Urkundsförfalskning av HSB Malmös styrelse?

HSB Malmös styrelse vägrar att låta medlemmarna få se den korrekta och fullständiga röstlängden till stämmoprotokoll för årsstämman 2007.Min mailkonversation med HSB Malmö.
Sent : Tuesday, May 29, 2007
To : epost@malmo.hsb.se
Subject : Stämmoprotokoll

Jag önskar att ni mailar mig HSB Malmös stämmoprotokoll .

I annat fall så hoppas jag att det går bra att jag i morgon eftermiddag kommer över till er för att ta del av stämmoprotokollet från den senaste årsstämman.

From : Bengt Skånhamre
Sent : Tuesday, May 29, 2007
Subject : Re: Protokoll, valberedning, demokratiråd

Jag har skickat dina frågor vidare och återkommer så snart jag har fått svar.

Du skriver:
Hej Bengt,
kommer protokollet från HSB:s årsstämma att läggas ut på nätet (jag ser att andra HSB-föreningar redan gör så)? Eller måste det göras mer komplicerat genom att jag måste ta mig till Turning Torso? Som du säkert förstår så kommer jag att lägga ut stämmoprotokollet på nätet, men jag tror det gagnar HSB Malmö mer om HSB Malmö visar lite öppenhet och själv lägger ut protokollet. Inte sant?
Sent : Tuesday, May 29, 2007
To : Bengt Skånhamre

Men har jag inte fått tillgång till stämmoprotokollet under morgondagen så behöver du inte fundera på denna punkt, för då fixar jag denna bit själv.
From : Bengt Skånhamre
Sent : Tuesday, May 29, 2007

Ok, då skall jag läsa... ;)

Flera är i Stockholm på riksförbundets stämma så vänta till torsdag om det gäller fråga efter protokollet. Jag vet inte hur många som kommer hem imorgon. Enligt schema skall Gun-Britt Mårtensson avtackas imorgon.
Sent : Thursday, May 31, 2007
To : Bengt Skånhamre

Undrar hur det går med stämmoprotokollet?
Måste jag ta mig till Turning Torso idag, eller lägger ni ut protokollet själva på nätet?

Sent : Friday, June 1, 2007
To : Bengt Skånhamre

Bengt, jag väntade snällt till torsdag angående protokollfrågan för att du bad mig om detta.
Jag förväntade att i gengäld att få ett svar på hur det skulle bli, om HSB lägger ut stämmoprotokollet på nätet i enlighet med koderna för HSB, och får pluspoäng för detta, eller om jag måste lägga ut stämmoprotokollet på min sajt, och HSB därav får negativ publicitet.


Men nu är det fredag, och inte ett ljud i någon fråga som jag ställt. Det är illa nog att HSB Malmös styrelse beter sig extremt illa och sedan bara låtsas som det regnar !

Alltså kommer jag att själv lägga ut stämmoprotokollet i morgon.

Sent : Friday, June 1, 2007
To : epost@malmo.hsb.se
Subject : Stämmoprotokoll

Jag vill bara informera om att jag under fredag den 1:e juni kommer till HSB för att ta del av HSB Malmös stämmoprotokoll. Jag förutsätter att protokollen finns tillgängliga då.
From : Maria Josefsson
Sent : Friday, June 1, 2007
Ämne: Protokoll!

Ni ska ta kontakt med Bengt Skånhamre för att få läsa protokollen. Ni når honom på tele 040 35 78 52 eller mail: bengt.skanhamre@malmo.hsb.se
Skickat: den 1 juni 2007
Till: Maria Josefsson

Tack för infon Maria,
men jag kommer om en liten stund för att ta del av protokollen.

From : Maria Josefsson
Sent : Friday, June 1, 2007

Ok, har precis pratat med Bengt, han lämnar huset kl 1500. Fråga efter honom receptionen på Turning Torso!
Sent : Friday, June 1, 2007
To : Bengt Skånhamre

Var står det i stadgarna att jag måste ta kontakt med dig för att få läsa dessa offentliga protokoll?

----- Original Message -----
From: Maria Josefsson
Sent: Friday, June 01, 2007
Subject: Protokoll!

Hej!
Ni ska ta kontakt med Bengt Skånhamre för att få läsa protokollen. Ni når honom på tele 040 35 78 52 eller mail: bengt.skanhamre@malmo.hsb.se

From : Bengt Skånhamre
Sent : Friday, June 1, 2007

Det står ingenstans, men protokollet hålls tillgängliga för den som önskar läsa det och då vår koordinator i styrelsen är upptagen idag har jag sagt att jag kan ta emot dig när du kommer. Vi kan bestämma en idag före kl 15 eller när som helst på måndag.
Sent : Friday, June 1, 2007
To : alf.gustavsson, maj-britt.thulin@malmo.hsb.se, maria.bengtsson@malmo.hsb.se, anders.lundberg@malmo.hsb.se, olle.strand@malmo.hsb.se, henric.lellky, giovanna.brankovic, daniel.ljung
CC : Bengt Skånhamre, Lars Danielsson
Subject : Stämmprotokoll från HSB:s årsmöte 2007

Till styrelsen för HSB Malmö, 2007-06-01

Jag har idag besökt Bengt Skånhamre i Turning Torso för att utnyttja min lagstadgade rättighet att läsa stämmoprotokollen från HSB Malmös årsstämma 2007.

Jag fick emellertid inte protokollen kopierade till mig, och när jag själv skulle kopiera dessa protokoll så förbjöd Bengt Skånhamre mig från att göra detta.

Detta trots att absolut inga lagar eller stadgar förbjuder medlemmar från att kopiera de lagstadgat öppna stämmoprotokollen. Med andra ord så är detta något som HSB Malmö på eget bevåg tagit beslut om, utanför gällande lagar och stadgar.

Bengt Skånhamre sa att jag fick ta upp detta med styrelsen. Jag förklarade då att styrelsen vägrar svara på frågor från medlemmar. Bengt Skånhamre påstod att han inte kände till detta, men vi (styrelsen och jag) vet naturligtvis bättre (styrelsen vägrar t.o.m. att bekräfta mottagande av skrivelser). Så därför skickar jag denna gång mina frågor till styrelsen, med kopia till Bengt och Lars Danielsson.

Fråga 1.
Bengt Skånhamre påstår sig inte ha mandat av styrelsen att låta mig kopiera av stämmoprotokollet. Bengt kunde i övrigt inte svara på min fråga om vad skälet skulle kunna vara till att jag kan skriva av hela protokollet och sedan lägga ut det på nätet, men jag får inte använda någon annan utrustning än penna och papper för att inhämta uppgifterna i stämmoprotokollet.
Bengt ville inte svara på min fråga om styrelsen uttryckligen förbjudit tjänstemännen att låta medlemmar (eller bara mig) kopiera stämmoprotokoll, så därför ställer jag denna fråga till styrelsen, har styrelsen förbjudit tjänstemännen från att göra detta?

Fråga 2.
Är styrelsen medveten om att det inte finns något i lag eller stadgar som hindrar medlemmar från att kopiera stämmoprotokoll (i de fall styrelsen vägrar att göra denna självklara sak)?

Fråga 3.
Hur stämmer HSB:s agerande här överens med HSB:s nya koder som antogs på förbundsstämman den 28 maj;
Grundregeln är att stor öppenhet gäller för verksamhet inom HSB. Om styrelsen undanhåller medlemmar från information ska det särskilt motiveras och dokumenteras.”,
när HSB försöker göra det så komplicerat som möjligt för medlemmarna att ta del av de lagstadgat öppna stämmoprotokollen?
Har HSB Malmö för avsikt att inte följa det nya regelverket?

Fråga 4.
Bengt Skånhamre säger att han inte fått svar från styrelsen (tydligen får tjänstemännen lika lite svar från styrelsen som medlemmarna) på min fråga om det är ok att göra som andra HSB-regionföreningar och lägga ut stämmoprotokollen på nätet.
Stämmer detta?

Fråga 5.
Har styrelsen för avsikt att göra som andra HSB regionföreningar och lägga ut stämmoprotokollen på Internet?
I så fall exakt när?

Fråga 6.
Om styrelsen vägrar att vara öppen med stämmoprotokollen, vad har styrelsen för skäl till detta?

Fråga 7.
Vad avser styrelsen att göra åt den olagligt genomförda årsstämman 2007 för HSB Malmö, som bekräftas av protokollförare Bengt Skånhamres stämmoprotokoll?

Tacksam för bekräftelse från alla på HSB Malmö om att detta mail tagits emot.Sent : Saturday, June 2, 2007
To : Bengt Skånhamre
CC : alf.gustavsson, maj-britt.thulin@malmo.hsb.se, maria.bengtsson, anders.lundberg@malmo.hsb.se, olle.strand@malmo.hsb.se, henric.lellky, giovanna.brankovic, daniel.ljung, Lars Danielsson
Subject : Stämmoprotokoll

Till: Bengt Skånhamre, 2007-06-02
Kopia: Styrelse och VD

Bengt,
igår, fredagen den 1:e juni, kl. 15.00 ff, så stoppade du mig från att se stämmoprotokollet.

Jag fick i strid mot lagen endast se av dig utvalda delar av stämmoprotokollet, och inte t.ex. röstlängden
, etc. Att resten av protokollet fanns på en annan våning i Turning Torso kan jag inte se som ett godtagbart skäl för att jag då inte skulle kunna få se hela protokollet.

Minst två gånger frågade jag dig om du kunde kopiera handlingarna till mig. Du svarade ett bestämt nej bägge gångerna, utan att vilja motivera dig.

När jag sedan säger att då får jag väl fixa detta själv och plockar upp min kamera för att fotografera av handlingarna så talar du om för mig på ett inte särskilt trevligt sätt att det är förbjudet, och du tillkallar i detta sammanhang hjälp, i form av inköparen, Benny, samt rafsar åt dig protokollet.

Flera gånger frågade jag dig rakt ut vad skälet var till att du vägrade kopiera handlingarna och att jag inte tilläts att själv kopiera stämmoprotokollet.

Varje gång svarade du bara med att du inte hade ”mandat” för detta.

Jag frågade dig gång på gång om styrelsen förbjudit dig att låta mig kopiera handlingarna, men även denna fråga vägrade du varje gång att besvara.

När jag sa att ni tjänstemän väl inte behöver mandat i varje enskild fråga, så fick jag svaret från dig och Benny att det var så. Även om det gällde så triviala saker som om ni fick hänga era ytterkläder på hängaren i hallen och om ni skulle införskaffa en ny penna.

Jag förstår att du bara är en bricka i spelet, och att du sitter i knät på styrelsen, men du har inte varit ärlig och uppriktig mot mig. Det kan du vara oavsett om styrelsen satt munkavle på dig och vilka direktiv som styrelsen än har gett dig. Jag accepterar inte att man ljuger för mig.

Du måste som tjänsteman på HSB, och inför medlemmarna, ta ansvar för dina egna handlingar, oavsett vad styrelsen talar om för dig vad du får göra.

Lurad
Bengt, du lurade mig i veckan. Jag mailade dig med bl.a. en förfrågan om ifall HSB Malmö tänkte lägga ut stämmoprotokollet på nätet så som vissa andra HSB-regioner gör med sina stämmoprotokoll, eller om HSB nödvändigtvis måste göra det krångligt för mig (och i förlängningen sig själv) så att jag måste ta mig till Turning Torso för att skriva av protokollet för att sedan lägga ut det på nätet.

När jag talade om för dig att jag tänkte komma och ta del av stämmoprotokollen så bad du mig vänta ännu en dag. Jag väntade… och väntade… och väntade, men inget svar fick jag från dig. Du besvarade inte mina mail längre. Till slut blev jag rent ut sagt förbannad och skrev till kundtjänst på HSB att jag tänkte komma till HSB för att ta del av protokollen.

Jag får då svar (för första gången från kundtjänst) från Maria Josefsson att jag måste ta kontakt med dig för att få läsa protokollen (”Ni ska ta kontakt med Bengt Skånhamre för att få läsa protokollen.”).

Du mejlar till mig precis när jag är på väg ut att jag kan komma till HSB, men då måste jag komma senast 15.00. När jag sedan kommer till Turning Torso så blir jag inte insläppt, utan måste passa på att gå in när en annan boende går ut. Du sa att du tidigare hört att det varit något problem med ”knappen”. Men det känns onekligen som att HSB nu placerat sig i ett fort där det ska vara så svårt som möjligt för vanliga medlemmar att komma i kontakt med tjänstemän och styrelse. Vi medlemmar har fått betala dyrt för HSB Malmös nya högkvarter.

Det ska hela tiden vara på HSB:s villkor, och medlemmarna ska bara rätta in sig efter detta.

Varför säger ni inte att medlemmarna måste skicka en skriftlig dag- och undertecknad begäran om att läsa stämmoprotokollet till VD, som sedan ska behandlas av styrelsen vid nästa styrelsesammanträde, och sedan är stämmoprotokollen tillgängliga en gång om året, mellan kl. 15.00 och 15.30 den 24 december? Det är ju ändå ungefär så det fungerar idag.

Felaktigt genomförd stämma
Jag vet inte om du är särskilt insatt i den juridiska biten för bostadsrätter och medlemmar, men själv kan jag ju i alla fall en liten, liten del inom detta område (men den lilla del jag kan, kan jag åtminstone rätt bra). Tillräckligt mycket för att enkelt och snabbt kunna se att HSB:s årsstämma inte genomförts i enlighet med lagar och stadgar (vilket jag tidigare upplyst dig om och detaljerat förklarat anledningen till).

En mer sluten organisation än HSB Malmö får man nog leta väldigt, väldigt länge efter att hitta, men frågan är hur utbrett det är inom HSB att i samband med stämmor bryta mot regelverket.

Om det är detta som HSB är så rädd för att jag skulle få mer information om via stämmoprotokollet som du skrivit vet jag inte, men HSB Malmö måste vid det här laget inse att jag inte ger mig så lätt, och att jag kommer att utnyttja lagen för att mina rättigheter som medlem i HSB ska uppfyllas.

Styrelsen har inte besvarat min fråga vad styrelsen avser att göra åt den felaktigt genomförda årsstämman för HSB Malmö
.

Lagen är på min sida
Eftersom jag har lagen på min sida så kommer HSB aldrig att kunna stoppa mig från att läsa protokollet. Ni kan bara förhala det, så som ni gör idag. Det är dock skrämmande att HSB utnyttjar att det inte står i klartext i lagen att en medlem kan kopiera de offentliga stämmoprotokollen.

Det känns så onödigt om denna fråga måste avgöras på rättslig väg, när HSB så enkelt hade kunnat lösa denna lilla bit. Speciellt med tanke på att HSB ändå inte har något som helst att vinna på att göra det så svårt som möjligt för mig (och andra medlemmar) att ta del av de offentliga protokollen.

Bengt, när jag tog upp det här med att om HSB inte följer lagen så kommer jag att tvingas gå till domstol för att få HSB att följa lagen så fnyste du åt mig och föraktfullt frågade vad jag skulle kräva. Ett dylikt beteende är inte vad jag förväntar mig från en informationschef på HSB.

Varför måste precis varje fråga göras så komplicerad?
Varför måste HSB bråka i precis varje liten fråga? Det tycks inte finnas en enda liten sak där HSB bara kan säga; ”Okey, men visst fixar vi det”. Har det någonsin hänt, överhuvudtaget?

Med detta i åtanke, är det så konstigt att en så stor del av medlemmarna uppfattar HSB som en extremt odemokratisk organisation?

Om HSB Malmö bara besvarade frågor från medlemmarna...
Om HSB Malmö lagt ner lika mycket tid på att besvara frågor från medlemmarna som HSB Malmö lägger ner på att inte besvara frågor så törs jag garantera att HSB-organisationen hade fungerat mycket, mycket bättre, och ni hade sparat oerhört stor mängd tid.

Jag förstår idag att det säkert stämmer som Alf Gustavsson sa i sitt inledningstal inför stämman att ni lagt ner mer än 200 timmar på att inte besvara de enkla frågorna från brf Misteln.

Stämmoprotokollet för 2007
Om stämmoprotokollet för HSB Malmös årsstämma 2007 inte lagts ut på nätet till på måndag så gäller följande;

På måndag den 4:e juni mellan klockan 18.00 och 21.00 vill jag (m.fl) ha tillgång till stämmoprotokollet från HSB Malmös årsstämma 2007. Hoppas det går bra.

Denna gång vill jag ha hela stämmoprotokollet, inte bara av dig utvalda delar.

Det är nu helt upp till HSB om HSB vill att denna fråga ska avgöras i domstol eller om HSB vill göra det enkelt för sig. Det finns två alternativ för HSB, den enkla eller den svåra vägen.

Jag förstår att HSB är rädd för vad som ska avslöjas om stämmoprotokollet läggs ut på nätet, men vilken väg HSB än väljer så kommer resultatet bli att stämmoprotokollet i sin helhet läggs ut på nätet så att alla HSB-medlemmar kan se vilka olagligheter som begåtts av HSB.

Stämmoprotokollen 3-5 år tillbaka
I ett senare skede kommer jag att begära stämmoprotokollen för de senaste 3-5 åren. Om ni har några invändningar mot detta så är jag tacksam om jag får höra dem redan nu.

Tacksam för bekräftelse från alla på HSB att detta mail tagits emot, så att jag vet att det kommit fram (ännu så länge har endast ett av mina mail bekräftats, och då endast av Lars Danielsson, utan svar).From : Bengt Skånhamre
Sent : Saturday, June 2, 2007
CC : alf.gustavsson, maj-britt.thulin@malmo.hsb.se, maria.bengtsson, anders.lundberg@malmo.hsb.se, olle.strand@malmo.hsb.se, henric.lellky, giovanna.brankovic, daniel.ljung, Lars Danielsson
Subject : Re: Stämmoprotokoll

Härmed bekräfta jag att jag har fått ditt mail.

Du skriver:
Till: Bengt Skånhamre, 2007-06-02
Kopia: Styrelse och VD
Bengt,
igår, fredagen den 1:e juni, kl. 15.00 ff, så stoppade du mig från att se stämmoprotokollet...


From : Bengt Skånhamre
Sent : Monday, June 4, 2007
Subject : Stämmoprotokoll

HSB Malmös styrelse har beslutat att protkollet från fullmäktigesammanträdet den 26 april skall hållas tillgängligt på hemsidan. Protokollet kommer att läggas upp på hemsidan under eftermiddagen idag måndagen den 4 juni.


From : Bengt Skånhamre
Sent : Monday, June 4, 2007

Då stämmoprotokollet nu ligger på nätet utgår jag ifrån att något personligt möte på HSB Malmö ikväll inte blir av. Skulle du ändå vilja ha ett personligt sammanträffande med anledning av att få ta del av stämmoprotokoll får jag be dig ta förnyad kontakt. Jag vill dessutom tillägga att vi inte ha möjlighet att hålla protokollet tillgängligt på andra tider än då vi har öppet.


Till: Bengt Skånhamre
Datum: 5 juni 2007

Jag vill gärna ha bekräftat av dig att det går bra att jag tar del av röstlängden på fredag mellan 15.00 och 18.00 (ev. med fortsättning på lördag kl. 10-14), om röstlängden inte antingen mailats till mig (då är det inte en fråga om PUL längre) eller röstlängden lagts ut på nätet.

Vill också upplysa att styrelsen inte svarat på eller ens bekräftat heller den senaste skrivelsen till styrelsen daterad 2007-06-01, där du (och Lars Danielsson) fick en kopia. Så du kan nu inte längre hävda att du är omedveten om att styrelsen ignorerar skrivelser och frågor från medlemmarna.Till: bengt.skanhamre@malmo.hsb.se
Datum: 7 juni 2007

Jag fick inget svar från dig varken på min fråga om vad HSB kommer att göra åt den felaktigt utförda stämman eller mina frågor enligt tidigare mail .

Är det grönt att jag m.fl. kommer upp till Turning Torso i morgon 15.00-18.00 med ev. fortsättning på lördag 10-14 för att gå igenom hela röstlängden?

Eller kommer ni att lägga ut röstlängden senast i morgon (före 15.00) alternativt maila mig röstlängden?From : Bengt Skånhamre
Sent : Friday, June 8, 2007

Du kan komma till HSB Turning Torso idag och få läsa röstlängden kl 15.00-16.30. Efter kl 16.30 är kontoret stängt. Det är stängt imorgon också, men det går bra att återkomma på måndag kl 11.00-13.30 eller på onsdag kl 10.00-12.00 för att fortsätta att läsa om du inte blir klar.

Jag uppskattar om du bekräftar vem som kommer förutom du själv. Anmälan sker i receptionen här på HSB Turning Torso.Fortfarande har jag inte fått se den riktiga röstlängden från HSB Malmös årsstämma.
Den falska version som HSB Malmö satt ihop som jag fått se är fortfarande den som gäller.
Att förfalska en röstlängd är ett skolexempel på urkundsförfalskning!

HSB Malmö tycks inte ha några hämningar när det gäller att bryta mot lagar och stadgar.
Klicka här för att läsa om mitt nästa försök att få HSB Malmö till att följa lagen.

Se även;
HSB bryter flagrant mot lagen (igen) för att försöka rädda sitt eget skinn !!! (2012)
Fakta om Turning Torso, HSB Malmö

"Ekonomin i Turning Torso är en företagshemlighet, jämförbar med receptet på Coca-Cola" (2006)

Försäljning av Turning Torso och Turning Torso Gallery! (2008) - Motion

Försäljning av Turning Torso och Turning Torso Gallery! (2012) - Motion

Information om när Turning Torso kan börja gå med vinst (2012) - Motion

Information om Turning Torso (2012) - Motion

Kompletta kalkyler över TT (2012) - Motion

Försäljning Turning Torso och Turning Torso Gallery - En medlemsfråga (2009) - Motion

Den ekonomiska verkligheten i Turning Torso (2010)

HSB Malmö riskerar ännu stor skattesmäll pga Turning Torso - Skånskan.se (2011)

När kostnaderna för Turning Torso skenade... (2011)

Sålde tolv fastigheter för att rädda Turning Torso, skattesmäll (2010)

Nya budet på Torson - över två miljarder (2008) - Kvp

HSB kan sälja Turning Torso - Skånskan.se (2010)

Sanningen om försäljning av Turning Torso (2008)

HSB-medlemmar får betala dyrt för att se sin egendom, Turning Torso (2008)

Hel våning outhyrd i Turning Torso (2011)

BRF bildad i Turning Torso, Malmö (2009)

HSB Turning Torso får ny färg (2009)

Turning Torso läcker - Sydsvenskan (2010)

Turning Torso tål inte regn (2010)

Elfel slog ut hela Turning Torso - Expressen (2011)

Leka med LEGO (Turning Torso). Senaste infallet från seriösa HSB Malmö (2011)

Turning Torso som pepparkaka (2010)

HSB Malmös Underverk... Turning Torso, Malmö? (2008)

HSB Malmös hemsida... om Turning Torso (2011)

HSB Malmös prioritering på sin hemsida, Turning Torso (2009)

Turning Torso istället för nytt torg - Sydsvenskan (2009)

Turning Torso, ett skrytbygge tills de fick se räkningen (2009)


Allt om hur HSB lurade av medlemmarna 50 miljoner kronor

Pengar ger förtur till HSB-lägenheter (2011)

Vad händer i Turning Torso?Forum för alla i bostadsrätt Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Forum för alla i bostadsrättSenaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)

FAKTABANKEN - FORUM FÖR ALLA I BOSTADSRÄTT
Störningar i BRF A 01
Avgifter i BRF A 02
Underhåll bostadsrätt, Ansvarsfördelning, Förändring av lägenhet A 03
El, Värme och Vatten i BRF A 04
Balkong och Uteplats, Utemiljö, Parkering & Garage i BRF A 05
Styrelse, Styrelsemöte, Protokoll, Tystnadsplikt, Dagordning A 06
Bostadsorganisation - Förvaltare A 07
Likhetsprincipen - Likabehandlingsprincipen A 08
Jäv A 09
Särskild granskning, Medrevisor, Revisor & Revisorssuppleant A 10
Hyresnämnden - Bostadsrätt A 11
Regelverk för bostadsrätt A 12
Avhysning, Uppsägning, Förverkande, Avsägelse, Tillträde bostadsrätt A 13
Andrahandsuthyrning i BRF B 01
Andelstal och Mätning bostadsyta B 02
Kapitaltillskott, Insatshöjning, Förändring av insats bostadsrätt B 03
Överlåtelse, Köp av bostadsrätt, Mäklare, Medlemskap B 04
Vattenledningsskada och Vattenskada i bostadsrätt B 05
Ekonomisk plan bostadsrättsförening B 06
Lägenhetsförteckning, Medlemsförteckning B 07
Föreningsstämma, Röstning, Ansvarsfrihet, Motioner i BRF & Arvoden B 08
Valberedning i BRF B 09
Ändring av stadgar i BRF B 10
Självförvaltning i BRF B 11
Sambolag bostadsrätt B 12
PUL BRF B 13
Väsentlig förändring av fastighet B 14
Likvidering av bostadsrättsförening, Fusion, Överlåtelse av hus i BRF B 15
Utvidgning av verksamhet i BRF B 16
Statistik bostadsrätter B 17
   FAKTABANKEN
   Gå direkt till Faktabanken i Forum för alla i bostadsrätt


  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   Håll koll på styrelsen - DN Bostad
Arvode HSB Malmö   Samarbete är nödvändigt - DN Bostad
Vicevärdens uppgifter   Talibanstyre & maktlösa medlemmar -SvD
BoRevision - en fara för din förening   Föreningar tar ut pengar från HSB - SDS
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf   -   Bo i brf

Riksbyggen
Se länkar ovan


© 2010 - Uppdaterad 2018-01-27 Stockholm • Göteborg • Malmö / Skåne