Motioner till HSB Malmö 2009

MOTION # 0.

Inledning:
 1. Vilka är arbetstagarrepresentanter?
 2. Arbetstagarrepresentanternas hemliga arvoden och HSB Malmös agerande

 3. Lönesänkning med 12.000 kr/mån för HSB-tjänstemän

 4. Varje fel använd krona är en stöld från medlemmarna

 5. Depositionsavgiften avvecklas

 6. Lista över styrelsearvoden

 7. Lista över deltagare på brf:arnas årsstämmor

Mina motioner handlar i grund och botten bara om att motioner och medlemmar ska behandlas med respekt av såväl styrelse som stämma samt tjänstemän på HSB Malmö!

Det är långt kvar tills detta uppnåtts, men mer komplicerat än så är det inte, även om det naturligtvis finns andra skäl av underordnad betydelse här.

Att skriva ett mindre antal motioner kommer under inga omständigheter att uppnå den respekt jag efterlyser.

Allvarligt brott mot likabehandlingen av fullmäktige!
Dessutom är likabehandlingen viktig! Att fullmäktigeledamöterna har mage att sitta och rösta bort specifikt alla mina motioner i ett svep är ett beteende som måste stävjas, och det visar allvaret i mina motioner och vikten av att jag inte låter mig tryckas ner av dessa odemokratiska krafter och maktfullkomliga representanter som bevisligen gjorde allt annat än att se till HSB Malmös medlemmars bästa på årsstämman 2008.

Alla måste bidra för att motioner ska kunna avverkas
Det gäller nu att styrelse och stämma sköter sig på stämman 2009, och ser till att allt går rätt till, utan fortsatta hatyttringar mot motionärer.

Den fullmäktige som bara sitter tyst när annan fullmäktigeledamot beter sig illa är precis lika skyldig som den som beter sig illa. Ansvarat är delat!

MOTION #194A

Frågor till styrelsen

 1. Exakt när tillsattes arbetstagarrepresentanterna 2008?
  (Bör vara någon gång i augusti 2008, eftersom ingen visste vem som var arbetstagarrepresentanter innan augusti.)

 2. Exakt hur mycket har HSB Malmös fyra arbetstagarrepresentanter fått i arvode från och med 1/1 2008 t.o.m. årsstämman 2008?

 3. Exakt hur mycket har HSB Malmös fyra arbetstagarrepresentanter fått i arvode från och med årsstämman 2008 t.o.m. årsstämman 2009?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #194B

Frågor till styrelsen

 1. Av vilken anledning arvoderas HSB Malmös arbetstagarrepresentanter?

 2. Av vilken anledning är arvodet till HSB Malmös arbetstagarrepresentanter så enormt högt?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #194C

Fråga till styrelsen

 1. Av vilken anledning har HSB Malmös arbetstagarrepresentanter rösträtt i styrelsen?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #194

Vilka är arbetstagarrepresentanter?

Efter att HSB Malmös styrelse konstituerat sig 2008 skriver HSB Malmö i ett pressmeddelande;
Citat:
Malmö 2008-05-23

Styrelsen i HSB Malmö har konstituerat sig
Styrelsen i HSB Malmö hade sitt konstituerande sammanträde på fredagen. Under ledning av nyvalde ordföranden Claes Caroli fördelade styrelsen övriga poster inom sig.

Den nye ordföranden tar sig an uppdraget med stor portion entusiasm och ödmjukhet.
– För mig personligen känns det som en nytändning i livet, att få vara med och arbeta i och påverka en så betydelsefull organisation, säger Claes Caroli.
– Samtidigt måste man komma ihåg att vi är flera personer i styrelsen – och jag är en av dem. En kugge med en röst, förklarar Claes Caroli avslutningsvis.

Till vice ordförande i styrelsen har utsetts Maj-Britt Thulin och till sekreterare Björn Andersson.

Styrelsen i HSB Malmös består av:
Claes Caroli, ordförande, ledamöterna Olle Strand, Mimmi Zetterman, Birgitta Nilsson,
Maj-Britt Thulin, Maria Bengtsson och Anders Lundberg.
Suppleant är Björn Andersson.

Till detta kommer representanter från de fackliga organisationerna.

Då uppstod osökt frågan vilka som skulle bli arbetstagarrepresentanter, med tanke på att alla fyra tidigare arbetstagarrepresentanter hoppade av i januari 2008 pga att de inte ville sitta i styrelsen med dem som sitter där idag (exkl. Claes, Birgitta & Mimmi).

Och hur mycket kommer de att få i styrelsearvode för det som de förmodligen ändå huvudsakligen gör på arbetstid, och i stället för att arbeta för medlemmarna?

Kommer de fortfarande att få en kvarts miljon kronor extra utöver deras lön, eller har HSB Malmö lärt sig av mina motioner att dessa inte ska få något arvode (utöver ev. en mindre kompensation om styrelsemöte sker utanför ordinarie arbetstid).

Vad jag kan se så är det bara inom HSB Malmö i hela Sverige som arbetstagarrepresentanter arvoderas på det sätt som sker inom HSB Malmö.

Sekreterare!
Det är också intressant att HSB Malmös styrelse denna gång utsett en sekreterare (för första gången?), nämligen suppleanten Björn Andersson.
Det är ett steg i rätt riktning!


HSB:s tjänstemän har mycket stor makt i medlemsorganisationen HSB Malmö

Jag fick 2008-08-11 svar från HSB Malmö vilka som är arbetstagarrepresentanter i HSB Malmös styrelse (när de tillsatts vill HSB Malmö inte avslöja) efter de fyra arbetstagarrepresentanter som hoppade av i årsskiftet 2007-2008 (det blev ingen förändring, de fortsätter som tidigare);

Arbetstagarrepresentanter
Tommy Schumann - Unionen - ordinarie ledamot
Monica Nilsson – Unionen – suppleant
Peter Frank – Fastighetsanställdas förbund – ordinarie ledamot
Tommy Lind – Fastighetsanställdas förbund – suppleant


I SDS den 25 januari 2008 kunde vi läsa följande under rubriken;
"Vd:n sparkad och HSB:s styrelse flyr";
Citat:
Alla arbetstagarrepresentanter avgår. Det handlar om de ordinarie ledamöterna Peter Frank (Fastighetsanställdas förbund) och Tommy Schumann (Sif) samt deras suppleanter Tommy Lind och Monica Nilsson.

”Anledningen till vårt beslut är att vi inte accepterar de grupperingar inom styrelsen som sammanträder och bereder ärenden utan vår kunskap och medverkan”, skriver de fyra i ett brev till medlemmarna.
– Vi kan inte ta ansvar för hur den här styrelsen hanterar frågor.
Det finns ett uttalat förtroende för Lars Danielsson som vd – både från de fackliga organisationerna och från HSB Malmös ledningsgrupp, säger Tommy Schumann.
– Vi är helt eniga i denna fråga.
Vi har förtroende för Lars Danielsson och det har vi uttalat, säger Peter Frank
.

Om och i så fall när styrelsen åter får fackliga representanter är oklart.
– Vi får se hur styrelsen ser ut efter ordinarie stämma i april, säger Tommy Schumann.

Arbetstagarrepresentanterna uttalade alltså samtliga sitt fulla förtroende för HSB Malmös f.d. VD. Men vilket förtroende har fullmäktige och HSB Malmös övriga 42.000 medlemmar för dessa 4 av HSB Malmös tjänstemän utnämnda ledamöter/suppleanter?

Arbetstagarrepresentanterna skrivit brev till medlemmarna?
I SDS står det att arbetstagarrepresentanterna beklagat sig i ett brev till medlemmarna.
Jag fick inget brev! Säkert ingen annan heller! Och varför skulle de skriva ett brev till medlemmar som inte ens vet att de placerats i styrelsen? Säkert inte många av fullmäktigeledamöterna kände ens till detta. Arbetstagarrepresentanterna har ingen koppling till medlemmarna, utan det brev dessa personer skrivit har i så fall varit till tjänstemännen.

Alla arbetstagarrepresentanter är alltså tillbaka igen på samma platser. Detta trots att hälften av dem som ingår i dagens styrelse, och som gjorde att de fackliga representanterna avgick, fortfarande sitter kvar i styrelsen.

HSB Malmös styrelse/suppl. består till 36% av tjänstemän!
HSB Malmös styrelse med suppleant består således idag av 4 tjänstemän som ledamöter/suppleanter samt 7 av fullmäktige valda styrelseledamöter/suppleanter.
Med andra ord så har tjänstemännen alltför stor makt i styrelsen. Är det inte någon som finner detta lite märkligt... speciellt i en medlemsorganisation som HSB?


10 styrelseledamöter i HSB Malmös styrelse!!!
Till nästa årsstämma måste HSB Malmö göra som HSB Stockholm gjort för att det inte ska vara tjänstemännen som har all makt i organisationen, dvs betydligt fler ska ingå i HSB Malmös styrelse, minst 10 "demokratiskt" valda ledamöter (men naturligtvis med lägre arvode per ledamot, så att totalsumman inte utökas).

Michael Carlsson har tilldelat tjänstemännen det höga arvodet
HSB Malmös nya VD, Michael Carlsson, har tilldelat de fyra arbetstagarrepresentanterna samma höga arvode som de förtroendevalda styrelseledamöterna (alltså utöver dessa tjänstemäns redan höga löner). Detta alltså trots att alla begriper att dessa tjänstemän inte tillför något för medlemmarna. Michael Carlsson har därmed, inte helt oväntat, säkrat sig stöd från tjänstemännen.


Jag yrkar att;
 1. Inget arvode ska utgå till arbetstagarrepresentanterna.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
194. Vilka är arbetstagarrepresentanter? 10 ledamöter i styrelsen

De fackliga organisationerna utser själva sina ledamöter till HSB Malmös styrelse, och det är verkställande direktörens ansvar att besluta om arvoden till dessa.

Då det gäller vilket antal ledamöter HSB Malmös styrelse ska bestå av är detta en fråga för fullmäktige att besluta om under vägledning av valberedningen.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #194-2

10 ledamöter i styrelsen

 1. Minst 10 ledamöter (exkl. ev. arbetstagarrepresentanter) ska ingå i HSB Malmös styrelse.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #195

Arbetstagarrepresentanternas hemliga arvoden och HSB Malmös agerande

I lagen om styrelserepresentation (1987:1245) för privatanställda finns en del intressant info, men det löser inte alla frågor.

Rösträtt?
T.ex. är en fråga om HSB Malmös arbetstagarrepresentanter har rösträtt?

I och för sig en dum frågeställning eftersom man enkelt kan räkna ut att de har detta i HSB Malmö. Dock sägs det vara vanligt att arbetstagarrepresentanterna i t.ex. kommunägda företag inte har rösträtt. Så det finns tydligen inget krav på att arbetstagarrepresentanterna ska ha rösträtt.

Det tråkiga är att HSB Malmö inte vill vara öppen med vad som gäller inom HSB så information om detta saknas helt. På HSB Malmös webbplats omnämns t.ex. arbetstagarrepresentanterna under en egen rubrik, fristående från vilka som ingår i styrelsen.

Jag har fått svar från HSB Malmö att arbetstagarrepresentanterna har full rösträtt!!!

Arvoden?
Lagen om styrelserepresentation säger heller inget om arvoden, men jag kan efter ett intensivt sökande konstatera att arbetstagarrepresentanterna normalt inte har något arvode (t.ex. som i NCC).

Så en välbefogad fråga i detta sammanhang är vad det är som gör att arbetstagarrepresentanterna just i HSB Malmö arvoderas (jag har ännu inte kollat upp hur det ser ut i de andra regionföreningarna inom HSB)?

Vad är anledningen till att HSB Malmös arbetstagarrepresentanter inte bara fått ett arvode av Michael Carlsson utan dessutom ett skyhögt sådant?
Har inte HSB Malmös styrelse några åsikter om detta?
Vad säger fullmäktige?

Fullmäktige kan stoppa arvodet till arbetstagarrepresentanterna!

Varför har HSB Malmö dolt arvodet till arbetstagarrepresentanterna?
Ingen förklaring finns heller till varför HSB Malmö (precis som andra regionföreningar) i alla år försökt hemlighålla det arvode som utbetalas till arbetstagarrepresentanterna.

Har HSB Malmö agerat korrekt?
Frågan är om HSB Malmö agerat korrekt när arvode utbetalas till arbetstagarrepresentanter eftersom stämman beslutat enligt vad som står även i stämmoprotokollet från 2008 (det i svensk historia unikt censurerade protokollet) och i tidigare års stämmoprotokoll;

Citat från HSB Malmös stämmoprotokoll 2008:
§19. Bestämmande av arvoden och andra ekonomiska ersättningar till
styrelse, revisorer och valberedning, dagordningen punkt 17

Styrelsen
Valberedningens föredragande, Lennart Westerlund, redogör för att styrelsen
idag erhåller 17 inkomstbasbelopp.
Han föredrar därefter valberedningens förslag till arvoden för styrelsen:
- 15 inkomstbasbelopp fördelas inom styrelsen (720 000 kr)
- Förlorad arbetsförtjänst
- Reseersättning enligt vad som gäller för HSB Malmös anställda.

2008 klarade sig HSB Malmö för första gången från att kunna anklagas för regelbrott eftersom Leif Cruse ställde följande fråga (med anledning av en av mina motioner), från stämmoprotokollet 2008;
Citat:
Leif Cruse, Bospargruppen, efterhör vilka som arvoderas genom de 15 inkomstbasbeloppen.
Citat:
Lennart Westerlund anger att det är de stämmovalda styrelseledamöterna som avses.

I HSB Malmös stämmoprotokoll 2008 kan man även läsa följande;
Citat:
På förfrågan från -CENSUR- HSB brf Sorgenfri, redogör Michael Carlsson för att det är HSB Malmö som arvoderar arbetstagarrepresentanterna.
"HSB Malmö"? Det är alltså VD Michael Carlsson som tydligen har helt fria händer att bestämma dessa personers arvoden i styrelsen.

samt;
Citat:
Preben Karlsson, HSB brf Fosietorp, framhåller att arbetstagarrepresentanterna har lika stort ansvar som övriga i styrelsen.

Arbetstagarrepresentanterna lika stort ansvar som övriga ledamöter... och?
Den sistnämnda kommentaren från Preben Karlsson är mycket märklig av flera anledningar.
Inte minst med anledning av att det inte handlar om hur mycket ansvar man har (inte många har tidigare - före min motion 2008 om detta - heller ens känt till att arbetstagarrepresentanterna ingår i styrelsen). Det handlar om vad man presterar!

Arbetstagarrepresentanterna arbetar inte för medlemmarna, utan bara för sig själva och för övriga tjänstemän. Varför ska HSB Malmös medlemmar betala arbetstagarrepresentanterna i en medlemsorganisation ett extra arvode - dessutom hutlöst högt - utöver deras redan alltför höga lön?

HSB Malmös medlemmar får alltså betala dyrt för tjänstemän som bara arbetar i sitt eget personliga intresse... vilket dessutom säkert ofta(st) står i rak konflikt med medlemmarnas intresse.

Det är inte utan anledning som lönerna för HSB Malmös tjänstemän är högst i Sverige (inom HSB).

Revisorerna gör ingenting!
Notera också att arbetstagarrepresentanterna under tidigare år har kunnat kvittera ut sitt okända och i årsredovisningen ej omnämnda arvode mycket tack vare att varken HSB Malmös huvudrevisor (Ernst & Young, Peter Sjöberg samt tidigare BoRevision) - dvs styrelsens förlängda arm - eller de stämmovalda revisorerna presterar ett arbete värt namnet.
HSB Malmös medlemmar kan se otaliga exempel på hur dålig revisionen varit av HSB Malmö.

Ingen medlemskontroll
Eftersom få medlemmar/fullmäktigeledamöter bryr sig eller engagerar sig särskilt mycket i årsredovisningen (vilket i och för sig delvis säkert beror på att HSB:s årsredovisningar är utformade på ett sådant sätt att det ska vara så svårt som möjligt att tolka årsredovisningarna) så finns det ingen medlemskontroll inom HSB Malmö.

Det är i princip helt fritt fram för HSB Malmös styrelse och tjänstemän (precis som för revisorerna) att göra precis hur de vill, eftersom det ändå nästan aldrig är någon som upptäcker något av de många felaktigheter som görs inom HSB Malmö (även inom HSB Skåne, som vi kunnat konstatera).


Jag yrkar att;
 1. Arbetstagarrepresentanterna ska inte ha rösträtt i HSB Malmös styrelse.

  HSB Malmö ska vara medlemsstyrd, inte tjänstemannastyrd!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
195. Arbetstagarrepresentanternas hemliga arvoden och HSB Malmös agerande

Motionären yrkar att arbetstagarrepresentanterna inte ska ha rösträtt i HSB Malmös styrelse.

Då det gäller föreningens ledning återfinns i lagen om ekonomiska föreningar 6:1 hänvisning till bestämmelser om arbetstagarrepresentanter i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda när det gäller arbetstagarrepresentation.

Rätten till styrelserepresentation föreligger enligt de inledande bestämmelserna, 4 §, ”I ett företag som under det senast förflutna räkenskapsåret här i landet har sysselsatt i genomsnitt minst 25 arbetstagare har de anställda rätt till två ledamöter i styrelsen (arbetstagarledamöter) och en suppleant för varje sådan ledamot”.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #196

Lönesänkning med 12.000 kr/mån för HSB-tjänstemän

Snittlön på 36.717 kr/mån för HSB Malmös medarbetare
Över 10.000 kr/mån MER än HSB Stockholm

Notera följande i HSB Malmös årsredovisning 2008 på sidan 42-43;
 • Medellönen inom HSB Malmö är 36.717 kr/månad.
  (2007: 81 anställda, exkl. VD och styrelse, delar på 35,689 mkr exkl. sociala kostnader och pensionskostnader.) Koncern=147 anst.
  Det är en ökning med i snitt 5.809 kr/månad jämfört med föregående år, dvs från 30.908 kr/månad !!!
  (2006: 87 anställda, exkl. VD och styrelse, delar på 32,268 mkr exkl. sociala kostnader och pensionskostnader - - > 30.908 kr/månad.) Koncern=160 anst.
  (2005: 80 anställda, exkl. VD och styrelse, delar på 30,715 mkr exkl. sociala kostnader och pensionskostnader - - > 31.995 kr/månad.) Koncern=156 anst.
  (2004: 59 anställda, exkl. VD och styrelse, delar på 22,932 mkr exkl. sociala kostnader och pensionskostnader - - > 32.390 kr/månad.) Koncern=113 anst.
  (2003: 88 anställda, exkl. VD och styrelse, delar på 27,242 mkr exkl. sociala kostnader och pensionskostnader - - > 25.797 kr/månad.) Koncern=145 anst.
  (2002:124 anställda, exkl. VD och styrelse, delar på 35,264 mkr exkl. sociala kostnader och pensionskostnader - - > 23.699 kr/månad.) Koncern=167 anst.
  (2001:139 anställda, exkl. VD och styrelse, delar på 37,560 mkr exkl. sociala kostnader och pensionskostnader - - > 22.518 kr/månad.) Koncern=171 anst.

  Medellönen inom HSB Stockholm är 28.373 kr/månad.
  (2007: 379 anställda (exkl. VD/vVD), 129,723 mkr i lön/ersättningar exkl. sociala kostnader & pensionskostnader: totalt 190,918 mkr, 2007.)
  Det är en ökning med i snitt 268 kr kr/månad jämfört med föregående år, dvs från 28.105 kr/månad.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Medellönen inom HSB Stockholm var 28.105 kr/månad föregående år
  (2006: 350 anställda (exkl. VD/vVD), 118,043 mkr i lön/ersättningar exkl. sociala kostnader & pensionskostnader: totalt 174,812 mkr, 2006.)

  Notera att lönenivån annars är betydligt högre i Stockholm!
  ------------------------------------------------------------------------------
 • Medellönen inom HSB Malmös dotterbolag är 21.754 kr/månad, dvs 14.963 kr/mån mindre i genomsnitt än de i moderbolaget
  (2007: 65 anställda, 16,968 mkr i lön/ersättningar exkl. sociala kostnader & pensionskostnader.)
  Det är en ökning med i snitt 1.532 kr/månad jämfört med föregående år, dvs från 20.222 kr/månad !!!

  Medellönen inom HSB Malmös dotterbolag var 20.222 kr/månad år 2006.
  (2006: 72 anställda, 17,472 mkr i lön/ersättningar exkl. sociala kostnader och pensionskostnader - -> 20.222 kr/månad.)
  (2005: 75 anställda, 20,181 mkr i lön/ersättningar exkl. sociala kostnader och pensionskostnader - -> 22.423 kr/månad.)
  (2004: 53 anställda, 18,665 mkr i lön/ersättningar exkl. sociala kostnader och pensionskostnader - -> 29.347 kr/månad.)
  (2003: 56 anställda, 16,308 mkr i lön/ersättningar exkl. sociala kostnader och pensionskostnader - -> 24.268 kr/månad.)
  (2002: 42 anställda, 12,828 mkr i lön/ersättningar exkl. sociala kostnader och pensionskostnader - -> 25.452 kr/månad.)
  (2001: 31 anställda, ..8,398 mkr i lön/ersättningar exkl. sociala kostnader och pensionskostnader - -> 22.575 kr/månad.)
HUR GÅR DETTA IHOP?

Lön och ersättningar för de anställda på HSB Stockholm (moderbolaget):
379 anställda, exkl. VD och vVD, delar på 130 miljoner kronor.

(2006: 350 anställda, exkl. VD och vVD, delade på 118 miljoner kronor.)

Lön och ersättningar för de anställda på HSB Malmö (moderbolaget):
81 anställda, exkl. VD, delar på nästan 36 miljoner kronor.

(2006: 87 anställda, exkl. VD, delade på 32 miljoner kronor.)

DVS, TROTS ATT DE ÄR 4,7 GGR FÄRRE ANSTÄLLDA I HSB MALMÖ SÅ HAR DE ANSTÄLLDA INOM HSB STOCKHOLM (där lönenivån dessutom ligger en hel del högre) BARA 3,6 GGR SÅ MYCKET PENGAR ATT DELA PÅ JÄMFÖRT MED HSB MALMÖ.

Räknar man in löneskillnaderna mellan Stockholm och Malmö så har alltså en anställd på HSB Malmö betydligt över 10.000 kr mer i månaden i lön än en anställd inom HSB Stockholm.

De 37.000 kronorna för en HSB Malmö-anställd kan jämföras med det nu skandalomsusade HSB Skåne, där medellönen ligger på 24.779 kr/månad (enl. fg. årsredovisning, med 165 anställda exkl. styrelse och VD, alltså en hel del fler anställda än inom HSB Malmö).
 • HSB Skåne......... 25.000 kr
 • HSB Stockholm... 28.000 kr
 • HSB Malmö......... 37.000 kr
Hur har lönerna kunnat uppnå dessa orimliga höjder inom det kooperativa HSB Malmö, på medlemmarnas bekostnad?

Chefslöner på VD-nivå i HSB Malmö
Om snittlönen inom HSB Malmö är 37.000 kr/mån så innebär det att det finns ett antal mellanchefer där som sitter med 60.000-70.000 kr eller mer per månad!


HSB RIKSFÖRBUND
Man kan dessutom se att HSB Riksförbund är en stor kostnad för medlemmarna, där också kraftiga löneökningar skett under de senaste åren;
Medellönen inom HSB Riksförbund var 49.704 kr/månad år 2006.
(2006: 18 anställda, exkl. "arbetande förbundsordförande", 10,376 mkr i lön/ersättningar exkl. sociala kostnader och pensionskostnader - -> 49.704 kr/månad.)
(2005: 21 anställda, exkl. "arbetande förbundsordförande", 11,120 mkr i lön/ersättningar exkl. sociala kostnader och pensionskostnader - -> 44.127 kr/månad.)
(2004: 22 anställda, exkl. "arbetande förbundsordförande", 11,480 mkr i lön/ersättningar exkl. sociala kostnader och pensionskostnader - -> 43.485 kr/månad.)
(2003: 22 anställda, exkl. "arbetande förbundsordförande", 11,799 mkr i lön/ersättningar exkl. sociala kostnader och pensionskostnader - -> 44.693 kr/månad.)
(2002: 24 anställda, exkl. "arbetande förbundsordförande", ..8,953 mkr i lön/ersättningar exkl. sociala kostnader och pensionskostnader - -> 31.087 kr/månad.)
(2001: 24 anställda, exkl. "arbetande förbundsordförande", ..8,650 mkr i lön/ersättningar exkl. sociala kostnader och pensionskostnader - -> 30.035 kr/månad.)
Inte minst med tanke på de inkompetenta svar medlemmarna får från det insynsskyddade HSB Riksförbunds juridiska rådgivning så är detta helt oskäliga löner!


ARBETSTAGARREPRESENTANTER
När man ser detta så kan man inte låta bli att undra om det är så att HSB Malmös styrelse köpt arbetstagarrepresentanternas tystnad genom att tillåta orimliga löneökningar till såväl arbetstagarrepresentanterna som övriga anställda.

Hur mycket har facknissarna;
Tommy Schumann (SIF)
Peter Frank (Fastighets)
Monica Nilsson (SIF)
Tommy Lind (Fastighets)
i lön och ersättningar utöver de nästan 300.000 kronor de får enbart för att närvara på 13 möten?
Vilka övriga förmåner har de?


Nu förstår man bättre varför "de fyras gäng" här ovan hoppade av när styrelsen beslöt att avsätta den VD som gett dem fantasilöner.

Vad jobbar ovanstående facknissar med på HSB Malmö? Det finns ingenstans den minsta information om vad de fyller för funktion i verksamheten.

STYRELSENS ANSVAR
HUR HAR STYRELSEN KUNNAT ACCEPTERA EN LÖNEÖKNING PÅ NÄSTAN 6.000 KR/MÅNAD I SNITT FÖR 81 ANSTÄLLDA FRÅN ETT ÅR TILL NÄSTA?

DET ÄR UPPENBART ATT STYRELSEN INTE HAR DEN MINSTA KOLL PÅ VAD SOM HÄNDER INOM HSB MALMÖ! VEM SOM HELST KAN LURA SKJORTAN AV DEM... VILKET TYVÄRR I PRAKTIKEN BLIR MEDLEMMARNAS SKJORTOR.

När katten är borta så dansar råttorna på bordet... och här tycks det verkligen ha dansats till sig osannolika lönehöjningar. Det har inte funnits någon som helst styrning eller kontroll under ett antal år, och det har man utnyttjat (vilket är särskilt lätt när inte heller revisorerna tycks bry sig).


HEMLIGHETSMAKERI OCH KODEN FÖR FÖRENINGSSTYRNING

Det säger sig själv att med så höga löner som det är inom HSB Malmö så lär de anställda inte vara så villiga att avslöja hur det går till inom HSB Malmö.

Jag förstår nu också varför HSB Malmö är så ivrig att försöka införa HSB:s kod för föreningsstyrning i HSB Malmö.

Följande formulering i koden är säkert ett tungt vägande skäl för detta;
Citat:
Ledamoten ska visa lojalitet mot föreningen och främja dess intressen. Ledamoten ska även iakkta tystlåtenhet om angelägenheter och förhållanden vilkas yppande kan skada föreningen.

Därmed har HSB Malmö såväl de anställdas tystnad som alla styrelseledamöters absoluta tystnad om alla oegentligheter och allt som på olika sätt är fel inom HSB Malmö.

Med HSB:s kod för föreningsstyrning minskar HSB Malmö öppenheten och insynen maximalt och omöjliggör för medlemmarna att någonsin få nys om begångna felaktigheter.

I koden för föreningsstyrning skulle det i stället stått något i stil med;
Varje förtroendevald - alldeles särskilt styrelsen - och anställd inom HSB har en skyldighet att utan fördröjning informera ägarna/medlemmarna om varje misstanke om oegentligheter inom HSB.

VAD ÄR MEDLEMMARNAS OCH FULLMÄKTIGES ANSVAR NU?

Medlemmarna och fullmäktige måste se till att följande åtgärder genast vidtages;
 • En fördjupad revision (minst 5 år tillbaka i tiden) av HSB Malmö måste göras med inriktning på löner, dvs hur dessa löneökningar gått till.
  Även arvoden utreds i detta sammanhang.
 • Beroende på vad revisionen kommer fram till ställs ett skadeståndskrav på HSB Malmös styrelse för 2007 (och ev. tidigare år).
 • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 • Dagens styrelse måste självfallet bytas ut i sin helhet på årsstämman 2008 (precis som hela valberedningen).
 • Arvodet till HSB Malmös styrelse sänks till en nivå som ligger under arvodet för HSB Stockholms styrelse.
 • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 • Krav införs på fullständig redovisning (för alla medlemmar) varje år över alla chefers löner, förmåner och ersättningar (redovisning per chef).
 • Lönesänkning genomförs inom HSB Malmö (på för detta lämpligt sätt) så att medellönen ligger under 27.000 kr/månad.
 • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 • Revisionsfirman Ernst & Young byts ut via en ny upphandling där Ernst & Young och BoRevision ej ingår (eftersom de så tydligt visat på sin inkompetens och sitt oengagemang).
 • Nya kompetenta förtroendevalda revisorer (som engagerar sig i sitt uppdrag) söks aktivt efter.
 • Ett tydligt regelverk för revision tas fram där även VD och styrelse revideras.
 • Arvodet till de förtroendevalda revisorerna sänks till en nivå motsvarande (under) HSB Stockholm.
 • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PS.
Notera hur HSB Malmös styrelse 2008-03-08 (på HSB Malmös webbplats) försöker intala medlemmarna att HSB Malmö gjort ett bra arbete, genom deras samarbetspartner Ernst & Young (som aldrig anmärker på något, oavsett hur fel det är);
Citat:
Vid det senaste styrelsemötet, den 5 mars, gick vi igenom och fastställde bokslutet. Vid mötet närvarade samtliga revisorer. Peter Sjöberg från Ernst & Young gick igenom revisorernas redogörelse av revisionsprocessen för verksamhetsåret 2007. Han betonade att HSB Malmös medarbetare gjort ett gott arbete både i vardagen och under revisionsarbetet.

Är att alla roffar åt sig så mycket som möjligt av kakan (= medlemmarnas/ägarnas pengar) vad revisorerna tycker är ett "gott arbete"?

Ernst & Young måste bytas ut!

PS 2.
Notera att varken HSB Skåne eller HSB Göteborg (förbundsordförande Kent-Olof Stighs regionförening) vågar lägga ut sina årsredovisningar på nätet.


Jag yrkar att;
 1. Lönenivån för de anställda inom HSB Malmös moderbolag sänks med i snitt 12.000 kr/månad.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
196. Lönesänkning med 12 000 kr/mån för HSB-tjänstemän, Fördjupad revision om löner, Redovisning av löner, förmåner och ersättningar,

Stämman ska godkänna vd:s löneökningar, Utbyte av Ernst & Young, Nya förtroendevalda revisorer, Regelverk för revision av vd och styrelse, Sänkning av arvode till förtroendevalda revisorer, Utredning om HSB Malmös höga sjukfrånvaro

Motionären återkommer i motion ”196” till flera områden som sorterar under styrelsens eget kompetensområde rörande den löpande förvaltningen av HSB Malmö.

Bland annat anser motionären att lönen för de anställda inom HSB Malmös moderbolag ska sänkas med i snitt 12 000 kr/månad. För anställningar i den operativa verksamheten ansvarar ytterst den verkställande direktören. Mellan så väl arbetstagare som arbetsgivare finns ett anställningsavtal.

Utöver detta argumenterar motionären för utbyte av revisorer och sänkning av revisorernas arvoden samtidigt som frågan om HSB Malmös höga sjukfrånvaro ska utredas.

Då det gäller frågor om arvoden och val hanteras dessa av fullmäktige, och anställningar hanteras inom ramen för verkställande direktörens eget kompetensområde rörande den löpande förvaltningen av HSB Malmö.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #196-2

Fördjupad revision om löner

 1. En fördjupad revision (minst 5 år tillbaka i tiden) av HSB Malmö görs med inriktning på löner, dvs hur löneökningar gått till.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #196-3

Redovisning av löner, förmåner och ersättningar

 1. Krav införs på fullständig redovisning (för alla medlemmar) varje år över alla chefers löner, förmåner och ersättningar (redovisning per chef).

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #196-4

Stämman ska godkänna VD:s löneökningar

 1. Det stadgas att VD:ns lön och förmåner alltid först måste godkännas av stämman för att bli giltig.

 2. Varje avtal med VD ska redovisas skriftlig i sin helhet för alla medlemmar.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #196-5

Utbyte av Ernst & Young

 1. Revisionsfirman Ernst & Young byts ut via en ny upphandling där Ernst & Young och BoRevision ej ingår (eftersom de så tydligt visat på sin inkompetens och sitt oengagemang).

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #196-6

Nya förtroendevalda revisorer

 1. Nya kompetenta förtroendevalda revisorer (som engagerar sig i sitt uppdrag) söks aktivt efter, i stället för att man bara omväljs per automatik som revisor i HSB Malmö.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #196-7

Regelverk för revision av VD och styrelse

 1. Ett tydligt regelverk för revision tas fram där även VD och styrelse revideras.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #196-8

Sänkning av arvode till förtroendevalda revisorer

 1. Arvodet till de förtroendevalda revisorerna sänks till en nivå motsvarande (under) HSB Stockholm.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #196-9

Utredning om HSB Malmös höga sjukfrånvaro

Extremt hög sjukfrånvaro!
Det är också intressant att i årsredovisningen se hur sjukfrånvaron ser ut inom HSB Malmö.
2007: 4,3 %
2006: 3,4 %
2005: 3,1 %
2004: 2,0 %

Man undrar vad detta beror på... med så höga löner så borde man väl känna sig ganska frisk?

Också märkligt att sjukfrånvaron är dubbelt så hög bland kvinnor som bland män inom HSB Malmö.

När jag jämför med andra regioner så ser jag att det där ligger på t.ex. 0,4 % sjukfrånvaro.
 1. Utredning startas upp inom HSB Malmö för att hitta förklaringen till den extremt höga sjukfrånvaron.

 2. En lösning tas fram för att minska sjukfrånvaron inom HSB Malmö (processen med detta redovisas av styrelsen).

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #197

Varje fel använd krona är en stöld från medlemmarna

Uttrycket "Varje fel använd krona är en stöld från medlemmarna" som myntades i HSB Skåne kanske nu har förlorat i värde med tanke på vad som hänt inom HSB Skåne, men grundtanken är bra. Kanske detta vore ett uttryck som kan användas inom HSB Malmö och förvaltas på ett bättre sätt än i HSB Skåne (om inte någon kommer på något motsvarande uttryck som är lika bra eller bättre)?

Jag yrkar att;
 1. "Varje fel använd krona är en stöld från medlemmarna" ska vara HSB Malmös motto.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
197. Varje fel använd krona är en stöld från medlemmarna Det ligger i styrelsen uppdrag att alla kronor ska användas på ett för medlemmarna rätt sätt. För kontroll av detta finns föreningens revisorer.

Styrelsen ser inte att föreningsstämman i allmänna ordalag kan besluta att varje fel använd krona är en stöld. Ur föreningens ändamålsparagraf framgår att

”Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen”, och i detta ligger att använda varje krona på bästa sätt.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #198

Depositionsavgiften avvecklas

Varje HSB-medlem får betala in en "medlemsavgift" till HSB i samband med inträdet.
Detta "lån" förräntas under medlemmens tid i HSB.

Dessa 500 kronor glöms bort av många, vilket innebär att de som lämnar HSB, eller livet, inte får pengarna tillbaka.

Hur resonerar HSB?
HSB har som princip att inte betala tillbaka medlemsavgiften, med mindre än att HSB skriftligt får en begäran om detta i samband med att man ber om utträde ur HSB.

Vad blir då konsekvensen av detta?
Konsekvensen blir att många HSB-medlemmar som avlider står kvar som medlemmar i HSB för tid och evighet. Anhöriga/släktingar tänker säkert sällan eller aldrig på att begära utträde och returnering av depositionsavgiften.

En uppskattning är att medlemsantalet som uppges av HSB är 10 % för högt. Men det kan vara mycket mer fel än så!

Depositionsavgiften är inte upptagen i årsredovisningen (i alla fall inte som separat post).
550 000 medlemmar x 500 kr blir 275 miljoner som används av HSB i löpande verksamhet. Inklusive alla räntor på våra depositionspengar.

För HSB Malmö ligger summan på 21 miljoner kronor.

Vad får medlemmarna för detta?


Jag yrkar att;
 1. Depositionen på 500 kr vid inträde som medlem i HSB Malmö tas bort, och inbetalda depositioner återbetalas.

 2. Om ovanstående förslag bedöms som inte genomförbart pga de skäl som styrelsen uppger ska medlemmar med 15 års medlemskap få tillbaka erlagd deposition per automatik.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
198. Depositionsavgiften avvecklas

HSB Malmö är en ekonomisk förening som bygger på medlemskap. För att bli medlem i HSB Malmö måste man betala en insats (ofta benämnd andel) som ger ett andelsbevis.

Enligt föreningens stadgar ska varje medlem betala en insats om femhundra (500) kronor. Undantag utgör medlemmar som endast bosparar och inte bor i en bostadsrätt. I dessa fall förskotteras en del av insatsen. Detta belopp uppgår till 50 kronor. Resterande 450 kronor av insatsbeloppet betalas kontant vid anfordran då bosparande medlem blir ägare till en HSB bostadsrätt.

Andelsbeviset utvisar att man är delägare i den ekonomiska föreningen HSB Malmö, och insatsen återbetalas när medlemmen lämnar medlemskapet i HSB.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #199

Lista över styrelsearvoden

På webbsidan;
http://hotpot.se/hsb-arvode-styrelse-per-lgh.htm
kan man se en lista över HSB Malmös alla bostadsrättsföreningar och hur mycket styrelserna har i arvode (från senaste årsredovisning).
T.ex. kan man se att de 10 högsta styrelsearvodena räknat på antal lägenheter i föreningen är följande;
 
Förening C Lgh Boyta Omsättning Arvode Arvode/lgh
             
Näset (C. Caroli) 1 26 ? 4 211 000 77 375 2 976
Månsgården s 16 1 210 665 000 37 600

2 350

Sorgenfri s 17 1 187 982 000 39 400 2 318
Luftvärnet 1 40 4 665 2 770 000 92 450 2 311
Rishälla s 29 2 470 1 523 000 58 000 2 000
Ranberga (ej C) 2 30 2 748 1 462 000 48 925 1 631
Brotorp s 38 2 381 1 691 000 59 100 1 555
Länsmansgården s 29 1 252 1 150 000 45 000 1 552
Östra Torp s 13 1 532 818 000 20 000 1 538
Gläntan s 16 1 508 845 000 20 000 1 250
 
Intressant är att den brf där Claes Caroli sitter som ordförande också är den brf med det högsta arvode inom HSB (boyta uppges tyvärr inte för denna brf).

Jag yrkar att;
 1. HSB Malmö ska hålla en dylik lista med styrelsearvoden uppdaterad på HSB Malmös webbplats.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
199. Lista över styrelsearvoden

Varje bostadsrättsförening är en egen juridisk person och äger själv att fatta beslut om arvoden och dess storlek.

Om bostadsrättsföreningen vill på egen hemsida berätta om arvoden ser HSB Malmö inget hinder i detta.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #200

Lista över deltagare på brf:arnas årsstämmor

På webbsidan;
http://hotpot.se/hsb-stamma-narvaro.htm
kan man se en lista över HSB Malmös alla bostadsrättsföreningar och hur många medlemmar som släpar sig till respektive förenings årsstämma.
Där kan man bl.a. se att de bostadsrättsföreningar inom HSB Malmö med minst engagemang är följande;
Bostadsrättsförening   Medlemmar Närvarande %  
HSB Brf Ida 738 36 5 Certifierad brf
HSB Brf Högaholm 994 82 8  
HSB Brf Ellstorp 405 32 8 Certifierad brf
HSB Brf Fosietorp 543 49 9 Certifierad brf
HSB Brf Almhög 280 24 9  
HSB Brf Vidar 166 15 9  
HSB Brf Dalgården 127 11 9 Certifierad brf
HSB Brf Arvid 324 34 10  
HSB Brf Hilda 768 82 11 Certifierad brf
         

Intressant är att många av de föreningar med minst engagemang är certifierade föreningar.
Dvs i de föreningar där certifieringen bl.a. innebär att medlemmarna ska bli mer engagerade.

Brf Ida har t.ex. bara 36 röstberättigade (inkl. styrelsen) av 738 medlemmar på stämman.
Ser inte HSB Malmös styrelse detta som ett problem för organisationen?

Med tanke på att engagemanget är så otroligt dåligt i de flesta föreningar så borde HSB Malmö arbeta för att bygga upp engagemanget bland medlemmarna. På alla sätt som är möjliga. Det finns i praktiken inte mycket kvar av kooperationens tankar inom HSB, och om det någonsin ska kunna bli bra så krävs det att man löpande försöker arbeta upp ett engagemang bland medlemmarna. Antalet deltagare på stämmorna i brf:arna är en värdemätare på hur bra det fungerar.

Jag yrkar att;
 1. HSB Malmö ska hålla en dylik lista med deltagare på årsstämmorna uppdaterad på HSB Malmös webbplats.


Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
200. Lista över deltagare på bostadsrättsföreningarnas årsstämmor

Varje bostadsrättsförening är en egen juridisk person och äger själv att besluta om huruvida antalet medlemmar på deras stämmor ska återfinnas på en hemsida.

Om bostadsrättsföreningen vill på egen hemsida berätta om antalet deltagare på sina föreningsstämmor ser HSB Malmö inget hinder i detta.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
Index, motioner 2009, #1-208
Motioner del 2, #1-17
Motioner del 3, #18-26
Motioner del 4, #27-28
Motioner del 5, #29-37
Motioner del 6, #38-48
Motioner del 7, #49-55
Motioner del 8, #56-64
Motioner del 9, #65-67
Motioner del 10, #68-77
Motioner del 11, #78-90
Motioner del 12, #91-99
Motioner del 13, #100-111
Motioner del 14, #112-127
Motioner del 15, #128-140
Motioner del 16, #141-142
Motioner del 17, #143-155
Motioner del 18, #156-161
Motioner del 19, #162-171
Motioner del 20, #172-178
Motioner del 21, #179-188
Motioner del 22, #189
Motioner del 23, #190
Motioner del 24, #191-193
Motioner del 19, #201-203
Motioner del 27, #204
Motioner del 28, #205
Motioner del 29, #206-208


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)