Brf:ar i HSB Malmö 2007

 1. Brf Adjutanten, Årsred. 2004-2005 53 medlemmar
  Ordförande Mikael Edwardsson
  Vice ordförande / Studieorganisatör Ann-Louise Rosenlund
  Sekreterare Marcus Skälstad
  Ledamot Annika Persson
  Utsedd Av HSB Fredrik Limås
  Suppleant Björn Persson
  Suppleant Per Pedersen
  Revisor Inger Davidsson och Eva Radelius, NoRevision AB
  Valberedning Inger Davidsson, Jonas Blanck
  Fullmäktige Annika Persson, Björn Persson
  Vicevärd: Kent Staaf (fram till Juni 2005), Håkan Blixt. Tjänst köpt av HSB BoService.
 2. Brf Almedal, brf148.almedal@bolina.hsb.se, Årsred. 2006, Hitta
  Föreningens styrelse består av 5 ledamöter från föreningen och en representant från HSB, alltså 6 ledamöter och tre suppleanter. Efter årsmötet den 21 februari 2007 består styrelsen av följande personer:
  Ordförande Jan Anderberg vald till 2008
  Vice Ordförande Björn Larsson vald till 2009
  Studieorganisatör Nedir Muratovic vald till 2009
  Sekreterare Cecilia Frid vald till 2008
  Ledamot Patrik Kronvall vald till 2009
  HSB ledamot Jan Bengtsson
  Suppleant Peter Freed vald till 2008
  Suppleant Johan Dahl vald till 2009
  Suppleant Helgot Gerstig vald till 2009
  Valberedning: ?
  HSB Fullmäktig: ?
  Vicevärd:
 3. Brf Almen, Årsred. 2006, Eniro, CERTIFIERAD!
  Almen (enl årsredovisning), 39 medlemmar:
  Ordförande Jan Thörnblom
  Vice ordförande Agne Ohlsson
  Sekreterare Barbro Nissen
  Studieorganisatör Ingrid Uller
  Utsedd av HSB Agne Ohlsson
  Suppleant Cecilia Fredholm
  Suppleant Tove Malm
  Revisor Parisa Kariki-Palm, Bengt Dahlgren, suppleant Alexander Linden, BoRevision AB
  Valberedning: Åke Svensson, Anna Håkansson
  HSB Fullmäktig: Jan Thörnblom, ersättare Barbro Nissen
  Vicevärd: Jan Thörnblom (Eliassons städservice, FolketsHus FastighetsPartner)
 4. Brf Almgården, Årsred. 2006
  Almgården (enl årsredovisning), 18 medlemmar:
  Ordförande och Vicevärd Ove Nilsson
  Vice ordförande Jan Andersson
  Sekreterare Pernilla Larsson
  Studieorganisatör Pernilla Larsson
  Ledamot Hanna Persson
  Utsedd av HSB Jan Andersson
  Suppleant Toni Beleski
  Suppleant, utsedd av HSB Allan Johansson
  Revisor Lazlo Toth, BoRevision AB, suppleant Greta Beck
  Valberedning: INGEN
  HSB Fullmäktig: Ove Nilsson, ersättare Bo Nilsson
  Vicevärd: Ove Nilsson
 5. Brf Almhög, brf143.almhog@bolina.hsb.se, Årsred. 2007, Hitta
  Almhög (enl årsredovisning), 318 medlemmar:
  Ordförande och vicevärd Lennart Johansson
  Vice ordförande Leif Svensson
  Sekreterare Maire Grubba
  Studieorganisatör Leif Svensson
  Ledamot Margareta Ragnarsson
  Utsedd av HSB Inger Löfquist
  Suppleant Lars-Åke Sjöberg
  Revisor Kerstin Carlsson, Jörgen Hansson, suppleant Hans Zahn, BoRevision AB
  Valberedning: Lieselotte Johansson, Hans Zahn, Bo Sandberg
  HSB Fullmäktig: Lennart Johansson, suppleant Leif Svensson
 6. Brf Anneberg, brf164.anneberg@bolina.hsb.se, info@brfanneberg.se, Hitta
  ? medlemmar.
  Styrelsen i HSB:s Brf Anneberg i Malmö
  Ordförande Jörgen Wiberg
  Vice ordförande Ingrid Jönsson
  Sekreterare Irene Lloyd
  Ledamot Ivana Kullenberg
  HSB-ledamot Kjell-Åke Svensson
  Suppleanter Göran Nilsson, Rolf Månsson
  Valberedning: ?
  HSB Fullmäktig: ?
  Vicevärd:
 7. Brf Arildsgården, Årsred. 2006
  Arildsgården (enl årsredovisning), 34 medlemmar:
  Ordförande Kamilla Nilsson
  Vice ordförande Agne Ohlsson
  Sekreterare Leif Håkansson, Linda Hamberg
  Studieorganisatör Kamilla Nilsson
  Ledamot Thomas Persson
  Utsedd av HSB Agne Ohlsson
  Suppleant Linda Hamberg
  Suppleant Marcus Glevin
  Revisor Cecilia Qvarnström, BoRevision AB
  Valberedning: Jordan Zlatev, Cecilia Qvarnström
  HSB Fullmäktig: Agne Ohlsson !!! !!! !!! !!!
  Vicevärd: Agne Ohlsson
 8. Brf Artisten, brf.artisten@bolina.hsb.se, Årsred. 2002, Hitta
  211 medlemmar.
  ordförande, Hans Malmberg
  vice ordförande, Jan Grenhall
  sekreterare, Barbro Lundberg
  studieorganisatör, Lennart Arcombe
  ledamot, Lennart Arcombe
  ledamot, Åsa Stålgard
  ledamot, Zamanuddin Shams
  HSB Ledamot, Preben Karlsson
  suppleant, Krister Olsson
  suppleant, Marianne Strandh
  Valberedning: Kurt Fagerström, Ingvar Evander, Anders Jardenborg, suppleant Inger Fagerström
  HSB Fullmäktig: Krister Olsson, suppleant Barbro Lundberg
  Vicevärd: Gemensamt med Brf Berguven, Duvhöken, Söderkulla
 9. Brf Basunen, Årsred. 2006
  Basunen (enl årsredovisning), 37 medlemmar:
  Ordförande Sune Andersson
  Vice ordförande Jan Östring
  Sekreterare Rolf Rydström
  Studieorganisatör Sune Andersson
  Utsedd av HSB Jan Östring
  Suppleant Berit Jansson
  Suppleant Hardy Ekewald
  Revisor Christina Topelius, Jan Holmberg, suppleant Therese Zetterström och Maria Glambeck, BoRevision AB
  Valberedning: Berit Garton, Lisa Katz
  HSB Fullmäktig: Rolf Rydström, suppleant Sune Andersson
  Vicevärd: ?
 10. Brf Bellevue, Årsred. 2006
  Bellevue (enl årsredovisning), 47 medlemmar:
  Ordförande Patrik Sande
  Vice ordförande Mikael Åberg
  Sekreterare Viveca Flodén
  Studieorganisatör Mikael Åberg
  Ledamot Jörgen Jönsson
  Ledamot Leif-Göran Persson
  Utsedd av HSB Stellan Håkansson
  Suppleant Bodil Lindsten
  Suppleant Ulf Helgesson
  Revisor Efva Smårås, Kjell Mårtensson, suppleant Lars Dahlgren, BoRevision AB
  Valberedning: Lars Dahlgren, Sven Westdahl, Margareta Lindqvist
  HSB Fullmäktig: Leif-Göran Persson, suppleant Patrik Sande
  Vicevärd:
 11. Brf Beritsholm, Årsred. 2005
  Beritsholm (enl årsredovisning), 21 medlemmar:
  Ordförande och vicevärd Hans Jönsson
  Vice ordförande Bibbi Lind-Wiberg
  Sekreterare Ebon Larsson
  Studieorganisatör Stefan Berglinden
  Utsedd av HSB Bibbi Lind-Wiberg
  Suppleant Gustav Sterner
  Suppleant Stefan Berglinden
  Revisor Raili Nilsson, Brita Winqvist, suppleant Ebba Wellander, BoRevision AB
  Valberedning: Sture Qinqvist, Axel Hansson, suppleant Ebba Wellander
  HSB Fullmäktig: Hans Jönsson, suppleant Ebon Larsson
  Vicevärd: Hans Jönsson
 12. Brf Beritta Gurris, brf240.berittagurris@bolina.hsb.se, Hitta
 13. Brf Bikupan, Årsred. 2006 saknas
  23 medlemmar.
  Bikupans styrelse 2006-2007
  Ordinarie:
  Per Ericsson, ordförande och tf. vicevärd
  Kent Jansson, sekreterare
  Ingalill Tillgren (HSB)
  Suppleanter:
  Celia Linde
  Jenny Jonsson
  Nasser Zamani
  Valberedning: Christer Anderberg, Pär Gottfridsson, suppleant Lisa Anderberg
  HSB Fullmäktig: Per Ericson
  Vicevärd Pär Gottfridson
 14. Brf Bjärshög
 15. Brf Blåklinten, Hitta
 16. Brf Borgmästaren, Årsred. 2006
  Borgmästaren (enl årsredovisning), 32 medlemmar:
  Ordförande Bengt Lippe
  Vice ordförande Stefan Metzger
  Sekreterare Jenny Åberg
  Studieorganisatör -
  Ledamot Britt Andersson
  Ledamot Jan Lindahl
  Utsedd av HSB Jan Lindahl
  Suppleant Bengt Kämpe
  Suppleant Marcus Tobiaeson
  Revisor Alice Norgren, suppleant Janeth Funevi
  Valberedning: Elly Ericson
  HSB Fullmäktig: Bengt Lippe och Jenny Åberg (de vet inte att bara en av dem är fullmäktig)
  Vicevärd: Jan-Olof Fridh -> Jan-Åke Larsson
 17. Brf Bornholm, Årsred. 2007
  Bornholm (enl årsredovisning), 129 medlemmar:
  Ordförande Per Nordgren / Pär Johansson
  Vice ordförande Kjell Persson
  Sekreterare Oscar Brandin / Eva Denne
  Studieorganisatör Emma Pihl / Margareta Modric
  Ledamot Emma Pihl
  Utsedd av HSB Stellan Håkansson / Preben Karlsson
  Suppleant Margareta Modric / Kerstin Olsson
  Suppleant Christer Larsson / Lena Olsson Löfström
  Revisor Gunnar Malmgren, Percival Björk, BoRevision AB, suppleant Anders Düberg och Hans Dorthé
  Valberedning: Gunilla Malmgren, Margareta Modric
  HSB Fullmäktig: Pär Johansson, suppleant Kjell Persson
  Vicevärd: Per Nordgren -> Percival Björck och Gunnar Malmgren
 18. Brf Brage, Årsred. 2006, Hitta
  Brage (enl årsredovisning), 61 medlemmar:
  Ordförande Agneta Boman
  Vice ordförande Kent Zielinski
  Sekreterare Agneta Hallbäck
  Studieorganisatör Agneta Hallbäck
  Utsedd av HSB Bengt Rosberg
  Suppleant Lennart Larsson
  Suppleant Joacim Nilsson
  Revisor Olle Svensson, Håkan Johansson, suppleant Hagge Håkansson, BoRevision AB
  Valberedning: Thomas Andersson, Thomas Ravn
  HSB Fullmäktig: Agneta Boman, suppleant Kent Zielinski
  Vicevärd: Ellstorps Gemensamma Fastighetsförvaltning
 19. Brf Bygården, Årsred. 2006
  Bygården (enl årsredovisning), 22 medlemmar:
  Ordförande och vicevärd Annika Persson
  Vice ordförande Bengt Rosberg
  Sekreterare Boel Hagman
  Studieorganisatör Annika Persson
  Ledamot Mikael Ekström
  Utsedd av HSB Bengt Rosberg
  Suppleant Hans Jacobsson
  Suppleant Mats Wall
  Revisor Ingrid Nilsson, Gudrun Andersson, BoRevision AB
  Valberedning: Styrelsen
  HSB Fullmäktig: Bengt Rosberg
  Vicevärd: Annika Persson
 20. Brf Båtyxan
 21. Brf Capella, Årsred. 2006
  Capella (enl årsredovisning), 45 medlemmar:
  Ordförande och Vicevärd Tom Jönsson
  Vice ordförande Alvin Nilsson
  Sekreterare Gunn Nilsson
  Studieorganisatör Mia Carlsson
  Ledamot Mia Carlsson
  Utsedd av HSB Pär Höglund
  Suppleant Derry Malmberg
  Suppleant Fredrik Molnar
  Revisor Jens Ingemansson, BoRevision AB, suppleant Lennart Olsson
  Valberedning: Paul Jönsson. Sven Jönsson
  HSB Fullmäktig: Tom Jönsson, suppleant Alvin Nilsson
 22. Brf Dammhälla, Årsred. 2006, 121
  26 medlemmar.
  Damhälla (enl årsredovisning):
  Ordförande och vicevärd Håkan Persson
  Vice ordförande Alen Boban
  Sekreterare Margareta Christensson
  Studieorganisatör -
  Ledamot Mikael Bengtsson
  Utsedd av HSB EJ UPPGIVEN !!!
  Suppleant Tore Larsson
  Suppleant Gert Liljeroth
  Revisor Violetta Schwarz, Annika Nelhov, BoRevision, suppleant Thomas Bergh och Hans Telhag
  Valberedning: Violetta Schwarz
  HSB Fullmäktig: Håkan Persson, suppleant Mikael Bengtsson
 23. Brf Enskifteshagen, Årsred. 2006, Hitta
  Enskifteshagen (enl årsredovisning), 101 medlemmar:
  Ordförande Lise-Lott Nikstrand
  Vice ordförande och vicevärd Ariatik Xhakollari
  Sekreterare Pernilla Gustavsson
  Studieorganisatör Ariatik Xhakollari
  Utsedd av HSB Börje Mile
  Suppleant Mattias Strömberg
  Suppleant Mattias Sellin
  Revisor Anette Lindeborg, Berit Christiansson, BoRevision AB
  Valberedning: Ingen
  HSB Fullmäktig: Lise-Lott Nikstrand, Pernilla Gustavsson
 24. Brf Fosiedal, brf144.fosiedal@bolina.hsb.se, Årsred. 2006, Hitta
  Fosiedal (enl årsredovisning), 261 medlemmar:
  Ordförande Gordana Prtic / Lars Andrén / Alan Gardi
  Vice ordförande Panagiotis Barogiannis / Dusko Prtic
  Sekreterare Lars Andrén / Marcus Stierner
  Ledamot Dusko Prtic / Alan Gardi
  Ledamot Rada Todorovic / Alf Carlsson
  Utsedd av HSB Inger Löfquist
  Suppleant Sara Lidvik
  Suppleant Van Dieu Tran / Gunilla Martinsson
  Revisor Stig Svensson, Hans Olsson, BoRevision AB, suppleant Olle Karlström och Kjell Gullstrand
  Valberedning: Göran Gullberg (sammankallande), Birgitta Berg, Marcus Stierner -> Panagiotis Barogiannis
  HSB Fullmäktig: Gordana Prtic / Lars Andrén / Alan Gardi, suppleant Panagiotis Barogiannis / Marcus Stierner
  Vicevärd: Har ej funnits under verksamhetsåret.
 25. Brf Gamban, Årsred. 2006
  Gamban (enl årsredovisning), 60 medlemmar:
  Ordförande Mats Martinsson / Johan Rasmusson
  Vice ordförande Johan Rasmusson
  Sekreterare Ulrika Bergh
  Studieorganisatör
  Ledamot Marianne Wästberg
  Utsedd av HSB Jan Östring
  Suppleant Inga Persson
  Suppleant Anne Räty
  Suppleant och vicevärd Agneta Jörnfalk-Fuchs
  Revisor Angela Gröndal, Ingrid Franov, suppleant Ann-Christin Persson, BoRevision AB
  Valberedning: Angela Gröndal, Ann-Christin Persson
  HSB Fullmäktig: Mats Martinsson, suppleant Johan Rasmusson
  Vicevärd: Agneta Jörnfalk-Fuchs
 26. Brf Gertrud, Årsred. 2006, Eniro
  Gertrud (enl årsredovisning), 57 medlemmar:
  Ordförande Lionel Rieloff
  Vice ordförande Anders Kristiansson
  Sekreterare Eva Carpelan
  Studieorganisatör -
  Ledamot Anna Gustafsson
  Utsedd av HSB Susanna Brattnor
  Suppleant Magdalena Adamow
  Suppleant Emma Gudmundsson
  Revisor Kerstin Ekström, Stefan Welander, suppleant Frans Rönnqvist och Per Sohl, BoRevision AB
  Valberedning: Erik Sandberg, Franss Rönnqvist
  HSB Fullmäktig: Anders Kristiansson, suppleant Eva Carpelan
  Vicevärd: Axel Lindskog
 27. Brf Hallamöllan, Årsred. 2006
  Hallamöllan (enl årsredovisning), 34 medlemmar:
  Ordförande Mona Westford
  Vice ordförande Yngve Andersson
  Sekreterare Anders Lundström
  Studieorganisatör Sven Andersson
  Utsedd av HSB Maria Bengtsson
  Suppleant Sigvard Kjellander
  Suppleant Ulrika Larsson
  Revisor Bertil Hansson, suppleant Siv Sturesson, BoRevision AB
  Valberedning: Gunhild Kjellander (äv. vicecärd), Ingrid Lindqvist
  HSB Fullmäktig: Anders Lundström
  Vicevärd: Gunhild Kjellander
 28. Brf Hansgården, Årsred. 2006, Hitta
  Hansgården (enl årsredovisning), 24 medlemmar:
  Ordförande och Vicevärd Bengt Carlsson
  Vice ordförande Anders Kronkvist
  Sekreterare Kerstin Konstantara
  Studieorganisatör -
  Ledamot Inga Thulin
  Utsedd av HSB Paul Johansson
  Suppleant Rolf Svensson
  Suppleant Helen Carlsson
  Revisor Linda Kocankovska, Stig Gullberg, suppleant Lisa Magnusson, BoRevision AB
  Valberedning: Stig Gullberg, Lisa Magnusson
  HSB Fullmäktig: Bengt Carlsson, suppleant Anders Kronkvist
  Vicevärd: Bengt Carlsson
 29. Brf Hedgården, Årsred. 2006
  Hedgården (enl årsredovisning), 26 medlemmar:
  Ordförande Karl-Erik Wiberg
  Vice ordförande och f.d. Vicevärd Willy Persson
  Sekreterare Gunvor Wiberg
  Studieorganisatör Willy Persson
  Ledamot Eva Gehm
  Ledamot Anders Wiberg
  Utsedd av HSB Jan Lindahl
  Suppleant Elsa Persson
  Suppleant Lisa Bargain
  Revisor Lars Svensson, Jan-Olof Fridh, suppleant Bertil Söderberg och Knut Karlsson, BoRevision AB
  Valberedning: Sonja Åkerman, Willy Persson
  HSB Fullmäktig: Karl-Erik Wiberg, suppleant Willy Persson
  Vicevärd: Willy Persson
 30. Brf Igelkotten, Årsred. 2006
  Igelkotten (enl årsredovisning), 24 medlemmar:
  Ordförande Jan andersson
  Vice ordförande och vicevärd Christian Riekwel
  Sekreterare Lars-Erik Wikström
  Studieorganisatör Lars-Erik Wikström
  Utsedd av HSB Jan Andersson
  Suppleant Anders Palm
  Suppleant, utsedd av HSB Allan Johansson (2 FRÅN HSB !!!)
  Revisor Torsten Abrahamsson, BoRevision AB, suppleant Ragnar Hansson
  Valberedning: -
  HSB Fullmäktig: Jan Andersson, ingen ersättare
 31. Brf Ingelsgården, Årsred. 2005
  Ingelsgården (enl årsredovisning), 20 medlemmar:
  Ordförande Anne-Christine Herr
  Vice ordförande Anders Larsson
  Sekreterare och Studieorganisatör Hans-Uno Nilsson
  Utsedd av HSB Maria Bengtsson
  Suppleant Bengt Christensen
  Suppleant Bertil Malmberg
  Revisor Naima Sandberg, Gunilla Löwerström, BoRevisiion AB
  Valberedning: Lena Davidsson, Lizbeth Follstam (ersättare?)
  HSB Fullmäktig: Anne-Christine Herr, ersättare Anders Larsson
  Vicevärd: hans-Uno Nilsson, deltid
 32. Brf Jacob
 33. Brf Judit, Årsred. 2006
  Judith (enl årsredovisning), 16 medlemmar:
  Ordförande Invar Nohlin
  Vice ordförande Bengt Skånhamre Även firmatecknare!
  Sekreterare Ola Johansson
  Studieorganisatör -
  Utsedd av HSB Bengt Skånhamre
  Suppleant Per-Erik Isberg
  Suppleant, HSB Malmö Lena Nilsson
  Revisor Olof Nordin, Elsa Widerberg, BoRevision AB
  Valberedning: Per-Erik Isberg, Mary Troedsson, Stina Wichert, Jan Wichert
  HSB Fullmäktig: Ingvar Nohlin, ingen ersättare
  Vicevärd:
 34. Brf Kalkbrännaren, kalkbrannaren2.brf@bolina.hsb.se, Årsred. 2008, Hitta
  CERTIFIERAD!
  Kalkbrännaren (enl årsredovisning), 153 medlemmar:
  Ordförande Anita Brodin / Mats Persson
  Vice ordförande Jan Skoog / Johan Fransson
  Sekreterare Linda Hambe
  Studieorganisatör Jan Sievert / Linda Attin
  Ledamot Mats Persson / Jan Skoog
  Ledamot Johan Fransson / Björn Bengtsson
  Utsedd av HSB Anders Olsson
  Suppleant Linda Attin / ingen
  Suppleant Björn Bengtsso / ingen
  Revisor Staffan Moberg, Tommy Karlsson, BoRevision AB (Ann-Charlotte Eriksson har avgått)
  Valberedning: Gunnar Wärenfalk, Jan Karlsson, Jörgen Larsson (Avgått: Marina Olsson, Christine Nilsson, Frode Amundsen)
  HSB Fullmäktig: Mats Persson, suppleant Johan Fransson
  Vicevärd: Styrelsen
 35. Brf Kanten, Årsred. 2006
  Kanten (enl årsredovisning), 127 medlemmar:
  Ordförande Mikael Lagerstedt
  Vice ordförande Nicole Friestedt
  Sekreterare Kerstin Bruünéll
  Studieorganisatör Olle Lindqvist
  Ledamot Stefan Lindqvist (kassör)
  Ledamot Elaine Debner (lämnade juni-05)
  Utsedd av HSB Wivian Petersson
  Suppleant Ulf Hansson
  Suppleant Ann-Christin Andersson
  Revisor Kerstin Ennet, Mona Sedira, BoRevision AB, suppleant Barbro Mårtensson
  Valberedning: Margareta Lindkvist, Kerstin Norgren
  HSB Fullmäktig: Mikael Lagerstedt, Olle Lindkvist
  Vicevärd: Ingen
 36. Brf Kapellmästaren, brf.kapellmastaren@bolina.hsb.se, Årsred. 2008
  Kapellmästaren (enl årsredovisning), 71 medlemmar:
  Ordförande Maciej Gladkowski
  Vice ordförande Sven-Olof Nilsson
  Sekreterare Martin Nordborg
  Studieorganisatör -
  Ledamot Mikael Karlsson
  Ledamot Patrik Pujas (ej deltagit)
  Ledamot Per-Åke Håkansson
  Utsedd av HSB Sven-Olof Nilsson
  Suppleant Håkan Stenberg (ej deltagit)
  Revisor Lena Bengtsson, anna Gill (avlidit), suppleant Helen Cronqvist (ej deltagit), BoRevision AB
  Valberedning: Hugo Månsson (sammankallande), Iwona Tchorzewska, Karl-Axel Fredriksson (äv. Vicevärd), Katarina Sandström
  HSB Fullmäktig: Maciej Gladkowski, suppleant Martin Nordberg
 37. Brf Kaprifolen, Extern webbsida, brf.kaprifolen@bolina.hsb.se, brf188.kaprifolen@bolina.hsb.se, Årsred. 2006, Hitta
  Kaprifolen (enl årsredovisning), 64 medlemmar:
  Ordförande Charlotte Gully
  Vice ordförande Richard Dahlberg
  Sekreterare Christiana Lindberg
  Studieorganisatör Sven-Gunnar Månsson
  Ledamot Patrick Öberg
  Utsedd av HSB Richard Dahlberg
  Suppleant Nils Nilsson
  Suppleant Gunnel Wahl
  Revisor Patrik Andersson, Ulrika Olsson, BoRevision AB
  Valberedning: Styrelsen
  HSB Fullmäktig: Charlotte Gully och HSB-ledamot Richard Dahlberg
  Vicevärd: Jeanette Hurtig
 38. Brf Kasper postladan@brfkasper.se, kasper@bolina.hsb.se, Årsred. 2004, Hitta
  HSB Fullmäktige: Micke Jackson, suppleant Kenneth Olivecrona
  Vicevärd: ?
 39. Brf Klas, Årsred. 2005
  Klas (enl årsredovisning), 43 medlemmar:
  Ordförande Britt-Marie Johansson
  Vice ordförande Erik Johansson
  Sekreterare Ulla Hedberg-Henriksson
  Studieorganisatör -
  Ledamot Anna Persson
  Utsedd av HSB Kaj Kvist
  Suppleant Thomas Rydström
  Suppleant Kerstin Svensson
  Revisor Lars Yde, Rune Larsson, BoRevision AB, suppleant Siv Höjman
  Valberedning: Charlotta Wendt, suppleant Christer Hedberg
  HSB Fullmäktig: Erik Johansson, suppleant Anna Persson
  Vicevärd: Styrelse och suppleanter
 40. Brf Klostret, Årsred. 2006
  Klostret (enl årsredovisning), 19 medlemmar:
  Ordförande Therese O. Eklund (avflyttad)
  Vice ordförande Arne Axrup
  Sekreterare Katarina Csanta
  Studieorganisatör Per Widell (avflyttad)
  Ledamot Per Widell (avflyttad)
  Ledamot Per Gruber
  Utsedd av HSB Arne Axrup
  Suppleant Bertil Gerdén
  Suppleant Siw Wranghult
  Revisor Maria Nilsson, Ola Nilsson, BoRevision AB, suppleant Helena Ohlsson och Jette Boberg
  Valberedning: Maria Nilsson (sammankallande), Ola Nilsson
  HSB Fullmäktig: Therese O. Eklund (avflyttad)
  Vicevärd:
 41. Brf Knutsbo, Årsred. 2005, Eniro
  Knutsbo (enl årsredovisning), 102 medlemmar:
  Ordförande Lennart Nilsson
  Vice ordförande Bengt Rosberg
  Sekreterare Annika Laos
  Studieorganisatör Mai-Britt Lundh
  Ledamot Mai-Britt Lundh
  Ledamot Kjell-Åke Hansson
  Utsedd av HSB Bengt Rosberg
  Suppleant Thomas Nilsson
  Suppleant Gulli Moesmand
  Revisor Stig Friman, Sven Nilsson, suppleant Sune Heinegård och Egon Pettersson, BoRevision AB
  Valberedning: Sven Nilsson (sammankallande), Stig Friman
  HSB Fullmäktig: Lennart Nilsson, suppleant Mai-Britt Lundh
  Vicevärd: Lennart Nilsson, Mai-Britt Lundh
 42. Brf Kroksbäck, hsb.kroksback@telia.com, Hitta
 43. Brf Kvadraten, Årsred. 2006

  Mimmi Zetterman, ledamot i HSB Malmös styrelse -
  INGEN HEMSIDA !

  Kvadraten (enl årsredovisning), 18 medlemmar:
  Ordförande Margret Andersson
  Vice ordförande -
  Sekreterare -
  Studieorganisatör Dennis Larsson
  Ledamot Azra Palislamovic
  Ledamot Maria Bengtsson
  Utsedd av HSB - INGEN !!!
  Suppleant Mimmi Zetterman
  Suppleant Ulla-Britta Ransmark
  Revisor Torsten Persson, Hermine Birkelhuber, BoRevision AB
  Valberedning: Tosten Persson, Hermine Birkelhuber
  HSB Fullmäktig: Margreth Andersson, Dennis Larsson
  Vicevärd: Margreth Andersson
 44. Brf Leoparden 1, Årsred. 2006
  Leoparden 1 (enl årsredovisning), 8 medlemmar:
  Ordförande och Vicevärd Inge Nilsson
  Vice ordförande Christel Svensson
  Sekreterare Morgan Wulff
  Studieorganisatör Inge Nilsson
  Utsedd av HSB Christel Svensson
  Suppleant Märta Abrahamsson
  Suppleant HSB Allan Johansson (2 FRÅN HSB !!!)
  Revisor Jörgen Bennäs, BoRevision AB, Henry Lindahl
  Valberedning: Barbro Wulff (släkt/gift med sekreteraren i styrelsen), Karin Bennäs (släkt/gift med revisorn)
  HSB Fullmäktig: Inge Nilsson, ersättare Morgan Wulff
 45. Brf Leoparden 2, Årsred. 2006
  Leoparden 2 (enl årsredovisning), 13 medlemmar:
  Ordförande Jan Lindau
  Vice ordförande Maria Bengtsson (jan-juni)
  Sekreterare Pia Lindberg
  Studieorganisatör Pia Lindberg
  Ledamot Jimmy Wideheim
  Utsedd av HSB Maria Bengtsson (jan-juni) DVS 2 från HSB i styrelsen
  Suppleant Anders Morand
  Suppleant Jens Ingemansson
  Revisor Einar Andersson, suppleant Ingrid Elgström, BoRevision AB
  Valberedning: -
  HSB Fullmäktig: Jan Lindau, ersättare Jimmy Wideheim - DVS HSB HAR EN EXTRA RÖST PÅ FULLMÄKTIGESTÄMMOR
  Vicevärd: Anders Morand
 46. Brf Lillevång, Årsred. 2006
  Lillevång (enl årsredovisning), 95 medlemmar:
  Ordförande Jan Andersson (tom 050922)
  Vice ordförande Ulla Ohlsson (tom 050518) / Örjan Andersson
  Sekreterare Anders Rosqvist
  Studieorganisatör -
  Ledamot Anders Bladh
  Ledamot Jan-Olof Fridh, även vicevärd (tom 050518) / Eskil Sjöström
  Utsedd av HSB Jan Andersson
  Suppleant Marie Ahm
  Suppleant Per-Olof Wallén (tom 050518) / Carina Thulin
  Revisor Örjan Andersson / Per-Olof Wallén, BoRevision, suppleant Eskil Sjöström / David Varga
  Valberedning: Per-Olof Wallén, David Varga
  HSB Fullmäktig: Anders Rosqvist och Örjan Andersson (DE VET INTE ATT DE BARA HAR EN FULLMÄKTIG)
 47. Brf Loke, Årsred. 2006, Hitta
  Loke (enl årsredovisning), 63 medlemmar:
  Ordförande Yvonne Clarén
  Vice ordförande Bengt Rosberg
  Sekreterare Gunnel Persson
  Studieorganisatör Berit Johansson
  Ledamot Ulla Hovi
  Utsedd av HSB Bengt Rosberg
  Suppleant Göran Olofsson
  Suppleant Carsten Holm
  Revisor Gunvor Kristensson, Ann Werlemark, BoRevision AB, suppleant Ing-Britt Pfeiffer och Lotta Fröjer
  Valberedning: Erik Pfeiffer (gift med revisor), Ingrid Karlsson
  HSB Fullmäktig: Gunnel Persson, Carsten Holm
  Vicevärd: Ellstorps Gemensamma Förvaltning ersatt med tjänster (fastighetsskötsel, trappstädning, etc) från ISS
 48. Brf Lotsvakten, Årsred. 2006
  Lotsvakten (enl årsredovisning), 70 medlemmar:
  Ordförande Kenth Grundström
  Kassör: Tommy Häggman
  Vice ordförande -
  Sekreterare John Nilsson
  Studieorganisatör -
  Administratör Gunilla Lindner
  Förvaltare och Vicevärd Göran Ericsson
  Utsedd av HSB -
  Suppleant och Vicevärd Mats Bergkvist
  Suppleant Patrik Swensson
  Suppleant Mats Persson
  Revisor Tommy Gustavsson, suppleant Ewa Ghazala
  Valberedning: Kerstin Kaij-Frberg (?) sammakallande, Kristina Nilsson
  HSB Fullmäktig: -
 49. Brf Lutan, Årsred. 2005
  Lutan (enl årsredovisning), 110 medlemmar:
  Ordförande Bertil Frid
  Vice ordförande Paul Gertsson
  Sekreterare Aila Jarlvik
  Studieorganisatör Jacquette Åkerman
  Ledamot Magnus Persson (avgick 050608)
  Ledamot Ulf Jung
  Utsedd av HSB Kent Staaf
  Suppleant Ingrid Rosvall
  Suppleant Angela Ferm
  Revisor Gunnar Alm, Suzanne Jakobsson, BoRevision AB, Suppleant Nore Knutsson
  Valberedning: Göran Fosse (sammankallande), Marie Svensson, Erik Kajo
  HSB Fullmäktig: Bertil Frid, Ulf Jung
  Vicevärd: ?
 50. Brf Lågan, Årsred. 2006, Hitta
  Lågan (enl årsredovisning), 44 medlemmar:
  Ordförande och vicevärd Kurt Göransson
  Vice ordförande Magnus Lindskog
  Sekreterare Wendel Weberg
  Studieorganisatör -
  Utsedd av HSB Magnus Lindskog
  Suppleant Anna-Stina Håkansson
  Suppleant Stig Gottfries
  Revisor karin Petersson-Ionescu, Maria Pehrsson, BoRevision AB
  Valberedning: Ulf Bengtsson, Joel Sandå
  HSB Fullmäktig: Wendel Weberg, ingen ersättare
 51. Brf Magistern, Årsred. 2006
  Magistern (enl årsredovisning), 39 medlemmar:
  Ordförande Kjell-Åke Jakobsson
  Vice ordförande Annika Wicktor-Ohlsson
  Sekreterare Siw Holgersson
  Studieorganisatör Lennart Pettersson
  Ledamot Lennart Pettersson
  Ledamot och Vicevärd Olle Mårtensson
  Utsedd av HSB Annika Wicktor-Ohlsson
  Suppleant Elsie Wiahl
  Suppleant Gert Svensson
  Revisor Karin Vikström, Marita Torndahl, BoRevision AB, suppleant Roy Svensson
  Valberedning: Roland Vikström, Patrick Lindberg
  HSB Fullmäktig: Siw Holgersson, suppleant Kjell-Åke Jakobsson
  Vicevärd: Olle Mårtensson
 52. Brf Magnolia, brf141.magnolia@bolina.hsb.se, Årsred. 2006, Hitta
  Magnolia (enl årsredovisning), 211 medlemmar:
  Ordförande Mats Frånberg
  Vice ordförande Christer Palmér
  Sekreterare Björn Leijon
  Studieorganisatör -
  Ledamot Sonja Karlsson
  Utsedd av HSB Kaj Kvist
  Suppleant Elvir Lindström
  Suppleant Leif Nilsson
  Revisor Folke Rask, Anneli Jessen, BoRevision AB
  Valberedning: Wilhelm Johansson, Jonny Johansson
  HSB Fullmäktig: Mats Frånberg, suppleant Christer Palmer
  Vicevärd Claes-Hugo Thörner
 53. Brf Manligheten, Extern Webbplats, brf094.manligheten@bolina.hsb.se, Årsred. 2002, Hitta
  202 medlemmar.
  I föreningens styrelse sitter följande:
  ordförande, Franz Pedersen-Dambo
  vice ordförande, Anna Milutinovic
  sekreterare, Lajos Damasdi
  studieorganisatör, Anna Milutinovic
  ledamot: Mats Walinder
  HSB ledamot, Börje Mile
  suppleant, Michael Klinteberg
  suppleant, Tina Ljungström
  Valberedning: Milenco Sican (sammankallande), Hassan Sabovic, Tina Ljungström
  HSB Fullmäktig: Franz Pedersen Damo, ersättare Lajos Damasti
  Vicevärd: Sten Alsvall
 54. Brf Mannhem, Årsred. 2005
  Mannhem (enl årsredovisning), 60 medlemmar:
  Ordförande Ulf Ohlsson
  Vice ordförande Tomas Bjarnevik
  Sekreterare Pierre Stene (avgått under året)
  Studieorganisatör Tomas Bjarnevik
  Ledamot och Vicevärd Bo Wingren
  Utsedd av HSB Sven Nilsson
  Suppleant Björn Ståhle
  Suppleant Frydyka Majewski
  Revisor Erik Axler, Jonas Angelin, BoRevision AB
  Valberedning: Lara Johansson, Frydyka Majewski
  HSB Fullmäktig: Ulf Ohlsson
  Vicevärd: Bo Wingren
 55. Brf Marbäck, Årsred. 2007, Hitta
  Marbäck (enl årsredovisning), 117 medlemmar:
  Ordförande Roger Floden / Tommy Thörnkvist
  Vice ordförande Freddie Stén
  Sekreterare Britt-Marie Nilsson / Eva Klamméus
  Studieorganisatör Christina Bremer / Freddie Stén
  Ledamot Tommy Thörnkvist / Peter Nilsson
  Ledamot Ingen / Roger Flodén
  Utsedd av HSB Allan Johansson
  Suppleant Patrik Nilsson / Per Melin
  Suppleant ElseKari Palm / Gustav Larsson
  Revisor Eva Björk, Ann-Jeantte (?) Fernström, BoRevision AB
  Valberedning: Gudrun Albinell (sammankallande), Christina Bremer
  HSB Fullmäktig: Tommy Thörnkvist, suppleant Peter Nilsson
  Vicevärd Lennart Gullstrand, Gustav Larsson
 56. Brf Midgård Årsred. 2006
  Midgård (enl årsredovisning), 64 medlemmar:
  Ordförande Birger Hansson
  Vice ordförande Bengt Rosberg
  Sekreterare Sandra Warnerbring
  Studieorganisatör Roul Rohlsson
  Utsedd av HSB Bengt Rosberg
  Suppleant Gunilla Svensson
  Suppleant Daniel Braun
  Revisor Mats Johnsson, Daniel Svanfelt, suppelant Måns Andersson, BoRevision AB
  Valberedning: Birger Hansson, Steh Göransson
  HSB Fullmäktig: Birger Hansson, suppleant Sandra Warnebring
  Vicevärd: ISS AB
 57. Brf Munkhättan, brf145.munkhattan@bolina.hsb.se, jirhamn@comhem.se, Årsred. 2006, Hitta
  Hemligt antal medlemmar (men 313 lgh:er och 8 lokaler fördelat på 4+2 hus)!
  Ordförande och Vicevärd Christer Mohlin
  Vice Ordförande Jan Lindau (utsedd av HSB Malmö)
  Sekreterare/studieorganisatör Lars Jirhamn
  Ledamot Anders Johansson
  Ledamot Michael Andersson
  Suppleant Jonas Carlsson
  Suppleant Lisa Landén
  Revisor: Per Nilsson, Hansi Tempel, suppleant Rikard Hansson och Agne Andersson, BoRevision AB
  Valberedning: Knut Nilsson (sammankallande), Peter Faling, Christer Lindqvist, suppleant Mattias Svensson
  HSB Fullmäktig: Christer Mohlin, Lars Jirhamn - Ingen ersättare?
 58. Brf Myrstacken (ekobyn), brf303.myrstacken@bolina.hsb.se, claese@telia.com, Årsred. 2002
 59. Brf Nibelungen
 60. Brf Notarien, Årsred. 2005, Hitta
  Notarien (enl årsredovisning), 64 medlemmar:
  Ordförande Sigurd Lilja / Lars-Göran Svensson
  Vice ordförande Wolfgang Schiller
  Sekreterare Lars-Göran Svensson
  Studieorganisatör Jan Svensson
  Utsedd av HSB Bengt Skånhamre
  Suppleant och Vicevärd Lidi Palm
  Suppleant Vivi-Ann Johansson
  Revisor Gull Malmkvist, Ingrid Björkman, suppleant Sonja Nilsson, BoRevision AB
  Valberedning: Birgitta Hall (sammankallande), Magnhild Ljungkvist, suppleant Arne Jönsson
  HSB Fullmäktig: Lars-Göran Svensson, suppleant Wolfgang Schiller
  Vicevärd: Lidi Palm
 61. Brf Nybo, brf244.nybo@bolina.hsb.se, Årsred. 2005, Eniro
  I föreningens styrelse sitter följande:
  Ordförande, Kenneth Petersson
  Vice ordförande, Jörgen Schultz
  Sekreterare, Petter Uddhammar
  Studieorganisatör, Ann-Britt Bengtsson
  Ledamot, Jörgen Schultz
  Ledamot, Ann-Britt Bengtsson
  Ledamot, Bertil Björkman
  HSB Ledamot, Bengt Rosberg
  Suppleant, Per Wahldén
  Suppleant, Camilla Persson
  Revisorer: Göran Olsson, Yonas Aberra
  Suppleant Lena Rosenlund
  Valberedning: Camilla Persson, Anna-Lena Alnerud, Suppleant
  Jörgen Schultz
  HSB Fullmäktig: Kennet Pettersson och Bertil Björkman
  Vicevärd: Ann-Britt Bengtsson
 62. Brf Odlaren, Årsred. 2006, Hitta
  Odlaren (enl årsredovisning), 148 medlemmar:
  Ordförande Christian Tjärnberg
  Vice ordförande Jan Andersson HSB
  Sekreterare Ann-Britt Lundgren
  Studieorganisatör Christian Tjärnberg
  Ledamot Gunnar Persson (flyttat)
  Ledamot Silvano Bozac
  Ledamot Kristofer Elofsson (flyttat)
  Utsedd av HSB Jan Andersson
  Suppleant Cecilia Spengler
  Suppleant Andreas Norbrant
  Revisor Maria Jansson, Adela Irusta, suppleant Agneta Virgo, BoRevision AB
  Valberedning: Mia Waldemarsson, Suppleant Agneta Virgo
  HSB Fullmäktig: Christian Tjärnberg, ingen ersättare
  Vicevärd: Samtliga i styrelsen utom HSB-ledamot Jan Andersson
  http://www.odlaren.com/kontaktastyrelsen.html
 63. Brf Olga 4, Årsred. 2006
  Olga 4 (enl årsredovisning), 18 medlemmar:
  Ordförande Anders Winell
  Vice ordförande -
  Kassör Jonas P Ström
  Sekreterare Clara Månsson
  Studieorganisatör -
  Ledamot Charlotta Fredriksson
  Ledamot Paul Larsson
  Utsedd av HSB -
  Suppleant Eva Löndahl
  Suppleant Mathias Lindberg
  Revisor BoRevision huvudrevisor, Dennis Viro föreningsvald revisor, suppleant Peter Lundgren
  Valberedning: -
  HSB Fullmäktig: -
  Vicevärd: Styrelsen
 64. Brf Olga 8
 65. Brf Oshögavången, Årsred. 2004, CERTIFIERAD!
  Styrelsen 2005
  I föreningens styrelse sitter följande:
  Ordförande, Mats Knuts
  Vice ordförande, Christer Andersson
  Sekreterare, Yngve Winbladh
  Studieorganisatör, Susanne Ström
  Ledamot, Johnny Persson
  Ledamot, Susanne Ström
  HSB Ledamot, Christer Andersson
  Suppleant, Lena Carlsson
  Suppleant, Göran Ahlquist
  Valberedning: Ingrid Magnusson, Lena Carlsson, suppleant Peter Mårtensson
  HSB Fullmäktig: Johnny Persson, suppleant Yngve Winbladh
  Vicevärd: Johnny Persson, Yngve Winbladh
 66. Brf Oxeln, hans.scheffler@bolina.hsb.se, Årsred. 2004, Hitta
  I föreningens styrelse sitter följande:
  Ordförande och vicevärd, Hans Scheffler
  Vice ordförande, Carlos Jimenez
  Sekreterare, Mantu Lindvall
  Studieorganisatör, Laila Lundberg
  Ledamot, Laila Lundberg
  Ledamot, Ann-Britt Blixt
  HSB Ledamot, Ann-Britt Blixt
  Suppleant, Bo Göransson
  Suppleant, Carina Strand
  Valberedning: Vera Nikolova, Karin Sanyang
  HSB Fullmäktig: Hans Scheffler, Carlos Jiménez
  Vicevärd: Hans Scheffler
 67. Brf Oxiegården, brf.oxiegarden@bolina.hsb.se, Årsred. 2005, Hitta
  106 medlemmar.
  I föreningens styrelse sitter följande:
  ordförande, Tommy Linde
  vice ordförande, Per-Arne Redberger
  sekreterare, Jennie Svensson
  Fastighetsansvarig, Peter Thonander
  HSB ledamot, Börje Mile
  suppleant, Mikael Karlsson
  Valberedning: Niklas Friberg, Anders Sandberg
  HSB Fullmäktig: Tommy Lindhe, ersättare Mikael Karlsson
  Vicevärd: Mats Sjöström
 68. Brf Paulus, Årsred. 2007
  66 medlemmar.
  Ordförande Mats Nyholm
  Vice ordförande Mats Gustavsson
  Sekreterare Lena Dahlberg
  Ledamot Per Hägglund
  Ledamot Måns Holst Ekström
  Ledamot Gustaf Löfberg
  Suppleant Benny Clausen
  Suppleant Mattias Johansson
  HSB-representant Emma Thörnquist
  Vicevärd/Vaktmästare Måns Sundblad 0708-80 88 83/43 57 16
  Valberedning: Kerstin Annell (sammankallande), Eva Pettersson, Bodil Gustafsson
  HSB Fullmäktig: Måns Holst-Ekström, suppleant Per Hägglund
 69. Brf Pollux, Årsred. 2006, CERTIFIERAD!
  Pollux (enl årsredovisning), 48 medlemmar:
  Ordförande och vicevärd Mats Jönsson
  Vice ordförande Viggo Nordqvist
  Sekreterare Jens Nielsen
  Studieorganisatör Jens Nielsen
  Ledamot och vicevärd Fredrik Persson
  Utsedd av HSB Viggo Nordqvist
  Revisor Mats Hildingsson, Ann-Christine Carlsson, BoRevision AB, suppleant Per Hedvall
  Valberedning: Mats Hildingsson, Ann-Christine Carlsson, Britt-Marie Pettersson
  HSB Fullmäktig: Mats Jönsson, suppleant Jeanette Karlsson
 70. Brf Randers, Årsred. 2006, Eniro
  Randers (enl årsredovisning), 116 medlemmar:
  Ordförande Fredrik Jönsson
  Vice ordförande och vicevärd Mattias Andreassen
  Sekreterare Annbjörg Pedersen
  Studieorganisatör Gertie Klinteberg
  Ledamot Ulrik Svensson
  Ledamot Camilla Holmstrand
  Utsedd av HSB Bibbi Lindh-Wiberg
  Suppleant Susanne Bergqvist
  Suppleant Annelie Abrahamsson
  Revisor Jonas Lindström, Ingrid Pettersson, BoRevision AB
  Valberedning: Ulrik Svensson
  HSB Fullmäktig: Gertie Klinteberg, suppleant HSB-ledamoten Bibbi Lindh-Wiberg
 71. Brf Renen, Årsred. 2006
  Renen (enl årsredovisning), 29 medlemmar:
  Ordförande Arne Axrup
  Vice ordförande Carina Gottfries
  Sekreterare Carina Gottfries
  Studieorganisatör Ulf Gottfries
  Ledamot Stig Jönsson
  Utsedd av HSB Barbro Molin (avgick november 2005)
  Suppleant Birgit Ragnarsson
  Suppleant Lisbeth Nilsson
  Revisor Kaj Rosenlind, BoRevision AB, suppleant Karl-Axel Malmgren
  Valberedning: Birgit Ragnarsson, suppleant Ingegerd Betzholtz
  HSB Fullmäktig: Carina Gottfries
  Vicevärd: Styrelsen
 72. Brf Ribe, brf.ribe@bolina.hsb.se
 73. Brf Rosenvång 1, rosen@bolina.hsb.se, Årsred. 2006, Hitta
  Rosenvång 1 (enl årsredovisning), 113 medlemmar:
  Ordförande Göran Petersson
  Vice ordförande Sven Nivestam
  Sekreterare Kim Hall
  Studieorganisatör -
  Ledamot Petra Hedén
  Ledamot Jill Ek
  Utsedd av HSB -
  Suppleant Mikael Bergman
  Suppleant Karl-Åke Olsson
  Revisor Alrik Johansson, Åke Persson, BoRevision AB, suppleant Ulf Svensson och Ann-Christin Nilsson
  Valberedning: Petra Hedén, Ulf Svensson
  HSB Fullmäktig: Göran Petersson, suppleant Jill Ek
  Vicevärd: Styrelse och suppleanter
 74. Brf Rosenvång 2, Extern webbplats, rosenvang2@bolina.hsb.se, Eniro
 75. Brf Rödvenen, brf.rodvenen@bolina.hsb.se, Årsred. 2005
  Rödvenen (enl årsredovisning), 33 medlemmar:
  Ordförande George Bica
  Vice ordförande Anders Persson
  Sekreterare Catharina Svensson
  Studieorganisatör George Bica
  Ledamot Catharina Svensson (???)
  Utsedd av HSB Anders Persson
  Suppleant och Vicevärd Thomas Palm
  Suppleant Nenad Todorovic
  Revisor Velimir Dordevic, Anna Jönsson, BoRevision AB, suppleant Pia Bjärntoft
  Valberedning: Ragnhild Palm, Istvan Kobela
  HSB Fullmäktig: George Bica, ersättare Catharina Svensson
  Vicevärd: Thomas Palm
 76. Brf Rönnen, Årsred. 2006
  Rönnen (enl årsredovisning), 36 medlemmar:
  Ordförande Leif Holmstedt
  Vice ordförande och Vicevärd Agne Ohlsson (äv stavad "Olsson")
  Sekreterare/Studieorganisatör Stina Green
  Ledamot Patrik Nyholm
  Utsedd av HSB Agne Ohlsson
  Suppleant HSB Ann-Britt Blixt
  Suppleant Iliana Lazorova
  Revisor Alexandre Ivanov, BoRevision AB
  Valberedning: Alexandre Ivanov och Bengt-Olle Åkesson
  HSB Fullmäktig: Leif Holmstedt, ersättare Stina Green
 77. Brf Rönnstigen, Årsred. 2006
  Rönnstigen (enl årsredovisning), 24 medlemmar:
  Ordförande och vicevärd Stig Lövgren
  Vice ordförande Annika Wicktor-Ohlsson
  Sekreterare Annika Wicktor-Ohlsson
  Studieorganisatör Uno Månsson
  Ledamot Uno Månsson
  Ledamot Marie-Louise Skarin
  Utsedd av HSB Annika Wicktor-Ohlsson
  Suppleant Lisbeth Månsson
  Suppleant Sofie H. Sjöstrand
  Revisor Arne Jönsson, BoRevision AB, suppleant Leif Johnson
  Valberedning: Hubert Paulnitz, suppleant Sören Franzen
  HSB Fullmäktig: Marie-Louise Skarin, ersättare Uno Månsson
 78. Brf Sandbacken, brf057.sandbacken@bolina.hsb.se, Kontaktformulär, Årsred. 2006 saknas, Eniro
  121 Medlemmar
  Ordförande och vicevärd: Jan Östring Solgatan 28 I
  Vice ordförande: Malin Davidsson Solgatan 28 G
  Sekreterare: Leif Ståhl Solgatan 28 A
  Studieorganisatör: Malin Davidsson Solgatan 28 G
  Vicevärd: Jan Östring Solgatan 28 I
  HSB representant: Börje Risberg
  Valberedning: Lars Karlsson, Maija Himanen, Tomasz Striner
  HSB Fullmäktig: Jan Östring, suppleant Fredrik Nordbladh
 79. Brf Sandmöllan, Årsred. 2006
  Sandmöllan (enl årsredovisning), 95 medlemmar:
  Ordförande Sven Hall
  Vice ordförande Kerstin Svalin
  Sekreterare Sven-Malte Svensson
  Studieorganisatör Kerstin Svalin
  Ledamot och vicevärd Lars Malmquist
  Ledamot Eva Larsson
  Utsedd av HSB Maria Bengtsson
  Suppleant Christian Skånhed
  Suppleant Samy Kiiskinen
  Revisor Gert Merkland, Inger Merkland (!!!), BoRevision AB
  Valberedning: Gert Merkland (!!!), Christian Skånhed
  HSB Fullmäktig: Lars Malmquist, ersättare Sven Hall
  Vicevärd: Lars Malmquist
 80. Brf Siktet, Årsred. 2005, Eniro
  Siktet (enl årsredovisning), 106 medlemmar:
  Ordförande Thomas Cronqvist
  Vice ordförande Per Nilsson
  Sekreterare Patrick Holmgren
  Studieorganisatör -
  Ledamot Sven-Åke Nilsson
  Utsedd av HSB Börje Mile
  Suppleant Lisbeth Jönsson
  Suppleant Anette Assarsson
  Revisor Agneta Möller, Jenny Klang, BoRevision AB, suppleant Ann-Kristin Wollin
  Valberedning: Agneta Möller, Jenny Klang
  HSB Fullmäktig: Thomas Cronqvist, ersättare Per Nilsson
  Vicevärd: ?
 81. Brf Silversmeden, brf.silversmeden@bolina.hsb.se, Årsred. 2006 saknas, Hitta
  355 medlemmar.
  Sedan årsmötet oktober 2006 består styrelsen av följande personer.
  Ordförande: Inger Pålsson
  Vice ordförande: Gunnel Åstrand
  Sekreterare: Jan Sjölund
  Studieorganisatör: Anne Bengtsson
  Utsedd av HSB: Lars-Göran Angelin
  Suppleant: Mats Servin
  Suppleant: Birgitta Sjöberg
  Revisorer Arne Persson, Anders Ljungdahl, Suppleanter: Hans Johansson Margareta Rasmusson
  Valberedning: Inger Sandberg, Nikola Grgic, Anders Kempe (avflyttat från föreningen)
  HSB Fullmäktig: Inger Pålsson, suppleant Inger Sandberg
  Vicevärd: ?
 82. Brf Sjöhem, Årsred. 2006
  Sjöhem (enl årsredovisning), 31 medlemmar:
  Ordförande Lars Persson
  Vice ordförande Carina Skärpe
  Sekreterare Kathleen Frost-Hansen
  Studieorganisatör -
  Ledamot Anders Åhlin
  Ledamot Linda Rehnström
  Utsedd av HSB Inger Dahlgren
  Suppleant Johan Åkesson
  Suppleant Bo Andersson
  Revisor Bogusia Malm, suppleant Tommy Kvist, BoRevision AB
  Valberedning: Carina Skärpe, Maria Persson, Jeanette Ljungström
  HSB Fullmäktig: Lars Persson, suppleant Carina Skärpe
  Vicevärd:
 83. Brf Skutskeppare
 84. Brf Sköldbågen, Årsred. 2006
  Sköldbågen (enl årsredovisning), 13 medlemmar:
  Ordförande Birgitta Törnberg
  Vice ordförande Lena Wismar
  Sekreterare Agneta Jakobsson
  Studieorganisatör Kwame Sakwanda
  Ledamot Lena Erisman
  Ledamot Lisa Karinsdotter Pålsson
  Ledamot Elsy Helgesson
  Ledamot Bengt Josefsson
  Ledamot Lena Hallberg
  Ledamot Charlotte Hamilton
  Utsedd av HSB Lena Wismar
  Suppleant Fredrik Pålsson
  Suppleant Christina Tunbjer
  Suppleant Anna Alonso Lavén
  Revisor Birgitta Spjuth, BoRevision AB
  Valberedning: Styrelsen
  HSB Fullmäktig: Birgitta Törnberg, suppleant Elsy Helgesson
  Vicevärd: ?
 85. Brf Solbacken, brf187.solbacken@bolina.hsb.se, Årsred. 2005, Eniro, CERTIFIERAD!
  Solbacken (enl årsredovisning), 45 medlemmar:
  Ordförande Ulla Lilja
  Vice ordförande och Sekreterare och vicevärd Ingvar Nilsson
  Studieorganisatör Ulla Lilja
  Ledamot Kurt Hylén
  Utsedd av HSB Bo Westerlund
  Suppleant Lars G Svensson
  Suppleant Gunnel Johansson
  Revisor Ingmar Jönsson, Börje Sjökvist, BoRevision AB, suppleant Agneta Sten Moberg
  Valberedning: Agneta Sten Moberg, Georg Collin
  HSB Fullmäktig: Ulla Lilja suppleant Ingvar Nilsson
 86. Brf Spelmannen, Årsred. 2006, Eniro
  Spelmannen (enl årsredovisning), 238 medlemmar:
  Ordförande och Vicevärd Uno Persson
  Vice ordförande & HSB-representant Monica Nilsson
  Sekreterare Roul Söderblom
  Studieorganisatör -
  Ledamot & miljöansvarig Kennie Sjöström
  Ledamot Bert Freij
  Utsedd av HSB Monica Nilsson
  Suppleant och Fritidsansvarig Kristina Björk
  Suppleant Bengt Wedberg
  Suppleant för HSB-representanten Lars-Göran Angelin, HSB Malmö
  Revisor Gunilla Mellqvist Thuresson och Walter Congiu, BoRevision AB, suppleant Gunnar Cronhamn och Jörgen Rasmusson
  Valberedning: Gun Blomliden (sammankallande), Gunilla Erlandsson
  HSB Fullmäktig: Kennie Sjöström, suppleant Bengt Wedberg
  http://www.spelmannen.com/
  Styrelsen på 5 personer i denna förening med 238 medlemmar har erhållit ett kollektivt arvode på 1,1 basbelopp att föredela internt.
 87. Brf Steglitsen, Årsred. 2006
  Steglitsen (enl årsredovisning), 23 medlemmar:
  Ordförande Birgitta Andersson
  Vice ordförande och vicevärd Göran Andersson
  Sekreterare Christel Grevstad
  Studieorganisatör Christel Grevstad
  Ledamot Ingela Persson
  Utsedd av HSB Ingela Persson
  Suppleant Hans Ahlm
  Suppleant Edvard Schäfer
  Revisor Gerth Mathiasson, Britta Moberg, suppleant Margot Sjöstedt, BoRevision AB
  Valberedning: Anna-Greta Engvall (sammankallande) och Britta Moberg
  HSB Fullmäktig: Birgitta Andersson, suppleant Christel Grevstad
 88. Brf Stella, Årsred. 2006
  Stella (enl årsredovisning), 53 medlemmar:
  Ordförande Gunnar Olsson
  Vice ordförande Eva Ulfshagen
  Sekreterare Annakarin Johannesson
  Studieorganisatör Anne-Marie Ljung
  Ledamot Saga Paulsson
  Ledamot Marika Persson
  Utsedd av HSB Eva Ulfshagen
  Suppleant och vicevärd Kay Olsson
  Revisor Stig Eriksson, BoRevision AB
  Valberedning: Styrelsen
  HSB Fullmäktig: Annakarin Johannesson, ersättare Anne-Marie Ljung
  Vicevärd: Kay Olsson
 89. Brf Stettin, Årsred. 2006
  Stettin (enl årsredovisning), 30 medlemmar:
  Ordförande Håkan Ask
  Vice ordförande Bo Hedberg
  Sekreterare Britt Louise Lind
  Studieorganisatör Bo Hedberg
  Utsedd av HSB Per Larsson
  Suppleant Mattias Hellerstedt
  Suppleant Ingemar Nilsson
  Suppleant Andreas Öller
  Revisor Björn Klefbohm, Jonas Mårtensson, BoRevision AB
  Valberedning: Styrelsen
  HSB Fullmäktig: Håkan Ask, Bo Hedberg
  Vicevärd: Ingen
 90. Brf Strandbaden, Årsred. 2006
  Strandbaden (enl årsredovisning), oredovisat antal medlemmar (men minst 81 st):
  Ordförande Olle Lundström
  Vice ordförande Jörgen Andersson
  Kassör Lars Aulin
  Sekreterare Gunilla Setthammar
  Vice sekreterare Thomas Eliasson
  Studieorganisatör -
  Utsedd av HSB Jörgen Andersson
  Suppleant Gunnar Kahl
  Suppleant Kaj Magnusson
  Suppleant HSB Tommy Höst
  Revisor Hans Thunell, suppleant Ingvar Persson, BoRevision AB
  Valberedning: Kent Fransson, Jan Hellqvist
  HSB Fullmäktig: INGEN!!!
  Vicevärd: ?
 91. Brf Sälgen, Årsred. 2006, Hitta
  Sälgen (enl årsredovisning), 64 medlemmar:
  Ordförande Ann-Catrine Persson
  Vice ordförande och vicevärd Bengt Lenneryd
  Sekreterare -
  Studieorganisatör -
  Ledamot Fredrik Engsmar
  Ledamot Maj Thulin
  Ledamot Ingrid Ekenstierna
  Ledamot Bengt Lenneryd
  Utsedd av HSB Olle Broberg fr.o.m. 05-03-01
  Suppleant Christer Jeppson
  Suppleant Vakant
  Revisor Horst Kiebler, Jens Pressing, BoRevision AB, suppleant Siv Mårtensson
  Valberedning: Styrelsen
  HSB Fullmäktig: Ann-Catrine Persson, suppleant Maj Thulin
  Vicevärd: Bengt Lenneryd
 92. Brf Södermanland, Årsred. 2006
  Södermanland (enl årsredovisning), 20 medlemmar:
  Ordförande Jeanette Lagerborg
  Vice ordförande Malin Odenlund
  Sekreterare Henric Lellky
  Studieorganisatör och vicevärd Peter Holm
  Utsedd av HSB Alve Persson
  Suppleant och vicecärd Helena Tiliander
  Suppleant Fredrik Nilsson
  Revisor Titti Qvarnström, suppleant Hamid Bolbol Moghadam, BoRevision AB
  Valberedning: Samma som revisorer
  HSB Fullmäktig: Henric Lellky (HSB Malmös styrelse), suppleant Jeanette Lagerborg
  Vicevärd: Helena Tiliander och Peter Holm på timbasis
 93. Brf Södertorp, brf194.sodertorp@bolina.hsb.se, Årsred. 2008, Hitta
  527 medlemmar år 2002.
  I föreningens styrelse sitter följande:
  ordförande, Rolf Bergeryd
  vice ordförande, Benthon Tisell
  sekreterare, Göte Karlsson
  studieorganisatör, Lars-Erik Johansson
  ledamot, Lars-Erik Johansson
  ledamot, Agneta Söderbom
  HSB ledamot, Benthon Tisell
  suppleant, Agneta Sandgren
  suppleant, Yvonne Nejdefalk
  Valberedning: Per-Olof Bengtsson (sammankallande) Bo Rennstam, Magnus Arwald
  HSB Fullmäktig: Rolf Bergeryd, Göte Karlsson, ersättare Lars-Erik Johansson och Agneta Söderborn
  Vicevärd Robert Schultz
 94. Brf Sölve, Årsred. 2006
  Sölve (enl årsredovisning), 70 medlemmar:
  Ordförande Håkan Adolfsson
  Vice ordförande Camilla Schavon
  Sekreterare Stefan Persson
  Studieorganisatör Nella Campa
  Ledamot Nicklas Andersson
  Ledamot Desirée Esgard
  Utsedd av HSB Lennart Persson
  Suppleant Per Eklund
  Suppleant Tomas Eisner
  Revisor Olof Huldt, Magnus Flodmark, BoRevision AB
  Valberedning: -
  HSB Fullmäktig: Camilla Schavon och Håkan Adolfsson (DE VET INTE ATT DE BARA HAR EN FULLMÄKTIG)
  Vicevärd: ?
 95. Brf Tallen, Årsred. 2006
  Tallen (enl årsredovisning), 52 medlemmar:
  Ordförande Gunilla Nord
  Vice ordförande Louis Andersson
  Sekreterare Maja Tabich
  Studieorganisatör Maja Tabich
  Ledamot Alvar Norén
  Utsedd av HSB Fredrik Limås
  Suppleant Kirsti Seppä
  Suppleant Kajsa Sundberg
  Revisor Eva Hansson, Jenny Brandt, BoRevision AB
  Valberedning: Barbro Delin, Kajsa Sundberg
  HSB Fullmäktig: Maja Tabich, suppleant Louis Andersson
  Vicevärd: Gerry Nilsson
 96. Brf Tapperheten 5, Årsred. 2006
  Tapperheten 5 (enl årsredovisning), 47 medlemmar:
  Ordförande Peter Lijekvist
  Vice ordförande John-Åke Arthursson
  Sekreterare Inrene Skytt
  Studieorganisatör Ulla Nilsson
  Utsedd av HSB Wivian Petersson
  Suppleant och vicevärd Lars Åhlund
  Suppleant Håkan Svennerstedt
  Revisor Miriam Hilario, Gustav Botvid, BoRevision AB
  Valberedning: Mattias Nilsson, Anna Persson
  HSB Fullmäktig: Peter Lijekvist, suppleant Ulla Nilsson
 97. Brf Tapperheten 6, Årsred. 2006
  Tapperheten 6 (enl årsredovisning), 45 medlemmar:
  Ordförande och vicevärd Håkan Ahlström
  Vice ordförande / Studieorganisatör Paris Amasalidis
  Sekreterare Cecilia Hansson (avgick 2/5 05)
  Utsedd av HSB Eva Strandberg
  Suppleant Mats Carlsson ("ersättare för Cecilia")
  Suppleant Karin Ohlsson
  Revisor Jimmy Regnér, Patrik Svensson, suppleant Danuta Bernhard, BoRevision AB
  Valberedning: Jimmy Regnér, Patrik Svensson
  HSB Fullmäktig: Håkan Ahlström, suppleant Paris Amasalidis
 98. Brf Tapperheten 7, Årsred. 2006
  Tapperheten 7 (enl årsredovisning), 43 medlemmar:
  Ordförande Erwin Wunderlich
  Vice ordförande Alve Persson
  Sekreterare Mona Wunderlich (!!!)
  Studieorganisatör Camilla Bengtsson
  Utsedd av HSB Alve Persson
  Suppleant Magnus Nilsson
  Suppleant Daniel De-Captretz
  Revisor Bengt Lagerborg, Rita Wahlberg, suppleant Mats Nilsson, BoRevision AB
  Valberedning: Bengt Lagerborg, Rita Wahlberg
  HSB Fullmäktig: Erwin Wunderlich, suppleant Mona Wunderlich
  Vicevärd Erwin Wundserlich (Min kommentar: tycks vara en familjeägd HSB Brf)
 99. Brf Tofta, Årsred. 2006, Hitta
  Tofta (enl årsredovisning), 77 medlemmar:
  Ordförande Peter Svensson
  Vice ordförande Stig Lövgren
  Sekreterare Nora Klaussmann-Berggren
  Studieorganisatör Nora Klaussmann-Berggren
  Ledamot Magnus Larsson
  Ledamot och Vicevärd Anders Henrik-Klemens
  Utsedd av HSB Stig Lövgren
  Suppleant John Börgdal
  Suppleant Susanne Dunér
  Revisor Paul Alm, BoRevision AB, suppleant Patrik Bredberg
  Valberedning: Bror Björck, suppleant Ann Liedberg
  HSB Fullmäktig: Nora Klaussmann-Berggren, suppleant Anders Henrik-Klemens
  Vicevärd: Anders Henrik-Klemens
 100. Brf Torbjörn, brf.torbjorn@bolina.hsb.se, Årsred. 2006, Hitta
  Torbjörn (enl årsredovisning), 160 medlemmar:
  Ordförande John Wedel
  Vice ordförande Jan Andersson
  Sekreterare / Studieorganisatör Monica Thornberg
  Ledamot Folke Persson
  Ledamot och vicevärd Richard Roos
  Utsedd av HSB Jan Andersson
  Suppleant Per-Erik Nilsson
  Suppleant Tobias Andersson
  Revisor Marie Roos, Gert Paulsson, BoRevision AB. suppleant Stig Rudin och Sven Flemin
  Valberedning: John Wedel
  HSB Fullmäktig: John Wedel, Folke Persson
 101. Brf Torekov, Årsred. 2006
  Torekov (enl årsredovisning)m 67 medlemmar:
  Ordförande och vicevärd Michael Andersen
  Vice ordförande Agne Ohlsson
  Sekreterare Jonas Lindgren
  Studieorganisatör Pernilla Sjöström
  Ledamot Berth Hammarlund
  Utsedd av HSB Agne Ohlsson
  Suppleant Gorban Aliak
  Suppleant Alexander Pavkovic
  Suppleant Tommy Wallström
  Suppleant HSB Börje Mile
  Revisor Linus Svensson, Håkan Lindén, BoRevision AB
  Valberedning: Linus Svensson, Håkan Lindén
  HSB Fullmäktig: Michael Andersen, suppleant Jonas Lindgren
 102. Brf Tornfalken, tornfalken@bolina.hsb.se, brf167.tornfalken@bolina.hsb.se, brf.tornfalken@bolina.hsb.se, Årsred. 2008, Hitta #1, Hitta #2
  346 medlemmar.
  Sedan årsmötet oktober 2006 består styrelsen av följande personer.
  Ordförande: Snezi Lofteborn
  Vice ordförande: Sanja Buzuk
  Sekreterare: Claes Gannfelt
  Studieorganisatör: Wiktor Kentander
  Utsedd av HSB: Lars-Göran Angelin
  Suppleant: Roland Wahlberg
  Suppleant: Alma Saric
  Revisorer Margareta Persson, Margita Mauritsson, Suppleanter; Gudrun Linder, Viveka Carlqvist
  Valberedning: Berit Christoffersson, avgått under året, Kjell Kärrman, avgått under året, Birgitta Andersson, avgått under året
  HSB Fullmäktig: Snezana Lofteborn, Britt-Marie Ljunberg/Wiktor Kentander, suppleant Sanja Buzuk och Helen Sjöbäck
  Vicevärd: Lars Pettersson
 103. Brf Trädgården, Årsred. 2006
  Trädgården (enl årsredovisning), 26 medlemmar:
  Ordförande och vicevärd Christer Pedersen
  Vice ordförande Kent Staaf
  Sekreterare Lis Nilsson
  Studieorganisatör Jack Liedberg
  Ledamot Anders Enkvist
  Ledamot Adem Murati
  Utsedd av HSB Kent Staaf
  Suppleant Bertil Bäckvall
  Suppleant Lis Nilsson
  Revisor Eva Rosvall, BoRevision AB, Anette Karlsson
  Valberedning: Anette Karlsson, Erik Paulcen
  HSB Fullmäktig: Christer Pedersen, suppleant Anders Enkvist
 104. Brf Tärningholm, Årsred. 2006
  Tärningholm (enl årsredovisning), 26 medlemmar:
  Ordförande Susanne Wändel
  Vice ordförande Stefan Hansson
  Sekreterare Jenny Palmqvist
  Studieorganisatör -
  Ledamot Håkan Möller
  Utsedd av HSB Bibbi Lind-Wiberg
  Suppleant 1 Lucas Andersson
  Suppleant 2 Sofia Andersson
  Revisor Peter Jacobsson, Lars Eirk Broman, suppleant Martin Inghardt, BoRevision AB
  Valberedning: Håkan Möller, Lisbeth Juth
  HSB Fullmäktig: Susanne Wändel, suppleant HSB-representant Bibbi Lind-Wiberg
  Vicevärd: ?
 105. Brf Utanverket, Årsred. 2002, Eniro
  122 medlemmar.
  I föreningens styrelse sitter följande:
  Ordförande, Stefan Nilsson
  Vice ordförande, Jan Edman
  Sekreterare, Jörgen Lindberg
  Studieorganisatör, Klas Skogmar
  Ledamot, Klas Skogmar
  HSB Ledamot, Claes Mortin
  Suppleant, Catinca Wihlborg
  Suppleant, Ramak Rezai-Yazdi
  Revisor: Stig Wahlfired, Sonja Ahlström, suppleant Bent Svensson och Dag Lindström, BoRevision AB Valberedning: Gunilla Gunnarsson-Ask, Anna Karni, Christina Svensson
  HSB Fullmäktig: Anna Ajde, suppleant Carla Jorge
  Vicevärd: Leif Rosén
 106. Brf Vadsbo, Årsred. 2006, Hitta
  Vadsbo (enl årsredovisning), 142 medlemmar:
  Ordförande Sven-Olof Dahl
  Vice ordförande Arne hanell
  Sekreterare Vera Lazarevic
  Studieorganisatör Vera Lazarevic
  Ledamot Karolina Källoff
  Utsedd av HSB Ann-Britt Blixt
  Suppleant Anna-Dam Gustafson
  Suppleant och vicevärd Gunilla Book
  Revisor Inger Asker, Rosemarie Hagelborn, suppleant Ulf Ekman, BoRevision AB
  Valberedning: Gunhild Lönn, Anna-Lisa Hedgårds
  HSB Fullmäktig: Sven-Olof Dahl
 107. Brf Vapensmeden
 108. Brf Vesslan, brf027.vesslan@bolina.hsb.se, Årsred. 2007, Hitta
  147 medlemmar.
  I föreningens styrelse sitter följande:
  Ordförande, Bo Blomkvist
  Vice ordförande, Arne Axrup
  Sekreterare, Jan Friberg
  Studieorganisatör, Per Larsson
  Ledamot, Ulf Wahlgren
  Ledamot, Per Larsson
  HSB ledamot, Arne Axrup
  Suppleant, Anette Belfrage
  Suppleant, Ola Bjuvsten
  Valberedning: Kjell Magnusson (sammankallande), Mats Andersson, Ingrid Thulin
  HSB Fullmäktig: Bo Blomkvist, suppleant Per A Larsson
  Vicevärd: Jan Friberg
 109. Brf Visenten, brf.visenten.ordforande@bolina.hsb.se, Årsred. 2005, Eniro
  Visenten (enl årsredovisning), 86 medlemmar:
  Ordförande Gyögy Sárosi
  Vice ordförande Evert Löfgren
  Sekreterare Ilona Ostojic
  Studieorganisatör Thommy Karlsson
  Utsedd av HSB Ingrid Holmberg
  Suppleant Mats Bunner
  Suppleant Martin Fredlund
  Revisor Nicolas Rosengren, Karl-Gunnar Östberg, BoRevision AB, suppleant Birgitta Sandin
  Valberedning: Stefan Andersson, Karin Fransson, suppleant Vincent Giardino
  HSB Fullmäktig: Gyögy Sárosi, suppleant Evert Löfgren
  Vicevärd: Ulf Mårtensson 0708-536093
 110. Brf Väbeln, brf.vabeln@bolina.hsb.se, Årsred. 2006
  Väbeln (enl årsredovisning), 31 medlemmar:
  Ordförande och vicevärd Mats Anderberg
  Vice ordförande Göran Green
  Sekreterare Gunnel Ahlcrona
  Studieorganisatör Ingrid Lindén
  Utsedd av HSB Jan Östring
  Suppleant Andreas Selbjer
  Suppleant Helena Hölerman (flyttat)
  Revisor Ulla Lindwall, Elsa-Maria Nilsson, BoRevision AB, suppleant Jonas Nordin
  Valberedning: Kerstin Green, Charlotte Sellbjer, suppleant Elsa-Maria Nilsson
  HSB Fullmäktig: Mats Anderberg, suppleant Anders Green
  Vicevärd: Mats Anderberg
 111. Brf Värby, Årsred. 2006
  Värby (enl årsredovisning), 57 medlemmar:
  Ordförande och vicevärd Kent Lindström
  Vice ordförande Stig Lövgren
  Sekreterare Bodil Karlsson
  Studieorganisatör Bodil Karlsson
  Ledamot Percy Ronnelin
  Ledamot Bo Viberg
  Utsedd av HSB Stig Lövgren
  Suppleant Therese Borgström
  Suppleant Mikael Steiner
  Revisor Michael Johansson, suppleant Caroline Persson, BoRevision AB
  Valberedning: Ann-Marie Forsberg, suppleant Richard Göransson och Björn Syde
  HSB Fullmäktig: Kent Lindström, ersättare Bodil Karlsson
  Vicevärd: Kent Lindström
 112. Brf Värjan, Årsred. 2006
  Värjan (enl årsredovisning), 39 medlemmar:
  Ordförande Fredrik Erlandsson
  Vice ordförande Conny Lindberg
  Sekreterare -
  Studieorganisatör Karl-Erik Nilsson
  Ledamot Susanne Grimsberg
  Ledamot Mia Lindhagen
  Ledamot Ing-Britt Moberg
  Utsedd av HSB Martin Svensson
  Suppleant Linda Jönsson
  Suppleant Lars Nigelius
  Revisor Anders Svensson, suppleant Peter Emgård, BoRevision AB
  Valberedning: Anders Svensson
  HSB Fullmäktig: Fredrik Erlandsson, suppleant Susanne Grimsberg
  Vicevärd: HSB BoService
 113. Brf Västergård, Årsred. 2006
  Västergård (enl årsredovisning), 19 medlemmar:
  Ordförande och vicevärd Stig Eriksson
  Vice ordförande Michael Nilsson
  Sekreterare Lena Nilsson
  Studieorganisatör Marcus Lindberg
  Ledamot Nils-Erik Lundblad
  Utsedd av HSB Lena Nilsson
  Suppleant Ulrika Axelsson
  Suppleant Nils-Erik Christensson
  Revisor Arne Jönsson, BoRevision AB
  Valberedning: Nils-Erik Lundblad
  HSB Fullmäktig: Nils-Erik Lundblad
  Vicevärd Mats Nilsson tillsammans med Stig Eriksson
 114. Brf Västra Ingelstad, Årsred. 2006
  Västra Ingelstad (enl årsredovisning), 21 medlemmar:
  Ordförande Harri Orava
  Vice ordförande Johnny Hortén
  Sekreterare Thobias Ligneman
  Studieorganisatör Harri Orava
  Ledamot Johnny Hortén (???)
  Utsedd av HSB Maria Bengtsson (avgått 30 juni 2005)
  Suppleant Margit Persson
  Suppleant Wivecca Ericsson
  Revisor Ann Westam, BoRevision AB, suppleant Richard Wind
  Valberedning: -
  HSB Fullmäktig: Harri Orava, suppleant Johnny Hortén
  Vicevärd: Styrelsen
 115. Brf Vättern, brf.vattern@bolina.hsb.se, Årsred. 2006
  Vättern (enl årsredovisning), 59 medlemmar:
  Ordförande Michael Hansson / Rolf Olsson
  Vice ordförande Inger Löfquist utsedd av HSB
  Sekreterare Marcus Andersson
  Studieorganisatör Peter Lundgren
  Ledamot Solveig Gyllander
  Ledamot Sonja Sjöstedt / Eva-Britt Manfredsson
  Utsedd av HSB Agne Ohlsson
  Suppleant Peter Lundgren
  Suppleant Björn Törnquist
  Revisor Bengt Berggren, Paul Blixt, suppleant Maj-Lis Johansson, BoRevision AB
  Valberedning: Elon Gyllander även vicevärd (sammankallande), Kurt Karlsson, suppleant Alejandra Correa
  HSB Fullmäktig: Marcus Andersson, suppleant Björn Törnquist
  Vicevärd: Elon Gyllander
 116. Brf Ängdala, brf.angdala@bolina.hsb.se, Årsred. 2008
  Ängdala (enl årsredovisning), 100 medlemmar:
  Ordförande och vicevärd Piero Wahlgren
  Vice ordförande Susanne Larsson
  Sekreterare Eva Assarsson
  Studieorganisatör Anette Österling
  Ledamot Susanne Larsson
  Utsedd av HSB Cecilia Bothén
  Suppleant Lars Assarsson
  Suppleant Thiomir Savic
  Revisor Anita Drefaldt, Britt-Marie Linde, suppleant Mikael Norlin, BoRevision AB
  Valberedning: Sven Linde, suppleant Carina Wahlgren
  HSB Fullmäktig: Piero Wahlgren, suppleant Susanne Larsson
 117. Brf Ärö, Årsred. 2006
  Ärö (enl årsredovisning), 71 medlemmar:
  Ordförande Lars Delin
  Vice ordförande Mats Mattson
  Sekreterare Mats Christiansson
  Studieorganisatör -
  Ledamot Bernt Waldemarsson
  Ledamot Gun-Britt Lloyd
  Utsedd av HSB Bibbi Lind-Wiberg
  Suppleant Andreas Haltnes
  Suppleant Slavi Silwer-Tholson
  Revisor Olivera Grujic, Anders Berg, BoRevision AB
  Valberedning: Styrelsen
  HSB Fullmäktig: Bernt Waldemarsson, suppleant Mats Christiansson
  Vicevärd: HSB BoServiceFöljande saknar helt eller delvis aktuell årsredovisning, ev. beroende på att de har förvaltningen på annat håll än HSB.

1 Brf Abboten
2 Brf Adjutanten
   Brf Almedal
3 Brf Anneberg
4 Brf Artisten
5 Brf Astern
6 Brf Berguven
7 Brf Beritta Gurris
8 Brf Bjärshög
9 Brf Blåklinten
10 Brf Båtyxan
11 Brf Bärnstenen
12 Brf Dalgården
13 Brf Duvhöken
14 Brf Eken
15 Brf Ellstorp
16 Brf Eriksfält
17 Brf Friheten
18 Brf Godheten
19 Brf Huggaren
20 Brf Ida
21 Brf Idogheten
22 Brf Jacob
23 Brf Jacob Persgården
24 Brf Kasper
25 Brf Kastanjen
26 Brf Konstnären
27 Brf Kroksbäck
28 Brf Kronotorp
29 Brf Lindeborg
30 Brf Manligheten
31 Brf Myrstacken
32 Brf Nibelungen
33 Brf Näset
34 Brf Olga 8
35 Brf Oshögavången
36 Brf Oxeln
37 Brf Pildammen
38 Brf Ribe
39 Brf Rosenvång 2
40 Brf Ryttmästaren
41 Brf Skogsmården
42 Brf Skutskeppare
43 Brf Sofieholm
44 Brf Sparvhöken
45 Brf Södertorp
46 Brf Tapperheten 4
47 Brf Utanverket
48 Brf Valby
49 Brf Vapensmeden
50 Brf Vindrosen
51 Brf Ymer
52 Brf ÄrlanOBS! Om du skulle hitta en felaktig uppgift om någon brf här eller vill göra tillägg så kontakta mig eller skriv om detta i forumet!

Första sidan...

Se även
Styrelsearvoden för bostadsrättsföreningar i Malmö

Brf:ar inom HSB Malmö, per kommun
Bostadsrättsföreningar i Malmö fastigheter

HSB Malmös årsstämma 2008 (och tidigare år)
Närvarande fullmäktigeledamöter

Bostadsrättsföreningar i Malmö

HSB-ledamöter i HSB Malmö

Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)


  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan


© 2009 - Uppdaterad 2013-01-11