Motioner till HSB Malmö 2009

MOTION # 0.

Inledning:
 1. Obesvarade frågor

 2. ROT

 3. Avveckla tidningen Inblick
Medlemsnytta
inte fullmäktigenytta eller styrelsenytta!


Den som resonerar som "har vi valt en styrelse så får vi lita på att de gör rätt", är inte bara godtrogen, utan också dum. Världen fungerar inte på detta vis.

Som medlem har man en skyldighet att ställa frågor till organisationen (frågor = engagemang).

Som fullmäktigeledamot missköter man allvarligt sitt uppdrag om man inte ställer frågor till styrelse och organisationen i övrigt.


Frågorna som kommer i motionerna nedan borde inte behöva ställas som motioner. Men det är HSB Malmös styrelse som beslutat att frågorna ska bli motioner eftersom styrelsen inte velat besvara dessa frågor (t.o.m. trots att styrelsen visste att frågorna skulle göras om till motioner om de inte besvarades).

Jag har ställt ett antal frågor till HSB Malmö, Bengt Skånhamre. I motsats till andra medlemmar så får jag sällan svar. Med andra ord en särbehandling av medlem. Varje gång jag frågar om när jag får svar så får jag svaret att svaren kommer strax, nästa vecka, om några dagar, etc. Månad efter månad passerar. Inga svar dyker upp.
Vissa frågor här nedan kan vara lite svåra att hänga med på eftersom det är utdrag från mail.

När jag efter 5 månader fick svar på mina frågor så var hälften av svaren helt obesvarade/felaktiga/ofullständiga. Det är för mycket. Några svar får man räkna med att de måste ställas om, men inte (drygt) 50 %, och inte när man haft ½ år på sig att svara.

De flesta av övriga frågor har rättats upp och genomförts (eller utlovats att de kommer rättas upp/genomföras) efter mina anmärkningar. Så till viss del lönar det sig tydligen att framföra synpunkter och ställa frågor, även om det är onödigt tidskrävande att komma framåt.

Nedanstående frågor har jag ställt till HSB Malmö och dess styrelse sedan årsstämman 2008. Dock utan resultat. Jag har antingen inte fått något svar eller så har jag fått meningslösa svar. Två gånger har Claes Caroli stoppat HSB Malmös tjänstemän från att besvara mina frågor.
Av denna anledning, som HSB Malmös styrelse tvingat fram, så finns det ingen annan utväg än att ställa frågorna i motioner.MOTION #206A

Frågor till styrelsen

Stämmoprotokoll
Sent: Friday, September 12, 2008 6.38.21 PM

Kom det fram något bra från ledamotsträffen senast, och kommer det någon info om detta på HSB Malmös webbplats?

Svar: Det som diskuteras på ledamöternas träffar kommuniceras endast till ledamöterna.
 1. Vad är det då för hemligheter som dryftas på HSB-ledamotsträffen?

 2. Varför skulle det inte kunna komma en rapport från dessa ledamotsträffar med vad som övergripande diskuterats och gjorts (för medlemmarnas pengar)?

  Det torde vara av intresse för alla (man behöver man naturligtvis inte rapportera om enskilda föreningar).

 3. Ser HSB Malmös styrelse dessa ledamotsträffar som hemliga? I så fall varför?

 4. Om inte, varför då inte rapportera om dessa träffar?

 5. Efter varje HSB-ledamotsträff redovisas en rapport från denna träff på HSB Malmös webbplats.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #206B

Frågor till styrelsen

Vad kostar Riks?
Sent: Monday, September 08, 2008 8.57.53 PM

Var i HSB Malmös årsredovisning hittar jag vad HSB Riksförbund kostar?
Dvs hur mycket betalar HSB Malmö till HSB Riksförbund i fasta/löpande avgifter?

Svar: Kostnaden är inte specifikt redovisad utan ingår i kostnaderna totalt under resultaträkningen.

Vad har HSB Riksförbund kostat HSB Malmö under;
- 2008?
- 2007?
- 2006?
 1. Vad har HSB Riksförbund kostat HSB Malmö under;
  - 2008?
  - 2007?
  - 2006?


 2. Under vilken post i HSB Malmös årsredovisning är (och har varit, de senaste 10 åren) kostnaden för HSB Riksförbund inbakad?

 3. Kostnaden för HSB Riksförbund ska i fortsättningen redovisas tydligt i årsredovisningen?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #206C

Frågor till styrelsen

RE: Stämmokostnader - ordförande + sekreterare
Sent: Wednesday, October 08, 2008 6.14.58 PM

Hur mycket låg kostnaden totalt sett på för stämmoordförande och sekreterare på årsstämman 2008?

Svar: Redovisning utöver de uppgifter som redan är lämnade kommer inte att ske.

Varför inte det?
Är det en affärshemlighet hur mycket stämmoordförande och sekreterare kostat medlemmarna?
 1. Hur mycket låg kostnaden totalt sett på för stämmoordförande och sekreterare på årsstämman 2008?

 2. Kostnaden för HSB Malmös stämmor ska i fortsättningen redovisas tydligt i årsredovisningen?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #206D

Frågor till styrelsen

RE: SV: Saknade tidningar
Sent: Friday, October 03, 2008 10.15.47 AM

Jag önskar att det på HSB Malmös hemsida läggs ut info om datum för kommande (och tidigare) utgåvor av Uppdraget och HSB Malmö Nytt?
Jag kan i och för sig på andra lite krångliga vägar utanför HSB hitta när HSB:s många olika tidningar ska komma ut, men jag tycker att detta är info som HSB Malmö borde förse medlemmarna med. Det är kanske inte bara jag som tappas bort ibland?

Delvis KLART!
HSB Malmö Nytt (2007 och 2008) är utlagda i digitalt format på HSB Malmös webbplats under fliken "Publikationer".
Kvarstår:
a) Kommer dessa att fortsätta läggas ut efterhand, direkt när de kommer ut?
b) HSB Uppdraget.

 1. Vad är aktuell status för utläggning av HSB Uppdraget på nätet?

 2. Kommer HSB Malmö Nytt att fortsätta läggas ut på nätet efterhand, direkt när de kommer ut?

 3. Datum för kommande (och tidigare) utgåvor av Uppdraget och HSB Malmö Nytt läggs ut på HSB Malmös hemsida.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #206E

Frågor till styrelsen

Medlemsutskottet
Sent: Wednesday, October 08, 2008 3.08.20 PM

Tre frågor till styrelsen med anledning av specifikt medlemsutskottet;
a. Exakt hur är medlemsutskottets uppgift formulerad, definierad och avgränsad av styrelsen?
b. Hur har styrelsens urval av dem som ingår i medlemsutskottet gått till och enligt vilka urvalskriterier?
c. Varför finns det ingen öppenhet inom HSB Malmö så att värvning till de olika grupperna inom HSB Malmö sker officiellt?

Svar: Urval och arbete framgår av hemsidan och medlemsutskottet är tillsatt av fullmäktige.

Medlemsutskottet är tillsatt av stämman, det är jag fullt medveten om, men inte deltagarna!

Sedan har du fel i att arbete framgår av hemsidan, dvs under fliken för medlemsutskottet står det inte ett ord om detta. Eller hur?

Du säger att urvalet framgår av hemsidan, men har styrelsen "beaktat olika erfarenheter baserade på stor som liten bostadsrättsförening belägna i olika delar av vårt verksamhetsområde och representation från Bospararna", när det mest bara är samma personer som återkommer som "utvalda" hela tiden?
Om man gör ett dåligt arbete annars i livet får man sällan en andra chans, och ännu mer sällan en tredje chans, osv. Inom HSB verkar det vara en fördel att göra ett dåligt arbete... då blir man fortsatt "utvald". Bara min personliga observation.
 1. Exakt hur är medlemsutskottets uppgift formulerad, definierad och avgränsad av styrelsen?

 2. Hur har styrelsens urval av dem som ingår i medlemsutskottet gått till och enligt vilka urvalskriterier?

 3. Varför finns det ingen öppenhet inom HSB Malmö så att värvning till de olika grupperna inom HSB Malmö sker öppet?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #206F

Frågor till styrelsen

Vad är HSB Malmö rädd för?
Sent: Saturday, October 11, 2008 4.34.06 PM

Vem är det som bestämmer om artiklarna på HSB Malmös hemsida ska kunna kommenteras eller ej? Vem/vilka är ansvarig/a för detta?

Svar: Marknadsgruppen avgör ytterst när en artikel bedöms ha ett värde av att kunna kommenteras.

Ett värde för vem? För medlemmarna tror jag det är ett värde att kunna kommentera alla artiklar. Men om du tänker på HSB Malmö så är det säkert så att HSB Malmö fortfarande är rädd för medlemmarnas synpunkter. Jag tror dock att denna rädsla är obefogad.

Så det HSB Malmö talat så varmt för, medlemsnyttan, gäller inte längre?
 1. Varför inte ge möjlighet att kommentera alla artiklar på HSB Malmös hemsida?

 2. Varför väljer HSB Malmö medvetet att nästan ingen av de artiklar som läggs in ska kunna kommenteras?

 3. Alla artiklar ska kunna kommenteras.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #206G

Frågor till styrelsen

Bengt skriver;
"Arbetstagarrepresentanterna har ännu inte utsett ett ombud".
I vilket regelverk står det att arbetstagarrepresentanterna ska/har rätt att utse ett ombud?
Vad står det i detta regelverk (från när?), exakt?
Vem har bestämt detta och när?
Svar: I riksförbundets stadgar står hur en HSB-förening utser sin representation. Här står inget om arbetstagarrepresentant.
HSB Malmös föreningsstämma har beslutat att av de ombud styrelsen ska utse ska en vara arbetstagarrepresentant.


Du skriver;
"HSB Malmös föreningsstämma har beslutat att av de ombud ska utse ska en vara arbetstagarrepresentant".
När har HSB Malmös föreningsstämma beslutat detta?
Jag önskar ett utdrag från stämmoprotokollet på detta beslut.

Svar: I valberedningens föredragning på föreningsstämman den 19 maj framgår att arbetstagarrepresentanterna utser ett ombud, sida 52, § 32 stämmoprotokollet.

Mina kommentar/frågor:
Varför det?
Baserat på vad?

Det som står i §32 i stämmoprotokollet från årsstämman 2008;
"Lennart Westerlund, valberedningens föredragande, redovisar att HSB Malmö har rätt att utse 13 fullmäktige till HSB Riksförbunds stämma. Stämman har tidigare valt åtta ombud, styrelsen fyra ombud vartill ett ombud utgjorts av arbetstagarrepresentant.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag att utse åtta ombud; Mikael Karlsson, CENSUR, Lilia Qvarlander, CENSUR, Ingrid Uller, Sune Hylén, CENSUR och Håkan Dahlberg till HSB Riksförbunds stämma. Styrelsen får i uppdrag att utse fem ombud, varav ett ombud ska utgöras av arbetstagarrepresentant, till HSB Riksförbunds stämma
" är inget jag har minne av att det beslutades om. Men det går ju att kontrollera!

Min kommentar: Notera att det i kallelsen till HSB Malmös årsstämma inte fanns med något sådant beslut att ta!!!
Bara för att valberedningen läser upp 2 A4-sidor allmän text på stämman så innebär inte detta att stämman tagit ett beslut om allt vad denna text innehöll. Där togs inga beslut, det var bara en redovisning !!! !!! !!! Protokollet är fel !!! !!! !!!
Nu uppkommer den stora frågan igen! Vad gäller; protokollet eller verkligheten?

Valberedningen hade alltså på uppdrag av någon okänd person/del av organisationen (facket?) smugit in detta i sin redovisning på själva stämman, och om det är på det viset så är det mycket, mycket fult! Är det meningen att valberedningen ska försöka lura stämman?
Innan stämman 2008 så nämndes inte ett ord om detta! Eller hur?

Men då är vi i alla fall överens om att det före årsstämman 2008 inte varit så att stämman beslutat att en arbetstagarrepresentant ska utses som ombud till HSB Riksförbunds årsstämma (eftersom något sådant stämmobeslut inte funnits tidigare). Eller hur?

Så vad du säger är att det inte finns något regelverk som säger varken att arbetstagarrepresentanter har rätt eller ska utse ett ombud till HSB Riksförbunds årsstämma, eller ens vem som i så fall ska utse dessa. Inte ens från HSB Riksförbund. Korrekt?

Så om ett dylikt beslut tagits (vilket det inte har) så var årsstämman 2008 den första gången, eller hur?

Om det skulle vara som du säger att styrelsen ska utse ett ombud som ska vara arbetstagarrepresentant, varför har då detta ej skett tidigare? Jag kan ju se från såväl protokoll, som från tidigare svar och HSB:s webbplatsinformation att så ej skett innan.

Svar : Personalorganisationerna skickar ombud till Riksförbundets stämmor och innehar en av de poster styrelsen utser.
 1. I tidigare stämmoprotokoll för HSB Malmö står det inget om arbetstagarrepresentanter som ombud till HSB Riksförbund, och inget om detta har heller nämnts varken på HSB Malmös webbplats eller någon annanstans.

  Varför har arbetstagarrepresentanterna utökat sin involvering i medlemsorganisationen på detta sätt just från och med årsstämman 2008?

  Hur motiveras att arbetstagarrepresentanterna ska uppta en plats för medlemmarna i HSB Riksförbunds stämma?


 2. Vem har gett valberedningen uppdraget att "smyga in" ett allmänt uttalande om valberedningens personliga åsikter avseende arbetstagarrepresentanterna och deras rätt att agera ombud till HSB Riksförbunds stämma?

  Detta är helt uppenbart något valberedningen satt ihop i samarbete med andra (dvs tjänstemän på HSB Malmö).

 3. Förstår HSB Malmös styrelse att bara för att någon säger något på en stämma eller läser upp en text från ett papper så innebär inte detta att det per automatik är ett beslut?

 4. Vad gäller?
  Verkligheten, där inget beslut tagits om att arbetstagarrepresentanterna har rätt eller ska utse ombud till HSB Riksförbunds stämma?
  Eller ett luddigt protokoll, utan korrekt beslut i denna fråga?


 5. Inga arbetstagarrepresentanter/tjänstemän ska utses som ombud till HSB Riksförbund eller till några andra "medlemsposter".


MOTION #206H

Frågor till styrelsen

Vilka arbetstagarrepresentanter menar du har utsetts som ombud till HSB Riksförbund under de senaste 10 åren i HSB Malmö?

Svar: De framgår av årsredovisningarna för HSB Malmö. Som regel har varit att de som varit representanter i HSB Malmös styrelse har också representerat vid Riksförbundets stämmor.

Jag förstår inte. Menar du att de som varit STYRELSELEDAMÖTER i HSB Malmös styrelse också varit OMBUD TILL HSB RIKSFÖRBUND?
Det fungerar inte på det viset. Det finns faktiskt ett regelverk (om än luddigt och allmänt dåligt) att följa här, och styrelsen får utse det antal ombud som stämman bestämmer!
Och vad har detta med arbetstagarrepresentanterna att göra?

Jag förstår heller inte vad du menar med att det framgår från årsredovisningarna för HSB Malmö vilka av arbetstagarrepresentanterna som varit ombud till HSB Riksförbund.

Då får du nog allt peka på en sida i någon årsredovisning där detta står, för det har jag aldrig sett i en enda årsredovisning under de senaste åren (och säkert aldrig tidigare, även om jag inte hunnit kollat upp vad som stått där).
 1. Vilka arbetstagarrepresentanter har utsetts som ombud till HSB Riksförbund under de senaste 10 åren i HSB Malmö?

 2. Var står det i vilka årsredovisningar om vilka arbetstagarrepresentanter som varit ombud till HSB Riksförbund tidigare?


MOTION #206I

Frågor till styrelsen, valberedningen och övriga involverade

Efter att ha kollat upp detta så kan jag inte se att någon annan regionförening (i alla fall inte de som jag kontrollerat) har utsett någon arbetstagarrepresentant som ombud till HSB Riksförbund. Med vilket skäl motiverar HSB Malmö att detta ska ske specifikt för HSB Malmö?

Svar: Frågan får ställas till fullmäktige då de har förrättat val där förutsättningarna framgår

Nej, jag ställer frågan till HSB Malmös styrelse, eftersom fullmäktige inte vet på vems uppdrag valberedningen redovisat detta på årsstämman (om det skulle vara så att valberedningen verkligen vågat ta sig denna frihet att agera överförmyndare för stämman).

a) Med vilket skäl motiverar HSB Malmö att detta ska ske specifikt för HSB Malmö?
b) Med vilket skäl motiverar valberedningen att detta ska ske specifikt för HSB Malmö?
c) Med vilket skäl motiverar valberedningens hemliga uppdragsgivare att detta ska ske specifikt för HSB Malmö?
 1. Med vilket skäl motiverar HSB Malmös styrelse att det specifikt för HSB Malmö ska finnas arbetstagarrepresentanter som ombud till det insynsskyddade HSB Riksförbund, i stället för representanter för medlemmarna?

  Vad beror det på att HSB Malmö skiljer sig här från andra regioner?

 2. Med vilket skäl motiverar valberedningen att detta ska ske specifikt för HSB Malmö?

 3. Med vilket skäl motiverar valberedningens hemliga uppdragsgivare att detta ska ske specifikt för HSB Malmö?


MOTION #206J

Frågor till styrelsen

Vilka specifika uppgifter har arbetstagarrepresentanter som ombud till HSB Riksförbund?

Svar: samma som övriga ombud.

Bengt, menar du på fullaste allvar att arbetstagarrepresentanterna - TJÄNSTEMÄN - har ett ombud i HSB Riksförbund som arbetar för medlemmarna i HSB Malmö?
Blotta tanken är absurd.
Det begriper förhoppningsvis alla att det inte är så!

Eller menar du det omvända, dvs att alla övriga ombud till HSB Riksförbund arbetar för de fackliga organisationerna, och inte för medlemmarna?
 1. Exakt vilka uppgifter har arbetstagarrepresentanterna som ombud till HSB Riksförbund?

  Vilka är deras konkreta, specificerade och fullständiga funktion som ombud till HSB Riksförbund?

 2. Vems intresse tar arbetstagarrepresentanterna tillvara som ombud till HSB Riksförbund?


MOTION #206K

Frågor till styrelsen

Datum:Tue, 19 Aug 2008 07 : 58 +0200

Efter att ha funderat lite så kom jag fram till att ditt tidigare svar på min fråga om arvode, där du svarade att arbetstagarrepresentanternas styrelsearvode är "densamma som till övriga ledamöter", tyvärr lämnar mycket över för fria tolkningar.

Därför vill jag i stället formulera frågan så här;
Hur mycket kommer det stå i HSB Malmös årsredovisning nästa år att det utbetalats till var och en av de fyra arbetstagarrepresentanterna, och för exakt vilken period avser detta arvode då (fr.o.m. datum och t.o.m. datum)?

Svar: Informationen kommer att lämnas i årsredovisningen.

Varför inte nu?

Tillägget här med för vilken period utbetalning skett är en av de största bristerna - för att inte säga skandalerna - inom HSB. Att period inte uppges för när arvodet avses är vad som möjliggjort för brf-styrelsen i min brf att fuska med arvodena (vilket de fortfarande kan åtalas för, även dagens styrelse), och det är säkert likadant i många andra HSB-brf:ar... och kanske även inom HSB Malmö. Kommer detta att förbättras?

Svar: Informationen i HSB Malmös årsredovisning följer de regelverk som gäller på området och redovisningen granskas av revisorerna.

Ja, vad revisorerna släpper igenom har vi kunnat se och det verkar vara praktiskt taget allt!
Att årsredovisningen följer "de regelverk som gäller på området" är inget svar på min fråga.
Det är bara ett undvikande svar i högen.
Regelverket är uselt, och att följa detta regelverk är inte precis något man kan skryta om.

Jag pratar här om att göra viktiga förbättringar som komplement till ett rejält undermåligt regelverk som mest bara är till för att dölja så mycket information som möjligt för ägarna och arbetsgivarna!

Min fråga kvarstår; har HSB Malmö - VD/styrelse - för avsikt att göra denna viktiga förbättring?
Eller vad exakt har VD och styrelse att säga om detta?
 1. Hur mycket kommer det stå i HSB Malmös årsredovisning 2009 att det utbetalats till var och en av de fyra arbetstagarrepresentanterna, och för exakt vilken period avser detta arvode då (fr.o.m. datum och t.o.m. datum)?

 2. Kommer HSB Malmö fortsättningsvis att lägga ut vilka från och till-datum som avses för samtliga arvoden i årsredovisningen?


MOTION #206L

Fråga till styrelsen

RE: arvodesfråga
Sent: Wednesday, August 20, 2008 8 : 58 AM

När det gäller min senaste fråga om arbetstagarrepresentanternas arvode så är ju även styrelsens arvode höljt i ett nästan lika stort dunkelt för mig såväl som för fullmäktige och alla andra medlemmar.

Så jag undrar även för övriga delen av styrelsen och suppleanten (eg. för alla arvoden till alla förtroendevalda) vad det kommer att stå som arvode för dessa i årsredovisningen (och som ingen vill avslöja i någon årsredovisning någonsin) för vilken period (from- och tom-datum) detta arvode gäller?
 1. Vad kommer det att stå som arvode för styrelse och suppleant i årsredovisningen samt för vilken period (from- och tom-datum) detta arvode gäller?


MOTION #206M

Frågor till styrelsen

RE: Arbetstagarrepresentanter
Sent: Monday, August 11, 2008 10:09:34 PM

Arbetstagarrepresentanterna ska enligt gällande regelverk underteckna årsredovisning.
Varför har de inte gjort detta föregående år?
Det innebär ju att HSB Malmös årsredovisningen för 2008 inte är giltig, eller hur?

Dessutom har denna gång inte heller alla de övriga i styrelsen undertecknat årsredovisning, och ej heller revisorerna, enligt vad jag kan se.
Hur kommer sig detta?

Vilka har undertecknat den årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket?
 1. Vilka har undertecknat den årsredovisning 2008 som lämnats in till Bolagsverket?

 2. Varför har arbetstagarrepresentanterna inte undertecknat årsredovisningen?


MOTION #206N

Frågor till styrelsen

Hur väljs arbetstagarrepresentanter inom HSB Malmö?
Hur motiverar Michael Carlsson det rekordhöga arvode han tilldelar arbetstagarrepresentanterna?

Svar: Verkställande direktör följer den praxis som gällt i HSB Malmö.

Då måste medlemmarna börja arbeta för att ändra denna praxis, om Michael inte vågar ta beslut om detta själv, vilket han enkelt skulle kunna göra... och i allra högsta grad borde.
Och HSB Malmös styrelse borde skämmas för att de inte sett till medlemmarnas bästa och tagit tag i denna fråga! Fullmäktige, vakna!
 1. Hur utses arbetstagarrepresentanter inom HSB Malmö?

 2. Endast stämman ska kunna bestämma arvode för dem som ingår i HSB Malmös styrelse!


MOTION #206O

Frågor till styrelsen

L.
Datum: Thu, 4 Sep 2008 12.06.40 +0200

Jag vet att styrelsen tagit beslut om att stämmohandlingarna ska ligga kvar ett år - även om styrelsen tyvärr i sin brist på öppenhet vill hemlighålla detta beslut för medlemmarna -, men enligt den information jag fått har styrelsen inte tagit beslut om att den kan ligga kvar längre än ett år på HSB Malmös webbplats. Korrekt?

Rimligt är att stämmohandlingar 10 år tillbaka i tiden kan återfinnas på hemsidan.

Du skrev att tidigare stämmohandlingar skulle vara med, men varför har denna info fortfarande inte lagts ut?

Svar: Årsredovisningar ligger ute. De nyheter som är publicerade sedan 2005 ligger ute. Stämmohandlingar i övrigt ligger inte ute mer än vad som publicerats under nyheter från och med 2007.

Jag pratar inte om årsredovisningar. Det handlar om stämmohandlingar.

Men, nu är väl logiken här helt förvirrande!

Gäller inte längre det du sa innan om att det var ett misstag och att stämmohandlingarna för 2007 ska läggas ut under fliken "Årsstämma"?
Minsta möjliga öppenhet i HSB Malmö?

Vilken policy har styrelsen här? T.ex. för hur många år tillbaka ska stämmohandlingarna återfinnas på HSB Malmös webbplats?

Kommer styrelsen/HSB Malmö att informera på HSB Malmös webbplats (under fliken "Årsstämma") om denna gällande policy för utläggning av stämmohandlingar?
 1. Varför vill styrelsen inte ha historik på stämmohandlingarna?

  Är det enbart för att det otroligt felaktiga stämmoprotokollet från 2007 är så pinsamt för HSB Malmö?

  Idag finns bara stämmohandlingar sedan 2008.

 2. Vilken policy gäller för utläggning av stämmohandlingarna?

  Kommer styrelsen/HSB Malmö att informera på HSB Malmös webbplats (under fliken "Årsstämma") om denna gällande policy för utläggning av stämmohandlingar?

 3. Stämmohandlingarna ska finnas på HSB Malmös webbplats med minst 10 års historik.


MOTION #206P

Frågor till styrelsen

RE: Svar på frågor
Sent: Wednesday, September 24, 2008 4.33.37 PM

Jag önskar seriösa svar på nedanstående frågor.
Det svar jag fick innan kanske man kan ge en vanlig medlem som inte vet något om något och därför låter sig nöja med detta, men det är ju faktiskt inget svar på mina delfrågor.
Att styrelsens protokoll och hanteringen av dessa följer lagen om ekonomiska föreningar är ett särskilt märkligt svar med tanke på att det enda som står i lagen om detta är att protokollen ska förvaras betryggande, vilket lämnar öppet för vilka fria tolkningar som helst.

Tacksam om du ber styrelsen besvara fråga a-d, eftersom det är några av de viktigaste frågorna för medlemmarna avseende säkerheten, och medlemmarna måste veta att styrelsen tar denna säkerhet på allvar (vilket tydligen inte är fallet idag med ledning av det svar styrelsen givit här).
a. Hur inregistreras styrelsens protokoll,
b. vad ingår för data i detta register,
c. var finns detta register (elektroniskt lagrat?),
d. vem har tillgång till detta register?

Svar från styrelsen: Styrelsen protokoll och hanteringen av dessa följer lagen om ekonomiska föreningar.

Svar: Det lämnas inget annat svar på frågan. Alla vanliga medlemmar får samma svar.
 1. Hur inregistreras styrelsens protokoll?

 2. Vad ingår för data i detta register?

 3. Var finns detta register (elektroniskt lagrat?)?

 4. Vem har tillgång till detta register?

 5. Med tanke på Bengts svar; "Alla vanliga medlemmar får samma svar", undrar jag vilka svar de ovanliga medlemmarna får, och vilka dessa ovanliga medlemmar är?


MOTION #206Q

Frågor till styrelsen

Subject: RE: Inga svar?
Date: Fri, 19 Sep 2008 11.19.05 +0200

Vad betalar HSB Malmös brf:ar i föreningsavgift till HSB Malmö... om så är fallet... och var skulle man i så fall hitta denna summa i brf:ens årsredovisning?

Bengt skriver;
"Man betalar en andel som står inne så länge föreningen är medlem i HSB Malmö sedan betalar man en årlig medlemsavgift som är lika stor som för varje medlem med bostadsrätt, dvs 260 kr om jag inte mins fel. I brf:s årsredovisning brukar framgår vad man betalar i medlemsavgift till brf."

Ja, de 500 kronorna (insatsen) finns med i årsredovisningarna precis som de enskilda medlemmarnas avgift (250 kr/medlem och år). Dessa bitar har jag inte frågat om.

Min fråga handlar i stället om föreningsavgiften som omnämns i HSB Malmös stadgar. Vart har den tagit vägen?

Bengt skriver;
"Jag håller på att sammanställa svar och väntar själv. Det kommer ska du se... När det gäller det här med föreningsavgift så betalar en brf inget mer än en medlemsavgift till HSB Malmö. När det gäller HSB Malmö i sin tur gentemot Kanske båda?".

Angående föreningsavgiften undrar jag vad du menar med "Kanske båda"?
Du menar att HSB Malmö i sin tur ska betala en avgift till brf:en?

Som jag tolkar det ska det på varje stämma ingå en punkt i dagordningen om en nivåbestämning av en specifik föreningsavgift från brf:arna till HSB Malmö. Men vad jag kan se så har denna punkt aldrig förekommit på HSB Malmös stämmor. Eller hur?

Ja, HSB Malmö ska betala en medlemsavgift (inte föreningsavgift) till HSB Riks (det var en av mina tidigare frågor, dvs var i årsredovisningen jag hittar hur mycket HSB Malmö betalar i årsavgift till HSB Riks... eftersom jag inte lyckats hitta denna post i HSB Malmös årsredovisning och ej heller i något annat informationsmaterial, varken från HSB Malmö eller från HSB Riks).

Som det fungerar idag så kan jag inte se att någon brf betalar en specifik föreningsavgift till HSB Malmö (det finns bara de enskilda medlemmarnas avgifter som betalas in i en klump via brf:en).
Det är i och för sig inget fel i det. Fullmäktige kan bestämma att denna föreningsavgift ska vara noll, men eftersom inga beslut tas om detta på HSB Malmös årsstämmor så verkar det som att denna punkt i dagordningen helt enkelt fallit bort (jag har inte heller sett någon annan regionförening inom HSB där beslut tas om detta).

Bengt skriver;
"Tack för ditt förtydligande. Vad jag menade med båda var både brf till HSB Malmö och HSB Malmö till Riks".

Insatser och avgifter till föreningen
§10
Varje medlem ska betala en insats om femhundra (500) kronor. Insatsbeloppet betalas kontant vid anfordran.
HSB Riksförbund får, utöver insatsen i första stycket, delta med obegränsat antal insatser (överinsatser).
§11
Medlem ska årligen betala den medlemsavgift föreningsstämman beslutar, med de begränsningar som följer av § 12 och § 13.

§12
Medlem som inte är bostadsrättsförening, ska varje år betala en medlemsavgift med högst 1 % av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Endast en medlem per hushåll betalar medlemsavgift. Med hushåll menas här de personer som är folkbokförda på samma lägenhet.
§13
Bostadsrättsförening som är medlem i föreningen ska varje år betala en medlemsavgift för varje lägenhet med högst 3 % av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.
Medlem, som bor i bostadsrättsförening som avses i första stycket, betalar ingen egen medlemsavgift.


Min fråga är alltså om HSB Malmö ska följa stadgarna och ha en punkt på årsstämmans dagordning för stämmans beslut om en specifik "föreningsavgift" från brf:arna till HSB Malmö?
 1. Vad betalar HSB Malmös brf:ar i föreningsavgift (som omnämns i föreningens stadgar) till HSB Malmö... om så är fallet...
  och var skulle man i så fall hitta denna summa i brf:ens årsredovisning?


 2. Hur ska beslut om denna avgift kunna tas utan att den finns med som punkt i dagordningen?

MOTION #206R

Frågor till styrelsen

Informationsmöte 16/10
Sent: Tuesday, September 30, 2008 3.50.30 PM

Angående HSB:s informationsmöte 16/10
Varför begränsa informationen från HSB till enbart vissa utvalda?
Dvs varför informeras inte medlemmarna om att det kommer ett höstmöte?


Varför stoppade HSB Malmös styrelse mig från att gå på HSB Malmös höstmöte 2007, men för årsmötet 2008 så fick jag närvara?
Vad gäller i fortsättningen? Kommer HSB Malmö att fortsätta stoppa medlemmar att närvara på höstmötena som HSB Malmö känner för det?

Bengts svar:
Mötet vänder sig till de som företräder bostadsrättsföreningarna i HSB Malmös fullmäktige inklusive HSB ledamöter. Höstmötet har normalt haft formen av en extra föreningsstämma. Inte alltid, men i de flesta fall genom åren.
Då HSB Malmös halvårsbokslut presenteras är det naturligt att detta görs till de som företräder bostadsrättsföreningen i HSB Malmö. Själva formen och vem som kallas har varit på samma sätt sedan mitten av 90-talet.
Som medlem kan jag inte se annat än att du får delta på detta möte. Däremot är det inget möte som meddelas/kallas till än de som jag nämnt här.


Jo, men om jag skulle gå på detta infomöte så vill jag inte gå dit för att sedan bli avvisad pga att jag inte ingår i den begränsade grupp som det anges på Malmös hemsida att detta infomöte är till för ("Ordförande, fullmäktigeledamöter och HSB-ledamöter i HSB Malmös bostadsrättsföreningar" - dvs inte ens styrelseledamöter som inte är ordförande).

Aktieägare utestängs inte från dylika möten (de t.o.m. annonserar i dagspressen), och det anser jag att inte heller medlemmar i en medlemsorganisation bör göras.

Förra året fick ju inte övriga medlemmar närvara på höstmötet (eller i alla fall specifikt inte jag), så det skapar ju en viss osäkerhet inför årets höstmöte.

Så vad gäller?

Svar: Då jag meddelade dig att du kan komma på informationsmötet är frågan löst.

Frågan är inte alls löst.
Ett år får jag inte komma, nästa år är det ok.
Innebär det att jag får komma vartannat år... eller när styrelsen känner för det?
Min fråga är naturligtvis vilken policy som HSB Malmös styrelse har för framtiden om att medlemmar som ej är fullmäktige får komma på det informationsmöte som tidigare var en extrastämma?
 1. Varför stoppade HSB Malmös styrelse mig från att gå på HSB Malmös höstmöte 2007, men på höstmötet 2008 så fick jag närvara?

 2. Vad gäller avseende informationsmöten som det höstmöte 2007, där jag som medlem utestängdes, och det höstmöte 2008 där jag fick deltaga?

  Det måste finnas någon form av policy för detta så att enskilda medlemmar inte utestängs från information på det sätt som skedde till höstmötet 2007.

 3. Varför informeras inte enskilda medlemmar om HSB Malmös informationsmöten?


MOTION #206S

Frågor till styrelsen

RE: Medlemsutskottet
Sent: Tuesday, September 02, 2008 2 : 22 PM

Medlemmarna utlovades att medlemsutskottets arbete skulle vara färdigt och redovisas på extrastämman på extrastämman 2008.

Varför har detta inte redovisats offentligt och får medlemmarna ta del av vad som händer på denna front?
Medlemmarna har inte ens informerats om vilka som ingår i medlemsutskottet !!!

Bengt, du skriver;
"Det står i protokollet från stämman i våras att gruppen ska rapportera till nästkommande stämma. Med detta avses nästkommande ordinarie stämma."

Jag tolkar formuleringen i protokollet (såväl som det som sades på stämman) som att det är till extrastämman.
I övrigt känns det ganska självklart att det var extrastämman som avsågs, eftersom det annars skulle passera orimligt lång tid. Eller hur?

Dessutom skriver styrelsen i klartext att detta skulle rapporteras på specifikt EXTRASTÄMMAN, inte till någon annan stämma.

Svar: Information återfinns på hemsidan och ytterligare information om Medlemsutskottets arbete kommer att lämnas på stämman till våren.

Du svarar att "information återfinns på hemsidan".
Ja, du la den 8/10 2008 ut vilka som ingår i medlemsgruppen, men i övrigt finns det under denna flik ingen information om varken vad medlemsgruppen ska göra eller har gjort så här långt.

Kan du lägga ut information om detta?

Även om du valde att inte kommentera detta så vet jag i alla fall nu att det styrelsen först informerade om, dvs att resultatet skulle redovisas tillsammans med halvårsbokslutet inte gäller och kanske inte heller varit styrelsens avsikt (desinformation, utan förklaring till varför styrelsen ändrat sig).

Sedan kan jag bara hoppas att du har fel i att information om medlemsutskottets arbete först kommer att redovisas på årsstämman 2009.
Så illa kan det väl inte fungera i HSB Malmö... men skulle det ändå vara så illa ställt så kanske man i framtiden i stället får välja in fler kompetenta personer i utskotten.
 1. Medlemmarna utlovades att medlemsutskottets arbete skulle vara färdigt och redovisas på extrastämman 2008.
  På detta får jag svaret;
  "Det står i protokollet från stämman i våras att gruppen ska rapportera till nästkommande stämma. Med detta avses nästkommande ordinarie stämma."

  Så bestämdes inte, och så fria tolkningar kan man inte göra av stämmoprotokoll.

  Vad är styrelsens åsikt om detta? Är det rimligt att tolka "nästkommande stämma" som "nästa ordinarie stämma" i stället för vad det betyder och beslutades?

  Speciellt med tanke på att styrelsen själv specifikt skrivit att resultatet skulle redovisas på "extrastämman" 2008!

  Är inte ett beslut ett beslut, och tycker inte styrelsen att styrelsen behöver följa de beslut som stämman fastställer?

  Är det rimligt att kunna göra vilka fria tolkningar som helst, oavsett hur verklighetsfrämmande de är, bara för att klara sig undan sitt ansvar?

MOTION #206T

Fråga till styrelsen

Inga svar?
Sent: Tuesday, September 23, 2008 9.49.40 AM

Varför får jag inte svar på i alla fall de frågor där svaren är klara?

Är det styrelsen som bestämt att du inte får svara mig förrän alla svar samlats ihop eller är det du själv som tycker att det ska gå till så här?

Svar: Svaren lämnas som helhet.

Vad är det för konstigt svar?
Jag förstår inte. Det finns inget "som helhet". Vad är det?
Frågor kvarstår och jag vill veta vem det är som bestämt att svar till specifikt mig ska ges en gång i halvåret, eller vad det är som gäller?

Saknar svar !
Sent: Sunday, October 05, 2008 3.19.07 PM

Hur går det med svaren till mina frågor?

Kommer jag fortsättningsvis att få löpande svar på mina frågor så att jag inte måste hålla på och skicka om frågorna gång på gång, bara för att de tappas bort?

RE: SV: Fortfarande inga svar!
Sent: Sunday, September 28, 2008 10.11.02 PM

Det är ett antal ännu obesvarade frågor till HSB Malmö.
Det är problemet när det går ett antal månader mellan fråga och svar.
Om det nu måste ta så här orimligt lång tid så skulle det vara bra om du sammanställde frågorna i stället för att jag varje gång ska backa tillbaka och åter skicka tidigare ställda frågor... och åter vänta några månader på svar... och bara få selektiva svar ännu en gång, osv i all oändlighet. Det känns inte rimligt, eller hur?

Svar: Många frågor har fått svar. Det går att förlänga en debatt i oändlighet genom att inte känna sig nöjd med ett svar eller komma med kompletteringar.

Ja, det går också att förlänga en debatt i oändlighet genom att hela tiden svara undvikande på frågor i stället för att svara på de ställda frågorna.
Sedan är det så att vissa frågor kräver kompletteringsfrågor även om svaret är korrekt i sig. Det är så livet funkar, tror jag.

Det går också utmärkt att skylla dåliga svar på att den som ställer frågan aldrig blir nöjd oavsett hur man svarar.

Du försvarar här att jag inte fått svar på frågor förrän efter fem månader som att det inte är något konstigt med det, och det finner jag bara sorgligt.
 1. Tycker styrelsen att det är rimligt att frågor från medlemmar samlas ihop så att "svar" ges två gånger om året i stället för att frågor besvaras löpande?

  Är det så det ska gå till i HSB Malmö?


MOTION #206U

Frågor till styrelsen

RE: "Medlemsseminarium" om ansvaret vid vattenskador
Sent: Wednesday, September 24, 2008 4.37.10 PM

Är det rimligt att medlemmarna ska behöva betala 100 kr för att få reda på reda som gäller avseende vattenskador och vem som ansvarar för vad?

Vem har tagit beslutet att detta seminarium om vattenskador inte ska vara kostnadsfritt för medlemmar? Styrelsen? Michael?

Svar: Affärsområdeschef har tillsammans med ansvarig för utbildningar bestämt att det till visa arrangemang ska utgå en debitering.

OK, så detta är alltså inget styrelsen engagerar sig i (dvs medlemsnytta).
Har de några namn? Ansvarig för utbildningarna gissar jag är Lena, men vem är affärsområdeschefen på HSB Malmö?

Svar: Affärsområdeschef är Börje Nilsson och ansvarig för vår kursverksamhet är Lena Nilsson.

Hur många icke-förtroendevalda (som måste betala för detta personligen, i motsats till styrelserna) tror HSB Malmö kommer att betala 100 kr för denna medlemsinformation som borde komma samtliga medlemmar till del i detalj?
Hur många enskilda medlemmar som betalat 100 kr har anmält sig till denna information?

Svar: Ovanstående fråga är överspelad nu när seminariet redan har hållits

Jag tycker inte att du ska göra den ensidiga bedömningen att frågan är överspelad.
Frågan formuleras bara om till; Hur många icke-förtroendevalda medlemmar som betalade 100 kr kom det till detta seminarium om vattenskador?

Kommer det en checklista för vattenskador precis som checklistan för brand?

Tycker du/Börje/HSB Malmös styrelse inte att det hör till medlemmarnas absolut grundläggande rättighet att veta vad som gäller vid vattenskada?

Svar: Jo, men varje medlem har också ett ansvar att hålla sig informerad - att ha en rättighet är inte samma sak som att all utbildning är gratis

Medlemsnytta, Bengt. Medlemsnytta !!!

Får medlemmarna sedan inte svar på sina frågor så underlättar inte precis HSB Malmö för medlemmarna att hålla sig informerade.

HSB Malmö måste snart lära sig att HSB Malmö ska vara till för medlemmarna, och inte tvärtom.

Sedan har det inte varit tal om att all utbildning ska vara gratis.. det kanske den borde vara, men det är inget jag sagt här.
Men kanske viss grundläggande utbildning som skulle vara till mycket stor nytta kan vara fri... t.ex. just vad som gäller vid vattenskada... ur medlemmens perspektiv?

Vad har styrelsen för synpunkt om detta?
 1. Hur många icke-förtroendevalda medlemmar som betalade 100 kr kom till seminariet om vattenskador?

 2. Är det rimligt att medlemmarna ska behöva betala 100 kr för att få reda på reda som gäller avseende vattenskador och vem som ansvarar för vad?

 3. Kommer det en checklista för vattenskador precis som checklistan för brand?


MOTION #206V

Frågor till styrelsen - Ombud och ersättare till HSB Riksförbund

RE: Obesvarade frågor
Sent: Friday, July 04, 2008 5 : 00 PM

Angående kontaktvägar till ombud och ersättare för HSB Riksförbund.
1. Menar HSB Malmö att om ett medlemsombud (ombud och ersättare till HSB Riksförbund) inte önskar sina kontaktvägar utlagda på webben så får medlemmarna inte heller reda på hur deras ombud ska kunna kontaktas?

Svar: Ombuden kan nås via respektive bostadsrättsförening eller genom bospargruppen.
Om ett ombud inte vill att deras information (adress, telefonnummer eller e-post) inte ska publiceras på vår hemsida respekterar vi detta.


"Om ett ombud inte vill att deras information (adress, telefonnummer eller e-post) inte ska publiceras på vår hemsida respekterar vi detta"? (Min kommentar: Dubbel negation)

Så ombuden "respekteras" men medlemmarna förtjänar inte att respekteras ???
Det säger kanske en del om hur lågt HSB värderar medlemmarna !!!

Om medlemmarnas ombud inte velat att deras namn skulle offentliggöras så hade HSB Malmö "respekterat" det också?

Har någon ens frågat dem?

Så här ser det ut;
Ombud till Riksförbundet

Mikael Karlsson, HSB brf Hagalund
Christel Grevstad, HSB brf Steglitsen
Lilian Qvarlander, HSB brf Tapperheten 4
Ivar Jönsson, HSB brf Månsgården
Ingrid Uller, HSB brf Almen
Sune Hylén, Bospargruppen
Leif Göransson, HSB brf Änghög
Håkan Dahlberg, HSB brf Drivhuset

styrelsen utser fyra ombud vartill ett ombud utses av arbetstagarrepresentant.

Ersättare:

Tommy Johansson, HSB brf Sandstenen
Nils Glanrup, HSB brf Stenbocken
Freddy Nilsson, HSB brf Skogsmården
Lena Ljungholm, HSB brf Kroksbäck
Håkan Ahlström, HSB brf Tapperheten 6

Styrelsen har utsett: Claes Caroli, Maj-Britt Thulin, Mimmi Zetterman och Maria Bengtsson med Anders Lundberg och Olle Strand som ersättare. Då Maria Bengtson nyligen lämnat styrelsen träder ersättare in.

Arbetstagarrepresentanterna har ännu inte utsett ett ombud.

Bengt Skånhamre 2008-08-31

Frågor:
Alltså inte en enda kontaktväg till ett enda ombud för medlemmarna !!!
Alltså inte ett enda ombud som vågar vara kontaktbar? Är det verkligen sant?

Vad menar du med; "Ombuden kan nås via respektive bostadsrättsförening eller genom bospargruppen"?
Man kan ju anlita en privatdetektiv också om man vill. Så visst finns det sätt att forska fram kontaktvägar för de flesta om man vill... men ska det vara så?

Men då kan du ju för dessa hemliga personer som ska föreställa ombud för medlemmarna lägga ut hur man når deras brf och inte minst hur man når "bospargruppen".

Sedan vill jag veta vilka ombud för medlemmarna som explicit svarat att de inte vill kunna kontaktas av medlemmarna.

Ämne:Ombudsfrågor
Datum:Sat, 5 Jul 2008 11 : 47 +0200

Du skriver;
"...innan vi har detta samtycke lämnar vi inte ut några adressuppgifter utan personerna får nås via sin bostadsrättsförening".

2 Hur når medlemmarna sina ombud och deras ersättare via deras bostadsrättsförening?
Svar: Varje bostadsrättsförening utser fullmäktigeledamöter. Hur dessa kan nås framgår som regel i den information som föreningen lämnar. Och medlemmarna kan naturligtvis på stämman ställa frågor till sina ombud.

Du svarar som om jag frågat om fullmäktigeledamöterna, men min fråga var om ombuden till HSB Riksförbund.

Svar: Se svar under fråga 1.

Och se mina frågor under fråga 1.
Speciellt vill jag för fråga 2 alltså här veta hur jag når ombudens brf... och "bospargruppen".

Du skriver; "Varje bostadsrättsförening utser fullmäktigeledamöter".
3. Men vad har detta med min fråga om ombud till HSB Riks att göra? Jag förstår inte vad du menar!

Du skriver; "Hur dessa kan nås framgår som regel i den information som föreningen lämnar".
4. Vad menar du? Vilken förening?

5. Bengt, jag hoppas att du känner till att de ombud som väljs till HSB Riksförbund inte är ombud för den specifika brf som de tillhör.
De ombud som väljs på HSB Malmös årsstämma är alltså ombud för HSB Malmös samtliga 42.000 - 43.000 medlemmar.

Du skriver; "Och medlemmarna kan naturligtvis på stämman ställa frågor till sina ombud".
6. Vad menar du?

Svar: Att medlemmarna på sina respektive årsmöten kan ställa frågor till de som är fullmäktigeledamöter för bostadsrättsföreningen. Vem som är utsedd framgår av årsredovisningen i bostadsrättsföreningen.

Men med det system som HSB Malmö och dess brf:ar har idag så hoppas jag att du känner till att jag inte kan gå på t.ex. Tapperheten 4:s årsstämma och ställa frågor till ombudet som bor i denna brf, kanske än mindre till Bospargruppen, etc.
Jag har inte ställt någon fråga om fullmäktigeledamöterna så jag förstår inte ditt svar!
 1. Anser inte styrelsen att de ombud som företräder medlemmarna ska vara kontaktbara?

  Måste det inte vara ett krav att om man ställer upp som ombud också redovisar hur man kan kontaktas?

 2. Vilka av de valda ombuden har uttryckt att de inte vill att någon kontaktväg för dem uppges?


MOTION #206W

Frågor till styrelsen

Vad har styrelsen för skäl att inte utse nytt ombud för HSB Riksförbund?

Svar: Ersättare träder in i den ordning stämman beslutade. Kort går det till så att om ett ombud inte kan fullgöra sitt uppdrag går den ersättare in som blev vald först. Frågan är skickad till styrelsen i övrigt.

Vem har tagit beslutet att ersättare till ombud till HSB Riksförbund träder in i den ordning som stämman beslutade?

Svar: Fullmäktigesammanträdet.

Finns det beslut på det här?

Vilket fullmäktigesammanträde?
Jag hittar inget protokoll från HSB Malmös årsstämmor där detta beslutats, så jag skulle vara tacksam för ett utdrag från där detta bestämts.

Det finns inget regelverk för detta, eller hur?

Svar: Se HSB Malmös stadgar och Riksförbundets stadgar.
(Min kommentar: Det står inget där om inträdesordning, det är bara en bluff. Att ge sådana svar till medlemmarna är synnerligen nochalant och får aldrig accepteras av någon!)

Vilken paragraf i HSB Malmös stadgar?
Vilken paragraf i HSB Riksförbunds stadgar?

Stämman har inte beslutat någon ordning för det val av ombud och ersättare som styrelsen gjort, och följaktligen kan inte ersättare träda in i den ordning stämman beslutade, så som du hävdar. Vad menar du?
Jag förutsätter att du bevakar att svar ges från styrelsen på frågorna, eftersom du ålagts att agera mellanhand här. Korrekt?

Jag förutsätter att du skickat frågorna vidare till styrelsen.

Men sedan vill jag gärna ha svar på frågan om du bevakar att styrelsen svarar på de frågor som går via dig och att du sedan genast skickar mig svaren (så att jag inte behöver hålla på och påminna om detta vecka in och vecka ut)?
 1. På min fråga;
  "Vem har tagit beslutet att ersättare till ombud till HSB Riksförbund träder in i den ordning som stämman beslutade?"
  svarar Bengt;
  "Fullmäktigesammanträdet".

  Vilket fullmäktigesammanträde?
  Jag kan inte hitta detta beslut i något stämmoprotokoll, och därför skulle jag gärna vilja se ett utdrag från det stämmoprotokoll där stämman beslutat detta!


 2. På min fråga om det finns något regelverk för detta svarar Bengt;
  Se HSB Malmös stadgar och Riksförbundets stadgar.

  Var och vad står det där???
  - Vilken paragraf i HSB Malmös stadgar?
  - Vilken paragraf i HSB Riksförbunds stadgar?


 3. Regelverk tas fram för i vilken ordning ersättare/suppleanter inträder.


MOTION #206X

Frågor till styrelsen

RE: Nyhetsbrev?
Sent: Tuesday, September 02, 2008 10 : 44 AM

Bengt, du skriver;
1/ Styrelsen kommer att åter börjar publicera information på hemsidan. Det berättade Claes Caroli på stämman i förra veckan.
2/ Det nyhetsbrev du kan prenumerera på via hemsidan är inte samma information som styrelsen avser lägga ut. De du kan anmäla dig till via nätet rör nyproduktion och medlem.


Vad gäller det prenumererbara nyhetsbrevet är jag fortfarande förvirrad över vad som egentligen gäller!
"Nyhetsbrev medlem", är det inte samma som det nyhetsbrev som startades upp efter händelserna med f.d. VD och styrelseordföranden?

Blir det ett nyhetsbrev för medlem som läggs ut på hemsidan och ett annat som man prenumererar på, och i så fall varför ha två olika nyhetsbrev för samma sak?

Kommer det prenumererbara "Nyhetsbrev medlem" att läggas ut på HSB Malmös webbplats (om så ej är fallet; varför?).
Samma fråga för "Nyhetsbrev nyproduktion", dvs kommer denna info om nyproduktion att läggas ut även på HSB Malmös hemsida?

Vad gäller "kontinuerlig genomgång nya objekt" så misstänker jag att det informeras om detta i det prenumerationsbrev som jag inte prenumererar på?

Hur får jag reda på vad det står i detta prenumerationsbrev som du säger har skickats ut, om jag inte prenumererar på detta specifika nyhetsbrev (dvs när det inte är tillräckligt intressant för att få löpande info via prenumeration, men där jag ändå vill ha möjlighet att ta reda vad som händer/har hänt, om jag skulle känna för det framöver)?
 1. Jag tecknade mig för dessa nyhetsbrev för ungefär ett år sedan.
  Fortfarande idag har jag inte sett röken av något nyhetsbrev.

  Var har de utlovade nyhetsbreven tagit vägen?
  Varför har inget hänt på denna front?

  Var detta bara en metod för att samla in e-post-adresser?

MOTION #206Y

Frågor till styrelsen

RE: HSB Riks valberedning
Sent: Tuesday, September 02, 2008 11 : 05 AM

Bör det inte stå på HSB Malmös webbplats vem som ingår i valberedningen till HSB Riksförbund? Visst kan det väl vara en information som kan vara intressant för fullmäktige såväl som HSB Malmös övriga medlemmar att känna till?
 1. Varför informerar inte HSB Malmö om vilka som ingår i valberedningen från HSB Riksförbund?

  Det finns dessutom medlemmar i HSB Malmö som ingår i denna valberedning.

 2. HSB Malmö ska på HSB Malmös webbplats redovisa vilka som ingår i valberedningen för HSB Riksförbund, samt hur detta arbete bedrivs.


MOTION #206Z

Frågor till styrelsen

Arvodesgrupp
Sent: Wednesday, October 08, 2008 2.44.33 PM

Varför informerar inte styrelsen om arvodesgruppens arbete, vad är aktuell status för denna grupp, och vad har gruppen kommit fram till så här långt?
 1. Tycker styrelsen det är rätt att grupper och utskott som tillsätts helt går under jorden efter årsstämman? Borde det inte finnas i alla fall någon lite löpande information om vad som händer, vad som gjorts och vad man kommit fram till?

 2. Grupper/utskott som tillsätts ska löpande redovisa sitt arbete på HSB Malmös webbplats.


MOTION #206Å

Fråga till styrelsen

Exakt vad gäller för regelverk avseende röstlängden för HSB Malmös stämmor?
Dvs varför får jag kopior av vissa av HSB Malmös röstlängder men inte av andra?

Hur ska medlemmarna kunna veta vad som gäller om HSB Malmö(s styrelse) ändrar sig från dag till dag (och inte ens behagar informera om detta!)?
Det verkar inte finnas någon kontinuitet i styrelsen, och det är beklagligt när en styrelse inte kan/vill vara tydlig.
 1. Varför får jag kopior av vissa av HSB Malmös röstlängder men inte av andra?

 2. Viken policy gäller för röstlängden?

 3. Vad har styrelsen för skäl att inte låta medlemmar få/ta kopia av röstlängd?


MOTION #206Ä

Frågor till styrelsen

Var i HSB Malmös årsredovisning hittar jag summan för medlemmarnas depositionspengar, och hur mycket ligger dessa på?
Var redovisas medlemsavgifterna, och hur mycket ligger dessa på?
 1. Var i HSB Malmös årsredovisning hittar jag summan för medlemmarnas depositionspengar, och hur mycket ligger dessa på?

 2. Var redovisas medlemsavgifterna, och hur mycket ligger dessa på?

 3. Medlemsavgifter och deposition ska tydligt redovisas i årsredovisningen.


MOTION #207

ROT

Så här skrev en styrelseordförande i en HSB-brf, i mitt forum;
Ämne:Rotavdrag.
Den 15.1.09 sände jag följande inlägg via E-post till Regeringskansliet:
Om rotavdrag kan utgå har vi planer på att ändra den nuvarande yttre takbeklädnaden av s.k. underhållsfri papp till plåttak. (vilket även kräver arbeten med förhöjd taklutning ). Kostnaderna beräknas uppgå till c.a 200.000 kr per småhus, varav hälften 100.000 kr beräknas utgöra arbetskostnad.

I Regeringskansliets utgåva av "Frågor och svar" om Rot-avdrag har under rubriken "Vilka slag av arbeten som ingår ? " sagts att arbetet, när det gäller bostadsrätt, skall utföras i bostaden och avse underhåll som bostadsrättshavaren svarar för själv enligt bostadsrättslagen. Längre ned i texten hänvisas dock till skatteverkets praxis beträffande vad som skall inräknas i arbeten som kan vara bidragsberättigade och bl.a. nämns utbyte av takbeklädnad. Kostnaderna för det planerade takbytet faller givetvis på medlemmarna.

Vad gäller tidigare utgående Rot-avdrag så har s.k.privatbostäder och bostadsrättslägenheter i småhus varit likställda och vi anser att det bör de vara även denna gång. Ändra därför tolkningen/tillämpningen i de föreskrifter eller anvisningar som är under utarbetande.

Den 16.1.09 svarade Mari Ternbo att hon vidarebefordrat brevet till Finansdepartementet.
Den fråga som man ställer sig nu är vad stöd vi har när det gäller utformningen av Rot-avdraget från vår huvudorganisation HSB. Det är till exempel mycket inkonsekvent att bidrag skall utgå till underhåll och ombyggnad av sommarstugor men inte till motsvarande arbeten på småhus som ingår i en bostadsrättsförening.Ja, vad gör HSB?
Alldeles uppenbart inte ett dyft.

Vad gör styrelserna i brf:arna?
Hur har ni styrelseledamöter utyttjat era funktioner för att påverka HSB och andra beslutsfattare i frågan om ROT-avdraget?

Den organisation som ska arbeta för medlemmarnas bästa har inte lyft ett finger för att försöka påverka så att ROT-avdraget blir mer användbart i föreningarna.

Och de personer som är satta att bevaka att styrelsen agerar för medlemmarna, fullmäktige, har själv inte agerat för medlemmarna och ställt några som helst krav på styrelsen att agera för medlemmarna. 1. Vad har HSB Malmös styrelse gjort för att påverka regereringen och alla beslutsfattare om att utöka användningsområdet för ROT-avdraget?

 2. HSB Malmös styrelse ska själva påverka för ett utökat användningsområde av ROT-bidraget.

 3. HSB Malmös styrelse och ombuden till HSB-Riksförbund ska även påverka HSB-Riksförbund att påverka för ett utökat användningsområde av ROT-bidraget.

 4. Allt som HSB Malmös styrelse gör i denna fråga OM ROT-avdraget ska löpande redovisas på HSB Malmös webbplats.


MOTION #208

Avveckla tidningen Inblick

HSB Malmö ska satsa på medlemsinformation!
 1. Avveckla tidningen "Inblick".


Medlem # 89093 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
Jag hoppas innerligt att HSB Malmö presenterar motionerna med sidnumrering denna gång (i motsats till år 2008), eftersom det annars avsevärt försvårar att hitta och referera till materialet!!!
Index, motioner 2009, #1-208
Motioner del 2, #1-17
Motioner del 3, #18-26
Motioner del 4, #27-28
Motioner del 5, #29-37
Motioner del 6, #38-48
Motioner del 7, #49-55
Motioner del 8, #56-64
Motioner del 9, #65-67
Motioner del 10, #68-77
Motioner del 11, #78-90
Motioner del 12, #91-99
Motioner del 13, #100-111
Motioner del 14, #112-127
Motioner del 15, #128-140
Motioner del 16, #141-142
Motioner del 17, #143-155
Motioner del 18, #156-161
Motioner del 19, #162-171
Motioner del 20, #172-178
Motioner del 21, #179-188
Motioner del 22, #189
Motioner del 23, #190
Motioner del 24, #191-193
Motioner del 19, #194-200
Motioner del 19, #201-203
Motioner del 27, #204
Motioner del 28, #205


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)