Motioner till HSB Malmö

Inledning

 1. Kooperationskurs
 2. Utökat samarbete mellan brf:ar
 3. HSB Malmö ska aktivt verka för att alla brf:ar skaffar sig en webbplats med forum
 4. Öppen redovisning krav för att kunna väljas till HSB Malmös styrelse
 5. Regelverk för vattenskador
 6. Ingen särbehandling av medlemmar
 7. HSB har inget tolkningsföreträde!
 8. Medlems pengar kan utnyttjas mot denne av styrelse, men inte tvärtom
 9. Arkivfunktion för HSB Riksförbund
HSB Malmös favoritfraser när det gäller att besvara motioner är;
"När det gäller styrelsens arbetssätt är detta en angelägenhet som styrelsen har att behandla för att den ska känna att styrelsearbetet sker på ett smidigt och tillfredsställande sätt",
samt;
"Styrelsen svarar för föreningens förvaltning och är i detta uppdrag skyldig att följa lagar, stadgar och stämmobeslut, vilket styrelsen är väl medveten om. Detta ansvar för med sig rättighet för styrelsen att sköta förvaltningen på lämpligt sätt. Förenings-stämman får inte ta ifrån styrelsen dess uppgifter angående föreningens förvaltning."

Dessa två fraser betyder absolut ingenting!!! Det är bara floskler som endast är till för att försöka förvilla och lura dem som inte kan något om regelverket i föreningar.

Det finns säkert de som är införstådda med att det bara är lögn att det högsta beslutande organet inte får ta ifrån styrelsen dess uppgifter angående föreningens förvaltning (om man nu absolut och nödvändigtvis vill göra en sådan tolkning), men tyvärr är finns det säkert en hel del som tror att HSB Malmös påståenden här skulle vara korrekta.

Om någon av ovanstående två fraser (eller liknande ej relevanta uttryck) nyttjas av HSB Malmös styrelse i sitt svar till någon motion till fullmäktigesammanträdet så hoppas jag att stämman reagerar kraftfullt på detta, och talar om för HSB Malmös styrelse att besvara motionerna i stället för att försöka förvirra och blanda in oväsentligheter eller osanningar.

En liten varning utfärdas också om något av följande ord används i svaren på motionerna, och jag ser gärna att de ej nyttjas av HSB Malmös styrelse;
- Beakta
- Äger / Ägs av medlemmarna
- Parlamentariska
- Demokratisk ordning
- Representativ demokrati
Ovanstående ord och uttryck tar enbart uppmärksamheten från själva motionen och från att styrelsens svar inte är riktigt kopplat till motionen på ett konkret sätt.

Jag tror jag kan de flesta trick som HSB använder sig av för att försöka avstyra motioner, och en hel del av dessa har jag redan nämnt på ett eller annat sätt i mina motioner här!


MOTION #158.

Kurs i kooperationens grundtankar

Bakgrund:

Utbredd feghet i HSB Malmö
Som vi tyvärr bara kallt kan konstatera så är det väldigt mycket feghet och väldigt lite kurage i organisationen. Ingen vågar öppet backa upp den eller de som har mod och kraft att sätta sig upp mot etablissemanget och ställa upp för medlemmarna, oavsett hur galet det går till och oavsett hur rätt den har som vågar kritisera något.

En för alla, noll för en
Brf Misteln är ett ypperligt exempel. Här drar denna förening ett tungt lass för samtliga andra föreningar. Jag vet att det finns många som tycker som Brf Misteln och är glada över att de satt hjulen i rullning, men finns det någon som öppet vågar ställa sig upp och stötta den förening som på ett så förtjänstfullt sätt arbetar för alla andra? Nej, inte alls!

Bakåtsträvarna
Vi har sedan ännu en kategori av ledamöter som mest bara gnäller så fort det är någon som vill driva utvecklingen framåt. Man resonerar så här;
 • Varför ska vi ändra på något? Det har fungerat så här i snart 100 år, och bara för att världen runt om oss förändras så behöver vi minsann inte ändra på något.
  Varför ska vi skriva motioner? Vi har ju valt en styrelse som ska sköta ruljangsen och varför ska vi blanda oss i deras arbete? Det får väl styrelsen sköta bäst de vill.


 • På stämmorna hörs alltid denna högljudda kategori över alla andra. Inte i sakfrågor, utan i rena personangrepp. I stil med; "passar det inte så kan du gå ur HSB".
  Dvs ren sandlådenivå, men intelligensen hos dessa personer är tyvärr inte större än så. Och alltid får de med sig någon som är lika dum.
Betonghäckarna
Vi har alltså en kategori av ledamöter som är livrädda för att stötta någon av risk för att själv bli utsatt för trakasserier och kränkningar. Sedan har vi de ökända betonghäckarna - dvs de här ovan nämnda bakåtsträvarna -, som inte vill ändra på någonting. Allt HSB gör är bra, oavsett vad det är, och ingen ska ha rätt att uttala sig om något som görs. Styrelsen är Gud.

Vaddådå?
Men det finns även en tredje kategori. Det är de som helt enkelt är totalt likgiltiga. De har blivit invalda till fullmäktige, men bryr sig inte ens om att gå på några fullmäktigemöten.
De vet att de kommer undan med det, för ingen i deras brf bryr sig, men även om någon hade gjort det så är det ingen som kan se vad de gör... eller rättare sagt, vad de inte gör.

Vi har alltså dessa tre kategorier av ledamöter;
 1. De fega, rädda och blyga (som håller med de få engagerade i det tysta)
 2. De fientliga betonghäckarna (som bara ägnar sig åt personangrepp)
 3. De likgiltiga (som inte ens kommer till stämmorna)
Någon som saknas?
Om vi tittar på ovanstående lista (den fega, den fientliga och den likgiltiga), är det någon som kan se en kategori som saknas? Finns det en fjärde kategori som skulle kunna vara bra att ha med bland fullmäktigeledamöterna? Jag vet inte säkert, men jag har ett litet förslag;
 1. DE ENGAGERADE !!!
Vilka kommer till årsstämman 2008?
Jag vet inte var dessa engagerade ledamöter håller hus. Vet du?
Jag hoppas att de dyker upp på årsstämman 2008, för finns de inte där då, ja i så fall tror jag inte HSB Malmö ens finns kvar om 5-10 år.

Organisationens bästa mätare av engagemangnivån
Vi har ytterst få engagerade medlemmar, vi har bara ett fåtal engagerade styrelseledamöter och vi har nästan ingen engagerad fullmäktigeledamot. Här kommer säkert någon att säga emot mig, förmodligen i kombination med ett och annat personangrepp enligt traditionen. Men det är ju faktiskt så att när det gäller fullmäktigeledamöterna så har vi ett otvetydigt bevis på den nästan totala brist på engagemang som finns där. Detta bevis är motionerna! Det finns ingen säkrare engagemangmätare än motioner. Till och med om HSB Malmö hade varit en utopi, där allt fungerade felfritt så finns det alltid, alltid, något att motionera om!

I HSB Malmö kommer det in i snitt färre än en motion per år från fullmäktigeledamöterna (som kommer från 265 brf:ar och hela bospargruppen på gissningsvis 6.000 personer).

Mobba motionärer!
Jag har inte kunnat undgå att märka att det bland en del till och med anses fult att skriva motioner. Speciellt om man skriver flera motioner. Vissa tycks resonera som att om man engagerar sig så ska man tryckas ner. Systemet låter dessa personer bete sig så illa.

Mötesordföranden på stämman i min brf kan helt fritt sitta och häckla mig inför hela stämman för att jag skrivit så många som 17 motioner. Ingen reagerar för denna mest uppenbara mobbning som går att prestera. Jag kommer säkert att bli rejält trakasserad för de motioner jag skrivit till HSB Malmö, men min tanke är att om jag går i bräschen och tar alla smällarna så kanske allt fler efterhand tar mod till sig och vågar skriva någon motion.

Akut!
Något måste göras! Mitt förslag kommer här nedan.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö ska löpande (ett par ggr om året) hålla kurser i vad det innebär att vara en medlemsorganisation, vad kooperationens grundtankar är, vad demokrati innebär och vikten av att ställa upp för varandra. Kursen ska inte vara på en flummig och abstrakt nivå, utan den ska vara konkret, med klara och tydliga exempel från verkligheten.

  Kursen är självklart öppen för alla medlemmar, men denna kurs ska inför alla formuleras som praktiskt taget obligatorisk för samtliga fullmäktigeledamöter!

  HSB Malmö ska göra stor reklam (löpande) för denna kurs, såväl i media som i direktutskick till medlemmarna.

 2. Alla som deltagit på denna gratiskurs, och dessutom genomfört ett skriftligt test i sina kunskaper, får ett intyg. Efter detta görs ett utskick till alla medlemmar med en lista över vilka ledamöter/medlemmar i brf:en som varit på denna utbildning och fått godkänt på det skriftliga testet.

  Dessa kurser måste genomföras i kombination med genomförandet av många av mina andra motioner, inte minst bättre information till medlemmarna och andra engagemangskapande åtgärder.
Medlem # 89093 - Datum: 2008-01-29

MOTION #159.

Utökat samarbete mellan brf:ar

Bakgrund:
Det förekommer väldigt lite samarbete mellan brf:arna. Det känns lite tråkigt att HSB Malmö inte är intresserad av att underlätta samarbete mellan föreningar eftersom det finns en hel del pengar att tjäna på detta för brf:arna.

Tyvärr ligger HSB Malmös intresse främst i att tjäna pengar själv, i stället för att brf:arna ska ha den bästa ekonomin. Jag tycker inte att det ena behöver utesluta det andra.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska verka för samordning av föreningars aktiviteter och underhållsåtgärder, inte minst stamrörsbyte.
 2. HSB Malmös styrelse ska löpande informera (bl.a. på HSB Malmös webbplats) om de åtgärder HSB Malmö vidtager för att utöka samarbetet mellan brf:ar, inte minst så att gemensamma upphandlingar kan göras och så att man i olika sammanhang kan dra nytta av varandras erfarenheter och kunskaper mellan olika brf:ar.
Medlem # 89093 - 2008-01-29

MOTION #160.

HSB Malmö ska aktivt verka för att alla brf:ar skaffar sig en webbplats med forum

Bakgrund:
Om man går igenom alla förtroendevalda så tycks det som att ett krav för att väljas till något förtroendeuppdrag inom HSB Malmö är att den brf som den nominerade kommer ifrån ej innehar en webbplats. Praktiskt taget ingen förtroendevald kommer idag från en brf med webbplats. Det är skrämmande. De förtroendevalda måste föregå med gott exempel.

Det finns nästan inga aktiva brf-forum. Men ett exempel på hur det ska se ut är forumet i brf Hagalund, där styrelsen svarar på frågor från medlemmarna. Grattis till dessa medlemmar!

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska konstant och aktivt verka på alla sätt som är möjliga för att alla HSB-brf:ar i Malmö ska inneha en webbplats med forum och med meningsfull information för medlemmarna.

 2. HSB Malmös styrelse ska löpande redovisa för alla medlemmar (på HSB Malmös webbplats) hur arbetet med detta fortlöper.
 3. Vid val av förtroendevalda till HSB Malmö ska fullmäktigeledamöterna upplysas för varje nominerad om den brf som personen kommer från har en webbplats med forum för brf:ens medlemmar, och vilken kvalitet det är på den aktuella webbplatsen (dvs hur mycket praktisk information det finns för medlemmarna på denna webbplats).

  Detta är av intresse om medlemmen ingår i brf-styrelsen och därmed har möjlighet att påverka. Om den nominerade är en "vanlig" medlem så är denna information inte så intressant (eftersom medlemmar med dagen system i många föreningar mer eller mindre saknar möjlighet att påverka).
Medlem # 89093 - 2008-01-29

MOTION #161.

Öppen redovisning krav för att kunna väljas till HSB Malmös styrelse

Bakgrund:
De flesta brf:arna i Malmö har lagt ut sin årsredovisning på Internet. Det finns endast några få föreningar där medlemmarna inte kan få årsredovisning via webben (bl.a. f.d. styrelseordförandens förening). I normalfallet kanske detta inte är så väldigt viktigt, men när det gäller just för föreningarna som de förtroendevalda inom HSB Malmö tillhör så anser jag att det måste vara ett krav att alla enkelt ska kunna ta del av årsredovisningen för deras föreningar. Annars är risken stor att medlemmarna undrar vad det är man vill dölja.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Om den som nominerats ingår i en brf-styrelse ska valberedningen informera om ifall denna brf-styrelse har en webbplats för föreningen, vilken kvalitet det är på denna webbplats och hur många års årsredovisningar som finns åtkomliga för alla på denna webbplats.

 2. En förutsättning för att kunna väljas in i HSB Malmös styrelse eller att väljas som styrelsesuppleant är (för de nominerade som ingår i brf-styrelser) att den brf de tillhör har minst de tre senaste årens årsredovisningar utlagda på nätet.

 3. Ovanstående två punkter läggs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar och/eller valberedningspolicy.
Medlem # 89093 - 2008-01-29

MOTION #162.

Regelverk för vattenskador

Bakgrund:
Jag har på webbsidan http://hotpot.se/hsb-vattenskada.htm tagit upp en ganska detaljerad information om vattenskador och vad som egentligen gäller. Jag beskriver där bl.a. de många problem och frågeställningar som finns, inte minst att HSB inte har någon enhetlig information om vattenskador. HSB säger till och med emot sig själv i vissa frågor.

Det är helt uppenbart att informationen behöver förbättras och ett tydligare regelverk för vem som står för vad måste tas fram.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska aktivt arbeta för att snarast ta fram klara regler för bedömningar av vattenskador och klarläggande av aktuellt regelverk för vattenskador.

  Jag anser, av fler anledningar, att det inte är ett utskott som ska tillsättas för detta, men det är en möjlighet.

 2. Redovisning av detta arbete läggs löpande ut på HSB Malmös webbplats.
  Redovisning av resultatet sker på en extrastämma som styrelsen kallar till inom 6 månader.

  Alla ges möjlighet att under arbetets gång komma med synpunkter och kommentarer, så även i samband med redovisningen av resultatet.

  På extrastämman tas en slutgiltig version fram som sedan omedelbart därefter läggs ut bl.a. på HSB Malmös webbplats.
Medlem # 89093 - 2008-01-29

MOTION #163.

Ingen särbehandling av medlemmar

Bakgrund:
Det står i lagen att alla medlemmar ska behandlas lika. Man kan säga att det är den mest grundläggande lagparagraf som finns för bostadsrättshavare. Men som vi tyvärr alltför ofta kan konstatera så levs detta inte upp till.

HSB Malmös styrelse är bara ett av många exempel på en styrelse som enligt min bestämda mening behöver anpassa sig efter lagen i detta avseende. Det finns många exempel på särbehandling från HSB Malmös styrelse, inte bara i hur HSB Malmös styrelse behandlar "vanliga" medlemmar jämfört med styrelseledamöter.

Naturligtvis kommer HSB Malmös styrelse att förneka detta (oavsett hur många konkreta exempel någon presenterar på styrelsens särbehandling). Men faktum kvarstår, oavsett hur mycket styrelsen försöker bortförklara allt med att det är en tolkningsfråga, etc.

Ett sätt att tydliggöra denna lag om likabehandling, så att den kanske följs lite bättre, är att komplettera stadgarna med vad lagen säger.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Det förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar att medlemmar ej får särbehandlas av HSB Malmö.
Medlem # 89093 - Datum: 2008-01-29

MOTION #164.

HSB har inget tolkningsföreträde!

Bakgrund:
HSB har egenmäktigt tagit sig rätten att ha tolkningsföreträde i allt som står i alla stadgar (regionföreningens såväl som normalstadgarna) och lagar.

Luddigt regelverk - Felaktiga tolkningar från HSB
Men sanningen är att HSB inte alls har något tolkningsföreträde. Bara i HSB Malmös svar på de motioner jag skrivit i min brf kan man se hur allvarligt felaktiga tolkningar HSB Malmö gör. Det är en sak att ha ett luddigt regelverk som lämnar öppet för i princip hur många tolkningar som helst (vilket inte alls är nödvändigt, oavsett vad HSB vill hävda om detta), men det är ännu värre att göra så uppenbart felaktiga tolkningar som HSB kan göra emellanåt.

Dagens tolkning
Det hela blir inte bättre av att HSB gör den tolkning som passar HSB bäst för dagen. T.ex. vad gäller avseende vad som på stämman kan ändras eller ej i dagordningen. Vill HSB Malmö att man ska kunna ändra dagordningen, ja då gäller detta regelverk. Vill HSB Malmö att man inte ska kunna ändra dagordningen, ja då gäller detta regelverk i stället.

Skälet till varför HSB:s tolkningar är så fel
Många tror att bara för att HSB säger något så är det så det är. Detta har gjort att HSB (inte bara HSB Malmö) inte ens anstränger sig i att ge så korrekta svar som möjligt. Jag har i alla år irriterat mig på de undermåliga, och tidvis allvarligt felaktiga, svar som inte minst HSB Riksförbund lämnar i medlemstidningen.

Den odemokratiska miljön skapar dåliga förutsättningar
Det värsta är att sanningen aldrig kommer fram. HSB Riksförbund kan skriva precis vilka galenskaper som helst utan att någon reagerar. HSB Riksförbund är naturligtvis också noga med att se till så att ingen ska ges möjlighet att korrigera deras felaktigheter. Ingen ska kunna bemöta riksförbundets felaktigheter. Därav att HSB Riksförbund t.ex. saknar forum och online läsarkommentarer.

Lösningen på problemet
För att i mesta möjliga mån få bort luddiga, tvetydiga stadgar och för att få betydligt bättre kompletteringar till lagen så tror jag det första och viktigaste steget är att klart och tydligt föra in i stadgarna att HSB inte har tolkningsföreträde. Det är bara vad som gäller idag, men genom att detta, oavsett hur självklart det kan tyckas för mig och en del andra, finns på pränt i stadgarna (i kombination med andra åtgärder) så kan det börja gå i rätt riktning.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. För att försöka styra bort så många som möjligt av de meningslösa luddiga stadgar som finns idag i brf:arna så föreslår jag att det fastställs en gång för alla att HSB ej har tolkningsföreträde på något sätt.

 2. Detta förs snarast (inom 6 månader) in i stadgarna för HSB Malmö.
Medlem # 89093 - 2008-01-29

MOTION #165.

Medlems pengar kan utnyttjas mot denne av styrelse, men inte tvärtom

Bakgrund:

Som det är idag kan en styrelse utnyttja medlemmarnas pengar mot medlemmarna.
Alltså inte bara HSB Malmös styrelse (som vi nu sett flera exempel på), utan varje styrelse i en bostadsrättsförening.

En styrelse kan alltså använda medlemmarnas pengar i princip obegränsat för att anlita advokater, juridiska experter och vad de vill mot en medlem. Men om en medlem vill kräva att lagar och stadgar följs av styrelsen så får medlemmen eller medlemmarna själv lägga ner tid och pengar på detta.

Så långt från kooperationens grundtankar som man kan komma!
Detta förhållande är naturligtvis fullständigt ohållbart eftersom det skapar en orimlig och extremt odemokratisk situation där det blir nästintill omöjligt att uppnå demokrati och rättvisa.

Ändring måste till!
Det måste vara en självklarhet för alla och envar att en styrelse inte ska ha rättigheten att använda medlemmens pengar mot en medlem. Den som inte förstår detta har verkligen inget i en styrelse att göra.

Hur kommer HSB Malmös styrelse & fullmäktigeledamöterna att reagera på denna motion?
Med tanke på att nästan alla fullmäktigeledamöter också är styrelseledamöter så kommer det verkligen att bli intressant att se hur reaktionen blir på denna motion.
Vilka argument kommer att framföras mot denna motion? Ja, ett argument som kommer att komma som ett brev på posten är;
 • "Om en medlem missköter sig så måste vi som styrelse kunna använda föreningens pengar mot denne medlem!"
Ja, visst är det så. Men det är inte vad denna motion handlar om. Jag skulle kunna skriva många, många sidor om detta, men jag vill gärna att alla använder sin tankeförmåga själv, så att jag inte behöver förklara varje liten självklarhet!

Jag skulle heller inte bli särskilt förvånad om någon till och med skulle säga:
 • "Styrelsen är vald av medlemmarna och då måste man ha förtroende för denna styrelse."
En sådan allmängiltig kommentar förtjänar inte ens ett svar. Det bara visar på en okunnighet om hur det fungerar i en brf. Om man inte kan komma på några sakliga och konkreta argument så är det kanske bättre att hålla tyst, enligt min mening.

Kritisk motion
Denna motion är om inte den allra viktigaste demokratiska förbättring som kan göras, så definitivt en av de allra viktigaste. Det skulle vara ett stort steg bakåt i utvecklingen om stämman avslår denna motion!

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Ett utskott tillsätts för att utarbeta ett förslag för att lösa problemet med att rättvisa och demokrati i brf:ar hindras av systemet som det ser ut idag, där styrelser kan använda medlemmens pengar mot honom själv.

 2. Det ska t.ex. vara möjligt för en medlem i en brf att klandra en stämma som denne anser ha gått felaktigt till, utan att behöva riskera mer än ansökningsavgiften till Tingsrätten.

  En positiv effekt av detta blir att stämmorna garanterat kommer att genomföras på ett mer korrekt sätt i framtiden.

  Om en styrelse kan använda föreningens pengar mot en medlem så får det inte råda något tvivel om att en medlem kan göra detta på motsvarande sätt i olika situationer där styrelsen inte följer regelverket.

 3. Resultatet av denna utredning ska presenteras på en extrastämma inom 6 månader. Beslut tas då för hur en rekommendation ska formuleras till alla medlemmar om hur brf:ens stadgar ska ändras så att en enskild medlem har samma rättigheter och möjligheter i en tvist mot styrelsen, som styrelsen har mot den enskilde medlemmen.

 4. Resultatet presenteras därefter omedelbart på HSB Malmös webbplats och skickas ut till alla medlemmar i ett direktutskick.
Medlem # 89093 - 2008-01-29

MOTION #166.

Arkivfunktion för HSB Riksförbunds webbinformation

Bakgrund:

Den information HSB Riksförbund har på sin webbplats i nyhetskolumnen täcker bara 4-5 steg bakåt, sedan försvinner informationen för gott. HSB Riksförbund har inte som alla andra föreningar en arkivfunktion där medlemmarna kan gå tillbaka och läsa tidigare information. Man kan verkligen fråga sig vad skälet till detta kan vara, men det är helt uppenbart att det är medvetet eftersom de valt att avvika från övriga med samma system.

I och för sig så händer det nästan aldrig någonting på HSB Riksförbunds webbplats. De har uppenbarligen ingen som löpande lägger ut information där. HSB Riksförbunds webbplats skulle enkelt kunna vinna pris som Sveriges tråkigaste webbplats med den mest ointressanta informationen (förutom att den ofta är felaktig).

Uppenbarligen är det ingen som bryr sig, varken mottagare eller givare av information.
Men om HSB Riksförbund någon dag kanske börjar presentera information av något värde så kanske intresset så sakteliga skulle börja öka?

Jag vet redan att svaret från styrelsen på denna motion kommer att bli det svar jag fått höra så många gånger på de mest varierande frågor, nämligen att webbplatsen är "under construction". Men det saknar betydelse för denna motion!

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse och ombuden till HSB Riksförbund ska aktivt försöka påverka HSB Riksförbund att på sin webbplats;
  • lägga ut mer, bättre och oftare uppdaterad information
  • lägga ut löpande (och mycket) information om vad som händer i de olika regionerna (positivt som negativt)
  • ha en arkivfunktion (så att man kan se alla tidigare nyheter x antal år tillbaka) precis som alla regionföreningar har.

  För alla tre ovanstående punkter gäller detta oavsett webbsystem som används, och oavsett vilka förändringar som är på gång.

 2. Redovisning om hur detta arbete fortlöper läggs ut på HSB Malmös webbplats fram till dess att det genomförts av HSB Riksförbund.
Medlem # 89093 - 2008-01-29
FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)


Index för motioner till regionföreningens stämma

Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 1 (-#15)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 2 (-#33)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 3 (-#49)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 4 (-#75)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 5 (-#81)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 6 (-#97)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 7 (-#117)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 8 (-#130)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 9 (-#139)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 10 (pdf, Bil. till #139)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 11 (-#157)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 12 (-#166)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 13 (-#178)

Totalt: 178 motioner.

  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan