HSB vill inte bekräfta antal motioner

Så här skriver HSB Malmö på HSB Malmös webbplats:

Motioner

HSB Malmö har fått in motioner från drygt tio medlemmar.
Alla motionärer får nu en bekräftelse och så snart vi har besked om motionärerna tycker det är ok med publicering på hemsidan kommer så att ske.

Antalet motioner är drygt 200 och antalet yrkande torde uppgå till dryga tusentalet.

Camilla Hallerborn 2009-02-04

Varför försöker HSB Malmö lura medlemmarna på detta sätt?
Bara de motioner jag skickat in uppgår till uppskattningsvis runt 780 stycken.
Jag har kontaktat HSB Malmö i denna fråga, och Bengt Skånhamre svarar envist att det bara finns "drygt 200 motioner" samtidigt som han erkänner att han mottagit mina motioner.

HSB Malmö vägrar att bekräfta antalet mottagna motioner. På HSB Malmös webbplats uppges ett felaktigt antal, i mejl vill HSB Malmö inte bekräfta antalet motioner och i skrivelser på papper vill HSB Malmö heller inte bekräfta antalet motioner.

Varken Bengt Skånhamre, Camilla Hallerborn eller styrelsenordförande Claes Caroli vill svara på hur många motioner de mottagit av mig som motionär!


Här nedan följer den helt osannolika mejlkonversationen om detta, mellan mig och Bengt Skånhamre på HSB Malmö.


1. Motioner
Sent: Thursday, February 05, 2009 10:21:38 AM
To: Bengt Skånhamre (bengt.skanhamre@malmo.hsb.se)

Hej Bengt,
har du inte registrerat mina motioner?
Vem har skrivit de "drygt 200" motioner som omnämns på hemsidan?

Jag har själv skrivit cirka 780 motioner.
Jag undrar därför vad som menas med "drygt 200" motioner och vem det är som lyckats räkna så helt galet?


2. SV: Motioner
Sent: Thursday, February 05, 2009 11:56:27 AM

From: Bengt Skånhamre

Jag har tagit emot ditt mejl och noterar dina synpunkter.
Mvh
Bengt Skånhamre


3. Felaktigt antal motioner
Sent: Thursday, February 05, 2009 11:00:05 AM
To: camilla.hallerborn@malmo.hsb.se

Hej Camilla,
jag ser att du lagt ut övergripande info om motionerna för i år.

Jag vill dock understryka att det måste ha blivit en allvarlig felräkning i antalet motioner.
Du skriver att det är "drygt 200" motioner.
Men vid ett snabbt överslag kommer jag fram till att bara jag skrivit runt 780 motioner.
Numreringen jag gjort har inget med antalet motioner att göra. Det är bara för att man enklare ska kunna se vilka motioner som är helt nya för i år från mig (dvs #179 - 208).

Så informationen på HSB Malmös webbplats bör nog korrigeras.

INGET SVAR FRÅN CAMILLA


4. Re: Motioner
Sent: Thursday, February 05, 2009 6:06:39 PM
To: Bengt Skånhamre
Cc: Claes Caroli

Med mina "synpunkter" följer en fråga.
Kommer HSB Malmö att korrigera antalet motioner till det korrekta antalet, eller vill HSB Malmö medvetet lura medlemmarna?


5. SV: Motioner
Sent: Thursday, February 05, 2009 6:50:12 PM
From: Bengt Skånhamre
Cc: Claes Caroli

Jag har tagit emot ditt mejl och noterar att uppgifterna på nätet är korrekta.
Mvh
Bengt Skånhamre


6. Re: Motioner
Sent: Thursday, February 05, 2009 7:13:59 PM
To: Bengt Skånhamre
Cc: Claes Caroli

Hur ska jag tolka det, har du och Claes inte mottagit mina 780 motioner?
Ska jag skicka motionerna en gång till?


7. SV: Motioner
Sent: Thursday, February 05, 2009 7:20:35 PM
From: Bengt Skånhamre
Cc: Claes Caroli

Du behöver inte skicka en gång till. Du får en bekräftelse hem med fråga om digital publicering. Ställer du dig positiv till detta kommer vi att lägga ut det material vi har fått av dig på vår hemsida.
Mvh Bengt Skånhamre


8. Re: Motioner
Sent: Thursday, February 05, 2009 7:37:38 PM
To: Bengt Skånhamre
Cc: Claes Caroli

Det handlar inte om den "digitala publiceringen".
Det handlar om antalet motioner.
Om du hävdar att antalet på "drygt 200" motioner stämmer så innebär ju det att du förnekar att du fått mina 780 motioner, och då måste jag följaktligen skicka mina motioner en gång till så att jag vet säkert att de kommit fram.


9. SV: Motioner
Sent: Thursday, February 05, 2009 7:50:56 PM
From: Bengt Skånhamre
Cc: Claes Caroli

Jag har tagit emot ditt mejl och noterar dina synpunkter.
Du behöver inte skicka en gång till. Tiden till motionsinlämning har gått ut.
Mvh
Bengt Skånhamre


10. Re: Motioner
Sent: Thursday, February 05, 2009 7:56:20 PM
To: Bengt Skånhamre
Cc: Claes Caroli

Bengt,
jag har också tagit emot ditt mejl och jag noterar dina synpunkter, men fortfarande är det så att om du förnekar att du mottagit mina motioner så återstår inget annat för mig än att skicka dem igen, till dig och Claes.


11. SV: Motioner
Sent: Thursday, February 05, 2009 8:02:57 PM
From: Bengt Skånhamre
Cc: Claes Caroli

jag har tagit emot 29 filer av dig. Dessa innehåller dina motioner. Dessa mejl är bekräftade och du erhåller en bekräftelse på posten att ta ställning till.
Mvh Bengt Skånhamre


12. Re: Motioner
Sent: Friday, February 06, 2009 9:43:37 AM
To: Bengt Skånhamre
Cc: Claes Caroli

Bengt,
låter i alla fall som om du fått rätt antal filer.
Jag noterar dina synpunkter, men fortfarande måste det ju vara något galet eftersom du anser att det kommit in drygt 200 motioner, medan jag vet att jag skickat runt 780 motioner till dig och Claes.

Varför ljuger HSB Malmö på detta flagranta sätt för HSB Malmös delägare?

Du måste förstå att hur jag numrerat motionerna (1 -- 208) har inte det minsta med antalet motioner att göra. Numrering och antal motioner är två olika saker.

Om du tror att du kan tala om för mig som motionär hur många motioner jag skrivit så är det också fel.
Bara för att du säger en sak Bengt så blir det inte per automatik så.
Din bristande respekt för HSB Malmös delägare är skrämmande!

Claes, tycker du att tjänstemän på HSB Malmö ska ha denna attityd mot delägarna i HSB... vad tänker du göra åt detta?

Bengt, eftersom ditt påstående om antalet motioner inte överensstämmer med verkligheten så måste jag skicka om motionerna. De kommer senare under dagen, och då vill jag ha bekräftat hur många motioner som tagits emot.

INGET SVAR FRÅN CLAES CAROLI !!!


13. SV: Motioner
Sent: Friday, February 06, 2009 9:58:11 AM
From: Bengt Skånhamre
Cc: Claes Caroli

jag har tagit emot ditt mejl och vill i anslutning till detta säga att motionstiden till vårt årsmöte har gått ut. I övrigt har jag noterat dina synpunkter.
Mvh
Bengt Skånhamre


14. Re: Motioner
Sent: Friday, February 06, 2009 10:02:22 AM
To: Bengt Skånhamre
Cc: Claes Caroli

Bengt, jag har noterat dina synpunkter och mina motioner kommer ännu en gång under eftermiddagen till dig och Claes, där jag förutsätter att jag denna gång får bekräftat antalet motioner som kommit fram.


15. SV: Motioner
Sent: Friday, February 06, 2009 10:10:52 AM
From: Bengt Skånhamre
Cc: Claes Caroli

motionstiden har gått ut. Du har redan kvitterat att vi har fått rätt antal filer av dig. Material som du skickar idag till vårt årsmöte kan därför inte behandlas.
Mvh
Bengt Skånhamre


16. Re: Motioner
Sent: Friday, February 06, 2009 10:16:12 AM
To: Bengt Skånhamre
Cc: Claes Caroli

Bengt, jag förstår detta.
Men med anledning av att du hävdar att det bara finns drygt 200 motioner medan jag skickat 780 motioner så måste det ju finnas ett fel någonstans.
Du har tagit emot 29 filer med mina motioner, men ändå har du tydligen inte tagit emot mina 780 motioner?
Jag vet inte hur detta går ihop, men för att kunna reda ut detta så ser jag inget annat sätt än att åter skicka in mina motioner.


17. SV: Motioner
Sent: Friday, February 06, 2009 10:21:31 AM
From: Bengt Skånhamre
Cc: Claes Caroli

material du skickar in idag kommer inte att behandlas till vårt årsmöte. Jag ser också att du än en gång bekräftar att mottagna filer av dig är korrekt till antalet.
Mvh
Bengt Skånhamre


18. Re: Motioner
Sent: Friday, February 06, 2009 10:35:53 AM
To: Bengt Skånhamre
Cc: Claes Caroli

Bengt, antalet filer med motioner (29 stycken) är vi tydligen överens om.
Det är ju bra, men så länge vi inte är överens om antalet motioner i dessa 29 filer så måste jag självfallet skicka in motionerna igen för att få bekräftat att du och Claes verkligen erhållit det antal motioner som det handlar om. Och det är runt 780, inte "drygt 200".

Hur du kommit fram till att det bara skulle vara under 200 motioner du fått av mig kan jag inte förstå, men det måste självklart utredas var felet ligger.

19. Motioner igen
Sent: Friday, February 06, 2009 12:32:22 PM
To: Bengt Skånhamre
Cc: Claes Caroli
1 attachment(s) Motioner-...pdf (128.5 KB)

Hej Bengt.
Här kommer den första filen av mina filer med motioner (uppdaterad, så att det lättare går att se vad som ingår).
Den visar att det finns totalt 30 filer (inkl. index-fil och bilaga med stadgeförslag).
Dessa filer innehåller vid ett snabbt överslag 780 motioner, dessutom tydligt markerade som motioner genom att varje motion inleds med ordet "Motion".

Om vi inte är överens om att det är ca. 780 motioner så skickar jag även resterande 29 filer så att det kan bekräftas att det verkligen är ca. 780 motioner.


20. SV: Motioner igen
Sent: Friday, February 06, 2009 1:44:52 PM
From: Bengt Skånhamre
Cc: Claes Caroli

tiden till att lämna in motioner är passerad. Det går inte idag att skicka in material till vårt årsmöte. Det material du har lämnat in underställs nu styrelsen för hantering.
Mvh Bengt Skånhamre


21. Re: Motioner igen
Sent: Friday, February 06, 2009 1:50:35 PM
To: Bengt Skånhamre
Cc: Claes Caroli

Ja, men det är som sagt en annan sak.
Jag vill veta var felet ligger i din bedömning om att det skulle vara endast under 200 motioner som jag lämnat in?
Det enda sättet jag kan få besked om detta är tydligen att åter skicka in motionerna.
Jag skickar inte in något nytt material, endast samma som du tidigare ska ha fått, dvs de 780 motionerna.

22.Motioner, del 1-3 - 113 motioner
Sent: Friday, February 06, 2009 3:35:25 PM
To: Bengt Skånhamre
Cc: Claes Caroli
3 attachment(s) Motioner-...pdf (362.7 KB), Motioner-...pdf (190.0 KB), Motioner-...pdf (218.6 KB)

Till Bengt Skånhamre samt Claes Caroli

Tidigare inskickade motioner, del 1, Totalt 49 motioner
Tidigare inskickade motioner, del 2, Totalt 31 motioner
Tidigare inskickade motioner, del 3, Totalt 33 motioner

Bekräftelse önskas på att antalet motioner här överensstämmer med av mig tidigare inskickade motioner.

samt
Motioner, del 4-6 - 133 motioner
3 attachment(s) Motioner-...pdf (215.4 KB), Motioner-...pdf (165.3 KB), Motioner-...pdf (152.5 KB)

samt
Motioner, del 7-9 - 94 motioner
3 attachment(s) Motioner-...pdf (166.5 KB), Motioner-...pdf (222.3 KB), Motioner-...pdf (183.5 KB)


23. SV: Motioner, del 1-3 - 113 motioner
Sent: Friday, February 06, 2009 3:40:39 PM
From: Bengt Skånhamre
Cc: Claes Caroli

du har skickat in filer som till sitt antal är bekräftade och du har kvitterat att det stämmer. Ytterligare inskick av dig med motioner är inte möjligt då tiden till att lämna in motioner till årsmötet är förbi. Det material du redan har skickat in kommer att behandlas inget annat.

Jag får därför be dig sluta upp med att skicka in redan inskickade motioner.

Mvh
Bengt Skånhamre


24. Re: Motioner, del 1-3 - 113 motioner
Sent: Friday, February 06, 2009 3:46:51 PM
To: Bengt Skånhamre
Cc: Claes Caroli

Bengt,
du har inte besvarat min fråga, vilket jag finner ytterst arrogant av dig.
Hur många motioner (inte filer) har du erhållit från mig?
Om du vidhåller att du enbart fått under 200 motioner av mig så måste du förstå att jag jag å min sida måste skicka in alla motionerna igen för att verifiera att motionerna verkligen kommit fram.


25. SV: Motioner, del 1-3 - 113 motioner
Sent: Friday, February 06, 2009 4:04:58 PM
From: Bengt Skånhamre
Cc: Claes Caroli

jag har besvarat dina frågor och du har kvitterat. Det antal filer du har skickat in är det som gäller. Du kan inte skicka in nya filer och skriva att du har uppdaterat dem. Jag har högre tankar om dig än att acceptera sådant som du vet inte är möjligt.
Det material du håller på att skicka in nu kommer inte att behandlas.
Trevlig helg
Mvh Bengt Skånhamre


26. Re: Motioner, del 1-3 - 113 motioner
Sent: Friday, February 06, 2009 4:12:43 PM
To: Bengt Skånhamre
Cc: Claes Caroli

Men Bengt,
jag har inte alls kvitterat antalet filer.
Du säger att det är 29 filer. Jag säger att det är 30.
Du säger att det är under 200 motioner. Jag säger att det är runt 780... en viss skillnad, eller hur?

Jag skickar naturligtvis inte in några nya filer. De är helt identiska med de tidigare. Det kan du se bl.a. på tidsstämpeln.
Jag skriver inte att jag har uppdaterat något. Jag uppdaterade indexfilen, och den förutsätter jag kommer att uppdateras mycket mer, och vid ytterliggare ett flertal tillfällen, under styrelsens behandling av mina 780 motioner.

Du har inte besvarat mina frågor.
Min enkla fråga är hur många motioner (inte filer) du mottagit från mig?
Vill du, av någon anledning som jag inte förstår, inte svara på denna till synes simpla och högst berättigade fråga så återstår inget annat alternativ än att åter skicka in de motioner du redan en gång ska ha erhållit.

Vad är ditt skäl till att du inte vill säga hur många motioner du erhållit från mig?


27. SV: Motioner, del 1-3 - 113 motioner
Sent: Friday, February 06, 2009 4:23:10 PM
From: Bengt Skånhamre
Cc: Claes Caroli

kl 10.36 idag skrev du såhär "Bengt, antalet filer med motioner (29 stycken) är vi tydligen överens om." Nu skriver du att det är 30? då du även tidigare kvitterat 29 filer är den uppgiften som gäller.
Mvh Bengt Skånhamre


28. Re: Motioner, del 1-3 - 113 motioner
Sent: Friday, February 06, 2009 4:27:54 PM
To: Bengt Skånhamre
Cc: Claes Caroli

Jag räknade då inte med indexfilen.
30 filer är vad du fått, inkl. indexfilen.
Det är den uppgiften som gäller!
Motsäger du att du erhållit 30 filer inkl. indexfilen?

29. Fw: Motioner igen
Sent: Friday, February 06, 2009 5:35:28 PM
To: Bengt Skånhamre
Cc: Claes Caroli

Men herregud, vad är detta?
Nu har jag fått ett brev från dig Bengt, där du skrivit rubriken;
"Bekräftelse av inkommen motion".
Har nu mina 780 motioner inte bara reducerats till 200 utan även till en enda?

Du fortsätter;
"På uppdrag av HSB Malmös styrelse bekräftar jag att vi har tagit emot en motion/er av dig". En???

Bengt, du måste väl förstå att det, precis som tidigare år, måste specificeras hur många motioner som mottagits?
Det du skrivit är ingen bekräftelse, det är rent trams!

Vad är syftet med detta?

Är detta något som du kommit överens om tillsammans med Claes, och vad vill ni i så fall uppnå med detta?

Claes, jag har inte fått någon reaktion från dig, och jag vill nu gärna höra om du ställer dig bakom detta märkliga sätt att undvika bekräfta antalet motioner?

Bengt, jag ställer åter mina frågor som du inte vill svara på;
Hur många motioner (inte filer) har du mottagit från mig?
Vad är ditt skäl till att du inte vill säga hur många motioner du erhållit från mig?

INGET SVAR FRÅN CLAES CAROLI !!!


30. Varför inte bekräfta antalet motioner?
Sent: Saturday, February 07, 2009 11:44:27 AM
To: Claes Caroli

Claes,
det är uppenbart att det finns en tanke bakom det som nu sker.
Först ljuga inför alla HSB Malmös medlemmar om att det bara är "drygt 200" motioner, sedan Bengt Skåhamres undvikande/undanglidande svar där han göra allt för att undvika att svara på frågan om antalet motioner och sedan det skamliga brevet från HSB Malmö utan uppgivande av antalet motioner som bekräftas.

Jag vet inte vad du tror dig kunna vinna på detta, men inte är det mitt förtroende i alla fall.

Personligen tror jag att det enda rätta vore öppenhet och ärlighet från HSB Malmös sida.

Genom lögner och trick kommer HSB Malmö inte att kunna reducera några motioner. Tvärtom!


INGET SVAR FRÅN CLAES CAROLI !!!


31. Motioner, 10-12 - 129 motioner
Sent: Saturday, February 07, 2009 11:54:59 AM
To: Bengt Skånhamre
Cc: Claes Caroli
3 attachment(s) Motioner-...pdf (247.4 KB), Motioner-...pdf (209.0 KB), Motioner-...pdf (209.0 KB)

Till Bengt Skånhamre samt Claes Caroli

Tidigare inskickade motioner, del 10, Totalt 37 motioner
Tidigare inskickade motioner, del 11, Totalt 54 motioner
Tidigare inskickade motioner, del 12, Totalt 38 motioner

Bekräftelse önskas på att antalet motioner här överensstämmer med av mig tidigare inskickade motioner.

samt;
Motioner, del 13-15 - 83 motioner
3 attachment(s) Motioner-...pdf (108.4 KB), Motioner-...pdf (232.1 KB), Motioner-...pdf (214.8 KB)

32. Motioner, bilaga till motion #142
Sent: Saturday, February 07, 2009 12:03:44 PM
To: Bengt Skånhamre
Cc: Claes Caroli

Motioner, bilaga till motion #142
1 attachment(s) Motioner-...pdf (228.9 KB)

Till Bengt Skånhamre samt Claes Caroli

Bilaga med stadgeförslag till motion #142.

Bekräftelse önskas på att antalet motioner här överensstämmer med av mig tidigare inskickade motioner.

33. Motioner, del 16-18 - 100 motioner
Sent: Saturday, February 07, 2009 12:09:01 PM
To: Bengt Skånhamre
Cc: Claes Caroli

3 attachment(s) Motioner-...pdf (156.0 KB), Motioner-...pdf (218.3 KB), Motioner-...pdf (184.7 KB)

Till Bengt Skånhamre samt Claes Caroli

Tidigare inskickade motioner, del 16, Totalt 40 motioner
Tidigare inskickade motioner, del 17, Totalt 31 motioner
Tidigare inskickade motioner, del 18, Totalt 29 motioner

Bekräftelse önskas på att antalet motioner här överensstämmer med av mig tidigare inskickade motioner.


34. SV: Motioner, del 13-15 - 83 motioner
Sent: Saturday, February 07, 2009 12:04:55 PM
From: Bengt Skånhamre
Cc: Claes Caroli

jag vet inte om du har svårt att förstå? Jag tyckte jag var tydlig med att be dig inte skicka in materialet en gång till. Det material du redan har lämnat i stadgeenlig tid är det som nu behandlas. Dessa nya mejl du skickar med material kommer det inte att tas någon notis kring.
Mvh Bengt Skånhamre


35. Re: Motioner, del 13-15 - 83 motioner
Sent: Saturday, February 07, 2009 12:15:49 PM
To: Bengt Skånhamre
Cc: Claes Caroli

Nej Bengt,
jag har inte alls svårt att förstå.
Men tyvärr verkar du ha svårt att förstå att jag vill ha svar på antalet motioner, och det anser jag vara i min fulla rätt att få, oavsett vad du som anställd på HSB Malmö (och underställd mig som delägare i organisationen) tycker.

Du upprepar samma meningslösa saker varje gång i stället för att svara på mina frågor;

  1. Hur många motioner (inte filer) har du erhållit från mig?

  2. Vad är ditt skäl till att du inte vill säga hur många motioner du erhållit från mig?

  3. Varför vill du inte bekräfta antalet mottagna motioner ens i den skrivelse på papper som du skickat till mig där det i stället står;"På uppdrag av HSB Malmös styrelse bekräftar jag att vi har tagit emot en motion/er av dig"?

Bengt, jag tycker inte du gör ett särskilt bra arbete som medlemskoordinator.


36. Motioner, del 19 - 12 motioner
Sent: Saturday, February 07, 2009 2:22:56 PM
To: Bengt Skånhamre
Cc: Claes Caroli
1 attachment(s) Motioner-...pdf (153.0 KB)

Till Bengt Skånhamre samt Claes Caroli

Tidigare inskickade motioner, del 19, Totalt 12 motioner

Bekräftelse önskas på att antalet motioner här överensstämmer med av mig tidigare inskickade motioner.


37. Respektlöst HSB Malmö !!!‏
Sent: Saturday, February 07, 2009 3:44:31 PM
To: Bengt Skånhamre
Cc: Michael Carlsson; Claes Caroli


Bengt,
jag tycker ditt sätt att svara är synnerligen respektlöst mot medlemmarna.

Dina konstant undanglidande svar (i så gott som alla frågor, inte bara i detta aktuella fall) är ett rent hån mot medlemmarna!

Min bestämda åsikt är att så länge du tillåts (av en handlingsförlamad styrelse och en VD som tyvärr inte tar sitt ansvar) att bete dig på detta arroganta sätt mot HSB Malmös delägare så kommer inte denna organisation att kunna utvecklas och bli en tillgång för medlemmarna.

Att hålla på i en barnslig mailkonversation med över 30 mail bara för att få svar på en så enkel sak som hur många av mina motioner som tagits emot av HSB Malmö är skrämmande.

Jag hade tänkt luta mig tillbaka efter årsstämman 2009 och hoppas att de hjul jag satt i rullning skulle börja rulla på lite av sig själva framöver.
Men så länge du sitter som medlemskoordinator och beter dig så synnerligen illa som du sorgligt nog gör mot medlemmarna så kommer jag inte att slå mig till ro, det kan jag lova.

Jag skulle vilja säga att du ensam ställer till med väldigt stor skada för HSB Malmö, men även för hela HSB-organisationen, och jag tycker att du borde skämmas rejält för hur illa du beter dig mot medlemmarna i HSB Malmö (alltså inte bara mot mig).

Michael och Claes, vad tänker ni göra åt detta?

INGET SVAR FRÅN CLAES CAROLI !!! INGET SVAR FRÅN MICHAEL CARLSSON !!!


Se även;
Hur HSB Malmö svarar medlemmarna på frågor



FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)


Tipsa en vän


Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009

Index för motioner till regionföreningens stämma (17 sidor)

Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009, del 2 (52 sidor -#17) - 49 motioner
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009, del 3 (25 sidor -#26) - 31 motioner
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009, del 4 (34 sidor -#28) - 33 motioner
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009, del 5 (26 sidor -#37) - 31 motioner
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009, del 6 (28 sidor -#48) - 34 motioner
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009, del 7 (53 sidor -#55) - 68 motioner
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009, del 8 (39 sidor -#64) - 24 motioner
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009, del 9 (37 sidor -#67) - 33 motioner
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009, del 10 (37 sidor -#77) - 37 motioner
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009, del 11 (35 sidor -#90) - 37 motioner
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009, del 12 (34 sidor -#99) - 54 motioner
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009, del 13 (36 sidor -#111) - 38 motioner

Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009, del 14 (51 sidor -#127) - 39 motioner
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009, del 15 (41 sidor -#140) - 40 motioner
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009, del 16 ( 5 sidor -#142) - 4 motioner
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009, del 16 (pdf, 31 sidor Bil. till #142, stadgeförslag)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009, del 17 (45 sidor -#155) - 40 motioner
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009, del 18 (28 sidor -#161) - 31 motioner
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009, del 19 (22 sidor -#171) - 29 motioner
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009, del 20 (19 sidor -#178) - 12 motioner

Totalt 664 motioner så här långt.

Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009, del 21 (34 sidor -#188) - ca 22 motioner
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009, del 22 (18 sidor -#189) - 2 motioner
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009, del 23 (30 sidor -#190) - ca 19 motioner
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009, del 24 (33 sidor -#193) ca 12 motioner
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009, del 25 (19 sidor -#200) ca 19 motioner
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009, del 26 (21 sidor -#203) 3 motioner
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009, del 27 (20 sidor -#204) 2 motioner
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009, del 28 (32 sidor -#205) 6 motioner
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009, del 29 (27 sidor -#208) ca 29 motioner

Plus 114 nya motioner ger totalt 778 motioner.


  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan