Motioner till HSB Malmö 2009

MOTION # 0.

Inledning:
 1. 40-60 % av brf:arna är orepresenterade på HSB Malmös årsstämmor

Avslag av motioner i grupp ej möjligt!
Det går inte att avslå alla motioner i ett beslut så som gjordes på årsstämman 2008 eftersom motionärer har yttranderätt. Kanske det rent teoretiskt skulle gå att göra likadant i år som 2008, men det kräver då att motionären inte har något att tillföra och accepterar detta.

De motioner som inte behandlas seriöst av styrelse eller stämma kommer bara tillbaka nästa år, med tilläggsmotioner. Något annat vore väl märkligt? Men vem tjänar på det? Bättre då, naturligtvis, att ge motioerna en seriös behandling från början.

Ingen respekt för medlemmar, motionärer eller motioner!
Fullmäktige kostade medlemmarna en väldigt stor summa pengar på föregående årsstämma, till ingen som helst nytta!
Det visar på en tråkig respektlöshet mot HSB Malmös 42.000 medlemmar.

Som Claes Caroli sagt så ingår det i fullmäktiges ansvar att inte utnyttja systemet för ett odemokratiskt beteende. Och att inte behandla motioner, som på årsstämman 2008, måste vara det allvarligaste brottet mot demokratins grunder som överhuvudtaget går att göra!

Fullmäktiges skyldighet att se till så att motioner behandlas med respekt!
Inga trick fungerar överhuvudtaget, varken från styrelse eller stämma, utan nu är det bara en seriös behandling från alla som gäller.

Det är fullmäktiges förbannade skyldighet som ombud för HSB Malmös 42.000 medlemmar att seriöst överväga varje yrkande, och har man något skäl för att vilja avslå en motion så ska man som fullmäktigeledamot framföra dessa skäl på stämman. Kan jag då inte argumentera emot de sakliga skäl för avslag som ges så får jag helt enkelt acceptera att motionen avslås.

Motioner som avslås utan grund kommer tillbaka
En motion som avslås på sakliga skäl behöver inte återkomma.
Motioner som avslås bara för att fullmäktige tycker illa om mig eller för att styrelsen gett ett dåligt svar återkommer som ett brev på posten.

Allt som ska göras ska vara tidsbestämt!
Motioner där stämma/motionär luras att tro att motionen ska genomföras och den inte är genomförd innan motionstiden gått ut nästa år, kommer bara tillbaka igen.

Oändligt med möjligheter att trixa bort motioner... men till vilken nytta?
Det finns nästan oändligt många sätt för en styrelse (eller stämma) att trixa bort motioner, men ingen har något att vinna på att bara skjuta motionerna framför sig hela tiden. Det blir bara en fruktansvärd massa pengar som slängs i sjön.

HSB Malmös styrelse måste informera på ett sakligt och meningsfullt sätt
Det är min lilla förhoppning att styrelsen för HSB Malmö också går ut och informerar fullmäktige om detta, så att alla är förberedda och införstådda med vad som gäller.


MOTION #189

40-60 % av brf:arna är orepresenterade på HSB Malmös årsstämmor

Trots att det på HSB Malmös årsstämma 2008 var rekordmånga fullmäktige som tog sig dit (den första dagen) så hade ändå 40 % av HSB Malmös bostadsrättsföreningar ingen representant från brf:en närvarande på någon av de tre dagar som HSB Malmös årsstämma 2008 varade.

Den tredje dagen av stämman så var det bara 39 % av fullmäktige kvar jämfört med den första dagen. Dvs drygt 60 % av dem som dök upp under den första dagen struntade i att närvara den tredje dagen.

77 bostadsrättsföreningar (av ca. 243, dvs 31 % av HSB Malmös brf:ar) har inte haft någon representant på HSB Malmös stämmor under minst de 2-4 senaste åren!

Är det demokrati när så få av föreningarna är delaktiga i de beslut som tas för 42.000 medlemmar (och då ska man veta att det är t.o.m. mycket sämre i HSB Stockholm och i andra regioner)?

HSB Malmö vill tyvärr hemlighålla den dåliga uppslutningen och vilka fullmäktige det är som saknar respekt för de medlemmar de är satta att representera.

För att medlemmarna ska kunna se vilka som inte sköter sina uppdrag så har jag sammanställt en lista över de fullmäktige som närvarat på HSB Malmös årsstämma 2008 (och 2007).


HSB:s medlemmar i händerna på ett fåtal personer

I SDS kan vi läsa att 400 personer kom till HSB Skånes årsstämma, men bara 159 av dessa var fullmäktigeledamöter. Alltså endast 159 ombud av 271 stycken orkade ta sig till denna mycket viktiga årsstämma.

Ändå var det ett rekord i antalet deltagare. Aldrig någonsin i HSB Skånes historia har det varit så många ombud för medlemmarna på en årsstämma, nästan 60 %.

Endast 50 % av föreningarna representerade på HSB-stämma, som bäst
Det uppges inte hur många föreningar som var representerade på stämman i HSB Skåne
(en del föreningar har mer än ett ombud), men uppskattningsvis låg detta på 50 %.
Denna gång så var det alltså cirka 50 % av HSB Skånes föreningar som inte hade någon representant för dem på stämman. Normalt kanske det är 75 % av föreningarna som inte är representerade på stämman.

Det innebär att 25 % av föreningarnas representanter bestämmer och styr över alla HSB Skånes föreningar. Inte särskilt demokratiskt, eller hur?

Lika illa i HSB Malmö
HSB Malmö vill inte informera om hur många fullmäktigeledamöter det finns, men uppskattningsvis bör det ligga på lite drygt 300 stycken. På HSB Malmös årsstämma 2008, som förmodligen var en av de mest välbesökta någonsin, så var det heller inte mer än ungefär 50 % av föreningarna som var representerade.
 • Medlemmarna ställer inga krav varken på att deras ombud ska prestera något eller på att de ska redovisa resultatet från stämman tillsammans med vad de tillfört och hur de röstat.

 • Fullmäktigeledamöterna i sin tur utnyttjar situationen och praktiskt taget inte en enda fullmäktigeledamot presterar något. De läser inte ens igenom motionerna.

 • HSB Malmö håller de oengagerade fullmäktigeledamöterna under armarna så att medlemmarna inte upplyses om hur illa det är.
Ännu värre i övriga delar av landet!
I HSB Stockholm kom det bara 58 röstberättigade ombud år 2007, och motsvarande antal kom till årsstämman 2008 för HSB Stockholm.

Tjänstemännen styr!

Kan detta tolkas på annat sätt än att fullmäktigeledamöterna inte bryr sig om sitt uppdrag? Därmed finns det ingen struktur, ordning eller medlemsinflytande i HSB. Det är fritt fram för HSB:s tjänstemän och styrelse att göra precis vad de vill eftersom varken medlemmar eller förtroendevalda bryr sig. Och HSB gör inga större ansträngningar för att försöka bygga upp ett engagemang bland medlemmarna.Jag yrkar att;
 1. HSB Malmö ska senast tre veckor efter varje stämma redovisa vilka föreningar som haft en representant (fullmäktigeledamot) på stämman.

  Antal representanter från föreningen redovisas tillsammans med vem som representerat respektive förening.

  Detta redovisas på HSB Malmös webbplats.

 2. HSB Malmö ska arbeta aktivt för att uppnå högsta möjliga representation från bostadsrättsföreningarna på HSB Malmös stämmor.

 3. Ett utskott tillsätts för att arbeta fram en plan för detta.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
189. 40-60 % av bostadsrättsföreningarna är orepresenterade på HSB Malmös årsstämmor

Varje bostadsrättsförening utser själv sina fullmäktigeledamöter. Styrelsen noterar att intresset för att delta på föreningsstämman står att läsa i hur pass intressanta frågor som ska avgöras utöver de som stadgarna talar om.

Redovisning av vilka fullmäktigeledamöter som deltagit på föreningsstämman framgår av röstlängden och behandlas på sätt som framgår av tidigare svar.

Styrelsen har som ambition att mötena ska vara innehållsrika och effektiva, med ett högt deltagarantal de dagar en föreningsstämma pågår.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

Deltagare HSB Malmös årsstämma 2008-2007

        Bostadsrättsförening Fullmäktigeledamot/Deltagare
Dag1
Dag2
Dag3
2007    
      1 Abboten Kent West
X
     
    1 2 Adjutanten (Fredrik Limås)       NEJ    
      3 Aldebaran Bosse Persson
X
     
      4 Almedal Jan Anderberg
X
NEJ    
        Almedal Patrik Kronvall
X
NEJ    
      5 Almen Jan-Erik Thörnblom
X
X
X
NEJ    
        Almgården (Jan Andersson, Vice Ordf. + suppl. Allan Johansson)
     
      6 Almhög Margareta Ragnarsson
X
X
NEJ    
        Almhög Leif Svensson
X
X
NEJ    
      7 Almvik Agne Ohlsson
X
     
  1   8 Ankaret (?)       Ja    
      9 Anneberg Rolf Hjortsman
X
NEJ    
        Anneberg Ingvar Jakobsson
X
X
NEJ    
  2   10 Antilopen (Stig Eriksson, Vice Ordf.)       Ja    
      11 Arildsgården Håkan Törngård
X
X
X
NEJ    
      12 Artisten Krister Olsson
X
X
NEJ    
      13 Arvid Gun Thulin
X
     
        Arvid Henry Nordin
-
X
     
        Arvid Nandor Toth
X
     
      14 Astern Peter Lindborg
X
     
      15 Atle Hans-Olof Holmqvist
X
     
    2 16 Basunen (Jan Östring, Vice Ordf.)       NEJ    
      17 Bellevue Leif-Göran Persson
X
X
X
NEJ    
      18 Berguven Gert Mårtensson
X
X
X
     
        Berguven Roland Persson
X
X
X
     
    3 19 Beritsholm (Bibbi Lind-Wiberg, Vice Ordf.)       NEJ    
    4 20 Beritta Gurris (?)       NEJ    
    5 21 Bikupan (Ingalill Tillgren, HSB)       NEJ    
        Bjärshög Org.nr 716439-5142 Likvidation avslutad 05-12-01
     
  3   22 Björken (Stig Lövgren, Ordf. + Fullmäktig)       Ja    
      23 Björknäs Tommy Holmquist
X
X
     
      24 Blekingsborg Kaj Kvist
X
X
     
        Blekingsborg Jörgen Magnusson
X
X
     
        Blekingsborg Patrik Ruppel
-
X
     
    6 25 Blåklinten (?)       NEJ    
      26 Bollebygd Fredrik Guldstrand
X
X
X
     
    7 27 Borgmästaren (Jan Lindahl, HSB)       NEJ    
      28 Bornholm Anders Düberg
X
NEJ    
        Bospargruppen Leif Cruse
X
X
X
     
        Bospargruppen Jan Engman
X
X
     
        Bospargruppen Eva Gawell
X
X
X
     
        Bospargruppen Ingrid Holmberg
X
X
     
        Bospargruppen Sune Hylén
X
X
X
     
        Bospargruppen Barbro Jansson
X
X
     
        Bospargruppen Sonja Jernström
X
X
X
     
        Bospargruppen Margareta Lidberg
X
     
        Bospargruppen Comte Eva Le
X
     
        Bospargruppen Anita Nicklasson
X
X
     
        Bospargruppen Agne Lindskog
X
X
     
        Bospargruppen Åke Persson
X
X
X
     
        Bospargruppen Judith Totlin
X
X
X
     
        Bospargruppen Karin Wahlund Franck
X
  NY  
        Bospargruppen Elvy Westerberg
X
X
X
     
        Bospargruppen Jan Wettbo
X
X
     
      29 Brage Agneta Boman
X
NEJ    
      30 Brotorp Ally Hernemyr
X
X
X
     
    8 31 Bygården (Bengt Rosberg, Vice Ordf + Fullmäktige)       NEJ    
    9 32 Båtyxan (?)       NEJ    
      33 Bärnstenen Gert Sjunnesson
X
X
     
    10 34 Capella (Pär Höglund)       NEJ    
      35 Castor Viggo Nordqvist
X
     
      36 Dadeln Jonas Isgren
X
X
X
     
      37 Dalgården Lennart Karlin
X
X
X
     
    11 38 Damhälla (?)       NEJ    
      39 Domaren Helene Hansson
X
X
X
     
        Domaren Kjell Inge Olsson
X
X
X
     
      40 Drivhuset Håkan Dahlberg
X
X
X
     
      41 Duvhöken Thord Fransson
X
X
X
     
        Duvhöken Gunnel Fridh
X
X
X
     
      42 Dådet Stefan Olsson
X
X
X
     
      43 Eken Johan Reuterhäll
X
X
     
      44 Elisetorp Anita Danielsson
-
X
     
        Elisetorp Lars Brorsson
X
X
     
        Elisetorp Arne Zander
X
X
     
      45 Ellstorp Daniel Ljung
X
     
        Ellstorp Cecilia Welander
X
X
     
    12 46 Enskifteshagen (Börje Mile)       NEJ    
      47 Eriksdal Hans-Åke Krantz
X
X
     
      48 Eriksfält Tord Lind
X
X
X
     
        Eriksfält Jan Olsson
X
X
X
     
      49 Erikslust Sven-Erik Eliasson
X
X
X
     
      50 Erikstorp Birger Lövquist
X
     
      -- Flädern      
    13 51 Fosiedal (Inger Löfquist)       NEJ    
      52 Fosietorp Lennarth Andersson
X
X
X
     
        Fosietorp Preben Karlsson
X
X
X
     
        Fosietorp Krister Sjöström
X
X
X
     
      53 Friheten Alve Persson
X
     
      54 Furen Åke Magnusson
X
X
     
    14 55 Gamban (Jan Östring)       NEJ    
      56 Ganbo Johan Wahlström
X
X
X
     
    15 57 Gertrud (Susanna Brattnor)       NEJ    
      58 Gläntan Sven Thern
X
     
      59 Godheten Jörg Jönsson
X
X
X
     
  4   60 Granen (Ann-Britt Blixt)       Ja    
    Gullvik    
      61 Gunnebo Kurt Inge Nielsen
X
X
     
      62 Gåsen Arne Sandell
X
     
      63 Gässlingen Gunilla Stöhr
X
     
  5   64 Hackspetten (Lena Hemby tom 1/9)       Ja    
      65 Hagalund Lars Jonsson
X
X
     
        Hagalund Leif Larsson
X
X
     
        Hagalund Mikael Karlsson
-
-
X
     
      66 Hallabacken Vita Åstrand
X
X
     
      67 Hallamöllan Mona Westford
X
X
X
NEJ    
      68 Hammarshus Martin Asker
X
     
    16 69 Hansgården (Paul Johansson)       NEJ    
    17 70 Hedgården (Jan Lindahl)       NEJ    
        Hemmestorp              
      71 Henriksdal Lars Inge Lundberg
X
X
X
     
        Henriksdal Kay Poul Wellendorph
X
X
     
  6   72 Henriksgården (Inger Dahlgren)       Ja    
      73 Hilda Emanuel Martyris
X
     
        Hilda Ivan Morovic
X
     
      74 Hilleröd Thomas Hörstedt
X
X
X
     
      75 Huggaren Iréne Svensson
X
X
X
     
      76 Högaholm Thomas Engström
X
X
X
     
        Högaholm Berit Schöller
X
X
X
     
      77 Ida Jan Erik Pettersson
X
     
        Ida Rolf Schreiber
X
     
  7   78 Idogheten (Mikael Wahlström, HSB)       Ja    
    18 79 Igelkotten (Jan Andersson, Ord + Fullmäktigef)       NEJ    
    19 80 Ingelsgården (Maria Bengtsson, HSB)       NEJ    
        Jacob              
      81 Jacob Persgården Ove Christersson
X
     
        Jordholmen              
    20 82 Judit (Bengt Skånhamre, HSB + Lena Nilsson, HSB)       NEJ    
        Jämlikheten              
      83 Järven Kjell Lövgren
X
     
        Järven Lars Åke Malmberg
X
     
      84 Kalkbrännaren Mats Persson
X
NEJ    
  8   85 Kallan (Bengt Skånhamre)       Ja    
      86 Kanslern Inger Bäcklin
X
     
      87 Kanten Mikael Lagerstedt
X
X
NEJ    
    21 88 Kapellmästaren (Sven-Olof Nilsson, Vice Ordf.)       NEJ    
      89 Kaplanen Mona Lill Påhlzon
X
     
      90 Kaprifolen Håkan Herrström
X
NEJ    
    22 92 Kasper (?) Lämnade HSB Malmö 2004       NEJ    
  9   91 Kastanjen (?)       Ja    
      93 Klas Britt Marie Johansson
X
NEJ    
  10   94 Klockaren (Harald Runge, Vice Ordf.)       Ja    
    23 95 Klostret (Arne Axrup, Vice Ordf.)       NEJ    
    24 96 Knutsbo (Bengt Rosberg, Vice Ordf.)       NEJ    
      97 Konstnären Ingemar Nyström
X
     
  11   98 Kraften (Bengt Rosberg, Vice Ordf. + Fullmäktig)       Ja    
    25 99 Kroksbäck (?)       NEJ    
      100 Kronotorp Börje Risberg
X
X
X
     
      101 Kvadraten Mimmi Zetterman
X
X
X
NEJ    
  12   102 Kyllret (Börje Risberg, Vice Ordf.)       Ja    
      103 Lagmannen Peter Smolek
X
X
     
        Langeland              
      104 Leoparden 1 Inge Nilsson
X
NEJ    
    26 105 Leoparden 2 (???)       NEJ    
      106 Lessö Hans Åke Svensson
X
     
    27 107 Lillevång (???)       NEJ    
      108 Lindeborg Krister Rosberg
X
X
     
      109 Ljungbyhus 9 Stig Ericsson
X
     
  13   110 Ljungen (Richard Dahlberg, Vice Ordf. + Fullmäktig)       Ja    
    28 111 Loke (Bengt Rosberg, Vice Ordf.)       NEJ    
    29 112 Lotsvakten (???)       NEJ    
      113 Luftvärnet Thomas Wallenberg
X
     
      114 Lugnet Rolf Nilsson
X
X
     
      115 Lundagården Jan Sivnert
X
X
     
    30 116 Lutan (Maj-Britt Thulin, HSB)       NEJ    
    31 117 Lågan (Magnus Lindskog, Vice Ordf.)       NEJ    
      118 Länsmansgården Milena Kolar
X
     
      119 Magistern Siv Holgersson
X
NEJ    
      120 Magne Nils-Gustaf Bornlid
X
X
X
     
      121 Magnolia Tommy Leijon
X
NEJ    
      122 Manligheten Håkan Jönsson
X
NEJ    
    32 123 Mannhem (Sven Nilsson)       NEJ    
        Marietorp              
    33 124 Marbäck (Allan Johansson)       NEJ    
    34 125 Midgård (Bengt Rosberg Vice Ordf.)       NEJ    
      126 Misteln Fredrik Löfvall
X
X
     
      127 Munken Jan Liljevall
X
     
      128 Munkhättan Lars Jirhamn
X
X
X
NEJ    
        Munkhättan Christer Molin
X
X
X
NEJ    
      129 Musköten Anders Olsson
X
     
    35 130 Myrstacken         NEJ    
      131 Månsgården Ivar Jönsson
X
X
     
        Möllan              
        Nibelungen Org.nr 716439-4384 Likviderad
     
      132 Norsen Bert Borgström
X
X
X
     
    36 133 Notarien         NEJ    
      134 Nunnan Bengt Persson  
X
       
    37 136 Nybo         NEJ    
      135 Nydala Göran Djokic            
      137 Näset Claes Caroli
X
X
X
     
    38 138 Odlaren (Jan Andersson Vice Ordf.)       NEJ    
    39 139 Olga 4 (???)       NEJ    
    40 140 Olga 8 (Sturegatan) (???)       NEJ    
      141 Organisten Eva- Britt Johansson
X
X
     
      142 Oshögavången Göran Ahlquist
X
NEJ    
      143 Ovalen Maria Bengtsson
X
X
X
     
    41 144 Oxeln (Ann-Britt Blixt)       NEJ    
    42 145 Oxiegården (Börje Mile)       NEJ    
        Oxievång              
    43 146 Paulus (Emma Thörnquist)       NEJ    
      147 Per Albins Hem Bengt Ericsson
X
X
     
        Per Albins Hem Andreas Lundh
X
     
        Per Albins Hem Helén Persson
X
X
     
      148 Pildammen Per Svensson
X
     
      149 Polaris Stig Eriksson
X
X
X
     
    44 150 Pollux         NEJ    
      151 Priorn Olle Sandram
X
     
      152 Pukan Andreas Ollén
X
X
     
        Pukan Elisabeth Haag
X
X
X
     
      153 Pålsgården Knut Boij
X
X
X
     
      154 Ranberga Sven Nivestam
X
X
     
    45 155 Randers (Bibbi Lind-Wiberg + Fullmäktig)       NEJ    
    46 156 Renen (F.d. Barbro Molin)       NEJ    
  14   157 Reveln (Robert Schultz)       Ja    
    47 158 Ribe (???)       NEJ    
      159 Ringsted(t) Monica Bermsten
X
X
X
     
      160 Rishälla Esbjörn Hovler
X
X
     
      161 Rodret Anders Lundh
X
X
     
      162 Rosenvång 1 Jill Ek
X
NEJ    
      163 Rosenvång 2 Joakim Freij
X
NEJ    
      164 Rosenvång 3 Gunilla Fagerfäldt (?)
X
X
X
     
      165 Roskilde Ingrid Petersson
X
     
      165 Roskilde Bengt Liljenberg
X
X
     
      166 Roxen Henning Andersson
-
X
X
     
        Roxen Rolf Brandt
X
     
      167 Ryttmästaren Fredrik Nyman
-
X
     
        Ryttmästaren Cecilia Bothén
X
X
     
  15   168 Rådmannen (Arne Axrup, Vice Ordf.)       Ja    
      169 Rödvenen Catharina (?) Svensson
X
X
X
NEJ    
    48 170 Rönnen (Agne Ohlsson Vice Ordf. + Vicevärd)       NEJ    
    49 171 Rönnstigen (Annika Wicktor-Ohlsson Vice Ordf. + Sekr)       NEJ    
  16   172 Rörsjön (Agneta Boman)       Ja    
  17   173 Samarbete (Agne Ohlsson Vice Ordf.)       Ja    
    50 174 Sandbacken (Börje Risberg - Ordf., Vicevärd och Fullmäktig Jan Östring)       NEJ    
    51 175 Sandmöllan (Maria Bengtsson, HSB)       NEJ    
      176 Sandstenen Tommy Johansson
X
X
     
      177 Segevång Anders Larsson
X
X
     
  18   178 Sigrid (Sven Nivestam, Vice Ordf.)       Ja    
    52 179 Siktet (Börje Mile)       NEJ    
    53 180 Silversmeden (Lars-Göran Angelin, HSB)       NEJ    
        Sigge              
    54 181 Sjöhem (Inger Dahlgren)       NEJ    
      182 Skansen Guntram Olofsson
X
X
     
      183 Skogsmården Sickan Ridell
X
X
X
     
    55 184 Skutskeppare(n) (???)       NEJ    
    56 185 Sköldbågen (Lena Wismar Vice Ordf.)       NEJ    
  19   186 Skölden (Anders Persson /
Eva Sandström, Fullmäktig)
      Ja    
      187 Sofieholm Monica Nilsson
X
X
X
     
      188 Solbacken Ulla-Britt Lilja
X
NEJ    
        Solhus              
      189 Sorgenfri Kristina Nilsson
X
X
     
      190 Sparvhöken Börje Grönvall
X
     
    57 191 Spelmannen (Monica Nilsson Vice Ordf.)       NEJ    
      192 Spjutet Bengt Rosberg
X
X
     
    58 193 Steglitsen (Arlöv) (Ingela Persson)       NEJ    
    59 194 Stella (Eva Ulfshagen Vice Ordf.)       NEJ    
      195 Stenbocken Ingela Bäckström
X
     
        Stenbocken Ingemar Larsson
X
X
     
      196 Stenmården Christer Karlsson
X
X
     
      197 Stettin Björn Klefbohm
X
NEJ    
    60 198 Strandbaden (=HSB?) (Jörgen Andersson Vice Ordf.)       NEJ    
      199 Sundsterrassen Leif Christoffersson
X
     
    61 200 Sälgen (???)       NEJ    
      201 Söderkulla Arne Jonsson (?)
X
X
X
     
        Söderkulla Conny Lindberg
X
X
X
     
      202 Södermanland Henric Lellky
X
X
X
NEJ    
      203 Södertorp Rolf Bergeryd
X
X
NEJ    
        Södertorp Ingvar Ekelund
X
X
NEJ    
    62 204 Sölve (Lennart Persson)       NEJ    
    63 205 Tallen (Fredrik Limås)       NEJ    
      206 Tapperheten 2 Bengt Jönsson
X
X
X
     
        Tapperheten 3 (Barbro Molin HSB (+ Vice Ordf i Brf Furen + Brf Renen) / Michaela Sjöberg)
     
      207 Tapperheten 4 Ingela Persson
X
X
X
     
      208 Tapperheten 5 Tina Sundin
X
NEJ    
    64 209 Tapperheten 6 (Ingela Persson)       NEJ    
    65 210 Tapperheten 7 (Alve Persson Vice Ordf.)       NEJ    
      211 Tofta Jessika Forsberg
X
NEJ    
      212 Torbjörn Richard Roos
X
X
X
NEJ    
      213 Torekov Berth Hammarlund
X
NEJ    
    66 214 Tornfalken (Lars-Göran Angelin, HSB)       NEJ    
      215 Trumman Sven-Erik Alhem
X
     
    67 216 Trädgården (Kent Staaf Vice Ordf.)       NEJ    
  20   217 Tuban (Christer Andersson Vice Ordf.)       Ja    
    68 218 Tärningholm (Bibbi Lind-Wiberg + Fullmäktig)       NEJ    
      219 Utanverket (Claes Mortin?)       NEJ    
      220 Vadsbro (?) Sven-Olof Dahl
X
NEJ    
      221 Valby Peder Kristiansson
X
X
X
     
      222 Valnöten Annika Harlegård
X
     
    69 223 Vapensmeden (???)       NEJ    
      224 Vega Stig Larsson
X
     
    70 225 Vesslan (Arne Axrup (+ Vice Ordf.) (+ Brf Järven + Vice Ordf+Fullmäktig i Brf Munken + Vice Ordf i Brf Nunnan + Vice Ordf. i Brf Rådmannen + Vice Ordf. i Brf Åsunden + Vice Ordf. i Brf Klostret + Ordf i Brf Renen)       NEJ    
      226 Vidar Marie Widell
X
X
     
      227 Vindrosen Christer Bengtsson
X
X
X
     
    71 228 Visenten (Ingrid Holmberg)       NEJ    
    72 229 Väbeln (Jan Östring)       NEJ    
  21   230 Väktaren (Allan Johansson)       Ja    
        Vänern              
    73 231 Värby (Stig Lövgren Vice Ordf.)       NEJ    
    74 232 Värjan (Martin Svensson)       NEJ    
      233 Västergård Tobias Chylenski
X
NEJ    
      234 Västkusten Jan Allan Johansson
X
X
     
    75 235 Västra Ingelstad (???)       NEJ    
      236 Vättern Markus Andersson
X
X
NEJ    
      237 Ymer Jonas Bengtsson
X
X
X
     
      238 Åsunden Åke Blomsterberg
X
X
X
     
    76 239 Ängdala (Cecilia Bothén)       NEJ    
      240 Änghög Leif Göransson
X
     
      241 Ärlan Marianne Larsson
X
     
    77 242 Ärö (Bibbi Lind-Wiberg)       NEJ    
  22   243 Östra Torp (Bo Westerlund)       Ja    
                       
        Fullmäktige totalt:  
183
116
71
165    
          Namn inom parantes uppger HSB-ledamot om namn på fullmäktig ej hittats.
181?
     

      1 HSB Riksförbund Kent-Olof Stigh
X
X
X
     
      2 HSB Riksförbund Charlotte Carlsson
X
X
X
     
      3 HSB Malmö Peter Sjöberg (ext. revisor)
X
X
X
     
      4 HSB Malmö/t.f. VD Michael Carlsson
X
X
X
     
      5 HSB Malmö Mikael Gustafsson
X
X
X
     
      6 HSB Malmö Sandra Leth
X
X
X
     
      7 HSB Malmö Jörgen Lev(e)que (?)
X
X
X
     
      8 HSB Malmö Mats Ohlsson
X
X
X
     
      9 HSB Malmö Mattias Wedeberg
X
X
X
     
      10 HSB Malmö Benny Ahnelöv
X
X
     
      11 HSB Malmö Klas Andersson
X
X
     
      12 HSB Malmö Rose-Marie He(j)dedal (?)
X
X
     
      13 HSB Malmö Magnus Knutsson
X
X
     
      14 HSB Malmö Olivet (Oliver?) Kurovic
X
X
     
      15 HSB Malmö Johnny Samuelsson
X
X
     
      16 HSB Malmö Saeed Sarvioskovey ?
X
X
     
      17 HSB Malmö Tommy Schumann
X
X
     
      18 HSB Malmö Ingalill Tillgren
X
X
     
      19 HSB Malmö Anders Andersson
X
X
     
      20 HSB Malmö Ingrid Jonsson
X
X
     
      21 HSB Malmö Josefine Persson
X
X
     
      22 HSB Malmö Ilja Gavrilovski
X
     
      23 HSB Malmö Linda Hasselgren
X
     
      24 HSB Malmö Malin Kjellson
X
     
      25 HSB Malmö Camilla Larsson
X
     
      26 HSB Malmö Anita Nilsson
X
     
      27 HSB Malmö Theo Paraskevas
X
     
      28 HSB Malmö Afrim Vlashi
X
     
      29 HSB Malmö Jonas Örbäck
X
     
      30 HSB Malmö Anders Lönnhagen
X
     
      31 HSB Malmö Anita Nilsson
X
     
      32 HSB Malmö - revisor Berth Rasmusson
X
     
    1 33 HSB-ledamot/HSB Bengt Skånhamre (Brf Almvik, Brf Eriksdal, Brf Pukan, Brf Judit, Brf Notarien)
X
X
X
     
    2 34 HSB-ledamot/HSB Stellan Håkansson (Brf Erikstorp, Brf Lessö, Brf Bellevue, Brf Bornholm)
X
X
X
     
    3 35 HSB-ledamot/HSB Jan Lindau (Brf Roskilde, Ordf i Brf Leoparden 2, Vice Ordf i Brf Munkhättan)
X
X
X
     
    4 36 HSB-ledamot/HSB Christian Lindgren (adm chef)
X
X
X
     
    5 37 HSB-ledamot/HSB Akbar Malekpour (IT-chef/IT-strateg)
X
X
X
     
    6 38 HSB-ledamot/HSB Tom Wilkinson (Sundsfastigheter)
X
X
X
     
    7 39 HSB-ledamot/HSB Unni Solbe (Chef Adm. Förvaltning i HSB Malmö,
f.d. fastighetschef MKB tillsammans med t.f. VD Michael Carlsson)
X
X
X
     
    8 40 HSB-ledamot/HSB Börje Nilsson (Brf Fosietorp, Brf Ganbo)
X
X
X
     
    9 41 HSB-ledamot/HSB Lars Svensson (F.d. Borevision) Brf Hallabacken
X
 
     
    10 42 HSB-ledamot/HSB Mikael Wahlström (Brf Bollebygd, Brf Idogheten)
X
 
     
    11 43 HSB-ledamot/HSB Nils-Lennart Gustafson (Personalchef 040-357750)
X
 X
 
     
    12 44 HSB-ledamot/HSB Lena Hammarström (Brf Dådet, Brf Hilda)
X
X
     
    13 45 HSB-ledamot/HSB Barbro Molin (Brf Furen + Vice Ordf, Brf Tapperheten 3, Brf Renen)
X
X
     
    14 46 HSB-ledamot/HSB Lena Nilsson (Brf Judit, Brf Västergård sekreterare)
X
X
     
    15 47 HSB-ledamot/HSB Maria Strandh
X
X
     
    16 48 HSB-ledamot/HSB Kenneth Kalläne (070-220 51 03)
X
 
 
     
    17 49 HSB-ledamot/HSB Eva Nordbeck (Ekonom)
X
 
 
     
    18 50 HSB-ledamot Arne Axrup (HSB-ledamot och vice ordförande i Brf Vesslan)
X
X
X
     
    19 51 HSB-ledamot Martin Kristoffersson
X
X
X
     
    20 52 HSB-ledamot Wivian Petersson
X
X
X
     
    21 53 HSB-ledamot Inger Löfquist (Brf Almhög)
X
 X
 
     
    22 54 HSB-ledamot Börje Mile
X
 X
 
     
    23 55 HSB-ledamot Martin Svensson (Brf Värjan, Brf Misteln)
X
 
     
    24 56 HSB-ledamot Leif Norling (Brf Kaplanen, Brf Ringsted)
X
 
     
    25 57 HSB-ledamot Per Larsson (ledamot i Brf Vesslan)
X
X
     
    26 58 HSB-ledamot Johan Broman
X
X
     
    27 59 HSB-ledamot Sven-Olof Nilsson (Brf Kapellmästaren, Vice Ordf)
X
 
 
     
    28 60 HSB-ledamot Allan Johansson (Brf Väktaren)
X
 
 
     
    29 61 HSB-ledamot Lennart Larsson
X
 
 
     
    30 62 HSB-ledamot Tomas Rosén (Brf Astern)
X
 
 
     
    31 63 HSB-ledamot Robert Schultz (Brf Reveln)
X
 
 
     
      64 HSB-ledamot Sofie Kron
X
     
      65 Press Susanne Björkenheim
X
     
      66 Press Lars-Erik Gille
X
     
      67 Brf Lutan - styrelse Maj-Britt Thulin
X
X
X
     
      68 Brf Gåsen - styrelse Anders Lundberg (?)
X
X
     
      69 Brf Lindeborg Birgitta Nilsson
X
X
     
        Brf Sofieholm Birgitta Nilsson
X
     
      70 Brf Valby Björn Andersson
X
X
     
      71 Brf Lugnet Olle Strand
X
     
      72 Jag  
X
X
X
     
      73 Bosse  
X
X
X
     
        Deltagare enl bil.  
97
64
38
     
        Enligt protokoll: (anmärkt på av justerare)
91
63
-
     
           
     
           
     
Till dag 1 av HSB Malmös årsstämma 2008 kom det 183 fullmäktige utav 311 stycken (dvs 58%). Att det kom såpass många fullmäktige som det kom till HSB Malmös årsstämma är unikt (förmodligen för hela HSB), men antalet fullmäktige är ändå klart underkänt.
Till årsstämman 2008 kom det ca. 20 fler fullmäktige jämfört med föregående år.

Missvisande statistik - t.o.m. ännu sämre resultat än vad som redovisats ovan
Notera att det är antalet registrerade fullmäktige som räknas. Ju längre tid som går desto fler avviker. Vid avslutandet av stämman varje dag kan därför en stor del av fullmäktigeledamöterna ha lämnat långt tidigare. Det finns ingen kontroll på vilka som avviker eller när de avviker. Därför är det fler brf:ar som är orepresenterade på stämmorna än vad som framgår av protokoll och röstlängder!

40 % av HSB Malmös brf:ar orepresenterade på stämman
På årsstämman 2008 var det totalt 99 brf:ar av 243 som inte hade någon representant från sin brf på någon av de tre dagarna av stämman. Dvs 40 % av HSB Malmös föreningar var orepresenterade på stämman.

Följande 77 bostadsrättsföreningar (av 243, dvs 31 % av HSB Malmös brf:ar) har inte haft någon representant på HSB Malmös stämmor under minst de 2-4 senaste åren;
02. Brf Adjutanten
16. Brf Basunen
19. Brf Beritsholm
20. Brf Beritta Gurris
21. Brf Bikupan
25. Brf Blåklinten
27. Brf Borgmästaren
31. Brf Bygården
32. Brf Båtyxan
34. Brf Capella
38. Brf Damhälla
46. Brf Enskifteshagen
51. Brf Fosiedal
55. Brf Gamban
57. Brf Gertrud
69. Brf Hansgården
70. Brf Hedgården
79. Brf Igelkotten
80. Brf Ingelsgården
82. Brf Judit
88. Brf Kapellmästaren
92. Brf Kasper
95. Brf Klostret
96. Brf Knutsbo
99. Brf Kroksbäck
105 Brf Leoparden 2
107 Brf Lillevång
111 Brf Loke
112 Brf Lotsvakten
116 Brf Lutan
117 Brf Lågan
123 Brf Mannhem
124 Brf Marbäck
125 Brf Midgård
130 Brf Myrstacken (ekobyn)
133 Brf Notarien
136 Brf Nybo
138 Brf Odlaren
139 Brf Olga 4
140 Brf Olga 8
144 Brf Oxeln
145 Brf Oxiegården
146 Brf Paulus
150 Brf Pollux
155 Brf Randers
156 Brf Renen
158 Brf Ribe
170 Brf Rönnen
171 Brf Rönnstigen
174 Brf Sandbacken
175 Brf Sandmöllan
179 Brf Siktet
180 Brf Silversmeden
181 Brf Sjöhem
184 Brf Skutskeppare
185 Brf Sköldbågen
191 Brf Spelmannen
193 Brf Steglitsen
194 Brf Stella
198 Brf Strandbaden
200 Brf Sälgen
204 Brf Sölve
205 Brf Tallen
209 Brf Tapperheten 6
210 Brf Tapperheten 7
214 Brf Tornfalken
216 Brf Trädgården
218 Brf Tärningholm
219 Brf Utanverket
223 Brf Vapensmeden
225 Brf Vesslan
228 Brf Visenten
229 Brf Väbeln
231 Brf Värby
232 Brf Värjan
235 Brf Västra Ingelstad
239 Brf Ängdala
242 Brf Ärö

Medlemmarna i ovanstående föreningar har därmed ingen som representerar dem på de stämmor som på olika sätt påverkar medlemmarna ekonomiskt!

Om dessa 77 brf:ar fortfarande är med i HSB... varför är de det?
MOTION #189-2

Aktivering av inaktiva brf:ar

 1. HSB Malmö ska rikta en kampanj speciellt mot ovanstående 77 brf:ar för att dels undersöka anledningen till varför inga fullmäktige kommer från dessa föreningar, samt i etapp 2 försöka påverka dessa föreningar att skicka fullmäktige till HSB Malmös stämmor.

 2. Hur denna kampanj avlöper redovisas löpande på HSB Malmös webbplats.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
Index, motioner 2009, #1-208
Motioner del 2, #1-17
Motioner del 3, #18-26
Motioner del 4, #27-28
Motioner del 5, #29-37
Motioner del 6, #38-48
Motioner del 7, #49-55
Motioner del 8, #56-64
Motioner del 9, #65-67
Motioner del 10, #68-77
Motioner del 11, #78-90
Motioner del 12, #91-99
Motioner del 13, #100-111
Motioner del 14, #112-127
Motioner del 15, #128-140
Motioner del 16, #141-142
Motioner del 17, #143-155
Motioner del 18, #156-161
Motioner del 19, #162-171
Motioner del 20, #172-178
Motioner del 21, #179-188
Motioner del 23, #190
Motioner del 24, #191-193
Motioner del 19, #194-200
Motioner del 19, #201-203
Motioner del 27, #204
Motioner del 28, #205
Motioner del 29, #206-208


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)