Förslag på stadgeändringar för regionförening

HSB Malmö har nu lagt ut information om att HSB Malmö (med anledning av mina motioner i denna fråga) tillsatt en arbetsgrupp för att arbeta fram förslag till nya stadgar för HSB Malmö.

Vilka som ingår i denna arbetsgrupp framgår tyvärr inte (varför hemligt?).
Det står bara;
"Arbetsgruppen består av personer med olika erfarenheter och kompetens. Den har rekryterats huvudsakligen bland förtroendevalda i medlemsföreningarnas styrelser och bospargruppen.".

Emellertid så har jag fått svar på denna fråga från HSB Malmö, och de 11 som ingår är;
-Börje Nilsson, HSB Malmö
-Maria Bengtsson, Brf Ovalen och HSB Malmös styrelse
-Maj-Britt Thulin, Brf Bollebygd och HSB Malmös styrelse
-Knuth Boj, HSB-ledamot
-Leif Cruse (Bospararna)
-Rolf Brandt (Brf Roxen, ordförande, Valberedning, Arne Axrups stipendiefond, HSB-ledamot)
  Se; HSB Malmös styrelseordförande självutnämnd i Arne Axrups stipendiefond?
-Tommy Johansson (Brf Sandstenen, Ersättare HSB Riksförbund)
    Se även; Fullmäktigeledamot Tommy Johanssons tal på HSB Malmös årsstämma 2009
-Leif Göransson (Brf Ängshög, Ombud HSB Riksförbund)
-Marie Widell (Brf Vidar)
-Jörgen Magnusson (Brf Blekingsborg)
-Jan Thörnblom (Brf Almen)
Ingen representant från "medlemmarna"!

Ovanstående är viktiga personer med en extremt viktig uppgift. Om dessa personer gör ett bra arbete så kan vi få stadgar som fyller någon funktion, och som skapar lite ordning och struktur.

Oavsett vilken regionförening du tillhör så hoppas jag du lämnar in förslag till HSB Malmö (så kanske/förhoppningsvis dessa sprids till andra regionföreningar sedan).

Förslaget skall vara klart till mitten av januari 2008.
Ingen deadline uppges för när förslagen senast ska vara inlämnade för att med säkerhet komma med.

Jag har till Börje och Maria skrivit följande;
Synpunkt 1.
Om ni löpande lägger ut på HSB Malmös webbplats de förslag som kommer in så törs jag garantera att slutresultatet blir bättre.

Synpunkt 2.
En del av mina synpunkter på stadgeändringar hittar ni bland de 14 motioner jag lämnade in, och jag hoppas ni tar med dessa.

Synpunkt 3.
Jag tror det skulle vara bra om ni klargör vad det är för stadgeförslag som avses här.
Med tanke på att ni lagt ut HSB Riksförbunds stadgar så tolkar jag det som att ni vill ha förslag inte bara på HSB Malmös stadgar, utan även på HSB Riksförbunds stadgar?

Synpunkt 4.
Jag har enormt många förslag på förbättringar av stadgarna (inte bara på HSB Malmös stadgar, utan även på normalstadgarna för brf:arna, men jag gissar att det är inte vad som avses här).
Inom vissa områden för stadgarna tror jag jag är mer insatt än de flesta, och om ni är intresserade av att ta del av dessa så kan vi gärna gå igenom dem vid ett möte?


HSB Malmö vill inte heller avslöja hur den aktuella arbetsgruppen ska arbeta. Kommer de att bearbeta de förslag de får in? Eller kommer de bara att samla ihop förslag och presentera en sammanställning av förslagen per förslagsställare med/utan arbetsgruppens personliga kommentarer? Eller vad?
Januari 2008:

HSB Malmö har nu justerat informationen enligt mina synpunkter ovan;

Nya stadgar för HSB Malmö

HSB Malmös styrelse har tillsatt en arbetsgrupp som skall arbeta fram ett förslag till nya stadgar. Förslaget skall vara klart till mitten av januari 2008.

Förslaget kommer också att presenteras på denna hemsida.


Arbetsgruppen består av personer med olika erfarenheter och kompetens. Den har rekryterats huvudsakligen bland förtroendevalda i medlemsföreningarnas styrelser och bospargruppen.

I arbetsgruppen ingår Tommy Johansson, Leif Göransson, Leif Cruse, Rolf Brandt, Knuth Boj, Jörgen Magnusson, Jan Törnblom, Marie Widell, Maj-Britt Thulin, Maria Bengtsson och Börje Nilsson.

Stadgarna för en ekonomisk förening är styrande för bla verksamhetens inriktning, val till styrelse, valberedning mm. Till de nya stadgarna skall även HSB kod för föreningsstyrning vävas in.

Arbetsgruppen vill gärna få in synpunkter från HSB Malmös medlemmar. Du kan lämna dina synpunkter genom att klicka på länken längst ner och skriva in direkt i det formulär du får upp.

Vi vill gärna att du skriver i ditt namn och var vi kan nå dig om vi skulle behöva få förtydliganden från dig.

I länkar nedan hittar du också nuvarande stadgar, Kod för föreningsstyrning samt exempel på stadgar utarbetade av HSB Riksförbund

Välkommen med dina synpunkter!

Maria Bengtsson
Börje Nilsson

Bifogade filer
Stadgar_HSB_Malmo_020111.pdf
Stadgar_HSB_Riks_2007.pdf
HSBs_Kod_antagen_stamma2007.pdf

Se även;
Förslag på ändringar av normalstadgar för brf.
Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan