HSB Malmö, 2009, #28-5 (#27-28)
Motioner HSB Malmö 2009 - Redovisning nominerade, se bil. till #64 (#56-64)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009, #74 (#68-77)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009, #87 (#78-90)
Motioner HSB Malmös årsstämma 2009 - Orepresenterade föreningar (#189)
Motioner HSB Malmö - årsstämma 2009 - Hur en stämma inte ska gå till, #202-203 (#201-203)
Motioner till HSB Malmö 2009 - Klander av HSB Malmös årsstämma 2008 (#205)
Motioner till HSB Malmö 2009, #206V (#206-208)

Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, #37 (#34-49)

Motion 76-97 - Se motion #82Fortsättning följer i forumet; http://hotpot.se/forumSe även;
Motion Åke Persson - Begränsa motionsrätten
HSB Malmös styrelses svar

Motion - Ta bort motionsrätt
HSBs svarBrf Månsgården, senaste årsredovisning, 2005

Årsredovisning Brf Roskilde
Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)
  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan


© 2009 - Uppdaterad 2013-01-11