Brott mot föreningslagen och ev. urkundsförfalskning
HSB Malmös styrelse bryter uttryckligen mot lagen !!!

HSB Malmös styrelse vägrar att låta medlemmarna få se de offentliga stämmoprotokollen för HSB Malmö.

Det är för mig ofattbart hur HSB Malmö vågar bryta mot lagen i denna fråga.

Naturligtvis finns det skäl till varför de i HSB Malmös styrelse är så livrädda för att någon ska se stämmoprotokollen att de till och med tar risken att bryta mot lagen på ett så här flagrant sätt.

Skickat: sö 2007-08-29
Till: epost@malmo.hsb.se, Borje.Nilsson
Kopia: Bengt.Skanhamre@malmo.hsb.se
Ämne: Stämmoprotokoll önskas

Jag önskar ta del av samtliga stämmoprotokoll för HSB Malmös stämmor, i sin helhet (alltså inkl. röstlängd), för;
- år 1996
- år 2001.

Jag kan svänga förbi Turning Torso idag vid 16-tiden, alternativt i morgon torsdag vid samma tidpunkt.

En annan möjlighet är att HSB Malmö förenklar det hela och mailar mig dessa stämmoprotokoll (i sådant fall räcker det med själva protokollen, och ni behöver inte nödvändigtvis skicka med alla tillhörande handlingar, även om jag naturligtvis inte har något emot om dessa bifogas).

Tacksam för ett mycket snabbt svar!

From: Börje Nilsson
Date: Wed, 29 Aug 2007
Subject: ang stämmoprotokoll

Din fråga angående stämmoprotokoll har jag skickat vidare till HSB Malmös styrelse. Så snart jag fått svar från dem kommer jag att meddela dig!

Börje Nilsson
HSB Malmö ek förening
Affärsområde Medlem&Information
tfn +46 40 357 857, +46 70 6657 857
Från: Mig
Skickat: lö 2007-09-01 23:46
Till: Börje Nilsson
Ämne: RE: ang stämmoprotokoll

Ok, tack Börje.
Jag avvaktar svar.From : Alf Gustavsson
Sent : Thursday, August 30, 2007
Subject : Svar på mail till Kundtjänst HSB Malmö; Börje Nilsson den 29 augusti 12.17

Vi har mottagit din begäran om tillgång till äldre stämmoprotokoll.

Frågan "ägs" av styrelsen och vi behandlar nu ett förslag till en riktlinje och ett förhållningssätt för det önskemål som du framställt.

Det är min avsikt att under fredagen den 31 augusti, senast lördag återkomma till dig med vidare besked.


Alf Gustavsson Ordförande
____________________________________________
HSB Malmö
Lilla Varvsgatan 14 | Postadress: HSB Turning Torso | 211 15 MALMÖ
Tfn 040-12 52 54 | Mobil 0705 45 43 53
From: "Alf Gustavsson"
Date: Sat, 1 Sep 2007 18:53:04 +0200
Subject: Tillgång till äldre stämmoprotokoll - 070901

Återkommer enligt löfte.
Styrelsen bearbetar ett par alternativa förslag till riktlinjer i ärendet. Ärendet ligger bordlagt från vårt styrelsemöte den 25 augusti och vi tar upp frågan för beslut den 4 oktober.

Alf Gustavsson Ordförande
____________________________________________
HSB Malmö
Lilla Varvsgatan 14 | Postadress: HSB Turning Torso | 211 15 MALMÖ
Tfn 040-12 52 54 | Mobil 0705 45 43 53
Från: Mig
Skickat: lö 2007-09-01
Till: Alf Gustavsson
Ämne: RE: Tillgång till äldre stämmoprotokoll - 070901

Men jag vill se stämmoprotokollen nu, inte efter den 4/10.
Jag förstår inte riktigt vad det är för riktlinjer som styrelsen vill ta fram, eftersom det inte är en fråga om riktlinjer utan en fråga om styrelsen har för avsikt att följa lagen eller ej.

Enlig lag har jag rätt till att se stämmoprotokollen (jag hoppas vi inte har olika åsikter om vad lagen säger i denna fråga), och jag förutsätter att jag får göra detta utan vidare fördröjning.

Jag kan komma till Turning Torso på måndag, efter 16.00, och jag vill då gå igenom stämmoprotokollen från 1996 och 2001, med allt som hör till protokollen. Hoppas detta inte är något problem (för då vill jag veta skälen till detta).

From : Alf Gustavsson
Sent : Sunday, September 2, 2007
Subject : SV: Tillgång till äldre stämmoprotokoll - 070901

Som du förstått av mitt besked lördagen den 1 sept, mail kl 18.53, så behandlar styrelsen frågan om hur vi skall tillgodose din begäran vid möte den 4 oktober.

Du är välkommen tillbaka efter den 4 oktober.

Vi har inte för avsikt att hålla några stämmoprotokoll tillgängliga innan dess.


Alf Gustavsson Ordförande
____________________________________________
HSB Malmö
Lilla Varvsgatan 14 | Postadress: HSB Turning Torso | 211 15 MALMÖ
Tfn 040-12 52 54 | Mobil 0705 45 43 53
Från: Mig
Skickat: sö 2007-09-02
Till: Alf Gustafsson
Ämne: RE: SV: Tillgång till äldre stämmoprotokoll - 070901

Men nu förstår jag inte riktigt.
Lagen ger mig rätt att se stämmoprotokollen.
Det finns liksom inget för styrelsen att behandla i denna fråga.
Vad är det du menar att styrelsen ska behandla?
Ska styrelsen behandla om HSB Malmö ska följa lagen eller ej?

Vad är det för riktlinjer som styrelsen ska ta fram, om vad?
Kan jag få se de "alternativa förslag till riktlinjer i ärendet" som styrelsen har att bearbeta?

Jag har sedan den 28 augusti (då jag ställde frågan till Bengt Skånhamre) försökt få se dessa stämmoprotokoll, och nu vill jag utnyttja min lagstadgade rättighet som medlem i HSB Malmö att få se stämmoprotokollen från 1996 och 2001.

Är styrelsen klar över att lagen ger mig denna rätt?
From : Mig
Sent : Sunday, September 2, 2007
To : Kent-Olof Stigh (HSB Riksförbund)
Subject : En annan fråga

Jag vill se stämmoprotokoll för HSB Malmö, men förvägras detta av Alf Gustafsson.
Som du säkert känner till så har alla medlemmar rätt enligt lag att se stämmoprotokollen.

Alf Gustafsson hänvisar till att styrelsen ska ha ett möte om detta den 4:e oktober och klargör att jag i alla fall innan dess inte kommer att få se något stämmoprotokoll.

Jag accepterar inte denna förhalning utan vill se stämmoprotokollen å det snaraste.

Hur ser du på detta?
Kan du försvara HSB Malmös styrelse när de vill ta upp frågan om jag ska få se stämmoprotokollen på ett möte om en dryg månad?

Kommer du att försöka påverka HSB Malmös styrelse att följa lagen, eller måste jag offra min värdefulla tid på att göra en rättsprocess även av detta?
Från: Mig
Skickat: må 2007-09-03
Till: Alf Gustafsson
Kopia: lars.danielsson
Ämne: RE: SV: Tillgång till äldre stämmoprotokoll - 070901

Som du säkert förstår så kommer jag att få se stämmoprotokollen på ett eller annat sätt.
Jag förväntade mig ett besked från dig idag att det var ok för mig att komma och ta del av stämmoprotokollen under dagen, men jag har inget hört från dig eller resten av styrelsen.

Frågan är om vi måste göra denna fråga onödigt komplicerad?
Vi kan ta det den rättsliga vägen, men jag ser gärna att vi ska slippa behöva gå så långt.

Jag vill nu utan vidare fördröjning få ta del av stämmoprotokollen!

I annat fall önskar jag svar på de frågor jag ställt till dig och styrelsen;
1. Är styrelsen klar över att lagen ger mig rätt att få se stämmoprotokollen?
2. Vad är det du menar att styrelsen ska behandla?
3. Vad är det för riktlinjer som styrelsen ska ta fram, om vad?
4. Kan jag få se de "alternativa förslag till riktlinjer i ärendet" som styrelsen har att bearbeta?

Jag förväntar mig ett svar från dig under morgondagen, tisdag den 4/9.

Från: Mig
Skickat: ti 2007-09-04
Till: maj-britt.thulin@malmo.hsb.se, maria.bengtsson, anders.lundberg@malmo.hsb.se, olle.strand@malmo.hsb.se, henric.lellky, giovanna.brankovic
Kopia: alf.gustavsson, Lars.Danielsson, daniel.ljung
Ämne: Stämmoprotokoll önskas snarast !!!

Till styrelsen för HSB Malmö

Jag vill självfallet inte att någon ska behöva råka illa ut, så därför informerar jag härmed i bästa välmening alla i styrelsen om att ifall styrelsen inte omedelbart ger medlemmarna tillgång till stämmoprotokollen så kommer jag att tvingas lösa detta på rättslig väg i stället. Något jag naturligtvis helst vill undvika, om möjligt!

En medlem har normalt sett näst intill inga möjligheter att hävda sig, men i detta fall kan jag lugnt vila mina önskemål på lagboken. Ser jag ingen annan utväg så kommer jag självklart att gå denna väg, och utnyttja rättsväseendet för att få HSB Malmö till att följa lagen. Även om jag ser det som ytterst beklagligt att detta ska behövas.

Jag har sedan den 28 augusti försökt få tillgång till HSB Malmös stämmoprotokoll. Beskedet jag fått från Alf Gustavsson är att jag i alla fall inte kommer att få detta före den 4:e oktober, men att jag är välkommen att höra av mig igen efter den 4:e oktober för att se om jag då kanske i framtiden kommer att få tillgång till de för medlemmarna offfentliga stämmoprotokollen.

Jag har ställt fyra frågor i detta ärende, bl.a. exakt vad det är styrelsen ska ta ställning till och besluta om den 4:e oktober, men har till dags dato inte fått svar på dessa frågor. Mina två senaste skrivelser är ännu obesvarade (och har ej heller bekräftats som mottagna). Jag får helt enkelt ingen som helst förklaring till varför styrelsen vägrar att låta mig få tillgång till de offentliga stämmoprotokollen.

Den av HSB misskötta årsstämman, som ledde fram till ett klander av densamma, är ett ärende som självklart är allvarligt i sig, men att inte ge medlemmarna tillgång till stämmoprotokollen skiljer sig från den klandrade årsstämman genom att detta undanhållande av stämmoprotokoll är ett solklart lagbrott.

Den ledamot i styrelsen som inte är beredd att ta konsekvenserna av att begå ett direkt och otvetydigt lagbrott bör omedelbart göra sin stämma hörd till mig för att slippa efterverkningar. Som jag förklarat för styrelsen tidigare så är alla i en styrelse delaktiga i det som de andra i styrelsen gör, såtillvida man inte reserverar sig på ett tydligt sätt eller bevisligen saknar kännedom om detta.

Med mindre än att det inte finns en helt unik ansvarsförsäkring för styrelsen som även täcker lagbrott så kommer ingen försäkring heller att täcka detta lagbrott, utan var och en har ett personligt ansvar.

Normalt finns det en klausul som säger;
"- när VD eller styrelseledamot medvetet brutit mot lagar eller orsakat skada"
så gäller inte försäkringen.

I detta fall är det alltså frågan om ett medvetet lagbrott som kan leda till straffrättsliga sanktioner. Jag hoppas alla ledamöter inser allvaret i situationen, så att vi kan lösa frågan på normal väg innan det behöver gå så långt.

Jag hoppas också att vi fortsättningsvis kan föra en dialog på ett bättre sätt än så här, och att vi istället kan samarbeta för att uppnå ett bättre och mer demokratiskt HSB Malmö, som medlemmarna kan vara stolta över.

Vänligen, bekräfta mottagandet av denna skrivelse.


PS.
Giovanna, du som gick in i styrelsen med förutsättningen att ta bort "vi och dem" känslan - en jättebra tanke - och skapa bättre relationer mellan styrelse och medlemmar, tror du inte att det bästa sättet att åstadkomma detta är att du har någon form av kontakt med medlemmarna?
Bara en stilla undran. Annars skulle det vara intressant att höra hur du tänkt gå tillväga, och jag ser fram emot att höra av dig.

Detta mail bekräftades (utöver av Alf Gustavsson) av;
Anders Lundberg, Lars Danielsson, Henric Lellky
Från: Mig
Skickat: ti 2007-09-04
Till: Kent-Olof.Stigh@hsb.se
Ämne: HSB Malmös stämmoprotokoll

Jag har inte fått någon respons från dig på mitt mail för två dagar sedan, avseende mina frågor om HSB Malmös vägran att låta medlemmarna få se stämmoprotokollen.

Jag vill därför understryka att detta är ett ärende som hastar. Jag kommer förmodligen redan under morgondagen att påbörja den onödiga vägen via rättsväsendet för att få tillgång till stämmoprotokollen, om jag inte snarast får besked om att HSB Malmö kommer att följa lagen.

Jag förstår att HSB Malmös styrelse är rädd för alla fel som jag kommer att hitta i stämmoprotokollen. Vi vet alla att fel har förekommit på samtliga stämmor, men det är för sent att göra något åt detta nu, och att HSB bryter mot lagen är inget som jag tror hjälper upp situationen.

Så frågan är nu om du kommer att engagera dig i denna fråga (om du inte redan gjort det)?From : Kent-Olof Stigh
Sent : Tuesday, September 4
Subject : SV: HSB Malmös stämmoprotokoll

Självfallet är det så att du i egenskap av medlem i HSB Malmö har rätt att ta del av innehållet i protokoll från föreningsstämma i HSB Malmö.

Formerna för hur detta skall gå till är dock upp till HSB Malmö att avgöra.

Jag har varit i kontakt med Alf Gustavsson som ber mig hälsa att du är välkommen att under morgondagen ta kontakt med honom, så skall han ombesörja att du kan ta del av protokoll.


Hälsningar / Kent-Olof StighFrom: Alf Gustavsson
Date: Tue, 4 Sep 2007
Subject: Bekräftelse av mail, din tillgång till stämmoprotokoll

Bekräftar mail från dig den 30 aug kl 09.26, den 2 sept kl 17.42, den 2 sept kl 19.09, den 3 sept kl 23.38, den 4 sept kl 15.47. Några fler?

Jag återkommer till dig onsdag förmiddag, den 5 sept ang din tillgång till äldre stämmoprotokoll. Kan du ge mig ett telefonnummer där du är tillgänglig under onsdagen?


Alf Gustavsson Ordförande
Klicka här för att läsa den förra vändan när jag försökte få ta del av det offentliga stämmoprotokollet för HSB Malmös fullmäktigemöte 2007.


I Föreningslagen (1987:667), 7 kap, 10 §, står det;

"Senast tre veckor efter stämman skall det justerade protokollet hållas tillgängligt hos föreningen för medlemmarna och innehavarna av förlagsandelar."

Till och med HSB Malmö skriver själv;
"Senast tre veckor efter stämman skall protokollet hållas tillgängligt hos föreningen för medlemmarna".

Detta är precis som att HSB Malmö nu anlitat Blanka Kruljac (som kanske mer än de flesta visat på sin okunnighet, även om HSB säger att hon är den som kan mest om regelverket för brf:ar) för att försöka sätta ihop skäl till varför HSB Malmö ska ha rätt att bryta mot såväl lagar som stadgar avseende Brf. Mistelns klander mot HSB Malmö.

Och fortfarande har jag inte fått se den riktiga röstlängden från HSB Malmös årsstämma.
Den falska version som HSB Malmö satt ihop som jag fått se är fortfarande den som gäller.
Att förfalska en röstlängd är ett skolexempel på urkundsförfalskning!

HSB Malmö tycks inte ha några hämningar när det gäller att bryta mot lagar och stadgar.
Hade det varit det minsta vett i denna organisation så hade de gått ut och erkänt sina fel och misstag, i stället för att lägga allt krut på att försöka hitta hitta kryphål och komma undan sitt ansvar. Jag är övertygad om att de vunnit mer på att göra så (det står till och med uttryckligen i HSB:s etiska regler att man på HSB ska erkänna sina fel och misstag).

I min egen brf - där informationschefen på HSB Malmö, Bengt Skånhamre, sitter i styrelsen - så är det inga problem att få ut kopior av de stämmoprotokoll som man vill ha kopior av (pga en motion jag skrivit en gång i tiden om detta).

Varför detta hemighetsmakeri när det gäller HSB Malmös stämmoprotokoll?
Se även;
HSB bryter flagrant mot lagen (igen) för att försöka rädda sitt eget skinn !!!Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)
  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan