Motioner till HSB Malmö, 2009

MOTION # 0.

Inledning:

 1. Information om enskild medlems motionsrätt & valberedningen
 2. HSB Riksförbund ska informera om enskild medlems motionsrätt
 3. Motioner offentliggörs vid sista inlämningsdatum
 4. Senare inlämning av motioner
 5. Lista över motioner och motionärer &
  Krafttag för att fler motioner ska skrivas av flera
 6. Motioner diskuteras med motionärerna (obesvarad)
 7. Motioner ska noga utredas av styrelsen
 8. Motioner ska besvaras/beslutas om en och en, etc.
 9. Motioner får inte grupperas eller förändras i ordning
 10. Motion direkt kopplad till tidigare punkt i dagordningen behandlas där
 11. Styrelsen ska redovisa om någon motion ej tagits upp till stämman
 12. Styrelsen får ej anlita någon annan att besvara motioner
 13. Får ej svara på motion att "bevis saknas"
 14. Information och tips om hur man ska skriva en motion
 15. Information om vad som gäller för motioner (obesvarad)
 16. Konsekvenser om stämmobeslut ej följs av styrelsen (obesvarad)
Viktigt om stadgeförslag

Bland mina motioner har jag en hel del förslag på justeringar av HSB Malmös stadgar.
Det är min förhoppning att det inte finns en enda ledamot som ens antyder något i stil med;
"Man kan inte lägga in hur mycket som helst i stadgarna".
Om diskussioner faller till en så extremt låg nivå så blir det aldrig möjligt att uppnå förbättringar i HSB Malmö.

Verkligheten är sådan att man faktiskt kan föra in "hur mycket som helst" i stadgarna. Bara för att det i dag endast finns stadgar för HSB Malmö som är minimala så innebär inte detta att man måste fortsätta ha ett undermåligt regelverk för all framtid.

Den som motsätter sig ett stadgeförslag får naturligtvis vackert motivera anledningen till att man inte vill föra in just det specifika stadgeförslaget. Generella uttalanden som det ovan, eller att man måste ha ett regelverk som är "flexibelt" (vilket inom parantes sagt inte alls är en förutsättning för stadgar) är oacceptabla. Det måste var och en förstå!

Det är omöjligt att säga hur omfattande ett regelverk i form av stadgar bör eller kan vara. Men det ska i alla fall minst finnas så mycket i stadgarna så att det täcker upp dagens problem och så mycket som möjligt av de problem som man kan tänka sig dyker upp den närmaste tiden.

Erfarenheten har visat med all önskvärd tydlighet att det behövs en stor del tillägg till dagens stadgar! Nu är chansen att göra något åt detta! De som inte vill sträva framåt kommer att säga att vi kan vänta med att införa stadgarna. Det är bara ett sätt att in i det längsta förhindra ett absolut nödvändigt regelverk för HSB Malmö!


MOTION #112A

Frågor till styrelsen

 1. Inga krav på varken medlemsnummer eller underskrift vid inlämnande av motioner har funnits under HSB:s snart hundraåriga historia. Vad är skälet till att HSB Malmös styrelse nu plötsligt - bara ett par veckor innan slutdatum för inlämnande av motioner - vill införa dessa?

 2. Hur menar HSB Malmö att medlemmarna ska kunna underteckna elektroniskt inskickade motioner?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #112 (f.d. #134)

Information om enskild medlems motionsrätt & valberedning

Bakgrund:
Pga det sorgligt lilla antalet motioner som lämnats in till HSB Malmös fullmäktigesammanträde under tidigare år så är det uppenbart att det behövs upprepade påminnelser om möjligheten att påverka genom motioner.

HSB Malmö lade (uppenbarligen ytterst motvilligt) med anledning av förra årets motion in en liten text under rubriken "Meddelande" i SDS och SkD, söndagen den 6:e februari 2008.

Den såg ut som följer;
Nu är Det TID aTT vara meD OCH PåVerKa (Min kommentar: OBS! Jag skojar inte här, det är exakt så det är skrivet med versaler och gemener).

HSB Malmö har årsmöte i april. Då fattas många viktiga beslut om verksamheten.
Både enskilda medlemmar och alla HSBs bostadsrättsföreningar äger tillsammans HSB Malmö.

Nu kan du vara med och göra din röst hörd. Lämna förslag på vad du vill påverka och förbättra.

Senast den 31 januari vill vi ha ditt förslag för att det skall kunna föras upp som en beslutspunkt i april.

Du skickar dem till: "Motion till HSB Malmö"
HSB Malmö | HSB Turning Torso
211 15 Malmö

Du kan också lämna in förslag på vår hemsida: www.hsb.se/malmo och klicka dig vidare till förslag till årsmötet.
(Min kommentar: Det kunde medlemmen då inte alls göra!)

Glöm inte att uppge ditt namn, var vi kan nå dig och ditt medlemsnummer i HSB Malmö.

Välkommen Styrelsen för HSB Malmö

HSB Malmö, HSB Turning Torso, 211 15 Malmö, tfn 040-35 77 00

Turning Torso
HSB Malmös högkvarter
Byggt av medlemmarnas pengar
hotpot.se/forum

Med detta anspråkslösa "Meddelande" i SDS och Skånskan under denna helg så blev det säkert flera procent av HSB Malmös medlemmar som fick informationen som skulle vara till samtliga medlemmar. Alltså i högsta grad långt ifrån alla !!!

Vem tror att denna oansenliga lilla text verkligen motiverade medlemmar att skriva motioner?

Det lilla meddelandet lades dessutom ut under en helg då väldigt många var bortresta.

Utöver att informationen var
- anspråkslös,
- omotiverande,
- svårhittad, och
- utlagd en olämplig dag (och endast vid ett tillfälle)
så är det naturligtvis en stor del medlemmar som inte har SDS/SkD.

Ovanstående information gick ut 6 dagar för sent!
Utan varken ursäkt eller förklaring!

Motionsinformationen skulle gått ut senast 1 månad innan deadline
I motionen som föranledde denna information stod det att minst en månad före deadline för motioner så skulle medlemmarna fått informationen (vilket är så självklart att det egentligen inte skulle ha behövts skrivas). Detta förslag antogs av stämman.

Protokollet följdes inte!
I protokollet står det att informationen ska gå ut antingen via utskick av avgiftsavierna för kvartal 1 eller i media.

Information via avgiftsavier når fler
För alternativet med avgiftsavierna så når man i så fall bara de medlemmar som har sin förvaltning hos HSB Malmö.

Media mindre bra
För media når man bara de som har antingen SDS eller Skånskan.
Inte de andra som har en annan tidning (t.ex. DN, SVD, Trelleborgs Allehanda, Ystads Allehanda eller någon gratistidning som Metro, etc).

Man når bara de som är hemma och läser sin tidning. Notera att HSB Malmös styrelse valde att lägga ut informationen under en helg - och endast vid ett tillfälle - då väldigt många är bortresta.

Man når bara dem som lyckas hitta denna oansenliga information (jag hade inte sett den om jag inte aktivt och noga letat efter just denna information).

Man når inte de som inte har någon tidning alls.

Varför medlemsnummer?
Vad är skälet till att HSB Malmö kräver att medlemsnummer ska anges?
Hur många vet sitt medlemsnummer?
Jag vet inte var medlemsnumret står, men lyckades till slut hitta ett nummer i en skrivelse som var ungefär 10 år gammal.
Det finns inget regelverk någonstans som säger att medlemsnummer ska uppges. Det ska naturligtvis räcka mer än väl att en kontaktväg till medlemmen uppges någonstans i skrivelsen med motioner till styrelsen. Inte utan att man får en känsla att detta var försök från HSB Malmös styrelse att försöka hämma medlemmarna från att skriva motioner.

Ingen laglig rätt
OBS! HSB Malmö har ingen laglig rätt att ställa krav på vilka uppgifter som ska uppges i motionen eller hur/om motionen ska undertecknas.

HSB Malmö kan önska sig ett visst sätt, inget mer! Ingen behöver dock bry sig om HSB Malmös önskemål.

Notera också att varje gång HSB Malmö ställer sitt helt ogiltiga krav om medlemsnummer så undviker HSB Malmö att tipsa om hur man ska kunna hitta sitt medlemsnummer på enklast möjliga sätt.

HSB Malmö ska inte hitta på olika sätt för att kunna stoppa motioner eller försvåra för motionärer!

Det får inte gå till så här!

Det är ett rent skamligt beteende av HSB Malmös styrelse och det måste finnas någon form av kvalitet i det som HSB Malmö utför.

Det här är bara ett slöseri med medlemmarnas pengar när informationen är så här dålig.


Motionsinformationen på HSB Malmös webbplats
Efter ovanstående information i media så tänkte man att nu kan det väl ändå inte bli värre! Men den som trodde detta bedrog sig själv.

Efter att ovanstående information en vecka för sent förts in i de två dagstidningarna så går HSB Malmös styrelse ut på HSB Malmös webbplats med ny och delvis avvikande information från tidigare meddelande.

Där står (2008-01-05);
Var med och påverka ditt boende!

HSB Malmö ägs av medlemmarna. De beslutar om verksamheten i demokratisk ordning. På föreningsstämman ges möjlighet att komma med förslag på nya sätt att driva föreningen eller ändra på sådant som man anser felaktigt.

Stämma
Torsdag den 24 april 2008 hålls HSB Malmös ordinarie föreningsstämma. Mötet kommer att hållas under kvällstid i Malmö. Exakt tid och plats meddelas senare.

Lämna motioner
Förslag som skall behandlas på årsmötet kan lämnas in av enskild medlem liksom av bostadsrättsförening.

Motioner, avsedda att behandlas vid stämman, skall vara undertecknade. Glöm inte att uppge var det går att nå dig samt vilket medlemsnummer du har. Insända senast 31 januari skickar du dem till: "Motion till HSB Malmö", HSB Malmös styrelse, HSB Turning Torso, 211 15 Malmö.

Möjlighet att lämna motioner digitalt via formulär här på webbsidan öppnas upp under vecka 2.


Undertecknad motion ett krav?
Det finns inget - varken i lag, stadgar eller något annat regelverk för HSB Malmö - som säger att motioner ska vara undertecknade. Det är bara ett påhitt från HSB Malmös styrelse!

HSB Malmö tror sig kunna skapa egna regelverk?
HSB Malmös styrelse tar sig friheten att skapa ett eget regelverk, och detta dessutom utan att först rådgöra med sin arbetsgivare eller samråda med någon kunnig inom området.

Inga krav på varken medlemsnummer eller underskrift har funnits under HSB:s snart hundraåriga historia. Vad är skälet till att HSB Malmös styrelse nu plötsligt - bara ett par veckor innan slutdatum för inlämnande av motioner - vill införa dessa?

Vad är styrelsens skäl till att en motion ska undertecknas? Det är ingen juridisk handling.

Fråga till HSB Malmös styrelse:
Hur vill HSB Malmös styrelse att en medlem ska kunna underteckna ett mail eller ett digitalt inskick via HSB Malmös webbplats?

Olika bud förvirrar
Först går HSB Malmös styrelse ut i media om att det räcker med att ange medlemsnummer. Sedan (utan att rätta sig själv i media) går HSB Malmös styrelse ut på en plats där nästan inga medlemmar ser det om att styrelsen egenmäktigt lagt till ett krav om att motionen ska vara undertecknad.

Dessutom ändrar styrelsen till var motionen ska adresseras.

Ingen e-post adress för motioner
HSB Malmös styrelse vill inte ens någonstans uppge epost-adress !!!

Efter önskemål från mig så fick jag efter en vecka en e-post adress att skicka mina motioner till (motion@malmo.hsb.se). Men det var bara jag som fick denna information. HSB Malmös styrelse lade inte ens ut e-post adressen för motioner på HSB Malmös webbplats.

Varför så rörigt?
Styrelsens beteende kan upplevas som att det var menat att förvirra och komplicera.
Helt enkelt för att försöka reducera antalet motioner på alla sätt som är möjliga?

Idag och i framtiden
2008-2009 förbättrades informationen och den gick ut i tid, men lämnar ändå en hel del att önska.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö ska årligen i direktutskick tydligt informera samtliga medlemmar om sin motionsrätt till HSB Malmö.

  Informationen om motionsrätten ska ges tillsammans med information om hur man motionerar och vilket sista datum är för inlämnande av motioner.


 2. Informationen om motionsrätt ska ske på flera olika sätt.
  Via avgiftsavierna är bara ett av alternativen (speciellt eftersom man med denna metod inte når alla medlemmar).
  Via medlemstidningen är ett av dessa alternativ.

 3. Det ska även finnas mycket lättillgänglig information för samtliga medlemmar om det fastställda regelverket (dvs riktlinjerna) för motioner.

 4. Regelverket/riktlinjerna ska alltid ligga ute lättillgängligt på HSB Malmös webbplats och löpande uppdateras allteftersom förändringar sker.

 5. HSB Malmö ska varje år anstränga sig för att informationen om medlemmens motionsrätt görs på ett så motiverande sätt som möjligt för att få så många som möjligt att engagera sig.

 6. HSB Malmös styrelse ska ge exempel på vad motioner kan ta upp.
  T.ex.; stadgeändringar, ekonomifrågor, arvoden, reseersättningar, information, demokratifrågor, insynsfrågor, former för medlemskap, HSB Malmös relation till HSB Riksförbund, uppdrag för styrelsen, förtroendevaldas uppgifter, vilka frågor HSB Malmös styrelse ska driva, HSB Malmös relation till de olika bostadsrättsföreningarna, debattartiklar som HSB Malmö ska skriva, osv.

 7. Det ska tydligt framgå att det är fullt tillräckligt att det någonstans uppges en kontaktväg till medlemmen. Inga andra krav ska ställas i detta avseende.

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att rutinmässigt på lämpligt sätt informera om möjligheten att motionera till stämman.
Det är styrelsens uppfattning att detta görs på lämpligt sätt idag.
Det är också styrelsens uppfattning att det ges information om nomineringar till val.


Min kommentar till styrelsens svar:
I snart 100 år har HSB lyckats hemlighålla att enskilda medlemmar har motionsrätt.
Till stämman 2007 krävde några medlemmar att detta skulle klargöras och stämman tvingade styrelsen att gå ut med information om enskild medlems motionsrätt,
När styrelsen väl gjorde detta så var det dels för sent och dels på ett sätt så att så få som möjligt skulle få denna information.

Inte mycket i styrelsens svar berörde motionen.

Styrelsen har inte ens bemödat sig med att bemöta motionens yrkanden mer än i vissa delar på ett generellt och irrelevant sätt, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
112. Information om enskild medlems motionsrätt och valberedning, Information om nomineringar, Direktutskick om motionsrätt, Påverka bostadsrättsföreningar att informera om motionsmöjligheten till HSB Malmö

Informationen om motionsrätten, tillsammans med information om hur medlem kan motionera, lämnas på hemsida och i medlemstidningen Hemma i HSB. Ur informationen, liksom i föreningens stadgar, framgår vilket sista datum för inlämnande av motioner är.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #112-2

Information om nomineringar

 1. I den årliga påminnelsen om motioner (i form av direktutskick) ska HSB Malmö också informera om vikten av att medlemmarna lämnar in förslag till valberedningen.

 2. Informationen om nomineringar ska formuleras och gå ut till medlemmarna på ett sätt som verkligen motiverar medlemmarna till såväl att föreslå medlemmar till olika förtroendeposter som att själva ställa upp.

 3. Informationen om valberedningen och nomineringar ska vara omfattande!
  All information ska finnas med, inte bara kontaktvägar till valberedningen via postadress, epost och telefon samt vilka poster man kan nominera personer till, utan även ett komplett regelverk (riktlinjer).

 4. Det får inte finnas något som hämmar medlemmarna från att lämna in förslag, utan tvärtom ska HSB Malmö på olika sätt se till att verkligen motivera medlemmar att lämna in förslag.

 5. Det ska informeras om vilka uppgifter som är obligatoriska att uppge för den medlem som föreslås (i princip bara för- och efternamn samt en kontaktväg till personen ifråga), och vilka uppgifter som det är bra att ha med.

 6. Inga krav får finnas i samband med nomineringen att den som nominerar ska göra valberedningens arbete och ta fram specifika uppgifter om den som nomineras.

 7. Det ska informeras om att man självfallet ska kunna nominera sig själv.

 8. Ovanstående läggs snarast till i HSB Malmös valberedningspolicy och/eller stadgar.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #112-3

Direktutskick om motionsrätt

 1. Direktutskick till medlemmar om motionsrätt, regelverk och tips ska komma ut 1-1½ månad före sista inlämningsdag för motioner.

 2. Informationen om motioner ska formuleras och gå ut till medlemmarna på ett sätt som verkligen motiverar medlemmarna att skriva motioner.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #112-4

Påverka brf:ar att informera om motionsmöjligheten till HSB Malmö

 1. HSB Malmö ska löpande påverka brf:ar att informera mera
  HSB Malmö ska löpande påverka föreningarnas styrelser och valberedningar (inte bara via HSB Malmös webbplats) att styrelserna (och valberedningar) ska sätta upp motiverande information och påminnelser på anslagstavlorna i de lokala brf:arna (eller via internt direktutskick/interntidning) om enskilda medlemmars motionsrätt till HSB Malmös föreningsstämma samt om nomineringar till HSB Malmö.

  Om någon fullmäktigeledamot skulle motsätta sig detta så kan det enbart vara i egenintresse. Det är då inte en fullmäktigeledamot som ser till sin förenings bästa!

 2. HSB Malmö tar fram en mall för hur denna information till medlemmarna kan utformas (för att därmed göra det så lätt som möjligt för styrelserna).

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #113 (f.d. #47)

HSB Riksförbund ska informera om enskild medlems motionsrätt

Bakgrund:

Motioner = engagemang = ökad effektivitet
Väldigt få medlemmar känner idag till att de har motionsrätt till HSB Malmös stämmor.
Det har aldrig någonsin talats högt om detta. Men för att engagemanget ska öka och verksamheten ska effektiviseras måste HSB löpande informera om att alla medlemmar har motionsrätt. Det måste även informeras om hur det går till, när sista datum för inlämnande av motioner är, tips om hur man skriver motioner, medlemmarna måste särskilt motiveras att skriva motioner, etc, etc.

Dålig information från HSB Malmös styrelse - ej motiverande meddelande
De få som hittade det lilla meddelande HSB Malmös styrelse tvingades lägga ut i SDS/SKD 2008 blev verkligen inte motiverade att skriva motioner. Förutom att meddelandet lades ut en dag då så få som möjligt var hemma, och att motionen var svår att hitta, till och med om man medvetet sökte efter informationen, så fick den naturligtvis inte särskilt stor effekt pga sin dåliga utformning. Styrelsen svarar att det var planerat att lägga ut det den 6/1.

HSB Riksförbund tiger
Inte ens HSB Riksförbund vill idag gå ut med information om enskild medlems motionsrätt, vilket säger en hel del om denna till synes högst odemokratiska del av organisationen.
HSB Riksförbund vill inte ens bemöta en direkt fråga om detta!

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Styrelse & ombud ska påverka HSB Riks att informera om enskild medlems motionsrätt
  HSB Malmös styrelse och ombuden till HSB Riksförbund får i uppdrag att göra kraftfulla ansträngningar för att påverka HSB Riksförbund att informera bl.a. på sin webbplats (men även i tidningar, etc) om enskild medlems motionsrätt samt att HSB Riksförbund arbetar på alla sätt de kan för att öka motionsskrivandet.

  Arbetet med detta redovisas löpande på HSB Malmös webbplats.

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att rutinmässigt på lämpligt sätt informera om möjligheten att motionera till stämman.


Min kommentar till styrelsens svar:
Styrelsen instämmer i min motion men vill inte förpliktigas till något.
Det visar hur viktigt det är att det inte blir enligt styrelsens förslag.

Styrelsens svar ej är applicerbart på motionen! Därmed kan styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är) ej antas av stämman. Dessutom uppges ingen motivering.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
113. HSB Riksförbund ska informera om enskild medlems motionsrätt

Styrelsen noterar att HSB Riksförbund redan informerar på hemsida och i medlemtidning om motionsrätt i de olika HSB föreningarna.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #114 (f.d. #45)

Motioner offentliggörs strax efter sista inlämningsdatum

Bakgrund:

Inget skäl finns för att hålla inne motionerna in i sista minuten
Det finns inget logiskt skäl till varför HSB Malmö ska vänta med att redovisa inkomna motioner för medlemmarna till strax före årsstämman.

Den sena redovisningen av motioner skapar onödiga problem
Det kan få svåra konsekvenser för HSB Malmö genom att fullmäktigeledamöterna inte hinner läsa igenom motionerna och förbereda sig, med som konsekvens att fel beslut tas av stämman. Speciellt om det är många motioner (som på denna stämma).

Busenkel lösning på ett stort demokratiproblem!
Detta är så snabbt och enkelt att lösa att det är svårt att förstå att ingen reagerat under tidigare år på detta... och gjort något åt det.

Motioner till stämman 2008 läggs ut i februari 2008
Jag kan bara hoppas att HSB Malmös styrelse ser till medlemmarnas samt föreningens bästa, och lägger ut alla motionerna för 2008 på HSB Malmös webbplats så snart som möjligt (senast i mitten på februari). I annat fall beter sig HSB Malmös styrelse mycket oansvarigt!

200 motioner tre veckor före stämman orimligt!
Alla måste förstå att om det finns 200 motioner till en stämma så dödar man - fullt medvetet - motionerna bara genom att skicka ut dessa motioner så sent som tre veckor före stämman.
Det är fullständigt oacceptabelt!!!


Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Motioner läggs ut senast en vecka efter deadline (minimerar risken för "mygel")
  Till HSB Malmö inkomna motioner ska läggas ut på HSB Malmös webbplats senast en vecka efter det sista datumet för inlämnandet av motioner.

 2. Senast fyra veckor efter deadline för inlämnande av motioner så skickas alla inkomna motioner ut till alla fullmäktigeledamöter (via e-post, för dem som har detta).

 3. Ovanstående läggs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Motioner till HSB Malmö är ställda till stämman, inte till alla medlemmarna. Dock är det självklart intressant för medlemmarna att få reda på vilka beslut avseende motioner som stämman fattat. Detta sker då i samband med att de övriga besluten publiceras.


Min kommentar till styrelsens svar:

Motioner är ställda till stämman och styrelsen!
Ja, motioner är ställda till stämman men det är oerhört viktigt för alla medlemmar och kanske alldeles särskilt fullmäktige, som ska välja de förtroendevalda, att veta var styrelseledamöterna står i olika frågor! Så styrelsen har tyvärr fel i vad styrelsen uppger här.

Styrelsens avslag och svar till denna motion är skrämmande

Notera att HSB Malmös styrelse inte ens kan/vill uppge något konkret skäl till varför styrelsen inte vill att medlemmarna ska få se inlämnade motioner förrän strax före stämman.

Notera också att styrelsen inte ens brytt sig om att kommentera motionens yrkanden i övrigt, t.ex. om redovisningen av styrelsens svar på motioner.

Styrelsen bemöter inte ett enda av motionens yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart. Således kan styrelsens förslag till avslag ej antas av stämman!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
114. Motioner offentliggörs strax efter sista inlämningsdatum, Styrelsens svar på motioner så fort som möjligt, Referens (med sammanfattning) i årsredovisningen, Utläggning av motioner på HSB Malmös webbplats

Motioner till HSB Malmö är ställda till stämman, inte till alla medlemmarna. Dock är det självklart intressant för medlemmarna att få reda på vilka beslut avseende motioner som stämman fattat. Detta sker då i samband med att de övriga besluten publiceras.

I föreningslagen framgår att kallelse till en föreningsstämma får utfärdas tidigast fyra veckor före stämman. Kallelsen ska utfärdas senast två veckor före ordinarie och en vecka före extra stämma, om inte stadgarna föreskriver längre tid.

Under minst en vecka före den stämma som avses ska redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen, eller avskrifter därav, hållas tillgängliga för medlemmarna hos föreningen och genast sändas till medlemmar som begär det.

Styrelsen kan inte se annat än att samtliga punkter är uppfyllda då material tillsänds fullmäktige i rätt tid, och finner ingen anledning till ändring av föreningens stadgar.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #114-2

Styrelsens svar på motioner så fort som möjligt

 1. Senast tre veckor före stämman ska HSB Malmös styrelse ha presenterat sina svar med utredningar till alla motioner (bl.a. på HSB Malmös webbplats).

 2. Styrelsens svar ska läggas ut så fort som möjligt
  HSB Malmös styrelse ska eftersträva att styrelsens svare på motionerna läggs ut så fort som möjligt. Om det är många motioner så måste styrelsens svar på motionerna läggas ut tidigare (ev. löpande) så att medlemmarna ges en ärlig chans att fundera igenom motionerna tillsammans med svaren från HSB Malmös styrelse.

 3. Ovanstående läggs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #114-3

Referens (med sammanfattning) i årsredovisningen

 1. I HSB Malmös årsredovisning finnas en tydlig referens till motionerna.

  Styrelsens svar på motionerna ska dock alltid finnas med i den årsredovisning som delas ut, i ett och samma dokument.

 2. Ett alternativ är att styrelsen i årsredovisningen ger en sammanfattning av årets motioner tillsammans med styrelsens synpunkter på dessa.

 3. Ovanstående läggs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #114-4

Utläggning av motioner på HSB Malmös webbplats

 1. Motionerna ska läggas ut utan spärrar för att kunna skrivas ut, de ska vara sökbara, de ska vara lätta att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #115 (f.d. #46)

Senare inlämning av motioner

Bakgrund:

För tidig deadline (31 januari) för motioner
Deadline för inlämnande av motioner är för tidigt. Speciellt med tanke på att det normalt sett (med undantag för detta år) ofta inte lämnas in några motioner alls, upp till max en handfull motioner. Det borde vara möjligt att kunna lämna in motioner så sent som 1 månad före årsstämman, eller kanske t.o.m. ännu senare för viss typ av motioner.

Mycket hinner hända på tre månader! Det är då inte rimligt att medlemmar inte ska ha möjlighet att få med motioner som föranleds av vad som hänt i februari-mars, utan att de måste vänta ytterliggare drygt ett år innan behandling kan ske av motionen.

Fungerande rutiner för behandling av motioner måste finnas
Med en styrelse på sju ledamöter borde det inte vara något problem att hinna behandla inkomna motioner på en månad, även om det är många motioner. Det är bara viktigt att styrelsen har fungerande rutiner för behandling av motioner (vilket tyvärr inte verkar ha funnits tidigare).

Många motioner talar för sig själv
Många motioner kräver ingen eller nästan ingen behandling alls, utan det är lätt att fatta ett beslut för motionen ifråga, om man bara läst igenom motionen.
Då känns det meningslöst att med så lång tid före stämman som motioner måste lämnas in.

Lösning för motioner som lämnats in senare än t.ex. två månader före stämman
Det är inte svårare än att stämman, för de motioner som lämnats in kort tid före stämman och som styrelsen därför inte hunnit behandla, tar beslutet att styrelsens skriftliga svar krävs för att kunna ta ett beslut, och motionen får därför läggas på is, alternativt tas upp för behandling av styrelsen med redovisning av resultatet på t.ex. HSB Malmös webbplats.

Kraftigt utökad effektivisering av HSB Malmö
Genom denna enkla lilla metod så skulle man kunna uppnå en helt annan effektivitet i organisationen (som så ofta kritiseras för att vara väldigt trög), som skulle gagna alla.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Motioner kan lämnas in fram till 2 månader före årsstämman
  Motioner till HSB Malmös årsstämma kan lämnas in fram till 2 månader före datumet för årsstämman, för behandling och utredning av styrelsen.

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Med tanke på att årsredovisning, kallelse och motioner ska genomarbetas, tryckas och distribueras i tid före stämman, så är det styrelsens uppfattning att tidpunkten för inlämnande av motioner är i senaste laget redan idag.


Min kommentar till styrelsens svar:
"Genomarbetas"???
Med tanke på hur styrelsen besvarar motioner - där inte en endaste motion utretts och i princip ingen motion bemötts med konkreta argument (varken förslag till beslut eller motivering) - så kan vi egentligen lika gärna hoppa över styrelsens svar och flytta fram senaste inlämningsdatum av motioner till dagen före tryckning.

Återstår att se om behandlingen av motioner och styrelsens svar förbättras sedan 2008.


Styrelsen bemöter endast det första yrkandet varför styrelsens svar ej är applicerbart och således kan stämman ej anta styrelsens förslag till avslag!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
115. Senare inlämning av motioner, Inlämning av motioner 5 veckor före stämman

Medlem och fullmäktig, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, ska skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före januari månads utgång.

Styrelsen finner inga skäl till att i detta avseende ändra nuvarande stadgar.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #115-2

Inlämning av motioner 5 veckor före stämman

 1. Motioner kan lämnas in fram till 5 veckor före årsstämman, men styrelsens svar garanteras ej för dessa
  Det ska även vara möjligt att lämna in motioner ända fram till 5 veckor före årsstämman, men då med reservation för att styrelsen kanske inte hinner behandla de motioner som inkommit mellan 2 månader och 5 veckor före stämman.

  Behandling och utredning av styrelsen av inkomna motioner garanteras bara om de kommer in senast två månader före årsstämman, men hindrar alltså inte att motioner lämnas in senare.

  Datum för inlämnande av motion uppges i kallelse.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #116A

Fråga till fullmäktigeledamöterna

 1. Varför skriver Du aldrig några motioner till HSB Malmös årsstämma?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #116B

Fråga till styrelsens ledamöter

 1. Varför förekommer det aldrig att någon styrelseledamot skriver en motion (proposition) till HSB Malmös årsstämma?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #116C

Frågor till styrelsen

 1. Hur många motioner tycker HSB Malmös styrelse att det vore rimligt att fullmäktigeledamöterna skriver varje år för att HSB Malmös fullmäktige ska kunna betecknas som engagerade/aktiva?

 2. Vilka konkreta åtgärder avser HSB Malmös styrelse vidta för att försöka uppnå att i alla fall minst 60 medlemmar (varav minst 40 fullmäktigeledamöter) skriver motioner varje år?

  Eller styrelsen vill kanske inte ha motioner?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #116 (f.d. #44)

Lista över motioner och motionärer &
Krafttag för att få fler motioner från fler medlemmar

Bakgrund:

Det har tidigare varit ytterst sällsynt att det skrivs motioner till fullmäktigesammanträdena. Uppskattningsvis 99 % har aldrig skrivit en motion. Fullmäktigeledamöterna engagerar sig inte i det uppdrag som medlemmarna gett dem, och medlemmarna är lyckligt ovetandes om att deras "förtroendevalda" inte presterar något.

Inte ens en motion per år!
Under åren 1991-1996 skrevs det sammanlagt två motioner till HSB Malmö.
År 2001 skrevs det två motioner (varav en från styrelseledamot).


Jag har inte kontrollerat alla resterande år men uppskattningsvis har det mellan 1991 och 2006 skrivits max 10 motioner.
Alltså inte ens en motion per år !!!


På 15 år har ungf. totalt 10 motioner skrivits!
10 motioner (från ännu färre medlemmar) på 15 år från 42.000 medlemmar!
Det är ett hån mot demokratin, och det är självklart en helt ohållbar situation.


Till årsstämman 2008 i HSB Malmö så står jag för 178 motioner. Resterande 18 motioner har skrivits av tre "vanliga" medlemmar samt styrelser eller delar av styrelser.

Varför skriver fullmäktigeledamöterna inga motioner?

Motioner = engagemang
Antalet motioner är det tydligaste tecknet på nivån av engagemang i en förening.


Motiverade medlemmar ger ett ökat engagemang
Att motivera medlemmar att skriva motioner kan resultera i ett kraftigt ökat engagemang.
Och det vill väl alla att det ska finnas i HSB-organisationen, eller?

Öppen förteckning över motionärer
För att fullmäktigeledamöterna ska engagera sig mer och för att medlemmarna ska se att de som de valt som fullmäktigeledamöter sköter sina uppgifter så behövs bl.a. en offentlig lista (på en framträdande plats på HSB Malmös webbplats) över vem som lämnat in motioner.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Lista över motionärer med sammanfattningar av motioner
  Lista med vilka fullmäktigeledamöter och medlemmar som från och med årsstämman 2009 (helst från och med 1998) skrivit motioner, samt övergripande om vad varje motion handlat om läggs ut på HSB Malmös webbplats.

  HSB Malmös styrelse ansvarar för detta.

 2. Med minst 10 års historik.

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att man inte ska premiera enskilda motionärer.
Det är också styrelsens avsikt att kontinuerligt vidareutveckla och förstärka det demokratiska inflytandet i beslutsprocesserna inom HSB Malmös och bostadsrättsföreningarnas verksamheter.


Min kommentar till styrelsens svar:

Styrelsen skriver; "Det är också styrelsens avsikt att kontinuerligt vidareutveckla och förstärka det demokratiska inflytandet i beslutsprocesserna inom HSB Malmös och bostadsrättsföreningarnas verksamheter".
Denna kommentar från styrelsen har inget med motionen att göra, men vi kan alla konstatera - såväl från alla svaren från styrelsen på motionerna som i övrigt - att om är det något styrelsen inte kommer att göra så är det just detta.

Styrelsen skriver; "Det är styrelsens uppfattning att man inte ska premiera enskilda motionärer".
- Ja, varför ska man premiera dem som gör något bra?
Det vore väl att gå emot HSB Malmös principer?

Frågor till HSB Malmös styrelse:
Varför ska man premiera enskilda styrelseledamöter?
De ska väl inte ha något arvode då, enligt styrelsens resonemang?

Varför ska vi då ha något som Arne Axrups fond, som just är till för att premiera dem som gör något bra (även om resultatet kanske kan diskuteras)?


Hur tycker styrelsen att engagemanget ska ökas?
Styrelsen har inga egna förslag på hur man ska engagera medlemmarna mer.
Inte ett enda förslag - varken nu eller tidigare - från styrelsen hur engagemanget ska ökas!

Det sätt jag beskriver i min motion är bara ett sätt av många.
I motsats till styrelsen så kommer jag i alla fall med förslag.

Styrelsen bemöter endast ett yrkande varför styrelsens svar ej är applicerbart på övriga yrkanden, och således kan ej styrelsens förslag till avslag antas!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
116. Lista över motioner och motionärer, Krafttag för att få fler motioner från fler medlemmar, Styrelsen ska motivera alla att skriva motioner, De som skrivit de bästa motionerna premieras för detta

En medlem har rätt att få ett ärende behandlat vid en föreningsstämma. Med ett "ärende" avses att frågeställningen som motionen behandlar ska vara något som är relevant för föreningen. Vidare ska ärendet avse något som ligger inom stämmans kompetensområde, d.v.s. något som stämman är behörig att fatta beslut om. En begäran om en upplysning är inte att anse som en motion.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #116-2

Styrelsen ska motivera alla att skriva motioner

 1. HSB Malmös styrelse ska med omedelbar verkan löpande och på ett motiverande sätt börja påverka såväl fullmäktigeledamöterna som alla övriga medlemmar att intressera sig för att skriva motioner.

 2. Arbetet med att få fullmäktigeledamöter och övriga medlemmar att skriva fler motioner redovisas löpande på HSB Malmös webbplats.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #116-3

De som skrivit de bästa motionerna premieras för detta

 1. De som engagerar sig och tillför något för organisationen ska premieras!

  Den som skrivit den "bästa" motionen (enligt stämmans val) varje år tilldelas ett pris på 3.000 kr. Den som skrivit den nästbästa motionen får 1.000 kr. Den som landar på tredje plats får 500 kr.

  Dessa summor får gärna ligga på en ännu högre nivå, t.ex. 5.000 kr.
  Ju högre pris, desto troligare att engagemanget ökar!

  Vinnarnas motioner presenteras på HSB Malmös webbplats.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #117 (f.d. #27)

Motioner diskuteras med motionärerna

Bakgrund:
En av flera anledningar till att motioner i princip aldrig går igenom är att styrelsen medvetet inte tar någon kontakt med motionären för att diskutera motionerna.

Jag anser att HSB Malmös styrelse ska diskutera inkomna motioner med motionären och utifrån detta arbeta fram ett svar på respektive motion, i stället för som idag där HSB Malmös styrelse svarar på motioner helt fristående från kontakter med motionären.


Styrelsen ska inte tillåtas missförstå en motion
Det ska alltså inte vara möjligt för HSB Malmös styrelse att t.ex. svara att de inte förstår motionen (helt eller delvis, direkt eller indirekt). Eller att det först på stämman visar sig att styrelsen missuppfattat motionen och därav inte svarat enligt motionens innehåll.

Enklare för stämman att ta beslut
Styrelsen tvingas därmed att formulera sig efter vad motionen egentligen avser och arbetet för stämman förenklas avsevärt. HSB Malmö måste alltså därför ha en uttalad skyldighet att alltid kontakta motionären så att inga missförstånd riskerar att uppstå.

En självklarhet!
Att det ska fungera så här är en självklarhet... även om det aldrig förekommit (mer än kanske i extrema undantagsfall).

HSB måste föregå med gott exempel så följer förhoppningsvis brf:arna efter.

Not.
F.d. VD skriver;
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för inte minst hur vi vill att medlemmarna ska få relevant information".


INGET SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE PÅ DETTA !!!

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska alltid diskutera inkomna motioner med motionären och utifrån detta arbeta fram ett fullständigt svar på respektive motion för att effektivisera stämmorna genom att få fram bästa möjliga underlag i form av formuleringar på motioner och svar från styrelsen.

 2. Följande formulering läggs in i stadgarna;
  "Det är styrelsens ansvar att stämmorna blir genomförda så effektivt som möjligt och i denna process är en av de viktigaste bitarna att styrelsens svar på motioner utformas i samarbete med motionären, och motionären ges redan då en möjlighet att omformulera sina motioner, och anpassa sina motioner efter styrelsens synpunkter/svar innan motioner delas ut, om motionären så önskar. En konsekvens av detta blir att motionären alltid får läsa styrelsens slutgiltiga svar innan utdelning av motioner".


  Att det ska fungera så här torde vara en demokratisk självklarhet för alla!

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Motioner till HSB Malmö är ställda till stämman, inte till styrelsen.
Därmed är det motionärens eget ansvar att i sin motion argumentera för att få stämman att besluta i enlighet med motionen.


Min kommentar till styrelsens svar:

Svar från styrelsen i stil med ovanstående måste stävjas på alla sätt som är möjliga!

Att styrelsen måste vara skyldig att diskutera motionerna med motionären visar styrelsen på med all önskvärd tydlighet när alla kan läsa de svar styrelsen gett till årets motioner.

Styrelsens svar visar alltså att det krävs en drastisk förändring för att det ska vara meningsfullt att skriva motioner.

Om styrelsen tillåts döda motioner på det sätt som styrelsen gjort i sina svar på motionerna år 2008 så kommer det enbart att få negativa konsekvenser för HSB Malmö.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
117. Motioner diskuteras med motionärerna

Motioner till HSB Malmö är ställda till stämman, inte till styrelsen.

Därmed är det motionärens eget ansvar att i sin motion argumentera för att få stämman att besluta i enlighet med motionen.

I de stadgar HSB Malmö antog under 2008 framgår också att ”Yttrande-, förslagsoch rösträtt utövas av valda fullmäktigeledamöter. Medlem som enligt § 19 inlämnat motion till föreningsstämman (motionär) har yttrande- och förslagsrätt vid behandling av den aktuella motionen.”

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #118 (f.d. #48)

Motioner ska noga utredas av styrelsen

Ingen motivering behövs för nedanstående yrkande. Förmodligen kommer någon att invända mot att mitt förslag inte behöver föras in i stadgarna för att det är så självklart. På det svarar jag bara att stadgarna är fulla av självklarheter, men denna självklarhet är extremt viktig!

Det måste vara meningsfullt att motionera!
Denna enda punkt kan dessutom vara helt avgörande för de flesta om de ska bry sig om att skriva en motion eller ej! Vet de säkert att styrelsen är skyldig att behandla motionen seriöst så kan medlemmen också anse det lönt att lämna in en motion.

Tillägg.
HSB Malmö har tidigare inte informerat om hur det ska fungera med motioner, men HSB Riksförbund har gått ut med följande information (23/1 2008);
"Lämna ditt förslag till HSB-föreningen eller bostadsrättsföreningen inom utsatt tid. Föreningens styrelse kommer att behandla det, och lämna sitt förslag till beslut på stämman (styrelsen yttrar sig över motionen).

Styrelsens förslag skickas sedan ut i samband med att kallelse till den ordinarie föreningsstämman går ut till de fullmäktigeledamöter som har rösträtt. Styrelsens yttrande över motionen innebär att man antingen föreslår att stämman skall besluta i enlighet med förslaget (styrelsen tillstyrker motionen), eller föreslår att stämman skall avslå förslaget (styrelsen avstyrker motionen).

Det kan också förekomma att styrelsen föreslår stämman besluta att motionen skall anses besvarad. Detta kan bli fallet om motionen t.ex. tar upp ett förslag som avser en åtgärd som redan är genomförd, eller om motionen inte innehåller ett preciserat förslag till beslut, utan kanske är mer av frågande/resonerande slag
".


Det är bara att hoppas att HSB Malmös styrelse förstår bättre än HSB Riksförbund, för skulle HSB Malmö följa HSB Riksförbunds rekommendationer så skulle det vara tråkigt!
 • HSB Riks nämner inget om att styrelsens åsikt ska motiveras, eller hur detta ska göras.

 • "Motionen ska anses besvarad" är ingen motivering och får aldrig förekomma!

  Tar motionen upp ett förslag på en åtgärd som är genomförd så ska detta självfallet skrivas i klartext av styrelsen, med tillägget; "Motionärens förslag är redan genomfört, och vi rekommenderar därför stämman att lämna motionen utan åtgärd", e.dyl.

  Notera att det kan finnas olika åsikter om ifall något är genomfört eller ej.

  Om motionen inte innehåller ett preciserat förslag till beslut, enligt styrelsens åsikt, så ska styrelsen kontakta motionären (som styrelsen ändå alltid ska göra) och be om en precisering av förslag.

 • Sedan vet HSB Riks inte ens vem motionen ska lämnas in till.
  Vad har "bostadsrättsföreningen" med en enskild medlems motioner till HSB-regionens styrelse att göra? Svar: Inte det minsta!

 • HSB Riks skriver "kallelse till den ordinarie föreningsstämman går ut till de fullmäktigeledamöter som har rösträtt".

  Jag vet att HSB Riks inte riktigt har hängt med i utvecklingen de senaste 20 åren, men de får nog göra ett litet studiebesök i Malmö för att lära sig hur det ska se ut.
  Kallelse går inte bara ut till de fullmäktigeledamöter som har rösträtt. Det går ut till alla, via HSB-regionens webbplats. Och då läggs styrelsens syn på saken ut parallellt med detta.

  Och särskild kallelse bör naturligtvis gå ut till motionär som ej är fullmäktige!
Är kunskapen i HSB-organisationen verkligen så här skrämmande låg?
HSB Riks måste nog gå en grundkurs i hur en styrelse ska hantera motioner. Vi ser här att inte ens HSB Riksförbund vet hur processen för motioner ska se ut. Kan något bli mer uppenbart än att detta är extremt viktigt att ta fram tydliga rutiner för? Hur kan det finnas några stadgar i en förening som inte innehåller en tydlig paragraf om detta?

Därav denna motion, som löser detta problem för i alla fall HSB Malmö.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Följande gäller för HSB Malmö;
  På stämman ska alla kunna ge förslag på nya sätt att driva föreningen
  På föreningsstämman ges möjlighet för alla medlemmar i HSB Malmö att komma med förslag på nya sätt att driva föreningen eller ändra på sådant som man anser felaktigt.

  Motioner kan handla om vad som helst inom HSB:s ansvarsområde, men motionen ska innehålla ett eller flera konkreta förslag eller frågor.

  Motioner lämnas in till HSB Malmö i skriftlig form via formulär på HSB Malmös webbplats, e-post eller brev, inom utsatt tid.

 2. Motionären kan på stämman närmare förklara och argumentera för sin motion
  På stämman har motionären rätt att närmare förklara och argumentera för sin motion, och motionen kan efter detta anpassas bl.a. efter de förslag som förs fram.

  Tilläggsförslag kan alltid ges!

  Sedan tar var och en av de röstberättigade ett beslut efter sin egen åsikt baserat på de argument de tagit del av.

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att motioner i dagsläget behandlas noggrant och seriöst av styrelsen.
Det är också styrelsens uppfattning att synpunkter från alla medlemmar är välkomna. Synpunkter tas emot av och hanteras inom organisationen. Det ingår i det operativa arbetet att ständigt ta emot och hantera synpunkter och förslag till förbättringar.


Min kommentar till styrelsens svar:
Styrelsen skriver;
"Det är styrelsens uppfattning att motioner i dagsläget behandlas noggrant och seriöst av styrelsen".
Jag vet inte hur det skulle vara möjligt att "behandla" motioner mindre noggrant och mindre seriöst än vad som gjorts av styrelsen för motionerna till årsstämman 2008.

Notera att styrelsen undviker att kommentera denna motions två yrkanden (såväl som övrigt innehåll i motionen) i sak.

"Det är också styrelsens uppfattning att synpunkter från alla medlemmar är välkomna"???
Men allt pekar på motsatsen!

"Synpunkter tas emot av och hanteras inom organisationen. Det ingår i det operativa arbetet att ständigt ta emot och hantera synpunkter och förslag till förbättringar"???
Som vi kan se från oändliga exempel på detta så är det inte alls så! Styrelsen vägrar att svara t.o.m. på de mest grundläggande och enkla frågor!

Personligen tycker jag det hade varit bättre om det ingått i styrelsens operativa arbete att ta åt sig av synpunkter och genomföra förslag till förbättringar.

Styrelsens svar har inget med motionens yrkanden att göra, varför styrelsens svar ej är applicerbart. Således kan styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är) ej antas av stämman!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
118. Motioner ska noga utredas av styrelsen, Styrelsen ska ge konkreta motiveringar till motioner, Styrelsen kan endast välja att föreslå bifall eller avslag till motionens yrkande, Motioner ska noga behandlas och utredas av styrelsen

Styrelsen behandlar inkomna motioner och lämnar förslag till svar på dessa. Medlem och fullmäktig, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, ska skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före januari månads utgång.

Sedan anstår det fullmäktige att genom beslut antingen tillmötesgå motionären eller följa styrelsens rekommendation.

I kallelsen ska tydligt anges de ärenden som ska förekomma på stämman.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #118-2

Styrelsen ska ge konkreta motiveringar till motioner

 1. I styrelsens yttrande ska styrelsen konkret motivera varje rekommendation

  I styrelsens yttrande till varje yrkande ger styrelsen en rekommendation till stämman tillsammans med en konkret motivering.

 2. Ovanstående förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #118-3

Styrelsen kan endast välja att föreslå bifall eller avslag till motionens yrkande

Det står i och för sig redan idag på HSB Malmös webbplats att styrelsen bara kommer att rekommendera bifall eller avslag, men det har inte fastställts av stämman ännu.
 1. Styrelsens tre enda sätt att besvara yrkanden är rekommendation till;
  bifall, avslag, eller (i undantagsfall) lämnar över till stämman att besluta utan att styrelsen rekommenderar stämman något

  Styrelsens yttrande över motionen innebär att styrelsen efter sin motivering;
  • föreslår att stämman ska besluta enligt förslaget
   (dvs styrelsen tillstyrker/bifaller motionen), eller

  • föreslår att stämman ska avslå förslaget
   (dvs styrelsen avstyrker motionen), eller

  • föreslår att stämman ska delvis eller under vissa förutsättningar besluta i enlighet med förslaget

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #118-4

Motioner ska noga behandlas och utredas av styrelsen

 1. Motioner ska noga behandlas och utredas av styrelsen för HSB Malmö, där varje svar ska ge de konkreta fördelar och nackdelar som är enligt styrelsens åsikt.

  Frågor till styrelsen i motionen besvaras av styrelsen.

  Styrelsens skriftliga svar ska vara konkreta och inte innehålla tvetydiga eller för motionen ej relevanta synpunkter.

  Om styrelsen föreslår stämman att avslå en motion helt eller delvis så är det särskilt viktigt att styrelsen i sin motivering för detta har en saklig argumentation för sin syn på saken.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #119 (f.d. #131)

Motioner ska besvaras/beslutas om en och en, etc.

Bakgrund:

Seriös hantering av motioner
Det måste säkras i stadgar att HSB Malmös styrelse ska besvara varje inkommen motion var för sig, och att de sedan även ska behandlas och beslutas om en och en på stämman.

En självklarhet
För de flesta är förhoppningsvis denna motion en fullständig självklarhet, men med anledning av att jag själv sett hur systemet missbrukats på ett allvarligt sätt av HSB Malmö och min brf, så krävs att detta fastställs i stadgar. Risken finns annars att HSB Malmös styrelse missbrukar det kraftigt bristfälliga regelverket i behandlingen av motioner, till stor skada för HSB Malmö och alla dess medlemmar.

Exempel på hur det inte får går till
Advokat Mats Engstrand i samarbete med styrelsen i min brf och HSB Malmö (notera dessutom att Bengt Skånhamre sitter i styrelsen för min brf) gjorde på årsstämman 2008 så att de behandlade och tog beslut för alla mina 17 motioner i ett svep. Genom att kraftigt manipulera medlemmarna kommer de undan med detta.

De utnyttjade en av de många luckorna i lagen, eftersom det inte står specifikt att detta skulle vara förbjudet. Men att det inte står något direkt förbud mot detta i lagen innebär inte att tillvägagångssättet följer lagen. Det gör bara att det blir krångligare att få rätt eftersom man måste dra slutsatser från olika lagtexter för att konstatera att det ej låter sig göras.

Advokat Mats Engstrand försökte också desperat på alla sätt stoppa mig från att argumentera och förklara mina motioner. Det hade säkert lyckats med de flesta andra som inte är så insatta i regelverket men det är inte riktigt lika lätt att lura mig.
 • Förklaring av yttranderätt?
  När jag förklarade att jag som medlem hade yttranderätt så skulle Mats Engstrand förklara för mig vad yttranderätt var, tydligen i tron att jag inte kunde detta minst lika bra som han (jag kan det t.o.m. förmodligen bättre). Hans tolkning av yttranderätt lämnar en del övrigt att önska!

 • Särbehandling och mobbning från mötesordföranden
  Sedan sa Mats Engstrand att jag i princip idiotförklarade stämman om jag skulle tillägga något till mina motioner. Medlemmarna kunde väl alla läsa vad jag skrivit så varför skulle jag behöva argumentera för mina motioner, menade han.
  En ypperlig teknik för att få lättlurade medlemmar till att tro att det var vad jag gjorde.

  Det mesta han som mötesordförande sa var enbart ett led i tekniken för att på ett smutsigt sätt vända övriga medlemmar så mycket som möjligt mot mig. Det är en teknik som fungerar mycket bra i den odemokratiska miljön inom HSB där motioner helt enkelt är något som ska ses som något nödvändigt ont, och inget som någon tackar en för (utom i ett fåtal väl fungerande brf:ar).

 • Särbehandling och mobbning från mötesordföranden, del 2
  När mötesordföranden insåg att jag skulle komma att klandra stämman så tvingades han ge med sig och lät mig få argumentera för mina motioner, dock kraftigt begränsat.
  Under konstanta trakasserier från mötesordföranden så fick jag i alla fall säga några ord om mina motioner.

 • Särbehandling och mobbning från mötesordföranden, del 3
  Gång på gång under stämman uttalade mötesordföranden sig kritiskt om mig för mina motioner, trots att knappast någon sunt tänkande människa skulle kunna säga att mina motioner inte var av högt värde.

  Han använde sig till det yttersta av en av de vanligaste teknikerna, dvs att misskreditera en person så mycket som möjligt för att vända stämman mot den som vågar säga något kritiskt om styrelsen som anlitat honom.

  Styrelsen avlönar mötesordföranden med mina och andra medlemmars pengar, och en mötesordförande vill självfallet hålla sig väl med den som avlönar honom så att han kan fortsätta tjäna bra med pengar på min brf. Skulle han inte lyckas trycka ner alla kritiska röster så skulle han ju inte anlitas av styrelsen igen.

 • Särbehandling och mobbning från mötesordförande, del 4
  Varje gång någon i stämman angrep mig med fula påhopp (i stället för att hålla sig till sakfrågan) så satt Mats Engstrand helt tyst. Men varje gång jag skulle försvara mig mot allvarliga lögner och direkta påhopp så avbröt Mats Engstrand mig omedelbart.

  Det är så långt från demokrati som man kan komma!

 • Mötesordföranden följer inte riktlinjerna för mötesteknik
  Mats Engstrand respekterade inte ens när jag ropade "ordningsfråga", vilket innebär att mötesordförande ska avbryta och styra upp stämman. Detta hade Mats Engstrand svårt att följa så fort det kom påhopp mot de få som vågade yttra sig i sakfrågor.

 • Mötesordföranden tog styrelsen i försvar i alla frågor, oavsett vad det handlade om
  Mötesordföranden tog ytterst partiskt min styrelse i försvar i alla frågor, t.o.m. i de frågor som han inte alls visste något om.

  Exempel: När det föreslogs att det skulle ställas krav på att styrelsen skulle besvara skrivelser från medlemmarna så svarade mötesordföranden åt styrelsen att det är klart att styrelsen ska svara på medlemmarnas frågor, "men det är väl knappast möjligt att svara på alla skrivelser när det är så många". Jag frågade vad han visste om detta. Han svarade att han uttolkade det från motionerna (???). Synnerligen subjektiv tolkning.

  Styrelsen i min brf besvarar så gott som aldrig skrivelser. Jag hade själv tillskrivit styrelsen i 3 frågor (dock med många påminnelser), men bara fått svar en gång (efter ett antal månader). Svaret hade inte mycket med min frågeställning att göra.

 • Mötesordförande försöker stoppa alla frågor till styrelsen
  Varje gång jag försöker ställa en fråga till brf-styrelsen så avbryter mötesordföranden mig direkt och försöker stoppa alla frågor till styrelsen. Han är säkert väl medveten om styrelsens bristande kompetensoch vill inte att detta ska avslöjas för stämman genom att de får besvara frågor.

  Det ska, enligt mötesordföranden, antingen vara denna externa mötesordförande som själv ska svara på frågor (utan att han vet mer om föreningen än vad styrelsen berättat) eller så är det någon av styrelsens inhämtade stöd, dock inte styrelsen själv.

 • Mötesordförandens agerande skrämde alla från att hålla med mig i någon fråga
  Mötesordförandens agerande gjorde att alla de som höll med mig i olika frågor inte vågade säga detta utan att inleda med kommentarer i stil med; "Även om det är motbjudande så måste jag hålla med T.W...". Och detta utan att mötesordföranden en enda gång förklarade att sådana diskriminerande och kränkande uttalanden inte får förekomma. Allt för att försöka upprätthålla lynchstämningen mot de som vågade yttra sig mot styrelsen i någon fråga. Avskyvärt beteende!!!
Allt finns dokumenterat av mig in i minsta detalj. Inget kan därför förnekas av någon.
Not.
Mitt tidigare yrkande till HSB Malmös årsstämma 2008;
"Varje motionär äger rätt att försvara sin motion och argumentera för sin motion"
är idag löst genom att det i HSB Malmös stadgar (§15) förts in;
"Medlem som enligt § 19 inlämnat motion till föreningsstämman (motionär) har yttrande- och förslagsrätt vid behandling av den aktuella motionen".
Genom att föra in konkreta regler om detta i stadgarna slipper man göra onödiga tolkningar och alla vet vad som gäller. Nedanstående yrkanden är alla helt självklara i en demokratisk organisation, men tyvärr inte inom HSB Malmö. Därför är det av yttersta vikt att de uttryckligen förs in i stadgarna så att det inte ska råda några tvivel om vad som egentligen gäller.

Hur kommer HSB Malmös styrelse att svara på denna motion?
Risken är naturligtvis stor att HSB Malmös styrelse i sitt svar på denna motion kommer att hänvisa till mina unikt många motioner denna gång som argument för att man inte ska följa grundläggande demokratiska värderingar. Men i ett sådant fall så klargör styrelsen för alla att styrelsen och HSB Malmö inte står för demokrati och att styrelsen inte ens har för avsikt att följa varken koden för föreningsstyrning eller ETHOS. Det skulle i så fall vara närmast att beskriva som en fullständig katastrof för HSB Malmö.

Oavsett om styrelsen föreslår stämman att följa de demokratiska värderingarna eller ej så hoppas jag att stämman begriper att det finns inget alternativ till att tillstyrka denna motion!

Jag hoppas att styrelsen också undanhåller sig från kommentarer som att det inte finns några bevis, det är en subjektiv bedömning av mig, etc. Jag presenterar fakta, och är det så att styrelsen betvivlar något av vad jag säger, eller inför fullmäktige vill ge sken av att något jag säger inte skulle vara korrekt, så måste styrelsen ta kontakt med mig och be om bevis. Då fixar jag givetvis fram detta. Men att bara i sitt svar säga att det inte finns bevis (eller antydningar om att något jag säger inte skulle vara korrekt) är bara ett fult sätt att försöka lura fullmäktigeledamöterna. Så jag hoppas styrelsen för HSB Malmö därför beter sig lite proffsigare och ärligare än styrelsen i min brf.
 • UPPMANING TILL STYRELSEN FÖR HSB MALMÖ
  Innan styrelsen lämnar den minsta kommentar i sina svar i stil med att de inte kan kommentera något visst pga att "bevis saknas" (e.dyl.) vill jag be styrelsen att kontakta mig för att presentera bevis. Då gör jag det!
Tips till alla som får den infantila kommentaren "Passar det inte så kan du flytta" (e.dyl);
Det är bara att svara tillbaka; "Passar det inte att jag har synpunkter, varför flyttar inte du då?".

En dum kommentar förtjänar en dum respons.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Varje inkommen motion ska besvaras separat av HSB Malmös styrelse.

 2. Förutom att det självklart är viktigt att varje motion besvaras var för sig så ska styrelsens svar inte innehålla referenser till tidigare svar från styrelsen.

  Det blir omöjligt för dem som ska ta beslut i motionerna att sitta och bläddra fram och tillbaka mellan styrelsens olika svar.

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att motioner behandlas noggrant och seriöst av styrelsen i dagsläget och att medlemmar inte särbehandlas, samt styrelsens förhoppning att ordningsfrågor hanteras av stämmoordföranden på lämpligt sätt, vare sig det sker på en brf:s stämma eller på en HSB Malmöstämma.
Det är dock stämman som exklusivt beslutar hur motioner ska hanteras och beslutas, inbegripet om yttranderätt ska ges till motionär som inte är fullmäktigeledamot.


Min kommentar till styrelsens svar:
Efter styrelsens svar på motionerna, finns det då ens en enda person som tycker att styrelsens svar på motioner är "seriöst" och "noggrant" utformade?

Fråga till styrelsen:
Om det är styrelsens uppfattning att medlemmar inte särbehandlas, varför vill styrelsen inte ens ta del av de bevis jag har för att detta rent faktiskt sker?

Det må vara styrelsens förhoppning att ordningsfrågor hanteras på lämpligt sätt av stämmoordföranden i brf:ar och på HSB Malmös årsstämma, men vi vet alla att det inte är så.

Var ingen i styrelsen med på HSB Malmös årsstämma 2007? Bara där finns ju flera exempel på hur ordningsfrågor inte behandlades korrekt, bl.a. det som styrelsen själv erkänt i sina svar till dessa motioner (t.ex. att sluten omröstning ska ske om en ledamot begär detta).

Jag har dessutom otvetydiga och otaliga bevis för det i min egen förening.

Styrelsen skriver;
"Det är dock stämman som exklusivt beslutar hur motioner ska hanteras och beslutas, inbegripet om yttranderätt ska ges till motionär som inte är fullmäktigeledamot."
Fråga till styrelsen:
Vad har detta - som dessutom ej är korrekt - med motionens yrkanden att göra?

Styrelsen bemöter inte motionens yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
119. Motioner ska besvaras/beslutas om en och en etcetera, Stämman ska behandla varje motion för sig - inga "gruppbeslut" av motioner, Särbehandling och påhopp mot enskilda medlemmar ska stävjas, Mötesordföranden ska inte besvara frågor åt styrelsen

Styrelsen lämnar svar på varje motion, men kan inte se något hinder i att motioner beslutas tillsammans om de rör samma sak eller omfattas av samma yttrande och förslag till beslut.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #119-2

Stämman ska behandla varje motion för sig - inga "gruppbeslut" av motioner

 1. Varje inkommen motion ska behandlas och beslutas om av stämman en och en, var för sig
  (vilket naturligtvis inte hindrar att motioner som behandlar samma sak läggs efter varandra, efter motionärers godkännande).

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #119-3

Särbehandling och påhopp mot enskilda medlemmar ska stävjas

 1. Medlemmar får inte särbehandlas och påhopp mot enskilda medlemmar får ej tillåtas på stämman.
  Alla ska behandlas lika. En styrelse, mötesordförande, eller någon anlitad av styrelsen får inte göra påhopp mot en medlem eller försöka misskreditera t.ex. en motionär.

 2. Detta läggs snarast till i stadgarna.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #119-4

Mötesordföranden ska inte besvara frågor åt styrelsen

 1. Det är inte mötesordförandens uppgift att svara på frågor åt styrelsen, och mötesordföranden ska inte styra bort frågor från styrelsen som en medlem vill ställa till styrelsen för att få specifikt styrelsens åsikt.

  Dvs medlemmarna ska alltid ha rätt att få styrelsens åsikt, medan naturligtvis rena faktafrågor främst ska besvaras av den som kan frågan bäst.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #120 (f.d. #132)

Motioner får inte grupperas eller förändras i ordning

Bakgrund:
Det finns styrelser som i sina desperata försök att få motioner till att avslås grupperar motioner på ett sådant sätt att motionerna helt eller delvis förlorar sin betydelse.
Även om HSB Malmös styrelse mig veterligen aldrig gjort detta så innebär inte detta att HSB Malmö inte ska säkra sig mot att detta inträffar i framtiden.

Den som skriver flera motioner lägger som regel motionerna i den ordning som motionären anser att de ska behandlas med anledning av motionernas innehåll, och det ska inte vara möjligt för en styrelse att försöka förstöra detta genom att strukturera om dem.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Motioner får inte grupperas av styrelsen utan att motionären tillfrågats.

 2. Motionären ska ge sitt medgivande till att motionärens motioner struktureras om inbördes.

  Det är motionären som äger sina motioner, inte styrelsen, och en motionär kan ha en plan för sina motioner och den ordning motionären placerat sina yrkanden.

 3. Motioner ska presenteras i den ordning motionären lämnat in dem, men styrelsen är skyldig att efter diskussion med motionär försöka se till så att yrkanden som är direkt kopplade till varandra beslutas om i samma sekvens.

  Detta för att undvika att ett beslut som tas för ett yrkande omöjliggör/försvårar att beslut tas för ett annat yrkande.

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Motioner till HSB Malmö är ställda till stämman, och stämman beslutar på vilket sätt samt i vilken ordning motioner ska behandlas och beslutas.


Min kommentar till styrelsens svar:
Det var inte alls detta som motionen handlade om!!!
Det handlar om styrelsens hantering och förberedelser av motionerna, inte stämmans!

Hur kan styrelsen rekommendera avslag till detta? Helt obegripligt!

Styrelsen bemöter inte med sitt generella svar motionens yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till avslag!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
120. Motioner får inte grupperas eller förändras i ordning, Endast motionär får ändra en motion

Motioner till HSB Malmö är ställda till stämman, och stämman beslutar på vilket sätt samt i vilken ordning motioner ska behandlas och beslutas.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #120-2

Endast motionär får ändra en motion

 1. Motioner får inte på något sätt förändras av annan än motionären.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #121 (f.d. #87)

Motion kopplad till tidigare punkt i dagordningen behandlas där

Bakgrund:
Som man kan konstatera av mina motioner, t.ex. motionerna om arvode och ersättningar, så finns det en stor, stor, stor brist i systemet.

Styrelsen kan stoppa/försvåra motioner från att beslutas av stämman
Motioner som är kopplade till punkter som ingår i den av styrelsen fastställda dagordningen behandlas med dagens rutiner först efter att beslut tagits i frågan.

Därmed faller den motion per automatik som motionären lagt ner arbete på att sätta ihop, och tar samtidigt bort intresset för att skriva motioner.

Att ändra ett redan taget beslut via en motion är som regel mycket svårt
Som alla naturligtvis begriper så är det helt orimligt och har absolut ingenting med demokratiska värderingar att göra om motioner som behandlar ett redan taget beslut behandlas på annan plats än under den punkt i dagordningen där det hör hemma.

Man tar i så fall i princip bort möjligheten att motionera om vissa saker, enkom för att de behandlas tidigare i dagordningen.

Särbehandling olaglig!
Att inte placera en motion på rätt plats i dagordningen innebär i praktiken ett lagbrott eftersom man gör åtskillnad på motionär som är fullmäktige och motionär som inte är fullmäktige.

Den som är fullmäktige har möjlighet både att framföra sina synpunkter under den punkt där den hör hemma och att argumentera för att flytta motionen till den punkt där den hör hemma.

Styrelsen borde förstå vad som är rätt
Man tycker att en kompetent styrelse självmant borde se till så att motioner inte riskerar att falla bara för att styrelsen inte lagt in medlemmens förslag på den plats i dagordningen där den måste behandlas för att beslut ska kunna tas, men det lär nog aldrig ha inträffat att en styrelse placerat in en dylik motion rätt.

Inte heller HSB Malmös styrelse ser till att motioner kopplade till annan punkt tidigare i dagordningen behandlas på ett korrekt sätt, vilket bl.a. var exakt vad som hände på HSB Malmös årsstämma, 2007, vilket sedan upprepades på HSB Malmös årsstämma 2008.

Regelverk bevisligen helt nödvändigt
Det är alltså helt uppenbart att stadgarna måste kompletteras med riktlinjer för detta så att styrelsen tvingas att följa grundläggande demokratiska värderingar.

Hur kommer styrelsen att agera?
Jag vet att det inte är i styrelsens intresse att t.ex. mitt förslag om styrelsens arvode behandlas i samband med punkten för detta i dagordningen, men jag hoppas att styrelsen ändå inte lägger ner tid och kraft på att försöka tala emot denna motion på något enda sätt.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Följande ska gälla;
  "Om yrkandet i en motion är direkt kopplat till en tidigare punkt i dagordningen så ska yrkandet med denna motion behandlas i samband med den aktuella punkten i dagordningen, innan beslut tagits för den aktuella punkten.
  Ett yrkande får alltså aldrig falla pga att den inte behandlats på rätt plats i dagordningen.


  Det är styrelsens ansvar att se till så att detta tydligt framgår av kallelse/dagordning till stämman, och om styrelsen är osäker för något yrkande måste styrelsen kontakta motionären för att reda ut frågan om placering".


 2. Ovanstående formulering förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.

 3. Denna hantering ska ske även på stämman 2009 där denna motion behandlas.
  Om styrelsen inte följt dessa självklara instruktioner så måste stämman under punkten för fastställande av dagordning (där jag som icke fullmäktigeledamot tyvärr inte har yttranderätt som det fungerar idag) se till att så sker.

  Dvs bl.a. så ska motionen;
  1. "Arvoden och ersättningar ej i basbelopp" behandlas innan punkterna för arvoden.
  2. "Omval av valberedning" behandlas före beslut av val av valberedning.
  3. "Halvering av valberedningens arvode" behandlas före beslut av valberedningens arvode.
  4. "Fastställande av arvode till valberedning" behandlas före beslut av valberedningens arvode.
  5. Etc.

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Motioner till HSB Malmö är ställda till stämman och stämman leds av dess ordförande, som har möjlighet att på ett smidigt och lämpligt sätt enligt stämmans önskemål hantera ordningsfrågor av den karaktär som motionären åberopar i denna motion.


Min kommentar till styrelsens svar:

Fråga till styrelsen:
Det är min förhoppning att styrelsen känner till att det är styrelsen som sätter ihop dagordningen. Känner styrelsen till detta?
För det var nämligen i stället detta som motionen handlade om!


Styrelsen vill lägga över allt ansvar på andra, t.ex. mötesordföranden, men naturligtvis måste det finnas ett regelverk enligt min motion, så att alla vet vad som gäller.
Detta inte minst för att undvika att det blir som tidigare, där varje ordförande gör sin egen personliga bedömning av vad som gäller.

En sak måste vara klar för alla, och det är att en motion kan aldrig någonsin falla pga att den placerats på fel plats i dagordningen av styrelsen (som sedan inte korrigerats av mötesordföranden), så som t.ex. skedde på HSB Malmös årsstämma 2007.

Klander
Om en motion faller pga fel placering i dagordningen kan stämman klandras!

HSB Malmös styrelse hade inför årsstämman 2008 helt struntat i att placera in motioner/yrkanden på rätt plats i dagordningen.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
121. Motion kopplad till tidigare punkt i dagordningen behandlas där

Motioner till HSB Malmö är ställda till stämman och stämman leds av dess ordförande, som har möjlighet att på ett smidigt och lämpligt sätt enligt stämmans önskemål hantera ordningsfrågor av den karaktär som motionären åberopar i denna motion.

Varje föreningsstämma är också suverän att besluta om den ordning som ska gälla.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #122 (f.d. #135)

Styrelsen ska redovisa om motioner ej tagits med till stämman

Bakgrund:
Man kan bara hoppas att ingen motion "försvinner" i hanteringen. Denna risk ökar ju fler motioner som lämnas in. Dessutom så vet fullmäktigeledamöterna inte om styrelsen inte tar med en motion bara för att styrelsen anser att motionen inte följer något tänkt regelverk (t.ex. ej undertecknat "korrekt"). Långt ifrån alla motionärer deltar på stämman (av olika anledningar) där motionerna behandlas.

Till HSB Malmös årsstämma 2008 så kunde vi se hur det droppade in motioner i efterskott, men någon anledning till detta gavs aldrig.

Fråga till HSB Malmös styrelse;
 • Har HSB Malmös styrelse undanhållit någon motion till denna årsstämma?
Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Om HSB Malmös styrelse inte tar upp en motion på HSB Malmös årsstämma så ska detta tydligt redovisas skriftligen i kallelsen till fullmäktigesammanträdet.

 2. Denna redovisning ska då minst innehålla;
  • Namn på den som skrivit motion
  • Övergripande vad motion handlat om
  • Mycket tydliga skäl, med exakt referens - och citat - till ev. regelverk, till varför styrelsen underlåtit att ta med motionen (t.ex. inlämnad efter senaste datum för detta, enl. §...).
  • Om styrelsen kontaktat motionären i frågan och vad resultatet i så fall blev av detta.
  • Om styrelsen gett motionären möjlighet att omformulera motionen (det är ett krav att styrelsen gör detta om motionären kan nås, och om anledningen är något formellt fel).

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att motioner till HSB Malmö är ställda till stämman, och det är således styrelsens uppfattning att stämman ska ta ställning till alla inkomna motioner.


Min kommentar till styrelsens svar:

Fråga till HSB Malmös styrelse:
Vad har styrelsens svar med motionens yrkanden att göra?

Styrelsens svar har inte det minsta med motionens yrkanden att göra, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
122. Styrelsen ska redovisa om motioner ej tagits med till stämman, Missad motion

Det är styrelsens uppfattning att motioner till HSB Malmö är ställda till stämman, och det är således styrelsens uppfattning att stämman ska ta ställning till alla inkomna motioner.

Av det material som utgör underlag för beslut framgår, då det rör motioner, vem som har skickat in motionen. Vad motionen handlar om utgår styrelsen ifrån att motionären klart och tydligt beskrivit och att fullmäktige kunnat utläsa ur materialet.

Genom den hantering som föregår motionens behandling på föreningsstämman ser styrelsen inte att några motioner ”missas”, ej heller att stadgarna behöver ändras i detta avseende.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #122-2

Missad motion

 1. Har styrelsen felaktigt underlåtit att ta upp en motion måste denna eller dessa motioner behandlas på en extrastämma inom en månad från stämman där motionen skulle ha tagits upp.
  (Detta är i princip är enligt lag, men det skadar inte att ha det på pränt i stadgar.)

  Vad som är viktigt här är att styrelsen ska göra detta utan att motionären ska behöva stämma styrelsen så att HSB Malmös medlemmar därigenom måste betala för styrelsens misstag.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #123A

Frågor till styrelsen

 1. Har HSB Malmös styrelse helt på egen hand besvarat samtliga motioner till denna stämma, och om så ej är fallet; vem i övrigt har bistått med hjälp för vilka motioner?

 2. Vilka har varit involverade i att utreda och besvara motionerna?

Den 14/1 2009 läggs följande text (enl. styrelsebeslut 8/12) ut på HSB Malmös webbplats;
"Motioner till kommande föreningsstämma
Styrelsen beslutade att bilda tre grupper för behandling av de motioner som kan komma in till föreningsstämman den 25 april.
Styrelsen uppmanar också dem som funderar på att motionera att göra det i god tid
".

Här kan man ju undra vad det är som gör att styrelsen inte vill berätta varken vilka det är som ingår i grupperna eller varför indelning skett just i tre grupper.

Det hade också varit intressant att veta hur styrelsen i övrigt planerat att lägga upp arbetet med behandlingen av motionerna.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #123 (f.d. #137)

Styrelsen får ej anlita någon annan att besvara motioner

Det kan tyckas självklart att det är styrelsen som ska besvara motioner, men bl.a. med anledning av att HSB Malmö åtagit sig uppdraget att besvara samtliga motioner för styrelsen i min brf så finns det all anledning att säkra sig mot att HSB Malmös styrelse inte gör likadant och spenderar medlemmarnas pengar på att andra ska besvara motionerna åt HSB Malmös styrelse.

Kompetens att svara på motioner måste finnas inom styrelsen, sedan är det en annan sak att kompetensen att utreda vissa frågor kanske inte finns inom styrelsen.

Motioner visar kvaliteten på styrelsen
De svar som styrelsen ger visar sedan något mycvket värdefullt för medlemmarna. Nämligen kvaliteten på styrelsen.

Detta är också något valberedningen måste hålla mycket noga kontroll över. Dåligt besvarade motioner är det tydligaste tecknet på att ledamöter i styrelsen behöver bytas ut.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska på egen hand och med egna ord, i mesta möjliga mån, besvara motioner ställda till HSB Malmö.

  Detta hindrar inte att styrelsen t.ex. anlitar tjänstemän för att förbereda svaren på motioner. Men stämman måste veta att kompetens finns i styrelsen för att besvara motioner.

  Endast i de fall expertis helt uppenbart behöver anlitas för t.ex. kostnadsberäkningar, speciella utredningar eller liknande kan styrelsen betala för att få hjälp med ta fram vissa uppgifter.

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att styrelsen avgör på vilket sätt vi vill föreslå stämman att besluta om motionerna.
Det är vidare styrelsens uppfattning att styrelsen avgör vilken hjälp som vi anser oss behöva för att kunna ge stämman ett förslag till beslut.


Min kommentar till styrelsens svar:
Det är tråkigt att HSB Malmös styrelse är av denna uppfattning.
Motioner ska, enligt min mening, besvaras med styrelsens åsikter och eventuella kunskaper.

Styrelsen har förmodligen i det mesta av motionerna till årets stämma besvarat motionerna egenhändigt, och därigenom har alla fått en betydligt bättre inblick i hur styrelsen resonerar och vilken kompetens det finns (inte finns) inom styrelsen för HSB Malmö.

Hade det inte varit för dessa motioner och styrelsens svar så hade detta inte framgått lika tydligt.

Svaren på motionerna till årsstämman 2008 talade för sig själv.

Dessutom ska medlemmarna inte behöva betala för att styrelsen inte kan svara på motioner (som dessutom år 2008 var väldigt enkla att besvara). Speciellt med tanke på att HSB Malmös styrelse inte gjorde en enda utredning i en enda fråga för de 200 motionerna.

Styrelsen har inte bemött motionens yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till avslag!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
123. Styrelsen får ej anlita någon annan att besvara motioner, Stadgeändringsförslag - redovisning av kostnader för motionshantering

Styrelsen lämnar förslag till svar och beslut på inkomna motioner.

Det är styrelsens uppfattning att styrelsen avgör på vilket sätt man vill föreslå stämman att besluta om motionerna. Det är vidare styrelsens uppfattning att styrelsen avgör vilken hjälp som styrelsen anser sig behöva för att kunna ge stämman ett förslag till beslut.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #123-2

Stadgeändringsförslag - redovisning av kostnader för motionshantering

 1. Alla ev. kostnader för besvarande och utredningar av motionerna ska särskilt redovisas i årsredovisningen (dvs om extern hjälp anlitats).

 2. Detta läggs snarast till i stadgarna.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #124 (f.d. #138)

Får ej svara på motion att "bevis saknas"

Bakgrund:
I min brf så svarar styrelsen med jämna mellanrum att motionären inte presenterat bevis på det som framförs. Detta naturligtvis utan att fråga motionären, men i stor förhoppning om att inga bevis sedan kommer att presenteras på stämman. Det är bara ett ytterst billigt trick av styrelsen som inte hör hemma i en demokratisk förening.

Detta problem har förvisso aldrig inträffat i HSB Malmös styrelse, mig veterligen, men det skadar inte att säkra sig mot att det någonsin inträffar. Inte minst med tanke på att HSB Malmö ser mellan fingrarna att man beter sig så här i brf:ar, och dessutom själv är involverade i dylika svar.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Motionär ska kontaktas vid tveksamheter
  I svar på motioner får ej nämnas något om att bevis saknas, eller att bevis ej presenterats, att något är en "subjektiv bedömning", eller att styrelsen inte kan kommentera något visst pga att det i motionen inte presenterats bevis i den aktuella frågan, utan att styrelsen först kontaktat motionären och bett denne presentera kompletterande fakta för det som styrelsen anser ofullständigt.

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Se Motion om "#137 Styrelsen får ej anlita någon annan att besvara motioner".
Motivering: Se Motion om "#137 Styrelsen får ej anlita någon annan att besvara motioner".


Min kommentar till styrelsens svar:

I den motion styrelsen refererar till svarar styrelsen;
Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att styrelsen avgör på vilket sätt vi vill föreslå stämman att besluta om motionerna.
Det är vidare styrelsens uppfattning att styrelsen avgör vilken hjälp som vi anser oss behöva för att kunna ge stämman ett förslag till beslut.


Fråga till styrelsen:
Vad har styrelsens svar med motionens yrkanden att göra?

Styrelsens svar har inget med motionens yrkanden att göra, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till avslag baserat på styrelsens märkliga motivering!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
124. Får ej svara på motion att "bevis saknas”

Styrelsen avgör på vilket sätt en motion ska besvaras och vilken rekommendation till beslut den vill lämna till fullmäktige.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #125 (f.d. #133)

Information och tips om hur man ska skriva en motion

Med anledning av att det i princip aldrig skrivs några motioner till fullmäktigestämmorna så får man förmoda att fullmäktigeledamöterna är i det närmaste helt obekanta med detta område och inte känner till hur man ska skriver en motion.

Det är då kanske inte så troligt att övriga medlemmar innehar denna kunskap heller.

De motioner jag skrivit till årsstämman motsvarar vad antalet motioner borde ha legat på under en period av 2-3 år. Men i stället skrivs det inte ens en enda motion i snitt per år!

Om det någonsin ska kunna skapas ett engagemang bland medlemmarna så måste det alltså framställas tips till samtliga medlemmar om hur man skriver en motion.

Jag har tagit fram några viktiga punkter att tänka på, enligt följande rekommendationer.

Beståndsdelarna i motionen är i det optimala fallet;
 1. Rubrik som sammanfattar vad motionen handlar om - kort, informativ och tydlig.
 2. Sammanfattning - kort introduktion av problemet samt rekommendation.
 3. Bakgrund med ev. frågeställningar.
  Beskriv problemet och behov av lösning;
  - Vad är anledningen till att denna motion behöver ställas?
  - Ange vilka bakgrundsfakta som är viktiga i sammanhanget.
  - Beskriv eventuella möjligheter (vad kan uppnås?) och hinder.
 4. Bedömning.
  Föreslå en lösning på frågan och beskriv hur lösningen svarar mot behovet.
 5. Yrkande - Förslag till beslut
  Vad exakt ska beslutas enligt din rekommendation?
  Försök att formulera dig exakt så som du vill att det sedan ska stå i stämmoprotokollet, så att det inte finns någon risk för missförstånd eller feltolkningar av din formulering (extremt viktig punkt).
  Lämna om möjligt förslag på eventuella riktlinjer för genomförandet och ev. alternativa genomföranden.
  Ge om möjligt förslag på alternativa beslut (ifall första alternativet ej går igenom).
 6. Önskemål om hur motionen ska behandlas och generell information.
 7. Avslut med namn/medlemsnummer och datum.
En väl fungerande organisation har en elektroniskt lagrad mall - flexibelt utformad - som kan användas för dem som så önskar, där man direkt i mallen (pdf) fyller i sin text.

Tips vid skrivning av motioner.

 1. Det finns inget regelverk någonstans för hur motioner ska skrivas och formuleras, (vilket delvis är bra eftersom det inte får finnas något som hämmar medlemmar från att författa motioner och det får inte finnas regelverk som kan missbrukas för att inte ta upp motioner på stämmor), men om du vill få igenom din motion - dvs att stämman ska bifalla din motion - så finns det några punkter som är viktiga att tänka på enligt följande.

 2. Om du har flera motioner så numrera dina motioner från 1 och uppåt.

  Placera motioner som mer eller mindre hör ihop tillsammans med varandra.

 3. De motioner du tror lättast går igenom ska komma först.
  Säkra dig genom att i motionerna skriva att styrelsen inte får ändra om ordningen på de motioner du skrivit, utan ditt medgivande till detta.

 4. Börja med att skriva en tydlig rubrik i fetstil på en rad (max två rader) som på bästa möjliga sätt sammanfattar din motion.

 5. Inled sedan med att skriva en bakgrund till din motion, dvs;
  - anledningen till att du skriver motionen
  - problemställningen,
  - vilka fördelar som kan uppnås,
  - konkreta exempel gör det lättare att sätta sig in i motionen,
  - etc.

 6. Skriv frågor i motionen angående det du motionerar om, direkt riktad till styrelsen och/eller till stämman.
  - Frågorna ska vara enkelt uppställda i en punktlista.
  - Frågorna ska vara numrerade.
  - De ska tydligt synas att det är frågor, och
  - Det ska tydligt framgå att du vill ha konkreta svar från styrelsen på dina frågor.

 7. Avsluta motionen med att konkret formulera ditt förslag.

 8. Dela gärna upp ditt förslag i mindre delförslag (detta gör det bl.a. svårare att avslå motionen i sin helhet bara för att det finns en liten del som stämman inte vill godkänna).

 9. Ge alternativa förslag. Om det första förslaget avslås kanske du har ett alternativ som är nästan lika bra, som stämman kanske godkänner i stället.

 10. Vad som är särskilt viktigt är att tänka ett eller ett par steg i förväg.
  Vilka argument kan styrelsen tänkas använda för att motionen ska avslås?
  Förbered dig genom att redan i motionen täcka upp dessa argument med dina tungt vägande motargument.

 11. Det kanske viktigaste av allt;
  För varje motion du skriver, lägg in en tidpunkt (t.ex. "inom tre månader") som motionen ska vara genomförd.
  Kräv också att styrelsen ska redovisa resultatet för alla medlemmar så fort det du motionerar om genomförts (alternativt löpande under processens gång).

  VAR, NÄR, HUR och AV VEM är alltid viktigt i motioner!

 12. Lägg gärna in i motionen att du förutsätter att styrelsen kontaktar dig för att diskutera motionen och skriv att du ser fram emot en kontakt med styrelsen samt att om det finns några frågor om motioner så vill du gärna att styrelsen tar kontakt med dig.

 13. Om motionen är förenad med kostnader kan det vara en fördel att lägga in i motionen att du förutsätter att styrelsen tagit fram ett preliminärt kostnadsförslag redan i sitt svar på din motion (ännu bättre om du dessutom kan göra detta själv).

 14. Ta inte upp olika ämnen i en och samma motion.

 15. Var tydlig! Använd inte färger för att markera texter om du inte med säkerhet vet att styrelsen kommer att skicka ut motionerna i färg (görs normalt aldrig).

  Använd fetstil där så behövs. I undantagsfall använd kursiv stil för kortare texter, normalt endast för citat (kursiv text gör texten mer svårläst).

  Det ska vara "luft" i dokumentet, dvs kortare stycken med mellanrum mellan styckena så blir det lättare att läsa och förstå vad som hör ihop med vad.

 16. Det ska definitivt vara rättstavat (kör en stavningskontroll).

 17. Ju mer kortfattad och konkret du är, desto troligare att motionen går igenom (många tycks tyvärr lida av såväl läsproblem som bristande intresse, och orkar inte läsa många rader text).

  Går det inte att göra motionen kortfattad (drygt en halv A4-sida) så skriv en sammanfattning under rubriken (i fetstil) "Sammanfattning" omedelbart före dina konkreta förslag i motionen till stämman.

 18. Om motionen är lite längre, lägg in korta och tydliga delrubriker för varje stycke i texten.

 19. Låt gärna en eller flera läsa igenom din motion och ge sina synpunkter.

 20. Gå gärna ihop med fler medlemmar om dina motioner.
  Ju fler som står som ansvariga för motionen, desto svårare blir det för styrelsen att föreslå stämman att avslå motionen.

 21. Avsluta med att skriva ditt namn eller medlemsnummer (du bör i brevet/mailet till styrelsen ange alla kontaktvägar till dig, men du behöver inte göra det i motionen. Styrelsen måste kunna nå dig för att ges möjlighet att diskutera motionen.

  Du behöver inte skriva under motionen med din namnteckning eftersom det inte finns något regelverk för detta.

  HSB Malmös styrelse har bara ett par veckor innan deadline för motionerna till årsstämman 2008 gått ut med ett nytt krav om underskrift av motionen.
  Vad HSB Malmös styrelse inte verkar ha förstått är att de flesta lär få svårt att underteckna digitalt inskickade motioner.


 22. Lägg in datum i din motion för när du lämnat in din motion.

 23. Lämna in din motion i tid (ej efter sista datum för inlämnandet av motioner).

 24. En liten finess med motioner som nästan ingen upptäckt är att man med motioner kan få fram sina åsikter till andra medlemmar, även om dessa åsikter inte är direkt kopplade till själva motionen. Utnyttja denna möjlighet !!!
  Du kan i din motion lägga in de åsikter och funderingar som du vill att stämman ska få kännedom om (se exempel 2 nedan). T.ex. att fundera på till nästa stämma.

  OBS! Notera att du kan motionera om precis vad du vill. Det finns inga som helst begränsningar. Men stämman kan bara ta beslut i frågor som är inom stämmans kompetensområde. Vad detta innebär är att stämman t.ex. inte kan ta beslut om att höja akasse-avgiften eller om något som står i strid med lagen. Men allt annat, inom föreningen, går alldeles utmärkt att motionera och besluta om (även om det tyvärr finns mindre vetandes medlemmar och HSB-anställda som hävdar annat).

 25. Även om jag rekommenderar att vara så konkret som möjligt i motionen så kan det i vissa fall vara ett taktiskt smart drag att utelämna viss information i motionen.
  Du tar i stället upp denna information muntligen på själva stämman.

  OBS!
  Du har på stämman alltid full rätt att såväl tala för din motion, som att förklara närmare hur du tänkt dig och att utveckla motionen samt att förändra densamma.

 26. För många motioner kan du lägga till att det snarast (före redovisningsårets slut) ska föras in i stadgarna vad du motionerat om. Därmed fastställs regelverket i stadgarna för framtiden.

 27. Kräv mottagningsbevis, dvs bekräftelse på att motionen mottagits och registrerats.

 28. På stämman;
  Tänk på att om styrelsen vill att en motion inte ska gå igenom så kommer styrelsen att försöka se till så att motionen behandlas så snabbt på stämman att ingen hinner reagera förrän beslutet är klubbat.

  Ett annat vanligt trick är att se till så att motionären inte kan göra sig hörd.
  T.ex. genom att inte ge denne en mikrofon (ett trick som frekvent används av styrelsen i min egen brf).

  Styrelsen kan också ha en grupp "styrelsetrogna" som arbetar för styrelsen med som mål att störa stämman så mycket som möjligt, i stället för att konkret bemöta motionen. Dessa "styrelseslavar" är ett av de största problemen för att lyckas få igenom vettiga motioner. Deras enda mål är att ställa in sig hos styrelsen, och de bryr sig inte ett dugg om vad motionen behandlar elelr vad som är bäst för dem själva.
  Det som mest effektivt stoppar dem är att aldrig låta dem få sista ordet!
  Bemöt varje angrepp från dem (ej aggressivt), och acceptera aldrig om mötesordföranden inte vill låta dig göra detta. Det är din rättighet!

  Var också beredd på att de flesta på en stämma är fega och resonerar enligt devisen; "Bättre sitta ner än att ställa sig upp och falla".
  Dvs de som håller med dig om motionen sitter bara tysta, medan de som är emot din motion är desto ljudligare.
  Då kan det vara bra om man redan före stämman gått ihop med andra för att kunna göra sig hörd.

  Personangrepp är inte helt ovanligt förekommande. Speciellt de "styrelsetrogna" ägnar sig åt denna teknik. Vid varje personangrepp ska du bara omedelbart avbryta den som kränker dig och ropa "Ordningsfråga", varefter du kräver att mötesordföranden styr upp stämman. Det är mötesordförandens skyldighet att göra detta (utan din uppmaning), och sker ej detta kan stämman klandras.

 29. OBS! Även om stämman bifaller din motion så kan det hända att den inte genomförs av styrelsen trots att det är i strid med lagen. Detta t.ex. pga att protokollföraren, som alltid är på styrelsens sida mot medlemmarna, mixtrar med formuleringen i protokollet. Protokollföraren lägger in en luddig formulering i protokollet som kan tolkas fritt, vilket sedan utnyttjas av inte helt ärliga styrelser.
  HSB Malmö utnyttjar sig av denna teknik (som vi kan se från protokollet 2007).
  Det är alltså därför extremt viktigt att du i såväl motion som på stämman särskilt säkrar dig från att detta ska hända.
  Skriv i motionen att formuleringen i protokollet ska överensstämma med motionen fullt ut.
  På stämman kan du sedan särskilt begära att avvikelser från din motion ska föras in i protokollet och att det ska stå att motionen i övrigt antagits i sin helhet.

 30. En annan vanlig teknik från styrelsen för att stoppa motioner från att genomföras är att rekommendera att en utredningsgrupp eller liknande tillsätts för att behandla motionen. I detta läge har du direkt förlorat kontrollen över din motion och stämman tas ifrån sin lagstadgade beslutsrätt (som regel).
  Därför måste du med alla medel se till att ett beslut med anledning av din motion verkligen tas på stämman, om det inte verkligen är befogat med en utredning.
  Stämman måste fatta ett konkret beslut, och ett beslut som verkligen leder till något.

  Om det inte finns någon annan möjlighet, och beslutet blir att någon form av utredningsgrupp tillsätts med anledning av din motion så är följande två punkter av yttersta vikt;
  1. Kräv att det i protokollet ska föras in att på ett bestämt datum (eller inom viss tidsperiod) ska stämman (extrastämma) ta beslut i frågan, efter att utredningen är klar.
  2. Kräv att det ska föras in i protokollet att du (och övriga medlemmar) löpande ska informeras (och vara delaktig) i utredningsarbetet.

  Att styrelsen ska "beakta" det du motionerar om är helt utan värde, och en sådan formulering är oacceptabel.

Ett exempel;

MOTION #1

Organisationsschema för HSB

Bakgrund:
Jag har noterat att det saknas ett organisationsschema för HSB Malmö såväl som för HSB-organisationen i sin helhet (t.o.m. HSB Riksförbund saknar ett korrekt sådant).

Alla andra företag/bolag och större organisationer har ett organisationsschema!

Jag tror att det skulle vara positivt för alla om ett sådant organisationsschema var tillgängligt även för alla medlemmar inom HSB Malmö.

Detta eftersom det då skulle bli lättare att förstå hur organisationen är uppbyggd, och detta kan vara ett litet bidrag för att skapa ett ökat engagemang bland de annars så kraftigt oengagerade medlemmarna.

Frågor till HSB Malmös styrelse:
 1. Vad är skälet till att HSB Malmös styrelse inte har lagt ut ett sådant organisationsschema för länge sedan?

 2. Ser HSB Malmös styrelse någon nackdel med att medlemmarna får reda på hur organisationen är uppbyggd?
Jag önskar att HSB Malmös styrelse ger konkreta och relevanta svar på ovanstående frågor.

Sammanfattning:
[Ingen sammanfattning i detta exempel pga kort motion]

Jag yrkar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska omedelbart lägga ut komplett och dagsaktuellt organisationsschema, åtkomligt för samtliga medlemmar.

 2. Det ska på HSB Malmös webbplats finnas ett organisationsschema för HSB Malmös organisation och ett för hela HSB.

 3. Organisationsscheman ska läggas ut senast två veckor efter årsstämman 2008 (men helst innan denna motion tas upp till behandling).

 4. Dessa organisationsscheman ska löpande och omedelbart uppdateras allteftersom förändringar sker; med antal anställda, med planerade förändringar, etc.

 5. Denna information ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!

 6. Processen med att ta fram dessa organisationscheman redovisas löpande av HSB Malmös styrelse för alla medlemmar via HSB Malmös webbplats till dess att arbetet är fullt ut färdigställt.
Avslutningsvis:
Om HSB Malmös styrelse lägger ut dessa organisationscheman innan årsstämman så kommer detta att effektivisera stämman genom att det blir en motion mindre att ta ställning till, och tiden kan utnyttjas på ett bättre sätt.

Ordningen på de motioner jag skrivit får inte ändras om. Motionerna ska alltså presenteras för stämman i den ordning jag skrivit dem (enligt numrering) och jag vill att styrelsen besvarar varje motion separat, med konkreta och relevanta synpunkter.

Jag förutsätter att styrelsen kontaktar mig för att diskutera varje motion jag skrivit.
Jag ser fram emot en personlig kontakt med styrelsen. Om styrelsen har någon undran om de motioner jag författat så vill jag gärna att styrelsen tar kontakt med mig angående detta.

Om stämman bifaller denna motion (vilket jag förutsätter) så ska formuleringen i stämmoprotokollet överensstämma med motionen fullt ut och eventuella avvikelser från motionen som stämman beslutat om ska särskilt markeras som sådana i stämmoprotokollet, samtidigt som det där står att motionen i övrigt antagits i sin helhet.

Medlem # 12345 2009-01-01

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Ovanstående tips (ev. i ytterliggare bearbetad form) på hur man författar motioner läggs utan fördröjning ut på HSB Malmös webbplats.

 2. Denna information ska läggas ut utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!
 3. Dessa tips tas också upp i HSB Malmös medlemstidning som ett led i att få medlemmar till att engagera sig genom att skriva motioner.

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att hanteringen och författandet av motioner ska ingå som en viktig del i utbildning av enskilda medlemmar.


Min kommentar till styrelsens svar:

Fråga till HSB Malmös styrelse:
Vad betyder detta svar, som inte har det minsta med motionen att göra?

Styrelsen bemöter, med sitt generella svar, inte motionens yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
125. Information och tips om hur man ska skriva en motion

HSB Malmö genomförde under hösten 2008 ett seminarium i syfte att lära ut hur en motion kan skrivas. Utöver detta finns på hemsidan såväl mall till, som exempel på, hur en motion kan se ut.

Styrelsen anser att detta mer än väl är tillfylles och svarar upp till motionärens yrkanden utan att det särskilt behöver beslutas.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #125-2

Tips till alla medlemmar om hur man skriver och får igenom motioner

 1. HSB Malmö ska aktivt verka för att dessa tips, i föregående motion, för hur man skriver motioner sprids - i sin helhet till medlemmarna i HSB Malmös brf:ar (bl.a. via brf-styrelserna, men även på andra sätt).

Risken är tyvärr överhängande att de fullmäktigeledamöter som inte vill ha motioner i sin egen brf kommer att rösta emot denna motion. Därför särskilt viktigt att HSB Malmös styrelse är positivt inställd till denna motion.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #126 (f.d. #28)

Information om vad som gäller för motioner

Bakgrund:
Som medlem i HSB Malmö har jag den självklara rättigheten att lämna in en motion till HSB Malmös årsstämma.

HSB Malmö har tidigare försökt stoppa mig och andra medlemmar (såväl via HSB Malmös stadgar som i protokollfört inledningstal av HSB Malmö) från att argumentera för, försvara, och förtydliga motioner på stämman.

Som man kan se från motionerna till HSB Malmö så svarar HSB Malmö inte alltid i enlighet med regelverket, dvs med vad som egentligen gäller i lagar och stadgar.
Även andra direkta eller indirekta fel förekommer i svaren från HSB Malmö.

I de svar HSB Malmö lämnar på mina motioner i min lokala bostadsrättsförening så är svaren från HSB Malmö ej heller där alltid enligt lagar och regler, men där har jag i alla fall en viss möjlighet att bemöta oriktigheterna i HSB Malmös svar.

Not.
F.d. VD skriver om medlemmarna;
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för hur deras möjlighet att påverka och framföra synpunkter skall stärkas".
Tycker HSB att HSB Malmös unika begränsning i medlemmarnas motionsrätt är att stärka medlemmarnas möjligheter att påverka och framföra synpunkter?

F.d. VD skriver också;
"Det demokratiska arbetssättet skall vara styrande i en bostadsrättsförening".
Men om demokrati inte råder inom HSB-organisationen där HSB bara vill ha en envägskommunikation och inte vill låta medlemmarna komma till tals, hur ska HSB kunna begära att brf:arna ska vara mer demokratiska än HSB-organisationen?


Not. Denna motion behandlade 2008; "Medlem ska ha rätt att försvara motion".

Jag yrkar att stämman beslutar att:
 1. Information om vad som gäller för motioner på webbplats och i medlemstidning
  HSB Malmös styrelse ska informera - konstant på HSB Malmös webbplats och årligen i senaste upplagan före deadline för motioner, i medlemstidningen - om vad som gäller avseende motioner. HSB Malmö understryker där bl.a. att alla medlemmar i HSB Malmö kan motionera och att det går utmärkt att lämna in motionerna via mail, samt all annan information av vikt inom detta område.

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Styrelsen har utsett en projektgrupp som har i uppdrag att ta fram nya stadgar, då dessa behöver en vidare översyn. Frågan om yttranderätt ingår i denna projektgrupps arbete.


Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
126. Information om vad som gäller för motioner

HSB Malmö informerar redan, såväl på hemsida som i medlemstidningen, om motionsrätten. Därutöver finns den inskriven i stadgarna.

Styrelsen ser inte att denna fråga ytterligare förstärks genom beslut.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #127 (f.d. #25)

Konsekvenser om stämmobeslut ej följs av styrelsen

Bakgrund:
Enligt beslut som fullmäktigesammanträdet tog på årsstämman 2007 så skulle samtliga medlemmar inom HSB Malmö informeras om den enskilda medlemmens motionsrätt. Detta skulle göras senast en månad före sista datumet för inlämnande av motioner antingen via avgiftsavierna för kvartal 1, via media, eller både och.

Det måste annonseras såväl i media som komma i samband med utskick av avier för årsavgift samt skrivas tydligt på HSB Malmös webbplats, om informationen ska komma alla till del, och informationen ska vara tydlig nog.

Frågor till HSB Malmös styrelse:
 1. Exakt hur kommer HSB Malmös styrelse fortsättningsvis att informera SAMTLIGA medlemmar (enl. löfte i svar på motion på HSB Malmös årsstämma) om att alla medlemmar i HSB Malmö har motionsrätt till HSB Malmös årsstämma?

 2. När kommer detta att ske nästa gång? Årligen?

 3. HSB Malmös styrelse måste vara lika medveten som jag om att ifall information gick ut tillsammans med avisering av avgifterna för kvartal 1 så skulle inte alla medlemmar nås (bara de med förvaltning inom HSB). Men trots detta så hade resultatet blivit avsevärt bättre om så hade skett. Vad har HSB Malmös styrelse för konkret förklaring till att styrelsen underlät att göra detta?

 4. Vad var skälet till att HSB Malmös styrelse valde att lägga ut informationen på en undanskymd plats i tidningen, med endast kortfattad information (utan försök att ens motivera medlemmar såväl som fullmäktigeledamöter att verkligen skriva motioner)?

 5. Vad var skälet till att HSB Malmös styrelse väntade till den 6:e januari med att lägga ut den information som skulle ha gått ut senast i december 2007?
  Vems ansvar var detta?

 6. Varför dröjde HSB Malmös styrelse till och med till ännu senare innan styrelsen informerade på HSB Malmös webbplats om enskild medlems motionsrätt?

 7. Vad är skälet till att HSB Malmös styrelse inte gav en förklaring till att informationen gick ut så sent?
  Vad var förklaringen till detta? Var det ett misstag, eller var det planerat av styrelsen att vänta till den 6:e januari, då minsta möjliga antal medlemmar skulle läsa detta, med att lägga ut informationen i media?
  Tycker inte styrelsen att styrelsen åtminstone borde bett om ursäkt?

 8. Vad är skälet till att styrelsen valde att inte senarelägga deadline för inlämning av motioner när HSB Malmö kritiserades över sitt beteende (men även bortsett från kritiken!)?
Not.
F.d. VD skriver;
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för inte minst hur vi vill att medlemmarna ska få relevant information".


OBS!!!
Ovanstående frågor ställdes till HSB Malmös styrelse 2007-08-22.
Men t.o.m. trots min påminnelse då så struntade styrelsen i att följa stämmobeslutet.
Den 31/1 är sista dagen för inlämnande av motioner men först den 6:e januari 2008 så gick HSB Malmö ut med ett litet meddelande i SDS och Skånska Dagbladet.
Utdrag från det justerade stämmoprotokollet 2007-04-26;

34. Motion nr 2, från Brf Misteln, Almen och Dadeln angående motionsrätt

Ordföranden lämnar ordet till styrelsens ordförande Alf Gustavsson som anför att styrelsen i likhet med motionärerna ser positivt på denna medlemmarnas möjlighet.
Medlemmarnas motionsrätt kan informeras genom dagspress och/eller i samband med avisering av avgiftsavisering och medlemsavgifter i kvartal 1.

Beslut: Fullmäktigesammanträdet beslutar att tillstyrka motionärernas begäran såtillvida att information skall ske genom dagspress och/eller i samband med avisering av månadsavgifter och medlemsavgifter i kvartal ett.

Avgiftsavierna för kvartal 1 skickades ut, men ingen information om enskild medlems motionsrätt till HSB Malmös årsstämma fanns med där. Inte ett ord har nämnts om detta på HSB Malmös webbplats före den 6 januari 2008 (dessutom borde denna information komma i samband med något som kan engagera medlemmarna att skriva en motion).

HSB Malmös styrelse begår ett lagbrott som inte följer stämmans beslut, men trots detta är det ingen som ens reagerar på lagbrott.

Är det så att det enda sättet att få HSB Malmös styrelse att följa lagar och regelverk är att dra styrelsen inför rätta i varje fråga? Styrelsen svarar ju inte ens på frågor!

Det finns inga ursäkter för detta nonchalanta beteende av HSB Malmös styrelse mot medlemmar och regelverket.

Revisorerna ska kontrollera att stämmobeslut följs. Varför har de inte reagerat?

Är man inte helt tappad bakom en vagn så begriper man att om det går att bryta mot något så fundamentalt som att stämmobeslut ska följas så faller hela systemet ihop som ett korthus. Bostadsorganisationen ska vara ett föredöme för bostadsrättsföreningarna genom att visa hur det ska fungera i en styrelse. Denna styrelse gör det motsatta. HSB Malmös styrelse visar gång på gång hur det definitivt inte får gå till i en styrelse. Är det då konstigt att det finns så många dåliga brf-styrelser?

Att styrelsen inte ens gått ut med den minsta information om enskilda medlemmars motionsrätt på HSB Malmös webbplats visar tydligt att detta är något som HSB Malmö i det längsta vill undanhålla medlemmarna. Vad tror du anledningen är till detta?

HSB Malmös styrelse har inte ens gått ut med en påminnelse på HSB Malmös webbplats om att sista datum för inlämnande av motioner är den 31/1. Det har tidigare i princip inte skrivits några motioner och så vill HSB Malmös styrelse att det ska fortsätta att vara. Det ska helt enkelt inte förekomma demokrati inom HSB.

HSB Malmös styrelse har inte ens efter att de uppmärksammats om sitt gravt allvarliga misstag (eller om det var medvetet) gått ut med en ursäkt på HSB Malmös webbplats. Inte ens en förklaring till varför de struntat i att följa stämmobeslutet. Skandal!

I min egen brf struntar styrelsen i att följa stämmobeslut. De ser att det inte får några konsekvenser och de lär sig av HSB Malmös styrelse.


Det är beklämmande att alla fullmäktigeledamöter bara stillatigande låter HSB Malmös styrelse begå så allvarliga fel som begicks på årsstämman 2007. Ännu värre blir det när dessa fullmäktigeledamöter sedan låter en enda förening ensam sköta talan för 42.000 medlemmar när det i stället borde ha varit en hundraprocentig uppslutning bland fullmäktigeledamöterna för Brf Misteln när de klandrar den så uppenbart felaktigt genomförda stämman och det så genomgående felaktiga protokollet från årsstämman.

Fullmäktigeledamöterna slår nu nytt bottenrekord när de inte reagerar när styrelsen ej följer stämmobeslut.

Dessutom;
En styrelse som väljer att gå i svaromål i domstol i stället för att rätta upp de fel som begåtts (och som styrelsen pga den överväldigande bevisningen t.o.m. i vissa delar tvingats erkänna vara felaktiga) torde ha förbrukat hela sitt förtroendekapital bara genom detta. Med råge! Denna styrelse har visat vad den går för, och det är verkligen inget som imponerar.

Detta är sannerligen inte en styrelse som värnar om medlemmarna eller som ser till medlemmarnas bästa. De tycks bara se till sitt eget personliga bästa.

HSB MALMÖS STYRELSE HEMLIGHÅLLER VIKTIG INFORMATION
Det har nu dessutom bevisats att HSB Malmös styrelse vägrat (innan klander av stämma lämnats in) att föra en dialog om de fel som begåtts. Det fanns ingen annan möjlighet än att klandra stämman. HSB Malmös styrelse tvingade själva fram detta.

Efter att klandret lämnats in så hade HSB Malmös styrelse ingen lösning att erbjuda för att slippa gå igenom rättsprocessen (om HSB Malmö hävdar att de gjort någon ansträngning i detta avseende så kan jag utlova att det är en ren och skär lögn, och dessutom en lögn som kan bevisas som en sådan).

Det hela blir inte precis bättre av att HSB Malmös styrelse och VD med rena maffiametoder försökt skrämma brf Misteln att dra tillbaka sitt klander av de fel begicks på årsstämman. Med direkta eller indirekta hot som att "slå benen av dem längs med fotknölarna" och att HSB Malmö har resurser som alla medlemmarnas pengar att förbruka till styrelsens stöd.

Det är skrämmande att det bara är en förening av 250 som står på medlemmarnas och rättvisans sida.


Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Styrelsen ska följa lagen som säger att styrelsen måste följa besluten från det högsta beslutande organet
  Det förs in i stadgarna konkreta konsekvenser för styrelsen i de fall styrelsen ej följer stämmobeslut, vilket styrelsen måste göra enligt lagen.

  Ett utskott tillsätts som utreds hur detta ska formuleras.

 2. HSB Malmös styrelse svarar på alla i motionen ställda frågor.


Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att det stämmobeslut som motionären refererar till har följts, och att medlemmar har informerats i enlighet med detta beslut.
Styrelsen har utsett en projektgrupp som har i uppdrag att ta fram nya stadgar, då dessa behöver en vidare översyn. Frågan om ändring av stadgarna ingår i denna projektgrupps arbete.


Min kommentar till styrelsens svar:
Styrelsen vill ge sken av att styrelsen följt det aktuella stämmobeslutet.
Notera hur styrelsen undviker att svara på frågorna som jag ställt till styrelsen i motionen.

Notera också hur styrelsen kopierar samma texter från motion till motion.

Styrelsen ska på stämman besvara ställda frågor, vilket stämman måste kräva.

Det ska bli spännande att läsa HSB Malmös styrelses svar på frågorna i denna motion. Speciellt eftersom det historiskt i princip aldrig (i alla fall inte offentligt) inträffat att HSB Malmös styrelse bett om ursäkt för de fel och misstag som styrelsen begått.
Kommer det att ske denna gång eller kommer vi som vanligt överösas med icke relevanta bortförklaringar?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
127. Konsekvenser om stämmobeslut ej följs av styrelsen

Styrelsen följer det regelverk som gäller för uppdraget. För kontroll av detta finns föreningens revisorer, och stämman fattar ytterst beslut om ansvarsfrihet.

Styrelsen kan inte se att tillsättande av ett utskott ytterligare förtydligar, eller på annat sätt svarar på, frågor. Frågor som redan är besvarade muntligt i möte eller genom skriftlig korrespondens.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
Index, motioner 2009, #1-208
Motioner del 2, #1-17
Motioner del 3, #18-26
Motioner del 4, #27-28
Motioner del 5, #29-37
Motioner del 6, #38-48
Motioner del 7, #49-55
Motioner del 8, #56-64
Motioner del 9, #65-67
Motioner del 10, #68-77
Motioner del 11, #78-90
Motioner del 12, #91-99
Motioner del 13, #100-111
Motioner del 15, #128-140
Motioner del 16, #141-142
Motioner del 17, #143-155
Motioner del 18, #156-161
Motioner del 19, #162-171
Motioner del 20, #172-178
Motioner del 21, #179-188
Motioner del 22, #189
Motioner del 23, #190
Motioner del 24, #191-193
Motioner del 19, #194-200
Motioner del 19, #201-203
Motioner del 27, #204
Motioner del 28, #205
Motioner del 29, #206-208


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)