Motioner till HSB Malmö (2012)

 1. Bekräftelse från HSB Malmö på mottagande av motioner
 2. Information om enskild medlems motionsrätt & valberedning
 3. Motioner offentliggörs strax efter sista inlämningsdatum
 4. Motioner till HSB Riksförbund redovisas
 5. Sista motionsdatum för motioner till HSB Riksförbund ska informeras om
 6. HSB Malmö saknar rutiner för motioner till HSB Riksförbund
 7. Valberedningspolicy på HSB Malmös webbplats
 8. Redovisning av varje kandidats/förtroendevalds mål med sitt uppdrag
 9. Redovisning av vad varje förtroendevald gjort och uppnått
 10. Ombud och ersättare till HSB Riksförbund -
  Redovisning uppgifter & kontaktvägar
 11. Redovisning av vad ombud till HSB Riksförbund presterat
 12. Öppen, saklig och regelbunden information till medlemmarna
 13. HSB Malmös informationspolicy offentliggörs
 14. Policy för ansvars- och arbetsfördelning inom styrelsen offentliggörs
 15. Arbetsordning/ansvarsfördelning för VD (och styrelse) offentliggörs
 16. Målbeskrivning för hur HSB Malmös styrelse ska arbeta
 17. Redogörelse för mål - vad har uppnåtts?
 18. Redovisning av val och mål
 19. Presentation av nyanställda
 20. Mesta möjliga fullmäktige på stämma
 21. Ersättare till fullmäktigeledamöter ska utses
 22. HSB-tjänsteman och HSB-ledamot får ej vara fullmäktigeledamot
 23. HSB-ledamot i brf, inget tvång
 24. Definition av HSB-representantens roll i brf-styrelsen
 25. Styrelseledamöter (och VD) ej HSB-ledamot
 26. HSB Malmö ska locka yngre medlemmar
 27. Offentliga styrelseprotokoll från HSB Malmö
 28. Hur ser HSB Malmös etiska riktlinjer ut?
 29. Vad gör HSB Malmö för demokratin?
 30. Hur arbetar HSB Malmö för inflytande och insyn?
 31. Upplysning om den demokratiska medlemskontrollen
 32. Tillsättande av demokrati- och insynsråd
 33. Mera makt till medlemmarna - kurser
 34. Saknade seminarier - Informations- & diskussionsbaserat
 35. Kurs i kooperationens grundtankar, HSB:s kärnvärderingar samt etik
 36. Kurs i medlemskommunikation för alla
 37. Styrelse diskuterar motioner med motionärerna
 38. HSB Malmös avtal med HSB Riksförbund
 39. Vad händer inom HSB Riksförbund & vilka kontakter?
 40. Regelverk för tjänstemännens bisysslor
 41. Redovisning av uppdrag för anställda på HSB Malmö
 42. Arbetsinstruktion för VD:n
 43. Information om vad HSB Malmös styrelse, VD och revisorer sysslar med
 44. Redovisning av arvoden för olika styrelseuppdrag inom HSB
 45. Beskrivning över vad HSB anställdas funktioner är
 46. HSB Malmö måste göras mindre tjänstemannastyrt
 47. Lönesänkning med 12.000 kr/mån för HSB-tjänstemän
  SÄNKNING AV DE REKORDHÖGA LÖNERNA FÖR HSB MALMÖS TJÄNSTEMÄN!
 48. Redovisning av projekt- och arbetsgrupper samt utskott
 49. Arbetsgrupper, etc ska avsluta sitt arbete under innevarande år (senast 31/12)
 50. Arbetsgrupper, utskott, etc ska kunna kontaktas
 51. Redovisning av kostnader för utskott/grupper
 52. Arkiveringsrutiner - Gallring - Arkivering av information, redovisning
 53. Arkiveringsrutiner - Gallring - Arkivering av information, framtagande av rutiner

MOTION #61

Bekräftelse från HSB Malmö på mottagande av motioner

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö ska alltid bekräfta mottagna motioner och det ska göras omedelbart efter inlämnandet (under arbetstid).
Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
14. Bekräftelse från HSB Malmö på mottagande av motioner
Motioner skickade till HSB Malmö bekräftas till avsändaren.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Hur kan HSB Malmös styrelse yrka avslag på något så självklart som att mottagande av motioner ska bekräftas?

Tyvärr är vad styrelsen säger bevisligen ej sant, varför det är extra viktigt att stämman tar rätt beslut.

Nedanstående mail tillsammans med motioner skickade jag till HSB Malmös styrelse 2010, dock utan att få bekräftelse på att motionerna tagits emot (trots att jag t.o.m specifikt bad om detta).

Här kommer mina motioner till HSB Malmös årsstämma 2010. Jag har febrilt letat efter information om var motioner ska skickas men inte lyckats finna denna information så jag hoppas det blir rätt så här.

De är i Word-format denna gång.
Jag har försökt se till så att de flesta motioner påbörjas på ny sida och hoppas att det blir så även när ni läser in dokumenten.
Annars kan jag skicka dem i PDF-format om så önskas.

Det är min förhoppning att HSB Malmö vill diskutera motionerna med mig innan styrelsen avger svar på motionerna.
Det kan ju bl.a. vara så att styrelsens svar på vissa motioner gör att jag kan dra tillbaka dem så att det blir ett mindre antal motioner för stämman att behandla.

Jag önskar snabb bekräftelse på att motionerna mottagits av HSB Malmös styrelse.

Bilagor:
Motion        - 35: Motioner-till-HSB-Malmo-2010-del1.doc
Motion 36-113 : Motioner-till-HSB-Malmo-2010-del2.doc


Därefter skickade jag följande mail.

Till styrelsen för HSB Malmö

Jag har skickat mina motioner för HSB Malmös årsstämma 2010 till epost-adressen fraga.styrelsen, men eftersom jag inte lyckats få något livstecken när jag skickat till denna epostadress tidigare så vill jag säkra mig genom att även skicka skicka motionerna till var och en i styrelsen med förhoppning om att det finns någon i styrelsen som har vänligheten att bekräfta att samtliga motioner tagits emot och är i fullt läsbar form (två st. word dokument med total 113 motioner).

Jag vet från tidigare år att det brukar ta några veckor innan motionerna börjar behandlas av styrelsen men jag vill väldigt gärna ha en mottagningsbekräftelse å det snaraste.

Om det finns några frågetecken går det naturligtvis utmärkt att kontakta mig.


Efter några dagar utan någon bekräftelse skickade jag följande mail.

Till Claes Caroli och övriga delar av HSB Malmö styrelse

även om jag är ganska initierad och väl bekant med hur det fungerar inom HSB Malmö så är det inte helt utan förvåning jag noterar hur nonchalant HSB Malmös styrelse behandlar såväl motionärer och motioner. än idag!

Jag konstaterar att det inte finns en enda person i HSB Malmös styrelse som bemödat sig med att bekräfta mottagandet av mina motioner.

Jag finner detta synnerligen respektlöst!
Hur vill HSB Malmös styrelse förklara sitt beteende här?

Medlem # 89093 - 2012-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Motioner skickade till HSB Malmö bekräftas till avsändaren.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.!!

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

HSB Malmös styrelse upprepar vad de skrev i sitt svar på motionen 2011. Styrelsens påstående är ej relevant och vad HSB Malmös styrelse hävdar här är inte vad som sker.
Att HSB Malmös styrelse ej är sanningsenlig framgår även tydligt av att styrelsen yrkar avslag på motionen.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

HSB Malmös styrelses svar på denna motion motsäger inte på något sätt att motionen ska bifallas och svaret från HSB Malmös styrelse är inte ens relevant för yrkandet i motionen.
MOTION #62

Information om enskild medlems motionsrätt & valberedning

Först gömmer HSB Malmö undan informationen om motionsrätt på hemsidan under en helt neutral rubrik som "Så påverkar du". Sedan undanhåller HSB Malmö information om vem som får motionera för att sist men inte minst ställa olagliga krav för att motioner ska behandlas.

I HSB Malmös protokoll står det att information om motioner ska gå ut antingen via utskick av avgiftsavierna för kvartal 1 eller i media.
Detta beslut bröt HSB Malmö mot inför motionerna till årsstämman 2011 !!!

Här nedan visas hur HSB Malmös hemsida ser ut i januari 2011 (vänstra kolumnen) och hur den informationsmässigt borde se ut (högra kolumnen);
HSB Malmös hemsida i nuvarande skick

Nyheter

HSB Malmös hemsida som den borde se ut

Nyheter

HSB Malmös kommande årsmöte

HSB Malmös ordinarie föreningsstämma för verksamhetsåret 2010 blir den 7 maj 2011. Årsmötet kommer att hållas på Malmö högskola, Orkanen.
För att veta mer gå in på menyn till vänster under "Så påverkar du".

Motioner till HSB Malmö

HSB Malmös årsmöte 2011 är den 7 maj. Motioner ska vara inlämnade till styrelsen senast den 31 januari 2011.
För att veta mer gå in på menyn till vänster under "Så påverkar du".

Nominera till uppdrag inom HSB Malmö

Nu är det tid att nominera kandidater till olika uppdrag inom HSB Malmö. HSB Malmös årsmöte kommer att äga rum 7 maj 2011 och plats kommer att meddelas längre fram.
För att veta mer gå in på menyn till vänster under "Så påverkar du".
Frågor i anslutning till detta meddelande ska ställas till Bengt Skånhamre, bengt.skanhamre@malmo.hsb.se.

Lär dig hantera konflikter

Lär dig hantera konflikter och kommunicera på ett rätt sätt. Få en grundläggande förståelse för kommunikation och samspel mellan människor.
Idag

Turning Torso i ätbar konstruktion

Ett års gratis bosparande lockar tävlingsdeltagare att frångå det traditionella pepparkakshuset. I år är det modern arkitektur som avspeglar några av pepparkakshustävlingens bidrag.
14 december 2010

Nominera till förtroendeuppdrag i bospargruppen

Är du bosparare och vill vara med och göra din röst hörd? Eller vet du någon som brinner för bosparfrågor? Nu är det dags att nominera kandidater till bospargruppens möte i januari.
10 december 2010

Hållbara Hilda får 6,1 miljoner till miljösatsningar

Pengarna kommer från delegationen för hållbara städer och är en del av delegationens satsning på Rosengård. Bidraget innebär att Hilda kan genomföra en del energieffektiva lösningar inom projektet ”Hållbara Hilda” som annars inte varit lönsamma.
3 december 2010

Lysande frukost på film

HSB tillsammans med Metro Bostad bjöd in till lysande frukost den 18 november som blev välbesökt.
25 november 2010

Dags att nominera till uppdrag inom HSB Malmö

Nu är det tid att nominera kandidater till olika uppdrag inom HSB Malmö. HSB Malmös årsmöte kommer att äga rum 7 maj 2011 och plats kommer att meddelas längre fram.
10 november 2010

Givande nätverksträff i Svedala igår

I måndags var alla förtroendevalda i bostadsrättsföreningarna i Svedala inbjudna till en informationsträff.
9 november 2010

Pressmeddelande: HSB Malmö förvärvar anrik bostadsfastighet

HSB Malmös styrelse har fattat beslut om att förvärva fastigheten Flora 8 på Amiralsgatan 12, mitt emot Malmö Konserthus. Förvärvet är ett led i HSB Malmös strategi att utöka sitt hyresfastighetsbestånd för att kunna erbjuda fler bostäder åt sina medlemmar.
2 november 2010

Turning Torso fyller fem år

Idag är det exakt fem år sedan de första hyresgästerna flyttade in i Turning Torso.
1 november 2010

Lär dig hantera konflikter

Lär dig hantera konflikter och kommunicera på ett rätt sätt. Få en grundläggande förståelse för kommunikation och samspel mellan människor.
Idag

Turning Torso i ätbar konstruktion

Ett års gratis bosparande lockar tävlingsdeltagare att frångå det traditionella pepparkakshuset. I år är det modern arkitektur som avspeglar några av pepparkakshustävlingens bidrag.
14 december 2010

Nominera till förtroendeuppdrag i bospargruppen

Är du bosparare och vill vara med och göra din röst hörd? Eller vet du någon som brinner för bosparfrågor? Nu är det dags att nominera kandidater till bospargruppens möte i januari.
10 december 2010

Hållbara Hilda får 6,1 miljoner till miljösatsningar

Pengarna kommer från delegationen för hållbara städer och är en del av delegationens satsning på Rosengård. Bidraget innebär att Hilda kan genomföra en del energieffektiva lösningar inom projektet ”Hållbara Hilda” som annars inte varit lönsamma.
3 december 2010

Lysande frukost på film

HSB tillsammans med Metro Bostad bjöd in till lysande frukost den 18 november som blev välbesökt.
25 november 2010

Dags att nominera till uppdrag inom HSB Malmö

Nu är det tid att nominera kandidater till olika uppdrag inom HSB Malmö. HSB Malmös årsmöte kommer att äga rum 7 maj 2011 och plats kommer att meddelas längre fram.
10 november 2010

Givande ätverksträff i Svedala igår

I måndags var alla förtroendevalda i bostadsrättsföreningarna i Svedala inbjudna till en informationsträff.
9 november 2010

Pressmeddelande: HSB Malmö förvärvar anrik bostadsfastighet

HSB Malmös styrelse har fattat beslut om att förvärva fastigheten Flora 8 på Amiralsgatan 12, mitt emot Malmö Konserthus. Förvärvet är ett led i HSB Malmös strategi att utöka sitt hyresfastighetsbestånd för att kunna erbjuda fler bostäder åt sina medlemmar.
2 november 2010

Turning Torso fyller fem år

Idag är det exakt fem år sedan de första hyresgästerna flyttade in i Turning Torso.
1 november 2010

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö ska årligen i direktutskick tydligt informera samtliga medlemmar om sin motionsrätt till HSB Malmö.

  Informationen om motionsrätten ska ges tillsammans med information om hur man motionerar och vilket sista datum är för inlämnande av motioner.


 2. Informationen om motionsrätt ska ske på flera olika sätt.
  Via avgiftsavierna är bara ett av alternativen (speciellt eftersom man med denna metod inte når alla medlemmar).
  Via medlemstidningen är ett av dessa alternativ.

 3. Det ska även finnas mycket lättillgänglig information för samtliga medlemmar om det fastställda regelverket (dvs riktlinjerna) för motioner.

 4. Regelverket/riktlinjerna ska alltid ligga ute lättillgängligt på HSB Malmös webbplats och löpande uppdateras allteftersom förändringar sker.

 5. HSB Malmö ska varje år anstränga sig för att informationen om medlemmens motionsrätt görs på ett så motiverande sätt som möjligt för att uppnå så många som möjligt som engagerar sig.

 6. HSB Malmös styrelse ska ge exempel på vad motioner kan ta upp.
  T.ex.; stadgeändringar, ekonomifrågor, arvoden, reseersättningar, information, demokratifrågor, insynsfrågor, former för medlemskap, HSB Malmös relation till HSB Riksförbund, uppdrag för styrelsen, förtroendevaldas uppgifter, vilka frågor HSB Malmös styrelse ska driva, HSB Malmös relation till de olika bostadsrättsföreningarna, debattartiklar som HSB Malmö ska skriva, osv.

 7. Det ska tydligt framgå att det är fullt tillräckligt att det någonstans uppges en kontaktväg till medlemmen. Inga andra krav ska ställas i detta avseende.
Svar från HSB Malmös styrelse 2008:
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att rutinmässigt på lämpligt sätt informera om möjligheten att motionera till stämman.
Det är styrelsens uppfattning att detta görs på lämpligt sätt idag.
Det är också styrelsens uppfattning att det ges information om nomineringar till val.


I snart 100 år har HSB lyckats hemlighålla att enskilda medlemmar har motionsrätt.
Till stämman 2007 krävde några medlemmar att detta skulle klargöras och stämman tvingade styrelsen att gå ut med information om enskild medlems motionsrätt,
När styrelsen väl gjorde detta så var det dels för sent och dels på ett sätt så att så få som möjligt skulle få denna information.

Inte mycket i styrelsens svar berörde motionen.

Styrelsen har inte ens bemödat sig med att bemöta motionens yrkanden mer än i vissa delar på ett generellt och irrelevant sätt, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
112. Information om enskild medlems motionsrätt och valberedning Malmö
Informationen om motionsrätten, tillsammans med information om hur medlem kan motionera, lämnas på hemsida och i medlemstidningen Hemma i HSB. Ur informationen, liksom i föreningens stadgar, framgår vilket sista datum för inlämnande av motioner är.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

Medlem # 89093 - Datum: 2012-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Väl dolt bland styrelsens extremt röriga svar på motionerna hittar man;
Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Informationen om motionsrätten, tillsammans med information om hur medlem kan motionera, lämnas på hemsida och i medlemstidningen Hemma i HSB. Ur informationen, liksom i föreningens stadgar, framgår vilket sista datum för inlämnande av motioner är.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

HSB Malmös styrelse upprepar ordagrant vad jag citerat redan i motionen. Vad HSB Malmös styrelse skriver saknar relevans för motionens yrkanden. Inför motionsinlämnandet 2012 har HSB Malmö varit om möjligt tystare. Inte ett ord nämns på HSB Malmös hemsida om att det är dags att lämna in motioner. Jag har heller inte sett någon information om detta någon annanstans. HSB Malmö vill bevisligen inte ha någon form av engagemang.
Faktum kvarstår att HSB Malmös styrelse anstränger sig enbart för att så få som möjligt ska engagera sig.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

HSB Malmös styrelses svar på denna motion motsäger inte på något sätt att motionen ska bifallas och svaret från HSB Malmös styrelse är inte ens relevant för yrkandena i motionen.
MOTION #63

Motioner offentliggörs strax efter sista inlämningsdatum

Till årsstämman 2010 kom mina motioner in någon timme efter 24.00 dagen för sista inlämnande av motioner. Detta pga tekniska problem som gjorde att motionerna som skickades i rätt tid emellertid inte registrerades förrän efter 24.00 på HSB Malmös server.

HSB Malmös styrelse försökte hemlighålla detta så länge de kunde, och först efter ett antal veckor med många påtryckningar från mig så informerade Claes Caroli mig att styrelsen inte tänkte behandla eller ta med mina motioner till årsstämman 2010. Någon förklaring kunde Claes Caroli inte ge.

HSB Malmös styrelse vägrade t.o.m. informera föreningens högsta beslutande organ, fullmäktigesammanträdet, om detta. HSB Malmö tog detta beslut helt på egen hand, och skickade ut handlingarna utan ett ord om de motioner som exkluderats av styrelsen.

Som förhoppningsvis alla förstår så finns det inga som helst juridiska hinder för att ta med motioner trots att de anlänt till HSB Malmös servrar någon timme för sent.
Vad som är bäst för HSB Malmös medlemmar var dock inte relevant för HSB Malmös styrelse, utan den enda anledningen till att inte ta med mina motioner var för att det gynnade HSB Malmös styrelse personligen.

Eftersom sista datumet för inlämnande av motioner var på en helg, och HSB Malmö var stängt, saknades 2010 möjlighet att lämna in motionerna dessa dagar. Enda sättet var via mejl.

Till saken hör att HSB Malmö tidigare år tagit med motioner från andra som kommit in dagar (ev. t.o.m. veckor) efter utsatt senaste datum för inlämnande av motioner.

HSB Malmö vill naturligtvis behålla sitt övertag och sin makt genom att endast HSB Malmös styrelse ska veta vilka motioner som kommer in när. Det enda sättet att stoppa mygel som detta är att motionerna läggs ut på HSB Malmös webbplats direkt efter att de kommit in till HSB Malmö.

Så här resonerade HSB Malmös styrelse när de bestämde att mina motioner ej skulle tas med till årsstämman 2010;
Styrelsen diskuterar inkomna motioner utifrån att en motionär, T.W., inkommit med sina motioner först efter motionstidens utgång, bilaga 4

Mimmi Zetterman påtalar att det tidigare kan ha förekommit att styrelsen ej agerat på motioner som - utifrån när motionen varit daterad eller ankomststämplad - sannolikt inkommit till HSB Malmö efter motionstidens utgång och som styrelsen behandlat som om de varit inkomna i rätt tid och därefter förelagts stämman.

Mimmi Zetterman menar att den s.k "söndagsregeln" kan appliceras på detta ärende då motionerna inkom kl. 04,26 den 1 februari 2010 (natten mellan söndag och måndag). Hon påpekar även rätten för enskilda medlemmar att inkomna med motioner utgör ett minoritetsskydd som i lagen uppmärksammas särskilt. Med hänsyn härtill och med tanke på att det endast handlar om en mindre försening så yrkar hon att alla för styrelsen presenterade motioner skall behandlas och föreläggas den ordinarie föreningsstämman 2010.

Efter omröstning beslutar styrelsen att anse de ifrågavarande motionerna från T.W. som inkomna efter motionstidens utgång med den konsekvensen att de inte skall behandlas på ordinarie föreningsstämma 2010-04-24 utan istället behandlas på nästkommande föreningsstämma.

Styrelsen motiverar sitt beslut med att även om det skulle ha förekommit att styrelsen tidigare inte uppmärksammat att motioner inkommit efter motionstidens utgång så utgör det inte en omständighet som medför att styrelsen kan göra undantag från tillämpningen av föreningens stadgar § 19 om utövande av motionsrätt och när motion senast skall vara avlämnad.

Styrelsen noterar att T.W. beretts tillfälle att yttra sig i ärendet över de för sent inkomna motionerna och att han ej kunnat visa att de kommit HSB Malmö tillhanda på annat sätt innan motionstidens utgång

Mimmi Zetterman reserverar sig mot beslutet och anför att hon delar styrelsens uppfattning att sent inkomna motioner normalt sett inte skall behandlas, men med tanke på att underlaget i vissa avseenden är bristfälligt och med hänsyn till vad hon tidigare har anfört finns för många osäkra faktorer så borde styrelsen ha fattat ett annat beslut.

Styrelsen skriver;
"Styrelsen motiverar sitt beslut med att även om det skulle ha förekommit att styrelsen tidigare inte uppmärksammat att motioner inkommit efter motionstidens utgång så utgör det inte en omständighet som medför att styrelsen kan göra undantag från tillämpningen av föreningens stadgar § 19 om utövande av motionsrätt och när motion senast skall vara avlämnad".
Styrelsen måste nog lära sig lite mer om regelverket i föreningar. Bara det faktum att motioner tidigare behandlats som kommit in för sent gör att även mina motioner skulle behandlats. Det är givet genom likabehandlingsprincipen!

Styrelsen skriver;
"Styrelsen noterar att T.W. beretts tillfälle att yttra sig i ärendet över de för sent inkomna motionerna och att han ej kunnat visa att de kommit HSB Malmö tillhanda på annat sätt innan motionstidens utgång".
Det är omöjlig bevisföring. Jag kan självklart inte bevisa hur internettrafiken fungerat eller om HSB:s mailserver registrerat felaktig tid!

Som synes kunde ingen i styrelsen finna några hållbara juridiska argument för att inte behandla motionerna, utan för alla styrelseledamöter utom Mimmi handlade det enbart om det var möjligt att stoppa motionerna. Vilken annan förening skulle agera på detta sätt?

Ett senaste datum för inlämnande av motioner är inget självändamål, utan det finns enbart för att styrelsen ska hinna behandla motionerna.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Motioner läggs ut senast en vecka efter deadline (minimerar risken för "mygel")
  Till HSB Malmö inkomna motioner ska läggas ut på HSB Malmös webbplats senast två dagar efter det sista datumet för inlämnandet av motioner.

 2. Om sista motionsdatum infaller på en helg ska det vara möjligt att lämna in motioner även under efterföljande vardag.

 3. HSB Malmö ska redovisa om motioner kommit in som styrelsen tagit beslut om att inte behandla, och samtidigt uppge skäl för styrelsens beslut.

 4. Stämman ska ha sista ordet att besluta om motioner inte ska behandlas.

 5. Senast fyra veckor efter deadline för inlämnande av motioner så skickas alla inkomna motioner ut till alla fullmäktigeledamöter (via e-post, för dem som har detta).
Svar från HSB Malmös styrelse 2008:
Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Motioner till HSB Malmö är ställda till stämman, inte till alla medlemmarna. Dock är det självklart intressant för medlemmarna att få reda på vilka beslut avseende motioner som stämman fattat. Detta sker då i samband med att de övriga besluten publiceras.


Motioner är ställda till stämman och styrelsen!
Ja, motioner är ställda till stämman men det är oerhört viktigt för alla medlemmar och kanske alldeles särskilt fullmäktige, som ska välja de förtroendevalda, att veta var styrelseledamöterna står i olika frågor! Så styrelsen har tyvärr fel i vad styrelsen uppger här.

Styrelsens avslag och svar till denna motion är skrämmande

Notera att HSB Malmös styrelse inte ens kan/vill uppge något konkret skäl till varför styrelsen inte vill att medlemmarna ska få se inlämnade motioner förrän strax före stämman.

Notera också att styrelsen inte ens brytt sig om att kommentera motionens yrkanden i övrigt, t.ex. om redovisningen av styrelsens svar på motioner.

Styrelsen bemöter inte ett enda av motionens yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart. Således kan styrelsens förslag till avslag ej antas av stämman!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
114. Motioner offentliggörs strax efter sista inlämningsdatum
Motioner till HSB Malmö är ställda till stämman, inte till alla medlemmarna. Dock är det självklart intressant för medlemmarna att få reda på vilka beslut avseende motioner som stämman fattat. Detta sker då i samband med att de övriga besluten publiceras.

I föreningslagen framgår att kallelse till en föreningsstämma får utfärdas tidigast fyra veckor före stämman. Kallelsen ska utfärdas senast två veckor före ordinarie och en vecka före extra stämma, om inte stadgarna föreskriver längre tid.

Under minst en vecka före den stämma som avses ska redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen, eller avskrifter därav, hållas tillgängliga för medlemmarna hos föreningen och genast sändas till medlemmar som begär det.

Styrelsen kan inte se annat än att samtliga punkter är uppfyllda då material tillsänds fullmäktige i rätt tid, och finner ingen anledning till ändring av föreningens stadgar.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet
.

Medlem # 89093 - 2012-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Väl dolt bland styrelsens extremt röriga svar på motionerna 2011 hittar man;
Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Motioner till HSB Malmö är ställda till stämman, inte till alla medlemmarna. Dock är det självklart intressant för medlemmarna att få reda på vilka beslut avseende motioner som stämman fattat. Detta sker då i samband med att de övriga besluten publiceras.
I föreningslagen framgår att kallelse till en föreningsstämma får utfärdas tidigast fyra veckor före stämman. Kallelsen ska utfärdas senast två veckor före ordinarie och en vecka före extra stämma, om inte stadgarna föreskriver längre tid. Under minst en vecka före den stämma som avses ska redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen, eller avskrifter därav, hållas tillgängliga för medlemmarna hos föreningen och genast sändas till medlemmar som begär det. Styrelsen kan inte se annat än att samtliga punkter är uppfyllda då material tillsänds fullmäktige i rätt tid, och finner ingen anledning till ändring av föreningens stadgar.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Styrelsens kommentar om att "liknande motionsinnehåll" tidigare behandlats saknar helt relevans och är dessutom inte sant.

Motionerna är naturligtvis ställda till stämman för beslut, men vad HSB Malmö än tycker så är motionerna riktade till alla medlemmar, även styrelsen. Tråkigt att HSB Malmös styrelse inte förstår detta.

HSB Malmös styrelse svarar "Detta sker då i samband med att de övriga besluten publiceras", men det innebär att HSB Malmös styrelse inte ens själva vet om att motionerna inte längre publiceras. HSB Malmö vill inte att medlemmarna varken ska se vilka motioner som skrivits, vad HSB Malmös styrelse anser eller vad HSB Malmös fullmäktige - som har till uppgift att arbeta i medlemmarnas intresse - beslutat.

Vad HSB Malmös styrelse redovisar att FL säger om kallelse och redovisningshandlingar är ej relevant för motionens yrkande, precis lika lite som allt annat HSB Malmö svarar på denna motion.

Vad HSB Malmös styrelse säger är att HSB Malmö inte är intresserad av något annat än att som mest följa de minimumkrav som lagen stiftar. Skrämmande i sig, men att fullmäktige inte tar det minsta ansvar och tillrättavisar styrelsen är ännu mer skrämmande.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

HSB Malmös styrelses svar på denna motion motsäger inte på något sätt att motionen ska bifallas och svaret från HSB Malmös styrelse är inte ens relevant för yrkandena i motionen.
MOTION #64

Motioner till HSB Riksförbund redovisas

För att öka engagemanget och skapa intresse för verksamheten måste motioner till HSB Riksförbund (från såväl HSB Malmö som från andra regioner) redovisas för alla i sin helhet i god tid före riksförbundets stämma
Samtliga motioner till HSB Riksförbund läggs ut på HSB Malmös webbplats.
De kan dessutom sammanfattas i tidningen "Hemma i HSB".

Protokoll fört vid HSB Riksförbund ek för HSB-stämma den 27-28 maj 2009 i Stockholm;
http://hsb.se/polopoly_fs/1.230!protokoll_hsbstamma2009.pdf
8 motioner behandlades. Ingen från HSB Malmö!

HSB Malmös enda bidrag var följande (hämtat från stämmoprotokollet);
"Tommy Johansson, HSB Malmö, har tilläggsyrkande att tillsätta en arvodesutredning som ser över samtliga arvoden för att göra det tydligt.

Anna-Carin Magnusson framhåller att det inte är ett yrkande som kan tas upp eftersom det är ett nytt förslag som inte varit känt för fullmäktige. Fullmäktige kommer därför inte att få ta ställning till yrkandet
".

2011-01-09 ställer jag följande fråga till HSB Malmö, Bengt Skånhamre;
Hur ser HSB Malmös motion till HSB Riks ut om begränsning av motionsrätten?
Jag skulle gärna vilja ha en kopia av denna motion.

Har HSB Malmö lämnat in någon mer motion än denna till HSB Riks?

Inte helt oväntat inget svar. 2011-01-14 skickar jag en påminnelse;
Påminnelse!

Vill gärna ha svar på om jag kan få ta del av motionen till HSB Riks och om HSB Malmö lämnat in fler motioner?

Inget händer. 2011-01-19 skickar jag ännu en påminnelse;
Påminnelse!

Vill påminna om min fråga ifall jag får se motionen till HSB Riksförbund och om HSB Malmö lämnat in någon mer motion?

Jag får ett i vanlig ordning fullständigt meningslöst och undvikande svar från Bengt Skånhamre;
Vi har vidarebefordrat motioner enligt stämmans önskemål.

Jag upprepar mina frågor;
Du skriver "motioner".
Jag tolkar detta som att det är fler än en motion till HSB Riksförbund.
Samtidigt motsägs detta av att det bara är en enda fråga som fullmäktigestämman önskat att HSB Riksförbund ska behandla.
Har det tillkommit någon mer motion och vad handlar den/de i så fall om?

Du svarade heller inte på min fråga om jag får ta del av den motion i sin helhet som vidarebefordrats till HSB Riksförbund om begränsning av motionsrätten! Får jag det? Om inte, varför?
När har motion skickats in till HSB Riksförbund?


Efter ännu en påminnelse får jag följande luddiga svar från Bengt Skånhamre den 26/1:
Fråga 1: Ja
Fråga 2: Du får vända dig till Riksförbundet kring de motioner som ska behandlas där.


Jag tvingas försöka ställa frågor som Bengt Skånhamre inte bara kan glida undan;
Ok, så du säger att HSB Malmö har producerat mer än en motion till HSB Riksförbunds stämma 2011, och för att medlem i HSB Malmö ska få ta del av;
a) HSB Malmös motion om begränsning av motionsrätten, samt
b) okänt antal övriga motioner av okända motionärer från HSB Malmö så måste medlemmarna i HSB Malmö vända sig till HSB Riksförbund?

Varför vill HSB Malmö inte redovisa sina motioner (t.ex. på HSB Malmös webbplats) till HSB Riksförbund för medlemmarna i HSB Malmö? Vad kan det finnas för skäl att hemlighålla motionerna?


Efter två ytterliggare påminnelser får jag bara följande svar av Bengt;
Medlemsfrågor besvaras av vår medlemsrådgivning. De frågor du ställer specifikt nedan är besvarade i mail den 26/1.


Jag upprepar ännu en gång mina obesvarade frågor, som tydligen är väldigt känsliga;
Hur når jag medlemsrådgivningen via epost?
För du besvarar ju bevisligen inte frågor från medlemmarna.

Du finner inget underligt i att du här t.o.m. hävdar att du besvarat mina frågor innan jag ens ställt dem?

Jag har frågat dig;
Fråga 1:
Du säger att HSB Malmö har producerat mer än en motion till HSB Riksförbunds stämma 2011, och för att fullmäktige/medlem i HSB Malmö ska få ta del av;
a) HSB Malmös motion om begränsning av motionsrätten, samt
b) okänt antal övriga motioner av okända motionärer från HSB Malmö
så måste fullmäktige/medlemmarna i HSB Malmö vända sig till okänd/ej namngiven person på HSB Riksförbund?


Fråga 2:
Varför vill HSB Malmö inte redovisa sina motioner (t.ex. på HSB Malmös webbplats) till HSB Riksförbund för medlemmarna i HSB Malmö? Vad kan det finnas för skäl att hemlighålla motionerna?

Du har inte besvarat ovanstående frågor!
Har du svar på dessa frågor (utan att slingra dig ännu mer), eller kan du ge mig kontaktpersoner på HSB Malmö som vill besvara dessa frågor?
Som alltid annars när det inte längre går att glida undan att svara så uteblir svar helt.

Notera att Claes Caroli säger att alla motioner som HSB Malmö skriver till HSB Riksförbund presenteras fullmäktige först för beslut. Men här säger Bengt Skånhamre att det finns fler hemliga motioner från HSB Malmö som fullmäktige och övriga medlemmar inte ens får se.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. De motioner som skrivs av HSB Malmös förtroendevalda till HSB Riksförbund ska årligen redovisas på HSB Malmös webbplats, så fort de färdigställts.

 2. Samtliga övriga motioner från andra regioner ska också redovisas på HSB Malmös webbplats.

 3. Även tidigare års motioner till HSB Riksförbund (sedan år 2000) läggs ut.
Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
74. Motioner till HSB Riksförbund redovisas
Motioner från HSB Malmö till Riksförbundet presenteras alltid och föreläggs fullmäktige för ställningstagande.

Riksförbundet informerar på sin hemsida om sina fullmäktigemöte och beslut.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Detta svar ger bara två möjligheter;
1. HSB Malmö talar osanning, eller
2. HSB Malmös ombud tillför aldrig något för HSB Malmö.
Inga motioner har presenterats/förelagts fullmäktige de senaste 10 åren.

HSB Malmös styrelse skriver;
"Riksförbundet informerar på sin hemsida om sina fullmäktigemöte och beslut".
Det återstår att se, men motionen handlar inte om detta utan om att i god tid presentera motionerna - innan stämman - från främst HSB Malmö och ge möjlighet till input från fullmäktige.

Motionen till HSB Riksförbund om att begränsa motionsrätten har inte förelagts fullmäktige, trots att HSB Malmös styrelse hävdar att alla motioner föreläggs fullmäktige.
Det kan ju hända att fullmäktige har synpunkter på formuleringen i denna motion innan den lämnas in.

Risken är stor att HSB Malmö bara vill göra det enkelt för sig och att HSB Malmös styrelse svarar att motioner läggs ut på HSB Riksförbunds webbplats. Det återstår att se om HSB Riksförbund kommer att göra detta, men det är inte vad motionen handlar om. Motionen handlar om att engagera HSB Malmös medlemmar genom att framhäva motioner och motivera motionsskrivande til HSB Riksförbund.
Medlem # 89093 - 2012-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Väl dolt bland styrelsens extremt röriga svar hittar man följande;
Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Vem som väljs till ombud för HSB Malmö framgår av såväl stämmoprotokoll som information på hemsidan. Dessa ombud erhåller endast ersättning för styrkt förlorad arbetsförtjänst.
Motioner från HSB Malmö till Riksförbundet presenteras alltid och föreläggs fullmäktige för ställningstagande.
Riksförbundet informerar på sin hemsida om sina fullmäktigemöte och beslut.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion är ej relevant för motionens yrkande.
Styrelsens kommentar om att Riksförbundet informerar på sin hemsida om sina fullmäktigemöte och beslut saknar relevans för motionens yrkanden.
Styrelsens kommentar om att "liknande motionsinnehåll" tidigare behandlats saknar helt relevans och är dessutom inte sant.

HSB Malmös styrelses kommentar om hur ombud för HSB Malmös redovisas och ersättning till ombuden har inget med motionens yrkanden att göra
Dessutom har stämman ej gett styrelsen för HSB Malmö tillstånd att ersätta ombuden för förlorad arbetsinkomst, och det är tråkigt att HSB Malmö inte förstår att beslut om ersättningar, oavsett i vilken form detta är, till ombud ska fastställas av fullmäktige. HSB Malmö kör över fullmäktige och alla övriga medlemmar.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

HSB Malmös styrelses svar på denna motion motsäger inte på något sätt att motionen ska bifallas och svaret från HSB Malmös styrelse är inte ens relevant för yrkandena i motionen.
MOTION 65

Sista motionsdatum för motioner till HSB Riksförbund ska informeras om

HSB Riksförbund går inte ut med information om när motioner senast ska lämnas in.
Det gör det svårt för de medlemmar i HSB Malmö som har förslag på motioner att komma med dessa förslag.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö ska informera HSB Malmös medlemmar om när motioner senast ska lämnas in till HSB Riksförbund.

Medlem # 89093 - 2012-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Det framgår av Riksförbundets hemsida.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman beslutar att den ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

och;
HSB Riksförbund ansvarar för de övergripande frågorna i HSB - varumärket, våra gemensamma kommunikationskanaler, den parlamentariska verksamheten på riksnivå och de styrande dokumenten.
Av Riksförbundets hemsida framgår motionstid. Styrelsen ser till skillnad från motionären inte att detta bör tillföras HSB Malmös hemsida.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

HSB Malmös styrelse tycks vara helt okunnig om vilken information som finns var. Det framgår inte alls av HSB Riksförbunds hemsida när motioner ska lämnas in till HSB Riksförbund, eller "motionstid".
Men, även om det varit så, vad har det med motionens yrkande att göra? Det är som om man frågar någon vad klockan är och svaret blir; "Ring fröken ur".
Sedan berättar HSB Mamö återigen vad vi alla vet, men vad HSB Riksörbund ansvarar för har inte med motionen att göra.

Styrelsen skriver; "Styrelsen ser till skillnad från motionären inte att detta bör tillföras HSB Malmös hemsida". Nej, självklart gör styrelsen inte detta. Varför informera om något överhuvudtaget? Varför engagera medlemmar? Detta är något HSB Malmös styrelse helt uppenbart inte vill, och då måste de som bestämmer över styrelsen se till att HSB Malmös styrelse sköter sitt uppdrag. Styrelsen har som i princip alltid annars inga argument för att avslå motionen, men ändå går fullmäktige på styrelsens linje istället för på medlemmarnas linje, och avslår motionen.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

HSB Malmös styrelses svar på denna motion motsäger inte på något sätt att motionen ska bifallas och svaret från HSB Malmös styrelse är inte ens relevant för yrkandet i motionen.
MOTION 66

HSB Malmö saknar rutiner för motioner till HSB Riksförbund

Det saknas helt rutiner i HSB Malmö för att lämna förslag på motioner till HSB Riksförbund (vem ska förslag lämnas till, vem får göra detta, när, hur ska dessa beslutas om, etc).
Det finns heller ingen punkt för detta i dagordningen för HSB Malmös fullmäktigestämma.

Det är en sak att det är ombuden till HSB Riksförbund som för fram och talar för motioner till HSB Riksförbund, men vad är det för representativ demokrati där ingen annan av HSB Malmös 43.000 medlemmar får vara med och påverka?

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö ska omedelbart ta fram rutiner för motioner till HSB Riksförbund.

Medlem # 89093 - 2012-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Vid HSB-stämman och årsmötet drar man bland annat upp framtida riktlinjer för verksamheten. HSB-föreningen kan motionera till HSB-stämman/Årsmötet. Bostadsrättsföreningar och övriga medlemmar i HSB kan påverka genom att motionera till sin HSB-förening som kan fatta beslut att föra motionen vidare till HSB-stämman/Årsmötet.
Efter behandling i HSB-föreningen kan motionen skickas till HSB-stämman/Årsmötet.
Före januari månads utgång ska motioner till HSB-stämma/Årsmöte vara HSB Riksförbund tillhanda.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

HSB Malmös styrelse skriver "Vid HSB-stämman och årsmötet drar man bland annat upp framtida riktlinjer för verksamheten". Ja, "ibland" är väl att ta i, men vad har det med motionen att göra?

Sedan skriver HSB Malmös styrelse "HSB-föreningen kan motionera till HSB-stämman/Årsmötet". Man kan bara gissa att HSB Malmös styrelse menar att HSB Malmö kan motionera till HSB Riksförbunds stämma. Det har aldrig hänt, men vad har det med motionen att göra?

Sedan beskriver HSB Malmö en process för att få upp motioner till HSB Riksförbund, på ett sätt som av förklarliga skäl aldrig hänt och som aldrig kommer att hända. Vad har det med motionen att göra?

Inte heller när senaste motionsdatum är för motioner till HSB Malmö har med motionen att göra. Motionen handlkade om att ta fram en effektiv process för att föra upp motioner till HSB Riksförbund, för att på detta sätt - för första gången i HSB Malmös historia - påverka HSB Riksförbund i sitt agerande och i en konstruktiv riktning. Detta istället för att HSB Riksförbund lever ett helt eget liv uppe i Stockholm, möjligen i nära samarbete med endast en HSB-region (HSB Stockholm).

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

HSB Malmös styrelses svar på denna motion motsäger inte på något sätt att motionen ska bifallas och svaret från HSB Malmös styrelse är inte ens relevant för yrkandet i motionen.
MOTION #67

Valberedningspolicy på HSB Malmös webbplats

HSB Malmös valberedningspolicy förändrades 2010 av stämman. Trots detta har HSB Malmö än idag (januari 2011) varken skickat ut den nya versionen till brf:arna eller ens lagt ut instruktionen på HSB Malmös webbplats.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Valberedningspolicy ska alltid finnas bl.a. lätt åtkomlig på HSB Malmös webbplats.
  Policy ska även informeras om via medlemstidningen
  ("Hemma i HSB").

Inget svar från HSB Malmös styrelse på denna motion 2009 !!!

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Styrelsen har fullmäktiges uppdrag att ta fram en valberedningsinstruktion.
Så har skett och presentation kommer att ske till fullmäktige och bostadsrättsföreningarna.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Styrelsens kommentar om att "liknande motionsinnehåll" tidigare behandlats saknar helt relevans och är dessutom inte sant.

HSB Malmös styrelse skriver; "Styrelsen har fullmäktiges uppdrag att ta fram en valberedningsinstruktion". Styrelsen har inte tagit fram någon valberedningspolicy som tillför något, och dessutom ska en sådan policy inte bara tas fram utan den ska löpande uppdateras och förbättras.

Sedan skriver HSB Malmös styrelse att presentation av sin "valberedningsinstruktion" kommer att ske till fullmäktige och bostadsrättsföreningarna. Men detta är naturligtvis något för samtliga HSB Malmös medlemmar, och HSB Malmö vill inte ta ansvar för att informationen når fram till medlemmarna, vilket är ytterst beklagligt.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

HSB Malmös styrelses svar på denna motion motsäger inte på något sätt att motionen ska bifallas och svaret från HSB Malmös styrelse är inte ens relevant för yrkandet i motionen.
MOTION #68

Redovisning av varje kandidats/förtroendevalds mål med sitt uppdrag

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Valberedningen ska inför medlemmarna skriftligt (i god tid före årsstämman) redovisa vad varje förtroendevald uttryckt sig ha för mål med sitt uppdrag fram till stämman ett år senare.

  Dessa mål ska ej formuleras av valberedningen, utan av respektive nominerad.

  Motsvarande gäller för dem som föreslagits som kandidater.

Inget svar från HSB Malmös styrelse på denna motion 2009 !!!

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Styrelsen har fullmäktiges uppdrag att ta fram en valberedningsinstruktion.
Så har skett och presentation kommer att ske till fullmäktige och bostadsrättsföreningarna.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Styrelsens kommentar om att "liknande motionsinnehåll" tidigare behandlats saknar helt relevans och är dessutom inte sant.

Att styrelsen har uppdragits att ta fram en valberedningsinstruktion och avser presentera denna för fullmäktige och brf:arna har naturligtvis inte ett dugg med motionens yrkande att göra.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

HSB Malmös styrelses svar på denna motion motsäger inte på något sätt att motionen ska bifallas och svaret från HSB Malmös styrelse är inte ens relevant för yrkandet i motionen.
MOTION #69

Redovisning av vad varje förtroendevald gjort och uppnått

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Valberedningen ska inför medlemmarna skriftligt (i god tid före årsstämman) redovisa hur varje förtroendevald presenterat vad denne gjort och uppnått under sin period som förtroendevald sedan föregående årsstämma.

  Där presenterar varje förtroendevald också skriftligen hur denne upplevt sin tid som förtroendevald och annat av relevans i sammanhanget.

Inget svar från HSB Malmös styrelse på denna motion 2009 !!!

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Styrelsen har fullmäktiges uppdrag att ta fram en valberedningsinstruktion.
Så har skett och presentation kommer att ske till fullmäktige och bostadsrättsföreningarna.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Styrelsens kommentar om att "liknande motionsinnehåll" tidigare behandlats saknar helt relevans och är dessutom inte sant.

Att styrelsen har uppdragits att ta fram en valberedningsinstruktion och avser presentera denna för fullmäktige och brf:arna har naturligtvis inte ett dugg med motionens yrkande att göra.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

HSB Malmös styrelses svar på denna motion motsäger inte på något sätt att motionen ska bifallas och svaret från HSB Malmös styrelse är inte ens relevant för yrkandena i motionen.
MOTION #70

Ombud och ersättare till HSB Riksförbund -
Redovisning uppgifter & kontaktvägar

2008 lovade HSB Malmö att på HSB Malmös webbplats lägga ut vilka som är förtroendevalda, vilket inkluderar ombud och dess ersättare till HSB Riksförbunds stämma.

Idag, tre år senare, har fortfarande inget hänt. Samtliga valda ombud/ersättare till HSB Riksförbunds stämma är forfarande helt onämnda på HSB Malmös webbplats.
Inte ens i det stämmoprotokoll som HSB Malmö lagt ut finns dessa ombud/ersättare eftersom alla namn strukits över.

Det finns ingen kontaktväg till någon av ombuden/ersättarna!

Först 6 månader efter HSB Malmös årsstämma informerade (efter påminnelse) HSB Malmös styrelse vilka ombud/ersättare HSB Malmös styrelse utsett efter stämman! Dessutom är man tvungen att gå till nyhetsbrevet på HSB Malmös hemsida för att hitta denna information i stället för att det placerats på normalt sätt under en flik där denna information kunde hittas.

Så vem är dessa ombud till HSB Riksförbund till för?
Det kan inte vara för medlemmarna eftersom ingen varken vet vilka ombuden är eller hur de kan kontaktas!
Så de måste vara till för enbart tjänstemännen på HSB Malmö, vilket understryks av att HSB Malmö t.o.m. valt in HSB Malmös fackliga representanter att representera medlemmarna.


Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Redovisning av ombud/ersättares fastställda uppgifter & kontaktvägar
  Alla medlemmar informeras (bl.a. via HSB Malmös webbplats och i tidningen "Hemma i HSB") om vad ombud/ersättare till HSB Riksförbund har för uppgifter.
  I samband med denna redovisning redovisas även ombudens/ersättarnas kontaktvägar.
  HSB Malmös styrelse ansvarar för detta.
Svar från HSB Malmös styrelse 2008:
"Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att på HSB Malmös hemsida publicera namnen på de förtroendevalda som utsetts av HSB Malmös fullmäktige samt namnen på de som utsetts av styrelsen att medverka i olika sammanhang, exempelvis projektgrupper.
Motivering: Det är styrelsens avsikt att, när så är lämpligt, på HSB Malmös hemsida publicera namnen på de förtroendevalda som utsetts av HSB Malmös fullmäktige samt till dem som utsetts av styrelsen att medverka i olika sammanhang, exempelvis projektgrupper."


Styrelsen har även här svarat på ett sätt där de inte förpliktigar sig till något, vilket naturligtvis är oacceptabelt.

"När så är lämpligt" är inte ett svar som en fullmäktigeledamot ska kunna acceptera!

Fråga till styrelsen:
Vad menar styrelsen med "när så är lämpligt" och varför finns denna formulering bara i ett av två annars identiska svar från styrelsen?

Notera att styrelsen ej heller besvarar de frågor som är ställda till styrelsen i motionen.
Konsekvensen av detta blir att stämman blir lidande, och onödig tid på stämman måste tas upp med att ställa och få svar på frågor som så lätt skulle kunnat besvarats i förväg, om bara HSB Malmös styrelse sett till HSB Malmös medlemmars bästa.

Styrelsen bemöter inte motionens yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart överhuvudtaget! Därmed kan styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är) ej antas av stämman!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
74. Ombud och ersättare till HSB Riksförbund - Redovisning, uppgifter, stämmodagordning, motioner, arvoden
Vem som väljs till ombud för HSB Malmö framgår av såväl stämmoprotokoll som information på hemsidan. Dessa ombud erhåller endast ersättning för styrkt förlorad arbetsförtjänst.

Motioner från HSB Malmö till Riksförbundet presenteras alltid och föreläggs fullmäktige för ställningstagande.

Riksförbundet informerar på sin hemsida om sina fullmäktigemöte och beslut.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

Medlem # 89093 - 2012-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Vem som väljs till ombud för HSB Malmö framgår av såväl stämmoprotokoll som information på hemsidan.
Dessa ombud erhåller endast ersättning för styrkt förlorad arbetsförtjänst.
Motioner från HSB Malmö till Riksförbundet presenteras alltid och föreläggs fullmäktige för ställningstagande.
Riksförbundet informerar på sin hemsida om sina fullmäktigemöte och beslut.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Styrelsens kommentar om att "liknande motionsinnehåll" tidigare behandlats saknar helt relevans och är dessutom inte sant.

Styrelsens påstående att det framgår av stämmoprotokoll och information på hemsidan vem som väljs som ombud har absolut ingenting med motionens yrkande att göra.

Vad ombuden erhåller i ersättning har heller inte ett dugg med motionen att göra.

HSB Malmös styrelse skriver sedan; "Motioner från HSB Malmö till Riksförbundet presenteras alltid och föreläggs fullmäktige för ställningstagande.". Ej heller detta har med motionen att göra, men vi som vet hur det fungerar vet att styrelsens påstående inte är sant.

Inte heller styrelsens påstående om att HSB Riksförbund skulle informera på sin hemsida om fullmäktigemöte och beslut har det minsta med motionens yrkande att göra.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

HSB Malmös styrelses svar på denna motion motsäger inte på något sätt att motionen ska bifallas och svaret från HSB Malmös styrelse är inte ens relevant för yrkandet i motionen.
MOTION #71

Redovisning av vad ombud till HSB Riksförbund presterat

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Det redovisas vad ombud/ersättare planerar att göra och har utfört före samt efter HSB Riksförbunds stämma
  Allt som ombud/ersättare till HSB Riksförbund planerar att göra och har utfört ska omedelbart och löpande redovisas för såväl fullmäktige som övriga medlemmar.
  Detta görs på HSB Malmös webbplats och i tidningen "Hemma i HSB".

Inget svar från HSB Malmös styrelse på denna motion 2009 !!!

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Vem som väljs till ombud för HSB Malmö framgår av såväl stämmoprotokoll som information på hemsidan. Dessa ombud erhåller endast ersättning för styrkt förlorad arbetsförtjänst.
Motioner från HSB Malmö till Riksförbundet presenteras alltid och föreläggs fullmäktige för ställningstagande.
Riksförbundet informerar på sin hemsida om sina fullmäktigemöte och beslut.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Det är frapperande hur lätt HSB Malmös styrelse har för att ljuga så flagrant!

Styrelsens kommentar om att "liknande motionsinnehåll" tidigare behandlats saknar helt relevans och är dessutom inte sant.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

HSB Malmös styrelses svar på denna motion motsäger inte på något sätt att motionen ska bifallas och svaret från HSB Malmös styrelse är inte ens relevant för yrkandet i motionen.
MOTION #72

Öppen, saklig och regelbunden information till medlemmarna

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska löpande redogöra för hur HSB Malmö framöver kommer att förbättra föreningens information till medlemmarna så att den präglas av öppenhet och saklighet, med hög relevans och regelbundenhet.
Svar från HSB Malmös styrelse 2008:
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att HSB Malmös hemsida ska vara ett levande informations- och kunskapsförmedlande verktyg för medlemmarna.


Precis som för mycket annat så skiljer sig tyvärr styrelsens uppfattning från verkligheten och då är det viktigt att fullmäktigeledamöterna bevakar medlemmarnas intresse och ser till att medlemmarnas intresse tillvaratas, när nu styrelsen inte gör detta.

"HSB Malmös hemsida ska vara ett levande informations- och kunskapsförmedlande verktyg för medlemmarna"?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
104. öppen, saklig och regelbunden information till medlemmarna
HSB Malmö som organisation arbetar med att förbättra informationen på flera plan. Under året har en ny hemsida lanserats, samtidigt som information från styrelsen kontinuerligt lämnas på hemsidan.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

Medlem # 89093 - 2012-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
HSB Malmö som organisation arbetar med att förbättra informationen på flera plan.
Under året har en ny hemsida lanserats, samtidigt som information från styrelsen kontinuerligt lämnas på hemsidan.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Styrelsens kommentar om att "liknande motionsinnehåll" tidigare behandlats saknar helt relevans och är dessutom inte sant.

Inget som HSB Malmös styrelse skrivit i sitt svar på denna motion har med motionen att göra.

Den information som HSB Malmös styrelse påstår sig lämna på HSB Malmös sida är inte vatten värd. Informationen från HSB Malmös styrelse har i praktiken helt upphört med Claes Caroli som styrelseordförande.
HSB Malmös hemsida är i övrigt skamligt dålig, vilket är uppenbart för alla.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

HSB Malmös styrelses svar på denna motion motsäger inte på något sätt att motionen ska bifallas och svaret från HSB Malmös styrelse är inte ens relevant för yrkandet i motionen.
MOTION #73

HSB Malmös informationspolicy offentliggörs

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös informationspolicy delges alla
  HSB Malmös informationspolicy offentliggörs bl.a. på HSB Malmös webbplats (liksom i styrelsens svar på denna motion).

Inget svar från HSB Malmös styrelse på denna motion 2009 !!!

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
De dokument som inte äventyrar föreningens firma kommer att publiceras på vår hemsida om de bedöms ha ett allmängiltigt intresse, och under förutsättning att det inte strider mot sysslomannaskapets vårdplikt.
Det är ytterst styrelsen som tillsammans med verkställande ledning avgör vad som kan och ska publiceras.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Styrelsens kommentar om att "liknande motionsinnehåll" tidigare behandlats saknar helt relevans och är dessutom inte sant.

Tydligen finns det då i princip inga dokument som inte "äventyrar föreningens firma" eller som är av "allmängiltigt intresse", enligt HSB Malmös styrelse, men vad har detta med motionen att göra?

HSB Malmös styrelse skriver "Det är ytterst styrelsen som tillsammans med verkställande ledning avgör vad som kan och ska publiceras". Det är trist att HSB Malmö har en styrelse som är så skrämmande okunnig och som inte känner till att det ytterst är fullmäktigestämman som bestämmer vad som kan och ska publiceras, men vad har detta med motionen att göra?

Vad är styrelsens konkreta skäl till att inte vilja publicera HSB Malmös informationspolicy?

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

HSB Malmös styrelses svar på denna motion motsäger inte på något sätt att motionen ska bifallas och svaret från HSB Malmös styrelse är inte ens relevant för yrkandet i motionen.
MOTION #74

Policy för ansvars- och arbetsfördelning inom styrelsen offentliggörs

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Policy för ansvars- och arbetsfördelning inom styrelsen tas fram och delges alla
  Om policy för ansvars- och arbetsfördelning inom styrelsen finns så ska alla medlemmar ges tillgång till denna, bl.a. på HSB Malmös webbplats (och i styrelsens svar på denna motion).

  Om ansvars- och arbetsfördelning inom styrelsen inte finns trots att HSB Malmös styrelse hävdat detta så måste en sådan omedelbart utarbetas, och presenteras för medlemmarna inom 1 månad.

Inget svar från HSB Malmös styrelse på denna motion 2009 !!!

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
De dokument som inte äventyrar föreningens firma kommer att publiceras på vår hemsida om de bedöms ha ett allmängiltigt intresse, och under förutsättning att det inte strider mot sysslomannaskapets vårdplikt.
Det är ytterst styrelsen som tillsammans med verkställande ledning avgör vad som kan och ska publiceras.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Styrelsens kommentar om att "liknande motionsinnehåll" tidigare behandlats saknar helt relevans och är dessutom inte sant.

Tydligen finns det då i princip inga dokument som inte "äventyrar föreningens firma" eller som är av "allmängiltigt intresse", enligt HSB Malmös styrelse, men vad har detta med motionen att göra?

HSB Malmös styrelse skriver "Det är ytterst styrelsen som tillsammans med verkställande ledning avgör vad som kan och ska publiceras". Det är trist att HSB Malmö har en styrelse som är så skrämmande okunnig och som inte känner till att det ytterst är fullmäktigestämman som bestämmer vad som kan och ska publiceras, men vad har detta med motionen att göra?

Vad är styrelsens konkreta skäl till att inte vilja ta fram och publicera HSB Malmös policy för ansvars- och arbetsfördelning?

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

HSB Malmös styrelses svar på denna motion motsäger inte på något sätt att motionen ska bifallas och svaret från HSB Malmös styrelse är inte ens relevant för yrkandet i motionen.
MOTION #75

Arbetsordning/ansvarsfördelning för VD (och styrelse) offentliggörs

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Arbetsordningen för VD (och styrelse) delges alla
  Arbetsordning för VD och styrelse informeras om till alla på olika sätt (bl.a. i svaret på denna motion).

  Den "ansvars- och arbetsfördelning" som upprättats inom HSB Malmö läggs ut på HSB Malmös webbplats och hålls uppdaterad!
Svar från HSB Malmös styrelse 2008:
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att undersöka möjligheten att framöver publicera utdrag ur en del viktiga styrdokument, som ingår i styrelsens ansvarsområde.


Vad är det styrelsen vill undersöka?

"Utdrag"?
Vad betyder detta svar från styrelsen på denna motion?
Återigen så är styrelsen uppenbart livrädd för att behöva förpliktigas att göra något.

"...publicera utdrag ur en del viktiga styrdokument, som ingår i styrelsens ansvarsområde"???
Motionen handlar inte om "en del viktiga styrdokument" som "ingår i styrelsens ansvarsområde".
Det handlar specifikt om arbetsordning för VD (och styrelse), samt om ansvars- och arbetsfördelning!

Styrelsens svar har inget med motionens yrkanden att göra, varför styrelsens svar ej är applicerbart! Således kan ej styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är) antas av stämman!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
75. Arbetsordning/ansvarsfördelning för styrelse och vd offentliggörs
De dokument som inte äventyrar föreningens firma kommer att publiceras på vår hemsida om de bedöms ha ett allmängiltigt intresse, och under förutsättning att det inte strider mot sysslomannaskapets vårdplikt. Det är ytterst styrelsen som tillsammans med verkställande ledning avgör vad som kan och ska publiceras.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

Medlem # 89093 - 2012-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
De dokument som inte äventyrar föreningens firma kommer att publiceras på vår hemsida om de bedöms ha ett allmängiltigt intresse, och under förutsättning att det inte strider mot sysslomannaskapets vårdplikt.
Det är ytterst styrelsen som tillsammans med verkställande ledning avgör vad som kan och ska publiceras.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Styrelsen upprepar ofta samma meningslösa/intetsägande svar på helt olika motioner.

Styrelsens kommentar om att "liknande motionsinnehåll" tidigare behandlats saknar helt relevans och är dessutom inte sant.

Tydligen finns det då i princip inga dokument som inte "äventyrar föreningens firma" eller som är av "allmängiltigt intresse", enligt HSB Malmös styrelse, men vad har detta med motionen att göra?

HSB Malmös styrelse skriver "Det är ytterst styrelsen som tillsammans med verkställande ledning avgör vad som kan och ska publiceras". Det är trist att HSB Malmö har en styrelse som är så skrämmande okunnig och som inte känner till att det ytterst är fullmäktigestämman som bestämmer vad som kan och ska publiceras, men vad har detta med motionen att göra?

Vad är styrelsens konkreta skäl till att inte vilja publicera HSB Malmös arbetsordning för VD (och styrelse)? Är det kanske för att en sådan inte ens finns?

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

HSB Malmös styrelses svar på denna motion motsäger inte på något sätt att motionen ska bifallas och svaret från HSB Malmös styrelse är inte ens relevant för yrkandet i motionen.
MOTION #76

Målbeskrivning för hur HSB Malmös styrelse ska arbeta

Som det fungerar idag vet ingen vad styrelsen sysslar med eller vad styrelsen vill uppnå. För att få lite struktur i arbetet och för att medlemmarna ska se att det händer något inom HSB Malmö och för att vi alla ska veta var styrelsens prioritet ligger krävs en målbeskrivning.

Ribban bör sättas högt, med allt som styrelsen som allra minst vill genomföra men även information om sådant som man hoppas hinna med fram till sista datum för inlänmnande av motioner, så att styrelsen inte medvetet bara tar fram en målbeskrivning som alla vet är enkel att genomföra och uppnå utan att behöva anstränga sig nämnvärt.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Målbeskrivning tas fram efter varje årsstämma med hur styrelsen ska arbeta
  Styrelsen ska snarast efter varje årsstämma (inom 3 veckor) ta fram en tydlig målbeskrivning, där det framgår hur styrelsen kommer att arbeta, inte bara med inom vilka övergripande områden som styrelsen vill koncentrera sig på, utan främst med rena konkreta exempel som alla begriper, samt med tidpunkter.

  Detta ska göras av styrelsen redan från och med direkt efter årsstämman, och läggs ut på HSB Malmös webbplats.
Svar från HSB Malmös styrelse 2009 (+ 2008):
77. Redogörelse för mål
Det är styrelsens uppfattning att styrelsen informerar löpande om styrelsens målsättning och uppföljning av dessa mål - på stämma, i årsredovisning, på informationsmöten, via direktutskick till bostadsrättsföreningarna och på hemsidan.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Alla vet hur dålig informationen från styrelsen har varit, och tyvärr fortfarande är.
Det som styrelsen påbörjat på HSB Malmös webbplats efter mina motioner är naturligtvis mycket bra, men det lämnar en hel del övrigt att önska.

Om det är styrelsens uppfattning att styrelsen informerar om styrelsens mål och uppföljning av mål så skulle jag vilja ställa frågan först till fullmäktige;
- Vad är din åsikt om detta
och sedan måste då styrelsen kunna redogöra för dessa mål och uppföljningen.
Efter detta skulle vi kunna bekräfta om det styrelsen säger här är sant eller ej.

Jag tror tyvärr inte att det skulle bli något särskilt detaljerat svar varken från stämman eller från styrelsen.

Styrelsen verkar ha missförstått denna motion, eller så vill styrelsen inte förstå motionen. Jag pratar inte om vad som ska göras nästa dag eller vecka, utan om en långsiktig planering, med årlig uppföljning. Yrkanden här uppfylls ej av styrelsen!

Utöver att styrelsen missuppfattat motionen så framgår det inte vad styrelsens förslag till beslut är, och därmed kan stämman ej anta styrelsens förslag till beslut!

Medlem # 89093 - Datum: 2012-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Det är styrelsens uppfattning att styrelsen informerar löpande om styrelsens målsättning och uppföljning av dessa mål - på stämma, i årsredovisning, på informationsmöten, via direktutskick till bostadsrättsföreningarna och på hemsidan.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Styrelsens kommentar om att "liknande motionsinnehåll" tidigare behandlats saknar helt relevans och är dessutom inte sant.

Styrelsens uppfattning om att styrelsen löpande informerar om styrelsens målsättning och uppföljning är bevisligen osant. Det sker inte löpande och har inte ens någonsin hänt.
I övrigt har styrelsens svar inte med motionens yrkande att göra.

Vad är skälet till att styrelsen inte vill att det ska finnas en målbeskrivning med styrelsens arbete? Kan det vara för att styrelsen vill slippa alla former av krav på sig att behöva prestera något?

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

HSB Malmös styrelses svar på denna motion motsäger inte på något sätt att motionen ska bifallas och svaret från HSB Malmös styrelse är inte ens relevant för yrkandet i motionen.
MOTION #77

Redogörelse för mål - vad har uppnåtts?

 1. Före varje årsstämma redogör styrelsen för vilka mål som uppnåtts och hur, samt vad styrelsen inte lyckats uppnå och varför

  I god tid före varje årsstämma så ska styrelsen redogöra för vilka mål som uppnåtts och exakt hur, på ett mycket konkret och tydligt sätt så att det framgår exakt vad styrelsen lyckats med och allt som styrelsen inte lyckats med, tillsammans med förklaring till varför styrelsen inte lyckades med dessa delmål.

Inget svar från HSB Malmös styrelse på denna motion 2009 !!!

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Det är styrelsens uppfattning att styrelsen informerar löpande om styrelsens målsättning och uppföljning av dessa mål - på stämma, i årsredovisning, på informationsmöten, via direktutskick till bostadsrättsföreningarna och på hemsidan.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Styrelsens kommentar om att "liknande motionsinnehåll" tidigare behandlats saknar helt relevans och är dessutom inte sant.

Styrelsens uppfattning om att styrelsen löpande informerar om styrelsens målsättning och uppföljning är bevisligen osant. Det sker inte löpande och har inte ens någonsin hänt.
I övrigt har styrelsens svar inte något med motionens yrkande att göra.

Vad är skälet till att styrelsen inte vill redogöra för vilka mål som uppnåtts och hur samt vilka mål som inte uppnåtts och skälen för detta? Kan det vara för att styrelsen vill slippa alla former av krav på sig att behöva prestera något?

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

HSB Malmös styrelses svar på denna motion motsäger inte på något sätt att motionen ska bifallas och svaret från HSB Malmös styrelse är inte ens relevant för yrkandet i motionen.
MOTION #78

Redovisning av val och mål

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska alltid, senast tre veckor efter stämman, öppet och tydligt redovisa på HSB Malmös webbplats samtliga val som gjorts på stämman och samtliga tilläggsval som efter stämman gjorts internt inom HSB Malmö.

 2. Denna information ska läggas ut tillsammans med en kortare presentation av det viktigaste om varje förtroendevald (alltså inte personlig information, utan information som är relevant för dennes uppdrag) och vad varje förtroendevald har som mål med sitt uppdrag.
Svar från HSB Malmös styrelse 2008:
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att på HSB Malmös hemsida publicera de beslut som fattats av HSB Malmös fullmäktige. Dock ej innan protokollet är justerat.


Frågor till styrelsen:
- Är styrelsens svar samma som att de föreslår stämman att bevilja min motion här, eller vad är skillnaden?

- Varför vill styrelsen inte publicera vilka styrelsen och valberedningen utsett fristående från stämman (ex. ombud till HSB Riksförbund)?

- Varför svarar styrelsen ej på de frågor jag ställt tidigare och som återfinns i motionen?

- Exakt vad blev resultatet av de åtgärder styrelsen hävdade att de skulle göra?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
22. Redovisning av val och mål
HSB Malmö redovisar redan idag på hemsidan för styrelserna de val som är genomförda och på sidan för meddelande information om vilka som är valda till styrelse i HSB Malmö.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

Medlem # 89093 - 2012-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
HSB Malmö redovisar redan idag på hemsidan för styrelserna de val som är genomförda och på sida för meddelande information om vem som är valda till styrelse i HSB Malmö.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Styrelsens kommentar om att "liknande motionsinnehåll" tidigare behandlats saknar helt relevans och är dessutom inte sant.

Har HSB Malmö en "hemsida för styrelserna"? Så HSB Malmö tycker inte att "medlemmarna" behöver någon information?
I övrigt har styrelsens svar inte något med motionens yrkanden att göra.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

HSB Malmös styrelses svar på denna motion motsäger inte på något sätt att motionen ska bifallas och svaret från HSB Malmös styrelse är inte ens relevant för yrkandena i motionen.
MOTION #79

Presentation av nyanställda

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Alla nyanställda på HSB Malmö ska alltid introduceras för medlemmarna (på HSB Malmös webbplats).
Svar från HSB Malmös styrelse 2008:
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att, på ett lämpligt sätt, på HSB Malmös hemsida publicera information om, och kontaktmöjligheter till, organisationens olika funktioner/anställda, vilka medlemmarna kan ha behov av att kontakta.


Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
25. Beskrivning av vad HSB-anställdas funktioner är
HSB Malmös hemsida innehåller idag information om, och kontaktmöjligheter till, organisationens olika funktioner/anställda, vilka medlemmarna kan ha behov av att kontakta.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Fortfarande inget svar om vad motionen handlar om, dvs presentation av nyanställda (oavsett vilka).

Medlem # 89093 - 2012-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Beskrivning över vad HSB anställdas funktioner är HSB Malmös hemsida innehåller idag information om, och kontaktmöjligheter till, organisationens olika funktioner/anställda, vilka medlemmarna kan ha behov av att kontakta.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Styrelsens kommentar om att "liknande motionsinnehåll" tidigare behandlats saknar helt relevans och är dessutom inte sant.
I övrigt har styrelsens svar inte något med motionens yrkande att göra.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

HSB Malmös styrelses svar på denna motion motsäger inte på något sätt att motionen ska bifallas och svaret från HSB Malmös styrelse är inte ens relevant för yrkandet i motionen.
MOTION #80

Mesta möjliga fullmäktige på stämma

 1. HSB Malmös mål ska vara full representation från föreningarna på varje stämma!

 2. HSB Malmös styrelse redovisar löpande (bl.a. på HSB Malmös webbplats) hur de arbetar för att försöka uppnå detta.

Inget svar från HSB Malmös styrelse på denna motion 2009 !!!

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Fullmäktigeledamot i HSB Malmö utses av bostadsrättsförening och bospargrupp. Detta framgår av HSB Malmös stadgar § 16 pkt 1 och 2.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Styrelsens kommentar om att "liknande motionsinnehåll" tidigare behandlats saknar helt relevans och är dessutom inte sant.

I övrigt har styrelsens svar inte något med motionens yrkanden att göra. Dvs hur fullmäktige utses och var i stadgarna det står om detta val har inget med att HSB Malmö ska eftersträva full representation på stämmorna att göra.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

HSB Malmös styrelses svar på denna motion motsäger inte på något sätt att motionen ska bifallas och svaret från HSB Malmös styrelse är inte ens relevant för yrkandena i motionen.
MOTION #81

Ersättare till fullmäktigeledamöter ska utses

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. För varje fullmäktigeledamot ska alltid utses minst en ersättare (helst 2), som kan rycka in utifall att ordinarie fullmäktigeledamot har förhinder att komma på HSB Malmös stämma.

  HSB Malmös styrelse ansvarar för att löpande påverka alla föreningar (via HSB-representanten, konstant information och alla tänkbara sätt) så att detta görs.

 2. "Vanliga" medlemmar måste också löpande upplysas av HSB Malmö om hur viktig denna funktion är, och vad det innebär att vara fullmäktigeledamot.
Svar från HSB Malmös styrelse 2008:
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att kontinuerligt vidareutveckla och förstärka det demokratiska inflytandet i beslutsprocesserna inom HSB Malmös och bostadsrättsföreningarnas verksamhet.


Fråga till styrelsen:
Vad har styrelsens svar med denna motion att göra?

Här handlar det om att ta konkreta beslut så att alla vet vad som gäller och så att det verkligen sker förändringar.

Styrelsen har inte gjort särskilt mycket under sin tid för att "vidareutveckla och förstärka det demokratiska inflytandet", utan har tvärtom såväl tidigare som i precis varje svar på motionerna försökt avvärja varje form av förstärkning av demokratin.

Vad blev resultatet av styrelsens vidareutveckling och förstärkning av det demokratiska inflytandet i beslutsprocesserna?

Styrelsens svar har inget med motionen att göra, varför styrelsens svar ej är applicerbart och styrelsens förslag (vilket det nu är) kan därmed ej antas!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
43. Ersättare till fullmäktigeledamöter
Fullmäktigeledamot i HSB Malmö utses av bostadsrättsförening och bospargrupp. Detta framgår av HSB Malmös stadgar § 16 pkt 1 och 2.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Hur fullmäktigeledamot utses har inte det minsta med denna motion att göra!Medlem # 89093 - Datum: 2012-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Fullmäktigeledamot i HSB Malmö utses av bostadsrättsförening och bospargrupp. Detta framgår av HSB Malmös stadgar § 16 pkt 1 och 2.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Styrelsens kommentar om att "liknande motionsinnehåll" tidigare behandlats saknar helt relevans och är dessutom inte sant.

I övrigt har styrelsens svar inte något med motionens yrkanden att göra. Dvs hur fullmäktige utses och var i stadgarna det står om detta val har inget med förbättringar i demokratin enligt motionen att göra.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

HSB Malmös styrelses svar på denna motion motsäger inte på något sätt att motionen ska bifallas och svaret från HSB Malmös styrelse är inte ens relevant för yrkandena i motionen.
MOTION #82

HSB-tjänsteman och HSB-ledamot får ej vara fullmäktigeledamot

Bakgrund:
Idag så finns det HSB-representanter (tjänstemän på HSB) som valts som fullmäktige-ledamöter. Det finns alltså HSB-ledamöter som är fullmäktige i t.o.m. flera föreningar.

Inga krav finns någonstans på fullmäktigeledamoten, varken i HSBs normalstadgar eller i HSB Malmös stadgar;
"§ 16
Fullmäktige och suppleanter för dessa utses på följande sätt.
1) Varje bostadsrättsförening som är medlern i föreningen ska på sin ordinarie
stämma välja en fullmäktig och en suppleant för varje påbörjat grundtal i
bostadsrättsföreningen. I grundtal beaktas bostadsrättsföreningen och
bostadsrättslägenheter som innehas av medlemmar i HSB-föreningen.
Mandattiden är ett år eller till dess nästa ordinarie stämma hållits
".
Det innebär att brf:en kan välja vem som helst som fullmäktigeledamot, även den som ej är medlem i HSB.

Brf:en ska självfallet helt fri att välja vem som helst som fullmäktige och suppleant, men här handlar det om att HSB Malmö ska sätta upp ett regelverk för de som arbetar för HSB Malmö, så att de inte åtar sig uppdrag som står i konflikt med varandra eller som snedfördelar inflytandet och makten till HSBs fördel.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Tjänsteman på HSB får aldrig utses som fullmäktigeledamot

  Det är alltid och ovillkorligen förbjudet att utse en tjänsteman på HSB som fullmäktigeledamot.

  HSB Malmös styrelse ansvarar för att kontrollera att ingen bryter mot detta.

 2. HSB-ledamot ska inte parallellt arbeta som fullmäktigeledamot

  Det är alltid och ovillkorligen förbjudet att utse en bostadsrättsföreningens HSB-representant som fullmäktigeledamot.

  HSB Malmös styrelse ansvarar för att kontrollera att ingen bryter mot detta.
Svar från HSB Malmös styrelse 2008:
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att det är respektive brf som beslutar om sin representation till HSB Malmös fullmäktige. Dock håller styrelsen med motionären i sak om att det är lämpligt att brf:arna så långt det är möjligt representeras av brf:ens egna medlemmar och inte väljer HSB Malmös ombud i brf:en att representera brf:en i HSB Malmös fullmäktige.


"Dock håller styrelsen med motionären i sak om att det är lämpligt att brf:arna så långt det är möjligt representeras av brf:ens egna medlemmar och inte väljer HSB Malmös ombud i brf:en att representera brf:en i HSB Malmös fullmäktige".
Men så har jag inte alls skrivit! Styrelsen och jag är av helt olika åsikt i denna fråga som styrelsen försöker lura stämman om att styrelsen håller med mig i.
Fråga till styrelsen:
Vad menar styrelsen med ovanstående citat?

Det får naturligtvis aldrig någonsin förekomma att en enda tjänsteman på HSB utses som fullmäktigeledamot, och det är viktigt att detta stadgas.

Styrelsen har inget att argumentera mot mina yrkanden.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
44. HSB-tjänsteman och HSB-ledamot får ej vara fullmäktigeledamot
Det är styrelsens uppfattning att det är respektive bostadsrättsförening som beslutar om sin representation till HSB Malmös fullmäktige. Detta gäller även för bospargrupp.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

Medlem # 89093 - Datum: 2012-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Det är styrelsens uppfattning att det är respektive bostadsrättsförening som beslutar om sin representation till HSB Malmös fullmäktige. Detta gäller även för bospargrupp.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Styrelsens kommentar om att "liknande motionsinnehåll" tidigare behandlats saknar helt relevans och är dessutom inte sant.

Vad sedan styrelsens uppfattning är om besluten i brf:arna (och bospargruppen) har inget med motionens yrkanden om att HSB-tjänsteman inte ska vara HSB-ledamot och att HSB-ledamot inte också ska vara fullmäktige att göra.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

HSB Malmös styrelses svar på denna motion motsäger inte på något sätt att motionen ska bifallas och svaret från HSB Malmös styrelse är inte ens relevant för yrkandena i motionen.
MOTION #83

HSB-ledamot i brf, inget tvång

Vad jag kan finna så finns det inget som säger att bostadsrättsföreningen är tvungen att använda sig av HSB-ledamoten.

Vad som står i HSB Malmös stadgar om HSB-ledamoten är;
§ 6
Föreningen och HSBs bostadsrättsföreningar ska genom ömsesidig samverkan nå en trygghet i boendet.
Föreningen ska bistå bostadsrättsföreningarna genom att delta i deras styrelser, vilket sker genom HSB-ledamoten.
Tillsättande av HSB ledamot sker i samråd med bostadsrättsföreningen.
Föreningen ska årligen till respektive bostadsrättsförenings stämma rapportera vilken ledamot man utsett att ingå i bostadsrättsföreningens styrelse.
Det står följaktligen inget i HSB Malmös stadgar om att brf:en är skyldig att ha en HSB-ledamot i brf-styrelsen.

Allt som står om HSB-ledamoten i HSBs normalstadgar är;
Styrelse
§ 26
Styrelsen består av lägst tre och högst elva ledamöter med högst fyra suppleanter.
Av dessa utses en ledamot och högst en suppleant för denne av styrelsen för HSB;
övriga ledamöter och suppleanter väljs på föreningsstämman.

Brf:en styr själv över sina egna stadgar och är således fri att ta bort/ändra ovanstående;
"Av dessa utses en ledamot och högst en suppleant för denne av styrelsen för HSB"
från brf:ens stadgar!


Håller HSB Malmö med om detta, eller ser HSB Malmö det som en skyldighet för brf:en att ha en HSB-ledamot i styrelsen, och i så fall med stöd av vilket regelverk?

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Det ska vara valfritt (enl. stämmobeslut i respektive brf) om föreningen ska ha en HSB-ledamot. Dvs HSB Malmö ska inte lägga sig i brf:ens interna angelägenheter om föreningsstämman i brf:en beslutar att inte ha någon HSB-ledamot i styrelsen.

 2. HSB Malmö ska arbeta för att HSB Riksförbund inte ska ställa krav på att HSB-ledamot ska ingå i brf-styrelsen. Dvs det ska vara fritt för varje brf att ta bort kravet på HSB-ledamot i brf:ens stadgar.
Svar från HSB Malmös styrelse 2008:
Förslag till beslut: Anse besvarad.
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att det är viktigt att HSB-ledamoten passar ihop med de övriga ledamöterna i brf:ens styrelse.
Om personkemin inte stämmer, eller om brf:en önskar byta HSB-ledamot av något annat skäl, så tillgodoser vi denna önskan.


Denna motion är särskilt intressant med tanke på att tjänstemännen på HSB Malmö inte instämmer med styrelsen om att detta ska vara möjligt. Vem bestämmer?

I stadgegruppens förslag §6 står det;
"Tillsättande av HSB ledamot sker i samråd med bostadsrättsföreningen".
Men det är alltså inte vad denna motion går ut på, det handlar om vilka rättigheter brf:en har i detta "samråd".

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
78. HSB-ledamot, inget tvång
Tillsättande av HSB-ledamot sker i samråd med bostadsrättsföreningen. HSB Malmö kommer årligen att till respektive bostadsrättsförenings stämma rapportera vilken ledamot man utsett att ingå i bostadsrättsföreningens styrelse.

Varje bostadsrättsförening knuten till HSB Malmö har i sina stadgar inskrivet att en av ledamöterna ska utses av HSB.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

Medlem # 89093 - Datum: 2012-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Tillsättande av HSB-ledamot sker i samråd med bostadsrättsföreningen.
HSB Malmö kommer årligen att till respektive bostadsrättsförenings stämma rapportera vilken ledamot man utsett att ingå i bostadsrättsföreningens styrelse.
Varje bostadsrättsförening knuten till HSB Malmö har i sina stadgar inskrivet att en av ledamöterna ska utses av HSB.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Styrelsens kommentar om att "liknande motionsinnehåll" tidigare behandlats saknar helt relevans och är dessutom inte sant.

Att HSB-ledamot utses "i samråd med" brf har inget med motionens yrkande att göra att HSB-ledamoten inte ska vara ett tvång för brf:en.

Ej heller HSB Malmös styrelses motsägelsefulla påstående om att HSB Malmö varje år kommer att rapportera (till vem?) vilken ledamot HSB Malmö (utan samråd) utsett har med motionens yrkande att göra.

Sedan skriver HSB Malmö; "Varje bostadsrättsförening knuten till HSB Malmö har i sina stadgar inskrivet att en av ledamöterna ska utses av HSB". Men motionens yrkande handlar om att ta bort krav på detta från brf:ens stadgar.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

HSB Malmös styrelses svar på denna motion motsäger inte på något sätt att motionen ska bifallas och svaret från HSB Malmös styrelse är inte ens relevant för yrkandena i motionen.
MOTION #84

Definition av HSB-representantens roll i brf-styrelsen

Det finns ett hemligt avtal i HSB Malmö för HSB-ledamoten som ser ut som följer;
Uppdragsavtal för HSB ledamöter

Bakgrund:

Styrelsen för HSB Malmö har vid sitt sammanträde den 2004-12-16 beslutat att rekrytering av HSB-ledamöter sker i medlemskåren och bland anställd personal som är medlem i HSB och utses av HSB Malmös styrelse.

I anledning därav har HSB Malmö ek. för. och ___________ pers.nr _________ träffat följande avtal.


Uppdraget:

HSB-ledamoten skall vara ett kvalificerat stöd och bollplank till bostadsrättsföreningarna i deras styrelsearbete och föreningsverksamhet.

HSB-ledamoten delar HSB-rörelsens och HSB Malmös grundläggande värderingar uttryckta i orden engagemang, trygghet, hållbarhet, omtanke, samverkan samt värnar om HSB:s kooperativa grundprinciper.

Befogenheter:

HSB-ledamoten företräder samtliga bostadsrättsföreningens medlemmar. Ledamoten har samma ansvar och befogenheter som övriga styrelseledamöter.

I styrelsearbetet åtar sig ledamoten att iaktta följande:
 • Ledamoten skall verka för att alla medlemmar i bostadsrättsföreningen behandlas lika och att styrelsen i sitt arbete följer föreningens stadgar och gällande lagar, förordningar mm liknande.
 • Ledamoten skall verka för att god ordning råder i föreningens verksamhet och i styrelsearbetet samt att protokoll förs och förvaras betryggande och att övrig dokumentation arkiveras i lämplig omfattning
 • Affärsmässighet och ärlighet utmärker ledamotens relationer och arbetssätt i styrelsen.
 • Ledamoten skall hålla föreningen informerad om den service och andra möjligheter som följer av medlemskapet i HSB Malmö.
 • Jäv för styrelseledamot (6 kap. 10 § lagen om ekonomiska föreningar):
  Det framhålls som en god regel, framför allt för att medlemmarnas förtroende för styrelsens opartiskhet skall kunna upprätthållas, att ledamoten avhåller sig från att delta i behandlingen av ett ärende om det över huvudtaget kan tänkas att han kan ha ett eget intresse däri, även om jäv enligt lagen inte föreligger.
 • Ledamot skall inte åta sig uppdrag i bostadsrättsföreningens styrelse eller i bostadsrättsföreningen där han är ledamot, såsom ordförande, vicevärd m.m. Kan föreningens styrelse inom sig inte utse ordförande skall styrelsen vända sig till HSB Malmö som har att i samråd med föreningen lösa frågan.
Arvode och andra ersättningar:

För uppdraget utgår arvode med belopp som beslutats av HSB Malmö. Ledamoten har utöver arvode rätt till ersättning för resekostnad i enlighet med vad som beslutats av HSB Malmö.

Försäkring:

Via HSB Malmö är ledamoten försäkrad under uppdragstiden enligt vad som framgår av försäkringsvillkoren.

Uppdragets upphörande:

Ledamot som önskar lämna sitt uppdrag skall, om möjligt, varsko HSB Malmö tre månader före sin avgång. Om det är lämpligt kvarstår ledamoten i uppdraget under denna tid.

Kan ledamot inte utöva sitt uppdrag under en längre period pga sjukdom, arbete eller studier på annan ort eller liknande situation skall ledamoten snarast informera HSB Malmö om detta.

HSB Malmö har rätt att med direkt verkan eller till ett senare angivet datum skilja ledamoten från uppdraget.

Detta är ett avtal mellan HSB MALMÖ och den utsedde LEDAMOTEN och gäller tills vidare.

Malmö den ___ / ___ 2008


.................... ........................
HSB MALMÖ___ LEDAMOTEN

Om uppdragsavtalet förändrats sedan 2004 känner jag inte till eftersom HSB Malmö vill dölja detta för såväl brf-styrelserna, fullmäktige och medlemmarna.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Det tas snarast fram en komplett beskrivning över HSB-representantens arbetsuppgifter och skyldigheter samt ansvar och prioriteringar (i samarbete med ett urval av dagens HSB-representanter).

 2. HSB Malmös styrelse, alternativt ett för detta kompetent utskott, får i uppdrag att göra detta.

  Alla medlemmar/styrelser ska här ges möjlighet att framföra sina synpunkter på vad denna arbetsbeskrivning ska innehålla innan den helt fastställts.

 3. Detta ska vara färdigt senast augusti 2011, varefter resultatet redovisas och fastställs på en strax därefter kommande extrastämma.

  Processen med detta arbete redovisas löpande på HSB Malmös webbplats, och det färdiga resultatet läggs sedan ut bl.a. där.
Svar från HSB Malmös styrelse 2008:
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att utveckla HSB-ledamöternas styrdokument samt att förstärka deras kompetens på olika sätt för att öka förtjänsten med att ha en HSB-ledamot i brf:ens styrelse.


Ännu ett luddigt svar i mängden som inte förpliktigar till något.
Det känns lite skrämmande att man ska behöva skriva en motion om detta och att detta regelverk inte finns idag.

Styrelsens svar berör motionens yrkanden endast ytligt, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är för respektive yrkande)!

Vad blev resultatet av styrelsens framtagande av styrdokument för HSB-ledamoten?

Vad blev resultatet av styrelsens förstärkning av HSB-ledamotens kompetens?


Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
80. Definition av HSB-representantens roll i styrelsen
HSB-ledamoten är styrelseledamot i bostadsrättsföreningens styrelse på samma villkor som vilken styrelseledamot som helst. Med detta följer att denne har samma ansvar, befogenheter och möjligheter som andra ledamöter i bostadsrättsföreningen.

HSB-ledamoten har som uppgift att ta tillvara medlemmarnas intressen och se till så att alla i bostadsrättsföreningen behandlas lika. Han eller hon ska även värna om HSBs kooperativa principer och grundläggande värderingar.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

Medlem # 89093 - Datum: 2012-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
HSB-ledamoten är styrelseledamot i bostadsrättsföreningens styrelse på samma villkor som vilken styrelseledamot som helst. Med detta följer att denne har samma ansvar, befogenheter och möjligheter som andra ledamöter i bostadsrättsföreningen.
HSB-ledamoten har som uppgift att ta tillvara medlemmarnas intressen och se till så att alla i bostadsrättsföreningen behandlas lika. Han eller hon ska även värna om HSBs kooperativa principer och grundläggande värderingar. Det finns framtaget policy och avtal till HSB-ledamoten.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Styrelsens kommentar om att "liknande motionsinnehåll" tidigare behandlats saknar helt relevans och är dessutom inte sant.

Sedan skriver HSB Malmös styrelse en massa som vi alla redan känner till och som inte har med motionens yrkanden att göra.

När HSB Malmös styrelse skriver; "Det finns framtaget policy och avtal till HSB-ledamoten" så avser styrelsen det hemliga avtal som jag redovisat här ovan och som är i stort behov av förbättringar.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

HSB Malmös styrelses svar på denna motion motsäger inte på något sätt att motionen ska bifallas och svaret från HSB Malmös styrelse är inte ens relevant för yrkandena i motionen.
MOTION #85

Styrelseledamöter (och VD) ej HSB-ledamot

 1. HSB Malmö ska följa lagen (enl. vad Blanka Kruljac redogjort för i HSB Malmö Nytt) och ledamöter i HSB Malmös styrelse samt VD ska ej inneha uppdrag som HSB-ledamöter.

Inget svar från HSB Malmös styrelse på denna motion 2009 !!!

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Det är styrelsens avsikt att utse HSB-ledamöter som tjänar bostadsrättsföreningens medlemmars intressen på bästa sätt, oavsett vilket företag som bostadsrättsföreningen köper den ekonomiska förvaltningen av.
Det är bostadsrättsföreningens styrelse som beslutar om HSB-ledamoten är jävig vid beslut.
Dock är det viktigt att komma ihåg att alla styrelseledamöter har ansvar för föreningens verksamhet, och för att kunna bära detta ansvar måste alla ledamöter i styrelsen få samma information.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Styrelsens kommentar om att "liknande motionsinnehåll" tidigare behandlats saknar helt relevans och är dessutom inte sant.

Sedan skriver styrelsen en massa floskler som inte har med motionens yrkande att göra, i ett desperat försök att försöka glida runt vad frågan egentligen handlar om.

HSB Malmö utser och ansvarar för HSB-ledamoten, men vill ändå inte ta något ansvar i vilka som utses, trots att juridisk expertis konstaterat att jävsituation per automatik uppstår i det motionen handlar om. Dvs det handlar inte om vad brf:ens styrelse anser.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

HSB Malmös styrelses svar på denna motion motsäger inte på något sätt att motionen ska bifallas och svaret från HSB Malmös styrelse är inte ens relevant för yrkandet i motionen.
MOTION #86

HSB Malmö ska locka yngre medlemmar

HSB upplevs idag som en pensionärsorganisation, och HSB brukar själv säga att HSB är större än PRO.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö ska på olika sätt försöka attrahera och engagera yngre medlemmar.

 2. HSB Malmö redovisar löpande (bl.a. på HSB Malmös webbplats) om vilka åtgärder som vidtages inom detta område och hur väl HSB Malmö lyckas med målet att väcka de yngres intresse för HSB Malmö och för att ställa upp på olika förtroendeposter i föreningarna.
Svar från HSB Malmös styrelse 2008:
"Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att kontinuerligt vidareutveckla och förstärka det demokratiska inflytandet i beslutsprocesserna inom HSB Malmös och bostadsrättsföreningarnas verksamheter.
Det är dock viktigt att komma ihåg att själva poängen i detta arbete är att så många som möjligt kan vara delaktiga i detta gemensamma arbete.
Vi kan inte förutsätta att andra "ska demokratisera" åt oss, utan vi måste själva agera för att tillsammans besluta, påverka och förändra i demokratisk ordning. Detta är demokratins kärna. HSB Malmö är en representativ, demokratisk organisation, som till vissa delar skiljer sig från en organisation styrd via direkt demokrati
".


Detta svar från styrelsen har inget att göra med motionen!

Vad blev resultatet av styrelsens vidareutveckling och förstärkning av det demokratiska inflytandet?
Dvs vad har rent konkret uppnåtts?


Styrelsen bemöter - i sitt generella och ständigt återkommande svar till de mest vitt skilda yrkanden - inte motionens yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
101. HSB Malmö ska locka yngre medlemmar
HSB Malmö skapar genom såväl kursutbud som i skrift engagemang och för ut budskapet om den kooperativa idén.

Vårt arbete vilar på en övertygelse som vi har burit med oss sedan den första

HSB-föreningen bildades 1925. Vi tror på idén om att människor, goda grannar, gemensamt ska äga sitt boende tillsammans med andra.

Vi tror också på tanken att människor frivilligt arbetar tillsammans för att skapa ett bättre samhälle och ett bättre liv för den enskilde. Vi driver de frågor som är bäst för samhället, och vi tror att det på lång sikt även är bäst för HSB.

I den dagliga gärningen möter medlemmarna ofta tjänstemän som kan bistå med rådgivning i olika frågor kring medlemskapet och boendet.

Styrelsens uppfattning är att organisationen fungerar i allt väsentligt som det är tänkt.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


I HSB Malmös styrelse ingår 3 pensionärer (Claes Caroli, Birgitta Nilsson, Anders Lundberg).

Medlem # 89093 - Datum: 2012-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
HSB Malmö skapar genom såväl kursutbud som i skrift engagemang och för ut budskapet om den kooperativa idén.
Vårt arbete vilar på en övertygelse som vi har burit med oss sedan den första HSB-föreningen bildades 1925. Vi tror på idén om att människor, goda grannar, gemensamt ska äga sitt boende tillsammans med andra.
Vi tror också på tanken att människor frivilligt arbetar tillsammans för att skapa ett bättre samhälle och ett bättre liv för den enskilde. Vi driver de frågor som är bäst för samhället, och vi tror att det på lång sikt även är bäst för HSB. I den dagliga gärningen möter medlemmarna ofta tjänstemän som kan bistå med rådgivning i olika frågor kring medlemskapet och boendet.
Styrelsens uppfattning är att organisationen fungerar i allt väsentligt som det är tänkt.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Styrelsens kommentar om att "liknande motionsinnehåll" tidigare behandlats saknar helt relevans och är dessutom inte sant.

Inga av de floskler som HSB Malmös presenterar i sitt svar på denna motion ha med motionens yrkande att göra.

Dessutom kan alla bara kallt konstatera att om det skulle vara så att HSB Malmös styrelse arbetat för attrahera yngre (vilket HSB Malmös styrelse bevisligen aldrig lagt två strån i kors för) så har detta fatalt misslyckats.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

HSB Malmös styrelses svar på denna motion motsäger inte på något sätt att motionen ska bifallas och svaret från HSB Malmös styrelse är inte ens relevant för yrkandena i motionen.
MOTION #87

Offentliga styrelseprotokoll från HSB Malmö

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelseprotokoll offentliggörs (så som gjorts i Brf Fosietorp och åtskilliga andra föreningar), exkl. känslig affärsinformation och information om enskilda medlemmar med omedelbar verkan, för alla HSB Malmös medlemmar.

  Styrelseprotokollen läggs ut på HSB Malmös webbplats (efter att känslig affärsinformation och information om enskilda medlemmar blankats ut).
Svar från HSB Malmös styrelse 2008:
Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Det är viktigt att komma ihåg att styrelsen ibland behandlar ärenden, som av olika anledningar behöver förvaltas varsamt.
Det är dock styrelsens avsikt att på HSB Malmös hemsida via nyhetsbrev informera om styrelsens, såväl avslutade som pågående och kommande, aktiviteter samt om annat som styrelsen anser viktigt att det kommer medlemmarna till del.


Dessa allmänna nyhetsbrev är långt ifrån samma sak som offentliga styrelseprotokoll.

Från april 2010 t.o.m. januari 2011 har HSB Malmö endast presterat två korta och intetsägande nyhetsbrev; 2010-10-12 och 2010-11-26.

Det första av de två nyhetsbreven kom (efter påminnelse) ½ år efter årsstämman;

Det nya verksamhetsåret inleddes med ett konstituerande styrelsemöte den 27/4 där vi hälsade våra nya styrelseledamöter Marianne Falck och Dorothea Lai välkomna. Maj-Britt Thulin utsågs till vice ordförande och Björn Andersson till protokollförare. Claes Caroli och Birgitta Nilsson nominerades av styrelsen till ledamöter i Arne Axrups stipendiefond. Vid mötet fastställdes vidare styrelsens arbetsordning, instruktion för VD samt instruktion för rapportering av föreningens ekonomiska situation samt finsanspolicy. Till ombud för HSB Malmö utsågs Claes Caroli, Marianne Falck, Birgitta Nilsson samt Anders Lundberg. Som ersättare utsågs Mimmi Zetterman och Björn Andersson.

Vid styrelsemöte den 25/5 togs beslut om att påbörja byggnationen av 48 bostadsrättsföreningslägenheter och 17 hyreslägenheter i kvarteret Draken. Vidare beslöts att HSB Boservice genom fusion skall uppgå i HSB Malmö, som ett led i HSB Malmös övergripande varumärkesarbete att samla alla verksamheter under ett varumärke.

Styrelsemötet den 17/6 föregicks av ett fördjupningsmöte den 7/6 med ekonomisk inriktning där det ekonomiska utfallet av tertial 1 granskades och genomgicks. Rapporten föredrogs av Johnny Samuelsson och Christian Lindgren föredrog finansrapporten. Styrelsen fastställde rapporten vid styrelsemötet och kunde konstatera, att ekonomin utvecklas fortsatt positivt. Styrelsen beslöt även att starta byggnation av fyra radhus i Hököpinge.

Styrelsemötet den 23/8 innehöll inga "större" beslut. Bland annat lämnade Maj-Britt Thulin en nulägesrapport om den pågående rekryteringen av ny ordförande i HSB Riksförbund, med information om attnomineringar skall vara inlämnade senast den 1 oktober 2010. Maj-Britt ingår ju som bekant i riksförbundets valberedning.

Den 27 – 28/8 träffades styrelsen och inledningsvis genomgicks och uppdaterades styrdokumenten. Därefter gjorde styrelsen en förnyad genomgång och uppdatering av den strategiska plan som ligger till grund för affärsplanen. Ledningsgruppen kunde sedan visa styrelsen resultatet av affärsplanen nedbruten på operativ nivå och styrelsen kunde med tillfredsställelse konstatera, att organisationen med framgång jobbar och strävar mot de gemensamma mål styrelsen fastlagt.


Så här "informativt" ser HSB Malmös "nyhetsbrev" ut från 2010-11-26;
Den 11-12 september deltog stora delar av styrelsen på en välbesökt höstkonferens för HSB-ledamöter i Östra Grevie Folkhögskola. Vid träffen diskuterades flera olika ämnen, bland annat HSB Riksförbunds förslag på nya stadgar för HSBs bostadsrättsföreningar och framtidens medlemskap. Som ett led i styrelsens ambition att öka medlemsdialogen passade Claes Caroli också på att uppmuntra HSB-ledamöterna att bjuda in HSB Malmös styrelse till möten ute hos bostadsrättsföreningarna.

Organisationens halvårsresultat fastställdes vid styrelsemötet den 30 september. Dagarna före, den 27 september, samlades styrelsen för ett fördjupningsmöte där delårsrapporten och verksamhetens utveckling under årets första halvår diskuterades. Glädjande nog kan konstateras att verksamheten utvecklas åt rätt håll, mot en ekonomi i balans.

I samband med styrelsemötet den 30 september tackades även Mimmi Zetterman av och önskades lycka till med sitt nya uppdrag.

Den 7 oktober landade HSBs Klimattåg i Malmö. Stora delar av styrelsen deltog i arrangemanget som lockade 1300 besökare och bjöd på en mängd klimatsmarta tips kring hur man kan minska sin klimatpåverkan i boendet.

Årets höstmöte gick av stapeln den 14 oktober. Då samlades styrelsen tillsammans med fullmäktige och tjänstemän på Malmö Högskola för en presentation av delårsrapporten och verksamhetens halvårsresultat.

Den 19 oktober samlades styrelsen åter för att besöka fastigheten Flora 8 inför ett planerat nyförvärv. Som informerats om i pressmeddelande som skickades ut den 2 november genomfördes köpet och en av Malmös vackraste bostadsfastigheter tillhör nu HSB Sundsfastigheters bestånd.

Dessutom "nyhetsbrev" som är i det närmaste omöjliga att hitta på HSB Malmös webbplats! Nyheter saknas för övrigt helt för 6 månader; april - 19 oktober 2010.

Styrelsen pratar mycket om öppenhet, men när det kommer till att verkligen visa på öppenhet så backar styrelsen vid nästan varje tillfälle!

I flera år har jag på min önskan om offentliga styrelseprotokoll från HSB Malmö fått höra märkliga svar i stil med; "Det är viktigt att komma ihåg att styrelsen ibland behandlar ärenden, som av olika anledningar behöver förvaltas varsamt".

Jag trodde helt ärligt att HSB Malmö hade slutat upp med dessa helt irrelevanta svar.
Om det finns någon som fortfarande idag inte vet vad som gäller så står allt av vikt i min motion om öppna styrelseprotokoll till min egen brf.

Styrelsens svar har inte med motionens yrkanden att göra, varför styrelsens svar ej är applicerbart. Stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Vad blev resultatet, dvs hur många nyhetsbrev har styrelsen producerat, efter årsstämman 2008, med styrelsens aktiviteter?
Svar: 3 st. sedan årsstämman 2008, varav 2 nyhetsbrev endast var några korta meningar.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
93. Offentliga styrelseprotokoll från HSB Malmö
Det är viktigt att komma ihåg att styrelsen ibland behandlar ärenden, som av olika anledningar behöver förvaltas varsamt.

Det är viktigt att styrelseprotokoll förvaras betryggande så att de inte sprids.

Det är också styrelsen som beslutar om hur ett protokoll får lämnas ut. Styrelsen har beslutat att iaktta stor försiktighet när det gäller att sprida protokoll, då de innehåller sådan information som ej bör lämnas ut.

Styrelsen informerar om, såväl avslutade som pågående och kommande, aktiviteter samt om annat som styrelsen anser viktigt att det kommer medlemmarna till del genom nyhetsbrev på hemsida.

Styrelsens uppfattning är att protokollen från styrelsemöten inte ska offentliggöras.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

Medlem # 89093 - 2012-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Det är viktigt att komma ihåg att styrelsen ibland behandlar ärenden, som av olika anledningar behöver förvaltas varsamt.
Det är viktigt att styrelseprotokoll förvaras betryggande så att de inte sprids.
Det är också styrelsen som beslutar om hur ett protokoll får lämnas ut.
Styrelsen har beslutat att iaktta stor försiktighet när det gäller att sprida protokoll, då de innehåller sådan information som ej bör lämnas ut.
Styrelsen informerar om, såväl avslutade som pågående och kommande, aktiviteter samt om annat som styrelsen anser viktigt att det kommer medlemmarna till del genom nyhetsbrev på hemsida.
Styrelsens uppfattning är att protokollen från styrelsemöten inte ska offentliggöras.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Styrelsens kommentar om att "liknande motionsinnehåll" tidigare behandlats saknar helt relevans och är dessutom inte sant.

Att styrelsen ibland hanterar ärenden som "som av olika anledningar behöver förvaltas varsamt" har inget med motionens yrkande att göra och är inget som på något sätt skulle kunna vara ett argument för att inte bifalla motionen. Inget annat av vad styrelsen för HSB Malmö tar upp i sina motiveringar för att fortsätta vara insynsskyddad kan användas som argument för att inte öppna upp styrelseprotokollen och föregå med gott exempel.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

HSB Malmös styrelses svar på denna motion motsäger inte på något sätt att motionen ska bifallas och svaret från HSB Malmös styrelse är inte ens relevant för yrkandet i motionen.
MOTION #88

Hur ser HSB Malmös etiska riktlinjer ut?

HSBs kod för föreningsstyrning;
3.1.1 Styrelsen ska uppfylla de långsiktiga målen genom att ägna särskild omsorg åt att
 • se till att erforderliga etiska riktlinjer fastställs för föreningens uppträdande

Frågor till HSB Malmös styrelse;
 1. Exakt hur ser HSB Malmös (alltså inte HSB:s, utan specifikt HSB Malmös) etiska riktlinjer ut?

 2. Varför presenteras inte de etiska riktlinjerna för medlemmarna på HSB Malmös webbplats?
Följ eller förklara!

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska ägna särskild omsorg åt att ta fram etiska riktlinjer för föreningens och, inte minst, styrelsens uppträdande.

  Dvs HSB Malmös styrelse ska omedelbart börja följa HSB:s kod för föreningsstyrning i detta avseende.

 2. HSB Malmös styrelse ansvarar för att dessa riktlinjer (ej utdrag, utan en komplett version) snarast läggs ut på HSB Malmös webbplats

 3. HSB Malmös styrelse informerar medlemmarna löpande om hur HSB Malmö arbetar med detta och vad man har uppnått.
Svar från HSB Malmös styrelse 2008:
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att framöver publicera utdrag ur en del viktiga styrdokument, vilka ingår i styrelsens ansvarsområde.
Organisationens etiska riktlinjer kommer sannolikt att vara representerade i dessa publiceringar.


Motionen handlar inte om "en del viktiga styrdokument". Motionen handlar specifikt om HSB Malmös etiska riktlinjer, vilket torde vara uppenbart.

För övrigt måste styrelsen förstå att det inte ska publiceras några utdrag. Allt ska publiceras i sin helhet. Det är nu upp till fullmäktige att ställa tydliga protokollförda krav på att styrelsen ska göra detta.

"Organisationens etiska riktlinjer kommer sannolikt att vara representerade i dessa publiceringar"?

Fråga till styrelsen:
Tydligen saknas de etiska riktlinjer som jag efterfrågar i denna motion. Eller hur?

Notera hur styrelsen undviker att svara på frågan i denna motion som ställts direkt till styrelsen. Nu måste denna fråga ställas på stämman i stället och ta upp helt onödig tid för alla deltagare.

Styrelsen bemöter inte motionens yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Vad blev resultatet, dvs vilka "utdrag" ur viktiga styrdokument har styrelsen publicerat?

Jag kan inte finna ett enda!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
102. Hur ser HSB Malmös etiska riktlinjer ut?
Etik handlar om värderingsfilosofi. Fullmäktige beslutade på årsmötet 2008 att HSB Malmö ska följa HSBs kod för föreningsstyrning, och styrelsen lämnar en rapport i årsredovisningen om hur koden har följts.

HSB Malmös värdegrund är samma som i övriga HSB och vilar på orden engagemang, trygghet, hållbarhet, omtanke och samverkan.

Då det gäller information lämnar styrelsen idag information på hemsidan både efter varje styrelsemöte och när det gäller andra frågor.

Styrelsen ser inte att nuvarande stadgar behöver ändras i detta avseende.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Det står i koden för föreningsstyrning att HSB Malmö själv ska ta fram etiska riktlinjer, och dessutom med särskild omsorg! Särskilt mycket omsorg är det knappast att bara allmänt referera till några lösryckta citat och till vad HSB Riksförbund säger!
HSB Malmö bryter därmed mot koden för föreningsstyrning och vägrar dessutom föra in detta brott mot koden i föreningsstyrningsrapporten för HSB Malmö.

Medlem # 89093 - 2012-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Etik handlar om värderingsfilosofi. Fullmäktige beslutade på årsmötet 2008 att HSB Malmö ska följa HSBs kod för föreningsstyrning, och styrelsen lämnar en rapport i årsredovisningen om hur koden har följts.
HSB Malmös värdegrund är samma som i övriga HSB och vilar på orden engagemang, trygghet, hållbarhet, omtanke och samverkan.
Då det gäller information lämnar styrelsen idag information på hemsidan både efter varje styrelsemöte och när det gäller andra frågor.
Styrelsen ser inte att nuvarande stadgar behöver ändras i detta avseende.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Styrelsens kommentar om att "liknande motionsinnehåll" tidigare behandlats saknar helt relevans och är dessutom inte sant.

Inget som styrelsen skrivier i sitt svar på motionen kan användas som skäl för att inte bifalla motionens yrkanden.

HSB Malmös styrelse skriver; "Då det gäller information lämnar styrelsen idag information på hemsidan både efter varje styrelsemöte och när det gäller andra frågor". Men vi kan då konstatera att detta inte är sant. Detta gjorde HSB Malmös styrelse endast under en mycket kort period, men har inte skett i princip sedan Claes Caroili tillträdde för ett antal år sedan.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

HSB Malmös styrelses svar på denna motion motsäger inte på något sätt att motionen ska bifallas och svaret från HSB Malmös styrelse är inte ens relevant för yrkandena i motionen.
MOTION #89

Vad gör HSB Malmö för demokratin?

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska omedelbart (i det skriftliga svaret på denna motion, och sedan löpande på HSB Malmös webbplats) informera alla medlemmar i detalj hur HSB Malmö arbetar med och kommer att arbeta med;
  1. hur HSB Malmö vill att styrelsen i bostadsrättsföreningarna ska fungera?
  2. hur HSB Malmö vill att medlemmarna ska få relevant information?
  3. hur HSB Malmö vill att medlemmarnas möjlighet att påverka och framföra synpunkter skall stärkas?
  4. hur HSB Malmö vill att HSB-organisationen (alltså exkl. brf:arna) ska bli mer demokratisk?

 2. HSB Malmös styrelse ska löpande (med start omedelbart) informera alla medlemmar om exakt vad HSB Malmö har presterat så här långt inom dessa områden, tillsammans med mål, delmål och uppnådda resultat.
Svar från HSB Malmös styrelse 2008:
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att kontinuerligt vidareutveckla och förstärka det demokratiska inflytandet i beslutsprocesserna inom HSB Malmös och bostadsrättsföreningarnas verksamheter.
Det är dock viktigt att komma ihåg att själva poängen i detta arbete är att så många som möjligt kan vara delaktiga i detta gemensamma arbete. Vi kan inte förutsätta att andra "ska demokratisera" åt oss, utan vi måste själva agera för att tillsammans besluta, påverka och förändra i demokratisk ordning.
Detta är demokratins kärna. HSB Malmö är en representativ, demokratisk organisation, som till vissa delar skiljer sig från en organisation styrd via direkt demokrati.
 • Styrelsen vill vrida på formuleringarna så att stämman ska ta beslut som inte förpliktigar något för styrelsen.

 • I stället för att bifalla motionen som den är så "luddifierar" styrelsen motionen så att den ska kunna tolkas mer fritt, t.o.m. så att styrelsen lurar stämman att tro att styrelsen ska genomföra motionen fast det inte alls är styrelsens tanke.
HSB Malmö gick under hela 2007 gått ut med informationen att HSB Malmö arbetar med det som tas upp i denna motion. Då måste alltså detta arbete inte bara vara planerat hur det ska utföras, utan det måste också redan ha gjorts en hel del. Men vad ???

Jag yrkar att min motion ska bifallas enligt min formulering, och inte styrelsens luddiga formulering, i annat fall ska specifikt uppges vilka avvikelser som gäller (protokollförs)!

Vad blev resultatet av styrelsens vidareutveckling och förstärkning av det demokratiska inflytandet i beslutsprocesserna inom HSB Malmös och bostadsrättsföreningarnas verksamheter, och vad har rent konkret gjorts?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
96. Vad gör HSB Malmö för demokratin?
Varje bostadsrättsförening är en egen juridisk person. Uppdrag i bostadsrättsföreningen väljs av medlemmarna. HSB Malmö tillsätter en ledamot.

Då det gäller demokratifrågor har HSB-rörelsen ett omfattande utbildningsprogram som syftar till att såväl stärka som utveckla demokratin i bostadsrättsföreningarna.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Jag vet inte hur ett svar skulle kunna göras mer meningslöst och intgetsägande än styrelsens svar här, där HSB Malmös styrelse inte vill följa tidigare löften.

Så särskilt omfattande är inte detta utbildningsprogram, utan det är någon timme om året som handlar om demokrati och där det kommer en handfull deltagare. Vad tillför detta?

Vad motionen handlar om är att HSB Malmö sätter upp riktlinjer för mer demokratiska föreningar där medlemmarna har insyn i vad som händer och ges möjlighet att påverka.

Medlem # 89093 - 2012-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Varje bostadsrättsförening är en egen juridisk person.
Uppdrag i bostadsrättsföreningen väljs av medlemmarna. HSB Malmö tillsätter en ledamot.
Då det gäller demokratifrågor har HSB-rörelsen ett omfattande utbildningsprogram som syftar till att såväl stärka som utveckla demokratin i bostadsrättsföreningarna.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Styrelsens kommentar om att "liknande motionsinnehåll" tidigare behandlats saknar helt relevans och är dessutom inte sant.

Att varje brf är en egen juridisk person har inget med motionen att göra, precis lika lite som något annat som HSB Malmös styrelse skriver i sitt svar på denna motion.

HSB Malmös styrelse saknar helt argument för varför denna motion inte ska bifallas.


Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

HSB Malmös styrelses svar på denna motion motsäger inte på något sätt att motionen ska bifallas och svaret från HSB Malmös styrelse är inte ens relevant för yrkandena i motionen.
MOTION #90

Hur arbetar HSB Malmö för inflytande och insyn?

Bakgrund:

I HSBs kod för föreningsstyrning står det följande;
5
"Information om föreningsstyrning
HSB-föreningens styrelse ska aktivt arbeta med att hitta nya former för enskilda medlemmars möjlighet att utöva inflytande i bostadsrättsföreningen, HSB-föreningen och HSB Riksförbund.
"

HSB Malmö bryer mot koden för föreningsstyrning inte bara mot oanstående utan även genom att vägra följa koden som säger att föreningsstyrningsrapporten ska läggas ut på HSB Malmös webbplats. Allt där finns är följande text tillsammans med oläslig bild;

Föreningsstyrningsrapport
HSBs kod för föreningsstyrning är utformad särskilt för HSB-rörelsen och utgår från Svensk kod för bolagsstyrning, de kooperativa principerna och HSBs värderingar.


Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö ska med omedelbar verkan börja följa HSB:s kod för föreningsstyrning enligt paragraferna §5 och 5.2.1.

  5
  "Information om föreningsstyrning
  HSB-föreningens styrelse ska aktivt arbeta med att hitta nya former för enskilda medlemmars möjlighet att utöva inflytande i bostadsrättsföreningen, HSB-föreningen och HSB Riksförbund.
  "


  5.2.1
  "Information på hemsida
  Föreningen ska på sin hemsida ha en särskild avdelning för föreningsstyrningsfrågor, där aktuella uppgifter om de förhållanden som ingår i föreningsstyrningsrapporten ska återfinnas tillsammans med övrig information som krävs enligt koden för föreningsstyrning.
  "


  HSB Malmös styrelse ska löpande redovisa denna process på HSB Malmös webbplats där HSB Malmös styrelse ska hämta in synpunkter från medlemmarna och lyssna på/lära sig av de synpunkter som framförs.
Svar från HSB Malmös styrelse 2008:
"Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att kontinuerligt vidareutveckla och förstärka det demokratiska inflytandet i beslutsprocesserna inom HSB Malmös och bostadsrättsföreningarnas verksamheter.
Det är dock viktigt att komma ihåg att själva poängen i detta arbete är att så många som möjligt kan vara delaktiga i detta gemensamma arbete. Vi kan inte förutsätta att andra "ska demokratisera" åt oss, utan vi måste själva agera för att tillsammans besluta, påverka och förändra i demokratisk ordning. Detta är demokratins kärna. HSB Malmö är en representativ, demokratisk organisation, som till vissa delar skiljer sig från en organisation styrd via direkt demokrati
".


Styrelsens svar på motionen ger inte intryck av att styrelsen har den minsta avsikt att arbeta för en demokratisk medlemskontroll.

- Det är inget svar på motionen,
- Styrelsen svarar inte på ställda frågor,
- Det tydliggörs att styrelsen inte tänker arbeta för en demokratisk medlemskontroll,
- Etc.

Notera hur styrelsen undviker att svara på de frågor i denna motion som ställts direkt till styrelsen. Nu måste dessa frågor ställas på stämman i stället och ta upp helt onödig tid för alla deltagare.

Styrelsen besvarar inte ens frågan i rubriken till denna motion !!!

Eftersom styrelsens svar inte har med motionens yrkanden att göra så är styrelsens svar ej heller applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
99. Hur arbetar HSB Malmö för inflytande och insyn?
HSB Malmö upplyser medlemmarna genom artiklar i Hemma i HSB, på hemsida och i dialog vid möten om deras möjlighet till påverkan.

HSB Malmö arrangerar också kurser och seminarier riktade till medlemmar utan förtroendeuppdrag.

Föreningen beslutade under 2008 att följa HSBs kod för föreningsstyrning och antog nya stadgar.

Styrelsen ser inte i likhet med motionären att frågan ytterligare behöver förstärkas i stadgar eller på annat sätt.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Men det är inte vad som står i koden för föreningsstyrning! Om HSB Malmö envisas med att bryta mot koden, varför noterar HSB Malmö inte detta brott mot koden i föreningsstyrningsrapporten?

I koden för föreningsstyrning står det;
"hitta nya former för enskilda medlemmars möjlighet att utöva inflytande i bostadsrättsföreningen, HSB-föreningen och HSB Riksförbund."
Det står inte att HSB Malmö ska fortsätta använda sig av samma - och enda - metod som alltid annars, och som dessutom visat sig helt verkningslös!

Vilka nya former för inflytande har HSB Malmö hittat sedan HSB Malmö antog koden?

HSB Malmös styrelse skriver;
"HSB Malmö upplyser medlemmarna genom artiklar i Hemma i HSB, på hemsida och i dialog vid möten om deras möjlighet till påverkan".
Som vad? Det står inget där, och det är förhoppningsvis t.o.m. HSB Malmö medveten om!

Medlem # 89093 - 2012-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
HSB Malmö upplyser medlemmarna genom artiklar i Hemma i HSB, på hemsida och i dialog vid möten om deras möjlighet till påverkan.
HSB Malmö arrangerar också kurser och seminarier riktade till medlemmar utan förtroendeuppdrag.
Föreningen beslutade under 2008 att följa HSBs kod för föreningsstyrning och antog nya stadgar.
Styrelsen ser inte i likhet med motionären att frågan ytterligare behöver förstärkas i stadgar eller på annat sätt.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Styrelsens kommentar om att "liknande motionsinnehåll" tidigare behandlats saknar helt relevans och är dessutom inte sant.

HSB Malmös styrelse saknar helt sakliga argumnent till varför denna motion inte ska bifallas, där HSB Malmös styrelse har en uttalad och avtalad skyldighet att "hitta nya former för enskilda medlemmars möjlighet att utöva inflytande i bostadsrättsföreningen, HSB-föreningen och HSB Riksförbund". Detta avtal följs bevisligen alltså inte av HSB Malmös styrelse, vilket t o m framgår av styrelsens svar på denna motion.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

HSB Malmös styrelses svar på denna motion motsäger inte på något sätt att motionen ska bifallas och svaret från HSB Malmös styrelse är inte ens relevant för yrkandet i motionen.
MOTION #91

Upplysning om den demokratiska medlemskontrollen

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Följande från HSB:s kod för föreningsstyrning ska gälla för HSB Malmö;
  "HSB Malmö ska kontinuerligt arbeta för att alla medlemmar ska veta att de har en rättighet/skyldighet att utöva inflytande. HSB Malmö har en skyldighet att upplysa medlemmarna om den demokratiska medlemskontrollen, dvs den 2:a principen i HSB:s kod för föreningsstyrning. HSB Malmös målsättning är att alla medlemmar ska känna till hur de går tillväga för att utöva inflytande och ha kunskap om de formella vägar som finns. Dvs bl.a. stämmor, motioner, val av valberedning, val av fullmäktigeledamöter och val av styrelse samt deltagande på och motioner till HSB Malmös årsstämmor."


  "HSB Malmö ska kontinuerligt arbeta med att utveckla formen för utbildning, praktik och information till medlemmarna."
Svar från HSB Malmös styrelse 2008:
"Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att kontinuerligt vidareutveckla och förstärka det demokratiska inflytandet i beslutsprocesserna inom HSB Malmös och bostadsrättsföreningarnas verksamheter.
Det är dock viktigt att komma ihåg att själva poängen i detta arbete är att så många som möjligt kan vara delaktiga i detta gemensamma arbete. Vi kan inte förutsätta att andra "ska demokratisera" åt oss, utan vi måste själva agera för att tillsammans besluta, påverka och förändra i demokratisk ordning. Detta är demokratins kärna. HSB Malmö är en representativ, demokratisk organisation, som till vissa delar skiljer sig från en organisation styrd via direkt demokrati
".


Notera hur styrelsen undviker att svara på de frågor i denna motion som ställts direkt till styrelsen. Nu måste dessa frågor ställas på stämman i stället och ta upp helt onödig tid för alla deltagare.

Styrelsens svar på motionen ger inte intryck av att styrelsen har den minsta avsikt att arbeta för en demokratisk medlemskontroll.

Eftersom styrelsens svar inte har med motionens yrkanden att göra så är styrelsens svar ej heller applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
98. Upplysning om den demokratiska medlemskontrollen
HSB Malmö upplyser medlemmarna genom artiklar i Hemma i HSB, på hemsida och i dialog vid möten om deras möjlighet till påverkan.

Föreningen beslutade under 2008 att följa HSBs kod för föreningsstyrning och antog nya stadgar.

Styrelsen ser inte i likhet med motionären att den demokratiska medlemskontrollen ytterligare behöver förstärkas i stadgar eller på annat sätt.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

Medlem # 89093 - 2012-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
HSB Malmö upplyser medlemmarna genom artiklar i Hemma i HSB, på hemsida och i dialog vid möten om deras möjlighet till påverkan.
Föreningen beslutade under 2008 att följa HSBs kod för föreningsstyrning och antog nya stadgar.
Styrelsen ser inte i likhet med motionären att den demokratiska medlemskontrollen ytterligare behöver förstärkas i stadgar eller på annat sätt.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Styrelsens kommentar om att "liknande motionsinnehåll" tidigare behandlats saknar helt relevans och är dessutom inte sant.

HSB Malmös styrelse saknar helt sakliga argumnent till varför denna motion inte ska bifallas där HSB Malös styrelse har en uttalad och avtalad skyldighet att bl a "kontinuerligt arbeta för att alla medlemmar ska veta att de har en rättighet/skyldighet att utöva inflytande". Detta avtal följs bevisligen alltså inte av HSB Malmös styrelse, vilket t o m framgår av styrelsens svar på denna motion.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

HSB Malmös styrelses svar på denna motion motsäger inte på något sätt att motionen ska bifallas och svaret från HSB Malmös styrelse är inte ens relevant för yrkandet i motionen.
MOTION #92

Tillsättande av demokrati- och insynsråd

Jag yrkar att stämman beslutar att:
 1. En projektgrupp (ett utskott) tillsätts som arbetar med demokratifrågor.

 2. Stämman (INTE HSB Malmös styrelse) tillsätter denna projektgrupp (utskott).

  (Detta innebär att HSB Malmös styrelse måste gå ut med en allmän förfrågan till alla medlemmar om detta i god tid före årsstämman 2009.)

 3. Demokratirådet ska syssla med alla frågor som berör demokrati inom HSB Malmö och inom HSB Malmös bostadsrättsföreningar.

 4. Demokratirådet ska arbeta under hela året och ta in tips och förslag från medlemmarna.

 5. Demokratirådet bereder förslag på förbättringar för behandling och redovisning (till alla medlemmar) av HSB Malmös styrelse/HSB Malmö.

 6. Demokratirådet ska ha en egen informationskanal till HSB Malmös medlemmar (HSB Malmös webbplats), med tillhörande forum.
  HSB Malmös styrelse ansvarar för detta.

 7. Demokratirådets existens ska inte bara göras känd inom hela HSB-organisationen utan medlemmarna ska löpande påminnas om detta råds existens.
  HSB Malmös styrelse ansvarar för detta.

 8. Projektgruppen ska bestå av engagerade medlemmar, med kompetens och tydligt intresse för området, som inte väljs med utgångspunkt från i första hand fullmäktigeledamöter. Den ska i stället bestå av medlemmar inom HSB Malmö där en majoritet ej innehar någon styrelsepost i någon förening. De som utses ska väljas med utgångspunkt från kvalifikationer, kompetens, intresse & engagemang.

 9. De som ingår i demokratirådet arvoderas enligt en på stämma fastställd nivå.

  Demokratirådet ska ges de resurser som behövs för att rådet ska kunna arbeta på ett effektivt sätt.
 • Alternativt förslag om tillsättning av medlemmar i detta demokratiråd (om HSB Malmös styrelse valt att inte förbereda detta före årsstämman 2009):
  1. HSB Malmö går skriftligen ut till alla föreningars medlemmar med en välformulerad och särskilt motiverande förfrågan om vilka som vill ingå i demokratirådet.

  2. Detta görs tillsammans med en allmän rekommendation om att alla brf-styrelser ska se till så att alla medlemmar kan ta del av stämmoprotokollen - men även styrelseprotokollen - i brf:en på ett enkelt (och kostnadsfritt) sätt (webb, direktutskick eller båda).

  3. På en snart därefter av styrelsen påkallad extrastämma tillsätter stämman de som ska ingå i demokratirådet.

  4. Ett tilläggsförslag är att valberedningen ges i uppdrag att samordna arbetet med att få deltagare till demokratirådet.
Svar från HSB Malmös styrelse 2008:
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att kontinuerligt se över behovet av nya projektgrupper. Styrelsen har för avsikt att inom detta arbete även utreda behovet av en demokratigrupp.
 • Styrelsen vill vrida på formuleringarna så att stämman luras att ta beslut som inte förpliktigar något för styrelsen.

 • I stället för att bifalla motionen som den är så "luddifierar" styrelsen motionen så att den ska kunna tolkas mer fritt, t.o.m. så att styrelsen lurar stämman att tro att styrelsen ska genomföra motionen fast det inte alls är styrelsens tanke.
Notera att styrelsen ej besvarade den viktiga frågan i motionen!
"Hur ställer sig HSB Malmö till ovanstående två förslag och vilka tillägg har styrelsen att föreslå för detta demokrati- och insynsråd (dvs vilket regelverk)?".

Vad blev resultatet av styrelsens utredning om en demokratigrupp?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
95. Tillsättande av demokrati- och insynsråd
Medlemmarna utövar påverkan genom valda representanter, och i de fall behov föreligger tillsätts arbetsgrupper för att bereda eller på annat sätt undersöka en fråga eller ett förslag.

Föreningsstämman tillämpar redan idag denna princip och utser antingen i fullmäktige eller i medlemskåren funktionärer till sådana uppdrag när det är aktuellt.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Så vad hände med den ovan utlovade utredningen? När gjordes den och var har den dokumenterats?

Medlem # 89093 - 2012-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Medlemmarna utövar påverkan genom valda representanter, och i de fall behov föreligger tillsätts arbetsgrupper för att bereda eller på annat sätt undersöka en fråga eller ett förslag.
Föreningsstämman tillämpar redan idag denna princip och utser antingen i fullmäktige eller i medlemskåren funktionärer till sådana uppdrag när det är aktuellt.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Styrelsens kommentar om att "liknande motionsinnehåll" tidigare behandlats saknar helt relevans och är dessutom inte sant.

Yrkandena i denna motion är vad HSB Malmö är skyldig att göra enligt föregående motion.

Inget i HSB Malmös styrelses svar på denna motion har med motionens yrkanden att göra, utan HSB Malmös styrelse försöker bara kringgå vad det handlar om och slippa sina skyldigheter.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

HSB Malmös styrelses svar på denna motion motsäger inte på något sätt att motionen ska bifallas och svaret från HSB Malmös styrelse är inte ens relevant för yrkandena i motionen.
MOTION #93

Mera makt till medlemmarna - kurser

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö ska snarast ta fram utbildningar riktade till "vanliga" medlemmar (alltså inte bara fullmäktige), och de ska givetvis vara kostnadsfria.

  HSB Malmö ska göra stora ansträngningar att locka så många medlemmar (ej förtroendevalda) som möjligt till dessa utbildningar.

  Det ska absolut inte vara utbildningar speciellt riktade till nya medlemmar!

  I utbildningar får inte "HSB:s historia" uppta onödig tid! Det tillför inget!

  Utbildningarna ska pågå under en lång period.

 2. Grundläggande innehåll i denna medlemsutbildning ska främst vara;
  1. Medlemmarnas rättigheter och skyldigheter enligt lag och stadgar
  2. Styrelsens skyldigheter - öppenhet och insyn
  3. Demokrati, engagemang och information
  4. Årsstämma och extrastämma samt justeringsman och rösträknare samt ombud/biträde
  5. Internrevisor, valberedning
  6. Styrelseprotokoll och stämmoprotokoll
  7. Föreningens stadgar och normalstadgarna

  8. Att läsa en årsredovisning
  9. Underhållsansvaret
  10. Ekonomin i föreningen
  11. Lokala ordningsregler
  12. Vad är på gång?
Svar från HSB Malmös styrelse 2008:
Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att, till nya medlemmar, ta fram en introduktionsutbildning, som bland annat berör HSBs kärnvärderingar, HSBs historik samt frågeställningar av typen: vad innebär det att vi är en bostadsrättsförening?, hur kan man påverka?, vilket ansvar har jag som medlem?, m.m.
Det är styrelsens förhoppning att denna utbildning skulle kunna hållas kostnadsfritt eller mot en självkostnadsavgift
.

Detta är en enormt viktig engagemanghöjande åtgärd som hela organisationen skulle kunna tjäna mycket på.

Ej "självkostnadsavgift"!
Det kommer inte att bli några deltagare till en dylik kurs om den inte är kostnadsfri.

Ej HSB:s historia!
Ingen kommer att betala för en kurs enligt styrelsens beskrivning med HSB:s historia som bara täcker innehållet i några övergripande informationsblad.

OBS! Motionen handlar inte om en utbildning till "nya medlemmar"!

Vad blev resultatet av styrelsens utlovade inroduktionsutbildning?

I stället för styrelsens förslag på en meningslös kurs som inte kommer att tillföra något för någon yrkar jag att stämman beslutar i enlighet med motionens yrkanden.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
107. Mera makt till medlemmarna
HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation där personer samverkar för att tillgodose sina gemensamma ekonomiska, sociala och kulturella behov.

HSB har sin styrka i att kombinera lokalt självbestämmande med en demokratisk samverkan i tre led. De tre leden är bostadsrättsföreningar, HSB-föreningar och HSB Riksförbund. I alla led utgår makten från medlemmarna.

Styrelsens uppfattning är att nuvarande kurs- och seminarieprogram tillgodoser det motionären efterfrågar.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


HSB Malmös styrelse skriver; "Styrelsens uppfattning är att nuvarande kurs- och seminarieprogram tillgodoser det motionären efterfrågar".
Hur kan HSB Malmös styrelse mena att nuvarande kurs- och seminarieprogramm tillgodoser det jag eferfrågar när det inte finns en enda kurs eller ett enda seminarium för ej förtroendevalda medlemmar?

Medlem # 89093 - 2012-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation där personer samverkar för att tillgodose sina gemensamma ekonomiska, sociala och kulturella behov.
HSB har sin styrka i att kombinera lokalt självbestämmande med en demokratisk samverkan i tre led. De tre leden är bostadsrättsföreningar, HSB-föreningar och HSB Riksförbund. I alla led utgår makten från medlemmarna.
Styrelsens uppfattning är att nuvarande kurs- och seminarieprogram tillgodoser det motionären efterfrågar.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

De floskler som HSB Malmös styrelse presenterar i sitt svar på denna motion saknar relevans för motionens yrkanden.

HSB Malmös styrelse har inga sakliga motiveringar till varför motionen inte ska bifallas.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

HSB Malmös styrelses svar på denna motion motsäger inte på något sätt att motionen ska bifallas och svaret från HSB Malmös styrelse är inte ens relevant för yrkandena i motionen.
MOTION #94

Saknade seminarier - Informations- & diskussionsbaserat

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Informations- och diskussionsbaserade seminarier ska arrangeras av HSB Malmö (kostnadsfritt).

  Minst ett seminarium per månad - enligt tidigare löfte, för några år sedan.

 2. Även "vanliga" medlemmar ska vara välkomna (prioriteras).

  Dessa seminarier ska utannonseras i god tid bl.a. på startsidan på HSB Malmös webbplats, och skriftligen informeras om till alla förtroendevalda (med rekommendationer att sprida informationen i brf:en).
Svar från HSB Malmös styrelse 2008:
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att vidareutveckla utbildningssidan inom verksamheten, såväl för förtroendevalda som för "vanliga medlemmar".
Seminarieformen är ett bra sätt att genomföra utbildningar på.


Precis som för alla andra motioner så försöker styrelsen omformulera motionernas yrkanden så att styrelsen inte ska förpliktigas till något konkret.

Att det är styrelsens "avsikt att vidareutveckla utbildningssidan" säger absolut ingenting!

Att "seminarieformen är ett bra sätt att genomföra utbildningar på" är en kommentar som är av noll relevans för denna motion!

Styrelsen bemöter inte motionens yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Vad blev resultatet, dvs vilka vidareutvecklingar av utbildningssidan i denna fråga har styrelsen genomfört sedan årsstämman 2008?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
108. Saknade seminarier
Med HSB Malmös kurs- och seminarieprogram tillgodoser vi kunskap och inspiration såväl i styrelsearbetet som i medlemskapet.

Styrelsens uppfattning är att nuvarande kurs- och seminarieprogram tillgodoser det motionären efterfrågar.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Med tanke på att HSB Malmö bryter sitt löfte om minst ett informations- och diskussionsbaserat seminarium ska hållas varje månad, och det nu i stället är noll dylika om året så är det svårt att se hur HSB Malmö menar att de uppfyllt sitt löfte.

Medlem # 89093 - Datum: 2012-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Styrelsen vill med anledning av motionerna lämna följande svar: Med HSB Malmös kurs- och seminarieprogram tillgodoser vi kunskap och inspiration såväl i styrelsearbetet som i medlemskapet.
Styrelsens uppfattning är att nuvarande kurs- och seminarieprogram tillgodoser det motionären efterfrågar.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Styrelsen skriver "Styrelsens uppfattning är att nuvarande kurs- och seminarieprogram tillgodoser det motionären efterfrågar" trots att det inte ens finns något kurs- och seminarieprogram för det som efterlyses i motionen.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

HSB Malmös styrelses svar på denna motion motsäger inte på något sätt att motionen ska bifallas och svaret från HSB Malmös styrelse är inte ens relevant för yrkandena i motionen.
MOTION #95

Kurs i kooperationens grundtankar, HSB:s kärnvärderingar samt etik

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens yrkanden;
 1. HSB Malmö ska löpande (ett par ggr om året) hålla kurser i;
  - vad det innebär att vara en medlemsorganisation,
  - vad kooperationens grundtankar är,
  - vad demokrati innebär,
  - vikten av att ställa upp för varandra,
  - HSB:s kärnvärderingar
  - etik.


  Kursen ska inte vara på en flummig och abstrakt nivå, utan den ska vara konkret, med klara och tydliga exempel från verkligheten.

  Kurserna ska vara öppna för alla medlemmar och tydligt informeras om till alla
  Kursen är självklart öppen för alla medlemmar, men denna kurs ska inför alla formuleras som praktiskt taget obligatorisk för samtliga fullmäktigeledamöter!

  HSB Malmö ska göra stor reklam (löpande) för denna kurs, såväl i media som i direktutskick till medlemmarna.

 2. Det redovisas på HSB Malmös webbplats vilka som gått denna kurs.

 3. Intyg ges för denna kurs efter skriftligt kunskapstest
  Alla som deltagit på denna gratiskurs, och dessutom genomfört ett skriftligt test i sina kunskaper, får ett intyg.

  Efter detta görs ett utskick till alla medlemmar med en lista över vilka ledamöter/medlemmar i brf:en som varit på denna utbildning och fått godkänt på det skriftliga testet.

  Listan presenteras på HSB Malmös webbplats.
Svar från HSB Malmös styrelse 2008:
"Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att, till nya medlemmar, ta fram en introduktionsutbildning, som bland annat berör
HSBs kärnvärderingar,
HSBs historik
samt frågeställningar av typen:
vad innebär det att vi är en bostadsrättsförening?,
hur kan man påverka?,
vilket ansvar har jag som medlem?, m.m.
Det är styrelsens förhoppning att denna utbildning skulle kunna hållas kostnadsfritt eller mot en självkostnadsavgift
".


Fråga till HSB Malmös styrelse: HSB:s historik?
Varför ska vi titta bakåt? Är det inte bättre att se framåt?
Vad tillför HSB:s historik för någon?


Vad blev resultatet av den utbildning som styrelsen här påstod att de skulle ta fram?

Styrelsen bemöter inte motionens yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
106. Kurs i kooperationens grundtankar, HSBs kärnvärderingar samt etik
Att utbilda och inspirera både dem som sitter i styrelsen för bostadsrättsföreningen och enskilda medlemmar är en fråga som ligger HSB varmt om hjärtat.

Med HSB Malmös kurs- och seminarieprogram tillgodoser vi kunskap och inspiration såväl i styrelsearbetet som i medlemskapet.

Styrelsens uppfattning är att nuvarande kurs- och seminarieprogram tillgodoser det motionären efterfrågar.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

Medlem # 89093 - Datum: 2012-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Att utbilda och inspirera både dem som sitter i styrelsen för bostadsrättsföreningen och enskilda medlemmar är en fråga som ligger HSB varmt om hjärtat.
Med HSB Malmös kurs- och seminarieprogram tillgodoser vi kunskap och inspiration såväl i styrelsearbetet som i medlemskapet.
Styrelsens uppfattning är att nuvarande kurs- och seminarieprogram tillgodoser det motionären efterfrågar.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Styrelsens kommentar om att "liknande motionsinnehåll" tidigare behandlats saknar helt relevans och är dessutom inte sant.

Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion motsäger att motionen ska bifallas.

HSB Malmös styrelse skriver "Att utbilda och inspirera både dem som sitter i styrelsen för bostadsrättsföreningen och enskilda medlemmar är en fråga som ligger HSB varmt om hjärtat". Med tanke på att HSB Malmös styrelse inte har något som helst program för att utbilda och inspirera enskilda medlemmar så ter sig detta påstående ganska underligt.

Sedan skriver HSB Malmös styrelse "Styrelsens uppfattning är att nuvarande kurs- och seminarieprogram tillgodoser det motionären efterfrågar". Detta vågar HSB Malmös styrelse sig skriva trots att det inte finns något program överhuvudtaget för det som efterfrågas i motionen.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

HSB Malmös styrelses svar på denna motion motsäger inte på något sätt att motionen ska bifallas och svaret från HSB Malmös styrelse är inte ens relevant för yrkandena i motionen.
MOTION #96

Kurs i medlemskommunikation för alla

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Kurser i medlemskommunikation hålls regelbundet av någon som är kunnig inom detta område, görs mycket reklam för av HSB Malmö och ska vara gratis!

 2. Kurserna ska vara öppna för alla medlemmar.
Svar från HSB Malmös styrelse 2009 (+ 2008):
110. Gratis medlemskommunikation
Det är styrelsens uppfattning att utbildning ska vara en viktig del av medlemskapets innehåll.

Utbildningar samt deras innehåll och målgrupp kan behöva förändras. Därför är det inte lämpligt att stämman fastlägger en viss utbildning, eftersom det då blir ett hinder för att just denna utbildning vidareutvecklas.

Styrelsens uppfattning är att det är den operativa ledningen som avgör när en kurs ska debiteras till självkostnad eller genomföras utan kostnad.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Stämman måste nog tyvärr fastlägga en viss utbildning som i denna motion för att det ska hända något, och för att få fram en utbildning som är av värde för HSB Malmö och dess medlemmar.

Det finns därmed inga som helst hinder att sedan vidareutveckla denna utbildning.

Innehållet i utbildningen fastläggs inte i denna motion, och här är det upp till den styrelse som nu tar över att se till så att det blir ett meningsfullt innehåll.

Styrelsen bemöter inte motionens yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är?)!

Medlem # 89093 - Datum: 2012-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Det är styrelsens uppfattning att utbildning ska vara en viktig del av medlemskapets innehåll. Utbildningar samt deras innehåll och målgrupp kan behöva förändras. Därför är det inte lämpligt att stämman fastlägger en viss utbildning, eftersom det då blir ett hinder för att just denna utbildning vidareutvecklas.
Styrelsens uppfattning är att det är den operativa ledningen som avgör när en kurs ska debiteras till självkostnad eller genomföras utan kostnad.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Styrelsens kommentar om att "liknande motionsinnehåll" tidigare behandlats saknar helt relevans och är dessutom inte sant.

Som alla, utanför HSB Malmös styrelse, säkert förstår så finns det inget som helst argument till varför inte stämman skulle kunna "fastlägga" en viss utbildning, t ex av den typ som föreslås i denna motion.

HSB Malmös styrelse skriver; "Styrelsens uppfattning är att det är den operativa ledningen som avgör när en kurs ska debiteras till självkostnad eller genomföras utan kostnad". Det är tråkigt att HSB Malmös styrelse inte ens känner till att stämman redan beslutat att kurser ska genomföras utan kostnad (direkt). Dessutom måste nog HSB Malmös styrelse snart lära sig att styrelsen inte står över stämman. HSB Malmös styrelse skriver ofta som att det är styrelse och VD som bestämmer över fullmäktigestämman, men de som kan lagen vet att det inte är så.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

HSB Malmös styrelses svar på denna motion motsäger inte på något sätt att motionen ska bifallas och svaret från HSB Malmös styrelse är inte ens relevant för yrkandena i motionen.
MOTION #97

Styrelse diskuterar motioner med motionärerna

Ska inte styrelsens mål vara att uppnå en så effektiv stämma som möjligt där medlemmarnas/motionärernas rättigheter tas tillvara samtidigt som behandlingen av motionerna sker på ett så friktionsfritt sätt som möjligt?

Det enda sättet att behandla motioner på bästa möjliga sätt för medlemmarna (där inte bara styrelsens personliga intressen tillvaratas) är att styrelse och motionär samarbetar för motionerna. Det innebär att oklarheter kan redas ut innan stämman i stället för att lägga onödig tid på detta under stämman, och kanske t.o.m. att antalet motioner kan reduceras.

Bland de många fördelarna detta innebär följer också att de svar styrelsen ger på motionerna kan bli bättre och tillföra mer för fullmäktigestämman i sina beslut.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska alltid diskutera inkomna motioner med motionären och utifrån detta arbeta fram ett fullständigt svar på respektive motion för att effektivisera stämmorna genom att få fram bästa möjliga underlag i form av formuleringar på motioner och svar från styrelsen.

 2. Följande formulering läggs in i stadgarna;
  "Det är styrelsens ansvar att stämmorna blir genomförda så effektivt som möjligt och i denna process är en av de viktigaste bitarna att styrelsens svar på motioner utformas i samarbete med motionären, och motionären ges redan då en möjlighet att omformulera sina motioner, och anpassa sina motioner efter styrelsens synpunkter/svar innan motioner delas ut, om motionären så önskar. En konsekvens av detta blir att motionären alltid får läsa styrelsens slutgiltiga svar innan utdelning av motioner".


  Att det ska fungera så här torde vara en demokratisk självklarhet för alla!
Svar från HSB Malmös styrelse 2008:
Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Motioner till HSB Malmö är ställda till stämman, inte till styrelsen.
Därmed är det motionärens eget ansvar att i sin motion argumentera för att få stämman att besluta i enlighet med motionen.


Svar från styrelsen i stil med ovanstående måste stävjas på alla sätt som är möjliga!

Att styrelsen måste vara skyldig att diskutera motionerna med motionären visar styrelsen på med all önskvärd tydlighet när alla kan läsa de svar styrelsen gett till årets motioner.

Styrelsens svar visar alltså att det krävs en drastisk förändring för att det ska vara meningsfullt att skriva motioner.

Om styrelsen tillåts döda motioner på det sätt som styrelsen gjort i sina svar på motionerna år 2008 så kommer det enbart att få negativa konsekvenser för HSB Malmö.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
117. Motioner diskuteras med motionärerna
Motioner till HSB Malmö är ställda till stämman, inte till styrelsen.

Därmed är det motionärens eget ansvar att i sin motion argumentera för att få stämman att besluta i enlighet med motionen.


I de stadgar HSB Malmö antog under 2008 framgår också att "Yttrande-, förslagsoch rösträtt utövas av valda fullmäktigeledamöter. Medlem som enligt § 19 inlämnat motion till föreningsstämman (motionär) har yttrande- och förslagsrätt vid behandling av den aktuella motionen."

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Styrelsen får inte tilltvinga sig sista ordet på motionerna!
Men om HSB Malmö till varje pris vill vägra att effektivisera stämman genom att samarbeta med motionär så är det särskilt viktigt att medlemmens rättigheter att argumentera för motionerna inte inskränks !!!

Medlem # 89093 - 2012-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Motioner till HSB Malmö är ställda till stämman, inte till styrelsen.
Därmed är det motionärens eget ansvar att i sin motion argumentera för att få stämman att besluta i enlighet med motionen.
I de stadgar HSB Malmö antog under 2008 framgår också att "Yttrande-, förslagsoch rösträtt utövas av valda fullmäktigeledamöter. Medlem som enligt § 19 inlämnat motion till föreningsstämman (motionär) har yttrande- och förslagsrätt vid behandling av den aktuella motionen."
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Styrelsens kommentar om att "liknande motionsinnehåll" tidigare behandlats saknar helt relevans och är dessutom inte sant.

Styrelsens svar på denna motion saknar relevans för motionens yrkanden.

HSB Malmös styrelse skriver; "Motioner till HSB Malmö är ställda till stämman, inte till styrelsen". Inte för att styrelsens kommentar har med motionen att göra men HSB Malmös styrelse måste lära sig hur en förening fungerar, och motioner är ställda till styrelse och stämma.

HSB Malmös styrelse skriver; "Därmed är det motionärens eget ansvar att i sin motion argumentera för att få stämman att besluta i enlighet med motionen". Här måste HSB Malmös styrelse lära sig hur demokrati i en brf fungerar och att motionären inte bara argumenterar i sin motion utan också gör detta i sin presentation av motionen på stämman (även om HSB Malmö för egen personlig vinning väljer att bryta mot lagen i detta avseende).

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

HSB Malmös styrelses svar på denna motion motsäger inte på något sätt att motionen ska bifallas och svaret från HSB Malmös styrelse är inte ens relevant för yrkandena i motionen.
MOTION #98

HSB Malmös avtal med HSB Riksförbund

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö redovisar för medlemmarna hur HSB Malmös uppdragsbeskrivning/avtal med HSB Riksförbund ser ut.

  Detta dokument ska presenteras i sin helhet (enligt koden för föreningsstyrning) för alla medlemmar och läggs till styrelsens skriftliga svar på denna motion.
  Presenteras även på HSB Malmös webbplats.

Inget svar från HSB Malmös styrelse på denna motion 2009 !!!

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Medlems- och intresseorganisationen HSB är fortfarande densamma som vid starten. HSB-rörelsen är uppbyggd som en federation av självständiga juridiska personer i tre organisationsled - bostadsrättsförening, HSB-förening och HSB Riksförbund.
· Det första ledet består av bostadsrättshavare som är medlemmar och ägare av bostadsrättsföreningarna
· Det andra ledet är HSB-föreningen på orten. Medlemmar i HSB-föreningen är bostadsrättsföreningar, bostadsrättshavare samt bosparande medlemmar.
· Det tredje ledet, HSB Riksförbund, ägs av HSB-föreningarna som är de enda medlemmarna i förbundet.
Styrelsens bestämda uppfattning är att federationen har en viktig roll genom att verka tillsammans inom ramen för medlemskapet, och att det regelverk som återfinns i stadgar ska finnas kvar.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Styrelsens kommentar om att "liknande motionsinnehåll" tidigare behandlats saknar helt relevans och är dessutom inte sant.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

HSB Malmös styrelses svar på denna motion motsäger inte på något sätt att motionen ska bifallas och svaret från HSB Malmös styrelse är inte ens relevant för yrkandet i motionen.
MOTION #99

Vad händer inom HSB Riksförbund & vilka kontakter?

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska löpande redogöra för medlemmarna vad som händer inom HSB Riksförbund, och vilka kontakter som HSB Malmö har med HSB Riksförbund i olika frågor.

  Redovisning sker förslagsvis på HSB Malmös webbplats.

Inget svar från HSB Malmös styrelse på denna motion 2009 !!!

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Medlems- och intresseorganisationen HSB är fortfarande densamma som vid starten. HSB-rörelsen är uppbyggd som en federation av självständiga juridiska personer i tre organisationsled - bostadsrättsförening, HSB-förening och HSB Riksförbund.
· Det första ledet består av bostadsrättshavare som är medlemmar och ägare av bostadsrättsföreningarna
· Det andra ledet är HSB-föreningen på orten. Medlemmar i HSB-föreningen är bostadsrättsföreningar, bostadsrättshavare samt bosparande medlemmar.
· Det tredje ledet, HSB Riksförbund, ägs av HSB-föreningarna som är de enda medlemmarna i förbundet.
Styrelsens bestämda uppfattning är att federationen har en viktig roll genom att verka tillsammans inom ramen för medlemskapet, och att det regelverk som återfinns i stadgar ska finnas kvar.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Styrelsens kommentar om att "liknande motionsinnehåll" tidigare behandlats saknar helt relevans och är dessutom inte sant.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

HSB Malmös styrelses svar på denna motion motsäger inte på något sätt att motionen ska bifallas och svaret från HSB Malmös styrelse är inte ens relevant för yrkandet i motionen.
MOTION #100

Regelverk för tjänstemännens bisysslor

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Det regelverk för HSB Malmö som reglerar tjänstemännens bisysslor ska snarast offentliggöras för medlemmarna och läggas ut på HSB Malmös webbplats.
Svar från HSB Malmös styrelse 2009 (+ 2008):
26. Redovisning av uppdrag
I organisationens regelverk regleras förekomsten av bisysslor hos de anställda. Vidare finns en vd-instruktion. Uppdrag som HSB-ledamot betecknas normalt inte som en bisyssla.
Tf vd Michael Carlsson har idag inget uppdrag som HSBledamot.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Styrelsen skriver;
"I organisationens regelverk regleras förekomsten av bisysslor hos de anställda".
Frågor till styrelsen:
Så någonstans - dock inte i någon arbetsbeskrivning för VD - ska det, enligt styrelsen, finnas ett regelverk för de anställda - dock inte specifikt för VD:n?
Har inte VD:n inte har en arbetsinstruktion?

Styrelsen skriver;
"Uppdrag som HSBledamot betecknas normalt inte som en bisyssla".
Frågor till styrelsen:
Enligt vem då? Och varför inte?

Styrelsen skriver;
"Tf vd Michael Carlsson har idag inget uppdrag som HSBledamot".
Michael Carlsson avsade sig detta uppdrag först efter förfrågan från en medlem.

De som har läst HSB Malmö nytt kan alla se att Blanka Kruljac säger att en VD inte ska ha ett dylikt uppdrag som HSB-ledamot eftersom det räknas som jäv.

Maj-Britt Thulin har än idag uppdrag som HSB-ledamot!

Fråga till styrelsen:
Tycker HSB Malmös styrelse att Blanka Kruljac bara har rätt när HSB Malmös styrelse använder medlemmarnas pengar för att betala henne att säga som styrelsen vill (som i fallet med klandret av årsstämman 2007 samt 2008)?

Styrelsens svar har inget med motionens yrkanden att göra, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till avslag!

Medlem # 89093 - Datum: 2012-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
I organisationens regelverk regleras förekomsten av bisysslor hos de anställda. Vidare finns en vd-instruktion.
Uppdrag som HSB ledamot betecknas normalt inte som en bisyssla.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Styrelsens kommentar om att "liknande motionsinnehåll" tidigare behandlats saknar helt relevans och är dessutom inte sant.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion motsäger att motionen ska bifallas.
Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion är ens relevant för yrkandet i motionen.
MOTION #101

Redovisning av uppdrag för anställda på HSB Malmö

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Alla anställda (speciellt chefer) på HSB Malmö ska redovisa alla uppdrag och bisysslor de har. Detta görs för alla medlemmar (på HSB Malmös webbplats).

  Informationen till medlemmarna ska uppdateras så fort förändringar sker.

Medlem # 89093 - Datum: 2012-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
I organisationens regelverk regleras förekomsten av bisysslor hos de anställda. Vidare finns en vd-instruktion.
Uppdrag som HSB ledamot betecknas normalt inte som en bisyssla.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Styrelsens kommentar om att "liknande motionsinnehåll" tidigare behandlats saknar helt relevans och är dessutom inte sant.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion motsäger att motionen ska bifallas.
Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion är ens relevant för yrkandet i motionen.
MOTION #102

Arbetsinstruktion för VD:n

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Den arbetsinstruktion/"VD-instruktion" som gäller för HSB Malmös VD:n ska snarast offentliggöras för medlemmarna (tillsammans med vem som tagit fram detta och vid vilken tidpunkt) och läggas ut på HSB Malmös webbplats

Inget svar från HSB Malmös styrelse på denna motion 2009 !!!

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
I organisationens regelverk regleras förekomsten av bisysslor hos de anställda. Vidare finns en vd-instruktion.
Uppdrag som HSB ledamot betecknas normalt inte som en bisyssla.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Styrelsens kommentar om att "liknande motionsinnehåll" tidigare behandlats saknar helt relevans och är dessutom inte sant.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion motsäger att motionen ska bifallas.
Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion är ens relevant för yrkandet i motionen.
MOTION #103

Information om vad HSB Malmös styrelse, VD och revisorer sysslar med

Registeruppgifter
Bolagsform: Ekonomisk förening
Bolaget bildat: Uppgift saknas
Bolaget registrerat: 1925-06-06
Registreringsdatum: 1974-02-01
Bolagsordning: Uppgift saknas
Status: Bolaget är aktivt
Moderbolag: -
Koncernmoder: HSB Malmö ek för (746000-4836)
F-skatt status: Registrerad för F-skatt
Moms status: Aktiv i momsregistret
Arbetsgivare status: Registrerad som arbetsgivare

Verksamhet/Ändamål
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att: 1) verka för bostadskooperationen samt de konsumenter- och miljöintressen som är relaterade till byggandet och boendet, 2) främja bosparandet i av HSB Riksförbund anvisat sparsystem samt medverka i ett rikstäckande turordningssystem för bostadsrätts- och hyreslägenheter, 3) bilda bostadsrättsföreningar samt bygga och utveckla goda bostäder, 4) genom opinionsbildning främja ett gott boende och slå vakt om bostadsrätten som upplåtelseform, 5) tillhandahålla HSB bostadsrättsföreningar kvlificerade fastig hetförvaltningstjänster som underlättar styrelsearbetet samt i övrigt biträda med rådgivning, beställning och upphandling, 6) tillhandahålla medlemmarna boendeanknutna tjänster, produkter och service, 7) erbjuda bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare förvaltningstjänster, 8) äga och förvalta fast egendom, 9) äga och förvalta aktier samt andelar i ekonomiska föreningar och bolag, 10) genom kompetent rådgivning, bl.a. genom att utse HSB-ledamot och genom att tillhandahålla en bra utbildning för förtroendevalda, skapa förutsättningar för ett framgångsrikt arbete i bostads rättsföreningens styrelse, 11) bistå enskilda medlemmar med rådgivning och information, 12) verka för studie-, fritids- och serviceverksamhet i samband med boendet, 13) lämna en kontinuerlig information till medlemmarna, bedriva en aktiv medlemsrekrytering och genom upplysningsverksamhet öka kunskaperna om de kooperativa idéerna och bostadsrätten som upplåtelseform, 14) i all verksamhet värna om miljön genom att verka för en långsiktig hållbar utveckling, 15) att utföra penningöverföringar enligt lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet, bedriva inlåningsverksamhet enligt lag (2004:299) om inlåningsverksamhet och handlägga redovisningen av bostadsrättsföreningarnas likvida medel genom avräknings- och placeringsförfarande med avkastning enligt marknadsmässiga förutsättningar, 16) utöva annan härmed sammanhängande verksamhet.

Svensk Näringsgrensindelning SNI
68320 - Fastighetsförvaltning på uppdrag
41200 - Byggande av bostadshus och andra byggnader

Funktioner/befattningar
Extern VD: Carlsson, Michael Karl Peter, 47 år
Antal bolagsengagemang: 31 st -- 22-23 st
HSB Malmö ek för (746000-4836), Extern VD
HSB:s Riksförbund ek. för. (769606-4760), Styrelseledamot
HSB Sundsfastigheter AB (556060-9835), Extern VD
HSB Boservice i Malmö AB (556640-8901), Extern VD
HSB ProjektPartner AB (556501-4148), Styrelseledamot
HSB Projekt Holding i Malmö AB (556788-3268), Styrelseledamot, Ordförande
HSB Projekt i Malmö nr 1 AB (556788-3276), Styrelseledamot, Ordförande
HSB Projekt i Malmö nr 2 AB (556788-3284), Styrelseledamot, Ordförande
HSB Projekt Exploatering i Malmö AB (556788-3250), Styrelseledamot, Ordförande
HSB Projekt Mark Exploatering i Malmö AB (556788-3292), Styrelseledamot, Ordförande
HSB Mark Corcovado nr 1 i Malmö AB (556788-3334), Styrelseledamot, Ordförande
HSB Mark Corcovado nr 2 i Malmö AB (556788-3342), Styrelseledamot, Ordförande
HSB Mark Corcovado nr 3 i Malmö AB (556788-3359), Styrelseledamot, Ordförande
HSB Projekt Corcovado nr 1 i Malmö AB (556788-3227), Styrelseledamot, Ordförande
HSB Projekt Corcovado nr 2 i Malmö AB (556788-3235), Styrelseledamot, Ordförande
HSB Projekt Corcovado nr 3 i Malmö AB (556788-3243), Styrelseledamot, Ordförande
HSB Projekt Corcovado nr 4 i Malmö AB (556805-5577), Styrelseledamot, Ordförande
HSB Projekt Corcovado nr 7 i Malmö AB (556805-5627), Styrelseledamot, Ordförande
HSB Projekt Corcovado nr 6 i Malmö AB (556805-5650), Styrelseledamot, Ordförande
HSB Projekt Corcovado nr 5 i Malmö AB (556805-5676), Styrelseledamot, Ordförande
HSB Bostadsrättsförening Skogsmården i Malmö (746000-6187), Styrelsesuppleant
HSB Månstenen på Limhamn ek. för. (769621-5388), Styrelseledamot
HSB Grafiten på Limhamn ek. för. (769621-5396), Styrelseledamot
HSB Betladan Exploatering Handelsbolag (969717-2584), Prokurist
Fastighetsaktiebolaget Fredrikshus (556062-9577), Styrelseledamot - avvecklat
Fastighets Aktiebolaget Orion i Malmö (556599-6112), Styrelseledamot - avvecklat
Malmö Slussen 7 Holding AB (556646-5687), Styrelseledamot - avvecklat
Malmökompaniet Syd AB (556648-1304), Styrelseledamot - avvecklat
AB Peterstorp-Vargen (556518-6227), Extern VD - avvecklat
HSB Bostadsrättsförening Tre Gudor i Viken (769605-7293), Styrelseledamot
Coompanion Kooperativ Utveckling Skåne ek. för. (716407-4325), Styrelseledamot
HSB Bostadsrättsförening Skogsmården

Styrelse:
- Nilsson, Jenny Birgitta Elisabet, 67 år, Styrelseledamot
Antal bolagsengagemang: 11 st
Prokrami Kvinnobehandling Aktiebolag (556535-7232), Styrelseledamot, Ordförande
Rönneholm Utbildningscentrum Aktiebolag (556558-8935), Styrelseledamot
KPA Pensionsservice Aktiebolag (556569-1077), Styrelseledamot
KPA Pension Aktiebolag (publ) (556526-8694), Styrelseledamot
SÖDERTORPSGÅRDEN, IDEELL FÖRENING (846001-0682-00001), Styrelseledamot
Coompanion Kooperativ Utveckling Skåne ek. för. (716407-4325), Styrelsesuppleant
HSB Malmö ek för (746000-4836), Styrelseledamot
HSB Sundsfastigheter AB (556060-9835), Styrelseledamot
HSB Boservice i Malmö AB (556640-8901), Styrelseledamot
HSB Bostadsrättsförening Lindeborg i Malmö (746001-0759), Styrelsesuppleant
AB Peterstorp-Vargen (556518-6227), Styrelseledamot

- Caroli, Claes, 62 år, Styrelseledamot (1)
Antal bolagsengagemang: 6 st
HSB Malmö ek för (746000-4836), Styrelseledamot
HSB Sundsfastigheter AB (556060-9835), Styrelseledamot, Ordförande
HSB Boservice i Malmö AB (556640-8901), Styrelseledamot, Ordförande
HSB Försäkrings AB (publ) (516401-8425), Styrelseledamot
HSB:s Bostadsrättsförening Näset i Höllviken (769606-8969), Styrelseledamot
AB Peterstorp-Vargen (556518-6227), Styrelseledamot, Ordförande

- Thulin, Maj-Britt, 62 år, Styrelseledamot (2)
Antal bolagsengagemang: 6 st
HSB Malmö ek för (746000-4836), Styrelseledamot
HSB Sundsfastigheter AB (556060-9835), Styrelseledamot
HSB Boservice i Malmö AB (556640-8901), Styrelseledamot
HSB Bostadsrättsförening Lutan i Malmö (716407-1057), Styrelseledamot
HSB Bostadsrättsförening Bollebygd i Malmö (746000-5114), Styrelseledamot
AB Peterstorp-Vargen (556518-6227), Styrelseledamot

- Andersson, Björn Olof, 57 år, Styrelseledamot (3)
Antal bolagsengagemang: 5 st
HSB Malmö ek för (746000-4836), Styrelseledamot
HSB Sundsfastigheter AB (556060-9835), Styrelseledamot
HSB Boservice i Malmö AB (556640-8901), Styrelseledamot
HSB Bostadsrättsförening Valby i Malmö (746000-4802), Styrelseledamot
AB Peterstorp-Vargen (556518-6227), Styrelsesuppleant

- Falck, Gunnel Babara Marianne, 57 år, Styrelseledamot (4)
Antal bolagsengagemang: 6 st
VÅGA LEVA - MARIANNE FALCK CONSULTING (530823-XXXX-00001), Innehavare
I12b, Marianne Falck Consulting (530823-XXXX-00002), Innehavare
HSB Malmö ek för (746000-4836), Styrelseledamot
HSB Sundsfastigheter AB (556060-9835), Styrelseledamot
HSB Boservice i Malmö AB (556640-8901), Styrelseledamot
HSB Bostadsrättsförening Kraften i Lomma (746000-4653), Styrelseledamot

- Frank, Rolf Peter Mikael, 50 år, Styrelseledamot (5)
Antal bolagsengagemang: 4 st
HSB Malmö ek för (746000-4836), Styrelseledamot
HSB Sundsfastigheter AB (556060-9835), Styrelseledamot
HSB Boservice i Malmö AB (556640-8901), Styrelseledamot
AB Peterstorp-Vargen (556518-6227), Styrelseledamot

Lind, Tommy Stefan Natale, 52 år , Styrelsesuppleant
Antal bolagsengagemang: 6 st
SWEDEN IMPORT (580923-XXXX-00001), Innehavare
HSB Malmö ek för (746000-4836), Styrelsesuppleant
HSB Sundsfastigheter AB (556060-9835), Styrelsesuppleant
HSB Boservice i Malmö AB (556640-8901), Styrelsesuppleant
AB Peterstorp-Vargen (556518-6227), Styrelsesuppleant
Swedish Protect i Malmö AB (556795-0166), Styrelseledamot

Firmatecknare: Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av Andersson, Björn Olof Carlsson, Michael Karl Peter Caroli, Claes Falck, Gunnel Babara Marianne Lundberg, Anders Georg Theodor Nilsson, Jenny Birgitta Elisabet Thulin, Maj-Britt
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Revisor:
- Johansson, Tommy Gustav Eiler, 62 år, Revisor
Antal bolagsengagemang: 10 st
HSB Bostadsrättsförening Sandstenen i Lomma (716407-3061), Styrelseledamot
HSB Sundsfastigheter AB (556060-9835), Lekmannarevisor
HSB Boservice i Malmö AB (556640-8901), Lekmannarevisor
HSB Malmö ek för (746000-4836), Revisor
HSB Bostadsrättsförening Draken i Malmö (769617-2134), Revisor
HSB Bostadsrättsförening Akvamarinen på Limhamn (769619-5713), Revisor
HSB Bostadsrättsförening Sockerpärlan i Vellinge (769617-3967), Revisor
HSB bostadsrättsförening Farinet i Vellinge (769617-4742), Revisor
HSB Bostadsrättsförening Pärlan i Vellinge (769617-4759), Revisor
HSB Bostadsrättsföreningen Vattenbrynet i Klagshamn (769617-6234), Revisor

- Andersson, Lena Ann-Christin, 56 år, Revisor
Antal bolagsengagemang: 12 st
Kvick Redovisningsbyrå, Lena Andersson (540307-XXXX-00001), Innehavare
Crisan Redovisningsbyrå (540307-XXXX-00002), Innehavare
Dalby Spel & Lek AB (556813-3424), Styrelsesuppleant
HSB Malmö ek för (746000-4836), Revisor
HSB Sundsfastigheter AB (556060-9835), Lekmannarevisor
HSB Boservice i Malmö AB (556640-8901), Lekmannarevisor
HSB Bostadsrättsförening Draken i Malmö (769617-2134), Revisor
HSB Bostadsrättsförening Akvamarinen på Limhamn (769619-5713), Revisor
HSB Bostadsrättsförening Sockerpärlan i Vellinge (769617-3967), Revisor
HSB bostadsrättsförening Farinet i Vellinge (769617-4742), Revisor
HSB Bostadsrättsförening Pärlan i Vellinge (769617-4759), Revisor
HSB Bostadsrättsföreningen Vattenbrynet i Klagshamn (769617-6234), Revisor

- Andersson, Karl Olof, 52 år, Huvudansvarig revisor - Antal bolagsengagemang: 204 st

- Abrahamsson, Susanne Eva Louise, 43 år, Revisorssuppleant
HSB Malmö ek för (746000-4836), Revisorssuppleant
HSB Sundsfastigheter AB (556060-9835), Lekmannarevisorssuppleant
HSB Boservice i Malmö AB (556640-8901), Lekmannarevisorssuppleant


Alla dessa bolag !!! Vad gör VD, styrelse och revisorer i dessa bolag och varför hörs aldrig ett ljud och syns ingenting om detta någonstans?

Vad är t.ex. "HSB Projekt Corcovado" och varför sitter HSB Malmös VD i 10 dylika styrelser?
Varför vill HSB Malmö hemlighålla dessa projekt/styrelser för fullmäktige och övriga?

Vad är alla de andra för bolag och varför informerar HSB Malmö inte om dessa?

Var informerar HSB Malmö om t.ex. brf Sockerpärlan, brf Farinet, brf Pärlan, brf Vattenbrynet och andra nya/planerade brf:ar? Vad har HSB Malmö att berätta om dessa föreningar?

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö ska hålla medlemmarna löpande informerade om vilka HSB-bolag som finns (inkl. dess syfte) där HSB Malmös tjänstemän och förtroendevalda sitter med i styrelsen.

 2. Antal bolag som HSB Malmös VD sitter i ska reduceras från dagens 31 stycken till max 20 stycken (företrädesvis ej över 10 bolag).

Medlem # 89093 - 2012-01-31 - Forum för alla i bostadsrätt: http://hotpot.se/forum
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

HSB Malmös bolag framgår av årsredovisning och vd arbetar på uppdrag av HSB Malmös styrelse.
Styrelsen ser inget onaturligt i att vd som representant företräder organisationen i olika bolag, publika som ideella.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion motsäger att motionen ska bifallas.
Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion är ens relevant för yrkandena i motionen.
MOTION #104

Redovisning av arvoden för olika styrelseuppdrag inom HSB

Hur mycket får HSB Malmös styrelseledamöter och tjänstemän för att sitta i styrelser som hör till HSB?

Varför redovisas inte dessa pengar i årsredovisningen?

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö ska redovisa hur mycket var och en av styrelseledamöterna och suppleanterna får i arvode för de olika styrelseuppdragen.

Medlem # 89093 - 2012-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Då det gäller frågor om arvode, arvodets storlek till de förtroendevalda fastställs detta på föreningsstämman genom framlagda förslag.
Arvode till fackliga representanter fastställs av verkställande direktör.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Samma svar som till motion #146. Styrelsens kommentar om att "liknande motionsinnehåll" tidigare behandlats saknar helt relevans och är dessutom inte sant.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion motsäger att motionen ska bifallas.
Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion är ens relevant för yrkandet i motionen.
MOTION #105

Beskrivning över vad HSB anställdas funktioner är

På HSB Malmös webbplats finns ingen information om vem som arbetar med vad. HSB Malmö har i alla år försökt dölja detta så mycket som möjligt.

Det finns en liten beskrivning över vissa styrelseledamöter, bl.a. de två fackliga representanterna;

Peter Frank
HSB Malmö FA-klubben Vice ordförande 1996-01-01-1996-06-13 Ordförande 1996-06-13 – 2000
Personlig bakgrund: Fa-klubben Ordförande 2005- Arbetstagarerepresentant HSB Malmös styrelse 2005-

HSB-bakgrund: Arbetstagarrepresentant i HSB Malmös och Sundsfastigheters styrelse
Nuvarande huvudsakliga sysselsättning: Arbetar på HSB Malmö.
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar: Se ovanstående.
HSB-bakgrund: "Arbetstagarrepresentant i HSB Malmös och Sundsfastigheters styrelse"?
Nuvarande huvudsakliga sysselsättning, Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar: "Arbetar på HSB Malmö"?


Tommy Lind
HSB BoService i Malmö FA-klubben Kassör 2005-
Personlig bakgrund: FA-Klubben Suppleant

HSB-bakgrund: Arbetstagarrepresentant i HSB Malmös styrelse
Nuvarande huvudsakliga sysselsättning: Arbetar på HSB BoService i Malmö.
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar: Se ovanstående.
HSB-bakgrund: "Arbetstagarrepresentant i HSB Malmös styrelse"?
Nuvarande huvudsakliga sysselsättning, Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar: "Arbetar på HSB BoService i Malmö"?

Ovanstående två presentationer skrivna av Sandra Leth

FA-klubben? Det står för Fantomenklubben. Har HSB Malmö någon intern Fantomenklubb?

Är detta verkligen allt som HSB Malmö vet om sina anställda?
Vad är det egentligen som de två fackliga representanterna här jobbar med på HSB Malmö?


Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Utförliga presentationer av alla HSB-anställda ska omedelbart läggas ut på HSB Malmös webbplats, med en utförlig arbetsbeskrivning där man kan se vem som arbetar med vad (inte bara intetsägande titlar), dvs deras funktioner/arbetsområden.

  Denna information ska löpande uppdateras allteftersom förändringar sker.

 2. HSB Malmö ska alltid ha aktuella kontaktvägar på HSB Malmös webbplats till alla anställda inom HSB Malmö.

  Denna information ska vara utlagd på HSB Malmös webbplats senast augusti 2011.
Svar från HSB Malmös styrelse 2008:
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att, på ett lämpligt sätt, på HSB Malmös hemsida publicera information om, och kontaktmöjligheter till, organisationens olika funktioner/anställda, vilka medlemmarna kan ha behov av att kontakta.


Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
25. Beskrivning av vad HSB-anställdas funktioner är
HSB Malmös hemsida innehåller idag information om, och kontaktmöjligheter till, organisationens olika funktioner/anställda, vilka medlemmarna kan ha behov av att kontakta.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Det stämmer inte ens än idag, 2011! På HSB Malmös hemsida finns bara en kort beskrivning av styrelsens ledamöter och namnen på de som ingår i ledningsgruppen samt någon enstaka till.

Fråga till HSB Malmös styrelse: Vilka anser ni medlemmarna behöver kontakta på HSB Malmö?

Medlem # 89093 - 2010-01-30 - Forum för alla i bostadsrätt: http://hotpot.se/forum
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
HSB Malmös hemsida innehåller idag information om, och kontaktmöjligheter till, organisationens olika funktioner/anställda, vilka medlemmarna kan ha behov av att kontakta.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Styrelsens kommentar om att "liknande motionsinnehåll" tidigare behandlats saknar helt relevans och är dessutom inte sant.

HSB Malmös styrelse skriver; "HSB Malmös hemsida innehåller idag information om, och kontaktmöjligheter till, organisationens olika funktioner/anställda, vilka medlemmarna kan ha behov av att kontakta", men motionen handlar inte om ett fåtal HSB-anställda (utvalda av HSB Malmö) med i princip enbart titel och i bästa fall någon kontaktväg.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion motsäger att motionen ska bifallas.
Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion är ens relevant för yrkandena i motionen.

MOTION #106

HSB Malmö måste göras mindre tjänstemannastyrt

När det inte finns något engagemang i organisationen varken inom styrelsen eller bland medlemmar och fullmäktige så är en naturlig konsekvens av detta att tjänstemännen tar över. Precis så som vi nu alla kan se att det har blivit inom HSB Malmö. Som det fungerar idag - och som det fungerat tidigare - så är HSB Malmö i princip fullständigt och totalt tjänstemannastyrt.

Det är därför svårt att kalla HSB Malmö för en medlems-organisation. Medlemmarna måste försöka ta över kontrollen.


Jag yrkar att stämman beslutar att;
 • Ett utskott tillsätts för att försöka ta fram riktlinjer för hur HSB Malmö ska bli mer av en medlemsorganisation, och mindre av ett tjänsteföretag.

Inget svar från HSB Malmös styrelse på denna motion 2009 !!!

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
HSB Malmö skapar genom såväl kursutbud som i skrift engagemang och för ut budskapet om den kooperativa idén.
Vårt arbete vilar på en övertygelse som vi har burit med oss sedan den första HSB-föreningen bildades 1925. Vi tror på idén om att människor, goda grannar, gemensamt ska äga sitt boende tillsammans med andra.
Vi tror också på tanken att människor frivilligt arbetar tillsammans för att skapa ett bättre samhälle och ett bättre liv för den enskilde. Vi driver de frågor som är bäst för samhället, och vi tror att det på lång sikt även är bäst för HSB. I den dagliga gärningen möter medlemmarna ofta tjänstemän som kan bistå med rådgivning i olika frågor kring medlemskapet och boendet. Styrelsens uppfattning är att organisationen fungerar i allt väsentligt som det är tänkt.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Styrelsens kommentar om att "liknande motionsinnehåll" tidigare behandlats saknar helt relevans och är dessutom inte sant.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion motsäger att motionen ska bifallas.
Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion är ens relevant för yrkandet i motionen.

MOTION #107

Lönesänkning med 12.000 kr/mån för HSB-tjänstemän
SÄNKNING AV DE REKORDHÖGA LÖNERNA FÖR HSB MALMÖS TJÄNSTEMÄN !

Snittlön på 36.717 kr/mån (2007) för HSB Malmös medarbetare
Över 10.000 kr/mån MER än HSB Stockholm

Notera följande i HSB Malmös årsredovisning 2008 på sidan 42-43;
 • Medellönen inom HSB Malmö är 36.717 kr/månad.
  (2007: 81 anställda, exkl. VD och styrelse, delar på 35,689 mkr exkl. sociala kostnader och pensionskostnader.) Koncern=147 anst.
  Det är en ökning med i snitt 5.809 kr/månad jämfört med föregående år, dvs från 30.908 kr/månad !!!
  (2006: 87 anställda, exkl. VD och styrelse, delar på 32,268 mkr exkl. sociala kostnader och pensionskostnader - - > 30.908 kr/månad.) Koncern=160 anst.
  (2005: 80 anställda, exkl. VD och styrelse, delar på 30,715 mkr exkl. sociala kostnader och pensionskostnader - - > 31.995 kr/månad.) Koncern=156 anst.
  (2004: 59 anställda, exkl. VD och styrelse, delar på 22,932 mkr exkl. sociala kostnader och pensionskostnader - - > 32.390 kr/månad.) Koncern=113 anst.
  (2003: 88 anställda, exkl. VD och styrelse, delar på 27,242 mkr exkl. sociala kostnader och pensionskostnader - - > 25.797 kr/månad.) Koncern=145 anst.
  (2002:124 anställda, exkl. VD och styrelse, delar på 35,264 mkr exkl. sociala kostnader och pensionskostnader - - > 23.699 kr/månad.) Koncern=167 anst.
  (2001:139 anställda, exkl. VD och styrelse, delar på 37,560 mkr exkl. sociala kostnader och pensionskostnader - - > 22.518 kr/månad.) Koncern=171 anst.

  Medellönen inom HSB Stockholm är 28.373 kr/månad.
  (2007: 379 anställda (exkl. VD/vVD), 129,723 mkr i lön/ersättningar exkl. sociala kostnader & pensionskostnader: totalt 190,918 mkr, 2007.)
  Det är en ökning med i snitt 268 kr kr/månad jämfört med föregående år, dvs från 28.105 kr/månad.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Medellönen inom HSB Stockholm var 28.105 kr/månad föregående år
  (2006: 350 anställda (exkl. VD/vVD), 118,043 mkr i lön/ersättningar exkl. sociala kostnader & pensionskostnader: totalt 174,812 mkr, 2006.)

  Notera att lönenivån annars är betydligt högre i Stockholm!
  ------------------------------------------------------------------------------
 • Medellönen inom HSB Malmös dotterbolag är 21.754 kr/månad, dvs 14.963 kr/mån mindre i genomsnitt än de i moderbolaget
  (2007: 65 anställda, 16,968 mkr i lön/ersättningar exkl. sociala kostnader & pensionskostnader.)
  Det är en ökning med i snitt 1.532 kr/månad jämfört med föregående år, dvs från 20.222 kr/månad !!!

  Medellönen inom HSB Malmös dotterbolag var 20.222 kr/månad år 2006.
  (2006: 72 anställda, 17,472 mkr i lön/ersättningar exkl. sociala kostnader och pensionskostnader - -> 20.222 kr/månad.)
  (2005: 75 anställda, 20,181 mkr i lön/ersättningar exkl. sociala kostnader och pensionskostnader - -> 22.423 kr/månad.)
  (2004: 53 anställda, 18,665 mkr i lön/ersättningar exkl. sociala kostnader och pensionskostnader - -> 29.347 kr/månad.)
  (2003: 56 anställda, 16,308 mkr i lön/ersättningar exkl. sociala kostnader och pensionskostnader - -> 24.268 kr/månad.)
  (2002: 42 anställda, 12,828 mkr i lön/ersättningar exkl. sociala kostnader och pensionskostnader - -> 25.452 kr/månad.)
  (2001: 31 anställda, ..8,398 mkr i lön/ersättningar exkl. sociala kostnader och pensionskostnader - -> 22.575 kr/månad.)
HUR GÅR DETTA IHOP?

Lön och ersättningar för de anställda på HSB Stockholm (moderbolaget):
379 anställda, exkl. VD och vVD, delar på 130 miljoner kronor.

(2006: 350 anställda, exkl. VD och vVD, delade på 118 miljoner kronor.)

Lön och ersättningar för de anställda på HSB Malmö (moderbolaget):
81 anställda, exkl. VD, delar på nästan 36 miljoner kronor.

(2006: 87 anställda, exkl. VD, delade på 32 miljoner kronor.)

DVS, TROTS ATT HSB MALMÖ HAR 4,7 GGR FÄRRE ANSTÄLLDA SÅ HAR DE ANSTÄLLDA INOM HSB STOCKHOLM (där lönenivån dessutom ligger en hel del högre) BARA 3,6 GGR SÅ MYCKET PENGAR ATT DELA PÅ JÄMFÖRT MED HSB MALMÖ.

Räknar man in löneskillnaderna mellan Stockholm och Malmö så har alltså en anställd på HSB Malmö betydligt över 10.000 kr mer i månaden i lön än en anställd inom HSB Stockholm.

De 37.000 kronorna för en HSB Malmö-anställd kan jämföras med det skandalomsusade HSB Skåne, där medellönen ligger på 24.779 kr/månad (enl. årsredovisning 2008, med 165 anställda exkl. styrelse och VD, alltså en hel del fler anställda än inom HSB Malmö).
 • HSB Skåne......... 25.000 kr
 • HSB Stockholm... 28.000 kr
 • HSB Malmö......... 37.000 kr
Hur har lönerna kunnat uppnå dessa orimliga höjder inom det kooperativa HSB Malmö, på medlemmarnas bekostnad?

Chefslöner på VD-nivå i HSB Malmö
Om snittlönen inom HSB Malmö är 37.000 kr/mån så innebär det att det finns ett antal mellanchefer där som sitter med 60.000-70.000 kr eller mer per månad!


HSB RIKSFÖRBUND
Man kan dessutom se att HSB Riksförbund är en stor kostnad för medlemmarna, där också kraftiga löneökningar skett under de senaste åren;
Medellönen inom HSB Riksförbund var 49.704 kr/månad år 2006.
(2006: 18 anställda, exkl. "arbetande förbundsordförande", 10,376 mkr i lön/ersättningar exkl. sociala kostnader och pensionskostnader - -> 49.704 kr/månad.)
(2005: 21 anställda, exkl. "arbetande förbundsordförande", 11,120 mkr i lön/ersättningar exkl. sociala kostnader och pensionskostnader - -> 44.127 kr/månad.)
(2004: 22 anställda, exkl. "arbetande förbundsordförande", 11,480 mkr i lön/ersättningar exkl. sociala kostnader och pensionskostnader - -> 43.485 kr/månad.)
(2003: 22 anställda, exkl. "arbetande förbundsordförande", 11,799 mkr i lön/ersättningar exkl. sociala kostnader och pensionskostnader - -> 44.693 kr/månad.)
(2002: 24 anställda, exkl. "arbetande förbundsordförande", ..8,953 mkr i lön/ersättningar exkl. sociala kostnader och pensionskostnader - -> 31.087 kr/månad.)
(2001: 24 anställda, exkl. "arbetande förbundsordförande", ..8,650 mkr i lön/ersättningar exkl. sociala kostnader och pensionskostnader - -> 30.035 kr/månad.)

Inte minst med tanke på de inte särskilt kompetenta svar medlemmarna får från det insynsskyddade HSB Riksförbunds juridiska rådgivning så är detta helt oskäliga löner!


ARBETSTAGARREPRESENTANTER
När man ser detta så kan man inte låta bli att undra om det är så att HSB Malmös styrelse köpt arbetstagarrepresentanternas tystnad genom att tillåta orimliga löneökningar till såväl arbetstagarrepresentanterna som övriga anställda.

Hur mycket har facknissarna;
  1. Peter Frank, Fastighetsanställdas förbund
  2. Tommy Lind, Fastighetsanställdas förbund
  3. Maria Strandh, Unionen (f.d. Tommy Schumann)
  4. Dorothea Lai, Unionen (f.d. Monica Nilsson)
i lön och ersättningar utöver de nästan 300.000 kronor de får enbart för att närvara på 13 möten?
Vilka övriga förmåner har de?


Nu förstår man bättre varför "de fyras gäng" här ovan hoppade av när styrelsen beslöt att avsätta den VD som gett dem fantasilöner.

Vad jobbar ovanstående facknissar med på HSB Malmö? Det finns ingenstans den minsta information om vad de fyller för funktion i verksamheten.


STYRELSENS ANSVAR
HUR HAR STYRELSEN KUNNAT ACCEPTERA EN LÖNEÖKNING PÅ NÄSTAN 6.000 KR/MÅNAD I SNITT FÖR 81 ANSTÄLLDA FRÅN ETT ÅR TILL NÄSTA?

DET ÄR UPPENBART ATT STYRELSEN INTE HAR DEN MINSTA KOLL PÅ VAD SOM HÄNDER INOM HSB MALMÖ! VEM SOM HELST KAN LURA SKJORTAN AV DEM... VILKET TYVÄRR I PRAKTIKEN BLIR MEDLEMMARNAS SKJORTOR.

När katten är borta så dansar råttorna på bordet... och här tycks det verkligen ha dansats till sig osannolika lönehöjningar. Det har inte funnits någon som helst styrning eller kontroll under ett antal år, och det har man utnyttjat (vilket är särskilt lätt när inte heller revisorerna tycks bry sig).


HEMLIGHETSMAKERI OCH KODEN FÖR FÖRENINGSSTYRNING

Det säger sig själv att med så höga löner som det är inom HSB Malmö så lär de anställda inte vara så villiga att avslöja hur det går till inom HSB Malmö.

Jag förstår nu också varför HSB Malmö var så ivrig att försöka införa HSB:s kod för föreningsstyrning i HSB Malmö.
Följande formulering i koden är säkert ett tungt vägande skäl för detta;
Ledamoten ska visa lojalitet mot föreningen och främja dess intressen. Ledamoten ska även iakkta tystlåtenhet om angelägenheter och förhållanden vilkas yppande kan skada föreningen.
Därmed har HSB Malmö såväl de anställdas tystnad som alla styrelseledamöters absoluta tystnad om alla oegentligheter och allt som på olika sätt är fel inom HSB Malmö.

Med HSB:s kod för föreningsstyrning minskar HSB Malmö öppenheten och insynen maximalt och omöjliggör för medlemmarna att någonsin få nys om begångna felaktigheter.

I koden för föreningsstyrning skulle det i stället stått något i stil med;
Varje förtroendevald - alldeles särskilt styrelsen - och anställd inom HSB har en skyldighet att utan fördröjning informera ägarna/medlemmarna om varje misstanke om oegentligheter inom HSB.


VAD ÄR MEDLEMMARNAS OCH FULLMÄKTIGES ANSVAR NU?

Medlemmarna och fullmäktige måste se till att följande åtgärder genast vidtages;
 • En fördjupad revision (minst 5 år tillbaka i tiden) av HSB Malmö måste göras med inriktning på löner, dvs hur dessa löneökningar gått till.
  Även arvoden utreds i detta sammanhang.
 • Beroende på vad revisionen kommer fram till ställs ett skadeståndskrav på HSB Malmös styrelse för 2007 (och ev. tidigare år).
 • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 • Dagens styrelse måste självfallet bytas ut i sin helhet på årsstämman 2008 (precis som hela valberedningen).
 • Arvodet till HSB Malmös styrelse sänks till en nivå som ligger under arvodet för HSB Stockholms styrelse.
 • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 • Krav införs på fullständig redovisning (för alla medlemmar) varje år över alla chefers löner, förmåner och ersättningar (redovisning per chef).
 • Lönesänkning genomförs inom HSB Malmö (på för detta lämpligt sätt) så att medellönen ligger under 27.000 kr/månad.
 • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 • Revisionsfirman Ernst & Young byts ut via en ny upphandling där Ernst & Young och BoRevision ej ingår (eftersom de så tydligt visat på sin inkompetens och sitt oengagemang).
 • Nya kompetenta förtroendevalda revisorer (som engagerar sig i sitt uppdrag) söks aktivt efter.
 • Ett tydligt regelverk för revision tas fram där även VD och styrelse revideras.
 • Arvodet till de förtroendevalda revisorerna sänks till en nivå motsvarande (under) HSB Stockholm.
 • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PS.
Notera hur HSB Malmös styrelse 2008-03-08 (på HSB Malmös webbplats) försöker intala medlemmarna att HSB Malmö gjort ett bra arbete, genom deras samarbetspartner Ernst & Young (som aldrig anmärker på något, oavsett hur fel det är);
Vid det senaste styrelsemötet, den 5 mars, gick vi igenom och fastställde bokslutet. Vid mötet närvarade samtliga revisorer. Peter Sjöberg från Ernst & Young gick igenom revisorernas redogörelse av revisionsprocessen för verksamhetsåret 2007. Han betonade att HSB Malmös medarbetare gjort ett gott arbete både i vardagen och under revisionsarbetet.
Är att alla roffar åt sig så mycket som möjligt av kakan (= medlemmarnas/ägarnas pengar) vad revisorerna tycker är ett "gott arbete"?

Jag yrkar att;
 1. Lönenivån för de anställda inom HSB Malmös moderbolag sänks med i snitt 12.000 kr/månad.
Svar från HSB Malmös styrelse 2009:

Lönesänkning med 12 000 kr/mån för HSB-tjänstemän,
Fördjupad revision om löner, Redovisning av löner, förmåner och ersättningar,
Stämman ska godkänna vd:s löneökningar


Motionären återkommer i motion "196" till flera områden som sorterar under styrelsens eget kompetensområde rörande den löpande förvaltningen av HSB Malmö.

Bland annat anser motionären att lönen för de anställda inom HSB Malmös moderbolag ska sänkas med i snitt 12 000 kr/månad. För anställningar i den operativa verksamheten ansvarar ytterst den verkställande direktören. Mellan så väl arbetstagare som arbetsgivare finns ett anställningsavtal.

Utöver detta argumenterar motionären för utbyte av revisorer och sänkning av revisorernas arvoden samtidigt som frågan om HSB Malmös höga sjukfrånvaro ska utredas.

Då det gäller frågor om arvoden och val hanteras dessa av fullmäktige, och anställningar hanteras inom ramen för verkställande direktörens eget kompetensområde rörande den löpande förvaltningen av HSB Malmö.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

Medlem # 89093 - 2012-01-31 - Forum för alla i bostadsrätt: http://hotpot.se/forum
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

För anställningar i den operativa verksamheten ansvarar ytterst den verkställande direktören.
Mellan så väl arbetstagare som arbetsgivare finns ett anställningsavtal.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Att VD ansvarar för anställningar i den operativa verksamheten inskränker inte fullmäktigestämmans lagstadgade rätt att besluta i frågan.
Att det finns ett anställningsavtal är inte på något sätt relevant för motionen.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion motsäger att motionen ska bifallas.
Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion är ens relevant för yrkandet i motionen.

MOTION #108

Redovisning av projekt- och arbetsgrupper samt utskott

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Löpande redovisning av samtliga utskott, projektgrupper, arbetsgrupper o.dyl
  HSB Malmös styrelse ska öppet och löpande redovisa (bl.a. på HSB Malmös webbplats) samtliga utskott, projektgrupper, arbetsgrupper och liknande som är aktiva.

 2. Här redovisas inte bara namn på vilka som ingår utan även hur arbetet fortlöper, bl.a.;
  - vilka som ingår i gruppen
  - hur urvalet skett av deltagarna
  - vad målet är
  - startdatum och planerat slutdatum
  - hur arbetet fortlöper
  - allt annat av intresse
Svar från HSB Malmös styrelse 2008:
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att arbetsgrupper, projektgrupper, utskott o.s.v. ska redovisa till det organ som utsett dem.
Därefter är det upp till detta organ att hantera och informera om resultatet.


Jag har skrivit denna motion för att det ska finnas riktlinjer så att såväl de som ingår i projektgrupper/arbetsgrupper/utskott som övriga ska veta vad som gäller och för att medlemmar och fullmäktige ska garanteras information, delaktighet och medlemskontroll.

När styrelsen svarar på motioner måste styrelsen redogöra för fakta i stället. Dvs t.ex. konkreta fördelar och nackdelar och inte hur HSB anser att beslutssystemet är uppbyggt.

Styrelsen bemöter inte motionens yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
87. Redovisning av projekt- och arbetsgrupper samt utskott
Vilka som ingår i av styrelsen utsedda grupper framgår av hemsidan, liksom avrapportering av gruppernas arbete.

Av hemsidan framgår också vilka som ingår i av fullmäktige tillsatta grupper. Dessa grupper rapporterar till fullmäktige och resultatet publiceras också till bostadsrättsföreningarna. Ersättning beslutas av fullmäktige.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Om det skulle vara sant, som HSB Malmös skriver här ovan, att det skulle framgå av HSB Malmös hemsida vilka som ingår i de oliga grupperna så kan i alla fall inte jag hitta detta efter idogt letande.
Det ska inte bara finnas på hemsidan, det måste också var möjligt att hitat denna information!

Kanske HSB Malmö vill vara behjälplig med att tala om var denna information finns i så fall?

Medlem # 89093 - 2012-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Vilka som ingår i av styrelsen utsedda grupper framgår av hemsidan, liksom avrapportering av gruppernas arbete.
Av hemsidan framgår också vilka som ingår i av fullmäktige tillsatta grupper.
Dessa grupper rapporterar till fullmäktige och resultatet publiceras också till bostadsrättsföreningarna. Ersättning beslutas av fullmäktige.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Styrelsens kommentar om att "liknande motionsinnehåll" tidigare behandlats saknar helt relevans och är dessutom inte sant.

Styrelsen skriver; "Vilka som ingår i av styrelsen utsedda grupper framgår av hemsidan, liksom avrapportering av gruppernas arbete". Detta är inte vad motionen handlar om och styrelsens påstående är heller inte helt korrekt.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion motsäger att motionen ska bifallas.
Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion är ens relevant för yrkandena i motionen.
MOTION #109

Arbetsgrupper, etc ska avsluta sitt arbete under innevarande år (senast 31/12)

Arbetsgrupper, etc måste avsluta sitt arbete under samma år som de tillsätts, detta framför allt för att möjliggöra för fullmäktige och övriga medlemmar att kunna påverka via motioner. Dagens system fungerar under all kritik.

Genom att grupper/utskott aldrig redovisar sina resultat i tid saboteras motioner.
Motioner som har skrivits kanske faller pga vad utskott/grupperna kommit fram till.
Eller så hade motionerna behövt formuleras om, ifall medlemmarna känt till resultaten av motionerna.

Det blir en kedja av fel, där t.ex. styrelsens svar på motioner riskerar att bli "obsolet" (för att använda styrelsens term på motioner föregående år).

Alla måste förstå att dagens arbetsätt inte fungerar!

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. De arbetsgrupper, utskott, projektgrupper o.dyl som tillsätts på stämman ska normalt avsluta sitt arbete under innevarande år.

  Dvs resultatet ska presenteras senast under de två första veckorna i januari.

 2. De arbetsgrupper, utskott, projektgrupper o.dyl som tillsätts på stämman ska alltid tidsbestämmas.

  Dvs när en grupp tillsätts på stämman så ska det alltid uppges när arbetet som senast ska vara klart och presenterat för medlemmarna.

Inget svar från HSB Malmös styrelse på denna motion 2009 !!!

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Vilka som ingår i av styrelsen utsedda grupper framgår av hemsidan, liksom avrapportering av gruppernas arbete.
Av hemsidan framgår också vilka som ingår i av fullmäktige tillsatta grupper.
Dessa grupper rapporterar till fullmäktige och resultatet publiceras också till bostadsrättsföreningarna. Ersättning beslutas av fullmäktige.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Styrelsens kommentar om att "liknande motionsinnehåll" tidigare behandlats saknar helt relevans och är dessutom inte sant.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion motsäger att motionen ska bifallas.
Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion är ens relevant för yrkandena i motionen.
MOTION #110

Arbetsgrupper, utskott, etc ska kunna kontaktas

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Alla grupper och utskott som tillsätts på stämmor (och utanför stämmor) ska ha väl fungerande kontaktvägar som HSB Malmö upplyser om på ett tillfredsställande sätt till medlemmarna (som minst på HSB Malmös webbplats).

  E-postadress är ett krav (eller i nödfall ett kontaktformulär, även om det har flera nackdelar)!

Inget svar från HSB Malmös styrelse på denna motion 2009 !!!

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Vilka som ingår i av styrelsen utsedda grupper framgår av hemsidan, liksom avrapportering av gruppernas arbete.
Av hemsidan framgår också vilka som ingår i av fullmäktige tillsatta grupper.
Dessa grupper rapporterar till fullmäktige och resultatet publiceras också till bostadsrättsföreningarna. Ersättning beslutas av fullmäktige.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Styrelsens kommentar om att "liknande motionsinnehåll" tidigare behandlats saknar helt relevans och är dessutom inte sant.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion motsäger att motionen ska bifallas.
Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion är ens relevant för yrkandet i motionen.

Svaret från HSB Malmös styrelse är dessutom felaktigt.
MOTION #111

Redovisning av kostnader för utskott/grupper

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Till årsstämman, redan i kallelsen, ska en fullständig redovisning lämnas av HSB Malmö av kostnader för respektive utskott/grupp som tillsatts sedan föregående årsstämma.

 2. Hur mycket har t.ex. arvodesgruppen/arvodeskommittén kostat fram tills styrelsens svar på alla motionerna är klara, och blir det några ytterliggare kostnader efter detta?

Inget svar från HSB Malmös styrelse på denna motion 2009 !!!

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Vilka som ingår i av styrelsen utsedda grupper framgår av hemsidan, liksom avrapportering av gruppernas arbete.
Av hemsidan framgår också vilka som ingår i av fullmäktige tillsatta grupper.
Dessa grupper rapporterar till fullmäktige och resultatet publiceras också till bostadsrättsföreningarna. Ersättning beslutas av fullmäktige.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Styrelsens kommentar om att "liknande motionsinnehåll" tidigare behandlats saknar helt relevans och är dessutom inte sant.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion motsäger att motionen ska bifallas.
Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion är ens relevant för yrkandena i motionen.

Svaret från HSB Malmös styrelse är dessutom felaktigt.
MOTION #112

Arkiveringsrutiner - Gallring - Arkivering av information, redovisning

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö ska redovisa för medlemmarna hur regelverket för arkivering ser ut idag?
  Hur sker arkivering idag?
  Vad arkiveras?
  För hur lång tid?
  Vilken kontroll finns?
  Etc.

  Arkiveras idag följande;
  - Stämmoprotokoll?
  - Dagordning?
  - Röstlängd?
  - Motioner?
  - Alla dokument (protokoll, nomineringar, etc) från valberedningen?


  För hur länge?

 2. Exakt hur ser regelverket för gallring ut idag?

 3. Har det gallrats något överhuvudtaget sedan starten av HSB Malmö, och i så fall vad och när?

Inget svar från HSB Malmös styrelse på denna motion 2009 !!!


Medlem # 89093 - 2012-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Det är styrelsens uppfattning att handlingar av betydelse för organisationen och dess verksamhet ska arkiveras för bland annat framtida forskning.
Sådan forskning, med material som grund, ska genomföras med vedertagna, vetenskapliga metoder. Tillgång till historiskt material kan ges efter prövning av styrelsen.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Styrelsens kommentar om att "liknande motionsinnehåll" tidigare behandlats saknar helt relevans och är dessutom inte sant.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion motsäger att motionen ska bifallas.
Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion är ens relevant för yrkandena i motionen.
MOTION #113

Arkiveringsrutiner - Gallring - Arkivering av information, framtagande av rutiner

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Det som HSB Malmö ska arkivera från HSB:s stämmor för "all framtid" är bl.a.;
  - Stämmoprotokoll
  - Dagordning
  - Röstlängd
  - Motioner
  - Alla dokument (protokoll, nomineringar, etc) från valberedningen.


 2. Alla styrelseprotokoll med tillhörande dokument från såväl HSB Malmös styrelse som brf:arnas styrelseprotokoll ska också arkiveras för "all framtid".

 3. Vid gallring så tas särskilt beslut om detta av fullmäktigestämman.

 4. HSB Malmös styrelse ska på HSB Malmös webbplats (utöver i svaret på denna motion) upplysa om vilka arkiverings- och gallringsregler som gäller.
Svar från HSB Malmös styrelse 2009 (+ 2008):
32. Arkiveringsrutiner - Gallring - Arkivering av information
Det är styrelsens uppfattning att handlingar av betydelse för organisationen och dess verksamhet ska arkiveras för bland annat framtida forskning. Sådan forskning, med material som grund, ska genomföras med vedertagna, vetenskapliga metoder. Tillgång till historiskt material kan ges efter prövning av styrelsen.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Notera hur styrelsen undviker att bemöta motionens yrkanden.

"Sådan forskning av materialet ska genomföras med vedertagna vetenskapliga metoder"?
Fråga till styrelsen:
Hur definieras dessa metoder, var går gränserna och vem ska avgöra vad dessa "vetenskapliga metoder" är utifrån vad?

"Tillgång till omfattande historiskt material kan ges efter prövning av styrelsen"???
"Omfattande historiskt material" är inte vad jag motionerat om.
Fråga till styrelsen:
Prövning baserat på vad, enligt vilka kriterier?

Styrelsen har inte besvarat frågorna som ställts till styrelsen i motionen.

Total avsaknad av rutiner!
Styrelsen försöker dölja detta, men alla kan nu bara kallt konstatera att det inte ens finns några rutiner för detta (precis som för så mycket annat). Därför måste dylika rutiner tas fram.

Styrelsen bemöter motionen endast delvis, dessutom bara ytligt, varför styrelsens svar ej är applicerbart! Därmed kan styrelsens förslag (vilket det nu är) ej antas.

Det är bra att styrelsen i övrigt håller med mig och alltså kan stämman besluta i enlighet med yrkanden i denna motion.

Medlem # 89093 - 2012-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Det är styrelsens uppfattning att handlingar av betydelse för organisationen och dess verksamhet ska arkiveras för bland annat framtida forskning.
Sådan forskning, med material som grund, ska genomföras med vedertagna, vetenskapliga metoder. Tillgång till historiskt material kan ges efter prövning av styrelsen.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Styrelsens kommentar om att "liknande motionsinnehåll" tidigare behandlats saknar helt relevans och är dessutom inte sant.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion motsäger att motionen ska bifallas.
Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion är ens relevant för yrkandena i motionen.


Motioner till HSB Malmö 2012, del 1
Motioner till HSB Malmö 2012, del 2
Motioner till HSB Malmö 2012, del 3
Motioner till HSB Malmö 2012, del 4

Motioner till HSB Malmö 2012, del 5

Motioner till HSB Malmö 2012, del 7

Sammanställning över alla motioner
Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)
  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan


© 2012 - Uppdaterad 2013-01-11