Brf:ar i HSB Malmö 2007

 1. Abboten, Årsred. 2004, - I. T. (Alf Gustavsson, HSB:s brf Abboten)
  (HSB-repr: Lena Hammarström), Hitta
  Klostergatan 1, 211 47 Malmö. Telefon: 040-91 00 71
  Hitta: Rådmansgatan 3 A, 211 46 MALMÖ 040-79377
 2. Aldebaran, Årsred. 2006
  Nils Fredrikssong. 7, Svedala
  Aldebaran (enl årsredovisning):
  Ordförande och vicevärd Bosse Persson
  Vice ordförande Stig Eriksson
  Sekreterare Anika Gearhult
  Ledamot Börje Olsson
  Ledamot Lennart Larsson
  Utsedd av HSB Stig Eriksson
  Suppleant Cecilia Mårtensson
  Suppleant Susanne Johansson
  Revisorer: Ulla Jönsson samt BoRevison AB och suppleant Thomas Bengtsson
  Valberedning: Ulla Jönsson, Daniel Christensson
  HSB Malmö Fullmäktig: Bosse Persson, Ersättare Annika Gearhult
 3. Almvik, Årsred. 2006, Hitta
  Hitta: Axel Danielssons Väg 344 215 82 MALMÖ 040-135217
  brf218.almvik@bolina.hsb.se
  Almvik (enl årsredovisning):
  Ordförande och Vicevärd Agne Olsson
  Vice ordförande Bengt Skånhamre
  Sekreterare Christer Nilsson
  Studier och fritid Christer Nilsson
  Ledamot Leif Svensson
  Utsedd av HSB ?
  Ledamot Per-Olof Svensson
  Suppleant Lars-Åke Hansson
  Suppleant Lars Olsson
  Revisor Sverker Thulin Ingmar Mårtensson BoRevision AB med Rickard Lundgren och Gunnar Blomdahl som suppleanter
  Valberedning: Rikard Lundgren (sammankallande), Monika Thulin, Carina Wilhelmsson
  Fullmäktig: Agne Ohlsson med suppleant Christer Nilsson
 4. Ankaret, Årsred. 2006, Eniro
  Eniro: Styrelserummet Sandhamnsgatan 1 23433 LOMMA 040 - 41 07 39
  Ankaret (enl årsredovisning):
  Ordförande Tony Gustafsson
  Vice ordförande Anders Bäckström
  Sekreterare Lennart Larsson
  Studieorganisatör Bertil Strömberg
  Ledamot Björn Edvardsson tom 050831
  Ledamot Willy Svensson
  Ledamot Kristina Österberg
  Utsedd av HSB Jan Andersson tom 051207
  Suppleant Markus Andersson
  Suppleant Monica Edvardsson
  Revisor N-E Gustavsson avled hösten 2005, suppleant Sven Abrahamsson
  Valberedning: Ingen
  HSB Fullmäktig: Tony Gustafsson och suppleant Anders Bäckström
 5. Antilopen, Årsred. 2006
  Storgatan 25, 233 31 Svedala
  Antilopen (enl årsredovisning):
  Ordförande Eva Ulfshagen
  Vice ordförande Stig Eriksson
  Sekreterare Sandra Hägg
  Studier och fritid Sandra Hägg
  Ledamot Allan Nilsson
  Ledamot Rasmus Sånesson
  Utsedd av HSB Stig Eriksson
  Suppleant Tony Larsson
  Suppleant och vicevärd Agne Flink
  Revisor Kjell Frick samt BoRevison AB
  Valberedning: Kjell Frick och Inga-Lill Flink
  HSB Fullmäktig: Eva Ulfshagen och ersättare Allan Nilsson
 6. Arvid, Årsred. 2005, Hitta
  Hitta: Fastighetskontor Widells Väg 5 213 73 MALMÖ 040-941204 Fax: 040-221813
  Arvid (enl årsredovisning):
  Ordförande Radina Raicevic
  Vice ordförande Lennart Svensson
  Sekreterare Gunn Thulin
  Studieorganisatör Rolf Hansson
  Ledamot Nandor Toth
  Utsedd av HSB Agneta Boman
  Suppleant Rolf Hansson
  Suppleant Annika Bohman
  Revisor Jörgen Lauridsen och Henry Nordin samt suppleant Zivorad Zivkovic samt BoRevison AB
  Valberedning: Evert Isaksson och Phau Chan Ti
  HSB Fullmäktig: Radina Raicevic, Gunn Thuilin samt suppleant Lennart Svensson och Nando Toth
 7. Astern, - H. R. (Jörgen Persson, HSB:s Riks förbundsstämma), Eniro
  brf.astern@bolina.hsb.se
  Asterngatan 76, 233 34 Svedala - Eniro: Asterng. 2 23334 SVEDALA 040 - 40 03 66,
  Ordförande, Harald Runge, tfn 40 05 73
  Vice ordförande, Jörgen Persson, tfn 40 36 93
  Sekreterare, Dan Ohlsson, tfn 40 35 92
  Ledamot, Karen Eckhardt-Grünfeld, tfn 0702-75 10 26
  HSB ledamot, Tomas Rosén
  Suppleant, Jonas Ekeroth
  Suppleant, Peter Lindborg
  Valberedning: ?
  HSB Fullmäktig: ?
 8. Atle, Årsred. 2008, Hitta
  Sallerupsvägen 32, 212 18 Malmö
  Hitta: Sallerupsvägen 22 212 18 MALMÖ 040-932232
  (Fastighetskontoret Sallerupsvägen 24 212 18 Malmö)
  Atle/Ellstorp (enl årsredovisning):
  Ordförande Lennart Lundgren ->Hans-OLof Holmqvist
  Vice ordförande Bengt Rosberg (utsedd av HSB)
  Sekreterare Karin Bengtsson -> Klaus Holm
  Ledamot Diana Böhm ->Peter Holst
  Ledamot Sven Arenhold -> Ingen
  Suppleant Peter Holst -> Anna Ohlsson
  Suppleant Martin Strand -> Pierre Hultgren
  Suppleant HSB Ulla Lilja
  Revisor Kajsa Johansson och Peter Dahlström med suppleanterna Thomas Remon och Mary Levin samt BoRevision AB
  Valberedning: Peter Holst, Per Borg
  HSB Fullmäktig: Lennart Lundgren med ersättare Sven Arenhold -> Hans-Olof Holmqvist och ersättare Klaus Holm
 9. Berguven, Hitta
  Fastighetskontoret Söderkullatorget 3 tel 92 36 80
  Hitta: Berguvsgatan 4 B 215 59 MALMÖ 040-925052
  brf.berguven@bolina.hsb.se,
  I föreningens styrelse 2004-2005 sitter följande:
  Gert Mårtensson, Ordförande
  Bill Johansson, Vice ordförande & studieorganisatör
  Leif Wellman, Sekreterare
  Jonny Nilsson, Ledamot & fritidsombud
  Lili Friberg, Suppleant
  Carl-Magnus Lövgren, Suppleant
  Preben Karlsson, HSB ledamot
  Valberedning: ?
  HSB Fullmäktig: ?
 10. Brf Björken, Årsred. 2006
  Poppelgatan 8-22, Svedala (Storgatan 25, 233 31 Malmö ?)
  Björken (enl årsredovisning):
  Ordförande Stig Lövgren
  Vice ordförande Bo-Göran Hansson
  Sekreterare Michael Ekdahl
  Studieorganisatör Bo-Göran Hansson
  Ledamot Jan Jacobsson
  Utsedd av HSB Stig Lövgren
  Suppleant Karin Larsson
  Revisor Arne Jönsson samt BoRevision AB och suppleant Margit Jönsson
  Valberedning: Bo-Göran Hansson med suppleant Stig Lövgren
  HSB Fullmäktig: Stig Lövgren med ersättare Bo-Göran Hansson
 11. Björknäs, Årsred. 2006
  Berguvsgatan 32, 215 59 Malmö
  brf125.bjorkness@bolina.hsb.se
  Björknäs (enl årsredovisning):
  Ordförande Leif Cruse
  Vice ordförande Tommy Holmqvist
  Sekreterare Gunnel Fridh
  Ledamot och Studieorganisatör Marie Larsson
  Ledamot Bo Westerlund (utsedd av HSB Malmö)
  Ledamot och vicevärd Anders Sohlman
  Ledamot Per-Åke Persson
  Suppleant Karl-Axel Pettersson
  Suppleant Bengt Rosberg (utsedd av HSB Malmö)
  Revisor Stefan Zablocki och Gunilla Landman med suppleant Eskil Lundahl samt BoRevision AB
  Valberedning: Per Emilsson och Susanne Rosén
  HSB Fullmäktig: Tommy Holmqvist med suppleant Marie Larsson
 12. Blekingsborg, Årsred. 2007, Hitta
  Hitta: Fastighetskontoret Per Albin Hanssons Väg 54 (el. 52?) 214 63 MALMÖ
  Tel/fax: 040-969070
  brf_blekingsborg@bolina.hsb.se, fastighetskontor.blekingsborg@bolina.hsb.se,
  Ordförande Kaj Kvist E-post: kvast@telia.com 040 - 45 52 33, 070 - 54 45 904
  Vice Ordförande Caroline Holm E-post: caroline.holm@med.lu.se 040 - 835 87
  Sekreterare Jörgen Magnusson (Studieorganisatör) E-post: jorgen_vimmerby@hotmail.com 040 - 814 14, 0738-31 76 87
  Ledamot Patrik Ruppel E-post: p.ruppel@hotmail.com 040 - 875 74
  HSB-Ledamot Preben Karlsson
  Suppleant Lars-Göran Nilsson (ingen bild) 040 - 92 45 06
  Suppleant Olle Hammarstrand E-post: olle.hammarstrand@malmo.se 040 - 821 05
  Valberedning: Thomas Sandermo, Gun-Britt Olsson, Anders Olrud
  HSB Fullmäktig: Kaj Kvist och Patrik Ruppel, ersättare Caroline Holm och Jörgen Magnusson
 13. Bollebygd, Årsred. 2007, - F. G. (Maj-Britt Thulin, styrelsen), Hitta
  Regementsgatan 25 040-267790
  Hitta: Skvadronsgatan 9 C 217 52 MALMÖ (entrén) 040-267790
  brf.bollebyggd@bolina.hsb.se
  En presentation av företroendevalda i brf Bollebygd
  Brf Bollebygds styrelse 2006 utgörs av av:
  Fredrik Guldstrand (ordförande)
  Maj-Britt Thulin (sekreterare)
  Anna Lundberg, ledamot
  Kenth Lindblad (ledamot)
  Mikael Wahlström (ledamot och HSB-representant)
  Henrik Svensson (suppleant)
  Fredrik Olsson (suppleant)
  Om du vill kontakta styrelsen, använd telefonnumret under rubriken "Kontakta HSB" eller skicka ett email med hjälp av länken under samma rubrik. Telefonnumret går till styrelselokalen. Telefonsvararen lyssnas av dagligen.
  Om du vill träffa styrelsen, är styrelselokalen (Skvadronsgatan 9C, bottenvåningen) öppen kl 18-19 den första helgfria onsdagen i varje månad. Du är självklart välkommen att boka ett möte, om du föredrar detta.
  Bostadsrättsföreningen Bollebygds valberedning utgörs av:
  Kerstin Barnekow, Douglas Hellberg
  Revisorer i föreningen är:
  Gunnel Rönnmar, revisor
  Maria Nilsson, revisor
  Jeanette Lindström
  Valberedning: Kent Lindblad, Kerstin Barnekow
  HSB Fullmäktig: Fredrik Guldstrand, ersättare Maj-Britt Thulin
 14. Brotorp, Årsred. 2006
  Industrigatan 2, 234 36 Lomma
  Brotorp (enl årsredovisning):
  Ordförande och vicevärd Egon Nilsson
  Vice ordförande Kurt Andersson
  Sekreterare Ally Hernemyr
  Studieorganisatör Kerstin Sturesson
  Ledamot Gunda Persson
  Ledamot Kerstin Sturesson
  Utsedd av HSB Egon Nilsson
  Suppleant Britt-Marie Feldt
  Suppleant Inga-Britt Lindblad
  Revisor Stig Friman och Signe Andersson med suppleant Ragnhild Berntsson Laskowski samt BoRevision AB
  Valberedning: Stig Friman och Signe Andersson med suppleant Ragnhild Berntsson Laskowski
  HSB Fullmäktig: Ally Hernemyr med suppleant Gunda Persson
 15. Bärnstenen, Hitta
  Hitta: Smedstorpsgatan 71 212 28 MALMÖ 040-932183
  brf.barnstenen@bolina.hsb.se
 16. Castor, Årsred. 2006, Hitta
  Asterngatan 5, 233 34 Svedala
  Hitta: Malmövägen 3 A 233 42 SVEDALA 040-401244
  brf.brf190.castor@bolina.hsb.se
  Castor (enl årsredovisning):
  Ordförande Viggo Nordqvist
  Vice ordförande Lars-Gunnar Häggström
  Sekreterare och vicevärd Per Åke Qvick
  Studieorganisatör Per Åke Qvick
  Ledamot Dan Lövgren
  Utsedd av HSB Christel Svensson
  Suppleant Leif Robertsson
  Suppleant Ulla Duda
  Revisor Jan Olof Malmborn, Thomas Sonesson samt BoRevision AB med suppleant Britt-Marie Andersson
  Valberedning: Jan Olof Malmborn, Thomas Sonesson
  HSB Fullmäktig: Viggo Nordqvist med ersättare Per Åke Qvick
 17. Dadeln, Årsred. saknas, Hitta
  Amiralsgatan 85 H * 214 37 Malmö * 040-97 14 45
  Hitta: Amiralsgatan 85 B 214 37 MALMÖ 040-971445
  styrelsen@dadeln.se,
  I brf Dadelns styrelse sitter följande personer:
  Anders Andersen, ordf
  Rickard Ahlandsberg, vice ordf
  Jonas Isgren, sekr
  Gunnar Andersson, ledamot (eller suppleant?)
  Anneli Södergren, suppl
  Filip Olsson, suppl
  HSB-representant Ann-Britt Blixt
  Studieorganisatör Filip Olsson
  Revisor Christina Larsson och Paul Larsson/Midander samt BoRevision AB
  Valberedning: Christina Larsson och Paul Larsson/Midander
  HSB Fullmäktig: Anders Andersen med suppleant Rickard Ahlandsberg
 18. Dalgården, - A. A. (Lennart Karlin, HSB:s Riks förbundsstämma), Hitta
  Keramikvägen 2D, Box 56 238 22 OXIE,
  Telefon fastighetskontor (inkl. fax): 040 – 54 79 11, Vicevärd: 0703 – 78 18 48
  Hitta: Keramikvägen 2 OXIE 040-545625,
  Utdelningsadress Box 56 238 22 OXIE 040-547911
  dalgarden@bolina.hsb.se
 19. Domaren (Domaren, Lagmannen och Notarien), Årsred. 2008, Hitta
  Fastighetskontoret Albinsrogatan 3 G 214 67 Malmö
  Hitta: Annebergsgatan 25 214 66 MALMÖ Fastighetskontor Telefax: 040-964212
  brf.domaren@bolina.hsb.se, brf155.domaren@bolina.hsb.se
  Styrelsen för Brf Domaren
  Ordförande: Kjell Inge Olsson
  V ordförande: Lasse Bengtsson
  Sekreterare: Helene Hansson
  Ledamot: Jens Nordberg
  Utsedd av HSB Olle Strand med suppleant Anders Nord
  suppleant: Anne Herbertsson
  suppleant: Carin Lundvall
  Studie- fritidsorg: Bo Holmstrand (ingår ej som ledamot i styrelsen)
  Revisor ordinarie: Vivika Månsson och Ingrid Murphy
  Revisor suppleant: Barbro Eriksson
  Valberedning: Sven Jartorp, Marianne Persson, Ann-Christin Nilsson
  Styrelsen har inom sig fördelat nedanstående uppdrag:
  Ekonomifrågor: Jens Nordberg
  Information: Helene Hansson
  Energifrågor: Kjell Inge Olsson och Lasse Bengtsson
  Repr i garagesamf.: Kjell Inge Olsson och Jens Nordberg
  Miljö: Lasse Bengtsson
  Utemiljö: Anne Herbertsson
  Personalfrågor: Kjell Inge Olsson
  Domarens representanter i arbetsgruppen för Ekonomisk Förening: Kjell Inge Olsson och Jens Nordberg
  HSB Fullmäktig: Kjell Inge Olsson, Helene Hansson, ersättare Jens Nordberg och Anne Herbertsson
 20. Drivhuset, www.brfdrivhuset.se, Årsred. 2008, Hitta,
  Drivhusvägen 15, 231 63 Trelleborg
  Hitta: Trädgårdsslingan 2 231 63 TRELLEBORG 0410-14421
  Drivhuset(enl årsredovisning):
  Ordförande Håkan Dahlber / Olle Ström
  Vice ordförande Olle Ström / Rolf Appelgren / Vensel Rosqvist
  Sekreterare Vakant / Håkan Dahlberg Heléne Andersson
  Studieorganisatör Rolf Appelgren / Ingemar Ek (äv vicevärd)
  Ledamot Rolf Appelgren / Stig Hansson / Ingemar Ek (äv vicevärd)
  Utsedd av HSB Viggo Nordqvist
  Suppleant Lennart Lindén (äv vicevärd) / Sara Ek / Ole Lohmeier
  Suppleant Stig Hansson / Christina Alvinsson / Vakant / Pia Ström (avgått 2006-01-11)
  Revisor Carina Lahti-Sahlin, Jörgen Malmros samt BoRevision AB med suppleant Emma Servin
  Valberedning: Emma Gammil Lohmeier, Ole Lohmeier (äv vicevärd)
  HSB Fullmäktig: Håkan Dahlberg med ersättare Olle Ström / Vensel Rosqvist
 21. Duvhöken, Årsred. 2002, Hitta Kontaktformulär, Forum
  fridh_gunnel@hotmail.com
  Duvhöksg. 4 A 215 58 MALMÖ - Fastighetskontoret tel 92 36 80
  Hitta: Berguvsgatan 4 B 215 59 MALMÖ 040-927931
 22. Dådet, Årsred. 2006
  Abbekåsgatan 10 B, 214 40 Malmö
  Dådet (enl årsredovisning):
  Ordförande Anders Norstedt (äv. vicevärd)
  Vice ordförande Krister Nilsson
  Sekreterare Linda Tuominen
  Studieorganisatör Stefan Olsson
  Ledamot Stefan Olsson
  Ledamot Mats Kristiansson
  Utsedd av HSB Eva Wadenhorn
  Suppleant Roger Holst
  Suppleant HSB Lena Hammarström
  Revisor Eva Persson, Anna Franov med suppleant Johan Rydstedt
  Valberedning: Anders Norstedt och Luionda Tuominen
  HSB Fullmäktig: Anders Norstedt (äv. vicevärd) och suppleant Stefan Olsson
 23. Eken, Hitta
  brf.eken@bolina.hsb.se,
  Hitta: Bertrandsgatan 2 212 14 MALMÖ
  Vicevärd/vaktmästare: 070-5970803 Ordförande: 070-3187590 Styrelserum: 040-187466
 24. Elisetorp, Årsred. 2006 saknas, Hitta
  Elisetorpsvägen 17a, 232 33 Arlöv, Tel/Fax: 040-433467, Telefontider: Måndag 08.00-09.00 och Onsdag 07.30-09.00
  Hitta: vicevärd vaktm. Fax: 040-433467 Elisetorpsvägen 17 A 232 33 ARLÖV
  brf.elisetorp@bolina.hsb.se
  7 ledamöter och 3 suppleanter
  1 HSB representant
  samt 2 stycken revisorer och en suppleant
  Ordförande Henry Conradson
  Vice ordf. Arne Zander
  Sekreterare Lars Brorsson
  Ledamot Peter Andersson
  Ledamot Ulf Meijer
  Ledamot Anita Danielsson
  Suppleant Lars-Bertil Larsson
  Suppleant Karin Lemark
  Suppleant Britt-Lis Svensson
  Studieorganisatör Anita Danielsson
  HSB representant/Ledamot Lennarth Andersson
  Revisor Roland Held
  Revisor Gun Witt
  Revisorsuppleant Joakim Hagman
  Samt Borevision AB
  Valberedning: Bertil Ek, Bengt Johansson
  HSB Fullmäktig: Lars Brorsson, Henry Conradson, ersättare Anita Danielsson och Arne Zander
 25. Ellstorp, Daniel Ljung, suppleant till styrelsen, Hitta
  brf007.ellstorp@bolina.hsb.se, cii00dl3@i.lth.se (Daniel Ljung)
  Fastighetskontoret Sallerupsvägen 24 212 18 Malmö
  Fastighetskontoret Nobelvägen. 147 K 1 vån. 212 15 Malmö Telefon:040-937475
  E-mail: ymmotj@hotmail.com
 26. Eriksdal, Årsred. 2007-1 - Årsred. 2007-2, Hitta
  Hitta: Eriksdalsgatan 5 B 212 16 MALMÖ 040-181950
  brf.eriksdal@telia.com
 27. Eriksfält, Hitta, Årsredovisning 2008,
  Fastighetskontoret P A Hanssons väg 52 214 63 Malmö
  Hitta: Blekingsborgsgatan 2 214 63 MALMÖ 040-193905, 040 - 96 70 57 är öppet dygnet runt
  brf.eriksfaltsgemforv@bolina.hsb.se, jan_olsson@bolina.hsb.se
  Ordförande Stefan Nilsson
  Vice Ordförande Hans Liiksaar
  Ledamot Sekreterare Karin Ivansdotter
  Ledamot Säkerhetsansvarig Reza Alinaghi
  Ledamot Studieorganisatör Maria Malmgren
  HSB Ledamot Lennarth Andersson
  Styrelse Suppleant Mona Sjöstedt
  Revisor Leif Hansson
  Revisor Sandra Hassén
  Revisorsuppleant Petra Ellioth
  Vicevärd Bo Risberg
  Valberedning: ?
  HSB Fullmäktig: ?
 28. Erikslust, Årsred. 2008, Hitta
  Hitta: Erikslustvägen 36 A 217 73 MALMÖ Utdelningsadress Box 20086 200 74 MALMÖ 040-980160
  brf.erikslust@bolina.hsb.se
  Ordförande Göran Berlin gberlin@bolina.hsb.se
  Vice ordförande, HSB:s representant Sven-Olof Nilsson
  Sekreterare Håkan Jönsson. Hakan.Jonsson@etn.lu.se
  Ledamot Anne-Marie Nilsson
  Ledamot Lars-Göran Schütt
  Valberedning: Margareta Bjellerup (ammankallande), Margaretha Ståhl
  HSB Fullmäktig: Olle Broberg, Lars-Göran Schütt, suppleant Håkan Jönsson, Ann-Marie Nilsson
 29. Erikstorp, Årsred. 2006, Hitta
  Hitta: Regementsgatan 27 F 217 53 MALMÖ 040-261773
  brf.erikstorp@bolina.hsb.se, brf008.erikstorp@bolina.hsb.se
  Erikstorp (enl årsredovisning):
  Ordförande Knut Boij / Birger Lövqvist
  Vice ordförande Birger Lövqvist / Evy Hinderoth
  Sekreterare Anders Swegen
  Studieorganisatör och vicevärd Ethel Lindfors
  Utsedd av HSB Stellan Håkansson
  Suppleant John Sandblad
  Suppleant Claes Boström / Helena Mertz
  Revisor Jonas Andersson, Kerstin Schneider med suppleant Hilding Sandberg samt BoRevision AB
  Valberedning: Agneta Nordin del Sol och Marianne Johansson med suppleant Hilding Sandberg
  HSB Fullmäktig: Birger Lövqvist och suppleant Evy Hinderoth
 30. Fosietorp, - Preben Karlsson, valberedningen, Årsred. 2007, Hitta
  Fastighetskontoret Tornfalksgatan 9 b tel 19 39 35
  Hitta: Tornfalksgatan 9 A 215 60 MALMÖ 040-193935 Styrelserum Fax: 040-969131
  brf166.fosietorp@bolina.hsb.se
  Ordförande, Lennarth Andersson, ordf.fosietorp@bolina.hsb.se
  Vice ordförande, Preben Karlsson
  Sekreterare, Siv Månsson, sekr.fosietorp@bolina.hsb.se
  Studieorganisatör, Torbjörn Lundberg
  Ledamot, Ingemar Hägerfjord
  Ledamot, Krister Sjöström
  Ledamot, Eija Svensson
  HSB ledamot, Börje Nilsson
  Suppleant, Eva Glans
  Suppleant, Gun Helgeson
  Suppleant, Torbjörn Lundberg
  Styrelsesammanträdena äger rum första onsdagen i varje månad.
  Söndagen därefter informerar styrelsen i ITV.
  Mailadresser
  Vicevärd = brf166.fosietorp@bolina.hsb.se
  Informationsgruppen = info.fosietorp@bolina.hsb.se
  Miljögruppen = miljo.fosietorp@bolina.hsb.se
  Suppleant Mathias Sundin mathias.sundin@bolina.hsb.se
  Valberedning: Kurt Sjöström (sammankallande), Bo Jönsson, Rune Rylander
  HSB Fullmäktig: Lennarth Andersson, Preben Karlsson, ersättare Krister Sjöström och Kjell Arne Wallin
 31. Friheten, Hitta
  Vitemöllegatan 10 B, 214 42 Malmö
  Hitta: Vitemöllegatan 12 C 214 42 MALMÖ 040-236680
  brf.friheten@bolina.hsb.se
 32. Furen, Årsred. 2006, Hitta
  Storgatan 25, 233 31 Svedala (Johan Borgsgatan 4, Svedala)
  Hitta: Blåvingegatan 233 36 SVEDALA 040-407429
  brf168.furen@bolina.hsb.se
  Furen (enl årsredovisning):
  Ordförande Viggo Nordqvist
  Vice ordförande Barbro Molin
  Sekreterare Åke Magnusson
  Studieorganisatör Anneli Eriksson
  Ledamot Anneli Eriksson
  Utsedd av HSB Barbro Molin
  Suppleant David Williams
  Suppleant Elsa Jönsson
  Revisor Malin Borgström samt BoRevision AB
  Valberedning och vicevärd: Eva Hallberg
  HSB Fullmäktig: Åke Magnusson med ersättare Anneli Eriksson
 33. Ganbo, Årsred. 2006
  Branteviksgatan 8 A, 214 41 Malmö
  brf.ganbo@bolina.hsb.se
  Ganbo (enl årsredovisning):
  Ordförande Patrik Strand
  Vice ordförande Peter Hamrén
  Sekreterare Ann Persson
  Studieorganisatör Ulrika Widén
  Ledamot Johan Walström
  Utsedd av HSB Börje Nilsson
  Suppleant Henrik Andersson
  Suppleant Mari Mosorin / Ann-Kristin Anderson
  Revisor Bertil Svensson / Bo Torstensson, Bo Torstensson / Anna Gallic, suppleant Anna Gallic / Lars-Ola Mårtensson, suppleant Hans Malmros / Yvonne Larsson, samt BoRevision AB
  Valberedning: Håkan Eriksson, Roland Sjöstrand, Kristin Schneider
  HSB Fullmäktig: Johan Wahlström, suppleant Patrik Strand / Peter Hamrén
  Vicevärd Tomislav Kostic
 34. Gläntan, Årsred. 2006
  Björkstigen 6 A, 239 34 Skanör (Sven Thern 040-458500) - Vellinge Falsterbo
  Gläntan (enl årsredovisning):
  Ordförande Sven Thern
  Vice ordförande och vicevärd Ingvar Ekvall
  Sekreterare Gun Thern
  Utsedd av HSB Anders Nord
  Suppleant Elsie Gall
  Suppleant Lennart Arvidsson
  Revisor Knut Löfberg med suppleant Ingrid Jonshagen samt BoRevision AB
  Valberedning: Daniel Hjort (sammankallande), Eva Julle
  HSB Fullmäktig: Sven Thern med suppleant Ingvar Ekvall
 35. Godheten, Årsred. 2002, Hitta
  Östra Farmvägen 34 C, 214 41 Malmö
  Hitta: Östra Farmvägen 36 A 214 41 MALMÖ Styrelserummet: 040-6116663 Telefon: 040-6116668
  brf.godheten@bolina.hsb.se
 36. Granen, Årsred. 2006, - Marianne Ljungström, Justerare & ersättare förbundss., Hitta
  Hitta: Fastighetskontoret Vitemöllegatan 4 H 214 42 MALMÖ 040-973296
  (040-23 35 90)
  Granen (enl årsredovisning):
  Ordförande Mi Holmgren
  Vice ordförande Henning Hartvigsen
  Sekreterare Eva Ganslandt
  Utsedd av HSB Ann-Britt Blixt
  Suppleant (Carolina Björnlund)
  Suppleant (Susanne Vastagh)
  Revisor Mats Olsson och Lennart Svensson samt BoRevision AB
  Valberedning: Mats Ohlsson, Lennart Svensson
  HSB Fullmäktig: Mi Holmgren
  Vicevärd: Gertie Andersson
 37. Gunnebo, Årsred. 2005, Hitta
  Branteviksgatan 14 E 214 41 MALMÖ Fastighetskontor: 040-970052
  brf110.gunnebo@bolina.hsb.se
  Ordförande - Tomislav Kostic
  Vice Ordförande - Allan Madsen
  Sekreterare - Jani Berg
  HSB Ledamot - Wivian Petersson
  Ledamot - Kenneth Nilsson
  Ledamot - Gunnel Planell
  Suppleant - Bengt Rudvall
  Suppleant - Fredrik Lindhe
  Suppleant - Martin Lundberg
  Valberedning: Kurt-Inge Nielsen, Kjell-Åke Andersson, Martin Andersson
  HSB Fullmäktig: Tomislav Kostic, suppleant Allan Madsen
  Vicevärd Tomislav Kostic
 38. Gåsen, Årsred. 2005, - A. S. (Anders Lundberg, valberedning)
  Gässlingekroksvägen 25, 239 32 Skanör (Carl Gustavs väg 13, Krutmeijersg. 2)
  Gåsen (enl årsredovisning):
  Ordförande Anders Lundberg
  Vice ordförande Sven Eriksson
  Sekreterare Lisbeth Eriksson
  Utsedd av HSB Bo Westerlund
  Suppleant Inger Larsson
  Suppleant Arne Sandell
  Revisor Sven-Åke Wernhult, Göran Rydh samt suppleant Åsa Stöhr samt BoRevision
  Valberedning: Weine Ånell, Bertil Månsson
  HSB Fullmäktig: Anders Lundberg, Sven Eriksson
 39. Brf Gässlingen, Årsred. 2006
  Backåkersvägen 16, 239 32 Skanör
  Gässlingen (enl årsredovisning):
  Ordförande samt vicevärd Nils Nyström
  Vice ordförande Maria Bengtsson tom 12 aug.
  Sekreterare Gunilla Stöhr
  Studieorganisatör Gunilla Stöhr
  Utsedd av HSB Maria Bengsson
  Suppleant Allan Areskoug
  Suppleant Leif Netmar
  Revisor Per-G Forslund, Allis Forslund samt BoRevision AB
  Valberedning: Hasse Jansson, Thorsten Hansson
  HSB Fullmäktig: Nils Nyström samt suppleant Gunilla Stöhr
 40. Hackspetten, Årsred. 2006
  Bernadottesgatan 36 D, 216 16 Limhamn
  Hackspetten (enl årsredovisning):
  Ordförande Inger Blomberg
  Vice ordförande Gull-Britt Hansson
  Sekreterare Jonas Stenman
  Studieorganisatör Jimmy Sörensson
  Utsedd av HSB Lena Hemby tom 1/9
  Suppleant Marianne Kristoffersson
  Suppleant Tim Pedersen
  Revisor Marianne Jansson, Carl-Axel Ekelund, suppleant Hans Norén samt BoRevision AB
  Valberedning: Monika Ståhl (sammankallande) Bengt Blomberg
  HSB Fullmäktig: Inger Blomberg, ersättare Jonas Stenman
 41. Hagalund, www.brf-hagalund.se
  Årsred. 2008, Hitta
  Hitta: Fastighetskontoret Ormvråksgatan 12 215 62 MALMÖ 040-921838
  brf165.hagalund@bolina.hsb.se, sekr@brf-hagalund.se
  Ordförande Lars Jonson
  Lars Jonson Ormvråksgatan 14 Tel. 925648 E-Mail: ordf@brf-hagalund.se
  Viceordförande Leif Larsson Leif larsson Ormvråksgatan 32 Tel. 192654 E-mail: v.ordf@brf-hagalund.se
  Sekreterare Mikael Karlsson Mikael Karlsson Ormvråksgatan 8 Tel. 920387 E-mail: sekr@brf-hagalund.se
  Ledamot Börje Jönsson Börje Jönsson O-g 14 Tel 968220 E-mail: ledamot@brf-hagalund.se
  Suppleant 1 Leif Sjöstedt Ormvråksgatan 40 Tel. 963940
  Suppleant 2 Tommy Eliasson Ormvråksgatan 42 Tel. 546162
  HSB-Representant L-G Angelin Lars-Göran Angelin Föreningsgatan 15 Tel. 357700
  Valberedningen består av följande personer:
  Bengt Mellberg (sammankallande), Eric Mårtensson samt Helen Dagsberg.
  HSB Fullmäktig: Lars Jonson, Leif Larsson, ersättare Mikael Karlsson
 42. Hallabacken, Trelleborg, Årsred. 2006, Eniro
  Eniro: Hallasvängen 9 A 23165 TRELLEBORG Mobil 0709-713826
  Hallabacken (enl årsredovisning):
  Ordförande Bertil Andersson
  Vice ordförande Eric Sandell
  Sekreterare Lars A. Nilsson
  Studieorganisatör Eric Sandell
  Ledamot Arne Sjölin
  Ledamot Vita Åstrand
  Ledamot Kerstin Sörensen
  Utsedd av HSB Lars Svensson
  Suppleant Bengt Arne Olsson
  Suppleant Carina Jönsson
  Suppleant Conny Andersson
  Revisor Sven Åke Johansson, Ingvar Kjellberg, ersättare Björn Svensson, BoRevision AB
  Valberedning: Anita Nilsson, Evy Svensson, Nils Nilsson
  HSB Fullmäktig: Bertil Andersson, ersättare Lasse Nilsson
  Vicevärd Lars A. Nilsson
 43. Hammarshus, Årsred. 2006, Hitta
  Hitta: Roslins Väg 18 E 217 55 MALMÖ 040-912421
  Hammarshus (enl årsredovisning):
  Ordförande Johan Lövin
  Vice ordförande Gudrun Jakobsson
  Sekreterare Sophia Nottehed
  Ledamot Anitha Holmberg
  Utsedd av HSB Jan Andersson
  Suppleant Bengt Rosenhall
  Suppleant Eva Berg
  Revisor Åsa Bardskär, Gunnel Sjöholm suppleant Gunilla Svingby och Rikard Karlsson samt BoRevision AB
  Valberedning: Inga-Britta Nilsson, Inger Stringne
  HSB Fullmäktig: Gudrun Jakobsson
  Vicevärd Lars Synnergren
 44. Henriksdal, - G. S. (Lena Andersson, revisor), Årsred. 2008, L. I. L.
  Fastighetskontoret Orkestergatan 1 215 85 Malmö tel 13 32 80
  brf215.henriksdal@bolina.hsb.se, brf.henriksdal@bolina.hsb.se
  I föreningens styrelse sitter följande:
  Ordförande Lars-Inge Lundberg
  Vice ordförande Kay Wellendorph
  Sekreterare Göran Svensson
  Vice sekreterare, Studieorganisatör Ann-Chatrin Kirppu
  Suppleant Kristina Svensson
  Suppleant Annika Lundberg
  Suppleant Jila Moradi
  HSB ledamot Magnus Lövgren
  Valberedning: Lena Andersson, Helena Jensen, suppleant Ulla Bengtsson, BoRevision AB
  HSB Fullmäktig: Göran Svensson, Lars-Inge Lundberg, ersättare Ann-Chatrin Kirppu och Torbjörn Svensson
 45. Henriksgården, Årsred. 2006
  Fastighetskontoret Bredgatan 24, 234 36 Lomma 040 - 41 23 09
  Henriksgården (enl årsredovisning):
  Ordförande Magnus Söderkvist
  Vice ordförande Majvi Gustavsson
  Sekreterare Anette Arnell Johansson
  Studieorganisatör Kenth Svensson
  Ledamot Kenth Svensson
  Ledamot Majvi Gustavsson (?)
  Utsedd av HSB Inger Dahlgren
  Suppleant Christine Ekman
  Suppleant Emil Leander
  Revisor Stig Friman, Lars Svensson, suppleant Henry Hellman samt BoRevision AB
  Valberedning: Kersti Wahlberg (sammankallande) - äv. vicevärd, Stig Friman, suppleant Annika Lindström
  HSB Fullmäktig: Magnus Söderkvist, ersättare Kenth Svensson
  Vaktmästare: Åke Bergqvist
 46. Hilda - Giovanna Brankovic, styrelse + ombud HSB:s Riksförbunds förbundsstämma, Årsred. 2008 , - C. N., Hitta
  Hitta: Fastighetskontoret Von Lingens Väg 80 213 71 MALMÖ 040-949029
  hilda@bolina.hsb.se, brf181.hilda@bolina.hsb.se
 47. Hilleröd, Årsred. 2006, Hitta
  Fastighetskontoret Ängdalavägen 29, 217 47 Malmö 040-98 01 43
  Hilleröd (enl årsredovisning):
  Ordförande Thomas Hörstedt
  Vice ordförande Stefan Andersson
  Sekreterare Anette Johansson
  Studieorganisatör Carina Ekdahl
  Utsedd av HSB Börje Mile
  Suppleant Mattias Norén
  Suppleant Per Aronsson
  Suppleant Erik Svensson
  Revisor Stefan Ebervall, Gisela Hofmann, BoRevision AB, suppleant Magnus Hultman Persson och Michael Davies
  Valberedning: Stefan Ebervall, Gisela Hofmann
  HSB Fullmäktig: Thomas Hörstedt, suppleant Per Aronsson
 48. Huggaren - Senaste årsred.
  Hitta: Vattenverksvägen 36 C 212 21 MALMÖ 040-182064
  Föreningslokalen Sandbackegatan 7, 212 21 Malmö
  brf055.huggaren@bolina.hsb.se
  Iréne Svensson, ordförande, ledamot i HSB Malmö Fullmäktige, informations-, hemsides- och IT ansvarig.
  Eva Steinick Helgeson, vice ordförande, suppleant i HSB Fullmäktige, sekreterare, vice informationsansvarig och håller i fritidsaktiviteter tillsammans med Sofie Nellhede.
  Magnus Helgeson, styrelseledamot, miljöansvarig och rådgivare i tekniska fastighetsfrågor.
  Matias Gadea, styrelseledamot, studieorganisatör och vice IT ansvarig.
  Sofie Nellhede 1:e suppleant, ska arbeta med utformning av Informationsdokument tillsammans med Iréne Svensson och håller i fritidsaktiviteter tillsammans med Eva Steinick Helgeson.
  Lea Johansson, 2:e suppleant.
  Robert Andersson, HSB ledamot.
  Revisorer är: Monica Melarti, Brian Petersen
  Valberedningen består av: Peter Lindeberg, Wilhwlm Hansson
 49. Högaholm, Årsred. 2005, Hitta
  Hitta: Fastighetskontoret Serenadgatan 56 B 215 72 MALMÖ 040-966017 040-966022
  hogaholm@bolina.hsb.se
  Högaholm (enl årsredovisning):
  Ordförande Sten Göransson
  Vice ordförande Bengt Rosberg
  Sekreterare Berit Schöller
  Studieorganisatör Ulla-Brita Nilsson
  Ledamot Åke Eriksson
  Ledamot Ulla-Brita Nilsson
  Utsedd av HSB Bengt Rosberg
  Suppleant Eva Jönsson
  Suppleant Tomas Engström Revisor Lis-Mari Sasse, Maj-Britt Bergström, BoRevision AB, suppleant Inger Orrgren och Michelle Galatone
  Valberedning: Maj-Britt Bergström, Frans-Åke Fransson, suppleant Tomas Haraldsson
  HSB Fullmäktig: Sten Göransson, Berit Schöller, Ulla-Brita Nilsson, Åke Eriksson, suppleant Eva Jönsson och Tomas Engström
  Vicevärd: Jörgen Larsson
  Totalt 14 anställda
 50. Ida, Årsred. 2007, A. N. (Berth Rasmusson, revisor), L. O., Hitta #25 Hitta #21 Hitta #7 Hitta #33
  Fastighetskontoret Von Lingens väg 25 213 70 Malmö Tl.040-94 88 66
  Hitta: von Lingens Väg 33 213 70 MALMÖ 040-949658 #25=040-948866 #21=040-945975 #7=040-947681
  brf.ida@bolina.hsb.se, brf183.ida@bolina.hsb.se
 51. Idogheten, Årsred. 2008, Hitta
  Hitta: Fastighetskontoret Branteviksgatan 32 214 41 MALMÖ 040-972917
  idogheten@bolina.hsb.se
  I föreningens styrelse sitter följande:
  Ordförande: Göran Denker
  V ordförande: Lise-Lott Nikstrand
  Sekreterare: Elsa Walles
  Organisatör: Jörgen Kullberg
  Ledamot: Arne Hansson
  Ledamot: Gert Johansson
  HSB-representant: Mikael Wahlström (tidigare Börje Mile)
  Ersättare: Annette Skot, Helena Lucaj
  Valberedning: ?
  HSB Fullmäktig: ?
 52. Jacob Persgården, HSB-ledamot Claes-Hugo Thörner, Hitta
  Hitta: Jakob Persvägen (Jacob Pers väg?) 7 232 31 ARLÖV 040-434333
 53. Järven, Årsred. 2005, Hitta
  Fastighetskontoret Lorenborgsgatan 14 217 61 Malmö 040-96 39 15
  Hitta: Vendelsfridsgatan 6 B 217 64 MALMÖ 040-963915
  brf137.jarven@bolina.hsb.se
  Järven (enl årsredovisning):
  Ordförande Lars-Åke Malmberg
  Vice ordförande Arne Axrup, utsedd av HSB
  Sekreterare Kjell Lövgren
  Ledamot samt studie- och fritidsombud Jonas Nilsson
  Ledamot Åsa-Lena Simonsson
  Suppleant Ulla Gottfridsson
  Suppleant Kerstin Åkerman
  Revisor Ulla Steh-Pedersen, E Henry Johansson, suppleant Anna-Lena Tuvesson och Håkan Wilhelmsson, BoRevision AB
  Valberedning: Kjell Lövgren (sammankallande) Anna-Lena Tuvesson, Bengt Simonsson
  HSB Fullmäktig: Lars-Åke Malmberg, Kjell Lövgren, ersättare Jonas Nilsson och Åsa-Lena Simonsson
 54. Kallan, Årsred. 2006, Hitta
  Hitta: Sköldgatan 2 A 212 29 MALMÖ 040-291374
  brf061.kallan@bolina.hsb.se
  Kallan (enl årsredovisning):
  Ordförande och vicevärd Åke Eriksson
  Vice ordförande och vicevärd Gert Nilsson
  Sekreterare Anja Levau
  Studieorganisatör Monica Gialitaki
  Ledamot Monica Gialitaki
  Ledamot Martin Nilsson (till 050401)
  Utsedd av HSB Bengt Skånhamre
  Suppleant Barbro Aastad
  Suppleant Ing-Britt Månsson
  Revisor Ann Knutsson, Edna Malmlöf, suppleant Inga Ullsberg och Börje Lantz, BoRevision AB
  Valberedning: Ann Knutsson, Edna Malmlöf
  HSB Fullmäktig: Åke Ericsson, ersättare Monica Gialitaki
 55. Kanslern, Årsred. 2006, Hitta
  Hitta: Carl Herslowsgatan 11 A 211 47 MALMÖ 040-301888
  Kanslern (enl årsredovisning):
  Ordförande Ann-Christin Eklundh
  Vice ordförande Inger Bäcklin
  Sekreterare Carin Björkman
  Studieorganisatör Lillemor Dahlqvist
  Ledamot Monika Nilsson
  Ledamot Lillemor Dahlqvist
  Utsedd av HSB Jan Andersson tom okt 2005
  Suppleant Alf Nilsson
  Suppleant Niklas Håkansson
  Suppleant Andreas Persson
  Suppleant Bassem Sallenman beviljat utträde 14 sept 2005
  Revisor Åsa Jönsson, Leif Jacobsson, BoRevision AB, suppleant Annika Ekstrand
  Valberedning: Lillemor Dahlqvist (sammankallande), Inger Bäcklin, Louise Hörle
  HSB Fullmäktig: Ann-Christin Eklundh
  Vicevärd Rolf Svensson
 56. Kaplanen, Årsred. 2006
  Carl Gustafs väg 26 B, 211 46 Malmö
  Kaplanen (enl årsredovisning):
  Ordförande Mona-Lill Påhlzon / Martin Widerberg
  Vice ordförande Leif Skagerö
  Sekreterare Marianne Samuelsson
  Studieorganisatör Martin Widerberg
  Ledamot Jeanette Wahlqvist
  Ledamot Daniel Hiller
  Utsedd av HSB Oscar Heijkenskäld / Leif Norling
  Suppleant Caroline Aspinge
  Suppleant Niklas Allard
  Revisor Göthe Anderspm, Anastasia Alexandir, suppleant Gabriella Lundgren, BoRevision AB
  Valberedning: (Jeanette Wahlqvist) / Johan Eriksson, Monica Lotfinia -> Karin Jormbris Skagerö, Göthe Anderson
  HSB Fullmäktig: Martin Widerberg (avgått), Mona-Lill Påhlzon, suppleant Leif Skagerö och Caroline Aspinge
 57. Kastanjen,
  - Gertie Andersson, ersättare till förbundsstämman
  Adress Vitemöllegatan 1 C 214 42 MALMÖ 040-233831
  kastanjen@bolina.hsb.se
 58. Klockaren, Årsred. 2006
  Väktaregatan 18, 233 41 Svedala
  Klockaren (enl årsredovisning):
  Ordförande Jan Jönsson
  Vice ordförande Harald Runge
  Sekreterare Monica Rudqvist
  Studieorganisatör Robert Berg / Susanne Dahmström / Ulf Björkman
  Ledamot Thomas Hektor
  Ledamot Robert Berg / Susanne Dahmström
  Utsedd av HSB Harald Runge
  Suppleant och vicevärd Lennart Jeppsson
  Suppleant Ulf Björkman
  Revisor Elsmarie Persson, BoRevision AB, suppleant Jörgen Hoppe
  Valberedning: Jörgen Larsson, Roland Nilsson, Susanne Hoppe
  HSB Fullmäktig: Jan Jönsson, suppleant Thomas Hektor
 59. Konstnären
  Lövsångaregatan 4-44 N Gulsparvsgatan 15-21, 18-22
 60. Kraften, Årsred. 2007, Eniro
  Eniro: Vicevärdskontoret Slättängsgatan 29 A 23436 LOMMA 040 - 41 17 51
  I föreningens styrelse sitter följande:
  Ordförande, Bo Fredin
  Sekreterare, Claes-Göran Karlsson
  Ledamot, Bo Olsson
  Ledamot, Monica Nordstedt
  HSB Ledamot, Bengt Rosberg
  Suppleant, Mina Davoudi
  Suppleant, Helena Andersson
  Valberedning: Peter Nilsson, Yvonne Nyberg, suppleant Allan Adelmyr
  HSB Fullmäktig: Bo Fredin, ersättare Bengt Rosberg
 61. Kronotorp, Årsred. 2002
  Fastighetskontoret Kronetorpsgatan 56 Tel 93 81 43
  (Fastighetskontoret Mobäcksgatan 11 216 34 Malmö 040-13 34 49)
  I föreningens styrelse sitter följande:
  ordförande, Börje Risberg
  vice ordförande, Leif Greko
  sekreterare, Ingrid Lindkvist
  studieorganisatör, Ingrid Pihl
  HSB ledamot, Jan Bengtsson
  suppleant, Börje Nilsson
  suppleant, Henrik Folkesson
  Valberedning: ?
  HSB Fullmäktig: ?
 62. Kyllret, Årsred. 2006
  N Bulltoftavägen 45 B, 212 43 Malmö
  Kyllret (enl årsredovisning):
  Ordförande och vicevärd Eric Jönsson
  Vice ordförande Börje Risberg (HSB-representant)
  Sekreterare Nils Nilsson
  Studieorganisatör Nils Nilsson
  Utsedd av HSB Börje Risberg
  Suppleant Bengt-Uno Andersson
  Suppleant Lars Svensson
  Revisor Åsa Löfgren, Bengt Holmberg, ersättare Helena Andersson, BoRevision AB
  Valberedning: Åsa Löfgren, Bengt Holmberg
  HSB Fullmäktig: Eric Jönsson, ersättare Nils Nilsson
 63. Lagmannen, Årsred. 2008, Hitta
  Albinsrogatan 3G 21467 Malmö 040-964212
  Hitta: Fastighetskontoret Annebergsgatan 3 A 214 66 MALMÖ 040-927169
  fkontor.lag@bolina.hsb.se, brf.lagmannen@bolina.hsb.se
  Styrelsen för Brf Lagmannen sedan 2007-06-11 Ordförande, utemiljö och fritid: Peter Smolek E-post: t.4.2@bolina.hsb.se
  Sekreterare och Lagmansnytt: Lars Knutsson E-post: lars.knutsson@malmo.com
  Ledamot samt teknik & säkerhet: Ullrik Andersson E-Post: ullrik.lagmannen@yahoo.se
  Ledamot: Knut Boij HSB:s representant E-Post: b.knuth@telia.com
  Suppleant samt Ekonomiska Föreningen och specialuppdrag: Eric Sahlvall E-Post: eric@sahlvall.se
  Suppleant: Leif Åke Vanlid E-Post: leifake.vanlid@vanlid.se
  Suppleant: Lili Friberg E-Post: lili.f@telia.com
  Valberedning: Anna-Lisa Hansson och Viktor Fermichek
  Revisorer: Britt Rosell och Bertil Friberg samt Peter Björk (suppleant) och BoRevision AB
  HSB Fullmäktig: Britt Ågren, Karin Hansson->Lars Knutsson, suppleant Anders Alestam->Karin Hansson och Lars Knutsson->Ulrik Andersson
 64. Lessö, www.lesso.se, Årsred. 2007, Hitta
  Hitta: Köpenhamnsvägen 9 C 217 43 MALMÖ 040-919486 och 0703-45 30 18,
  Fax 040-91 94 86
  brf@lesso.se
  Föreningens styrelse består av 4 ledamöter från föreningen och en HSB representant, två suppleanter.
  Ordförande, Pär Holmberg
  Sekreterare, Barbro Holmström
  HSB Ledamot, Stellan Håkansson
  Ledamot, Hans-Åke Svensson
  Ledamot, Adam Arvidsson
  Suppleant, Anna Moberg
  Suppleant, Marie Rending
  Valberedning: Sylvia Laserow, Siv Pettersson, Gull-Britt Sjögren
  HSB Fullmäktig: Pär Holmberg, ersättare Hans-Åke Svensson
 65. Lindeborg, Årsred. 2002, Hitta
  Fastighetskontoret Orkestergatan 1 215 85 Malmö 040 - 13 32 80
  Hitta: Koristgatan 14 215 84 MALMÖ 040-135719
  fastkont.lindeborg@bolina.hsb.se
  I föreningens styrelse sitter följande:
  Ordförande - Pia Wallentin Hellsten
  V Ordförande - Krister Rosberg
  Sekreterare - Michael Carlsen
  Ledamot/Studieorganisatör - Tommy Persson
  HSB-ledamot - Magnus Lövgren
  Suppleant - Benthon Tisell
  Suppleant - Maria Pettersson
  Suppleant - Jan Persson
  Valberedning: ?
  HSB Fullmäktig: ?
 66. Ljungbyhus 9, Årsred. 2006
  Nicoloviusgatan 10 A, 217 57 Malmö
  Ljungbyhus 9 (enl årsredovisning):
  Ordförande Stig Ericsson
  Vice ordförande Ingmar Nilsson
  Sekreterare Eda Skara
  Ledamot Krister Hammar
  Utsedd av HSB Barbro Molin
  Suppleant Lena Larsson
  Suppleant Mats Pehrson
  Revisor Sune Olofsson, BoRevision AB
  Valberedning: Michail Medvinsky, Hans Ivarsson
  HSB Fullmäktig: Stig Ericsson, suppleant Eda Skara
  Vicevärd: Sekant AB i Malmö
 67. Ljungen, Årsred. 2006, Hitta
  Hitta: Bjärehovsvägen 5 B 237 34 BJÄRRED 046-728889 + 046-294694
  brf223.ljungen@bolina.hsb.se
  Styrelse
  Ordförande Elmer Noblin 2007
  Vice ordförande Richard Dahlberg (HSB representant) 2007
  Sekreterare Eva Noblin 2008
  Ledamot & Studieorganisatör Wandy Frostbrant 2007
  Ledamot & ansvarig för Infokanalen Hans Åkesson Tel. 293607, hus 13A 2008
  Suppleant Leif Tedermalm 2007
  Suppleant Lizette Sjöberg 2008
  Revisorer
  Föreningens revisor Gert Siecke 2007
  Föreningens revisor Sven Gunnarsson 2007
  Föreningens revisorssuppleant Eva Gustavsson 2007
  Bo Revision AB Av HSB Riksförbund utsedda revisorer
  Valberedning
  Ledamot (sammankallande) Kerstin Hansson 2007
  Ledamot Majvy Ruhdin 2007
  Ledamot Eivor Klyse 2007
  Fritidskommitté Kommittén är för närvarande vakant
  HSB Fullmäktig: Elmer Noblin, Richard Dahlberg och Eva Noblin. På föreningens vägnar har Elmer Noblin och Richard Dahlberg medverkat (VET DE INTE ATT DE BARA KAN HA EN FULLMÄKTIG?)
 68. Luftvärnet, Årsred. 2008
  Bäckahästgatan 53, 212 33 Malmö
  Luftvärnet (enl årsredovisning):
  Ordförande Jan Wikhall
  Vice ordförande Bengt Svensson
  Sekreterare Rune Esbjörnsson
  Ledamot Thomas Wallenberg
  Utsedd av HSB Bo Westerlund
  Suppleant Tom Nerius
  Suppleant Kjell Brandeby
  Revisor Hans-Göran Olsson, Thorbjörn Sjunneson BoRevision AB, suppleant Jan Schmidt
  Valberedning: Dieter Wirsching (sammankallande), Barbro Schmidt, Ewa Esbjörnsson
  HSB Fullmäktig: Jan Wikhall, Bengt Svensson
 69. Lugnet, Årsred. 2006, - Olle Strand, styrelsen, Eniro
  Eniro: Lugna gatan 31 21159 MALMÖ 040 - 23 40 74
  husvard@brflugnet.se
  Ordförande Olle Strand Lugna gatan 45 olle.strand@gmail.com Tel: 611 93 94
  V. Ordförande Rolf Nilsson rolf.nilsson@mkbfastighet.se Tel: 46 93 08
  Sekr. Allan Wannerholt Lugna gatan 21 allan.wannerholt@bredband.net Tel: 12 69 30
  Ledamot Tommy Jörme Lugna gatan 39 jorme@bredband.net Tel: 611 02 05
  Utsedd av HSB Ingalill Tillgren
  Suppl. Birgitta Ingvarsson Lugna gatan 21 birgitta.ingvarsson@siriusit.com Tel: 12 79 26
  Suppl. Ingemar Hansson Lugna gatan 17 ingemar.hansson@bredband.net Tel: 611 80 28
  Suppl. Jerry Rosengren Lugna gatan 3 jerry.p.rosengren@kvantum.ica.se Tel: 12 99 63
  Revisorer
  Ulf Magnusson Lugna gatan 17 Tel: 23 35 72
  Vladimir Ponjavic Lugna gatan 31 Tel: 23 07 88
  Suppl. Karin Axelsson Lugna gatan 47 Tel: 54 85 41
  Suppl. Ulla Karlsson Lugna gatan 41 Tel: 23 55 80
  Valberedning
  Maj-Britt Körner Lugna gatan 41 Tel: 23 27 80
  Gunn Wahlquist Lugna gatan 39 Tel 97 74 05
  Curt Lundquist Lugna gatan 45 olof.joel@bredband.net Tel: 23 26 70
  HSB Fullmäktig: Olle Strand, ersättare Rolf Nilsson
 70. Lundagården, Årsred. 2005, Hitta
  Styrelserummet Båstadsgatan 9 214 39 MALMÖ Styrelserum: 040-6115246
  Fax: 040-971304 Vicevärd: 040-977380
  brf083.lundagarden@bolina.hsb.se
  Lundagården (enl årsredovisning):
  Ordförande Jan Sivnert (ekonomi, avtal, underhållsplan, delgivning, brandskydd)
  Vice ordförande Jan Andersson
  Sekreterare Ann-Kristin Nilsson (kontoret, garage, P-platser, lägenhetsöverlåtelser)
  Studieorganisatör Lena Almqvist (studieansarig, resursperson, när det gäller kontoret och lägenhetsöverlåtelse)
  Ledamot och vicevärd Sven Häggström
  Ledamot Bodil Petersson (lokalvärd, inne- och utemiljön, medlemsinfo, källsortering)
  Utsedd av HSB Jan Andersson
  Suppleant Anna Jonsson
  Suppleant Joakim Arnsberger
  Revisor Henry Lindelöv, Katarina Stoianow, suppleant Katarina Karlsson, BoRevision AB
  Valberedning: Henry Lindelöv, Magnus Gårdhage
  HSB Fullmäktig: Jan Sivnert, suppleant Ann-Kristin Nilsson
  Vicevärd: Driftsuppföljning, Löpande underhåll, Fastighetsskötsel, Brandskydd, Försäkringsfrågor
 71. Länsmansgården, Årsred. 2006
  Lundavägen 24, 232 34 Arlöv 040-35 77 21 (Box 17057 200 10 Malmö)
  Länsmansgården (enl årsredovisning):
  Ordförande och vicevärd Fredrik Bjerner
  Vice ordförande Jasin Kolar
  Sekreterare Milena Kolar
  Studieorganisatör Harm Broers
  Ledamot Cajsa Moberg
  Ledamot Torbjön Nilsson
  Utsedd av HSB Sven Nivestam
  Suppleant Christian Borg
  Suppleant Stig Johansson
  Revisor Petra Milovanovic, Emma Ehrlekrona, BoRevision AB
  Valberedning: Milenka Cvijetinovic (sammankallande), Ann Persson
  HSB Fullmäktig: Fredrik Bjerrer, ersättare Jasin Kolar
 72. Magne, Årsred. 2006, Hitta
  Hitta: Fastighetskontoret Ellstorpsgatan 3 D 212 17 MALMÖ 040-938213
  brf014.magne@bolina.hsb.se
  Magne (enl årsredovisning):
  Ordförande och vicevärd Ove Lidin
  Vice ordförande Jonas Dahlström
  Sekreterare Jennie Lundmark
  Studieorganisatör Eva Ekström
  Ledamot Victoria Johansson
  Utsedd av HSB Lars-Göran Angelin
  Suppleant Sten Kristiansson
  Suppleant Elisabeth Bornlid
  Revisor Ulla Hesselbom, Bengt-Åke Nilsson, suppleant Ingrid Persson och Matias Engvall, BoRevision AB har reviderat i enlighet med stadgarna
  Valberedning: Leif Johansson (sammankallande, avgick under året), Nils-Gustaf Bornlid, Mikael Dahl
  HSB Fullmäktig: Leif Johansson (avgick under året), Nils-Gustaf Bornlid (suppleant)
 73. Misteln, Hitta
  Hitta: Amiralsgatan 87 B 214 37 MALMÖ 040-126785
  brf.mistelns@bolina.hsb.se
  I brf Mistelns styrelse sitter följande personer:
  Bo Linde, ordförande
  Fredrik Löfvall, sekreterare
  Martin Svensson, HSB-representant
  Mariann Cervin, suppleant
  Irene Feldt, suppleant
 74. Munken, Årsred. 2006, Eniro
  Eniro: Vicevärdskontoret Rådmansgatan 7 21146 MALMÖ 040 - 12 92 13
  Munken (enl årsredovisning):
  Ordförande Ingrid Malmberg
  Vice ordförande Arne Axrup
  Sekreterare Gunilla Pettersson
  Studieorganisatör och vicevärd Peter Sjöblom
  Utsedd av HSB Arne Axrup
  Suppleant Jan Lijevall
  Suppleant Ralf Svedberg
  Suppleant Kerstin Nyström
  Revisor Kurt-Lennart Ankarberg, Richard Jones, BoRevision AB
  Valberedning: Stellan Bergsten (sammankallande), Kristina Ekbom
  HSB Fullmäktig: Peter Sjöblom, suppleant Arne Axrup
 75. Musköten, Årsred. 2006, Hitta
  Hitta: Musketörgatan 2 källarplan 212 43 MALMÖ 040-292816
  Musköten (enl årsredovisning):
  Ordförande Wivian Petersson
  Vice ordförande Leif Cruse
  Sekreterare Anita Dobi / Morgan Johansson
  Ledamot Tomas Löwenborg
  Ledamot Mikael Petersson
  Ledamot Margareta Persson
  Utsedd av HSB Linnea Wettermark / Leif Cruse
  Suppleant Tora Ott / Alf Kos
  Suppleant Thomas Westman
  Revisor Birgitta Winberg, Ann-Christin Kay, suppleant Laila Ström och Gunilla Johansson, BoRevision AB
  Valberedning: Rolf Andersson, Ivan Johansson
  HSB Fullmäktig: Wivian Petersson
  Förvaltare: Håkan Blixt, BoService
 76. Månsgården, Årsred. 2005, - Ivar Jönsson, ombud till HSB:s Riks förbundsstämma
  Hästskovägen 9 E, 235 41 Vellinge
  Månsgården (enl årsredovisning):
  Ordförande Anita Persson
  Vice ordförande Ivar Jönsson
  Sekreterare Lotten Sandström
  Studieorganisatör Andreas Larsson
  Ledamot Andreas Larsson
  Ledamot Stefan Håkansson
  Utsedd av HSB Maria Bengtsson
  Suppleant Gun de Captrez
  Revisor Gunilla Löwerström, Naima Sandberg, BoRevision AB
  Valberedning: Gunilla Löwerström, Ann Håkansson
  HSB Fullmäktig: Ordf Anita Persson, suppleant vice ordfröande Ivar Jönsson
 77. Norsen, Årsred. 2008, Hitta
  Lugna gatan 14 211 60 Malmö - Bolagsgatan 2 och 4, Lugna gatan 12 och 14 samt Brogatan 6 och 8.
  Hitta: Lugna Gatan 12 211 60 MALMÖ 040-125424
  brf.norsen@bolina.hsb.se
  Norsens förtroendevalda år 2007
  Styrelsen består av följande ledamöter:
  Ordförande: Bert Borgström
  Vice ordförande: Per Jerling
  Sekreterare: Ann-Margreth Bengtsson
  Studieorganisatör: Bodil Persson
  Ledamot: Jim Samuelsson
  Utsedd av HSB: Wivian Petersson
  Suppleant: Ulrika Friberg
  Suppleant: Curt Lindgren
  Suppleant: Lars Nilsson
  Revisorer är Sven Andersson och Daniel Wykman med Bodil Andersson och Eva Jansson-Jahja som suppleanter.
  Valberedningen består av Marianne Andersson, Margareta Lincoln och Eva Jansson-Jahja.
  HSB Fullmäktig: Bert Borgström, suppleant Curt Lindgren
 78. Nunnan, Årsred. 2006
  Styrelserummet Klostergatan 5, 211 47 Malmö
  Nunnan (enl årsredovisning):
  Ordförande Peter Granberg
  Vice ordförande Arne Axrup
  Sekreterare Kristin Bockasten
  Studieorganisatör Adam Clauss
  Ledamot Bengt Persson
  Utsedd av HSB Arne Axrup
  Suppleant Ulla Westin Peterson
  Suppleant Jan-Olof Jacobsson
  Revisor Roberto Gandolfo, Ingrid Persson, suppleant Arne Strömgren och Thomas Andersson, BoRevision AB
  Valberedning: Rosalie Sellberg (sammankallande), Laila Jacobsson, Thomas Gunnarsson
  HSB Fullmäktig: Peter Granberg, suppleant Kristin Bockasten
  Vicevärd: Styrelsen
 79. Nydala, Årsred. 2005, Hitta
  Hitta: Eriksfältsgatan 61 A 214 55 MALMÖ 040-84117 Service: 040-84666
  Nydala (enl årsredovisning):
  Ordförande Sven Berglund
  Vice ordförande Lennart Karlsson
  Sekreterare Daniel Jönsson (Witt)
  Vice sekreterare Åke Jönsson
  Ledamot Gert Andersson
  Ledamot Thomas Mattsson
  Utsedd av HSB Leif Cruse
  Suppleant Kristina Jönsson
  Suppleant Jan Erik Larsson
  Suppleant för HSB ledamot Karin Magnusson
  Revisor Leif Holm, Gull-Britt Nilsson, suppleant Paul Glantz och Kerstin Rosensköld, BoRevision AB
  Valberedning: Lazlo Pirbos (sammankallande), Lars Hallberg, Gunborg Lindskog, Lennart Karlsson (styrelsens kontaktperson samt sekreterare i valberedningen)
  HSB Fullmäktig: Sven Berglund, Lennart Carlsson, ersättare Åke Jönsson och Thomas Mattsson
 80. Näset

  HSB Malmös styrelse ordförande Claes Caroli -
  INGEN HEMSIDA !

  Elmers väg 5, 236 51 Höllviken
 81. Organisten, Årsred. 2006, Eniro
  Eniro: Organistg. 2 B 23341 SVEDALA 040 - 40 07 83
  Organisten (enl årsredovisning):
  Ordförande Eva-Britt Johansson
  Vice ordförande Morgan Fors
  Sekreterare Ulla Möller
  Studieorganisatör Ann-Margret Elvingson
  Utsedd av HSB Jan Bengtsson
  Suppleant Stig H. Andersson
  Suppleant Ulf Elvingson
  Revisor Sofie Kristiansson, Ingemar Åkerberg, BoRevision AB, suppleant Torleif Christensson
  Valberedning: Birgitta Ohlsson, Erik Larsson
  HSB Fullmäktig: Eva-Britt Johansson, Morgan Fors
  Vicevärd: Ulf Elvingson
 82. Ovalen, Årsred. 2006, - Maria Bengtsson, styrelsen
  Smedjegatan 71, 231 70 Anderslöv
  Ovalen (enl årsredovisning):
  Ordförande Maria Bengtsson
  Vice ordförande Lena Wismar
  Sekreterare Piia Perhonen
  Studieorganisatör Piia Perhonen
  Ledamot Krister Lundh
  Utsedd av HSB Lena Wismar
  Suppleant Georgios Koskiniatis
  Suppleant adj. Thomas Eklöf
  Revisor Eva Brobeck, BoRevision AB
  Valberedning: Erik Rosenkrants (avsa sig sitt uppdrag), Christer Adelros
  HSB Fullmäktig: Maria Bengtsson, suppleant Lena Wismar
  Vicevärd Mikael Perhonen -> Thomas Eklöf
 83. Per Albins Hem, Årsred. 2008, Hitta
  692 st. bostadsrättslägenheter och 13 st. lokaler samt ett garage som innehåller 399 platser. Det finns också utomhusparkering för 226 fordon
  040-19 17 30, Kulladalstorget 1, 215 64 MALMÖ
  Kulladalsgatan 1 215 64 MALMÖ 040-191730 Fax: 040-85489
  Fastighetskontoret Kulladalsg. 6 215 64 Malmö
  hsb.pah@bolina.hsb.se, vicevard.peralbinshem@bolina.hsb.se
  Styrelsen i Brf Per Albins Hem
  Ordförande: Evert Bengtsson
  Vice ordförande: Helén Persson
  Sekreterare: Ingrid Werder
  Studieorganisatör: Carin Persson
  Ledamot: Håkan Blixt
  Ledamot Bengt Ericsson
  HSB ledamot: Anders Olsson
  Styrelsesuppleant: Andreas Lundh
  Styrelsesuppleant: Anna Engvall
  Ordinarie revisorer:
  Laila Nilsson
  Lennart Andersson
  Lennart Öhrström, Ernst & Young
  Revisorssuppleant: Gösta Andersson
  Kontakt
  Styrelsen kan kontaktas via skrivelse till föreningens fastighetskontor, Kulladalstorget 1.
  Det går också bra att skriva via e-post på vicevard.peralbinshem@bolina.hsb.se. Skrivelsen bekräftas då via e-post men behandlas i vederbörlig ordning av styrelsen. Det är viktigt att ange om skrivelsen är ställd till styrelsen eller vicevärden.
  Valberedning: Inez Frohm, Una Hansson, Marie-Anne Booth, Curt Karlsson, Gösta Andersson
  HSB Fullmäktig: Evert Bengtsson, Helén Persson, Håkan Blixt, suppleant Ingrid Werder, Carin Persson, Roland Pålsson
 84. Pildammen, www.pildammen.se, Årsredovisning på webbplats, men ej historik, Hitta
  styrelsen@pildammen.se
  Rådmansgatan 15 D, 211 46 Malmö
  Hitta: Rådmansgatan 23 E 211 46 MALMÖ 040-129979
  Fastighetskontoret Rådmansg. 23 E 211 46 Malmö
  brf016.pildammen@bolina.hsb.se
 85. Polaris, Årsred. 2006
  Storgatan 25, 233 31 Svedala Långgatan 39, Bökebergsgatan 10 Svedala
  brfpolaris@bolina.hsb.se
  Polaris (enl årsredovisning):
  Ordförande och vicevärd Stig Eriksson
  Vice ordförande Per Höglund
  Sekreterare Pontus Oftedal
  Studieorganisatör Håkan Nilsson
  Ledamot Ann-Christine Munoz
  Ledamot Håkan Nilsson
  Utsedd av HSB Per Höglund
  Suppleant Mikael Persson
  Suppleant Björn Ahlqvist
  Revisor Gabriel Fredriksson, BoRevision AB
  Valberedning: "Styrelsen har fungerat som valberedning" !!!
  HSB Fullmäktig: Stig Eriksson, suppleant Håkan Nilsson
 86. Priorn, Årsred. 2006, Hitta
  Hitta: Fastighetskontoret Rådmansgatan 15 D 211 46 MALMÖ 040-78861
  Priorn (enl årsredovisning):
  Ordförande Ann Dahlén
  Vice ordförande Ulf Carlsson
  Sekreterare Åsa Kasselring
  Studieorganisatör -
  Ledamot Gun Mellegård
  Ledamot Olle Sandram
  Utsedd av HSB Oscar Heikensköld
  Suppleant Helena Jonasson
  Suppleant Lars Jacobsson
  Revisor Barbro Hultgren, Jan Arthursson, BoRevision AB, suppleant Sonja Bengtsson och Sven Nerius
  Valberedning: Lars Jacobsson, Roland Andersson
  HSB Fullmäktig: Olle Sandram
  Vicevärd: Ingen
 87. Pukan, Årsred. 2006, Hitta
  Hitta: Fastighetskontoret Köpenhamnsvägen 42 C 217 71 MALMÖ Vaktmästare: 040-913309
  Styrelse
  Ordförande Christina Jenby
  Vice ordförande Andreas Ollén
  Sekreterare Ingegerd Samuelsson
  Studieorganisatör Hans-Åke Nilsson
  HSB-ledamot Bengt Skånhamre
  Suppleanter Katarina Nelander, Fredrik Nilsson
  Revisorer Willy Hansson, Lars Ridell, Connie Sjölin (revisorssuppleant)
  Valberedning: Lennart Dawidson, Anette Johansson, Liselott Lundqvist
  HSB Fullmäktig: Christina Jenby, Fredrik Nilsson
 88. Pålsgården, Årsred. 2006
  Nygatan 84, 231 45 Trelleborg
  Pålsgården (enl årsredovisning):
  Ordförande Berit Olsson
  Vice ordförande Helmer Nilsson
  Sekreterare Gun Terlaak
  Studieorganisatör Berit Olsson
  Ledamot Arne Bergström
  Utsedd av HSB Knut Boij
  Suppleant Jan Persson
  Revisor Jan Erik Smith, Svetlana Ristevska, BoRevision AB
  Valberedning: Jan Erik Smith, Svetlana Ristevska
  HSB Fullmäktig: Berit Olsson, suppleant Helmer Nilsson
 89. Brf Ranberga, Årsred. 2005, Eniro
  Eniro: Ranbergagatan 7 B 21230 MALMÖ 040 - 49 94 73
  brf.ranberga@bolina.hsb.se
  Ranberga (enl årsredovisning):
  Ordförande Sven Nivestam
  Vice ordförande Marie-Louise Moberg
  Sekreterare Anders Fyhn
  Studieorganisatör Sven Nivestam
  Ledamot HSB, Lars Bergqvist t.o.m. 050308
  Ledamot HSB, Tomislav Kostic fr.o.m. 050401
  Suppleant Bengt Bladh
  Suppleant Jan Svensson
  Revisor Eva Persson, Per Borgelin, suppleant Bodil Albin
  Valberedning: Claes Persson, Peter Frejd
  HSB Fullmäktig: Sven Nivestam, ersättare Marie-Louise Moberg
 90. Reveln, Årsred. 2007
  Strandängsgatan 1, 234 33 Lomma
  Styrelsen och övriga funktionärer 2007/2008.
  Ordförande: Gert Persson Tel: 040-410401. E-post: gert.agne@telia.com
  Vice ordförande: Hans Johansson Tel: 040-410405. E-post: anne.hans@bostream.nu
  Sekreterare: Bengt-Åke Hägg Tel: 040-413980. E-post: bengt-ake.hagg@telia.com
  Ledamot: Britta Siekmann Tel: 040-413943. E-post: britta.siekmann@gmx.net
  Utsedd av HSB: Robert Schultz Tel: 040-495921. E-post: f.schultz@telia.com
  Suppleant 1: Hillevi Aspe Tel: 040-460348. E-post: hillevi@aspe.se
  Suppleant 2: Johan Holmstedt Tel: 040-410825. E.post: johan.holmstedt@lundsenergi.se
  Revisorer: Mats Wilhelmsson, Gulli Blennow, suppleant
  Valberedning: Conny Bäck, Lennart Persson
  HSB Fullmäktig: Rune Danielsson, ersättare Hans Johansson
 91. Ringsted, Årsred. 2006, - Monica Bermsten, Justerare, Eniro
  Eniro: Ribevägen 1 E 21746 MALMÖ 040 - 26 62 27
  Expeditionen Kronoborgv. 20 E IPG 217 42 Malmö
  ringsted@telia.com
  Styrelsen
  Monica Bermsten, ordförande
  Mona Johnsson, vice ordförande
  Studie- och fritidsorganisatör
  Gull-Britt Björk, sekreterare
  Mari Johnsson, ledamot
  Leif Norling, ledamot, representant HSB Malmö
  Nils Eng, suppleant
  Sofie Kron, suppleant
  Valberedning: Lisbeth Hellmuth (sammankallande), Maria Möllerström, Pernilla Nilsson
  HSB Fullmäktig: Monica Bermsten, Gull-Britt Björk
 92. Rishälla, Årsred. 2006, Hitta
  Dammstorpsvägen 73 D, 212 30 Malmö
  Hitta: Långhällagatan 28 212 30 MALMÖ 040-493150
  Rishälla (enl årsredovisning):
  Ordförande Esbjörn Hovler
  Vice ordförande Charlott Andersson
  Sekreterare Ulla Rydén
  Studieorganisatör Lars Mårtensson
  Utsedd av HSB Lars Bergqvist
  Suppleant Per Thörn
  Suppleant Christina Hovler
  Suppleant HSB Vakant
  Revisor Bigitta Pettersson (avgår), Kay Svensson (avgår), suppelant Eva Björnström och Birgitta Sandberg, BoRevision AB
  Valberedning: Jan Eriksson, Anita Bjarbo
  HSB Fullmäktig: Esbjörn Hovler, ersättare Charlott Andersson
  Vicevärd: Arne Horn, ersättare Esbjörn Hovler
 93. Rodret, Årsred. 2006
  Spånehusvägen 49 B, 211 58 Malmö
  Rodret (enl årsredovisning), 29 medlemmar:
  Ordförande Anders Lundh
  Vice ordförande Robert Gustavsson
  Sekreterare Ingrid Nilsson
  Studieorganisatör Anders Lundh
  Ledamot Agne Ohlsson
  Utsedd av HSB Agne Ohlsson
  Suppleant Sofia Cederström
  Suppleant Anna Suhr
  Revisor Louise Nordling, Ingrid Roncali, BoRevision AB
  Valberedning: Anders Helmer, Sven Eric Ericson
  HSB Fullmäktig: Anders Lundh, suppleant Robert Gustavsson
  Vicevärd: Ingen
 94. Rosenvång 3, Årsred. 2005
  Älggatan 36 B, 216 15 Limhamn
  Rosenvång 3 (enl årsredovisning), 33 medlemmar:
  Ordförande Gunilla Fagerfäldt
  Vice ordförande Sven Nivestam
  Sekreterare Birgitta Svennar
  Studieorganisatör -
  Ledamot och vicevärd Lennart Blondell
  Utsedd av HSB Sven Nivestam
  Suppleant Ingrid Borg
  Suppleant Eva Maga
  Revisor Eva Baech, Monika Forss, BoRevision AB, suppleant Allan Olsson
  Valberedning: Ingrid Borg
  HSB Fullmäktig: Gunilla Fagefäldt, suppleant Birgitta Svennar
 95. Roskilde, Årsred. 2005, Hitta
  Roskildevägen 17 A, 217 46 Malmö
  Hitta: Kronborgsvägen 12 A 217 42 MALMÖ 040-260376
  (Fastighetskontoret Kronoborgv 12 B 217 42 Malmö)
  Roskilde (enl årsredovisning), 183 medlemmar:
  Ordförande Kjell-Åke Svensson
  Vice ordförande Christer Palm
  Sekreterare Ann-Christine Palm
  Studieorganisatör Kim Freiman
  Ledamot Kim Freiman
  Ledamot Maja Hellner
  Ledamot Brita Nilsson
  Utsedd av HSB Kjell-Åke Svensson
  Suppleant Ingrid Petersson
  Suppleant Ann-Christine Palm (???)
  Suppleant HSB Jan Lindau
  Revisor Jonny Persson, Tuula Pantelidis, suppleant Lou Falk, BoRevision AB
  Valberedning: Anders Nilsson, Bodil Evald
  HSB Fullmäktig: Kjell-Åke Svensson, suppleant Kim Freiman
  Vicevärd: Zbigniew Mroczkovski
 96. Roxen, Årsred. 2006 - Rolf Brandt, suppleant till valberedningen Hitta
  Hitta: Fastighetskontoret Falkmansgatan 3 B 217 62 MALMÖ 040-960043 040-961460
  brf135.roxen@bolina.hsb.se
  Roxen (enl årsredovisning), 196 medlemmar:
  Ordförande Rolf Brandt
  Vice ordförande och vicevärd Karl-Gustav Karlsson
  Sekreterare Bengt Göransson
  Ledamot och studieorganisatör Östen Roos (delegerat till Karin Johansson)
  Utsedd av HSB Arne Axrup
  Suppleant Karin Johansson
  Suppleant Marie Dahlberg
  Suppleant HSB Jan Bengtsson
  Revisor Ingemar Persson, Eva Ohlsson, BoRevision AB, suppleant Majken Hansson och Gun Andersson
  Valberedning: Erik Idh, Sven Nilsson, Sven Bjellin
  HSB Fullmäktig: Rolf Brandt, suppleant Bengt Göransson
 97. Ryttmästaren Eniro
  Fastighetskontoret Krutmeijersgatan 8A, 217 41 (217 43?) Malmö Tel:040-98 13 52
  brf018.ryttmastaren@bolina.hsb.se, info@ryttmastaren.com
 98. Rådmannen, Årsred. 2006
  Klostergatan 6, 211 47 Malmö
  Rådmannen (enl årsredovisning), 41 medlemmar:
  Ordförande Gunilla Montan
  Vice ordförande Arne Axrup (utsedd av HSB)
  Sekreterare Karin Luttrup Bálint
  Studieorganisatör Krister Nilsson
  Ledamot Joakim Jareld
  Suppleant Ingrid Pahle
  Suppleant Andrei Bjuvenhed
  Revisor Anders Jacobson, Lars Göran Månsson, suppleant Mats Dunmar, BoRevision AB
  Valberedning: Lars Delmar, Sara Hjelte, Sven-Olof Isacsson
  HSB Fullmäktig: Krister Nilsson, suppleant Joakim Jareld
 99. Rörsjön, Årsred. 2006
  S:T Pauli Kyrkog 12, 211 49 Malmö
  Rörsjön (enl årsredovisning), 33 medlemmar:
  Ordförande Carolina Agerström
  Vice ordförande Lene Friman
  Sekreterare Ann-Sofie Ingesson
  Ledamot Maria Kayser
  Utsedd av HSB Agneta Boman
  Suppleant Marie Pauly
  Suppleant Jörgen Tesch
  Revisor Sven-Åke Möllerstedt, Göran Gustafsson, suppleant Sofie Leiding, BoRevision AB
  Valberedning: Sven-Åke Möllerstedt, Percy Ingesson
  HSB Fullmäktig: Carolina Agerström, suppleant Jörgen Tesch
 100. Samarbete, Årsred. 2006
  Torekovsvägen 22, 214 39 Malmö
  Samarbete (enl årsredovisning), 45 medlemmar:
  Ordförande Samuel Albertsson
  Vice ordförande Agne Ohlsson
  Sekreterare -
  Studieorganisatör Anders Orrgren
  Ledamot Mina Holmqvist
  Utsedd av HSB Agne Ohlsson
  Suppleant Lina Linde
  Suppleant Andreas Palmgren
  Suppleant Ella Andrén
  Suppleant André Lundin
  Revisor Robin Falk, Aselmo Marin, BoRevision AB
  Valberedning: Robin Falk, Linda Leijman
  HSB Fullmäktig: Joakim Larsson, suppleant Anders Orrgren
  Vicevärd: Styrelsen
 101. Sandstenen, Årsred. 2006, - Tommy Johansson, ersättare till förbundss., Eniro
  Eniro: Fastighetskontoret Höjeågatan 255 23433 LOMMA 040 - 41 48 29
  brf.sandstenen@bolina.hsb.se
  Sandstenen (enl årsredovisning), 101 medlemmar:
  Ordförande Sven Lindahl
  Vice ordförande Tommy Johansson
  Sekreterare Bengt Olsson
  Vice sekreterare Bengt Persson
  Studieorganisatör Bengt Olsson
  Ledamot och vicevärd Mona Sandqvist
  Ledamot Eva Ekmehag
  Utsedd av HSB Knut Boij
  Suppleant Lennart Jönsson
  Suppleant Mary Hjalmarsson
  Revisor Göran Mårtensson, Gunnar Esser, BoRevision AB, suppleant Anna Greta Ekberg, Agnes Gustavsson
  Valberedning: Lars Sandqvist (sammankallande), Bengt Olsson, Gert Nilsson
  HSB Fullmäktig: Sven Lindahl, suppleant Tommy Johansson
 102. Segevång, Årsred. 2006, Eniro
  Fastighetskontoret Kronetorpsgatan 74 A, 212 27 Malmö 040-18 18 36
  Eniro: Kronetorpsg. 72 C 21227 MALMÖ 040 - 689 17 80
  brf151.segevang@bolina.hsb.se
  Segevång (enl årsredovisning), 159 medlemmar:
  Ordförande Ronny Larsson
  Vice ordförande Anders Larsson
  Sekreterare Eva Brandin
  Studieorganisatör Sven Andersson
  Ledamot Mattias Ohlsson
  Utsedd av HSB Jan Bengtsson
  Suppleant Ulla Beth Andersson
  Suppleant Jan Ohlin
  Revisor Erland Eriksson, Martin Löfgren, suppleant Anders Idh och Anders Wendt, BoRevision AB
  Valberedning: Radomir Nesic, Anna Gudelj
  HSB Fullmäktig: Anders Larsson, suppleant Ronny Larsson
  Vicevärd: Bo-Göran Nilsson anställd av Almedals Gemensamma (blivit "Ögonlockets Fastighetsförvaltning Ek. För.)
 103. Sigrid, Årsred. 2005
  Gudmundsgatan 1 C, 215 66 Malmö
  Sigrid (enl årsredovisning), 61 medlemmar:
  Ordförande och vicevärd Arne Larsson
  Vice ordförande Sven Nivestam
  Sekreterare Kjell Sjunnesson
  Utsedd av HSB Sven Nivestam
  Suppleant Börje Larsson
  Suppleant Anders Österling
  Revisor Lars Lindvall, Hazze Wiberg, suppleant Ebbe Berg och Åsa Zuba, BoRevision AB
  Valberedning: Ann-Louise Palmberg (sammankallande), Herma Möller
  HSB Fullmäktig: Arne Larsson, suppleant Kjell Sjunnesson
 104. Skansen, Skansen, Kontaktformulär, Årsred. 2007, Hitta
  Hitta: Fastighetskontoret Östra Förstadsgatan 17 E 211 31 MALMÖ 040-971793
  Ordförande Guntram Olofsson
  Vice Ordförande Olle Kylborn
  Sekreterare Christel Fjordager
  Ledamot, vicevärd Dagny Karlsson
  Ledamot Leif Olsson
  Ledamot HSB Tommy Schumann
  Suppleant Tatjana Vukman
  Suppleant Yvonne Malmros
  Suppleant Rutger Ljungqvist
  Valberedning: Jan-Oskar Spirer, Katharina Keller, Malin Larsson
  HSB Fullmäktig: Maria Ludvigsson, suppleant Roony Sendrup
 105. Skogsmården
  Fastighetskontoret Rabygatan 71, 216 13 Limhamn 040-15 11 94
 106. Skölden, Årsred. 2008, Hitta
  Hitta: Sperlingsgatan 10 B 212 22 MALMÖ 040-931697
  brf098.skolden@bolina.hsb.se
  Skölden (enl årsredovisning), 98 medlemmar:
  Ordförande Ken Foldschak
  Vice ordförande Lars Göran Welin / Lennart Söderberg
  Sekreterare Andreas Törnqvist / Ingrid Sommarbo
  Ledamot Kjell Skartoft / Eva Sandström
  Utsedd av HSB Anders Persson / Eva Sandström
  Suppleant Elisabeth Nordwall
  Suppleant Hanna Andersson / Hans Sjöbeck
  Not. Flera ledamöter har avsagt sig sitt uppdrag
  Revisor Lennart Söderberg->Thomas Stålbrand, Ingrid Dahqvist, BoRevision AB
  Valberedning: Saknas
  HSB Fullmäktig: Ken Foldschack->Eva Sandström, suppleant Lars Göran Welin->Hans Sjöbeck
  Vicevärd Kjell Skartoft
 107. Sofieholm, Årsred. 2007, Hitta
  Hitta: Fastighetskontoret Orkestergatan 1 215 85 MALMÖ
  Styrelserum: 040-134060 Fax: 040-136960 Fastighetskontor: 040-133280
  brf.sofieholm@bolina.hsb.se
  Ordförande: Monica Nilsson Regissörgatan 13 Tel: 13 60 31
  Vice ordförande: Cerne Jönsson Dansörgatan 18 Tel: 13 87 43
  Sekreterare: Christer Girke Aktrisgatan 18 Tel: 13 82 10
  Ledamot: Per Håkan Nilsson Aktrisgatan 8 Tel: 13 18 00
  Ledamot: Magnus Lövgren HSB Malmö Tel: 35 77 00
  1:e suppleant: Birgitta Weber Aktrisgatan 5 Tel: 13 27 01
  2:e suppleant: Per Osberg Dansörgatan 18 Tel: 51 09 59
  Suppleant HSB: Egon Nilsson HSB Malmö Tel: 35 77 00
  Valberedning: Kerstin Jakobsson Aktrisgatan 18 Tel: 13 96 82
  HSB Fullmäktig: Monica Nilsson, Bertil Nordin, suppleant Christer Girke och Cerne Jönsson
 108. Sorgenfri, Årsred. 2006
  Spånehusvägen 67, 214 39 Malmö
  Sorgenfri (enl årsredovisning), 22 medlemmar:
  Ordförande Martin Svensson
  Vice ordförande Susanna Ilros
  Sekreterare Eva Jonsson
  Studieorganisatör Åsa Ivarsson
  Ledamot Åsa Ivarsson
  Utsedd av HSB Rikard Andersson
  Suppleant Anne-Marie Teinturier
  Suppleant Viktor Nagy (avgick juni 2006)
  Revisor Kristina Nilsson, Constatin Iliescu, suppleant Anna Olsson, BoRevision AB
  Valberedning: Constatin Iliescu, Kristina Nilsson
  HSB Fullmäktig: Marin Svensson, suppleant Eva Jonsson
  Vicevärd: styrelsen
 109. Sparvhöken
  Östra Bernadottesgatan 37 + Kalkbrottsgränd 42 + Prisgatan 9
  sparvhoken@bolina.hsb.se
 110. Spjutet, Årsred. 2006
  Idrottsvägen 5, 232 53 Åkarp
  Spjutet (enl årsredovisning), 15 medlemmar:
  Ordförande Bengt Rosberg
  Vice ordförande Roland Wirén
  Sekreterare Lisbeth Svenning
  Studieorganisatör Evert Lind
  Ledamot Evert Lind
  Utsedd av HSB Bengt Rosberg
  Suppleant Alexandra mcCann Barklind
  Suppleant Carl Johan Axelsson
  Revisor Lars-Göran Quint, Cronje Björkqvist, suppleant Fredrik Gadén och Bengt Sandberg, BoRevision AB
  Valberedning: Styrelsen
  HSB Fullmäktig: Bengt Rosberg, suppleant Roland Wirén
 111. Stenbocken, Årsred. 2005, Hitta
  Hitta: Fastighetskontoret Ahlmansgatan 20 B 214 27 MALMÖ 040-85521
  Fritidskommitté: 040-190979 Vaktmäst. o. panncentral: 040-83777
  brf149.stenbocken@bolina.hsb.se
  Stenbocken (enl årsredovisning), 517 medlemmar:
  Ordförande Nils Glarup
  Vice ordförande Tommy Wihlborg (avgick januari 2004)
  Sekreterare Camilla N. de Agé
  Studieorganisatör Tommy Wihlborg (avgick januari 2004) därefter Olle Larsson
  Ledamot Olle Larsson
  Utsedd av HSB Ingrid Holmberg
  Suppleant Stefan Bengtz
  Suppleant Svante Sonesson
  Revisor Arne Lenander, suppleant Lillemor Forsberg, BoRevision AB
  Valberedning: Ingela Bäckström, Marianne Sjölin, Camilla Lells, suppleant Börge Kristensen
  HSB Fullmäktig: Nils Glanrup, Tommy Wihlborg->Camilla N. de Agé, suppleant Camilla N. de Agé->Olle Larsson
  Vicevärd Leif Lundvall
 112. Stenmården, Årsred. 2007, Hitta 51A, Hitta 6B
  Hitta: Fastighetskontoret Stadiongatan 51 A, 217 62 Malmö 040-13 94 21 +
  Vendelsfridsgatan 6 B 217 64 MALMÖ 040-963915
  brf138.stenmarden@bolina.hsb.se
  Stenmården (enl årsredovisning), 282 medlemmar:
  Ordförande Leif Johansson
  Vice ordförande Christer Karlsson
  Sekreterare Sven Svenonius
  Studieorganisatör Ulf Djurhag
  Utsedd av HSB Arne Axrup
  1:e Suppleant Håkan Werner
  2:e Suppleant Mikael Fischer
  Revisor Viveka Ravlund, Bengt Edlund, suppleant Lennart Lindkvist och Brita Carlstoft, BoRevision AB
  Valberedning: Anita Jönsson, Håkan Malmquist, Pernilla Flink, Marie Louise Gärdebrant, Jonathan Wetterström (sammankallande)
  HSB Fullmäktig: Leif Johansson, suppleant Christer Karlsson
  Husvärd: Anders Malmqvist
  Vaktmästare Ingvar Olsson
 113. Sundsterassen, Årsred. 2006, - S-E. K. (Sven Erik Rowa, valberedning), Hitta
  Hitta: Lotsgatan 2 216 42 LIMHAMN 040-150513
  Sundsterassen (enl årsredovisning), 75 medlemmar + 1 från HSB:
  Ordförande Sven-Eric Rowa
  Vice ordförande och vicevärd Leif Christoffersson
  Sekreterare/studie/fritid Inger Nyström
  Ledamot Bengt Fällström
  Utsedd av HSB Ingrid Holmberg
  Suppleant Karin Ellhammar
  Suppleant Christer Stenman
  Revisor Hermod Pedersen, Sören Drost-Nissen, suppleant Lars Portmark, BoRevision AB
  Valberedning: Johnny Fonsmark (sammankallande), Uno Holst, Pia Grip
  HSB Fullmäktig: Sven-Eric Rowa, suppleant Leif Christoffersson
 114. Söderkulla, www.brfsoderkulla.se, Årsredovisningar på webbplats, Hitta
  Söderkullatorget 3 215 58 Malmö - måndag - fredag kl 07.00-08.00 samt kl 12.30 - 13.00 tfn 040 - 92 36 80 För övrig tid finns telefonsvarare.
  Hitta: Berguvsgatan 4 B 215 59 MALMÖ 040-969096
  brf.soderkulla@bolina.hsb.se, styrelsen.brf.soderkulla@bolina.hsb.se, Ordförande Conny Lindberg Omvald 2005 på 2 år 17:e året i styrelsen
  Vice Sekreterare Bo Parmvi Omvald 2006 på 2år 6:e året i styrelsen
  Sekreterare Gunn-Louise Ljung Omvald 2005 på 2 år 6:e året i styrelsen
  Vice Ordförande Arne Jönsson Invald 2006 på 2 år 6:e året i styrelsen
  1:e Suppleant Eva Mezey Omvald 2006 på 1 år
  4:a året i styrelsen vakant
  HSB-representant Preben Karlsson
  Valberedning: Ove Norlin, Lennart Jönsson, Gert Rosberg, suppleant Jan Mårtensson
  HSB Fullmäktig: Conny Lindberg, Arne Jönsson, suppleant Gunn-Louise Ljung och Bo Parmvi
  Vicevärd Kjell Petersson
 115. Tapperheten 2, Årsred. 2006
  Kiviksgatan 7 C, 214 40 Malmö
  Tapperheten 2 (enl årsredovisning), 49 medlemmar:
  Ordförande och vicevärd Bengt Jönsson
  Vice ordförande Agne Ohlsson
  Sekreterare Eva Karlsson
  Studieorganisatör Lisa Egund
  Ledamot Lisa Egund
  Utsedd av HSB Agne Ohlsson
  Suppleant Mikael Öst
  Suppleant Inga Engren
  Revisor Peter Alexandersson, Mikael Nilsson, BoRevision AB
  Valberedning: Peter Alexandersson, Mikael Nilsson
  HSB Fullmäktig: Bengt Jönsson, suppleant Lisa Egund
 116. Tapperheten 3, Årsred. 2006
  Kiviksgatan 9 D, 214 40 Malmö
  Tapperheten 3 (enl årsredovisning), 44 medlemmar:
  Ordförande Susanne Brattnor / Britt-Marie Rylander
  Vice ordförande Britt-Marie Rylander
  Sekreterare Ratko Sonnerland
  Studieorganisatör Andreas Larsson
  Ledamot Utsedd av HSB Barbro Molin / Michaela Sjöberg
  Suppleant Gert Jeppsson
  Suppleant Mikael Willman
  Revisor Gertrud Winberg, Rene Malmberg, BoRevision AB, suppleant Elisabet Nilsson, Alexia Scarsén
  Valberedning: Oscar Herrera, Katinka Tillberg
  HSB Fullmäktig: Britt-Marie Rulander, suppleant Andreas Larsson
 117. Tapperheten 4, - K. C. (Lilian Qvarlander, ersättare till förbundsstämman +
                                              Ingela Persson, valberedning, 040-6116542)
  Hitta
  Hitta: Baskemöllegatan 5 A 214 40 MALMÖ 040-975065 www.tapp.se
  brf058.tapperheten4@bolina.hsb.se
  Åke Elofsson 040-972416,
  Kirsten Cederholm 040-979175,
  Christian Wallentin 040-235531.
  Utsedd av HSB ?
  Valberedning: ?
  HSB Fullmäktig: ?
 118. Trumman, Årsred. 2007, Eniro
  Eniro: Expedition: Köpenhamnsv. 47 21771 MALMÖ Tfn/Fax 040 - 26 07 86
  brf.trumman@bolina.hsb.se
  Efter årsmötet 2007 består föreningens förtroendevalda av:
  STYRELSE
  Leif Norling, ordförande
  Claes Wenell, sekreterare
  Carina Hansson, ledamot
  Inger Hartwich, ledamot
  STYRELSEN, ÖVRIGA
  Lennarth Andersson, HSBs representant
  Mats Andersson, suppleant
  Jette Carlsson, suppleant
  VALBEREDNINGEN; Willy Jensen, Elin Palmqvist
  REVISORER: Folke Svedjebro, Douglas Faxe
  HSB Fullmäktig: Leif Norling, Carina Hansson
 119. Tuban, Årsred. 2006
  Nordlinds väg 96 C, 217 73 Malmö
  Tuban (enl årsredovisning), 53 medlemmar:
  Ordförande Andreas Ollén
  Vice ordförande Christer Andersson
  Sekreterare Michaela Janda
  Ledamot Tomas Dahlgren
  Ledamot Frank Matl
  Utsedd av HSB Christer Andersson
  Suppleant Jan Stenfell
  Suppleant Hans Söderberg
  Revisor Birgitta Andersson, Inga Engvall, suppleant Malin Boström-Spehar och Christina Åkesson, BoRevision AB
  Valberedning: Stig Andersson, Malin Boström-Spehar, Andreas Ollén (sammankallande) !!!
  HSB Fullmäktig: Andreas Ollén, suppleant Tomas Dahlgren
  Vicevärd Frank Matl
 120. Valby, Hitta
  Hitta: Vicevärdskontoret Kronborgsvägen 13 A 217 42 MALMÖ
  040-265028 tfn 040-26 10 34 (040-91 76 25)
  brf.valby@bolina.hsb.se
 121. Valnöten, Årsred. 2006
  Expeditionen Mäster Henriksg 10 B, 211 58 Malmö 040-611 70 72
  brf116.valnoten@bolina.hsb.se
  Valnöten (enl årsredovisning), 66 medlemmar:
  Ordförande Gösta Lempert
  Vice ordförande Agne Ohlsson
  Sekreterare Johan Zander
  Studieorganisatör Anna-Carin Sakari
  Ledamot Annika Harlegård
  Ledamot Cecilia Fredriksson
  Utsedd av HSB Agne Ohlsson
  Suppleant Erik Alexandersson
  Suppleant Björn Nilsson
  Revisor Lina Nyström, Catarina Andersson, BoRevision AB
  Valberedning: Martin Billgren, Åsa Andersson
  HSB Fullmäktig: Gösta Lempert, suppleant Annika Harlegård
  Vicevärd: Styrelsen
 122. Vega, Årsred. 2005, Eniro
  Storgatan 25, 233 31 Svedala
  Eniro: Hantverkareg. 24 C 23342 SVEDALA 040 - 40 39 36
  Vega (enl årsredovisning), 101 medlemmar:
  Ordförande Allan Johansson / Stig Larsson
  Vice ordförande Bengt Johansson / John-Erik Nordkvist
  Sekreterare Hans Leufvenius / Bengt Johansson
  Studieorganisatör Allan Johansson
  Ledamot John-Erik Nordkvist / Allan Johansson
  Ledamot Börje Gren
  Utsedd av HSB Viggo Nordqvist
  Suppleant Göran Andersson / Göran Johansson
  Suppleant Stig Larsson / Hans Leufvenius
  Revisor Bengt Svensson, Lars Kullberg, BoRevision AB, suppleant Ulla Andersson och Sven Jönsson
  Valberedning: Maria-Alice Alves, Birgitta Andersson
  HSB Fullmäktig: Stig Larsson, suppleant Allan Johansson
  Vicevärd Allan Johansson
 123. Vidar, Årsred. 2006 Hitta
  Fastighetskontoret Sallerupsvägen 24 121 18 040-18 53 68
  Hitta: Idaborgsgatan 57 C 212 17 MALMÖ 040-937335
  Vidar (enl årsredovisning), 175 medlemmar:
  Ordförande Siv Danielsson
  Vice ordförande Veronica Brcan tom 050616
  Sekreterare Annika Johansson
  Studieorganisatör Jan Mellberg
  Utsedd av HSB Bengt Rosberg
  Suppleant Maria Strömsten
  Suppleant Jeanette Jensen
  Revisor Agneta Hektor Sterner, Anders Cederwald, BoRevision AB, Suppleant Anita Halvarsson och Börje Nilsson
  Valberedning: Christer Skalberg (sammankallande), Anders Kronvall, Alfred Theorin
  HSB Fullmäktig: Siv Danielsson, suppleant Annika Johansson
  Vicevärd: Sten Göransson, Ellstorps gemensamma fastighetsskötsel
 124. Vindrosen, Årsred. 2003 saknas, Hitta
  Hitta: Båtbyggaregatan 160 216 42 LIMHAMN Telefonnr. & fax 040-511371
  brf.vindrosen@bolina.hsb.se, brf320.vindrosen@bolina.hsb.se
 125. Väktaren, Årsred. 2006 saknas, Eniro
  Eniro: Fastighetskontoret Organistgatan 1 C 23341 SVEDALA 040 - 40 47 41
  Väktaren (enl årsredovisning), 126 medlemmar:
  Ordförande och vicevärd Ingvar Klyft
  Vice ordförande Linda Nordberg
  Sekreterare Ann-Christin Magnusson
  Studieorganisatör Christer Gullstrand
  Ledamot Leif Ekblad
  Utsedd av HSB Allan Johansson
  Suppleant Jonas Jeppsson
  Revisor Jan Lindbäck, BoRevision AB, suppleant Kerstin Ripa
  Valberedning: Styrelsen
  HSB Fullmäktig: Ann-Christin Magnusson, ersättare Ingvar Klyft
 126. Västkusten, Årsred. 2008, Hitta
  Hitta: Fastighetskontor Kronetorpsgatan 44 212 26 MALMÖ 040-183637
  brf152.vastkusten@bolina.hsb.se
  Styrelsen består av följande personer (av 214 medlemmar):
  Ordförande: Jan-Allan Johansson, Kronetorpsgatan 46 D
  Vice Ordförande: Jovan Polic, Kronetorpsgatan 48 A
  Sekreterare: Bertil Persson Kronetorpsgatan 50 B
  Ledamot: Samo Kriz, Kronetorpsgatan 50 B
  Ledamot: Jan Bengtsson, HSB
  Studieorganisatör: Jan-Allan Johansson
  Styrelsesuppl.: Mirko Banjac, Kronetorpsgatan 50 B
  Styrelsesuppl/Studieorganisatör.: Ronny Andersson, Kronetorpsgatan 48 C
  Revisor: Lars-Göran Eklund, Kronetorpsgatan 50 A
  Revisor: Birgitta Johansson, Kronetorpsgatan 50 A
  Revisorsuppl: Rumena Bosilkova, Kronetorpsgatan 48 B
  Valberedning: Vakant
  HSB Fullmäktig: Jan Allan Johansson, suppleant Bertil Persson
 127. Ymer Fastighetskontoret Idaborgsgatan 55A 212 17 Malmo 040-18 57 58
 128. Åsunden, Årsredovisning på webbplats, Hitta
  Hitta: Styrelserummet Lorensborgsgatan 7 217 61 MALMÖ 040-920182 (040-92 83 80)
  brf.asunden@bolina.hsb.se, webbmaster@asunden.se,
  Vid årsmötet onsdagen den 14 februari 2007 valdes följande styrelse.
  Ordförande: Bertil Ekman, Dammfriv. 48A
  Sekreterare: Åke Blomsterberg, Dammfriv. 52D
  v. sekreterare: Joachim Nilsson, Dammfriv. 48A
  Ledamot: Lisbeth Alfons, Dammfriv. 48B
  Utsedd av HSB och Vice Ordf. Arne Axrup, suppl. Monica Nilsson
  Suppleant: Ruth Dahl, Lorensborgsg. 3B
  Suppleant: Christin Mattisson, Lorensborgsg. 7B
  Revisor: Wolfgang Gerlach, Dammfriv. 48A
  Revisor: Ingvar Andersson, Lorensborgsg. 3B
  Revisorsuppleant: Mikael Elfborg, Lorensborgsg. 3B
  Revisorsuppleant: Knut-Åke Jönsson
  Valberedning: Krister Johansson (sammankallande), Jan Nilsson, Rolf Yngbrant
  HSB Fullmäktig: Bertil Ekman, suppleant Saeed Sarvi
 129. Änghög, Årsred. 2006, - Leif Göransson, ombud till HSB:s Riks förbundsstämma
  Trädgårdsslingan 71, 231 63 Trelleborg
  Änghög (enl årsredovisning), 73 medlemmar:
  Ordförande Leif Göransson
  Vice ordförande Kaj Persson
  Sekreterare Tanja Håkansson / Marianne Kellander
  Ledamot och vicevärd Jan Karlsson
  Utsedd av HSB Viggo Nordqvist
  Suppleant Jelena Simic
  Suppleant Marianne Kellander
  Revisor Gert Jönsson, Christer Fingal, suppleant Rolf Nyberg, BoRevision AB
  Valberedning: Ronny Furenhov, Birgitta Johansson (flyttat)
  HSB Fullmäktig: Leif Göransson, suppleant Jan Karlsson
 130. Ärlan, - Marianne Larsson, ombud till HSB:s Riks förbundsstämma
  Prinsgatan 10 B, 216 16 Limhamn
 131. Östra Torp, Årsred. 2006
  Regnbågen 26, 231 78 Smygehamn
  Östra Torp (enl årsredovisning), 19 medlemmar:
  Ordförande Kent Pedersen
  Vice ordförande Per Fridholm
  Sekreterare Marie Fredriksson
  Studieorganisatör Lena Malmqvist
  Ledamot Bo Wsterlund
  Ledamot Lena Malmqvist
  Utsedd av HSB Bo Wsterlund
  Suppleant Tobias Bråhammar
  Suppleant Carita Johansson
  Revisor Monica Henriksson, BoRevision AB
  Valberedning: Anders Olsen
  HSB Fullmäktig: Kent Pedersen
  Vicevärd: Ingen


OBS! Om du skulle hitta en felaktig uppgift om någon brf här eller vill göra tillägg så kontakta mig eller skriv om detta i forumet!

Fortsättning...

Se även
Styrelsearvoden för bostadsrättsföreningar i Malmö

Brf:ar inom HSB Malmö, per kommun
Bostadsrättsföreningar i Malmö fastigheter
HSB Malmös årsstämma 2008 (och tidigare år)
Närvarande fullmäktigeledamöter

Bostadsrättsföreningar i Malmö

HSB-ledamöter i HSB Malmö

Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)


  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan


© 2009 - Uppdaterad 2013-01-11