Representanter
HSB Malmö fullmäktigesammanträde 2007

01 Abboten, - I. T. (Alf Gustavsson, HSB:s brf Abboten), Hitta
      (HSB-repr: Lena Hammarström)
02 Aldebaran
03 Almvik (C), Epost, Årsredovisning 2005, Hitta
04 Ankaret Eniro EJ HSB-medlem !!!
05 Antilopen
06 Arvid, Hitta
07 ---
08 Astern, Epost, Ej Årsredovisning - H. R. (Jörgen Persson, HSB:s Riks stämma), Eniro
09 Atle, Årsredovisning 2008, Hitta
10 Berguven, Epost, Årsredovisning 2008, Hitta
11 ---
12 Brf Björken
13 Björknäs, Epost
14 Blekingsborg (C), Epost, Epost2, Årsredovisning 2007, Hitta
15 ---
16 Bollebygd, Epost, Årsredovisning 2007 - F. G. (Maj-Britt Thulin, styrelsen), Hitta
17 Bospargruppen
18 Bospargruppen
19 Bospargruppen
20 Bospargruppen - Ingrid Holmberg, valberedning
21 Bospargruppen
22 Bospargruppen - Elvy Westerberg, ombud till HSB:s Riksförbunds förbundsstämma
23 Bospargruppen
24 Bospargruppen
25 Bospargruppen
26 Bospargruppen
27 Brotorp
28 Bärnstenen, Epost, Årsredovisning 2007, Hitta
29 Castor, Epost, Årsredovisning 2005, Hitta
30 Dadeln, Epost, Hitta
31 Dalgården (C), Epost, Årsredovisning 2007 - A. A. (Lennart Karlin, HSB:s Riks), Hitta
32 Domaren (C), Epost, Epost #2, Årsredovisning 2008, Hitta
33 ---
34 Drivhuset, Årsredovisning 2008, Hitta
35 Duvhöken, Epost, Kontaktformulär, Forum, Årsredovisning 2002, Hitta
36 ---
37 Dådet
38 Eken, Årsredovisning 2007, Epost, Hitta
39 Elisetorp (C), Epost, Årsredovisning 2008, Hitta
40 ---
41 Ellstorp (C), Epost, Epost #2 (Daniel Ljung), Årsredovisning 2007, Hitta
42 ---
43 Eriksdal, Epost, Årsredovisning 2007-1 - 2007-2, Hitta
44 Eriksfält (C), Epost, Årsredovisning 2008, Epost #2, Hitta
45 ---
46 Erikslust, Epost, Årsredovisning 2008, Hitta
47 Erikstorp (C), Epost, Epost #2, Ordförande Göran Berlin, Hitta
48 Fosietorp (C), Epost, Årsredovisning 2007, Hitta
49 --- - Preben Karlsson, valberedningen
50 Friheten, Epost, Ej Årsredovisning, Hitta
51 Furen, Epost, Hitta
52 Ganbo, Epost
53 Gläntan
54 Godheten, Epost, Hitta
55 Granen - Marianne Ljungström, Justerare & ers. förbundss., Hitta
56 Gunnebo, Epost, Hitta
57 Gåsen - A. S. (Anders Lundberg, valberedning)
58 Brf Gässlingen
59 Hackspetten
60 Hagalund, Epost, Epost #2, Forum, Årsredovisning 2008, Hitta
61 ---
62 Hallabacken, Årsredovisning 2005, Eniro
63 Hammarshus, Hitta
64 Henriksdal, Epost, Epost #2, Årsredovisning 2008 - G. S. (Lena Andersson, revisor)
65 --- L. I. L.
66 Henriksgården
67 Hilda (C), Epost, Epost #2, Årsredovisning 2008 - C. N., Hitta
68 --- - Giovanna Brankovic, styrelse + ombud HSB:s Riksförbunds förbundsstämma
69 Hilleröd
70 Huggaren (C), Epost, Senaste årsredovisning, Hitta
71 Högaholm, Epost, Hitta
72 ---
73 ---
74 ---
75 Ida (C), Epost, Årsredovisning 2007, Epost #2, Hitta #25 Hitta #21 Hitta #7 Hitta #33
76 --- - L. O., A. N. (Berth Rasmusson, revisor)
77 Idogheten, Epost, Årsredovisning 2008, Hitta
78 Jacob Persgården, Kontakt, Årsredovisning 2007, Hitta
79 Järven (C), Epost, Hitta
80 Kallan, Epost Hitta
81 Kanslern Hitta
82 Kaplanen
83 Kastanjen, Årsredovisning 2007, Epost - Gertie Andersson, ers till förbundsstämma
84 Klockaren (C)
85 Konstnären, Årsredovisning 2008, Lövsångaregatan 4-44 N Gulsparvsg. 15-21, 18-22
86 Kraften, Årsredovisning 2007, Eniro
87 Kronotorp, Årsredovisning 2007,
88 Kyllret
89 Lagmannen (C), Epost, Epost #2, Årsredovisning 2008, Hitta
90 ---
91 Lessö, Epost, Årsredovisning 2007, Hitta
92 Lindeborg (C), Epost, Årsredovisning 2007, Hitta
93 ---
94 Ljungbyhus 9
95 Ljungen, Epost, Årsredovisning 2005, Hitta
96 Luftvärnet, Årsredovisning 2008
97 Lugnet, Epost, Årsredovisning 2006 - Olle Strand, styrelsen, Eniro
98 Lundagården, Epost, Hitta
99 Länsmansgården
00 Magne (C), Epost, Årsredovisning 2005, Hitta
01 Misteln, Epost, Hitta
02 Munken, Eniro
03 Musköten (C), Hitta
04 Månsgården - Ivar Jönsson, ombud HSB:s Riks förbundsstämma
05 Norsen (C), Epost, Årsredovisning 2008, Hitta
06 Nunnan
07 Nydala, Hitta
08 ---
09 Näset, Årsredovisning 2007 Ingen officiell årsredovisning
10 Organisten (C), Eniro
11 Ovalen - Maria Bengtsson
12 Per Albins Hem (C), Epost, Epost #2, Årsredovisning 2008, Hitta
13 ---
14 ---
15 ---
16 Pildammen, Epost, Årsredovisning på webbplats, men ej historik, Hitta
17 Polaris, Epost, Årsredovisning 2005
18 Priorn, Hitta
19 Pukan, Årsredovisning 2008, Hitta
20 Pålsgården
21 Brf Ranberga, Epost, Eniro
22 Reveln, Årsredovisning 2007
23 Ringsted (C), Epost, - Monica Bermsten, Justerare, Eniro
24 Rishälla, Hitta
25 Rodret
26 Rosenvång 3
27 Roskilde, Hitta
28 Roxen, Epost - Rolf Brandt, suppleant till valberedningen Hitta
29 Ryttmästaren, Årsredovisning 2007, Epost, Epost #2, Eniro
30 Rådmannen, Årsredovisning 2007, 2005
31 Rörsjön
32 Samarbete
33 Sandstenen, Epost - Tommy Johansson, ers. till förbundss., Eniro
34 Segevång, Epost, Eniro
35 Sigrid
36 Skansen (C), Kontaktformulär, Hitta
37 Skogsmården (C), Årsredovisning 2007
38 Skölden (C), Epost, Årsredovisning 2008, Hitta
39 Sofieholm, Epost, Årsredovisning 2007, Hitta
40 Sorgenfri
41 Sparvhöken, Limhamn Epost
42 Spjutet
43 Stenbocken (C), Epost Hitta
44 ---
45 Stenmården, Epost, Årsredovisning 2007, Hitta 51A, Hitta 6B
46 Sundsterassen - S-E. K. (Sven Erik Rowa, valberedning) Hitta
47 Söderkulla, Epost, Epost #2, Årsredovising 2007, Hitta
48 ---
49 Tapperheten 2
50 Tapperheten 3 (C)
51 Tapperheten 4, Epost - K. C. (Lilian Qvarlander, ersättare till förbundsstämman +
                                            Ingela Persson, valberedning, 040-6116542)
      Ej Årsredovisning, Hitta
52 Trumman (C), Epost, Årsredovisning 2007, Eniro
53 Tuban
54 Valby, Epost, Årsredovisning saknas, Hitta
55 Valnöten, Epost
56 Vega, Årsredovisning 2005, Eniro
57 Vidar, Årsredovisning 2005, Hitta
58 Vindrosen, Epost, Epost #2, Årsredovisning 2007, Hitta
59 Väktaren, Eniro
60 Västkusten, Epost, Årsredovisning 2008, Hitta
61 Ymer, Årsredovisning 2007, Fastighetskontor Idaborgsgatan 55A 212 17, 040-185758
62 Åsunden, Epost, Epost #2, Årsredovisning på webbplats, Hitta
63 Änghög - Leif Göransson, ombud till HSB:s Riks förbundsstämma
64 Ärlan, Ej Årsredovisning- Marianne Larsson, ombud till HSB:s Riks förbundsstämma
65 Östra Torp

Antal föreningar

Totalt 128 av 243 föreningar var representerade på fullmäktigesammanträdet 2007.

Obs! Röstlängden från årsstämman 2007 är fel på många sätt, men framför allt stämmer röstlängden inte med vilka som var närvarande. Jag kommer framöver att här lägga in de fullmäktigeledmöter som HSB Malmö menar deltog på denna stämma, så kan alla själv kontrollera vilka fel som finns.

Ej med i röstlängden

Styrelsen
Alf Gustavsson, HSB:s brf Abboten,
Maj-Britt Thulin, HSB:s brf Bollebygd,
Anders Lundberg, HSB:s brf Gåsen,
Henric Lellky HSB:s brf Södermanland - Ingen ledamot från denna förening med på stämman.

Nominerad till styrelsen
Mona Westford
Fredrik Haglund
Kaj Kvist (även nominerad till valberedningen)

Ombud till HSB:s Riksförbunds förbundsstämma
Ingrid Uller HSB:s brf Almen - Ingen ledamot från denna förening med på stämman,
Jörgen Persson HSB:s brf Astern,
Lennart Karlin HSB:s brf Dalgården,
PLUS 5 HEMLIGA OMBUD !

Ersättare till förbundsstämman
Agneta Söderblom HSB:s brf Södertorp - Ingen ledamot från denna förening på stämman,
Bertil Björkman HSB:s brf Nybo - Ingen ledamot från denna förening med på stämman,
Lilian Qvarlander HSB:s brf Tapperheten 4.
Gertie Andersson

Revisorer (inte en enda revisor var närvarande på stämman?)
Lena Andersson HSB:s brf Henriksdal,
Berth Rasmusson HSB:s brf Ida,
Bengt Göransson, brf Roxen.

Valberedning
Ingela Persson HSB:s brf Tapperheten 4 - valberedningens föredragande på stämman,
Lennart Westerlund HSB:s brf Beritta Gurris - Ingen ledamot från denna förening på stämma,
Sven Erik Rowa HSB:s brf Sundsterassen,
Anders Lundberg HSB:s brf Gåsen,
Barbro Molin.

Så många som 17 stycken av de 33 av valberedningen föreslagna medlemmarna, drygt 50 %, var inte närvarande på stämman 2007 enligt röstlängd!
Av de 33 av valberedningen föreslagna var 2 ej med från valberedningen.
Det blir inte bättre av att ingen revisor var med på stämman!
Allt enligt av HSB Malmö uppvisad röstlängd.


Brf:ar i Malmö
Brf:ar i Malmö
Brf:ar i Malmö


Från följande 115 föreningar dök det inte upp någon representant från föreningen. Dessa brf:ar har med andra ord utsett fullmäktige som inte tillvaratar medlemmarnas intressen.

 1. Brf Adjutanten, 53 medlemmar, Årsredovisning 2005
  Annika Persson och Björn Persson.
 2. Brf Almedal (C), 391 medlemmar, Epost, Årsredovisning 2007, 2006, Hitta
  Okända Fullmäktige!
 3. Brf Almen (C), xx, Eniro
  Jan Thörnblom, ersättare Barbro Nissen
 4. Brf Almgården, xx
  Ove Nilsson, ersättare Bo Nilsson
 5. Brf Almhög, xx, Epost, Till styrelsen, Årsredovisning 2007, Hitta
  Lennart Johansson, suppleant Leif Svensson
 6. Brf Anneberg, Epost, Epost #2, Årsredovisning 2007, Hitta
  Okända Fullmäktige!
 7. Brf Arildsgården, xx
  Agne Ohlsson , HSB-representant!
 8. Brf Artisten, xx, Epost, Hitta
  Okända Fullmäktige!
 9. Brf Basunen, xx
  Rolf Rydström, suppleant Sune Andersson
 10. Brf Bellevue, xx
  Leif-Göran Persson, suppleant Patrik Sande
 11. Brf Beritsholm, xx
 12. Brf Beritta Gurris, Epost, Årsredovisning 2007, Hitta
  Okända Fullmäktige!
 13. Brf Bikupan, xx,
  Per Ericson, ersättare saknas!
 14. Brf Blåklinten, Ej Årsredovisning, Hitta
  Okända Fullmäktige!
 15. Brf Borgmästaren, xx
  Bengt Lippe och Jenny Åberg
 16. Brf Bornholm, xx, Årsredovisning 2007
  Pär Johansson, suppleant Kjell Persson
 17. Brf Brage, xx, Årsredovisning 2005, Hitta
  Agneta Boman, suppleant Kent Zielinski
 18. Brf Bygården, xx
  Bengt Rosberg = HSB-representant!, ersättare saknas
 19. Brf Båtyxan, Ej Årsredovisning
  Okända Fullmäktige!
 20. Brf Capella, xx
  Tom Jönsson, suppleant Alvin Nilsson
 21. Brf Dalslund, Dalslundsvägen 68, Burlöv/Åkarp
 22. Brf Dammhälla, xx, 121
  Håkan Persson, suppleant Mikael Bengtsson
 23. Brf Enskifteshagen, xx, Hitta
  Lise-Lott Nikstrand, Pernilla Gustavsson
 24. Brf Flaggskepparen
 25. Flädern, Årsredovisning 2007, Kiviksgatan 4 c, 214 40 Malmö
  brf.fladern@ownit.nu, brf.fladern@ownit.nu
 26. Brf Fosiedal, xx, Epost, Hitta
  Alan Gardi, suppleant Marcus Stierner
 27. Brf Gamban, xx
  Mats Martinsson, suppleant Johan Rasmusson
 28. Brf Gertrud, xx, Eniro
  Anders Kristiansson, suppleant Eva Carpelan
 29. Brf Gullvik, Dunviksgatan 7, 214 58 Malmö
 30. Brf Hallamöllan, xx
  Anders Lundström, ingen ersättare!
 31. Brf Hansgården, xx, Hitta
  Bengt Carlsson, suppleant Anders Kronkvist
 32. Brf Hedgården, xx
  Karl-Erik Wiberg, suppleant Willy Persson
 33. Brf Igelkotten
  Jan Andersson, ingen ersättare
 34. Brf Ingelsgården, xx
  Anne-Christine Herr, ersättare Anders Larsson
 35. Brf Jacob, Ej Årsredovisning
  Okända Fullmäktige!
 36. Brf Jordholmen
 37. Brf Judit, xx
  Ingvar Nohlin, ingen ersättare
 38. Brf Jämlikheten, Vitemöllegatan 16 D, 214 42 Malmö, 040-971079, www.jamlikheten.se
 39. Brf Kalkbrännaren (C), xx, Epost, Forum, Årsredovisning 2008, Hitta
  Mats Persson, suppleant Johan Fransson
 40. Brf Kanten, xx
  Mikael Lagerstedt, Olle Lindkvist
 41. Brf Kapellmästaren, xx, Epost, Årsredovisning 2008
  Maciej Gladkowski, suppleant Martin Nordberg
 42. Brf Kaprifolen, xx, Extern webbsida, Epost, Epost #2, Hitta
  Charlotte Gully och HSB-ledamot Richard Dahlberg
 43. Brf Kasper, xx, Epost, Epost #2, Årsredovisning 2007, 2006, 2004, Hitta
  Micke Jackson, suppleant Kenneth Olivecrona
 44. Brf Klas, xx
  Erik Johansson, suppleant Anna Persson
 45. Brf Klostret, xx
  Okända Fullmäktige!
 46. Brf Knutsbo, xx, Eniro
  Lennart Nilsson, suppleant Mai-Britt Lundh
 47. Brf Kroksbäck, xx, Epost, Årsredovisning 2007, Hitta
  Okända Fullmäktige!
 48. Brf Kvadraten, xx
  Margreth Andersson, Dennis Larsson
 49. Brf Langeland
 50. Brf Leoparden 1, xx
  Inge Nilsson, ersättare Morgan Wulff
 51. Brf Leoparden 2, xx
  Jan Lindau (från HSB), ersättare Jimmy Wideheim
 52. Brf Lillevång, xx
  Anders Rosqvist och Örjan Andersson
 53. Brf Loke, xx, Hitta
  Gunnel Persson, Carsten Holm
 54. Brf Lotsvakten, xx, Årsredovisning 2005 EJ MEDLEM I HSB ???
  INGEN FULLMÄKTIG UTSEDD !!!
 55. Brf Lutan, xx, Årsredovisning 2007, 2006, 2005
  Bertil Frid, ersättare=?
 56. Brf Lågan, xx, Hitta
  Wendel Weberg, ingen ersättare
 57. Brf Magistern, xx, Årsredovisning 2005
  Siw Holgersson, suppleant Kjell-Åke Jakobsson
 58. Brf Magnolia, xx, Epost, Hitta
  Mats Frånberg, suppleant Christer Palmer
 59. Brf Manligheten, xx, Extern Webbplats, Epost, Årsredovisning 2007, Hitta
  Okända Fullmäktige!
 60. Brf Mannhem, xx
  Ulf Ohlsson, ingen ersättare
 61. Brf Marbäck, xx, Årsredovisning 2007, Hitta
  Tommy Thörnkvist, suppleant Peter Nilsson
 62. Brf Marietorp, Keramikvägen 51, Malmö
 63. Brf Midgård, xx
  Birger Hansson, suppleant Sandra Warnebring
 64. Brf Munkhättan, xx, Epost, Epost #2, Årsredovisning 2007, 2006, Hitta
  Christer Mohlin, Lars Jirhamn - Ingen ersättare?
 65. Brf Myrstacken (ekobyn), xx, Epost, Epost 2, Årsredovisning 2002
  Okända Fullmäktige
 66. Brf Nibelungen EJ MEDLEM I HSB ???
 67. Brf Notarien, xx, Hitta
  Lars-Göran Svensson, suppleant Wolfgang Schiller
 68. Brf Nybo, xx, Epost, Eniro
  Kennet Pettersson och Bertil Björkman
 69. Brf Odlaren, xx, Hitta
  Christian Tjärnberg, ingen ersättare
 70. Brf Olga 4, xx EJ MEDLEM I HSB ???
  INGEN FULLMÄKTIG !
 71. Brf Olga 8, xx, Årsredovisning 2007 EJ MEDLEM I HSB ???
  Okänd Fullmäktig!
 72. Brf Oshögavången (C), xx, Årsredovisning 2004
  Johnny Persson, suppleant Yngve Winbladh
 73. Brf Oxeln, xx, Epost, Årsredovisning 2004, Hitta
  Hans Scheffler, Carlos Jiménez
 74. Brf Oxiegården, xx, Epost, Forum, Hitta
  Tommy Lindhe, ersättare Mikael Karlsson
 75. Brf Oxievång, Johanneslustgatan 9, Malmö
 76. Brf Paulus, xx, Årsredovisning 2007
  Måns Holst-Ekström, suppleant Per Hägglund
 77. Brf Piggvaren
 78. Brf Pollux (C), xx
  Mats Jönsson, suppleant Jeanette Karlsson
 79. Brf Randers, xx, Eniro
  Gertie Klinteberg, suppleant HSB-ledamoten Bibbi Lindh-Wiberg
 80. Brf Renen, xx
  Carina Gottfries, ingen ersättare!
 81. Brf Ribe, xx, Epost, Årsredovisning 2007
  Okända Fullmäktige
 82. Brf Rosenvång 1, xx, Epost, Hitta
  Göran Petersson, suppleant Jill Ek
 83. Brf Rosenvång 2 (C), 115 medlemmar, Extern webbplats, Årsredovisning 2005, Epost, Eniro
  Okända Fullmäktige
 84. Brf Rödvenen, xx, Epost
  George Bica, ersättare Catharina Svensson
 85. Brf Rönnen, xx
  Leif Holmstedt, ersättare Stina Green
 86. Brf Rönnstigen, xx
  Marie-Louise Skarin, ersättare Uno Månsson
 87. Brf Sandbacken, xx, Epost, Kontaktformulär, Årsredovisning 2007 saknas, Eniro
  Jan Östring (även HSB-representant), suppleant Fredrik Nordbladh
 88. Brf Sandmöllan, xx
  Lars Malmquist, ersättare Sven Hall
 89. Sigge, Skansgatan 7, c/o
 90. Brf Siktet, xx, Eniro
  Thomas Cronqvist, ersättare Per Nilsson
 91. Brf Silversmeden, xx, Epost, Hitta
  Inger Pålsson, suppleant Inger Sandberg
 92. Brf Sjöhem, xx
  Lars Persson, suppleant Carina Skärpe
 93. Brf Skutskeppare, Ej Årsredovisning EJ MEDLEM I HSB ???
  Okända Fullmäktige!
 94. Brf Sköldbågen, xx
  Birgitta Törnberg, suppleant Elsy Helgesson
 95. Brf Solbacken (C), xx, Epost, Eniro
  Ulla Lilja suppleant Ingvar Nilsson
 96. Brf Solhus
 97. Brf Spelmannen, xx, Eniro
  Kennie Sjöström, suppleant Bengt Wedberg
 98. Brf Steglitsen, xx, Årsredovisning 2005
  Birgitta Andersson, suppleant Christel Grevstad
 99. Brf Stella, xx, Årsredovisning 2005
  Annakarin Johannesson, ersättare Anne-Marie Ljung
 100. Brf Stettin, xx, Årsredovisning 2005
  Håkan Ask, Bo Hedberg
 101. Brf Strandbaden, xx
  INGEN FULLMÄKTIG
 102. Brf Sälgen, xx, Hitta EJ MEDLEM I HSB ???
  Ann-Catrine Persson, suppleant Maj Thulin
 103. Brf Södermanland, xx
  Henric Lellky, suppleant Jeanette Lagerborg
 104. Brf Södertorp (C), xx, Epost, Årsredovisning 2008, Hitta
  Rolf Bergeryd, Göte Karlsson, ersättare Lars-Erik Johansson och Agneta Söderborn
 105. Brf Sölve, xx
  Camilla Schavon och Håkan Adolfsson
 106. Brf Tallen, xx
  Maja Tabich, suppleant Louis Andersson
 107. Brf Tapperheten 5, xx
  Peter Lijekvist, suppleant Ulla Nilsson
 108. Brf Tapperheten 6, xx
  Håkan Ahlström, suppleant Paris Amasalidis
 109. Brf Tapperheten 7, xx
  Erwin Wunderlich, suppleant Mona Wunderlich
 110. Brf Tofta, xx, Hitta
  Nora Klaussmann-Berggren, suppleant Anders Henrik-Klemens
 111. Brf Torbjörn, xx, Epost, Hitta
  John Wedel, Folke Persson
 112. Brf Torekov
  Michael Andersen, suppleant Jonas Lindgren
 113. Brf Tornfalken, xx, Epost, Epost #2, Epost #3, Årsredovisning 2008, Hitta #1, Hitta #2
  Snezana Lofteborn, Britt-Marie Ljunberg/Wiktor Kentander, suppleant Sanja Buzuk och Helen Sjöbäck
 114. Brf Trädgården xx
  Christer Pedersen, suppleant Anders Enkvist
 115. Brf Tärningholm, xx
  Susanne Wändel, suppleant HSB-representant Bibbi Lind-Wiberg
 116. Brf Utanverket, xx, Eniro
  Okända Fullmäktige!
 117. Brf Vadsbo, xx, Hitta
  Sven-Olof Dahl, ingen ersättare!
 118. Brf Vapensmeden, Ej Årsredovisning
  Okända Fullmäktige!
 119. Brf Vesslan, xx, Epost, Årsredovisning 2007, Hitta
  Bo Blomkvist, suppleant Per A Larsson
 120. Brf Visenten, xx, Eniro
  Gyögy Sárosi, suppleant Evert Löfgren
 121. Brf Väbeln, xx, Epost
  Mats Anderberg, suppleant Anders Green
 122. Brf Vänern, Arlöv, Lommavägen 32, c/o HSB Turning Torso
 123. Brf Värby, xx Lämnat HSB?
  Kent Lindström, ersättare Bodil Karlsson
 124. Brf Värjan, xx
  Fredrik Erlandsson, suppleant Susanne Grimsberg
 125. Brf Västergård, xx
  Nils-Erik Lundblad, Ingen ersättare!
 126. Brf Västra Ingelstad, xx EJ MELEM I HSB !!!
  Harri Orava, suppleant Johnny Hortén
 127. Brf Vättern, xx, Epost
  Marcus Andersson, suppleant Björn Törnquist
 128. Brf Ängdala, xx, Epost, Årsredovisning 2008
  Piero Wahlgren, suppleant Susanne Larsson
 129. Brf Ärö, xx
  Bernt Waldemarsson, suppleant Mats Christiansson

 130. Friheten
 131. Möllan, Tussilagovägen Burlöv/Arlöv

 132. Mellanheden, Köpenhamnsv. 47, 040-260786, 217 71 Malmö
 133. Olga 10, Sturegatan 16, Malmö
 134. Trevnaden, Osbyg. 7, 214 43 Malmö, 040-6113892
 135. Draken, Malmö, c/o HSB Turning Torso
 136. Herkules, Trelleborg, c/o HSB Turning Torso
 137. Farinet, Vellinge, c/o HSB Turning Torso
 138. Pärlan, Vellinge, c/o HSB Turning Torso
 139. Sockerpärlan, Vellinge, c/o HSB Turning Torso

Turning Torso
HSB Malmös högkvarter
Byggt av medlemmarnas pengar
hotpot.se/forum

Dvs 50 % av HSB Malmös föreningar var inte med och tog beslut om framtiden för HSB Malmös medlemmar !!!

Hur många föreningar är certifierade inom HSB Malmö? Svar: Totalt 35 st.

Som medlem måste man se till att de som utsetts som fullmäktige utnyttjar sin röst. Medlemmarna måste kräva en redovisning från sina fullmäktige hur de röstat och vilka motioner de skrivit!

Fullmäktige ska ju inte rösta i personligt intresse. De ska rösta för föreningen, och då måste de självklart redovisa för medlemmarna i bostadsrättsföreningen hur de lagt sina röster såväl i personval som övrigt.
Detta ska fullmäktigeledmöterna naturligtvis göra självmant, men om de inte gör detta så är det upp till medlemmarna att begära en redovisning från föreningens fullmäktigerepresentant!

Eftersom regionföreningen (HSB Malmö, etc) inte informerar medlemmarna i förväg om vad som ska tas upp på stämman, lika lite som resultatet redovisas i efterskott (med undantag för HSB Malmö 2007, pga påtryckningar) är det viktigt att respektive fullmäktige informerar medlemmarna i sin förening om detta.

Not.
Följande brf:ar är extremt anonyma (går i princip inte att hitta någonstans):
Brf Eken, Brf Kastanjen, Brf Konstnären, Brf Ryttmästaren, Brf Sparvhöken, Brf Ymer

Brf Steglitsen (Arlöv)
Brf Strandbaden (Malmö, Fritidsområde)

Brf Olga 8 (Malmö, HSB, Sturegatan)
Brf Skutskeppare(n) (Klagshamn)


OBS! Om du skulle hitta en felaktig uppgift om någon brf här eller vill göra tillägg så kontakta mig eller skriv om detta i forumet!

Bostadsrättsföreningar i Malmö fastigheter

.

Se även
Styrelsearvoden för bostadsrättsföreningar i Malmö

Antal deltagare på föreningsstämma per brf

Hur föreningarna placerar medlemmarnas pengar

Bostadsrättsföreningar i Malmö Sid. 1
Bostadsrättsföreningar i Malmö Sid. 2
Brf:ar inom HSB Malmö, per kommun - Nov-Dec 2007
Bostadsrättsföreningar i Malmö fastigheter

HSB Malmös årsstämma 2008 (och tidigare år)
Närvarande fullmäktigeledamöter


HSB-ledamöter i HSB Malmö

Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)


  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan


© 2009 - Uppdaterad 2013-01-11