Motioner till HSB Malmö

Motion # 00.

Inledning

 1. Motioner ska besvaras/beslutas om en och en, etc.

 2. Motioner får inte grupperas eller förändras i ordning

 3. Information och tips om hur man ska skriva en motion

 4. Information om enskild medlems motionsrätt & valberedningen

 5. Styrelsen ska redovisa om någon motion ej tagits upp till stämman

 6. HSB Malmö ska inte besvara motioner åt brf-styrelser

 7. Styrelsen får ej anlita någon annan att besvara motioner

 8. Får ej svara på motion att "bevis saknas"

 9. Nya normalstadgar för HSB Malmö
Alla här inlämnade motioner har lämnats till behandling på årsstämman 2008 enbart pga att HSB Malmös styrelse inte velat besvara frågor. Motioner har helt enkelt varit den enda utvägen. Att det blir så många motioner ska alltså inte belastas mig som motionär, utan det är HSB Malmös styrelse som måste stå till svars för detta. Konfrontera gärna styrelsen om detta, men rikta inte kritik mot dem som engagerar sig.

Detta ansvar för de många motionerna får delas med fullmäktigeledamöterna eftersom en annan stor anledning till att det är så många motioner är att fullmäktigeledamöterna
(med extremt få undantag) inte varit tillräckligt engagerade för att under tidigare år skriva några motioner.

Jag hoppas att från och med nu så kommer varje fullmäktigeledamot att skriva minst en eller ett par motioner till varje årsstämma, för att på detta sätt visa medlemmarna att ledamoten fyller någon funktion i HSB Malmös fullmäktige, och i alla fall bidrar med något.


MOTION #131.

Motioner ska besvaras/beslutas om en och en, etc.

Bakgrund:
Jag vill att det säkras i stadgar att HSB Malmös styrelse ska besvara varje inkommen motion var för sig, och att de även ska behandlas och beslutas om en och en på stämman.

För de flesta är säkert denna motion en fullständig självklarhet, men med anledning av att jag själv sett hur systemet missbrukats på ett allvarligt sätt av HSB Malmö och min brf, så krävs att detta fastställs i stadgar. Risken finns annars att HSB Malmös styrelse missbrukar det kraftigt bristfälliga regelverket i behandlingen av motioner, till stor skada för HSB Malmö och alla dess medlemmar.

Advokat Mats Engstrand i samarbete med styrelsen i min brf och HSB Malmö (notera dessutom att HSB Malmös informationschef Bengt Skånhamre sitter i styrelsen för min brf) gjorde på årsstämman 2008 så att de behandlade och tog beslut för alla mina 17 motioner i ett svep. Genom att kraftigt manipulera medlemmarna kommer de undan med detta.
De utnyttjade en av de många luckorna i lagen, eftersom det inte står specifikt att detta skulle vara förbjudet. Men att det inte står något direkt förbud mot detta i lagen innebär inte att tillvägagångssättet följer lagen. Det gör bara att det blir krångligare att få rätt eftersom man måste dra slutsatser från olika lagtexter för att konstatera att det ej låter sig göras.

Advokat Mats Engstrand försökte också desperat på alla sätt stoppa mig från att argumentera och förklara mina motioner. Det hade säkert lyckats med de flesta andra som inte är så insatta i regelverket men det är inte riktigt lika lätt att lura mig.
 • Förklaring av yttranderätt?
  När jag förklarade att jag som medlem hade yttranderätt så skulle Mats Engstrand förklara för mig vad yttranderätt var, tydligen i tron att jag inte kunde detta minst lika bra som han. Eller så var det för att försöka lura stämman. Hans tolkning av yttranderätt lämnar en del övrigt att önska!

 • Särbehandling och mobbning från mötesordförande Mats Engstrand
  Sedan sa Mats Engstrand att jag i princip idiotförklarade stämman om jag skulle tillägga något till mina motioner. Medlemmarna kunde väl alla läsa vad jag skrivit så varför skulle jag behöva argumentera för mina motioner, menade han?
  En ypperlig teknik för att få lättlurade medlemmar till att tro att det var vad jag gjorde.

  Det mesta han som mötesordförande sa var enbart ett led i tekniken för att på ett smutsigt sätt vända övriga medlemmar så mycket som möjligt mot mig. Det är en teknik som fungerar mycket bra i den odemokratiska miljön inom HSB där motioner helt enkelt är något som ska ses som något nödvändigt ont, och inget som någon tackar en för (utom i vissa väl fungerande brf:ar).

 • Särbehandling och mobbning från mötesordförande Mats Engstrand
  När han insåg att jag skulle komma att klandra stämman så tvingades han ge med sig och lät mig få argumentera för mina motioner, dock kraftigt begränsat.
  Under konstanta trakasserier från advokat Mats Engstrand så fick jag i alla fall säga några ord om mina motioner.

 • Särbehandling och mobbning från mötesordförande Mats Engstrand
  Gång på gång under stämman uttalade Mats Engstrand sig kritiskt om mig för mina motioner, trots att knappast någon sunt tänkande människa skulle kunna säga att mina motioner inte var av högt värde. Han använde sig till det yttersta av en av de vanligaste teknikerna, dvs att misskreditera en person så mycket som möjligt för att vända stämman mot den som vågar säga något kritiskt om styrelsen som anlitat honom. Styrelsen avlönar honom med mina och andra medlemmars pengar, och han vill självfallet hålla sig väl med den som avlönar honom så att han kan fortsätta tjäna bra med pengar på min brf. Skulle han inte lyckas trycka ner alla kritiska röster så skulle han ju inte anlitas av styrelsen igen.

 • Särbehandling och mobbning från mötesordförande Mats Engstrand
  Varje gång någon i stämman angrep mig med fula påhopp (i stället för att hålla sig till sakfrågan) så satt Mats Engstrand helt tyst. Men varje gång jag skulle försvara mig mot allvarliga lögner och direkta påhopp så avbröt Mats Engstrand mig omedelbart.
  Jag kommer att på min webbplats lägga ut ord för ord så alla kan se vilken otrolig mobbning som denna mötesordförande utsatte särskilt utvalda medlemmar för.
  Det är så långt från demokrati som man kan komma!

 • Mats Engstrand följer inte riktlinjerna för mötesteknik
  Mats Engstrand respekterade inte ens när jag ropade "ordningsfråga". Detta innebär att mötesordförande ska avbryta och styra upp stämman. Detta hade Mats Engstrand svårt att följa så fort det kom påhopp mot de få som vågade yttra sig i sakfrågor.

 • Mats Engstrand tog styrelsen i försvar i alla frågor, oavsett vad det handlade om
  Mats Engstrand tog ytterst partiskt min styrelse i försvar i alla frågor, t.o.m. i de frågor som han inte alls visste något om.
  Exempel: När det föreslogs att det skulle ställas krav på att styrelsen skulle besvara skrivelser från medlemmarna så svarade Mats Engstrand åt styrelsen att det är klart att styrelsen ska svara på medlemmarnas frågor, men det är väl knappast möjligt att svara på alla skrivelser när det är så många. Jag frågade vad han visste om detta. Han svarade att han uttolkade det från motionerna (???). Synnerligen subjektiv tolkning. Styrelsen i min brf besvarar så gott som aldrig skrivelser. Jag hade själv tillskrivit styrelsen i 3 frågor (dock med många påminnelser), men bara fått svar en gång (efter ett antal månader). Svaret hade inte mycket med min frågeställning att göra.

 • Mats Engstrand försöker stoppa alla frågor till styrelsen
  Varje gång jag försöker ställa en fråga till brf-styrelsen så avbryter Mats Engstrand mig direkt och försöker stoppa alla frågor till styrelsen. Han är väl medveten om styrelsens totala inkompetens och vill inte att detta ska avslöjas för stämman genom att de får besvara frågor. Det är antingen denna externa mötesordförande som själv ska svara på frågor (utan att han vet mer om föreningen än vad styrelsen berättat) eller så är det någon av styrelsens inhämtade stöd, dock inte styrelsen själv.

 • Mats Engstrands agerande skrämde alla från att hålla med mig i någon fråga
  Mötesordförandens agerande gjorde att alla de som höll med mig i olika frågor inte vågade säga detta utan att inleda med kommentarer i stil med; "Även om det är motbjudande så måste jag hålla med T.W...". Och detta utan att mötesordförande Mats Engstrand en enda gång förklarade att sådana diskriminerande och kränkande uttalanden inte får förekomma. Allt för att försöka upprätthålla lynchstämningen mot de som vågade yttra sig mot styrelsen i någon fråga. Avskyvärt beteende!!!
Allt finns dokumenterat av mig in i minsta detalj.
Genom att föra in konkreta regler om detta i stadgarna slipper man göra onödiga tolkningar och alla vet vad som gäller. Nedanstående yrkanden är alla helt självklara i en demokratisk organisation, men tyvärr inte inom HSB Malmö. Därför är det av yttersta vikt att de uttryckligen förs in i stadgarna så att det inte ska råda några tvivel om vad som egentligen gäller.

Hur kommer HSB Malmös styrelse att svara på denna motion?
Risken är naturligtvis stor att HSB Malmös styrelse i sitt svar på denna motion kommer att hänvisa till mina unikt många motioner denna gång som argument för att man inte ska följa grundläggande demokratiska värderingar. Men i ett sådant fall så klargör styrelsen för alla att styrelsen och HSB Malmö inte står för demokrati och att styrelsen inte ens har för avsikt att följa varken koden för föreningsstyrning eller ETHOS. Det skulle i så fall vara närmast att beskriva som en fullständig katastrof för HSB Malmö.

Oavsett om styrelsen föreslår stämman att följa de demokratiska värderingarna eller ej så hoppas jag att stämman begriper att det finns inget alternativ till att tillstyrka denna motion!

Jag hoppas att styrelsen också undanhåller sig från kommentarer som att det inte finns några bevis, det är en subjektiv bedömning av mig, etc. Jag presenterar fakta, och är det så att styrelsen betvivlar något av vad jag säger, eller inför fullmäktige vill ge sken av att något jag säger inte skulle vara korrekt, så måste styrelsen ta kontakt med mig och be om bevis. Då fixar jag givetvis fram detta. Men att bara i sitt svar säga att det inte finns bevis (eller antydningar om att något jag säger inte skulle vara korrekt) är bara ett fult sätt att försöka lura fullmäktigeledamöterna. Så jag hoppas styrelsen för HSB Malmö därför beter sig lite proffsigare och ärligare än styrelsen i min brf.
 • UPPMANING TILL STYRELSEN FÖR HSB MALMÖ
  Innan styrelsen lämnar den minsta kommentar i sina svar i stil med att de inte kan kommentera något visst pga att "bevis saknas" (e.dyl.) vill jag be styrelsen att kontakta mig för att presentera bevis. Då gör jag det!
Tips till alla som får den infantila kommentaren "Passar det inte så kan du flytta" (e.dyl);
Det är bara att svara tillbaka; "Passar det inte att jag har synpunkter, varför flyttar inte du då?".

En dum kommentar förtjänar en dum respons, och detta svar går inte att argumentera mot.

Yrkandet i punkt 6 nedan är extremt viktigt med tanke på hur skrämmande vanligt det är med personangrepp och påhopp på stämmor som starkt påverkar demokratin i negativ riktning. Det måste bli ett slut på detta. Även om det inte räcker med att punkt 6 förs in i stadgarna, så är det i alla fall ett litet steg i rätt riktning för att stämmor ska bli i alla fall något mer demokratiska.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Varje inkommen motion ska besvaras separat av HSB Malmös styrelse.

 2. Varje inkommen motion ska behandlas och beslutas om en och en, var för sig.

 3. Varje motionär äger rätt att försvara sin motion och argumentera för sin motion.

 4. Medlemmar får inte särbehandlas.

 5. Alla ska behandlas lika. En styrelse, mötesordförande, eller någon anlitad av styrelsen får inte göra påhopp mot en medlem eller försöka misskreditera en medlem.

 6. Det är mötesordförandens skyldighet att respektera när någon ropar "Ordningsfråga!". Då ska mötesordföranden avbryta och i förekommande fall förklara att påhopp och personangrepp i olika former mot andra medlemmar inte accepteras, samt att det är sakfrågor som ska diskuteras, inget annat!

  Detta innebär dock på intet sätt att styrelsen inte kan kritiseras, och denna paragraf får aldrig missbrukas för att försöka stoppa kritiska röster gentemot styrelsen eller andra förtroendevalda så länge det handlar om hur de skött sina uppdrag och frågor direkt kopplade till deras uppdrag (och inte är personliga påhopp).

  Exempel på en helt oacceptabel kommentar;
  "Passar det inte så kan du flytta/gå ur HSB."


 7. Det är inte mötesordförandens uppgift att svara på frågor åt styrelsen, och mötesordföranden ska inte styra bort frågor från styrelsen som en medlem vill ställa till styrelsen för att få specifikt styrelsens åsikt. Dvs medlemmarna ska alltid ha rätt att få styrelsens åsikt, medan naturligtvis rena faktafrågor främst ska besvaras av den som kan frågan bäst.

 8. Ovanstående punkter förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.
Medlem # 89093 - Datum: 2008-01-27

MOTION #132.

Motioner får inte grupperas eller förändras i ordning

Bakgrund:
Det finns styrelser som i sina försök att få motioner till att avslås grupperar motioner på ett sådant sätt att motionerna helt eller delvis förlorar sin betydelse. Även om HSB Malmös styrelse mig veterligen aldrig gjort detta så innebär inte detta att HSB Malmö inte ska säkra sig mot att detta inträffar i framtiden.

Den som skriver flera motioner lägger som regel motionerna i den ordning som motionären anser att de ska behandlas med anledning av motionernas innehåll, och det ska inte vara möjligt för en styrelse att försöka förstöra detta genom att strukturera om dem.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Motioner får inte grupperas utan motionärens tillstånd.

 2. Motioner ska presenteras i den ordning motionären lämnat in dem, men styrelsen är skyldig att efter diskussion med motionär se till så att beslut tas samtidigt där beslut för ett yrkande i en motion gör att beslut i en annan motion ej kan tas.
  Dessa yrkanden behandlas då tillsammans så att ett beslut tas för de yrkanden som på detta sätt hör ihop.

 3. Motioner får inte på något sätt förändras av annan än motionären.

 4. Ovanstående tre punkter förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.
Medlem # 89093 - Datum: 2008-01-27

MOTION #133.

Information och tips om hur man ska skriva en motion

Med anledning av att det i princip aldrig skrivs några motioner till fullmäktigestämmorna så får man förmoda att fullmäktigeledamöterna är helt obekanta med detta område och inte känner till hur man ska skriver en motion.

Det är då kanske inte så troligt att övriga medlemmar innehar denna kunskap heller.

De motioner jag skrivit till årsstämman motsvarar vad antalet motioner borde ha legat på under en period av 2-3 år. Men i stället skrivs det inte ens en enda motion i snitt per år!

Om det någonsin ska kunna skapas något engagemang bland medlemmarna så måste det alltså framställas tips till samtliga medlemmar om hur man skriver en motion.

Jag har tagit fram några viktiga punkter att tänka på, enligt följande rekommendationer.

Beståndsdelarna i motionen är i det optimala fallet;
 1. Rubrik som sammanfattar vad motionen handlar om - kort, informativ och tydlig.
 2. Sammanfattning - kort introduktion av problemet samt rekommendation.
 3. Bakgrund med ev. frågeställningar.
  Beskriv problemet och behov av lösning;
  - Vad är anledningen till att denna motion behöver ställas?
  - Ange vilka bakgrundsfakta som är viktiga i sammanhanget.
  - Beskriv eventuella möjligheter (vad kan uppnås?) och hinder.
 4. Bedömning.
  Föreslå en lösning på frågan och beskriv hur lösningen svarar mot behovet.
 5. Yrkande - Förslag till beslut
  Vad exakt ska beslutas enligt din rekommendation?
  Försök att formulera dig exakt så som du vill att det sedan ska stå i stämmoprotokollet, så att det inte finns någon risk för missförstånd eller feltolkningar av din formulering (extremt viktig punkt).
  Lämna om möjligt förslag på eventuella riktlinjer för genomförandet och ev. alternativa genomföranden.
  Ge om möjligt förslag på alternativa beslut (ifall första alternativet ej går igenom).
 6. Önskemål om hur motionen ska behandlas och generell information.
 7. Avslut med namn/medlemsnummer och datum.
En väl fungerande organisation har en elektroniskt lagrad mall - flexibelt utformad - som kan användas för de som så önskar, där man direkt i mallen (pdf) fyller i sin text.

Tips vid skrivning av motioner.

 1. Det finns inget regelverk någonstans för hur motioner ska skrivas och formuleras, (vilket delvis är bra eftersom det inte får finnas något som hämmar medlemmar från att författa motioner och det får inte finnas regelverk som kan missbrukas för att inte ta upp motioner på stämmor), men om du vill få igenom din motion - dvs att stämman ska bifalla din motion - så finns det några punkter som är viktiga att tänka på enligt följande.

 2. Om du har flera motioner så numrera dina motioner från 1 och uppåt.
  Placera motioner som mer eller mindre hör ihop tillsammans med varandra.

 3. De motioner du tror lättast går igenom ska komma först.
  Säkra dig genom att i motionerna skriva att styrelsen inte får ändra om ordningen på de motioner du skrivit.

 4. Börja med att skriva en tydlig rubrik i fetstil på en rad (max två rader) som på bästa möjliga sätt sammanfattar din motion.

 5. Inled sedan med att skriva en bakgrund till din motion, dvs;
  - anledningen till att du skriver motionen
  - problemställningen,
  - vilka fördelar som kan uppnås,
  - konkreta exempel gör det lättare att sätta sig in i motionen,
  - etc.

 6. Skriv frågor i motionen angående det du motionerar om, direkt riktad till styrelsen och/eller till stämman.
  - Frågorna ska vara enkelt uppställda i en punktlista.
  - Frågorna ska vara numrerade.
  - De ska tydligt visa att det är frågor och
  - det ska tydligt framgå att du vill ha konkreta svar från styrelsen på dina frågor.

 7. Avsluta motionen med att konkret formulera ditt förslag.

 8. Dela gärna upp ditt förslag i mindre delförslag (detta gör det bl.a. svårare att avslå motionen i sin helhet bara för att det finns en liten del som stämman inte vill godkänna).

 9. Ge alternativa förslag. Om det första förslaget avslås kanske du har ett alternativ som är nästan lika bra, som stämman kanske godkänner i stället.

 10. Vad som är särskilt viktigt är att tänka ett eller ett par steg i förväg.
  Vilka argument kan styrelsen tänkas använda för att motionen ska avslås?
  Förbered dig genom att redan i motionen täcka upp dessa argument med dina tungt vägande motargument.

 11. Det kanske viktigaste av allt;
  För varje motion du skriver, lägg in en tidpunkt (t.ex. "inom tre månader") som motionen ska vara genomförd.
  Kräv också att styrelsen ska redovisa resultatet för alla medlemmar så fort det du motionerar om genomförts (alternativt löpande under processens gång).

  VAR, NÄR, HUR och AV VEM är alltid viktigt i motioner!

 12. Lägg gärna in i motionen att du förutsätter att styrelsen kontaktar dig för att diskutera motionen och skriv att du ser fram emot en kontakt med styrelsen samt att om det finns några frågor om motioner så vill du gärna att styrelsen tar kontakt med dig.

 13. Om motionen är förenad med kostnader kan det vara en fördel att lägga in i motionen att du förutsätter att styrelsen tagit fram ett preliminärt kostnadsförslag redan i sitt svar på din motion (ännu bättre om du dessutom kan göra detta själv).

 14. Undvik att ta upp olika ämnen i en och samma motion.

 15. Var tydlig! Använd inte färger för att markera texter om du inte med säkerhet vet att styrelsen kommer att skicka ut motionerna i färg (görs normalt aldrig).

  Använd fetstil där så behövs. I undantagsfall använd kursiv stil för kortare texter, normalt endast för citat (kursiv text gör texten mer svårläst).

  Det ska vara "luft" i dokumentet, dvs kortare stycken med mellanrum mellan styckena så blir det lättare att läsa och förstå vad som hör ihop med vad.

 16. Det ska definitivt vara rättstavat (kör en stavningskontroll).

 17. Ju mer kortfattad och konkret du är, desto troligare att motionen går igenom (många tycks tyvärr lida av såväl läsproblem som bristande intresse, och orkar inte läsa många rader text).

  Går det inte att göra motionen kortfattad (drygt en halv A4-sida) så skriv en sammanfattning under rubriken (i fetstil) "Sammanfattning" omedelbart före dina konkreta förslag i motionen till stämman.

 18. Om motionen är lite längre, lägg in korta och tydliga delrubriker för varje stycke i texten.

 19. Låt gärna en eller flera läsa igenom din motion och ge sina synpunkter.

 20. Gå gärna ihop med fler medlemmar om dina motioner. Ju fler som står som ansvariga för motionen, desto svårare blir det för styrelsen att föreslå stämman att avslå motionen.

 21. Avsluta med att skriva ditt namn eller medlemsnummer (du bör i brevet/mailet till styrelsen ange alla kontaktvägar till dig, men du behöver inte göra det i motionen. Styrelsen måste kunna nå dig för att ges möjlighet att diskutera motionen.

  Du behöver inte skriva under motionen med din namnteckning eftersom det inte finns något regelverk för detta.

  HSB Malmös styrelse har bara ett par veckor innan deadline för motionerna till årsstämman 2008 gått ut med ett nytt krav om underskrift av motionen.
  Vad HSB Malmös styrelse inte verkar ha förstått är att de flesta lär få svårt att underteckna digitalt inskickade motioner.

 22. Lägg in datum i din motion för när du lämnat in din motion.

 23. Lämna in din motion i tid (ej efter sista datum för inlämnandet av motioner).

 24. En liten finess med motioner som nästan ingen upptäckt är att man med motioner kan få fram sina åsikter till andra medlemmar, även om dessa åsikter inte är direkt kopplade till själva motionen. Utnyttja denna möjlighet !!!
  Du kan i din motion lägga in de åsikter och funderingar som du vill att stämman ska få kännedom om (se exempel 2 nedan). T.ex. att fundera på till nästa stämma.

  OBS! Notera att du kan motionera om precis vad du vill. Det finns inga som helst begränsningar. Men stämman kan bara ta beslut i frågor som är inom stämmans kompetensområde. Vad detta innebär är att stämman t.ex. inte kan ta beslut om att höja akasse-avgiften eller om något som står i strid med lagen. Men allt annat, inom föreningen, går alldeles utmärkt att motionera och besluta om (även om det tyvärr finns mindre vetandes medlemmar och HSB-anställda som hävdar annat).

 25. Även om jag rekommenderar att vara så konkret som möjligt i motionen så kan det i vissa fall vara ett taktiskt smart drag att utelämna viss information i motionen.
  Du tar i stället upp denna information muntligen på själva stämman.

  OBS!
  Du har på stämman alltid full rätt att såväl tala för din motion, som att förklara närmare hur du tänkt dig och att utveckla motionen samt att förändra densamma.

 26. För många motioner kan du lägga till att det snarast (före redovisningsårets slut) ska föras in i stadgarna vad du motionerat om. Därmed fastställs regelverket i stadgarna för framtiden.

 27. Kräv mottagningsbevis, dvs bekräftelse på att motionen mottagits och registrerats.

 28. På stämman;
  Tänk på att om styrelsen vill att en motion inte ska gå igenom så kommer styrelsen att försöka se till så att motionen behandlas så snabbt på stämman att ingen hinner reagera förrän beslutet är klubbat.

  Ett annat vanligt trick är att se till så att motionären inte kan göra sig hörd.
  T.ex. genom att inte ge denne en mikrofon (ett trick som frekvent används av styrelsen i min egen brf).

  Styrelsen kan också ha en grupp "styrelsetrogna" som arbetar för styrelsen med som mål att störa stämman så mycket som möjligt, i stället för att konkret bemöta motionen. Dessa "styrelseslavar" är ett av de största problemen för att lyckas få igenom vettiga motioner. Deras enda mål är att ställa in sig hos styrelsen, och de bryr sig inte ett dugg om vad motionen behandlar.
  Det som mest effektivt stoppar dem är att aldrig låta dem få sista ordet!
  Bemöt varje angrepp från dem (ej aggressivt), och acceptera aldrig om mötesordföranden inte vill låta dig göra detta. Det är din rättighet!

  Var också beredd på att de flesta på en stämma är fega och resonerar enligt devisen; "Bättre sitta ner än att ställa sig upp och falla".
  Dvs de som håller med dig om motionen sitter bara tysta, medan de som är emot din motion är desto ljudligare.
  Då kan det vara bra om man redan före stämman gått ihop med andra för att kunna göra sig hörd.

  Personangrepp är inte helt ovanligt förekommande. Speciellt de "styrelsetrogna" ägnar sig åt denna teknik. Vid varje personangrepp ska du bara omedelbart avbryta den som kränker dig och ropa "Ordningsfråga", varefter du kräver att mötesordföranden styr upp stämman. Det är mötesordförandens skyldighet att göra detta (utan din uppmaning), och sker ej detta kan stämman klandras.

 29. OBS! Även om stämman bifaller din motion så kan det hända att den inte genomförs av styrelsen trots att det är i strid med lagen. Detta pga att protokollföraren, som alltid är på styrelsens sida mot medlemmarna, mixtrar med formuleringen i protokollet. Protokollföraren lägger in en luddig formulering i protokollet som kan tolkas fritt, vilket sedan utnyttjas av inte helt ärliga styrelser.
  HSB Malmö utnyttjar sig av denna teknik (som vi kan se från protokollet 2007).
  Det är alltså därför extremt viktigt att du i såväl motion som på stämman särskilt säkrar dig från att detta ska hända.
  Skriv i motionen att formuleringen i protokollet ska överensstämma med motionen fullt ut.
  På stämman kan du sedan särskilt begära att avvikelser från din motion ska föras in i protokollet och att det ska stå att motionen i övrigt antagits i sin helhet.

 30. En annan vanlig teknik från styrelsen för att stoppa motioner från att genomföras är att rekommendera att en utredningsgrupp eller liknande tillsätts för att behandla motionen. I detta läge har du direkt förlorat kontrollen över din motion och stämman tas ifrån sin lagstadgade beslutsrätt (som regel).
  Därför måste du med alla medel se till att ett beslut med anledning av din motion verkligen tas på stämman, om det inte verkligen är befogat med en utredning.
  Stämman måste fatta ett konkret beslut, och ett beslut som verkligen leder till något.

  Om det inte finns någon annan möjlighet, och beslutet blir att någon form av utredningsgrupp tillsätts med anledning av din motion så är följande två punkter av yttersta vikt;
  1. Kräv att det i protokollet ska föras in att på ett bestämt datum (eller inom viss tidsperiod) ska stämman (extrastämma) ta beslut i frågan, efter att utredningen är klar.
  2. Kräv att det ska föras in i protokollet att du (och övriga medlemmar) löpande ska informeras (och vara delaktig) i utredningsarbetet.

  Att styrelsen ska "beakta" det du motionerar om är helt utan värde, och en sådan formulering är oacceptabel.

Ett exempel;

MOTION #1

Organisationsschema för HSB

Bakgrund:
Jag har noterat att det saknas ett organisationsschema för HSB Malmö såväl som för HSB-organisationen i sin helhet (t.o.m. HSB Riksförbund saknar ett korrekt sådant).

Alla andra företag/bolag och större organisationer har ett organisationsschema!

Jag tror att det skulle vara positivt för alla om ett sådant organisationsschema var tillgängligt även för alla medlemmar inom HSB Malmö.

Detta eftersom det då skulle bli lättare att förstå hur organisationen är uppbyggd, och detta kan vara ett litet bidrag för att skapa ett ökat engagemang bland de annars så kraftigt oengagerade medlemmarna.

Frågor till HSB Malmös styrelse:
 1. Vad är skälet till att HSB Malmös styrelse inte har lagt ut ett sådant organisationsschema för länge sedan?

 2. Ser HSB Malmös styrelse någon nackdel med att medlemmarna får reda på hur organisationen är uppbyggd?
Jag önskar att HSB Malmös styrelse ger konkreta och relevanta svar på ovanstående frågor.

Sammanfattning:
[Ingen sammanfattning i detta exempel pga kort motion]

Jag yrkar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska omedelbart lägga ut komplett och dagsaktuellt organisationsschema, åtkomligt för samtliga medlemmar.

 2. Det ska på HSB Malmös webbplats finnas ett organisationsschema för HSB Malmös organisation och ett för hela HSB.

 3. Organisationsscheman ska läggas ut senast två veckor efter årsstämman 2008 (men helst innan denna motion tas upp till behandling).

 4. Dessa organisationsscheman ska löpande och omedelbart uppdateras allteftersom förändringar sker; med antal anställda, med planerade förändringar, etc.

 5. Denna information ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!

 6. Processen med att ta fram dessa organisationscheman redovisas löpande av HSB Malmös styrelse för alla medlemmar via HSB Malmös webbplats till dess att arbetet är fullt ut färdigställt.
Avslutningsvis:
Om HSB Malmös styrelse lägger ut dessa organisationscheman innan årsstämman så kommer detta att effektivisera stämman genom att det blir en motion mindre att ta ställning till, och tiden kan utnyttjas på ett bättre sätt.

Ordningen på de motioner jag skrivit får inte ändras om. Motionerna ska alltså presenteras för stämman i den ordning jag skrivit dem (enligt numrering) och jag vill att styrelsen besvarar varje motion separat, med konkreta och relevanta synpunkter.

Jag förutsätter att styrelsen kontaktar mig för att diskutera varje motion jag skrivit.
Jag ser fram emot en personlig kontakt med styrelsen. Om styrelsen har någon undran om de motioner jag författat så vill jag gärna att styrelsen tar kontakt med mig angående detta.

Om stämman bifaller denna motion (vilket jag förutsätter) så ska formuleringen i stämmoprotokollet överensstämma med motionen fullt ut och eventuella avvikelser från motionen som stämman beslutat om ska särskilt markeras som sådana i stämmoprotokollet, samtidigt som det där står att motionen i övrigt antagits i sin helhet.

Medlem # 12345 2007-10-05

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Ovanstående tips (ev. i ytterligare bearbetad form) på hur man författar motioner läggs utan fördröjning ut på HSB Malmös webbplats.

 2. Denna information ska läggas ut utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!
 3. HSB Malmö ska aktivt verka för att dessa tips för hur man skriver motioner sprids - i sin helhet - av brf-styrelserna till medlemmarna i HSB Malmös brf:ar.
 4. Dessa tips tas också upp i medlemstidningen som ett led i att få medlemmar till att engagera sig genom att skriva motioner.
Medlem # 89093 - Datum: 2008-01-27

MOTION #134.

Information om enskild medlems motionsrätt & valberedning

Bakgrund:
Pga det lilla antalet motioner som lämnas in till HSB Malmös fullmäktigesammanträde under tidigare år så är det uppenbart att det behövs upprepade påminnelser om möjligheten att påverka genom motioner.

HSB Malmö lade (uppenbarligen ytterst motvilligt) med anledning av förra årets motion in en liten text under rubriken "Meddelande" i SDS och SKD, söndagen den 6:e februari 2008.

Den såg ut som följer;

Nu är Det TID aTT vara meD OCH PåVerKa (Min kommentar: OBS! Jag skojar inte här, det är exakt så det är skrivet med versaler och gemener).

HSB Malmö har årsmöte i april. Då fattas många viktiga beslut om verksamheten.
Både enskilda medlemmar och alla HSBs bostadsrättsföreningar äger tillsammans HSB Malmö.

Nu kan du vara med och göra din röst hörd. Lämna förslag på vad du vill påverka och förbättra.

Senast den 31 januari vill vi ha ditt förslag för att det skall kunna föras upp som en beslutspunkt i april.

Du skickar dem till: "Motion till HSB Malmö"
HSB Malmö | HSB Turning Torso
211 15 Malmö

Du kan också lämna in förslag på vår hemsida: hsb.se/malmo och klicka dig vidare till förslag till årsmötet.
(Min kommentar: Det kunde medlemmen då inte alls göra!)

Glöm inte att uppge ditt namn, var vi kan nå dig och ditt medlemsnummer i HSB Malmö.

Välkommen Styrelsen för HSB Malmö

HSB Malmö, HSB Turning Torso, 211 15 Malmö, tfn 040-35 77 00


Turning Torso
HSB Malmös högkvarter
Byggt av medlemmarnas pengar
hotpot.se/forum

Med detta anspråkslösa "Meddelande" i SDS och Skånskan under denna helg så blev det säkert flera procent av HSB Malmös medlemmar som fick informationen som skulle vara till samtliga medlemmar. Alltså i högsta grad långt ifrån alla !!!

Vem tror att denna oansenliga lilla text verkligen motiverade medlemmar att skriva motioner?

Det lilla meddelandet lades dessutom ut under en helg då väldigt många var bortresta.

Utöver att informationen var anspråkslös, omotiverande, svårhittad och utlagd en olämplig dag (och endast vid ett tillfälle) så är det naturligtvis en stor del medlemmar som inte har SDS/SKD.

Vad är skälet till att HSB Malmö kräver att medlemsnummer ska anges? Hur många vet sitt medlemsnummer? Jag vet inte var detta står, men lyckades hitta ett nummer i en skrivelse som var ungefär 10 år gammal.
Det finns inget regelverk någonstans som säger att medlemsnummer ska uppges. Det ska naturligtvis räcka mer än väl att en kontaktväg till medlemmen uppges någonstans i skrivelsen med motioner till styrelsen. Inte utan att man får en känsla att detta var försök från HSB Malmös styrelse att försöka hämma medlemmarna från att skriva motioner.

Ovanstående skickades ut 6 dagar för sent! Utan varken ursäkt eller förklaring!
I motionen som föranledde denna information stod det att minst en månad före deadline för motioner så skulle medlemmarna fått informationen (vilket är så självklart att det egentligen inte skulle ha behövts skrivas). Detta förslag antogs av stämman.

I protokollet står det att informationen ska gå ut antingen via utskick av avgiftsavierna för kvartal 1 eller i media.

För alternativet med avgiftsavierna så når man i så fall bara de medlemmar som har sin förvaltning hos HSB Malmö.

För media når man bara de som har antingen SDS eller Skånskan.
Inte de andra som har en annan tidning (t.ex. DN, SVD, Trelleborgs Allehanda, Ystads Allehanda eller någon gratistidning som Metro, etc).
Man når bara de som är hemma och läser sin tidning. Notera att HSB Malmös styrelse valde att lägga ut informationen under en helg - och endast vid ett tillfälle - då väldigt många är bortresta.
Man når bara de som lyckas hitta denna oansenliga information (jag hade inte sett den om jag inte aktivt och noga letat efter just denna information.
Man når inte de som inte har någon tidning alls.

Det får inte gå till så här!
Det är ett rent skamligt beteende av HSB Malmös styrelse och det måste finnas någon form av kvalitet i det som HSB Malmö utför.
Det här är bara ett rent slöseri med medlemmarnas pengar.


Efter ovanstående information i media så tänkte man att nu kan det väl ändå inte bli värre! Men den som trodde detta bedrog sig själv.

Efter att ovanstående information en vecka för sent förts in i de två dagstidningarna så går HSB Malmös styrelse ut på HSB Malmös webbplats med ny och delvis avvikande information från tidigare meddelande.

Där står;
Var med och påverka ditt boende!

HSB Malmö ägs av medlemmarna. De beslutar om verksamheten i demokratisk ordning. På föreningsstämman ges möjlighet att komma med förslag på nya sätt att driva föreningen eller ändra på sådant som man anser felaktigt.

Stämma
Torsdag den 24 april 2008 hålls HSB Malmös ordinarie föreningsstämma. Mötet kommer att hållas under kvällstid i Malmö. Exakt tid och plats meddelas senare.

Lämna motioner
Förslag som skall behandlas på årsmötet kan lämnas in av enskild medlem liksom av bostadsrättsförening.

Motioner, avsedda att behandlas vid stämman, skall vara undertecknade. Glöm inte att uppge var det går att nå dig samt vilket medlemsnummer du har. Insända senast 31 januari skickar du dem till: "Motion till HSB Malmö", HSB Malmös styrelse, HSB Turning Torso, 211 15 Malmö.

Möjlighet att lämna motioner digitalt via formulär här på webbsidan öppnas upp under vecka 2.

Alf Gustavsson 2008-01-05


Det finns inget varken i lag, stadgar eller något annat regelverk för HSB Malmö som säger att motioner ska vara undertecknade. Det är bara ett påhitt från HSB Malmös styrelse!
HSB Malmös styrelse tar sig friheten att skapa ett eget regelverk, och detta dessutom utan att först rådgöra med sin arbetsgivare eller samråda med någon kunnig inom området.

Inga krav på varken medlemsnummer eller underskrift har funnits under HSB:s snart hundraåriga historia. Vad är skälet till att HSB Malmös styrelse nu plötsligt - bara ett par veckor innan slutdatum för inlämnande av motioner - vill införa dessa?

Vad är styrelsens skäl till att en motion ska undertecknas? Det är ingen juridisk handling.

Först går HSB Malmös styrelse ut i media om att det räcker med att ange medlemsnummer. Sedan (utan att rätta sig själv i media) går HSB Malmös styrelse ut på en plats där nästan inga medlemmar ser det om att styrelsen egenmäktigt lagt till ett krav om att motionen ska vara undertecknad.

Hur vill HSB Malmös styrelse att en medlem ska kunna underteckna ett mail eller ett digitalt inskick via HSB Malmös webbplats?

Dessutom ändrar styrelsen till var motionen ska adresseras.
HSB Malmös styrelse vill inte ens någonstans uppge epost-adress !!!

Efter önskemål från mig så fick jag efter en vecka en e-post adress att skicka mina motioner till (motion@malmo.hsb.se). Men det var bara jag som fick denna information. HSB Malmös styrelse lade inte ens ut e-post adressen för motioner på HSB Malmös webbplats.
Men visst var det snällt att skapa en ny e-post adress enkom för mig.

Styrelsens beteende kan upplevas som att det var menat att förvirra och komplicera. Helt enkelt för att försöka reducera antalet motioner på alla sätt som är möjliga?

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö ska årligen i direktutskick tydligt informera samtliga medlemmar om sin motionsrätt till HSB Malmö, tillsammans med information om hur man motionerar och vilket sista datum är för inlämnande av motioner.

 2. Detta ska göras på flera olika sätt. Via avgiftsavierna är bara ett av alternativen (speciellt eftersom man med denna metod inte når alla medlemmar).
  Via medlemstidningen är ett av dessa alternativ.

 3. Det ska även finnas mycket lättillgänglig information för samtliga medlemmar om det fastställda regelverket (dvs riktlinjerna) för motioner.

 4. Regelverket/riktlinjerna ska alltid ligga ute på HSB Malmös webbplats och löpande uppdateras allteftersom förändringar sker.

 5. HSB Malmös styrelse ska ge exempel på vad motioner kan ta upp. T.ex.; stadgeändringar, ekonomifrågor, arvoden, reseersättningar, information, demokratifrågor, insynsfrågor, former för medlemskap, HSB Malmös relation till HSB Riksförbund, uppdrag för styrelsen, förtroendevaldas uppgifter, vilka frågor HSB Malmös styrelse ska driva, HSB Malmös relation till de olika bostadsrättsföreningarna, debattartiklar som HSB Malmö ska skriva, osv.

 6. Det ska tydligt framgå att det är fullt tillräckligt att det någonstans uppges en kontaktväg till medlemmen (inga andra krav ska ställas i detta avseende).

 7. Denna information via direktutskick till alla medlemmar om deras motionsrätt ska skickas ut 1-2 månader före årsstämman.

 8. I denna årliga påminnelse i form av direktutskick ska HSB Malmö också informera om att det är viktigt att medlemmarna lämnar in förslag till valberedningen.

 9. Informationen ska formuleras och gå ut till medlemmarna på ett sätt som verkligen motiverar medlemmarna att såväl skriva motioner som att föreslå medlemmar till olika förtroendeposter.

 10. Informationen om valberedningen och nomineringar ska vara omfattande!
  All information ska finnas med, inte bara kontaktvägar till valberedningen via postadress, epost och telefon samt vilka poster man kan nominera personer till, utan även ett komplett regelverk (riktlinjer).
  - Det får inte finnas något som hämmar medlemmarna från att lämna in förslag.
  - Tvärtom ska HSB Malmö på olika sätt se till att verkligen motivera medlemmar att lämna in förslag.
  - Det ska informeras om vilka uppgifter som är obligatoriska att uppge för den medlem som föreslås (i princip bara för- och efternamn samt en kontaktväg till personen ifråga), och vilka uppgifter som det är bra att ha med.
  - Det ska informeras om att man självfallet ska kunna nominera sig själv.

 11. Det ska också såväl i ovanstående nämnda direktutskick från HSB Malmö till alla medlemmar som på HSB Malmös webbplats utgå en tydlig rekommendation till alla styrelser att de ska sätta upp information och påminnelser på anslagstavlorna i de lokala brf:arna (eller via internt direktutskick) om enskilda medlemmars motionsrätt till HSB Malmös föreningsstämma samt om nomineringar till HSB Malmö.

  Om någon fullmäktigeledamot skulle motsätta sig detta så kan det enbart vara i egenintresse. Det är inte en fullmäktigeledamot som ser till sin förenings bästa!
Medlem # 89093 - Datum: 2008-01-27

MOTION #135.

Styrelsen ska redovisa om motioner ej tagits med till stämman

Bakgrund:
Man kan bara hoppas att ingen motion "försvinner" i hanteringen. Denna risk ökar ju fler motioner som lämnas in. Dessutom så vet fullmäktigeledamöterna inte om styrelsen inte tar med en motion bara för att styrelsen anser att motionen inte följer något tänkt regelverk (t.ex. ej undertecknat "korrekt"). Långt ifrån alla motionärer deltar på stämman (av olika anledningar) där motionerna behandlas.

Fråga till HSB Malmös styrelse;
 • Har HSB Malmös styrelse undanhållit någon motion till denna årsstämma?
Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Om HSB Malmös styrelse inte tar upp en motion på HSB Malmös årsstämma så ska detta tydligt redovisas skriftligen i kallelsen till fullmäktigesammanträdet.

 2. Denna redovisning ska minst innehålla;
  • Namn på den som skrivit motion
  • Övergripande vad motion handlat om
  • Mycket tydliga skäl, med exakt referens - och citat - till ev. regelverk, till varför styrelsen underlåtit att ta med motionen.
  • Om styrelsen kontaktat motionären i frågan och vad resultatet i så fall blev av detta.
  • Om styrelsen gett motionären möjlighet att omformulera motionen (det är ett krav att styrelsen gör detta om motionären kan nås).

 3. Har styrelsen felaktigt underlåtit att ta upp en motion måste (vilket bara är enligt lag, men det skadar inte att ha det på pränt i stadgar) denna eller dessa motioner behandlas på en extrastämma inom en månad från stämman där motionen skulle ha tagits upp.

  Vad som är viktigt här är att styrelsen ska göra detta utan att motionären ska behöva stämma styrelsen så att HSB Malmös medlemmar därigenom måste betala för styrelsens misstag.
 4. Ovanstående regler förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.
Medlem # 89093 - Datum: 2008-01-27

MOTION #136.

HSB Malmö ska inte besvara motioner åt brf-styrelser

Bakgrund:
Styrelsen i min förening klarar själv inte av att svara på inkomna motioner. De låter därför HSB Malmö besvara motioner som ställs i min lokala brf. Det är skrämmande att HSB åtar sig dylika uppdrag, men så fungerar det tyvärr. En fördel med detta är dock att jag kan se i detalj hur HSB Malmö besvarar motioner. HSB Malmö använder alla trick de kan för att få stämman att avslå varje motion och för att brf:ens styrelse sedan ska slippa genomföra de motioner som till viss del gått igenom. Det har därför i princip aldrig hänt att en motion gått igenom helt, oavsett hur bra den varit. Inte ens om det enbart handlat om att följa lagen.

Hemligt!
Detta sker i största hemlighet och medlemmarna får aldrig reda på att HSB Malmö lagt ner en massa energi på att trycka ner motionärer, varken i svaren på medlemmens motioner eller via brf:ens årsredovisning. HSB Malmö tjänar pengar på styrelsens totala inkompetens, och detta alltså utan att det ens avslöjas för medlemmarna.

HSB Malmö åtar sig uppdrag med som enda syfte att trycka ner motionärer
Jag anser att HSB Malmö inte ska smutsa ner sitt rykte på detta högst odemokratiska sätt, genom att åta sig uppdrag med som enda syfte att hjälpa styrelser formulera svar för att direkt lura medlemmarna att avslå alla motioner, oavsett hur bra och viktiga de är.

Detta är inget annat än ett hån mot demokratin!

Direkta lögner från HSB Malmö, allt för att lura stämman
HSB Malmö utför detta arbete t.o.m. genom att besvara motioner med allt ifrån fula vinklingar till rena och otvetydiga lögner. Är det så att HSB Malmö skulle förneka detta så kommer jag att till hela Sveriges åsyn på min webbplats om bostadsrätter, lägga ut ett antal exempel på hur HSB Malmö rent konkret fört medlemmarna bakom ljuset.

HSB Malmö ska inte få underminera brf:ar med sitt direkta agerande
Är det så att brf-styrelsen är så fullständigt inkompetent att den inte ens klarar av att svara på motioner så måste detta komma till medlemmarnas kännedom, så att de ges en möjlighet att omedelbart sparka ut denna katastrofstyrelse.

Fråga till informationschef Bengt Skånhamre, HSB Malmö (svar önskas i svar till denna motion):
 • Du sitter som ledamot i min brf, vad anser du om detta agerande från HSB Malmö?
Fråga till HSB Malmös styrelse (svar önskas i styrelsens skriftliga svar till denna motion):
 • Tycker styrelsen att det är rätt av HSB Malmö att på detta sätt besvara motioner åt styrelsen och tjäna stora pengar på styrelsens okunskap, utan ens medlemmarnas vetskap?
Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö/HSB-representanter ska aldrig åta sig uppdrag - utan stämmans uttryckliga godkännande först - att besvara motioner åt brf-styrelser för att därigenom t.ex. tjäna pengar på styrelsens inkompetens.

 2. HSB Malmö/HSB-representanter ska aldrig ens bistå med hjälp i hur svaren på en brf-motion ska formuleras.

 3. Ovanstående läggs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.
Medlem # 89093 - Datum: 2008-01-27

MOTION #137.

Styrelsen får ej anlita någon annan att besvara motioner

Det kan tyckas självklart att det är styrelsen som ska besvara motioner, men bl.a. med anledning av att HSB Malmö åtagit sig uppdraget att besvara motionerna för styrelsen i min brf så finns det all anledning att säkra sig mot att HSB Malmös styrelse inte gör likadant och spenderar medlemmarnas pengar på att andra ska besvara motionerna åt HSB Malmös styrelse.

Fråga till HSB Malmös styrelse;
 • Har HSB Malmös styrelse helt på egen hand besvarat samtliga motioner till denna stämma, och om så ej är fallet; vem i övrigt har bistått med hjälp för vilka motioner?
Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska på egen hand och med egna ord besvara motioner ställda till HSB Malmö. Endast i de fall expertis helt uppenbart behöver anlitas för t.ex. kostnadsberäkningar eller liknande kan styrelsen betala för att få hjälp med ta fram vissa uppgifter.

 2. Alla ev. kostnader för hanteringen av motionerna ska särskilt redovisas i årsredovisningen

 3. Detta skrivs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.
Medlem # 89093 - Datum: 2008-01-27

MOTION #138.

Får ej svara på motion att "bevis saknas"

Bakgrund:
I min brf så svarar styrelsen, så fort de har en möjlighet, att motionären inte presenterat bevis på det som framförs. Detta naturligtvis utan att fråga motionären, men i stor förhoppning om att inga bevis kommer att presenteras. Det är bara ett ytterst billigt trick av styrelsen som inte hör hemma i en demokratisk förening.

Det har förvisso aldrig inträffat i HSB Malmös styrelse, men det skadar inte att säkra sig mot att det någonsin inträffar, inte minst med tanke på att HSB Malmö ser mellan fingrarna att man beter sig så här i brf:ar.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. I svar på motioner får ej nämnas något om att bevis saknas, eller att bevis ej presenterats, att något är en "subjektiv bedömning", eller att styrelsen inte kan kommentera något visst pga att det i motionen inte presenterats bevis i den aktuella frågan, utan att styrelsen först kontaktat motionären och bett denne presentera kompletterande fakta för det som styrelsen anser ofullständigt.

 2. Ovanstående punkt förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar
Medlem # 89093 - Datum: 2008-01-27

MOTION #139.

Nya normalstadgar för HSB Malmö

Bakgrund:
HSB:s normalstadgar som tagits fram av HSB Riksförbund lämna väldigt mycket att önska.
Jag föreslår att HSB Malmö visar framfötterna här och antar andra normalstadgar, av betydligt högre kvalitet än de nuvarande.

Jag har tagit fram ett komplett stadgepaket som brf:arna kan utgå från och mycket lättare anpassa efter sin egen brf:s personliga behov och önskemål, jämfört med de luddiga normalstadgarna från HSB Riksförbund som saknar mängder av värdefulla bitar.

Se bilaga till denna motion med mitt stadgeförslag!


Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Riksförbund ges möjlighet att inom 4 veckor ge sina synpunkter på de av mig förslagna nya normalstadgarna, i bilaga här.

  För att denna motion ska behandlas på ett effektivt sätt så får man hoppas att HSB Malmös styrelse förstår att HSB Riksförbund ska lämna sitt slutgiltiga utlåtande till mitt förslag på normalstadgar i svaret på denna motion.

 2. Efter att HSB Riksförbund gett sina synpunkter görs ev. justeringar och nya normalstadgar antas för HSB Malmö på en nära förestående extrastämma (inom 6 månader från årsstämman) som utlyses av HSB Malmös styrelse.

 3. De nya fastställda normalstadgarna distribueras till alla brf:ar inom HSB Malmö.
 4. HSB Malmö ska också försöka förmå HSB Riksförbund till att anta de nya normalstadgarna så att de sprids i hela Sverige.
Medlem # 89093 - Datum: 2008-01-27
FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)


Index för motioner till regionföreningens stämma

Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 1 (-#15)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 2 (-#33)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 3 (-#49)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 4 (-#75)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 5 (-#81)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 6 (-#97)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 7 (-#117)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 8 (-#130)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 9 (-#139)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 10 (pdf, Bil. till #139)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 11 (-#157)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 12 (-#166)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 13 (-#178)

Totalt: 178 motioner.

  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan