Motioner till HSB Malmö, 2009

MOTION # 0.

Inledning:
 1. Försäljning Turning Torso och Turning Torso Gallery - En medlemsfråga
 2. REVIDERING AV LÖNESÄTTNING OCH FÖRMÅNER FÖR VD

  28-4 HSB Malmös styrelse utreder sig själv!

  28-5 Avtal med Ernst & Young sägs upp med omedelbar verkan

RESULTAT AV MOTIONER 2008

Som förslag till beslut för 178 motioner (och betydligt fler yrkanden) har styrelsen gett;
- 136 "Anse besvarad" (= avslag)
- 41 "Avslag"
- 1 "Bifall" (delvis) !!! !!! !!!

I praktiken 177 avslag och ½ bifall från styrelsen för 178 motioner!

Alltså endast ½ bifall på ca. 700 yrkanden!


Skamliga svar från styrelsen
Samtliga svar från styrelsen på motionerna 2008 var skamligt utformade.


Inga svar!
Inte ett enda svar på en enda fråga hade givits till motionerna.

Först utlovar HSB Malmö att svara på alla frågor. Efter bara någon vecka bryter HSB Malmö detta löfte. Detta toppas sedan med att styrelsen vägrar att svara på alla frågor såväl i motionerna som på stämman där styrelsen enligt lag måste svara.


HSB Malmös många hemligheter
Under 2008 har vi gång på gång fått höra från VD Michael Carlsson att alla frågor ska besvaras. Samtidigt kan vi se att det finns många frågor som HSB Malmö blåvägrar att svara på. Det finns tydligen en hel del som organisationen HSB Malmö vill dölja för medlemmarna.


Frågor återkommer till dess att seriösa svar ges!
Samtliga frågor som HSB Malmö inte besvarar under året måste därför fortsättningsvis att göras om till motioner. Samtliga frågor i motionerna som inte besvaras av styrelsen måste återkomma varje år som motioner, och utvecklas, till dess att de besvaras.

MOTION #27A

Fråga till styrelsen/VD

 1. När (om någonsin) beräknar HSB Malmö att Turning Torso ska börja gå med vinst, inberäknat samtliga kostnader/förluster avseende Turning Torso?
Turning Torso
HSB Malmös högkvarter
Byggt av medlemmarnas pengar
hotpot.se/forum

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


Mer fakta om Turning Torso, HSB Malmö

"Ekonomin i Turning Torso är en företagshemlighet, jämförbar med receptet på Coca-Cola" (2006)

Sydsvenskans artikelserie om Turning Torso (2014)

Försäljning av Turning Torso och Turning Torso Gallery! (2008) - Motion

Försäljning av Turning Torso och Turning Torso Gallery! (2012) - Motion

Information om när Turning Torso kan börja gå med vinst (2012) - Motion

Information om Turning Torso (2012) - Motion

Kompletta kalkyler över TT (2012) - Motion

Den ekonomiska verkligheten i Turning Torso (2010)

HSB Malmö riskerar ännu stor skattesmäll pga Turning Torso - Skånskan.se (2011)

När kostnaderna för Turning Torso skenade... (2011)

Sålde tolv fastigheter för att rädda Turning Torso, skattesmäll (2010)

Nya budet på Torson - över två miljarder (2008) - Kvp

HSB kan sälja Turning Torso - Skånskan.se (2010)

Sanningen om försäljning av Turning Torso (2008)

HSB-medlemmar får betala dyrt för att se sin egendom, Turning Torso (2008)

Hel våning outhyrd i Turning Torso (2011)

BRF bildad i Turning Torso, Malmö (2009)

HSB Turning Torso får ny färg (2009)

Turning Torso läcker - Sydsvenskan (2010)

Turning Torso tål inte regn (2010)

Elfel slog ut hela Turning Torso - Expressen (2011)

Leka med LEGO (Turning Torso). Senaste infallet från seriösa HSB Malmö (2011)

Turning Torso som pepparkaka (2010)

HSB Malmös Underverk... Turning Torso, Malmö? (2008)

HSB Malmös hemsida... om Turning Torso (2011)

HSB Malmös prioritering på sin hemsida, Turning Torso (2009)

Turning Torso istället för nytt torg - Sydsvenskan (2009)

Turning Torso, ett skrytbygge tills de fick se räkningen (2009)


Allt om hur HSB lurade av medlemmarna 50 miljoner kronor (2005-2007)

Urkundsförfalskning av HSB Malmös styrelse? (2007)

Pengar ger förtur till HSB-lägenheter (2011)

Vad händer i Turning Torso? (2008)

MOTION #27B

Fråga till styrelsen/VD

 1. Vad hände med det "seriösa" bud som HSB Malmö påstod sig ha fått på Turning Torso (enligt dåvarande VD:s uttalande till media)?

  Från vem?


Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #27C

Fråga till styrelsen/VD

 1. På vilken nivå anser styrelsen ett bud ska ligga för att det ska bli aktuellt att sälja Turning Torso (=affärshemlighet)?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #27D

Frågor till styrelsen

 1. Vad är styrelsens och VD:s syn på att sälja Turning Torso?

  Redovisas före stämman med konkreta fördelar och nackdelar (exkl. ej relevanta synpunkter som att Turning Torso är till "glädje" för regionen och för dem som arbetar på HSB Malmö).

 2. Vad ser styrelsen för fördelar och nackdelar med att sälja Turning Torso, ur strikt ekonomisk synvinkel?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #27E

Frågor till styrelsen/VD

Produktionskostnaderna för TT uppges ligga på 1,6 miljarder kronor och för TT Gallery på 265 miljoner kronor. Värdet på TT uppgavs för en tid sedan ligga på 2 miljarder kronor (okänt hur mycket TT Gallery värderas till).
 1. Hur mycket är TT och TT Gallery värderat till idag?

 2. Vad ligger driftskostnaderna på?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #27F

Fråga till styrelsen

 1. Hur förklarar HSB Malmös styrelse att styrelsen inte ens tagit upp en så viktig fråga som en ev. försäljning av Turning Torso på något styrelsemöte?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #27G

Frågor till styrelsen

 1. Hur mycket av Turning Torso subventioneras av HSB idag (dvs hur stor hyra betalar HSB för alla sina våningar i Turning Torso)?

 2. Hur många våningar utnyttjas av HSB idag av Turning Torso?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #27H

Fråga till styrelsen/VD

 1. Vilka kostnader/inkomster gäller för HSB Malmös lokaler på Föreningsgatan?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #27 (f.d. #35)

Försäljning av Turning Torso och Turning Torso Gallery!

Bakgrund:
I SDS (i början av januari 2008) kunde vi läsa att det då eventuellt skulle kunna gå att sälja Turning Torso "med vinst".

Tur att vi har media så att vi medlemmar i alla fall får någon information om vad som händer inom HSB Malmö. Inte ens på HSB Malmös webbplats läggs det ut någon information om Turning Torso (varken före eller efter informationen i SDS).

Men om det nu skulle vara sant att HSB Malmö har sådan tur att Turning Torso i viss aspekt låg på plus tack vare de generellt ökade fastighetspriserna under 2007 så är det min mening att det bara är att sälja, i ren respekt för medlemmarna, som inte tycks vara av riktigt samma åsikt som HSB Malmö och dess styrelse.

Enligt f.d. VD så överstiger värdet på Turning Torso produktionskostnaderna (1,865 miljarder kronor, inklusive Turning Torso Gallery). Det hade varit bra om värdet på TT överstigit produktionskostnaderna tillsammans med tillhörande kostnader, men om så ej är fallet kanske medlemmarna i HSB Malmö måste vara beredda på att acceptera denna förlust?

Jag misstänker att en av anledningarna till att ingen information om den f.d. VD:ns (och styrelsens) syn på Turning Torso gått ut till medlemmarna, varken via HSB Malmös webbplats eller i ett pressmeddelande, är just för att det ska vara SDS som gjort formuleringarna om Turning Torso, och inte HSB Malmö. Eller har jag fel?

Bara en gissning
Att värdet på Turning Torso eventuellt (om man läser SDS noga ser man att det bara är en gissning från HSB Malmö) överstiger själva produktionskostnaderna är alltså inte riktigt samma sak som att HSB Malmö kan sälja Turning Torso utan förlust!

F.d. VD hävdar, enligt SDS, att HSB Malmö i oktober 2007 fått in ett bud på Turning Torso som dåvarande (styrelsens åsikt = ?) betraktade som seriöst (vad nu det innebär).

Försäljning av Turning Torso en styrelsefråga?
F.d. VD understryker att det är en styrelsefråga om TT ska säljas. Men jag har lite svårt att se hur styrelsen skulle kunna ta att beslut av denna omfattning när inte ens beslut tas om de mest grundläggande frågorna.

Dessutom så hävdar ju styrelsen själv att denna fråga aldrig ens varit uppe!

... eller är det ett ägardirektiv som gäller för försäljning av Turning Torso?
Därför vill jag formulera om det till att det är en medlemsfråga och inte en styrelsefråga!

I SDS kan vi läsa följande; "- Allt är till salu men jag vet inte vid vilken prisnivå. I de styrelsemöten jag deltagit i har frågan inte varit aktuell. Turning Torso är till stor glädje både för HSB och regionen, säger HSB Malmös styrelseordförande Alf Gustavsson."

Jag vet inte hur många som håller med mig, men mina kommentarer är följande.

 1. För det första så borde kanske styrelsens ordförande vara närvarande på fler styrelsemöten. Det låter som att den aktuella frågan varit aktuell på de styrelsemöten som ordföranden inte närvarat på.

 2. Sedan anser jag att det inte är HSB Malmös medlemmars ansvar och uppgift att glädja regionen med sina pengar på detta sätt. I en fråga där dessutom HSB Malmös medlemmar inte fått vara med och vara delaktiga i detta beslut (där Turning Torso byggdes med stöd av en rösts övervikt av de närvarande fullmäktigeledamöterna).

 3. Sedan tror jag att det råder delade meningar om ifall Turning Torso är till stor glädje för HSB. Det är säkert till glädje för styrelsen och HSB Malmös tjänstemän som häckar i Turning Torso på upp till 10 våningar av denna byggnad. Men för medlemmarna tror jag glädjen är något mindre.

  Medlemmarna kommer inte ens in i byggnaden, och ytterst få av HSB Malmös medlemmar har därför satt sin fot i detta "glädjens hus".
Jag anser med bakgrund av detta att Turning Torso ska säljas om det skulle vara sant att det finns någon som vill köpa Turning Torso.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Försäljning av Turning Torso och Turning Torso Gallery är ett ägardirektiv.

 2. Ägardirektivet är att Turning Torso och TT Gallery ska säljas.

 3. Försäljning av Turning Torso och Turning Torso Gallery till högstbjudande, om priset överstiger en viss summa, förslagsvis 2 miljarder kronor.
  Turning Torso och Turning Torso Gallery ska säljas om det är någon som bjuder ett pris som överstiger produktionskostnaderna (men helst över totalkostnaden).

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att försäljning av fast egendom ingår i styrelsens ansvarsområde.


Min kommentar till styrelsens svar:
Precis som att fullmäktige tog beslut om att bygga Turning Torso kan fullmäktige - i egenskap av föreningens högsta beslutande organ - ta beslut om att Turning Torso ska säljas.

Notera att styrelsen varken uppger sin syn på saken eller framför några argument för eller emot försäljning.

Styrelsen bemöter endast det första yrkandet (och egentligen inte ens det), varför styrelsens svar ej är applicerbart på övriga yrkanden! Således är styrelsens förslag till avslag praktiskt omöjligt att anta för stämman på dessa grunder!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
27. Försäljning av Turning Torso och Turning Torso Gallery

Det är styrelsens uppfattning att försäljning av fast egendom ingår i styrelsens ansvarsområde.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #27-2

Kompletta kalkyler över TT

 1. När kalkyler över kostnaden för Turning Torso presenteras så ska inte bara produktionskostnaderna uppges, utan samtliga kostnader ska räknas in, även t.ex. extrakostnader för inhysa HSB Malmö i en stor del av Turning Torso.

  Först därefter kan ägarna se hur stor förlust/vinst HSB Malmös medlemmar gör.

 2. Som beslutsunderlag för denna motion måste alla kostnader (alltså inte bara rena produktionskostnader) för Turning Torso redovisas senast på denna stämma

  Här nämnda kostnader och styrelsens/VD:s syn ska redovisas även i svaret till denna motion. I annat fall omöjliggör styrelsen för fullmäktige att få tid att tänka igenom hur man vill ha det.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #27-3

HSB Malmö ska informera innan media

 1. HSB Malmö ska i mesta möjliga mån inte ha media som enda informationskanal för vad som händer inom HSB (som det tidigare fungerat i vissa frågor).

  Dvs HSB Malmö måste ha som förutsättning att informationen om HSB Malmö ska först komma från HSB Malmös egna informationskanaler = större öppenhet!

  Om det skrivs om HSB Malmö i media ska HSB Malmö alltid parallellt använda sig även av andra informationskanaler, kanske främst HSB Malmös webbplats.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #28A

Frågor till styrelsen

Se framåt?
Gång på gång på gång får medlemmarna höra att vi ska titta framåt och glömma vad som hänt, varje gång ett fel eller misstag begås.

Någon backspegel finns inte.

Fel och misstag upprepas
Medlemmarna ska inte ens få ställa frågor om vad som gjorts för att felen och misstagen inte ska upprepas. Alltså upprepas många av felen och misstagen från styrelse till styrelse.

Ställ frågor till styrelsen!!!
Alla medlemmar, men alldeles särskilt naturligtvis fullmäktige måste vara vakna och ställa frågor. Det kan inte fungera om det bara är en handfull medlemmar som bryr sig.

Med anledning av VD-skandalen 2007-2008 inom HSB Malmö så skrev styrelsen långt om länge följande pressmeddelande;
"Det har krävts noggranna överväganden, tuffa beslut samt en gemensam strävan att
göra det som är bäst för HSB Malmö och dess medlemmar
".
 1. Tycker styrelsen verkligen att styrelsen gjort det som är bäst för medlemmarna med tanke på att revisorerna inte ens informerades förrän media kontaktade dem samt att HSB Malmö blev av med sin ordförande först genom att han efter x månader avgick själv, och inte genom att styrelsen såg till att han snarast avsattes av stämman?

 2. Maj-Britt Thulin understryker att f.d. VD själv valt att avgå för det som hela styrelsen försökt hemlighålla för medlemmarna in i det längsta.
  Hade det inte visat på lite handlingskraft i den kvarvarande delen av styrelsen om de kallat till en extrastämma för att avsätta en VD som lurar och bedrar alla på det mycket allvarliga sätt som han tycks ha gjort, enligt styrelsen?

 3. Varför tog styrelsen inte en extrastämma för att i demokratisk ordning reda ut frågor och ställa allt tillrätta?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #28B

Frågor till styrelsen

"VD har styrelsens förtroende"

Den 18/1 2008 kunde vi, efter medias information, i ett pressmeddelande läsa;
"Styrelsen har påbörjat omförhandling i positiv anda och VD har styrelsens förtroende".

I SkD (den 19/1 2008) kunde vi läsa följande;
"Vad gäller vd Lars Danielsson framhåller hon att styrelsen har fullt förtroende för honom".
 1. Hur är det möjligt att styrelsen har "fullt förtroende" för en av två parter där styrelsen tvingat den andra parten att avgå pga hans oegentligheter mellan dessa två parter?

 2. Frågan är när styrelsen förlorade sitt förtroende för VD, och varför, om det inte var några problem den 18/1?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #28C

Frågor till styrelsen

"Inga fantasivillkor"? Vad var då problemet?

Till SkD (den 19/1) svarar Maj-Britt Thulin;
"- Vi hoppas på en snabb lösning i samförstånd och det avtal vi vill ändra innehåller inte några fantasivillkor".

Notera att det här handlar om ett "avtal" trots att Peter Sjöberg på årsstämman 2008 hävdade att det inte var ett avtal det rörde sig om.
 1. Vad innebär denna kryptiska formulering?

  Om avtalet inte innehöll något speciellt, varför tvingade styrelsen med sitt agerade ordföranden att avgå för detta avtal?

 2. Vad har styrelsen för skäl till att inte visa avtalet mellan f.d. VD & ordförande?

  Vad är det som styrelsen vill dölja?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #28D

Frågor till styrelsen

 1. Hur kan styrelsen ha en arbetsordning där en ordförande bemyndigas att teckna avtal helt på egen hand, utan att styrelsen ens ska behöva känna till vad som tecknas mellan två personer (som dessutom är i en jävssituation pga sitt kompisskap även privat, och som resten av styrelsen säger sig ha känt till)?

 2. Det är en sak att en person i styrelsen kanske sköter förhandlingarna, men det slutgiltiga beslutet måste ovillkorligen tas av hela styrelsen, och det måste väl ändå styrelsen förstå? Styrelsens ledamöter kan inte svära sig fria här!

  Förstår inte styrelsen detta?

 3. Hur är det möjligt att både styrelse och revisorer lyckats vara helt ovetandes om f.d. VD:s och f.d. styrelseordförandes affärer ihop?

  Det visar ju på allvarliga brister i rutinerna, och medlemmarna har inte informerats om hur dessa luckor täckts upp.

 4. Exakt vilka konkreta förbättringar i rutinerna och regelverk har gjorts efter detta?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #28E

Frågor till styrelsen

 1. Har styrelsen rutiner idag för att skriva om VD-lönavtal och löneförhandlingar i styrelseprotokoll?

 2. Hur ser dessa rutiner ut?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #28F

Fråga till styrelsen/revisorer

 1. Hur vet revisor Peter Sjöberg att det har funnits en "diskussion" om att f.d. styrelseordförande hade mandat att förhandla?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #28G

Frågor till styrelsen

 1. Exakt hur var styrelseordförandens mandat formulerat i samband med VD-skandalen (avseende förhandling av VD-lön) enligt vem och hur kan någon veta vad som är sant när det inte finns något skriftligt?

 2. Exakt hur är styrelseordförandens mandat formulerat idag (avseende förhandling av VD-lön) enligt vem, och hur vet man vad som är sant om det det fortfarande inte finns något skriftligt?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #28H

Fråga till styrelsen och revisorerna

 1. Vad är det för avtal som Peter Sjöberg menar att det inte skrivits på?
  Mellan Alf G. och Lars D.?

  Vad har det för relevans om det inte finns något avtal som skrivits på
  (vilket Peter Sjöberg själv delvis erkänner att det inte är sant)?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #28I

Frågor till styrelsen och revisorerna

 1. Vad är det som gör att Peter Sjöberg definierar begångna fel som
  "missförstånd" och "räknefel"?

  Alltså, om man vill definiera fel och oegentligheter som "missförstånd" och "räknefel" så menar Peter Sjöberg att vad som helst kan tillåtas?


 2. Är inte Peter Sjöberg jävig att uttala sig, med tanke på hans mycket nära koppling med dem som han tog i försvar på årsstämman 2008?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #28J

Frågor till styrelsen och revisorerna

 1. Vem är revisor Peter Sjöberg att inför hela stämman hävda att ingen "betydande skada" har uppstått?
  Vad vet han om det?

  Vad vill Peter Sjöberg definiera som "betydande skada"?
  Och enligt vilket regelverk?
  S

  Är inte t.ex. bara det minskade förtroendet för HSB Malmö som styrelsen orsakat en rejält "betydande skada", om något? Skadan i form av minskat förtroendekapital måste vara stor!

  Bara det faktum att såväl VD som styrelseordförande fått gå visar väl tydligt nog på allvaret i detta?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #28K

Frågor till styrelsen och revisorerna

 1. "Absolut inget uppsåt", säger Peter Sjöberg om vad som hänt!
  Varför inte det?
  Vad baserar Peter Sjöberg detta påstående på?

  Peter Sjöberg tar här på ett synnerligen märkligt sätt parti för dåvarande VD och styrelseordförande!
  Detta är särskilt anmärkningsvärt med tanke på revisorns kopplingar till dåvarande VD och ordförande.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #28L

Frågor till styrelsen/revisorerna

 1. Varför kan styrelsens agerande inte definieras som "grov vårdslöshet", enl. Peter Sjöberg,
  - dels med tanke på att ingen skriftlig överenskommelse finns,
  - dels med tanke på att det tog över ½ år för styrelsen att ta tag i en så här viktig fråga, och
  - dels med tanke på att styrelsen inte informerade revisorerna förrän media kontaktade dem?


 2. Varför var bl.a. samtliga revisorer helt oinformerade om allt, trots att styrelsen hävdar att styrelseledamöterna vid ett flertal tillfällen, både enskilt och i grupp, framfört klagomål på styrelsens ordförande?

 3. Tycker styrelsen att problem inom styrelsen är internt för styrelsen och att inte ens revisorerna har rätt att få information om någon begår felaktigheter?

 4. Varför vill HSB Malmös styrelse inte vara öppen mot medlemmarna och informera om exakt vad ledamöterna framfört klagomål på (utöver de nya lönevillkoren)?

 5. Varför vill HSB Malmös styrelse inte vara öppen mot medlemmarna och i sin helhet redogöra för avtalet mellan de två nära vännerna, VD:n och styrelseordföranden?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #28M

Frågor till styrelsen och revisorer

 1. Så om VD:n en gång bara fått en grundlön så är sedan alla former av höjningar acceptabla eftersom det inte är "nya avtal", utan bara tillägg/"höjningar"... enligt revisor Peter Sjöberg?

  Om jag rånar en bank och lämnar tillbaka pengarna en månad senare, är det ok då?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #28N

Frågor till styrelsen

 1. Varför avsade f.d. VD:n sig sitt avgångsvederlag?

 2. Har f.d. VD:n fått någon annan form av "kompensation" som inte avslöjats?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #28O

Fråga till styrelsen

 1. Vad står det i protokollen om händelseförloppet efter att f.d. styrelseordföranden fått sitt mandat?

  Och vid vilka tillfällen?

  Står det inte i protokollen att frågan tagits upp om hur mycket f.d. VD:n fått av f.d. styrelseordföranden så har styrelsen inte efterfrågat information.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #28P

Fråga till styrelsen och revisorer

 1. Peter Sjöberg säger att han har ingen anledning att misstänka att man inte "behandlade frågan" vid "det mötet".

  Men frågan är väl snarare vad som rent konkret pekar på att frågan behandlades?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #28Q

Fråga till revisor Peter Sjöberg / styrelsen

 1. Det har funnits en "aktivitet" från styrelsens sida, enligt Peter Sjöberg.
  På ett tidigt stadium, hävdar Peter Sjöberg.

  Vad för aktivitet? Vid vilka tillfällen? Om vad?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #28 (f.d. #36)

REVIDERING AV LÖNESÄTTNING MED FÖRMÅNER FÖR VD

Bakgrund:

Den 18/1 2008 kunde vi läsa i media att dåvarande styrelseordförande lämnar sin post med omedelbar verkan och att Maj-Britt Thulin blir tillförordnad styrelseordförande.

Styrelsen ger ingen förklaring till varför medlemmar undanhölls viktig information
Denna information gick ut innan HSB Malmö själv informerade sina medlemmar.
Någon förklaring till styrelsens dröjsmål med sitt uttalande gavs inte. Detta agerande skapar oundvikligen en viss oro bland medlemmarna om att styrelsen är handlingsförlamad.
Det riskerar också att minska förtroendet för styrelsen såväl som HSB.

I SDS kunde vi då läsa följande;
 • "Övriga styrelsen hade för avsikt att ta ifrån mig min attesträtt, min rätt att teckna firma och min rätt att kommunicera utåt. Då är loppet kört, säger Alf Gustavsson till SDS."
Jo, loppet var nog i och för sig kört redan när Alf Gustavssons påstådda fuffens avslöjades.
Det låg naturligtvis i övriga delar av styrelsens eget intresse att göra detta, för att slippa stå till svars inför medlemmarna för detta. En ren överlevnadsfråga. Inte minst efter hur illa HSB Malmös styrelse hanterat klandret av årsstämman 2007. Dåvarande styrelseordförande skulle naturligtvis ha stoppats för länge sedan.

Styrelseledamöterna oåtkomliga
Vi kunde också läsa att alla styrelseledamöter gjort sig oåtkomliga för media.
Det finns ingen ursäkt för detta. Organisationen får inte vara så här trög och okunnig, eftersom det bara skadar HSB Malmös anseende.

Vad gör valberedningen?
En viktig fråga i detta sammanhang är vad valberedningen gör? Det var väldigt, väldigt tyst från dem, och det var inte utan att man undrade om de fanns kvar.
 • I ett läge som detta måste naturligtvis valberedningen göra tydliga uttalanden och redovisa i detalj hur de kommer att hantera situationen.
  I stället möts medlemmarna av en kompakt tystnad från valberedningen.

Sent pressmeddelande
Efter att information gått ut i media så kom till slut ett försiktigt pressmeddelande från HSB Malmö;
Pressmeddelande 18 januari

Alf Gustavsson har igår eftermiddag skriftligen meddelat att han med omedelbar verkan avgår som ordförande och ledamot i HSB Malmös styrelse.

Under 2007 har styrelseledamöterna haft synpunkter på ordförandens hantering av sitt uppdrag och har vid ett flertal tillfällen både enskilt och i grupp meddelat honom detta.

Den utlösande faktorn till det bristande förtroendet för ordföranden är att ordföranden och HSB Malmös verkställande ledning avseende VD:s anställningsvillkor ingått ett avtal, som styrelsen inte godkänt. Styrelsen har påbörjat omförhandling i positiv anda, och VD har styrelsens förtroende.

Vi vill med denna information vara öppna mot våra medlemmar. Det har krävts noggranna överväganden, tuffa beslut samt en gemensam strävan att göra det som är bäst för HSB Malmö och dess medlemmar.

För ytterligare kommentarer kontakta:
Maj-Britt Thulin, vice ordförande, 0730-48 08 73
 1. Till att börja kan man konstatera att trots vad som sades i media så var Maj-Britt Thulin fortfarande vice ordförande. Olika bud från olika håll... vem ska vi tro på...?

 2. Sedan kan man ifrågasätta om den kvarvarande styrelsen arbetar i medlemmarnas intresse när de påbörjar "omförhandling" med den som fört såväl medlemmar som styrelse bakom ljuset?

  Bör inte i stället en dylik person avsättas med omedelbar verkan?
  Risken är att många får intrycket att HSB Malmö drar till sig skumma filurer som en magnet genom att HSB Malmö är så lätt att lura på pengar.
  Styrelsens agerande skadar förtroendet för HSB Malmö!
Styrelsen skriver i pressmeddelandet;
"Det har krävts noggranna överväganden, tuffa beslut samt en gemensam strävan att göra det som är bäst för HSB Malmö och dess medlemmar".

Vilka "tuffa beslut" då?
 1. HSB Malmö blev av med sin ordförande först genom att han avgick själv, och inte genom att styrelsen såg till att han avsattes av stämman.

 2. Tänkte styrelsen i stället försöka lura medlemmarna att tro att det fanns en ordförande, men ingen skulle få reda på att han saknade alla befogenheter?
  Det känns som en aning oärligt beteende gentemot medlemmarna!

 3. Styrelsen vill inte gå ut och redogöra för det hemliga avtalet med dåvarande VD.

  Den 19/1 2008 kan vi läsa i SDS att styrelsen inte vill kommentera det avtal som upprättats i hemlighet mellan dåvarande VD och ordförande. Inte kommentera?

  Medlemmarna ska tydligen fortsätta hållas i mörker, utan någon som helst förklaring från styrelsen.

  Till SkD (den 19/1) svarar däremot Maj-Britt Thulin;
  "- Vi hoppas på en snabb lösning i samförstånd och det avtal vi vill ändra innehåller inte några fantasivillkor".

  Ett klarläggande här om avtalet är av yttersta vikt!!!

 4. Styrelsen väntade in i det längsta med att informera medlemmarna.
  När information väl dykt upp så har det bara varit minsta möjliga information.

 5. Vid varje tillfälle så är det media som informerat medlemmarna i stället för att styrelsen först gått ut med information.

 6. Media har mer eller mindre tvingat fram den lilla information som medlemmarna fått.

 7. Etc., etc.
Är ovanstående verkligen vad som är bäst för medlemmarna, enligt styrelsen?
Från Sveriges Radio fick vi sedan kompletterande information om att ordföranden under sommaren 2007 i största hemlighet tecknat ett avtal med sin Rotarykamrat, HSB Malmös dåvarande VD, och först i december 2007 så fick resten av styrelsen kännedom om det avtal som ordföranden och VD tydligen tecknat bakom ryggen på alla andra.

I SDS står det;
"- Det här är ett beslut han tagit själv. Han har själv valt att avsluta sina uppdrag, säger Maj-Britt Thulin, viceordförande".
Från vad vi kunnat läsa så har det kommit fram att HSB Malmös VD grundlurat alla för sin egen personliga vinnings skull.
 • Att styrelsen håller på att försöka "omförhandla" löser väl ingenting?

  Omförhandla???
  Är inte en omförhandling att lägga kraft och resurser på något meningslöst?
  Fanns det något annat att förhandla om än VD:ns avgångsvederlag?

  Vilken kompetens finns inom styrelsen för att förhandla? Om denna förhandling med VD inte sköts av någon med erfarenhet av detta så riskerar resultatet att bli mycket dåligt för HSB Malmös medlemmar (som tidigare)!

 1. Har HSB Malmös alla revisorer sovit sig igenom sitt uppdrag?

 2. Vilka rutiner finns det i styrelsen om en enda ledamot har rätten att ensam bestämma arvode och förmåner åt VD:n som dessutom har en klubb ihop (president och vice president i en liten Rotary-klubb i HSB:s lokaler)?

  Finns det inte ett regelverk inom styrelsen för ens en så här grundläggande sak?

  När kommer detta att hända nästa gång?

Medlemmarna har blivit rejält grundlurade även i en annan fråga.
HSB Malmö skriver (bl.a. i årsredovisningen, om jag minns rätt) att det tagits fram rutiner efter Johnny Örbäcks affärer så att det inte längre skulle vara möjligt att lura och bedra medlemmarna på deras pengar.

Tydligen går detta fortfarande alldeles utmärkt!
SDS frågar (den 19/1) Lars Danielsson om han är beredd att gå ner i lön.
Lars Danielsson svarar;
"Där är vi inte ännu. Vi för en diskussion om ett avtal som jag har slutit med den gamla styrelseordföranden i god tro".

I god tro? Dåvarande VD har självfallet varit fullt medveten om att hans Rotary-kompis utnyttjat avsaknaden av regelverk och den bristande kompetensen i styrelsen.

Dåvarande VD spelade helt oskyldig och ovetandes i inledningen av detta lilla drama.
Men nu vet alla vad som egentligen gäller!
Hur många vet att dåvarande VD och ordförande "har en klubb ihop"?
 • MALMÖ-VÄSTRA HAMNEN Rotaryklubb
  President Alf Gustavsson
  Vice president Lars Danielsson

  Adress:
  Restaurang Torso Twisted
  Västra Varvsgatan 44

 • Har valberedningen varit medveten om detta utan att avslöja något för fullmäktige?

 • Har styrelsen varit medveten om detta utan att reagera eller informera medlemmarna?

 • Var i årsredovisningen hittar vi informationen om hur mycket VD:n/ordföranden betalade för sin lokal i HSB?

  Hade de ett hyreskontrakt med HSB? Hur ser det ut? Eller ännu en löneförmån?
Det känns som att denna historia bara är toppen av ett isberg.
Jag tror att det är många med mig som undrar vad dåvarande ordförande själv tjänat på sina hemliga avtal med VD:n för HSB Malmö!

Hur ser det senaste hemliga avtalet ut och varför vill styrelsen inte vara ärliga och öppna mot medlemmarna och avslöja avtalet? Varför döljs detta för medlemmarna?

VD-lönen

På webbsidan http://hotpot.se/hsb-arvode-lon-styrelse-vd.htm har jag tidigare skrivit bl.a. följande;

Sveriges högst betalda VD !!!
½ mkr mer än VD för HSB Sthlm och HSB Gbg

Vem är Sveriges högst betalda VD inom HSB? Jo, Lars Danielsson, HSB Malmö, leder överlägset med 1.871.000 kr i fast lön. Totalt minst 3,4 mkr år 2006!!! Det kan jämföras med VD för HSB Stockholm och VD för HSB Göteborg som har runt 1,3 miljoner kronor i lön.

Av de förmåner som redovisats (utöver t.ex. 1,4 mkr i pensionskostnader för 2006) tillkommer sedan 89.000 kr (ingen information om vad detta avser).

Omedelbart efter sin anställning så höjde VD:n sin lön med 180.000 kr.

Utdrag från årsredovisningen
"Lars Danielsson tillträdde som VD i HSB Malmö den 1 januari 2006, med en årslön om 1.692.000 samt förmån av fri bil. HSB Malmö har också tecknat en privat sjukvårdsförsäkring i enlighet med anställningsavtalet. VD är berättigad till tjänstepension under anställningstiden som skall motsvara 35 % av vid varje tid gällande lön och det ekonomiska värdet av andra förmåner. Härutöver har HSB Malmö ingått avtal med Lars Danielsson om direktpension inklusive efterlevandepension innebärande att ålderspension utgår från 60-65 års ålder motsvarande 70 % av den vid 60 år gällande lönen inklusive förmåner. Pensionsutfästelserna är säkerställda och oantastbara (min kommentar: praktiskt om HSB Malmö går i konkurs) genom inbetalda premier till fristående pensionsinstitut. Skyldighet att göra pensionsavsättningar upphör vid anställningens upphörande. Vid uppsägning från HSB Malmös sida gäller en uppsägningstid på 24 månader och Lars Danielsson skall vara arbetspliktig i tre månader och därefter arbetsbefriad. Efter 60 års ålder är uppsägningstiden 12 månader. Vid uppsägningen från Lars Danielssons sida gäller en uppsägningstid på sex månader. VD är efter uppsägningstidens utgång berättigad till ett avgångsvederlag motsvarande sex månadslöner."

Se Årsredovisning HSB Malmö, 2006

Lars Danielsson har inte bara överlägset högst lön i Sverige, utan även de mest fördelaktiga förmånerna.
Tack för detta. Spendera gärna fritt våra pengar precis hur ni vill!

Not.
Under 2003 så låg lön och ersättningar till styrelse och VD på 1.155.000 kr (sociala kostnader på 588.000 kr varav pensionskostnader på 178.000 kr).

HÖJNING MED 3,9 MILJONER KRONOR! MEDLEMMARNA BLÅSTA PÅ SINA PENGAR... ÄNNU EN GÅNG!!!
Tre år senare har dessa 1,7 mkr höjts till 5,6 mkr enl. årsredovisningen !!!
Vad fick medlemmarna för dessa extra 3.900.000 kronorna ???
Även i de enorma höjningarna som beskrivs ovan så var dåvarande ordförande involverad.
Om resten av styrelsen också var involverad framgår inte, men detta måste utredas.

Fullmäktigeledamöterna har inte anmärkt på dessa sanslösa höjningar av VD:ns lön och förmåner. När man kommer undan med vad som helst så är det lätt att man fortsätter till dess att någon reagerar. Som nu, även om reaktionen mest är att jämföra med ett vågskvalp i Atlanten.

OBS! Medianlönen för en VD ligger enligt Svenskt Näringsliv idag på 880.000 kr per år!

HSB Malmös styrelse vill ge VD 420.000 kr mer (dvs, 1,3 mkr) + stora förmåner!
Varför?


Ökning med 825.000 kr på ett år för VD:n
Vi kan från årsredovisningarna se att VD:n från ett år (2006) till nästa (2007) ökade sin lön och ersättningar med minst 825.000 kr. Dvs en ökning med 597.000 kr i pensionskostnader plus 228.000 kr i ren lön (exkl. bilförmån, sjukvårdsförsäkring, och andra ev. förmåner).

När VD:n såg att varken styrelse eller medlemmar reagerade så tror han naturligtvis att han kan få igenom vad som helst, och därav de interna stridigheterna vid årsskiftet 2007-2008 (där VD:ns fortsatta otroliga löneökningar stöttades av arbetstagarrepresentanter och styrelsesuppleant).

Enligt årsredovisningarna höjdes styrelsens arvode samt Lars Danielssons lön/förmåner med totalt 3,9 mkr på tre år. Från 1,7 mkr till 5,6 mkr.

Senaste löneökning av VD:ns lön på 228.000 kr!
Från årsredovisningen 2008 kan vi se att den höjning dåvarande ordföranden gav dåvarande VD:n var 228.000 kr på ett bräde från 1.692.000 kr till 1.920.000 kr!

Menar revisorn Peter Sjöberg på allvar att styrelsen gett Alf Gustavsson mandat att höja VD:ns lön med 168.000 kr (228.000 kr - 60.000 kr) rakt av?

Osant att avtalet bara innebar en ökning av lönen?
Revisorn Peter Sjöberg säger att det endast handlade om en lönehöjning.
Enligt den information jag har så tecknades det också ett nytt avtal där VD:n skulle få fri städning i hemmet. Då undrar man hur mycket mer revisorn försöker undanhålla för medlemmarna.

Hur kan man räkna fel på 10 % och 13,5 %?
Lars Danielsson hade tidigare den osannolikt höga lönen av 1.692.000 kr.
Styrelsen gav Alf Gustavsson ett mandat att höja lönen med, vad jag förstår, max 10 %, dvs så mycket som 169.200 kr ovanpå den redan alltför höga lönen.
Alf Gustavsson och Lars Danielsson nöjde sig dock inte med detta, utan höjde i stället lönen med 13,5 %. Alltså 3,5 % över taket. Hur kan någon räkna fel på 10 % och 13,5 %?

Hur kan revisorn på fullaste allvar kalla denna inte alltför avancerade matematik för "räknefel"?
Vari ligger missförståndet som revisor Peter Sjöberg vid ett flertal tillfällen åberopat till de inblandades försvar?


Varför blev löneökningen inte 2 % ?
Dessutom kan man fråga sig varför det landade på den nivå det gjorde. Bara för att det finns ett tak på 10 % behöver det inte innebära att lönehöjningen landar på 10 % (eller t.o.m. 3,5 % över taket, som i detta fall). Lönehöjningen skulle likaväl kunnat hamna på totalt 2 %.

Alla kort på bordet !!!
Fråga till Michael Carlsson:
Det finns en hel del som inte fullmäktige informerats om. En av de många frågor som finns är t.ex. ditt förhållande till Alf Gustavsson och Lars Danielsson. Ni ingår i samma rotaryklubb i Twisted Torso, och du samt Alf Gustavsson har bägge suttit eller sitter i samtliga av Lars Danielssons många bolag. Är din nära koppling till Alf och Lars inte något som i detta läge kan ses eller upplevas som en nackdel, eller kanske t.o.m. en fara för HSB Malmö?

Hur ser dessa kopplingar ut idag?

Det finns ett antal frågor här som kanske borde komma till allas kännedom. En del frågor är kanske betydelselösa, men kanske inte alla. Jag skulle gärna se att alla kort läggs på bordet så snart som möjligt för att i alla fall minska risken för fortsatta skandaler inom HSB Malmö.Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Lön och förmåner för VD ska vara mer i paritet med andra distrikt inom HSB,
  vilket innebär en sänkning av VD-lönen på 1,3 mkr (2008) med som allra minst 400.000 kronor/år och kraftigt reducerade förmåner.

  Not: Medianlönen för en VD ligger på 880.000 kr per år.

 2. Lön och förmåner ska understiga det som styrelsen skrivit i årsredovisningen för 2007 att VD ska få (27 inkomstbasbelopp, dvs 1,3 mkr 2008).

  VD-lön sänks. Förslagsvis till 18 inkomstbasbelopp.

  Tjänstepension & sjukförsäkring sänks till max 10 % av VD-lön.

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att till- och avsättande av vd ingår i styrelsens ansvarsområde.


Min kommentar till styrelsens svar:
Notera att styrelsen varken uppger sin syn på saken eller framför några argument för eller emot motionens yrkanden.

Notera hur HSB Malmös styrelse noga aktade sig för att beröra en enda sakfråga i denna motion. Ingen fråga till styrelsen besvarades.
Konsekvensen av detta blir att stämman blir lidande, och onödig tid på stämman måste tas upp med att ställa och få svar på frågor som så lätt skulle kunnat besvarats i förväg, om bara HSB Malmös styrelse sett till HSB Malmös medlemmars bästa.

Emedan styrelsen har ett begränsat ansvarsområde, så har fullmäktige - enligt lag och stadgar - det fulla och hela samt övergripande ansvaret.

Styrelsen bemöter endast ett yrkande (och egentligen inte ens det), varför styrelsens svar ej är applicerbart resterande yrkanden! Därmed är styrelsens förslag till avslag praktiskt omöjligt att anta för stämman baserat på given motivering!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
28. Revidering av lönesättning med förmåner för vd, förhållande till tidigare ordförande och vd, HSB Malmös styrelse utreder sig själv samt avtal med revisionsfirma Ernst & Young etcetera

Det är styrelsens uppfattning att lön till vd ingår i styrelsens ansvarsområde. Förhållanden tidigare ordföranden Alf Gustavsson och verkställande direktören Lars Danielsson har redovisats såväl på HSB Malmös hemsida som i årsredovisningen.

Val av revisor sker på HSB Malmös årsmöte, då Riksförbundet anmäler vilken auktoriserad revisor de utsett för HSB-föreningen.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #28-2

Lön och förmåner för VD bestäms i samråd med fullmäktigeledamöterna

 1. Lön och förmåner för VD bestäms helt i samråd med fullmäktigeledamöterna.
  Inga beslut om lön & arvode till VD får fortsättningen göras utan fullmäktigestämmans godkännande först.

  Detta skrivs in i stadgarna för HSB Malmö.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #28-3

Avtal mellan f.d. VD och f.d. ordförande

 1. Det hemliga avtalet mellan f.d. styrelseordförande och f.d. VD ska offentliggöras omedelbart!

  Avtalet läggs ut i sin helhet på HSB Malmös webbplats.
Detta hemlighetsmakeri inom HSB Malmö, som uppenbart enbart gagnar de inblandande och försvårar för fullmäktige och övriga medlemmar att förstå vad som hänt, är skrämmande!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


Motion #28-4

HSB Malmös styrelse utreder sig själv!

HSB Malmö informerar 2008-05-28 (½ år efter att media uppmärksammade vad som hänt) om att HSB Malmös styrelse kommer att påbörja en utredning av sig själv.

Så här skriver HSB Malmö i ett pressmeddelande;
Styrelsen i HSB Malmö utreder stämmobeslut kring ej beviljad ansvarsfrihet

Det var på HSB Malmös föreningsstämma den 26 april som förre styrelseordföranden Alf Gustavsson och förre verkställande direktören Lars Danielsson inte beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007.

– Det är viktigt att vi i styrelsen, utan allt för lång betänketid, ser över vad stämmobeslutet innebär och vad det kan föra med sig, säger Claes Caroli, ordförande i HSB Malmös styrelse.

Styrelsen i HSB Malmö har vid sitt senaste sammanträde beslutat att omgående utreda innebörden av årsmötets beslut om att inte bevilja förre ordföranden och förre verkställande direktören ansvarsfrihet.

– Det är vår plikt dels gentemot den beslutande församlingen, dels också mot de berörda, att vi skyndsamt får frågan utagerad. Så snart vi är klara med vårt ställningstagande kommer vi att meddela detta. Jag vill däremot poängtera att det är idag alldeles för tidigt att uttala sig om i vilken riktning ett sådant beslut kan peka, avslutar Claes Caroli.

För ytterligare information
Bengt Skånhamre, informationschef, mobil 0708-70 55 35

Notera att styrelsen inte säger att styrelsen kommer att utreda de frågor som var orsaken till att f.d. VD och styrelseordförande inte fick ansvarsfrihet.

Styrelsen säger;
"Det är viktigt att vi i styrelsen, utan allt för lång betänketid, ser över vad stämmobeslutet innebär och vad det kan föra med sig".
Styrelsen vet alltså inte vad stämmans avslag till ansvarsfrihet innebär eller vad det kan föra med sig.

Styrelsen kommer inte ens att "se över" detta i samråd med medlemmar/fullmäktige.

Styrelsen informerar inte ens när styrelsen som senast kommer att informera medlemmarna om vad de kommit fram till.

Selektiv ansvarsfrihet
Det är märkligt att ge en part ansvarsfrihet och en annan inte, när det inte ens framställts några bevis för vem som gjort vad och när det mesta fortfarande hålls hemligt.

Är det någon som tror att de som satt i styrelsen under föregående period kommer att underlätta en utredning? Speciellt med tanke på hur man med alla medel försökt dölja så mycket fakta som möjligt för medlemmarna sedan avtalet avslöjades av Sydsvenskan.

Fullt förtroende
Notera att det inte ens var HSB Malmös styrelse som gick ut med information om det för VD:n sällsynt förmånliga avtalet. I stället kunde vi efter Sydsvenskans avslöjanden läsa i media och på HSB Malmös webbplats att styrelsen hade fullt förtroende för f.d. VD och styrelseordförande samt att arbetstagarrepresentanterna hade fullt förtroende för VD:n, och att avtalet (som sedermera ledde till deras fall samt att de sedan inte fick ansvarsfrihet) inte innehöll något speciellt???

Revisorer försvarar - och nämner inte punkten om städning
På HSB Malmös årsstämma 2008 kunde vi också höra revisor Peter Sjöberg från Ernst & Young (övriga revisorer sade inte ett ljud på hela stämman) ta de nu ej ansvarsbefriade personerna i försvar. Dessutom presenterade Peter Sjöberg en oriktig bild av avtalet. Avtalet innehöll en punkt om gratis städning av f.d. VD:s bostad, vilket Peter Sjöberg inte ville avslöja.

Omständigheterna runt hur avtalet tillkom är dessutom än idag höljt i dunkel.

Styrelsen undanhåller fullmäktige det avtal som tecknats
En av de primära bitar som undanhållits medlemmar och fullmäktige är det avtal som f.d. VD och f.d. styrelseordförande tecknat med varandra. Att HSB Malmö visar i alla fall lite öppenhet och publicerar detta dokument måste vara en förutsättning för att kunna gå vidare. Det är också fullmäktigeledamöternas förbannade ansvar att kräva detta av styrelsen.

Styrelsen vill inte ens uppge något skäl till att varför man försöker dölja avtalet för medlemmarna.

Än idag, strax före motionstidens utgång, har styrelsen inte redovisat vad man kommit fram till med anledning av den ej beviljade ansvarsfriheten. Det finns inte ens information hur denna process avlöper.

Åtal för HSB-VD och HSB-ordförande?

HSB Malmös styrelse har lagt ut information om att man ska ta ett beslut i hur man ska hantera fullmäktigeledamöternas beslut att inte bevilja HSB Malmös f.d. VD och HSB Malmös fd styrelseordförande ansvarsfrihet.

Det blev väldigt tyst från styrelsen. Inte ett ljud om hur utredningen fortlöper!

Här är ett förhandstips på hur styrelsen kommer att bemöta detta.
HSB Malmös styrelse kommer att skriva något i stil med;
HSB Malmös styrelse har undersökt om agerandet från HSB Malmös f.d. VD och styrelseordförandes ska prövas rättsligt.

Styrelsen har kommit fram till att det förvisso förekommit klandervärda bitar i deras agerande, men att det inte kommer att gagna HSB Malmös medlemmar att dra ut på detta i en rättslig prövning som kan fortgå under flera år.

Det är styrelsens mening att fullmäktigeledamöterna genom sitt nekande av ansvarsfrihet ville framföra sitt missnöje med vad som inträffat, men att majoriteten ändå inte önskade att detta skulle dras i långbänk.

En viktig faktor i styrelsens bedömning har även varit det faktum att HSB Malmös f.d. VD inte har några krav på HSB Malmö avseende avgångsvederlag.

Styrelsen har därför tagit beslutet att inga åtgärder kommer att vidtagas.

Vi har i övrigt vidtagit åtgärder för att vad som hänt inte ska upprepas, och vi menar att det i stället är bättre att nu se framåt och verka för ett bättre och mer medlemsinriktat HSB Malmö.

Naturligtvis står det medlemmarna fritt att genom sina föreningsvalda fullmäktigeledamöter komma till ett annat beslut, som då får tas upp på kommande stämma.Jag yrkar att;
 1. Resultatet från utredningen som gjorts i ansvarsfrihetsfrågan ska snarast ska presenteras för medlemmarna i skriftlig form, och i sin helhet.

  Styrelsens syn på utredningen presenteras i samband med detta.

 2. Styrelsen ska redovisa exakt (ord för ord) hur det skriftliga uppdraget ser ut för dem som utreder/utrett händelserna inom styrelsen.

 3. F.d. VD:s och f.d. styrelses agerande prövas rättsligt.

  - Har f.d. styrelseordföranden agerat på egen hand i denna fråga utan protokollfört tillstånd från styrelsen så måste f.d. styrelseordförande ha begått en straffbar handling.

  - Har styrelsen däremot utsett en person i styrelsen att fritt höja VD-lönen utan ramar så har styrelsen begått en handling som enligt min mening är att bedöma som trolöshet mot huvudman, och då måste detta naturligtvis prövas rättsligt.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


Medlem # 89093 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #28-5

Avtal med Ernst & Young sägs upp med omedelbar verkan

Peter Sjöberg och Ernst & Young torde ha förlorat allt förtroende hos HSB Malmös medlemmar med tanke på vad som hänt i samband med VD-skandalen, deras bristande kontroll, och inte minst Peter Sjöbergs ytterst märkliga uttalanden på årsstämman 2008.

Revisorns märkliga försvarstal och påståenden

På HSB Malmös årsstämma 2008 så fick inte f.d. styrelseordförande och f.d. VD ansvarsfrihet. Däremot fick resten av styrelsen detta, och någon motivering till varför den ena parten skulle få ansvarsfrihet medan den andra inte skulle få detta gavs inte.

Ordföranden handlat utan mandat
Vi har så här långt bara hört Maj-Britt Thulin förklara att f.d. ordförande handlat utan mandat för detta. Eftersom detta inte motsagts av f.d. styrelseordföranden så får man väl anta att detta stämmer?

Avtalet fortsätter hållas hemligt
Samtidigt vill styrelsen fortfarande inte presentera avtalet som tecknades i hemlighet mellan f.d. VD och f.d. styrelseordförande, med summor utanför givna ramar, enligt Maj-Britt Thulin.

Räknefel?
HSB Malmös revisor Peter Sjöberg från Ernst & Young hävdade att det handlade om ett "räknefel" på 60.000 kr. Det känns som att det finns all anledning att byta ut Ernst & Young efter detta (utan att backa tillbaka till BoRevision)!

Ingen revision av styrelse och VD?
Vi har tidigare, i samband med härvan inom HSB Skåne, läst i SDS att Ernst & Young otroligt nog inte utför revision av VD och styrelse. Men här kan Peter Sjöberg ställa sig upp på stämman och ta händelserna i försvar trots att Ernst & Young själv säger att det inte ingår i deras arbete att revidera det som Peter Sjöberg nu försvarar.

Vi kan i SDS läsa;
Danielsson och Gustavsson är upprörda och förvånade över beslutet.
– Jag har fått Turning Torso på fötter. Jag har ordnat 2 000 byggrätter och finansiering. Det här är tacken. Jag är mycket besviken, säger Lars Danielsson.


Ja, det kan mycket väl vara så att f.d. VD:n tillfört saker för HSB Malmö. Men det ena kompenserar inte det andra. Det står enligt min mening bortom allt tvivel att den f.d. VD:n arbetat intensivt för att skaffa sig rejäla lönehöjningar och förmåner på medlemmarnas bekostnad, till nivåer långt ovanför vad som kan räknas som rimligt.

I SDS står det;
Skadeståndsfrågan kommer att diskuteras i styrelsen, säger den nya ordföranden Claes Caroli.

Jag hoppas att Claes Caroli nu ser till så att medlemmarna får ta del av avtalet i sin helhet mellan f.d. VD och f.d. styrelseordförande. Dags att visa på öppenhet från HSB Malmös styrelse, speciellt eftersom koden för föreningsstyrning är antagen; "Följ eller förklara".

SR uppger följande;
Den nye styrelseordföranden Claes Caroli säger att han vill satsa på ledorden öppenhet och samverkan för framtiden i HSB Malmö.
- Det är det ansvar vi har mot våra medlemmar, att de hela tiden ska kunna veta vad som händer inom styrelsen.


Men vet vi vad som händer inom styrelsen?


Revisorns försvarstal för styrelse och VD - del 1

Punkt 11 i dagordningen för HSB Malmös årsstämma 2008.

HSB Malmös revisor Peter Sjöberg från Ernst & Young inleder med att läsa innantill ur revisionsberättelsen i årsredovisningen (för alla ej läskunniga).

Därefter iklär sig Peter Sjöberg rollen som styrelsens försvarsadvokat:

Peter Sjöberg:
Och här har det då funnits funderingar förstår jag om ansvarsfriheten.
Och det där är ingen lätt uppgift.
För det första måste man ju kunna visa att där finns betydande skada.
Och där finns ingen betydande skada, vad jag kan se, och vi kan se, i HSB i Malmö.


Min kommentar:
Det behöver inte alls visas att det "finns betydande skada" för att stämman ska kunna neka ansvarsfrihet, trots att det är vad revisorn hävdar här.
Kent-Olof Stigh går i och för sig in i ett senare skede av stämman och rättar upp de fel revisorn säger just här, men det är ändå allvarligt att en revisor beter sig på detta sätt, eftersom det naturligtvis lurar många fullmäktigeledamöter.

Peter Sjöberg:
Dessutom måste någon ha gjort eller bidragit till denna skada genom uppsåt eller grov vårdslöshet.
Och vi har inte kunnat finna något uppsåt eller grov vårdslöshet.


Min kommentar:
Hade jag varit fullmäktigeledamot så hade jag blivit väldigt upprörd över dessa uttalanden.
Det är inte alls så att någon måste ha "gjort/bidragit" till "uppsåt eller grov vårdslöshet" för att ansvarsfrihet ska kunna nekas av stämman.

Att Peter Sjöberg och de två andra anonyma förtroendevalda revisorerna inte lyckats finna något uppsåt eller grov vårdslöshet säger ingenting.

Men strax kommer nya uppgifter från Peter Sjöberg, dock först efter att han känner lite press från fullmäktige.

Peter Sjöberg:
Där pratades om Alf Gustavsson vilket mandat han har haft.
Det är rätt att det finns inget protokollerat.
Men ett sådant mandat är svårt att skriva in i ett styrelseprotokoll eftersom det ska ske förhandling med VD.


Min kommentar:
Nu kom det första av flera avslöjanden.
Styrelsen har inte visat någon som helst öppenhet och informerat medlemmarna.
Att HSB Malmös styrelse försökt lägga locket på (samtidigt som styrelsen talar sig varm för öppenhet och insyn) är kanske inte så bra!

HSB-revisorn Peter Sjöberg, i sin tur, informerar på stämman bara i små steg, och han är väldigt luddig i allt han säger, som framgår här.
Just att revisorn är så otydlig i precis allt han säger ger indikationer på att det kan finnas saker som man försöker dölja för medlemmarna.

De två förtroendevalda revisorerna har inte ett ord att tillföra!

Det är svårt att skriva in i ett styrelseprotokoll?
Har styrelsen inga rutiner för att skriva styrelseprotokoll?

Peter Sjöberg:
VD:n, vid det möte där man framförallt diskuterade frågan, fick icke närvara och likaså fick protokollföraren avvika.
Så där har funnits en diskussion om att Alf Gustavsson hade mandat att förhandla.


Min kommentar:
Så om VD och protokollförare avviker så är det ingen som är skrivkunnig av de sju styrelseledamöterna som kan ta över?
Finns det verkligen inga rutiner för en så här grundläggande sak?
Är det här vi har förklaringen till årliga orimliga löne- och förmånssättningar och lönehöjningar till HSB Malmös VD:ar under alla de senare åren?

Det har funnits en "diskussion" om att Alf Gustavsson hade mandat att förhandla?
Hur vet Peter Sjöberg detta? Det vill/kan han inte avslöja här.

Ju mer man hör desto mer låter det i mina öron som att revisorn försöker täcka över så mycket som möjligt om vad som egentligen hänt.
Alla kan samtidigt ta årsredovisningen och se vilken rekordhög ersättning som Peter Sjöberg har.

Peter Sjöberg:
Och det är viktigt att konstatera att det är inget avtal som har skrivits på.
Det är en omförhandling av lönen. Det är en väldig skillnad.
Det finns ett anställningsavtal i botten. Det har då rullat vidare. Det har bara varit lönen som omförhandlats.
Olyckligtvis blev den något högre än det mandat Alf Gustavsson fick pga missförstånd och räknefel.


Min kommentar:
"Olyckligtvis"? "Något högre"? "Missförstånd"? "Räknefel"?

Peter Sjöberg tar nu bort fokus från hur det gått till att f.d. ordföranden fått sitt mandat.
Peter Sjöberg avslöjar heller inte vad mandatet som f.d. ordföranden fick innebar. Varken nu eller senare.

På vilket sätt är det en "väldig skillnad" att det är en omförhandling av lönen?
Det är ju inte vad frågan handlar om! Frågan är bl.a. vem som haft vilket mandat att göra vad och om sedan detta mandat ej följts.


Exakt hur är f.d. ordförandens mandat formulerat enligt vem och hur vet man vad som är sant när det inte finns något skriftligt?

Vad är det för avtal som Peter Sjöberg menar att det inte skrivits på?
Mellan Alf G. och Lars D.?

Vilken relevans har det att det inte finns något avtal som skrivits på?
Men det är heller inte sant (vilket Peter S. själv delvis erkänner vid ett senare tillfälle)!


Peter Sjöberg kommer strax att säga emot sig själv här.

"Missförstånd" och "räknefel"?
Alltså, om man vill definiera begångna fel och oegentligheter som "missförstånd" och "räknefel" så menar Peter Sjöberg att vad som helst kan tillåtas?
Vad är det som gör att Peter Sjöberg definierar begångna fel som "missförstånd" och "räknefel"? Detta vill han inte förklara!

Peter Sjöberg:
Och det har då ingen betydande skada pga det här missförståndet och felräkningen.
Och absolut inget uppsåt. Och ingen grov vårdslöshet.


Min kommentar:
Ingen "betydande skada" har uppstått? Hur vet han detta?
Vad vill Peter Sjöberg definiera som "betydande skada"?
Är inte t.ex. även det minskade förtroendet för HSB Malmö en rejält "betydande skada", om något?

Peter Sjöberg vill gärna trycka på orden "missförstånd" och "räknefel", utan att förklara sig.

"Absolut inget uppsåt"? Varför inte det? Hur vet Peter Sjöberg detta?
Det är väl snarare så att precis allt talar för att det är med uppsåt?

Likaså torde styrelsens agerande mycket väl kunna definieras som "grov vårdslöshet", och Peter Sjöberg kan inte hävda något som visar på motsatsen!

Peter Sjöberg:
Däremot kanske man kan rikta viss kritik. Det är en annan sak.
Men jag anser att man ska bevilja både styrelsen, VD och ordförande ansvarsfrihet.
Som sagt, om fullmäktige vill rikta kritik, det är en annan sak.


Min kommentar:
Här försöker Peter Sjöberg påverka fullmäktige att "rikta kritik" mot hans arbetsgivare i stället för att neka dem ansvarsfrihet.

Peter Sjöberg:
Jag kan säga, jag var tidigare revisor i ??? Skåne.
Där fanns, jag tror det hette Musikens Hus, och i den revisionsberättelsen där Musikens Hus skulle behandlas där fanns då en kalkyl som då inte blev verklighet, utan kostnaderna blev betydligt högre.
I den revisionsberättelsen ifrågasatte vi ansvarsfriheten för VD:n och beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
Vad bestämde fullmäktige? Precis tvärtom. De beviljade VD ansvarsfrihet och avstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen. Precis tvärtom.
Ett år efteråt så insåg man ju att man hade ju tänkt fel och VD:n fick gå.


Min kommentar:
Vad har detta med något att göra?
Är denna lilla meningslösa och intetsägande historia för att tala om för alla att revisorn alltid vet bäst?


Peter Sjöberg:
Det här är svåra frågor.
Vad jag fått fram, tillsammans med mina medrevisorer, att det här är vad vi valt att skriva.
Det står givetvis fullmäktige rätt att komma fram till en annan slutsats.
Tack för mig.


Min kommentar:
Notera hur Peter Sjöberg håller HSB Malmös fullmäktige i mörker.
Hela tiden upprepar han att det är "svåra frågor". Är detta för att tala om för fullmäktige att de inte är kompetenta nog att ta beslut om att inte ge ansvarsfrihet.

Men han erkänner dessutom öppet att det inte alls behöver vara som revisorerna hävdat.

Först efter att stämman reagerar kommer Peter Sjöberg sedan med kompletterande uppgifter efter varandra.

OBS!
Från årsredovisningen 2008 kan vi se att den höjning som den f.d. ordföranden gav f.d. VD:n var 228.000 kr på ett bräde från 1.692.000 kr till 1.920.000 kr!
Menar revisorn Peter Sjöberg på allvar att styrelsen gett Alf Gustavsson mandat att höja VD:ns lön med 168.000 kr (228.000 kr - 60.000 kr, om det skulle vara sant) rakt av?
Dessutom är det inte sant som Peter Sjöberg säger att det endast handlade om en lönehöjning. Enligt den information jag har så tecknades det nämligen också ett nytt avtal där VD:n skulle få fri städning i hemmet. När revisorn inte avslöjar detta så undrar man kanske hur mycket mer det finns som fullmäktige inte får information om.


Revisorns försvarstal för styrelse och VD - del 2

Leif Cruse till Peter Sjöberg:
Ni står och bifaller ansvarsfrihet.
Om det inte har varit några oegentligheter så är det ju bra.
Men har ni den kapaciteten så att ni även utreder skuldfrågorna?
Är inte det något som man måste göra i en fortsatt procedur, i samband med att man utreder skadeståndsansvaret?
Jag är så förvånad att ni kan blankt bifalla ansvarsfrihet.


Min kommentar:
En mycket klok synpunkt!!! Vad är det revisorn håller på med här???

Peter Sjöberg:
Vi har givetvis diskuterat frågan.
Vi kan inte se att det finns en betydande skada. Där krävs att det finns en betydande skada och att det finns uppsåt, för vår del när det gäller revisorer.
Och det är det jag säger att fullmäktige kan komma till en annan ståndpunkt på andra bevekelsegrunder.
Det är alldeles uppenbart.
Vi som revisorer, ger ju bara en vägledning. Det är fullmäktige som har makten.


Min kommentar:
Vad revisorerna då definierar som betydande skada skulle man ju väldigt gärna vilja veta!!!
Och enligt vilket regelverk?

Bara det faktum att såväl VD som styrelseordförande fått gå visar väl tydligt nog på allvaret?
Skadan i form av minskat förtroendekapital måste dessutom vara stor!

Tommy Johansson:
Jag hade definitivt tänkt yrka på att ordförande och VD inte ska få ansvarsfrihet. Bakgrunden är inte att jag tror att föreningen lidit någon skada för det verkar inte vara så... det har varit en omförhandling och då är det ingen skada.
Det finns en vit bok om Turning Torso. VD och ordförande har säkerligen läst den.
Har de inte gjort det så är de skyldiga en ursäkt bara av den anledningen.
Vi har haft den här typen av avtal tidigare.
Den här typen av avtal tecknar man inte själv, utan det är styrelsen som beslutar i avtalet.
Av den orsaken så hade jag tänkt yrka på att de inte skulle ha ansvarsfrihet.
Om man nu bryter mot sin arbetsordning, VD:ns och även ordförandes sätt att jobba... det finns kanske mer som vi inte vet ännu.
Då måste vi ha en ny stämma för att ta ställning till hur vi går vidare.
Jag är fortfarande, trots Peters kloka ord, väldigt tveksam.


Min kommentar:
Är ingen skada skedd för att det är en omförhandling? Var ligger logiken i detta?

Man måste göra som Leif Cruse och ifrågasätta vad revisorn egentligen menar, och det är farligt om man inte ställer frågor på vad som hävdas från olika håll.

De "kloka ord" som Peter Sjöberg skulle ha yttrat har i alla fall inte jag hört.

Fredrik Löfvall:
Det fanns en tidsaspekt i det här också.
Om jag uppfattat det här rätt, de här diskussionerna i styrelsen och det här mandatet har varit, om jag fattat det rätt, under sommaren 2007.
Och sedan är det min uppfattning att styrelsen inte har fått ta del av vad han kommit fram till förrän i december.
Varför har det dröjt så länge innan han återrapporterade vad han kommit överens med VD:n om?
Och varför har ingen i styrelsen väckt frågan om hur det gick med det här mötet med VD:n om omförhandlingen av lönen?


Maj-Britt Thulin, t.f. styrelseordförande:
Vi har vid upprepade tillfällen försökt ta del av det här avtalet som upprättades.
Vi fick höra att det var klart.


Det var tyvärr mycket svårt att höra vad Maj-Britt sa i övrigt.

Revisor Peter Sjöberg:
Det är ju rätt att Alf Gustavsson hade fått fullmakt att förhandla om lönen.
Och, återigen, det är inget avtal för där finns ett gammalt avtal i grunden.
Så det är inget nytt avtal utan det är omförhandling av lönen.
Och Alf Gustavsson fick detta mandat.
Han fick icke ett mandat att underteckna det själv.
Och kritik kan lämnas såtillvida att där finns ingenting protokollfört om detta...
Däremot så kan jag säga att jag fått ta del av mailkorrespondens som visar att det har funnits en aktivitet från styrelsens sida.
På ett tidigt stadium.
Alf finns inte i protokollen.
Jag har begärt in mailkorrespondens mellan ordförande och styrelsen
Så att aktivitet har funnits.
Men kritik kan riktas. Så långt kan jag sträcka mig.


Min kommentar:
Det var väldigt mycket tjat om att det inte handlar om ett nytt avtal.
Men när man omförhandlar sin lön så avtalar man om en ny lön. En ny lönenivå.
Att det fanns ett gammalt avtal i grunden, vad spelar det för roll för någonting?
Det är ju inte alls detta som det handlar om!

Så om jag en gång bara fått en grundlön så är sedan alla former av höjningar acceptabla eftersom det inte är "nya avtal", utan bara tillägg, och vem som har vilket mandat spelar ingen roll för något?

Av de drygt 180 fullmäktigeledamöterna så var det endast sex personer som hade frågor om vad som hänt.

Hemligt mandat
Nu - långt om länge - kryper det i alla fall fram att f.d. ordföranden fått ett mandat (som revisorn inte vill redogöra för varken vad det innebar, hur det kom till, eller hur revisorn vet detta trots att det inte finns något skriftligt), men att f.d. styrelseordföranden undertecknat ett avtal på egen hand fast han inte besitter denna möjlighet.

Kritik mot vem, för vad?
Notera också hur revisorn varje gång han säger att det kan "riktas kritik", undviker att säga vem han menar att kritik kan riktas mot, samtidigt som han är väldigt luddig med vad det är för kritik som han mer specifikt avser.

Det har funnits en "aktivitet" från styrelsens sida? På ett tidigt stadium?
Vad för aktivitet då, och vid vilka tillfällen om vad?

Många obesvarade frågor!
Här är många, många frågor obesvarade.
Och ju mer man gräver i det desto fler frågor verkar dyka upp.

Fortfarande vet vi inte varför VD:n avsade sig sitt avgångsvederlag.
Det ger lite intryck av att styrelsen har någon hållhake på f.d. VD:n?

Har f.d. VD:n fått någon annan form av "kompensation" som inte avslöjats?

Vad står det i protokollen om händelseförloppet efter att f.d. ordföranden fick sitt mandat?
Står det inte i protokollen att frågan tagits upp om hur mycket f.d. VD:n fått av f.d. ordföranden så har styrelsen inte efterfrågat information.Fredrik Löfvall:
Vad finns det för rutiner idag?
För det verkar finnas stora brister i protokollen, i rutiner osv.
Har man gjort några förändringar eller man kör på i samma hjulspår?


Revisor Peter Sjöberg:
Du uttrycker dig som så att det verkar.
Och det är ju en sak att tro och en sak att veta.
Jag skulle vilja säga att protokollen är bra såtillvida att det finns verkliga beslutsunderlag. De är väl förda.
Däremot har man ju då inte behandlat frågan om VD:ns ersättning i protokollet.
Och delvis har det ju betydelse, som jag sa tidigare, vid ett av styrelsemötena så blev VD Lars Danielsson hemskickad och styrelsens sekreterare likaledes, eftersom styrelsens sekreterare var underställd VD:n, så var det ju rätt så naturligt.
Därför finns det inte protokollerat.
Och jag har ingenting att misstänka att man inte behandlade frågan vid det mötet vilket också delvis mailkorrespondens visar.
Så att säga att dåliga rutiner, det skulle jag vilja säga att det är direkt felaktigt.
Sedan att Alf Gustavsson inte levt upp till att det är två i föreningen, för det är så att varje avtal, firmateckning ska ske två i föreningen. Och de rutinerna finns.
Att Alf Gustavsson inte levde upp till det, det är en annan sak.


Min kommentar:
Ja, det är en sak att tro och en annan att veta. Därav att frågor ställs, även om revisorerna tycks göra allt för att fullmäktige ska få så lite information som möjligt!

Sedan kan man bara konstatera att redan bara från vad som sagts här så tycks det vara uppenbart för alla och envar att det finns väldigt stora brister i såväl protokoll (vilket Peter Sjöberg själv erkänner) som i rutiner.
Peter Sjöbergs irritation över den fullt naturliga frågan indikerar också att Fredrik Löfvall tryckte på en öm punkt.

Protokollen är bra, med bra beslutsunderlag, säger Peter Sjöberg. Men styrelsen underlåter att protokollföra viktiga styrelsefrågor. Hur kan protokollen då vara bra? Med detta i åtanke undrar man över hur det ser ut i övrigt i protokollen?
Peter Sjöberg har ingen anledning att misstänka att att man inte "behandlade frågan" vid "det mötet".

Men frågan är vad som pekar på att frågan behandlades?
Att allmänt referera till mailkorrespondens betyder ingenting... särskilt inte när alla kan se hur hårt Peter Sjöberg försvarar allt styrelsen gjort.

Det verkar vara mycket som "är en annan sak".

Ingrid Pettersson:
Man fick ett förhandlingsmandat. Då är frågan, var det helt obegränsat?
Förstod jag dig rätt Peter Sjöberg, när du säger att den nya VD-lönen beror på ett räknefel?


Revisor Peter Sjöberg:
Där fanns ett mandat i ett procentspann, och beroende på att man räknade fel från Alfs sida när man skulle förhandla fram den nya lönen... det blev, om jag minns rätt, en strax tre procent för hög.
Och detta ungefär motsvarade helårsvis cirka 60.000 i lön på helt år räknat.


Ingrid Pettersson:
Jag kan inte låta bli att undra vem som gör övriga beräkningar i HSB Malmö.
Det kan väl inte vara så att det hänger på att en människa slår fel på kalkylatorn, som jag hoppas att man hade, vad VD:n får för lön eller vad andra siffror ska bli för resultat.


Min kommentar:
Den f.d. VD:n hade tidigare den osannolikt höga lönen av 1.692.000 kr.
Styrelsen gav f.d. ordföranden ett mandat att höja lönen med, vad jag förstår, max 10 %, dvs så mycket som 169.200 kr ovanpå den redan alltför höga lönen.
F.d. ordföranden och f.d. VD:n nöjde sig dock inte med detta, utan höjde i stället lönen med 13,5 %. Alltså 3,5 % över taket.
Hur kan någon räkna fel på 10 % och 13,5 %?

Hur kan revisorn kalla denna inte alltför avancerade matematik för "räknefel"?
Vari ligger missförståndet som revisor Peter Sjöberg vid ett flertal tillfällen åberopat till de inblandades försvar?

Sedan vill jag informera revisor Peter Sjöberg om att 60.000 kronor inte motsvarar 3 % av 1.692.000 kr, utan i stället 3,5 %.

Dessutom så kan man fråga sig varför det landade på den nivå det gjorde.
Bara för att det finns ett tak på 10 % behöver det inte innebära att lönehöjningen landar på 10 % (eller till och med 3,5 % över taket, som i detta fall).
Lönehöjningen skulle likaväl kunnat hamna på totalt 2 %.
Kan det vara så att Alf G. talade om för Lars D. vad taket var som han hade fått och sedan kom de tillsammans överens om att lägga på lite till eftersom de inte trodde att styrelsen skulle bry sig om detta eller ens märka detta?

Sedan finns det intressanta delar i samband med detta avtal som styrelsen berättat om för vissa, men som inte togs upp på stämman.
Detta lär tyvärr inte komma fram med mindre än att det görs en noggrann utredning, och det är nu styrelsens skyldighet att se till så att detta görs där hemlighetsmakeriet upphör och alla kort läggs på bordet!

Nils, Brf Magne:
Peter talade om aktivitet från styrelsen när det gäller resultatet av förhandlingarna. Du använde ordet "aktivitet" från styrelsens sida.
Jag vill bara ha en förklaring till hur man kan se det som en aktivitet att man slår sig till ro utan att få något svar.


Revisor Peter Sjöberg:
Du har precis pratat just nu, det är också en aktivitet.
Styrelsen har begärt att få fram underlag och fick det väldigt, väldigt sent.
Orsaken är jag osäker på.


Min kommentar:
Peter Sjöberg, och övriga två revisorer, är det inte er uppgift som revisorer att ta reda på denna orsak, om det nu skulle vara så att ni granskar styrelse och VD?

Med Peter Sjöbergs ordval är det också en aktivitet om styrelsen dricker en kopp kaffe. Men vad har det för värde i sammanhanget att styrelsen fikar?

Britt-Marie Johansson:
Jag kan inte låta bli att fundera på det här förfarandet om det fanns redan från början i den här styrelsen.
Eftersom att 8 dagar efter att den tillträdde 2005 gav man Greg D. sex månadslöner han inte hade i sitt avtal och slirade på avtalet så att han trots sitt heltidsengagemang inom HSB Malmö kunde bedriva annan verksamhet.
Är det en tillfällighet med andra ord, detta som har inträffat nu vid årsskiftet eller har det varit så här hela tiden?
Det är egentligen inte det som är det viktiga för mig.
Jag tycker ni ska ta med er, som sitter här som fullmäktige, över lunchen är varför har det blivit så här?
Hur kom de här människorna att hamna på de positionerna de har idag, och vem är det som bär ansvaret för det här?
Det tycker jag ni ska fundera över.


Ja, som alla kan se så finns det väldigt, väldigt många frågor.
Det är också helt uppenbart att såväl styrelse som revisorer försöker hålla inne med så mycket information som möjligt för att därmed försvåra för fullmäktigeledamöterna så mycket som möjligt. Just att de försöker vara så luddiga i alla avseenden gör att misstankarna bara ökar om att det här kanske t.o.m. är en hel del värre än vad man trott.

Det är fullmäktigeledamöternas ansvar att se till så att alla frågor besvaras och att styrelse och revisorer slutar försöka dölja så mycket som möjligt i denna historia.

Får inte alla HSB Malmös medlemmar en fullständig redogörelse tillsammans med ett offentliggörande av hela det hemliga avtalet mellan f.d. VD och f.d. styrelseordförande så finns det ett otvetydigt bevis för alla att fullmäktige inte arbetar för HSB Malmös 42.000 medlemmar.

Vi kan från årsredovisningarna se att VD:n från ett år (2006) till nästa (2007) ökade sin lön och ersättningar med minst 825.000 kr.
Dvs en ökning med 597.000 kr i pensionskostnader plus 228.000 kr i ren lön (exkl. bilförmån, sjukvårdsförsäkring, och andra förmåner som inte redovisas i årsredovisningen).

När VD:n såg att varken styrelse eller medlemmar reagerar på någonting så tror han naturligtvis att han kan få igenom vad som helst, och därav de interna stridigheterna vid årsskiftet 2007-2008 (där VD:ns fortsatta otroliga löneökningar stöttades av arbetstagarrepresentanter och styrelsesuppleant).


Hur tänkte fullmäktigeledamöterna?

På stämman den 26 april så fick f.d. ordföranden och VD inte ansvarsfrihet, bland annat för det avtal som de tecknat tillsammans. Revisor Peter Sjöberg förordade att båda skulle få ansvarsfrihet men detta till trots så blev beslutet alltså icke ansvarsfrihet.

Det är därför med stor förvåning man konstaterar att fullmäktige på samma stämma den 5 maj avslår en motion (nr 36) som kräver att avtalet skall offentliggöras.
Hur kan man den ena dagen inte bevilja ansvarsfrihet och den andra dagen inte vilja att avtalet som orsakat detta beslut skall publiceras ?
Stämman bifaller alltså styrelsens förslag, ett förslag som inte med ett ord berör motionärens yrkande!

Detta beslut av fullmäktigeledamöterna innebär alltså att medlemmarna i
HSB Malmö inte får se det avtal som ligger till grund för beslutet att inte bevilja ansvarsfrihet.
Man har alltså röstat utan att själv ha sett detta dokument. Hur tänker beslutsfattarna ?

Att styrelsen inte vill att avtalet skall offentliggöras visar väl med all önskvärd tydlighet att någon öppenhet inte skall gälla i HSB Malmö.


En revisors förvarstal.

Revisor Peter Sjöberg / Ernst &Young/ framförde på stämman att han inte tyckte att ordföranden och VD hade åsamkat någon betydande skada för medlemmarna i HSB Malmö.
Han kan då omöjligt ha tänkt på det etiska och moraliska förfall som detta hittills hemlighållna avtal inneburit. Att han dessutom försökte övertyga fullmäktige och andra att det handlade om en omförhandling och således skulle vara mindre allvarligt för det är ju pinsamt. Han tyckte till och med att det var stor skillnad. Man baxnar.

Sen tyckte han dessutom inte att det spelade någon större roll att mandatet inte protokollerats och tyckte dessutom att det var svårt att skriva ett sådant eftersom det skall ske en förhandling med VD. Hans kommentar var att "olyckligtvis" blev omförhandlingen något högre än det mandat som Alf G. fick. Allt beroende på ett missförstånd och räknefel.


Jag yrkar att;
 1. Ernst & Young byts ut som revisor för HSB Malmö.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!Medlem # 89093 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

Motioner till HSB Malmö år 2009

Index, motioner 2009, #1-208

Motioner del 2, #1-17
Motioner del 3, #18-26
Motioner del 5, #29-37
Motioner del 6, #38-48
Motioner del 7, #49-55
Motioner del 8, #56-64
Motioner del 9, #65-67
Motioner del 10, #68-77
Motioner del 11, #78-90
Motioner del 12, #91-99
Motioner del 13, #100-111
Motioner del 14, #112-127
Motioner del 15, #128-140
Motioner del 16, #141-142
Motioner del 17, #143-155
Motioner del 18, #156-161
Motioner del 19, #162-171
Motioner del 20, #172-178
Motioner del 21, #179-188
Motioner del 22, #189
Motioner del 23, #190
Motioner del 24, #191-193
Motioner del 19, #194-200
Motioner del 19, #201-203
Motioner del 27, #204
Motioner del 28, #205
Motioner del 29, #206-208


Forum för alla i bostadsrätt Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Forum för alla i bostadsrättSenaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)FAKTABANKEN - FORUM FÖR ALLA I BOSTADSRÄTT
Störningar i BRF A 01
Avgifter i BRF A 02
Underhåll bostadsrätt, Ansvarsfördelning, Förändring av lägenhet A 03
El, Värme och Vatten i BRF A 04
Balkong och Uteplats, Utemiljö, Parkering & Garage i BRF A 05
Styrelse, Styrelsemöte, Protokoll, Tystnadsplikt, Dagordning A 06
Bostadsorganisation - Förvaltare A 07
Likhetsprincipen - Likabehandlingsprincipen A 08
Jäv A 09
Särskild granskning, Medrevisor, Revisor & Revisorssuppleant A 10
Hyresnämnden - Bostadsrätt A 11
Regelverk för bostadsrätt A 12
Avhysning, Uppsägning, Förverkande, Avsägelse, Tillträde bostadsrätt A 13
Andrahandsuthyrning i BRF B 01
Andelstal och Mätning bostadsyta B 02
Kapitaltillskott, Insatshöjning, Förändring av insats bostadsrätt B 03
Överlåtelse, Köp av bostadsrätt, Mäklare, Medlemskap B 04
Vattenledningsskada och Vattenskada i bostadsrätt B 05
Ekonomisk plan bostadsrättsförening B 06
Lägenhetsförteckning, Medlemsförteckning B 07
Föreningsstämma, Röstning, Ansvarsfrihet, Motioner i BRF & Arvoden B 08
Valberedning i BRF B 09
Ändring av stadgar i BRF B 10
Självförvaltning i BRF B 11
Sambolag bostadsrätt B 12
PUL BRF B 13
Väsentlig förändring av fastighet B 14
Likvidering av bostadsrättsförening, Fusion, Överlåtelse av hus i BRF B 15
Utvidgning av verksamhet i BRF B 16
Statistik bostadsrätter B 17
   FAKTABANKEN
   Gå direkt till Faktabanken i Forum för alla i bostadsrätt© 2010 - Uppdaterad 2018-01-27 Stockholm • Göteborg • Malmö / Skåne