HSB RIKSFÖRBUND VÄGRAR LÄMNA UT STÄMMOPROTOKOLL

Efter drygt en vecka och en påminnelse fick jag idag, den 21/9 2007, svar från HSB Riksförbund där de på ett onödigt omständigt sätt förklarar för mig att de inte har för avsikt att låta medlemmarna få se HSB Riksförbunds offentliga stämmoprotokoll !!!

De är tills vidare hemligstämplade !!!

Så här svarar HSB Riksförbunds jurist samt HSB Riksförbunds ordförande Kent-Olof Stigh.

Angående Ditt önskemål om kopior på stämmoprotokoll

Jag får härmed återkomma i sak beträffande Ditt önskemål om att erhålla kopior på HSB Riksförbunds stämmoprotokoll.

På HSB Riksförbunds stämma i maj i år antogs HSBs kod för föreningsstyrning som börjar gälla den 1 januari 2008. I HSBs kod för föreningsstyrning anges att protokoll från stämma ska återfinnas på föreningens hemsida senast tre veckor efter stämman. Röstlängden från stämman kommer inte att behöva redovisas. HSB Riksförbund arbetar för närvarande med att anpassa verksamheten efter HSBs kod för föreningsstyrning. HSB Riksförbunds medlemmar är de 33 HSB-föreningarna vilket formellt sett innebär att det endast är dessa 33 HSB-föreningar som har tillgång till handlingarna i dagsläget. HSB Riksförbunds målsättning är naturligtvis att redovisa för alla medlemmar inom HSB-rörelsen de beslut som fattas på nationell nivå. Formerna för hur detta ska gå till är ännu inte slutligt fastställda. Vi kommer att göra det i tid till kodens ikraftträdande.

Med vänlig hälsning
HSB Riksförbund
Juridik
Charlotte Carlsson

Trots att t.o.m. HSB Riksförbunds nya kod för föreningsstyrning säger att stämmoprotokollen ska läggas ut på föreningens webbplats så blåvägrar HSB Riksförbund att följa den kod som HSB Riksförbund själv initierat.

Om det var någon som hade det minsta förtroende för HSB Riksförbund tidigare så lär det inte finnas någon kvar efter detta som har den minsta tillit till denna högst odemokratiska del av HSB-organisationen.

HSB Riksförbund tar fram en kod (även om det bara är en kopia av "Svensk kod för bolagsstyrning") för öppenhet och insyn, men HSB Riksförbund vägrar själv att förändra sin organisation mot ett i alla fall något mer demokratiskt tänkande!

Ett standarduttalande från HSB är i stil med;
"Formerna för hur detta ska gå till är ännu inte slutligt fastställda. Vi kommer att göra det i tid till kodens ikraftträdande.".
I stället för att bara ägna några minuter åt att peta ut protokollen på sin webbplats så hänvisar ett fegt HSB Riksförbund till att de först måste ta fram "former" för hur de ska lägga ut protokollen på webbplatsen. Ska man skratta eller gråta?

Det är bara löjligt att ens hänvisa till koden för föreningsstyrning. Det ska inte behövas riktlinjer för en så här självklar sak som att medlemmarna ska kunna se vad det är som beslutas över våra huvuden! De borde skämmas rejält över sitt beteende, och mitt förtroende för den nya ordföranden Kent-Olof Stigh är nu milt uttryckt i botten!

HSB Riksförbund väljer att försöka gömma sig bakom den kod som är till för att försöka skapa någon liten form av öppenhet inom organisationen, när HSB Riksförbund vägrar att ge medlemmarna någon som helst insyn i denna organisation. Hur motsägelsefullt är inte detta?

Vad tror du HSB Riksförbund är rädd för ska hända?

Vad är det HSB Riksförbund är så måna om att försöka dölja?

Jag är delägare i HSB och jag betalar lönen till den nytillsatta VD:n Kent-Olof Stigh samt till den nytillsatta VD-tjänsten med Eva Nordström, m.fl. Men trots att jag är delägare och arbetsgivare till de som arbetar inom HSB Riksförbund så får jag inte se vad som händer inom denna slutna del av organisationen!

Det är t.o.m. så att som medlem har man inte ens någon ingång till HSB Riksförbund via de ombud som utses inom HSB-föreningen.
Inom HSB Malmö finns det år 2007 13 ombud;
- Ingrid Uller HSB:s brf Almen,
- Jörgen Persson HSB:s brf Astern,
- Elvy Westerberg bospargruppen,
- Giovanna Brankovic HSB:s brf. Hilda,
- Lennart Karlin HSB:s brf Dalgården,
- Ivar Jönsson HSB:s brf Månsgården,
- Leif Göransson HSB:s brf Ängshög,
- Marianne Larsson HSB:s brf Ärlan,
- fyra ur styrelsen; Alf Gustavsson, Maj-Britt Thulin, Henric Lellky, Maria Bengtsson
- en ur valberedningen; Preben Karlsson.
Plus 6/7 ersättare till ombuden;
- Gertie Andersson brf Kastanjen,
- Agneta Söderblom brf Södertorp,
- Tommy Johansson brf Sandstenen,
- Bertil Björkman brf Nybo,
- Lilian Qvarlander brf Tapperheten 4,
- Marianne Ljungström brf Granen,
Men ingen av dessa personer har adress, telefonnummer eller e-post adress där de kan nås.
Det ska helt enkelt inte vara möjligt för en vanlig "dödlig" medlem att ha någon kontakt med eller kunna påverka HSB Riksförbund, varken direkt eller indirekt. Detta i kombination med att det finns absolut inte ett ord information om vad som är på gång inom HSB Riksförbund, eller vilka beslut som ska tas där, gör att inga medlemmar kan påverka på något sätt. Det blir nästa komiskt när man sedan tänker på att de förtroendevalda ombuden är helt obekanta för praktiskt taget samtliga medlemmar, och ingen har dens den minsta susining om deras kompetens eller vad de pysslar med.Mina frågor till HSB Riksförbund med anledning av ovanstående skrivelse:
Du skriver;
"HSB Riksförbunds medlemmar är de 33 HSB-föreningarna vilket formellt sett innebär att det endast är dessa 33 HSB-föreningar som har tillgång till handlingarna i dagsläget."

Det ger osökt tre följdfrågor.
1. Eftersom jag är medlem såväl som delägare i en av dessa 33 HSB-föreningar så måste jag som sådan ha rätten att se protokollen, eller hur?
Något annat framgår i alla fall inte vad jag kan se av stadgar, lagar eller annat regelverk, men om du kan peka på något i regelverket som motsäger min tolkning skulle jag vara tacksam för information om var detta står.
2. Vem exakt i dessa 33 HSB-föreningar menar du kan få se stämmoprotokollen?
3. Sedan är det faktiskt så att eftersom jag är delägare i HSB Malmö så är jag också delägare i HSB Riksförbund. Är det inte på detta vis? Annars skulle jag vara tacksam över en förklaring om hur det ligger till.Anledningen till att HSB:s diktatoriska struktur kunnat överleva är nog till stor del pga det stöd som hela organisationen haft från HSB Riksförbund. Om HSB ska kunna bli lite mer demokratiskt så är det kanske hög tid att fundera på hur HSB Riksförbund ska avvecklas snarast möjligt. De fyller ingen funktion, och vi kan tydligt se att de inte fört något gott med sig för HSB. HSB Riksförbund är en administrativ, byråkratisk, ineffektiv apparat som bara är ett svart pengahål för medlemmarna. Våra pengar kan användas till något meningsfullare!
För kontaktvägar till HSB Riksförbund se följande webbsida;
HSB Riksförbund

Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)


  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan