Motioner till HSB Malmö (2012)

 1. HSB Malmös mötesordförandes bristfälliga agerande

 2. HSB Malmö särbehandlar motionärer

 3. Claes Caroli ljuger för HSB Riksförbund

 4. HSB Malmös styrelses lögner för fullmäktige

 5. Claes Carolis/styrelsens hattal över engagerade medlemmar

 6. HSB Malmö hånar fullmäktige

 7. Sänkning av medlemsavgiften

 8. Öppenhet om vad som gäller för stämmohandlingarna

 9. Kravprofil för HSB-ledamot

 10. HSB Malmös inkomster från HSB Bolina

 11. Vad grundas medlemskap i HSB Malmö på?

 12. Kreditering för frånvarande HSB-ledamot

 13. MOTIONER SKA EJ MANIPULERAS AV HSB MALMÖ

 14. Nya stadgar från HSB ska redovisas för fullmäktige/medlemmar

 15. Brf:arna flyr HSB Malmö

 16. HSB Sundsfastigheter

 17. Föreningsavgäld

 18. HSB Malmös styrelse sorterar bort stämmohandlingar

 19. HSB Malmös styrelse ska inte dölja motioner


MOTION #1

HSB Malmös mötesordförandes bristfälliga agerande

På HSB Malmös årsstämma 2011 förekom ett stort antal kränkningar mot enskilda medlemmar, och helt utan relevans för stämmans punkter enligt dagordning.
Mötesordförande på stämman gjorde inget åt detta.

På HSB Malmös årsstämma den 7 maj 2011 så var det inlämnat en del motioner som skulle behandlas av fullmäktigeledamöterna. Efter ett allvarligt förolämpande tal av styrelseordförande Claes Caroli mot vissa motionärer, så skulle fullmäktige ta ställning till hur dessa motioner skulle behandlas. Här följer några exempel (med tillhörande kommentarer av inte bara mig utan även från andra brf-medlemmar);
HSB brf Sundsterassen, Leif Kristofferssons, snedvridna demokratisyn

Leif Kristoffersson, brf Sundsterassen, begärde ordet;
Motionsrätten är en viktig sak i vår organisation och där ser jag som att där ska man vara väldigt försiktig. Men detta här går långt över alla gränser fortlöpande att man trakasserar ordförande, styrelse och oss som medlemmar med denna oerhörda skörd av motioner. Mitt förslag är att motionären ska inte ha någon motionsrätt i hela organisationen över huvud taget. Det är min bestämda åsikt för här har man missbrukat den demokratiska rättighet och det mönster som vår organisation har och har möjligheter till. Här missbrukas det och det missbrukas vår tid samtliga som sitter här och jag reagerar starkt mot detta sätt att agera.
Tack för ordet.
Applåder följde på detta från fullmäktige.

ÅSIKTER FRÅN OLIKA BRF-MEDLEMMAR
Man kan bara beklaga medlemmar i brf Sundsterassen som har en representant från föreningen med en sådan demokratisyn. Har han verkligen sina medlemmar bakom sig?
Eller blev han så upphetsad av Claes Carolis hattal att han gick igång på detta?

Det framgår av citatet i ovanstående inlägg vilket odemokratiskt tänk som råder i HSB Malmö, och det blir alla medlemmar lidande av.

Leif Kristoffersson är dessutom vald till ombud för HSB Malmö till Riksförbundet och ska alltså representera medlemmar i HSB Malmö på Riksförbundets årliga stämma.

Som om detta inte vore nog så sitter som HSB ledamot i brf Sundsterassen Ingrid Holmberg. Ingrid Holmberg är sammankallande i HSB Malmös valberedning. Det är tydligen på det viset att den fullständigt horribla demokratisyn som Leif Kristoffersson framfört på stämman delas av henne. Innebär det också att valberedningen i HSB Malmö delar denna uppfattning?

Har förresten medlemmar i brf Sundsterassen rätt att inlämna motioner?

Kanske i stället Leif Kristoffersson, och alla de andra fullmäktigeledamöter som aldrig tillför något för organisationen och aldrig skriver några motioner, borde uteslutas för sin inaktivitet?

Så länge en organisation till så stor majoritet som idag består av overksamma nickedockor så kommer organisationen inte att gå framåt i utvecklingen. Citat som detta från Leif Kristoffersson visar på vilken oerhört låg nivå HSB befinner sig på, och de borde skämmas öronen av sig.

Efter att ha läst årsredovisningen i Leif Kristofferssons brf som visar att han inte bara har en snedvriden demokratisyn utan även tydligen saknar all form av moral genom att både sitta som ordförande och vicevärd är häpnadsväckande. Men girigheten är ju som alla vet en dödssynd och den som drabbas av detta skyr ju inga medel för att nå sina mål. Penningar i egen ficka. Och han ska ha åsikter om medlemmar i HSB Malmö som inlämnar motioner.

Men varför reagerar inte HSB ledamoten Ingrid Holmberg? Eller är det som med mycket annat i HSB sfären att man blundar för det är lättast så?

Det känns uppenbart att en kurs i demokrati och vad detta innebär borde vara tvång för Leif Christoffersson och hans likasinnade.

Vad är demokrati för dig, Leif Christoffersson? Är det att förhindra betalande medlemmar sin självklara rätt att inlämna och försvara sina motioner?

HSB Malmö behöver inte fler fullmäktigeledamöter som försöker bestämma över huvudet på medlemmarna. Demokrati handlar om frihet och självbestämmande. HSB Malmö behöver mer frihet. Frihet för alla medlemmar att utöva sina demokratiska rättigheter. Och mindre av de tankar som Leif Christoffersson framförde på HSB Malmö stämman tidigare i år.

Det vore nog en god idé om fullmäktigeledamöter med hans demokratisyn snarast möjligt ersattes av medlemmar som förstår vad ordet demokrati innebär. Inte minst med tanke på HSB:s rykte som varande en demokratisk organisation.

Man kan därför inte nog belysa det viktiga i att ta del av den demokratiska apparaten och använda sin motionsrätt. Tvärtemot Leif Christoffersson och hans likasinnades antidemokratiska synsätt.
HSB brf Pukan, Andreas Olléns, snedvridna demokratisyn

Andreas Ollén, brf Pukan, begärde ordet;:
Jag vill bara ta fasta på en sak du sa nämligen att du ville att motion 4-21 skulle behandlas och de var viktiga för dig att få igenom. Då är mitt tips till nästa stämma, lämna in motion 4-21 det är 17 motioner. Kommer du med 17 motioner då lovar jag att sätta mig ordentligt in i dem och behandla dem riktigt bra. Som det är nu så tillvaratar jag inte mina medlemmars intressen genom att lägga ner min tid på att tröska om det du har harvat år efter år. Tack för ordet.

ÅSIKTER FRÅN OLIKA BRF-MEDLEMMAR

Det är uppenbart att Andreas Ollén inte vare sig läst av honom åberopade motioner eller satt sig in i stadgarna i HSB Malmö när det gäller motionsrätt för alla medlemmar. Att sedan hoppa på motionär med att påstå att han harvat sina motioner år efter år är ju på gränsen till förtal. En sak kan man förmoda och det är att herr Ollén uppenbart jobbar inom lantbruk med tanke på att han använder sig av både tröska och harv.

Det är tyvärr typiskt fullmäktigeledamöterna i HSB Malmö. Fullmäktige tycker att de som är engagerade (dvs motionärer) ska rätta sig efter de som är oengagerade (dvs fullmäktigeledamöterna).

Hur skulle det vara om fullmäktige istället gjorde det som de har som uppgift i sitt uppdrag som fullmäktigeledamöter, dvs behandla motioner på ett seriöst sätt?

Det står klart att HSB Malmö (HSB Malmös styrelse såväl som tjänstemän) försöker stävja motioner på alla sätt de kan tänka sig, men när de medlemmar som ska företräda alla övriga medlemmar är så här oengagerade som den stockkonservativa Andreas Ollén i Brf Pukan så står det klart att HSB lever kvar i en tid som är passerad med många decennier.

Citat av Andreas Ollén:
Som det är nu så tillvaratar jag inte mina medlemmars intressen genom att lägga ner min tid på att tröska om det du har harvat år efter år.

 • Andreas Ollén, Brf Pukan, har inte tillvaratagit en enda medlems intresse varken på den aktuella stämman eller tidigare.
 • Andreas Ollén, Brf Pukan, har aldrig själv skrivit en enda motion.
 • Andreas Ollén, Brf Pukan, har aldrig tidigare själv haft en enda synpunkt på något i HSB Malmö, varken motioner eller något annat.
Men Andreas Ollén drar sig ändå inte för att kläcka ur sig dumheter som detta och protestera mot engagemang i HSB Malmö.

Andreas Ollén har helt uppenbart inte ens bemödat sig att läsa motionerna, varken till den aktuella stämman eller tidigare, för då hade denna oengagerade fullmäktigeledamot kunnat konstatera att jag inte "harvat" något (inte för att det skulle vara fel även om så hade varit fallet).
Men trots att Andreas Ollén inte läst några motioner så vet han att jag "harvat" något (vad det nu är) "år efter år". Hur går det ihop?

För de 417 röstberättigade medlemmarna i HSB Brf Pukan (där HSB-ledamot Bengt Skånhamre sitter i styrelsen) på Köpenhamnsvägen 40-48 i Malmö kan man bara för föreningens bästa hoppas att de läser detta och att de omedelbart ser till att byta ut Andreas Ollén till någon som arbetar för medlemmarna.

Det kan noteras att Anderas Ollén år 2006 inte bodde i Brf Pukan, utan han var då styrelseordförande i den mindre föreningen (51 lägenheter, 53 medlemmar) Brf Tuban.
Andreas Ollén var då inte bara styrelseordförande utan även sammankallande i valberedningen. Det är ett bra sätt att säkra sin plats och se till så att ingen med avvikande åsikter till honom väljs in.
HSB brf Henriksdal, Lars-Inge Lundbergs, snedvridna demokratisyn

Lars-Inge Lundberg, brf Henriksdal, begärde ordet;
Egentligen kan jag bara hålla med Claes anförande och föregående talare att så många motioner kommer till vår kännedom och vi ska sitta och läsa igenom det försvårar verksamheten i den här församlingen så att säga. Jag kan bara ta som mig själv. Jag satt i soffan och försökte läsa alla dessa motioner och rätt som det var så puttade min fru på mig och sa: du John Blund har kommit, motionsboken ligger på golvet. Så att så många men de 10 första o sånt dom kan jag acceptera men inte så många. Tack för mig.

ÅSIKTER FRÅN OLIKA BRF-MEDLEMMAR

Ja vad ska man säga? Tänk så fyndigt att blanda in John Blund! I hans värld är tydligen 10 motioner acceptabelt. Det är vad han orkar läsa. Fler än så är försvårande!!

Tur att man inte bor i brf Henriksdal med en sådan representant.

Lars-Inge Lundberg drar skam över stämman och alla fullmäktigeledamöter, både de som applåderade och de som hade förstånd nog att inse det beklagliga i hans uttalande.

Han säger bland annat att det är "försvårande i verksamheten" att behandla så många motioner. Det enda försvårande och förvånande i denna sorglustiga historia är ju att ordföranden på stämman inte stoppade hans otroliga historia om en motionsbok som hamnade på golvet och ett besök av John Blund. Man tar sig för pannan, vad är det som händer egentligen?
HSB brf Henriksdal, Ronny Peterssons, snedvridna demokratisyn

Ronny Petersson, Brf Henriksdal, begärde ordet;
Min mening i det här är att jag tycker att han har förbrukat sin rätt att uttala sig i dessa motioner om man bortser från de som Claes Caroli föredrog skulle behandlas alltså enskilt. I övriga motioner har han ingen talan enligt min mening. Den har han förbrukat. Tack.

ÅSIKTER FRÅN OLIKA BRF-MEDLEMMAR

Nu var det på det viset att de motioner som Claes Caroli föredrog och som enligt hans förslag skulle behandlas enskilt inte var skrivna av den motionär som Ronny Petersson riktade sitt inlägg till.
Hur en medlem kan ha förbrukat sin talan utan att han sagt något, ja det är det nog bara Ronny Petersson som förstår. Att ha otur när man tänker kan drabba alla, vissa oftare än andra.
Att ta ifrån en medlem i HSB Malmö hans rätt att yttra sig strider ju helt uppenbart mot svensk lagstiftning, men det bryr sig inte herr Petersson om.
HSB brf Roxen, Rolf Brandts, snedvridna demokratisyn

Rolf Brandt, brf Roxen, begärde ordet;
Eftersom en förlikning är gjord i tingsrätten så utgår man ju faktiskt i demokratisk ordning och enligt alla lagar o förordningar att man följer det beslutet som man har samtyckt till. Och det är mig en fullständig gåta att man på ett sätt vill att det ska vara precis millimeterrättsvisa och nästa fas så bryr man sig inte om vad den juridiska processen har sagt. Tack.

ÅSIKTER FRÅN OLIKA BRF-MEDLEMMAR

Undrar om han själv förstod vad han sagt? Tror knappast att det var någon i församlingen som begrep vad han egentligen menade. Kritiserade han verkligen HSB Malmö för att inte följa beslutet som man tidigare samtyckt till? Hans ilskna uppsyn tydde på något helt annat.

Något senare sa Rolf Brandt så här, med anledning av Claes Carolis hattal mot urvalda motionärer:
Det talas om en hatstämning. Jag upplever Claes Carolis anförande som objektivt, sakligt och en information som vi skulle kunna ta ställning till på motionerna.

Alltså objektivt och sakligt. Ett anförande så till bristningsgränsen fyllt av det ena okvädningsordet efter det andra mot medlemmar i HSB Malmö.
Menade verkligen Rolf Brandt att påhopp på enskilda medlemmar har med demokrati att göra?

Det är majoriteten som bestämmer i en demokrati. Men det är viktigt att komma ihåg att minoriteten också har rättigheter. Majoriteten får aldrig förtrycka minoriteten.
Något att tänka på för Rolf Brandt !

Rolf Brandt, mannen som upplevde Claes Carolis tal som objektivt och sakligt, han verkar mera ägna sig åt förföljelse av medlem som lämnat in motioner än åt medlemsnytta och verkar inte särskilt intresserad av att nå fram till sanningen. I hans värld är Claes Caroli sanningen. Detta vore ju inget problem mer än för honom om det inte var så att herr Brandt även sitter i valberedningen i HSB Malmö.

Med hans syn på vad som är objektivt och sakligt så vore det önskvärt att organisationen snabbt ser till att välja bort honom. Kan man hoppas på det?
HSB brf Ida, Lillemor Olofssons, snedvridna demokratisyn

En av dem som begärde ordet var Lillemor Olofsson, bostadsrättsföreningen Ida (och HSB-ledamot i Brf Hackspetten) som uttryckte sig bland annat på följande sätt efter att först ha blivit tillrättavisad av stämmoordföranden eftersom hon tagit sig friheten att tala då hon inte hade rätt till detta;

Ja det var jag som spontant yttrade mig tidigare. Men jag tycker att om man skickar in en motion tidigare år som det föregår när man läser på den här motionshanteringen här sen skickar man in den igen sen heter den A sen heter den B sen en ny, sen heter den C och sen är den redan besvarad. Det jag skulle vilja säga, jag glömde tala om att jag heter Lillemor Olofsson i brf Ida och ledamot i Hackspetten.

Hon vänder sig till motionären i fråga och säger;
Har du verkligen aldrig frågat dig själv, gör jag rätt. Svaret borde bli nej jag gör fel, det säger t.o.m tingsrätten. Det här är absolut inte normalt när det sen inte går att läsa dem ordentligt heller, tack.

Sedan säger Lillemor Olofsson:
Dom är ju redan besvarade. Dom har ju redan varit uppe.

ÅSIKTER FRÅN OLIKA BRF-MEDLEMMAR

Att motionerna fick bokstäver framför sig var ju inte motionärens idè utan ett påhitt av Claes Caroli och hans styrelsekolleger. Sedan är det faktiskt på det sättet att även om en motion varit uppe och behandlats och blivit avslagen på en tidigare stämma så har man sin fulla rätt att lämna in den igen och få den prövad på nytt. Om detta hade tydligen damen ifråga ingen som helst aning. Att hon sedan inte kan läsa motionerna ordentligt, ja det är ju ett problem för Lillemor Olofsson. Vad sedan tingsrätten säger eller inte säger är ju irrelevant i detta sammanhang.
HSB Malmö Bospargrupps, Jan Engmans, snedvridna demokratisyn

Bland fullmäktigeledamöterna fanns en representant för Bospararna, Jan Engman;
Jag har en kort fråga finns det inte stöd i bestämmelserna om att man kan uteslutas som medlem?
Hans infantila uttalande möttes av applåder av fullmäktigeledamöterna!

ÅSIKTER FRÅN OLIKA BRF-MEDLEMMAR

Vem är då denne Jan Engman? Jo, han är vald att sitta i bospargruppens valberedning och dessutom som sammankallande. Han ska alltså med denna demokratisyn (modell Nordkorea ) föreslå representanter för bospararna till kommande stämmor i HSB Malmö bland annat.

Han sitter dessutom som en av sex personer i Bosparrådet som utsågs på Bospargruppens årliga möte i januari 2011. En sjunde ledamot har utsetts av HSB Malmös styrelse.
Rådets uppgift är bland annat att vara en länk mellan HSB Malmö och bosparfullmäktige, förbereda och belysa frågor från bosparare m.m.

Vet faktiskt inte vilket som är värst, Jan Engmans fullständigt snedvridna demokratisyn eller applåderande fullmäktigeledamöter på denna stämma. En stor skam för HSB Malmö är det i alla fall.

Hur kan man vara så okunnig om vad som står i HSB Malmös stadgar när det gäller uteslutning av medlem. Att bara komma på tanken att en medlem skulle kunna bli utesluten på grund av inlämnade motioner är ju helt absurt. Kräver bospararna ingenting av sina representanter? Det är ju tur att Jan Engman inte sitter i någon brf styrelse med den demokratisyn och okunskap som han visade på HSB stämman.

Förutom Jan Engman så finner man vid genomgång av fullmäktigeledamöter för bospararna att även Åke Persson, mannen som inlämnade motionen om att enskilda medlemmar skulle fråntas sin rätt att inlämna motioner, ingår i denna samling. Vad är det för en snedvriden verklighetsbild som råder i bospararna?

Ser man inte föreningens stadgar som representant för Bospararna?

Det finns anledningar som möjliggör en uteslutning ur HSB Malmö men inte på grund av inlämnade motioner eller att man placerat ett fiskespö på sin balkong.

Kanske dags för en kurs? Fast egentligen borde det ha räckt med lite "sunt förnuft".

En skam för alla bosparare
Man må tycka vad man vill om innehållet i motionerna men Jan Engmans och Bospararnas uppenbara ringaktning för den demokratiska ordningen och medlemmar i organisationen lämnar en dålig smak i munnen.

Det är medlemmars självklara rätt och skyldighet att lämna motioner för att förändra och förbättra. Den ordningen kan inte ens Jan Engman och Bospararna ifrågasätta. Varför gör de då det?

Det är betydligt mer skadligt för HSB Malmö och dess medlemmar att de odemokratiska åsikter som Jan Engman för fram om att utesluta medlemmar tolereras på stämman än antalet inlämnade motioner.

Engman & Persson
Hur mår bospararna i Malmö idag med representanter som Jan Engman och Åke Persson? Den förstnämnde som tydligen inte har en susning om innehållet i stadgarna i HSB Malmö och den senare som är mest berömd för sin motion om begränsning av motionsrätten.

Hur har denna snedvridna demokratisyn fått fäste i Bospararna? Borde inte Bospararna vara en demokratisk organisation som slår vakt om medlemmens rättigheter. Man måste ha rätten att tala, tänka och mötas fritt. Något för Jan Engman och Åke Persson att tänka på!!!

"Det är var och ens rättighet att ha en uppfattning och var och ens rättighet att föra fram den.". Så stod det för några år sedan i ett utskick från HSB Malmö. Detta borde väl alla ställa upp på!
Men tiderna har ju uppenbart förändrats och dessvärre inte i demokratisk riktning. I varje fall inte i Jan Engmans värld.


När man läser i protokollet från HSB Riksförbundsstämman den 18-19/5 2011 så har tydligen Jan Engman hållit ett anförande och som representant för HSB Malmö yrkat bifall till en motion. Det är ju alldeles uppenbart att HSB Malmö inte tagit avstånd från den snedvridna demokratisyn som Jan Engman gett ett ansikte genom sitt uttalande på HSB Malmös årsstämma vid behandlingen av motioner.
OBS! Alla fullmäktigeledamöter som yttrade sig på stämman hade förutom sin snedvridna demokratisyn också gemensamt att de inte vågar uttrycka sina åsikter direkt till den de kritiserar när jag har möjlighet att försvara mig mot påhoppen och dumheterna. Otroligt fegt och fult, enligt min mening, och det är en skam för HSB Malmö att ha dylika demokratihatande fullmäktigeledamöter, precis som det är en skam för HSB Malmö att HSB Malmö inte omedelbart sätter ner foten och stoppar dylika kränkningar och tidsödande meningslösheter från dem som torde ha förbrukat allt förtroende.

Engagemanget på HSB Malmös stämmor är annars näst intill obefintlig, men när det kommer till direkta personangrepp mot mig som är mer engagerad än samtliga fullmäktige tillsammans då finns det tydligen ingen hejd på fullmäktige. De som satt tysta är lika skyldiga som de fullmäktige som applåderade och som uttalade sig kränkande.

Och mötesordföranden på stämman ger de demokratihatande fullmäktige sitt tysta stöd. Mötesordföranden gjorde inte en tillstymmelse till försök att styra upp stämman till att istället arbeta konstruktivt.


Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Direktiv tas fram för stämmoordföranden på HSB Malmös stämmor att stämmoordföranden är skyldig att fullfölja sina uppgifter och stävja dylika personangrepp, hatyttringar & kränkningar och till stämman ej hörande yttranden.

Medlem # 89093 - 2012-01-31 - Forum för alla i bostadsrätt: http://hotpot.se/forum
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurageMOTION #2

HSB Malmö särbehandlar motionärer

På HSB Malmös stämmor ges motionär 15 minuter att försvara sina motioner, oavsett om motionären skrivit en motion, 20 motioner, 100 motioner, eller fler.
Vem som helst med det minsta lilla förnuft begriper att detta inte är förenligt med lag, men det är faktiskt inte heller förenligt med moral och etik och naturligtvis heller inte med de riktlinjer som HSB Malmö har att följa.

På HSB Malmös årsstämma den 7 maj så var det ju inlämnat en del motioner som skulle behandlas av fullmäktigeledamöterna på denna stämma. Efter ett tal som kan betecknas som direkt förolämpande mot vissa motionärer av styrelsens ordförande Claes Caroli så skulle man då bestämma hur dessa motioner skulle behandlas. Så här gick diskussionen på HSB Malmös årsstämma 2011, där lekmannarevisor Tommy Johansson yttrar sig i frågan;

Tommy Johansson, brf Sandstenen:
Jag är som ni kanske kommer ihåg lekmannarevisor här. Motionsrätten den är lagenlig. Rätten att yttra sig här i denna församling när man inte är ledamot, det är stadgeenligt. Tiden man får till sitt förfogande att besvara och försvara sina motioner den bestämmer vi här på stämman. Det är inte reglerat i lag det är inte reglerat enligt stadgar utan det är vi som bestämmer det. Jag instämmer i Carolis anförande. Jag tycker att vi ska behandla motionerna i klump. Jag har ägnat mycket tid åt dem. Jag är besviken att man sen kallar tillbaka ett antal motioner som jag har lagt en massa tid på. Jag har läst dem om och om igen. Dom är alldeles för långa o knepiga och man förstår inte alla heller.

ÅSIKTER FRÅN OLIKA BRF-MEDLEMMAR

Däremot hade Tommy Johansson ingenting att säga om;
- Leif Kristoffersson, brf Sundsterassen,
- Lars-Inge Lundberg, brf Henriksdal,
- Rolf Brandt, brf Roxen,
- Jan Engman Bospararna,
- Lillemor Olofsson, brf Ida,
- Ronny Petersson, Brf Henriksdal,
- Andreas Ollén, Brf Pukan,
- Jan Engman, HSB Malmös bospargrupp,
samtliga med en fullständigt snedvriden demokratisyn. Alla ville på olika sätt - precis som Tommy Johansson - förhindra motionär från att yttra sig, helt i strid med svensk lagstiftning. Om detta fanns alltså ingenting att säga, enligt en förtroendevald internrevisor i HSB Malmö.

Med en internrevisor som instämmer i Claes Carolis tal som var en enda lång smutskastning och påhopp på motionärer så kan man fråga sig vart HSB Malmö är på väg. Sedan att han tycker att hans hjärna inte kan ta till sig motionerna för att dessa är långa och knepiga och att han inte förstår dem är ju alldeles förskräckligt. Men ännu mer skrämmande är ju att han tydligen inte har begripit att man som motionär har rätt att dra tillbaka motioner som man av någon anledning inte vill få behandlade på stämman.

Tommy Johansson, borde inte du som lekmannarevisor veta bättre?
Varför tycker du att stämman har befogenhet att särbehandla motionärer på det sätt som du föreslog på årsstämman 2011?

Tommy Johansson säger;
"Jag är besviken att man sen kallar tillbaka ett antal motioner som jag har lagt en massa tid på".
Tommy Johansson, det finns så mycket annat att vara besviken på, t ex Claes Carolis lögner om motionerna, eller antidemokratiska fullmäktige. Varför bryr du dig inte om dessa problem i HSB Malmö?

Tommy Johansson säger om motionerna;
" Jag har läst dem om och om igen."
Tommy, om du hade velat så skulle jag kunnat förklara motionerna för dig. Om du verkligen varit intresserad så hade du kontaktat motionären. Det gjorde du aldrig. Om det skulle vara sant att du läst motionerna men inte förstått dem, varför bemödade du dig inte med att kontakta motionären? Tycker du inte HSB Malmös medlemmar är värda att fullmäktigeledamöterna, och speciellt lekmannarevisorerna, sätter sig in i de motioner de ska besluta om, och som dessutom avslöjar mer eller mindre direkta lagbrott som begåtts i HSB Malmö?

I övrigt var motionerna skrivna på ren svenska. Om man inte förstår motionerna beror det inte på hur de är skrivna, utan det måste finnas andra förklaringar.

Tommy Johansson säger vidare, om motionerna;
"Dom är alldeles för långa o knepiga och man förstår inte alla heller".
Det är oförsvarbart att en lekmannarevisor uttalar sig på detta sätt!

Se; http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15854

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Motionär ska ges den tid som rimligen behövs för att försvara och förklara sina motioner, och motionärer som skrivit fler motioner än en ska inte särbehandlas i strid med lag/likabehandlingsprincipen.


Medlem # 89093 - 2012-01-31 - Forum för alla i bostadsrätt: http://hotpot.se/forum
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurageMOTION #3

Claes Caroli ljuger för HSB Riksförbund

På HSB Riksförbunds förbundsstämma så fortsätter Claes Caroli, styrelseordförande i HSB Malmö, sina allvarliga, kränkande och smutsiga lögner som han initierade på HSB Malmös årsstämma, för att på detta sätt försöka påverka HSB Riksförbund att ägna sig åt demokratireducerande åtgärder med begränsningar i medlemmarnas motionsrätt.
Man kan fundera på hans drivkraft i denna fråga och om det handlar om att styrelsens lögner & lagbrott inte ska kunna avslöjas lika lätt.

Se Youtube (gå fram till 2.55);
HSB stämman maj 2011 http://www.youtube.com/watch?v=av6PRNjC7X4)Claes Caroli ljuger på ovanstående inspelning; "I år hade han lämnat in 380 motioner".
Följt av gapskratt av delar av den egocentriska stämman som inte ifrågasätter Claes Carolis lögner.

Claes Caroli såg att han fick skratt från icke ifrågasättande fullmäktigeledamöter när han vecklade ut sin fejkade lista med motioner på HSB Malmös årsstämma 2011 och körde därför exakt samma lögnaktiga och billiga trick på HSBs förbundsstämma.

Som alla kan se så har Claes Caroli ett brinnande hat till mig för att jag engagerar mig men kanske framför allt för att jag avslöjar en del av de brott och fel som HSB Malmö, och då kanske främst HSB Malmös styrelse, begår.

Claes Caroli och HSB Malmös styrelse kan inte bemöta mig på ett sakligt sätt. Inte heller kan och/eller vill de bemöta mina åsikter genom saklig diskussion med mig. Så det enda sätt som kvarstår är att ljuga, så som tyvärr HSB Malmös styrelse bevisligen gör.

På detta sätt kan Claes Caroli och HSB Malmös styrelse elda upp de mot HSB Malmös styrelse okritiska fullmäktigeledamöterna. Dessa ledamöter låter sig luras, mycket kanske för att det även ligger i deras personliga intresse. Mina motioner visar ju också på det bristande engagemanget bland fullmäktige och att dessa fullmäktige i princip aldrig talar i de medlemmars intresse som de har till uppgift att värna om.

Jag har bett Claes Caroli om kopior av de två tal med alla hatiska lögner om mig som han höll på HSB Malmös årsstämma 2011, men Claes Caroli har valt att inte svara på detta. Är det någon som tror att han kommer att lämna ut dessa tal? Men mot Carolis önskan att sanningen ska komma fram så avslöjas dessa hat-tal i Sveriges största forum för bostadsrättshavare.

FEGT HSB !
Claes Caroli vågar bara angripa mig när han vet att jag inte har möjlighet att försvara mig eller ens är närvarande. T.ex. under sina inledningsanförande på stämmor, när jag inte har yttranderätt. På HSB Malmös årsstämma 2011 var t ex mötesordförande Matz Svensson mycket noga med att stoppa mig från att bemöta Claes Carolis påhopp och lögner (en ny strategi, som HSB Malmö tagit till sig).

Gissa varför HSB Malmö och de andra HSB-regionerna inte har något forum där medlemmar kan göra sina åsikter hörda! Allt ska ske helt på HSBs egna villkor och filtreras samt censureras genom HSB, t ex via HSBs reklamtidning, Hemma i HSB.

Jag vet att HSB Riksförbund alltid i alla lägen backat upp regionstyrelserna oavsett hur fel de gjort. Med ett enda undantag, och det var när mediatrycket blev för hårt när styrelseordförande och VD i HSB Skåne utnyttjat sina positioner till max för att sko sig på medlemmarna.

Och endast vid ett enda tillfälle har HSB Riksförbund inte stött en brf-styrelse fullt ut. Det var när 83-åriga Maj Holmblad utsattes för osannolika hemskheter av styrelsen i en brf, med de i modern tid största påtryckningarna från medborgarna i Sverige. HSB-organisationen gav först tydligt sitt stöd för den värdelösa brf-styrelsen men där fick HSB till slut ändra sig.

Jag har i Sveriges största forum för alla i bostadsrätt lagt ut Claes Carolis tidigare hat-tal, för den som är intresserad. Bl a det hat-tal mot mig som Claes Caroli höll 2008, som nytillträdd styrelseordförande. Claes Caroli har alltså betett sig så här illa från start.

När en styrelse agerar som HSB Malmös styrelse gör så är det i strid med i princip allt som HSB säger sig stå för. Som jag brukar säga, handling säger mycket mer än ord. HSB Malmö visar tydligt vad de egentligen står för och det är inte något av det som de hävdar. Det är mycket snack men i princip ingen verkstad inom HSB.

För HSB handlar det bara om att tjäna så mycket pengar som möjligt på medlemmarna. Om man pratar enskilt med HSB-anställda så säger de flesta/alla att kooperationen är död. Det är så uppenbart att HSB-anställda inte ens vill försöka förneka detta, men offentligt låter det däremot annorlunda.

HSB har aldrig stått på medlemmarnas sida. HSB stödjer alltid och enbart den styrelse som sitter i respektive brf för stunden. Är det någon som kan komma på något osjälviskt som HSB gjort under de senaste 20 åren... eller överhuvudtaget någonsin?

Det är ofrånkomligt att den antidemokratiska hållning som HSB står för sprider sig till de olika brf-styrelserna. Inte bara inom HSB, eftersom HSBs sandlådementalitet och antidemokratiska tänkande (där mobbning av dem som inte är helt eniga med HSB är närmast allenarådande) tyvärr även påverkar brf:ar oavsett vilken organisation de tillhör.

Det är inte så roligt att alltid behöva utsättas för ett så brinnande hat som från HSB och fullmäktigeledamöterna.

Personerna som syns i bakgrunden på bilden från HSB Riksförbunds stämma ser inte ut att tycka att Claes Carolis agerande överensstämmer med hur HSB ska bete sig mot de få medlemmar som engagerar sig och tillför något i organisationen.

Claes Caroli har säkert fått mycket stöd bland de närmaste i HSB Malmö för sina allvarliga påhopp, men ingen normal människa kan tycka att en styrelseledamot i HSB ska bete sig så här illa som den maktfullkomlige Claes Caroli gör.

I förlängningen tror jag Claes Caroli biter sig själv i svansen när han på ett så flagrant sätt kränker enskilda medlemmar enbart för sitt eget personliga bästa.

Det är synd att det inte finns varken något kvalitetskrav på dem som väljs in i HSB-organisationens styrelser eller att det finns någon kontroll och uppföljning av HSB-organisationens förtroendevalda. Så länge detta inte finns kommer det att fortsätta väljas in personer som inte ser till organisationens bästa och fortlevnad.

Några av kommentarerna från andra medlemmar på Claes Carolis agerande följer här:
Vilket billigt och simpelt sätt att få med sig några okunniga, oseriösa och (ursäkta) intelligensbefriade skrattare efter en sådan fadäs! Man kunde ju hoppas, att det fanns någon i församlingen, som vågade ställa sig upp och säga ifrån. Så sorgligt att det inte fanns ett uns civilkurage i någon av ledamöterna!

Han har ingenting i en kooperativ rörelse att göra! Att visa ett sådant förakt och ha så dåligt omdöme, är att dra ner hela HSB till en väldigt låg nivå. Man får ju hoppas att det finns bra föreningar inom HSB, där demokratin fungerar.

Sedan kvarstår frågan om Carolis beteende inte är åtalbart. Det måste finnas gränser...

Det grövsta är det personliga angreppet!!! - Men det slår också mot allt vad kooperativa- och föreningsideér står för. Där handlar det om Demokrati och Inflytande och att vi tillsammans ska verka för något, som är positivt för våra föreningar.

Här handlar det dessutom om något så centralt som vårt boende. En av de viktigaste faktorerna i vardagen. Det handlar också om mycket pengar för många av oss. Att inte ta till sig förslag och kunskaper, som leder framåt både när det gäller trivsel och ekonomi är ansvarslöst! Att man samtidigt bryter mot både lagar och förordningar gör inte det hela bättre.

Jag har skrivit det förut och skriver det igen:
Vilken egentlig nytta har bostadsrättsföreningarna och medlemmarna av sina centralorganisationer??? Många styrelser sitter i knät på dem och tar förbehållslöst till sig deras råd och information. Det gör att centralorganisationernas syn på inflytande och demokrati sprider sig till de enskilda föreningarna/styrelserna. Och vad det innebär vet vi ju tyvärr alldeles för mycket om. Hade det inte varit så allvarligt skulle man kunna jämföra det med ungarnas sätt i sandlådan.

Ett krav på varje styrelseledamot borde vara utbildning från någon oberoende part. Gärna med ett extra avsnitt om demokrati och öppenhet. Då kanske man inte skulle vara så okunnig och rädd och inte heller behöva gömma sig bakom andras ideér.

Sedan borde också medlemmarna få information om deras ansvar och vad det innebär att bo i bostadsrätt. Tillsammans med en ordentlig dos civilkurage.

Ja, långa utvikningar blir det! Men det här förskräckliga beteendet får ju hjärnan att gå i spinn. Det är på något sätt hela frågan i ett nötskal. Så här fungerar det och så här behandlar man medlemmarna! Bara det, att man inte brukar föra det till torgs offentligt. Mobbing är ett ord som glimtar förbi.

Man kan fråga sig vad det är som får någon att ställa sig upp och kritisera enskilda personer i sina inledningstal på stämmorna. Det visar på att han har mycket att dölja och när argumenten tryter så väljer han istället att gå till personangrepp. Det tycks som att denna ordförande för HSB Malmö själv blivit utsatt för mobbing när han var liten, och nu vill han utnyttja sin position för att göra samma sak mot dem som vågar kritisera honom.

Detta verkar inte vara någon trevlig person. Varför sitter han som styrelseordförande? Hur kan någon välja honom till denna post och varför får han sitta kvar?

Det finns ett uttryck som säger: "Den som sitter inne med makten och härligheten, befinner sig långt från ärligheten".

Det handlar det säkert om makt. Men det är ändå konstigt att man kan bete sig så som Claes Caroli och ändå få sitta kvar som styrelseordförande. Var går annars gränsen för hur mycket det ska ta innan man blir sparkad som styrelseordförande?
Jag har läst att det är några styrelseordförande som rykt under årens lopp i HSB Malmö, men kan de verkligen ha gjort något värre än dagens styrelseordförande?

Fullmäktigeledamöterna tycks vara åsiktsbefriade och medlemmarna i övrigt verkar totalt ointresserade av HSB och vad som händer där. Att vara ledamot i HSB Malmös styrelse måste vara ett perfekt uppdrag för den som vill prestera så lite som möjligt för så mycket som möjligt.

Det tycks råda en total brist på emotionell intelligens inom HSB Malmös styrelse och fullmäktige. Man brukar säga att psykopater ofta blir chefer, men kanske detta nu ska utökas till att psykopater är överrepresenterade i styrelser?

Skälet till att alla sitter tysta och inte ifrågasätter sådana övertramp som Clas Caroli uppenbarligen gjort, beror på en grundläggande drift hos primatarten som kallas människor att undvika att hamna utanför flocken. Har förmodligen nämnt detta i en annan tråd, men exkludering är en svår sak för en människa att hamna utanför gruppen om vederbörande inte är stark i sin självbild och har ett tryggt nätverk omkring sig utanför aktuell situation.

Frans de Waal har i sina böcker "Vår inre apa" samt "Empatins tidsålder" beskrivit detta fenomen på ett lättillgängligt sätt. Frans de Waal är primatolog och etolog som studerar primaternas, inklusive människans, beteende i olika situationer.

Manipulativa sekter, både religiösa och politiska, använder exkludering som en härskarteknik för att inordna eventuella opponenter in i flocken. Vi har sett en hel del exempel på sådana händelser såsom t ex Jonestown i Colombias djungel m fl. (Se Clas Svahn: sekter och hemliga sällskap i Sverige och världen).

Tror mer att det är så att det är fullmäktige som styr Caroli att uppträda på det sättet.
Eftersom fullmäktige inte vill följa "spelreglerna" om vad HSB egentligen står för, utan vill göra allt för att tysta ner motionären.
Därför har den här kampanjen startat.
Bara en fråga om vem som vinner i slutänden på hanteringen av motionerna.
Mig är det en självklarhet vem som ska segra men det är det inte för de andra 97% i organisationen.

Byt ordförande!!

Man må tycka vad man vill om innehållet i motionerna men Claes Carolis uppenbara ringaktning för den demokratiska ordningen och medlemmar i organisationen lämnar en dålig smak i munnen. Det är medlemmars självklara rätt och skyldighet att lämna motioner för att förändra och förbättra. Den ordningen kan inte ens Claes Caroli ifrågasätta.

Att förlöjliga en medlem på det sätt som Claes Caroli i sitt anförande gör sig skyldig till är en skam för HSB Malmö och en handling som skadar HSB:s varumärke. En betydligt bättre ordförande är medlemmarna värda.

Hur kan Claes Carolis agerande få gå så obemärkt förbi i organisationen. HSB Malmö är dock en medlemsorganisation och att behandla en medlem på detta vidriga sätt borde ju inte vara möjligt.
Budskapet han framför kan ju bara attrahera personer som är i total avsaknad av innebörden i ordet demokrati. Kanske därför det fungerar i HSB Malmö?


Att på detta sätt förnedra medlemmar som inlämnat motioner är en stor skam för hela HSB organisationen

Hjärnan kan inte ta in hur mycket problem som helst. Den sållar helt enkelt bort. Särskilt när det inte direkt påverkar en själv.

Som medlem ser jag egentligen att vi får aldrig vänja oss vid att medlemmar behandlas på detta vidriga sätt.

I protokollet från HSB riksförbundsstämma den 18-19 maj 2011 så står det enligt följande:
§ 6 HSB stämman beslutar enligt valberedningens förslag att utse Claes Caroli, HSB Malmö till rösträknare tillsammans med fyra andra personer.
Trots Claes Carolis uppenbara osanningar om bland annat antalet motioner som inlämnats till HSB Malmös stämma så har han alltså fått förtroende att bli rösträknare. Han kunde ju alldeles uppenbart inte räkna utan hans uttalande var ett sätt för honom att göra sig rolig på annan medlems bekostnad. Det är tydligen en merit att inte kunna räkna och att ljuga för att bli rösträknare i HSB.

Vad säger detta om HSB som organisation. En lång påminnelse om amatörmässighet på hög nivå.

Se; http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14809

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö ska, snarast efter stämma, tydligt och sakligt redovisa (bl a på föreningens hemsida) vad som beslutats på HSB Riksförbunds stämmor.

 2. HSB Malmö ska inte ägna sig åt att kränka enskilda medlemmar (och dessutom enbart för egen vinnings skull)

Medlem # 89093 - 2012-01-31 - Forum för alla i bostadsrätt: http://hotpot.se/forum
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage


MOTION #4

HSB Malmös styrelses lögner för fullmäktige

Till HSB Malmös styrelse har jag skickat följande fråga;
Skickat: fr 2011-06-10 13:29
Till: Claes Caroli
Ämne: Kränkningar på HSB Malmös årsstämma

På HSB Malmös årsstämma 2011, när du läste upp dina allvarliga kränkningar mot mig inför motionsbehandlingen, så hävdade du att tingsrätten skulle ha fastställt att föreningen inte behöver ta upp tidigare behandlade motioner.

Varför ljög du för fullmäktigestämman om detta?

HSB Malmös styrelse vägrar svara på denna fråga. Svaret från Claes Caroli blev bara;
Jag bekräftar att jag tagit emot detta mail.
Med vänlig hälsning
Claes Caroli


Det är inte rimligt att en styrelse i en medlemsorganisation får bete sig så här nonchalant mot medlemmarna. Först öppet ljuga för fullmäktige och sedan vågar styrelsen och Claes Caroli inte stå för sina lögner.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö och dess styrelse ska inte kränka enskilda medlemmar på HSB Malmös stämmor.

 2. HSB Malmö och dess styrelse ska inte ljuga på ett så flagrant sätt som Claes Caroli gjorde på årsstämman 2011.

 3. HSB Malmö och dess styrelse ska svara på frågor från den eller de medlemmar som de kränkt eller ljugit om.

Medlem # 89093 - 2012-01-31 - Forum för alla i bostadsrätt: http://hotpot.se/forum
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage


MOTION #5

Claes Carolis/styrelsens hattal över engagerade medlemmar

Det har nu tyvärr blivit en form av tradition att Claes Caroli håller sina hatiska tal på HSB Malmös stämmor, antingen som inledningstal eller som ett längre tal senare under stämman, eller både och.
Det är ofattbart att dessa uttryck för Claes Carolis hat gentemot dem som försöker föra organisationen framåt tillåts av fullmäktige.
Claes Caroli står inte för vad han säger och vågar inte ge mig en kopia av sitt hattal.

Claes Caroli försöker utnyttja de tillfällen han kan för att kränka enskilda medlemmar utan att de ska ges möjlighet att försvara sig mot Claes Carolis påhopp och direkta lögner. När det gäller hans påhopp mot mig gör han detta säkrast på HSB Malmös stämmor, inte i direkt samband med mina motioner, utan vid de tillfällen de medlemmarna han kritiserar inte får yttra sig enligt HSB Malmös stadgar.

Det är oerhört fegt och det är en skam för HSB att ha en styrelse som beter sig så här illa mot medlemmar.

Jag har bett Claes Caroli om en kopia av det ärekränkande, lögnaktiga och hatiska tal gentemot främst mig som Claes Caroli framförde å styrelsens vägnar på årsstämman 2011. Claes Caroli vägrar tyvärr lämna ut detta tal... men jag har det ändå! Se bilaga nedan med kopia av Claes Carolis tal.

Se även; http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14763


Som exempel på Claes Carolis många lögner kan nämnas följande;

På HSB Malmös årsstämma 2011 så inledde styrelseordförande Claes Caroli motionshanteringen med ett närmast oändligt långt, hatiskt och extremt kränkande tal mot engagerade medlemmar och då främst mig.

Enda syftet med detta hat-tal, som var fullt av direkta och indirekta lögner, var att ta fokus från motionerna och lura fullmäktige.

Ett exempel på de många lögnerna är när Claes Caroli på stämman säger följande;
"2011-04-14 skickar motionären mejl till HSB Malmö för att förvissa sig om att motionerna A1 till A113 skulle tas upp vid ordinarie stämma 2011-05-07.

2011-04-08 d.v.s cirka 1 vecka innan materialet skulle distribueras till fullmäktige återkallade motionären de motioner som betecknas A1 till A113. Av förklarliga skäl så fanns ingen möjlighet för HSB Malmö att ändra den struktur vi valt att behandla motionerna med".

Sanningen är emellertid bevisligen en helt annan:
Motionerna drogs tillbaka den 8 april, dvs en månad innan HSB Malmös årsstämma 2011.

KOPIA AV MEJL TILL CLAES CAROLI FRÅN MIG:
Datum: 8 Apr 2011
Till: claes.caroli@malmo.hsb.se
Ämne: Motioner

Claes.
Vad jag förstår från dig så har HSB Malmös styrelse inget intresse av att effektivisera den kommande årsstämman och göra det så enkelt som möjligt för fullmäktige att ta sina beslut. HSB Malmös styrelse har inte för avsikt att diskutera mina motioner med mig och reda ut ev. missförstånd redan innan stämman så att tid inte behöver kastas bort på detta under stämman.
Tråkigt att HSB Malmös styrelse har denna inställning.
Jag vill i detta sammanhang passa på att understryka att jag drar tillbaka de motioner som jag skickade in till föregegående års stämma och som är dubletter av dem som jag skickat in till den nu kommande årsstämman. Dessa motioner ska alltså inte distribueras till fullmäktige.

Claes Caroli vill inte bekräfta mottagandet så en vecka senare skickar jag en påminnelse;
Datum: 14 april 2011
Till: Claes Caroli
Ämne: Påminnelse: Motioner

Claes, jag vill be att få påminna om nedanstående begäran.
Du har inte svarat på detta och inte ens bekräftat att du mottagit min skrivelse.
Har du förstått min begäran att dra tillbaka mina gamla motioner (som skulle ha varit med på årsstämman 2010, men som HSB Malmös styrelse selekterade bort)?
Finns det några tveksamheter om detta, eller är allt tydligt och klart för HSB Malmös styrelse?
Har HSB Malmös styrelse för avsikt att följa min begäran?

Jag drog alltså tillbaka motionerna den 8/4 och alla kan se att Bengt Skånhamre m.fl. arbetade med motionsmaterialet och påbörjade arbetet med stämmohandlingarna samma dag (pdf-filerna är daterade).

Notera att Claes Caroli också flagrant ljuger för fullmäktige när han påstår; "2011-04-14 skickar motionären mejl till HSB Malmö för att förvissa sig om att motionerna A1 till A113 skulle tas upp vid ordinarie stämma 2011-05-07".
Som alla kan se här skickade jag inte en påminnelse om att motionerna från 2011 skulle tas upp utan jag påminde enbart om att motionerna från 2010 skulle tas bort. Alltså en helt uppenbart medveten direkt lögn av Claes Caroli!

Att Claes Caroli än idag inte bett om ursäkt för sin lögn bevisar att Claes Carolis lögn var fullt medveten, och han kan inte hävda något annat. Alla bevis finns här.

Enligt HSB Malmös stadgar ska kallelse utfärdas senast två veckor före ordinarie stämma.
Dvs HSB Malmö hade perioden 8/4 - 22/4, dvs två hela veckor, på sig att, med några musklick och någon minuts arbete, ta bort de motioner som jag dragit tillbaka.

Dessutom hade HSB Malmö drygt två månader på sig innan detta att fråga mig om dubletterna från föregående årsstämma (2010) skulle vara med.
Men detta låg inte i HSB Malmös intresse eftersom HSB Malmös styrelse då inte kunde kränka motionär och sabotera motionerna på samma sätt.


Sammanfattning:
 • 31/1 Jag lämnar in mina motioner för 2011 till HSB Malmö.
  Under de efterföljande drygt två månaderna vill HSB Malmö inte ha någon kontakt med mig som motionär och ifrågasätter inte att motionerna från 2010 är dubletter av en del av motionerna till 2011.
 • 8/4 Jag drar tillbaka de motioner som jag lämnade in till föregående årsstämma, men som HSB Malmös styrelse vägrade att ta med den gången, dvs dubletter av de motioner jag lämnade in ännu en gång den 31/1 2011.
  HSB Malmös styrelse vill inte ge någon respons på detta tillbakadragande av motioner.
  HSB Malmö har nu 14 dagar på sig att ta bort de av mig tillbakadragna motionerna och undvika paketera dessa motioner.
 • 14/4 Jag skickar en påminnelse till HSB Malmös styrelse (eftersom respons helt uteblev, i vanlig ordning) om att jag dragit tillbaka mina motioner från föregående år.
 • 16/4 HSB Malmö paketerar motionerna och distribuerar dessa på CD, inkl. de motioner jag dragit tillbaka.
 • 17/4 Fullmäktige erhåller stämmohandlingarna med motioner på CD, fem dagar i förtid.
 • 22/4 Sista dagen för fullmäktige att erhålla kallelsen enligt HSB Malmös stadgar.
 • 7/5 HSB Malmös årsstämma 2011.
Hur kan någon vilja vara medlem i en sådan organisation där engagerade medlemmar behandlas så här illa och där styrelsen helt uppenbart bara sitter där i egenintresse?


Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. I de fall det kan bekräftas att en styrelseledamot ljugit för medlemmarna ska HSB Malmös styrelse snarast kalla till en stämma där beslut tas om uteslutning och avsättande av styrelseledamot.


Medlem # 89093 - 2012-01-31 - Forum för alla i bostadsrätt: http://hotpot.se/forum
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

BILAGA - STÄMMAN 2011 HSB Malmö

Anförande inför motionsbehandlingen.

Stämmoordföranden: Och då har vi en punkt kvar på dagordningen innan avslutningen det är övriga anmälda ärenden, motioner. Vi har ju ett antal motioner att behandla. Och jag ska be att få lämna ordet till styrelsens ordförande Claes Caroli. Varsågod.

Claes Caroli: Tack för ordet. När jag nu börjar så hade vi en fråga kvar från Mistelns fullmäktigeombud Fredrik Löfvall. Jag kommer att besvara den löpande under mitt anförande här. Jag kommer att läsa innantill lite eftersom det har en del med datum och sådant att göra så att jag kommer att vara tvungen att hålla mig korrekt

Inför HSB Malmös ordinarie föreningsstämma 2008 inkom Admin med 178 motioner innehållande nästan 700 yrkanden. Admin klandrade föreningsstämmobeslutet 2008 vid Malmö Tingsrätt.

Till stämman 2009 lämnade Admin in 208 motioner. Vid en muntlig förberedelse vid Malmö tingsrätt 2009.05.19 återkallade Admin sin talan mot HSB Malmö med följande avsiktsförklaring för parterna. Admin åtar sig att framledes avsevärt koncentrera sina motioner till årsstämmorna i HSB Malmö ekonomisk förening såväl till antal som omfattning varvid HSB kommer att verka för att hans motioner behandlas på gängse sätt. HSB Malmö accepterar avtalet med den förhoppningen att Admin skulle infria sina åtaganden. Motioner ska enligt HSB Malmös stadgar inlämnas före januari månads utgång.

Inför stämman 2010 hade Admin endast lämnat in en motion innan den föreskrivna tidsfristen.

2010.02.01 inlämnade Admin 113 motioner via mejl. Dessa motioner har under verksamhetsåret beretts av styrelsen i mening att de ska behandlas vid denna stämma. Dessa motioner har i det material som delats ut betecknats A 1 till A113.

2011.01.14 inkom mejl från Admin med ytterligare 108 motioner att behandlas vid denna stämma. Dessa motioner har betecknats B 1 till B 108.

2011.01.31 klockan 08.42 inkom mejl från Admin med bifogade 60 motioner.

2011.01.31 klockan 20.33 återkallade Admin de nyssnämnda 60 motionerna och inlämnade 60 nya motioner.

2011.01.31 kl 21.46 inkom mejl från Admin med bifogade 99 motioner. Dessa motioner är inlämnade d.v.s återkallade 2011.01.31 betecknas i motionsmaterialet ni har fått ut C 1 till C159.

Totalt har Admin inlämnat 380 motioner att behandlas vid denna stämma.

2011 14 skickar Admin mejl till HSB Malmö för att förvissa sig om att motionerna A1 till A113 skulle tas upp vid ordinarie stämma 2011.05.07.

2011.04.08. d v s ca 1 vecka innan materialet skulle distribueras till fullmäktige återkallade Admin de motioner som betecknas A1 till A113. Av förklarliga skäl så fanns ingen möjlighet för HSB Malmö att ändra den struktur vi valt att behandla motionerna med.

Jag, Vi försökte strukturera de här motionerna som då benämnda A, B och C och gör man en enkel excelfil så hamnar man nånting i den här biten ”visar en lång bit papper” ”spridda skratt ”därför att om ni nu ser strukturen hur vi har redovisat det hela så följer det här ett utdrag från det excelark som jag har. Vi ser att exempelvis motion nr A 24 motsvaras av motion B 59 och C 121. Jag kan inte säga helt säkert att bakgrundsmaterialet som bifogas där är identiskt men yrkandena är likadana. Och ni ser också i den högra kolumnen det motsvaras av en äldre motion som tidigare har behandlats och besvarats och varit upptagen vid stämma. Det är den struktur vi har gjort i samband med hanteringen av motionerna. Det innebär här t.ex att om vi svarar på motion A24 så svarar vi samtidigt på motion B21 och C 121. Ja B 59 kanske jag sa. Men det är i alla fall den struktur vi har valt att göra. Så att vi börjar med att besvara alla A motionerna sen har vi några på B som inte finns i tidigare material. Och så finns några på C som inte finns i tidigare material. Det är den struktur vi har använt i det hela.

Att hantera och bereda detta stora material och omfattning det är ju ett tidskrävande och omfattande arbete som engagerat såväl styrelsen som medarbetare inom HSB Malmö.

Det återstår således267 motioner att behandla på dagens föreningsstämma.

HSB Malmö finner inte att Admin följt den avsiktsförklaring han har lämnat till Malmö Tingsrätt

Admin har också inlämnat en inspelning av 2010 års föreningsstämma som bilaga till några motioner

Det är styrelsens uppfattning att hantering av dessa uppgifter kan utgöra brott mot personuppgiftslagen och då har styrelsen valt att inte ta någon befattning eller distribuera denna inspelning han inlämnat.

HSB Malmö tillämpar ett fullmäktigesystem vid våra stämmor oaktat fullmäktigesystemet har den enskilde medlemmen alltid rätt att lämna in och få motioner behandlade på stämman. Närvarorätt till stämman samt att erhålla dels årsredovisning dels protokollet från föreningsstämman

Från 2007 har Admin och även företrädare för bostadsrättsföreningen Misteln främst via e-post ställt ett näst intill oräkneligt antal frågor till styrelsen i HSB Malmö , VD samt olika medarbetare i föreningen. Styrelsen och övriga intressenter har lagt ner åtskillig tid på att försöka besvara Admin och företrädare för bostadsrättsföreningen Mistelns frågor. Men har exempelvis inte besvarat de frågor som enskilda medlemmar inte har rätt att erhålla information om.

Admin och företrädare för bostadsrättsföreningen Misteln tycks leva i den tron att allt arbete som sker i styrelsen i HSB Malmö är offentligt. Vilket naturligtvis inte är fallet. Styrelsen och HSB Malmös VD har inom ramen för sitt sysslomannaansvar lämnat svar löpande.

Eftersom Admin och företrädare för bostadsrättsföreningen Misteln missuppfattat rätten till svar på alla sina frågor har de inte alltid erhållit de svar på alla frågor som de förväntat sig.

Styrelsens uppfattning är att den har gått utöver sin skyldighet i enlighet med stadgarna och föreningslagen genom att besvara eller försöka besvara merparten av Admins och företrädare för bostadsrätts-föreningen Mistelns frågor. Dessa svar har regelmässigt renderat ytterligare frågor från dem.

Jag vet också att många fullmäktigeledamöter är irriterade över att ha att handskas med så omfattande material Admin insänt som underlag för sina motioner. Samt de icke obetydliga kostnader för HSB Malmö som Admins frågor och motioner förorsakat.

I ljuset av den oerhörda mängd motioner Admin inlämnat har HSB Malmö ställt sig bakom en motion till föreningsstämman 2009 angående begränsning av antalet motioner motionär kan lämna in.

Denna motion ska behandlas på kommande riksförbundsstämma. Avsikten är självfallet inte att beskära minoritetsskyddet som motionsmöjligheten för medlem innebär utan att i möjligaste mån försöka förhindra missbruk

Vid en genomgång av Admins motioner kan konstateras att flertalet skrivelser inte är motioner. Admin uppger på flera ställen i sina skrivelser att motionerna egentligen är frågor till styrelsen för HSB Malmö vilket innebär att det i realiteten inte ska betraktas som motioner. Dock har Admin ytterst medveten om vilken oerhört betungande effekt detta får för föreningsstämman lagt till yrkanden till stämman i varje frågeställning och på så sätt givit frågeställningen sken av att vara en motion. Detta innebär att flertalet av de så kallade motionerna näppeligen inte skulle tagits upp på föreningsstämman. En stor mängd av Admins motioner har varit föremål för behandling på tidigare stämmor.

Malmö Tingsrätt har efter klandertalan av Admin mot sin egen bostadsrättsförening nyligen prövat huruvida en föreningsstämma är skyldig att behandla motioner som behandlats i tidigare stämmor samt vilka ärende en medlem kan motionera om. Tingsrätten konstaterar i sin dom att av de 70 motioner som Admin inlämnat i sin egen bostadsrättsförening får endast 3 anses vara sådana att de utgjort stämmoärenden i lagens mening. Vidare fastställer domstolen att föreningen inte behöver ta upp tidigare behandlade motioner.

Väl medvetna om att skrivelserna från Admin och vissa andra motionärer inte i alla delar uppfyller kraven på att vara motioner har styrelsen för HSB Malmö valt att ändå behandla dessa som motioner vid den här stämman för att därmed undanröja troliga påståenden från Admins sida om att styrelsen inte agerar enligt gällande lag, regler och stadgar. Styrelsen ger sig för dagen inte in i en djupare tolkning av rättsläget men har att framöver väga in synpunkterna i Malmö tingsrätts dom till kommande motionshantering.

Samtliga motioner har behandlats av styrelsen som kortfattat redogjort för styrelsens synpunkter och styrelsens förslag till beslut. Styrelsen har inget att tillägga. Alla motioner samt styrelsens förslag till beslut och motivering har skickats ut till samtliga fullmäktige och motionärer i samband med kallelsen till stämman.

Ni som inte haft möjlighet att ta del av materialet på CD skiva har haft möjlighet att få en utskrift på HSB Malmös medlemscenter. Alla fullmäktige har således tillgång till samtliga handlingar för genomgång i god tid före föreningsstämman.

I föreningslagen anges inte i detalj hur behandlingen av motioner ska ske på föreningsstämma Dock har stämmoordföranden ansvar för att tillse att beslutsunderlaget är tillfredsställande innan beslut om motioner fattas. Behandling av motioner på föreningsstämman är en föreningsintern fråga som inte lagregleras. Det innebär att föreningsstämman beslutar hur motionshanteringen ska genomföras. Föredragning av ärendet är inte nödvändigt särskilt inte när såväl motionärens som styrelsens material skickats ut till fullmäktige inför föreningsstämman. Styrelsen föreslår att motionerna 1 till 13 samt C 55 i det bifogade materialet behandlas individuellt samt övriga motioner behandlas gemensamt. Och jag ber stämman respektera stämmo-ordförandens upplägg till motionshanteringen.

Admins tillvägagångssätt att missbruka det demokratiska minoritetsskyddet som motionsrätten innebär underminerar föreningens verksamhet både vad gäller styrelsens arbete och föreningsstämman.

I ljuset av Admins tidigare avsiktsförklaring där han åtagit sig att väsentligt begränsa såväl antal som omfattning av sina motioner är hans handlande inför årets stämma oerhört provocerande och kränkande mot våra medlemmar och fullmäktige.

Demokratin ska vara ett verktyg som underlättar för medlemmen och fullmäktige att vara med och påverka i vår förening inte avskräcka medlemmar och fullmäktige att bevista våra stämmor och utöva sina rättigheter och sina skyldigheter.

APPLÅDER FRÅN FULLMÄKTIGE

Det är så mycket dumt i Claes Carolis tal att det inte känns meningsfyllt att här kommentera alla felaktigheter och dumheter.


MOTION #6

HSB Malmö hånar fullmäktige

På HSB Malmös blogg, skriven av Bengt Skånhamre, kan man läsa följande;

SÖNDAGEN DEN 26:E APRIL 2009

Motionär avstod från debatt
Lysande exempel på mötesdemokrati
HSB Malmös stämma på lördagen var ett uppvisande över hur den representativa demokratin fungerar när den är som bäst. Fullmäktigeledamöterna kunde på storbildsskärm följa dagordningen, och de olika beslutspunkterna.
Med de nya stadgarna, som HSB Malmö fattade beslut om i fjol, fick nu alla motionärer rätt att yttra sig över styrelsen förslag till svar. Varje motionär erhöll, efter stämmans beslut, 15 minuter till sitt förfogande med möjlighet till ytterligare tid.

Värdefulla bidrag
Även om vi i styrelsen avslår de flesta motionerna är de värdefulla bidrag till hur verksamheten kan utvecklas, konstaterade Claes Caroli strax före behandlingen.

Stort engagemang bland medlemmarna
HSB Malmö hade till stämman fått in inte mindre än 237 motioner, varav några innehöll såväl frågor som flera yrkanden.

Motionär avstod från debatt
Den motionär som lämnat flest motioner avstod från att yttra sig särskilt, trots uppmaning från stämmoordföranden. Flera andra motionärer var inte närvarande vid behandlingen av deras förslag.

UPPLAGD AV BENGT SKÅNHAMRE KL. 07:56
Sanningen var emellertid en helt annan än den som Bengt Skånhamre beskriver här.

LÖRDAGEN DEN 25:E APRIL 2009

Misteln röstade för höjning av medlemsavgiften
HSB Malmös stämma beslutade idag, strax före lunch, att höja medlemsavgiften med 150 kronor per lägenhet till 400 kronor och 40 kronor per bosparande medlem till 200 kronor. Medlemmar under 26 år betalar fortfarande 100 kronor.
Höjningen föregicks av en rapport från medlemsutskottet. I föredragningen kom fram att det var 15 år sedan avgiftens senast höjdes. Medlemsutskottet konstaterade att HSB Malmö är bra på att möta medlemmarnas önskemål.

Medlemsutskottet lämnade i sin rapport också förslag på ny medlemsavgift. Styrelsen å sin sida presenterade förslaget som sitt då medlemsavgiften skulle fastställas. Stämman beslutade efter en kort diskussion att höja medlemsavgiften. Beslut togs även att indexreglera avgiften enligt prisbasbelopp.

Misteln röstade för höjning
Bostadsrättsföreningen Mistelns fullmäktigeledamot försökte efter lunch få en reservation till protokollet över beslutet, något som ogillades av stämman. Reservationer ska göras i samband med beslutet var den allmänna uppfattningen.
Det blev en dyrköpt erfarenhet. Fullmäktigeledamoten får nu vackert berätta för sina medlemmar att han tillstyrkt en höjning av medlemsavgiften.

UPPLAGD AV BENGT SKÅNHAMRE KL. 20:26

Varför vill HSB Malmö vinkla en information så kraftigt att den framstår som direkt lögnaktig?
Vad vill HSB Malmö vinna på att hänga ut enskilda medlemmar på detta smutsiga sätt, och varför vågar HSB Malmö bara göra detta mot vissa av HSB Malmö speciellt utvalda personer.

Ingår det i HSB-anställdas arbetsbeskrivning att förolämpa och kränka medlemmarna i organisationen?

Bengt tycks ha ett enda syfte med dessa inlägg och det är att få såväl mig som representanter för brf Misteln att framstå som idioter. Fullmäktigeledamöterna framstår i lika dålig dager, som alla nu "vackert" får berätta att de tillstyrkt en höjning av medlemsavgiften.
Den som följer debatten på Forum För Alla I Bostadsrätt har säkerligen noterat HSB Malmös agerande i allmänhet och Bengt Skånhamres i synnerhet som ett enda sammelsurium av lögn och förbannad dikt. Det har förekommit många lågvattenmärken under resans gång men nu tar man priset.

Bengt Skånhamre skriver;
"Fullmäktigeledamoten får nu vackert berätta för sina medlemmar att han tillstyrkt en höjning av medlemsavgiften."
Det är alltså ett hån inte bara mot Brf Mistelns fullmäktigeleamöter utan mot alla fullmäktigeledamöter som närvarade på stämman och tog beslut om den omotiverade höjningen av medlemsavgiften som nu gör HSB Malmös medlemsavgift till en av de högsta i landet.


Not. HSB Malmö har efter att detta blivit känt tagit bort ovanstående texter, men skadan är redan skedd, och faktum kvarstår att tjänstemännen på HSB Malmö anser sig på detta sätt kunna offentligt håna dem som betalar deras löner. Det visar tydligt på det motsatsförhållande som råder mellan HSB och dess medlemmar.


Se; http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15258

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö ska omedelbart sluta att håna såväl fullmäktige som enskilda medlemmar på detta flagranta sätt.


Medlem # 89093 - 2012-01-31 - Forum för alla i bostadsrätt: http://hotpot.se/forum
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage


MOTION #7

Sänkning av medlemsavgiften

HSB Malmös medlemmar betalar nu en av de högsta medlemsavgifterna i landet. Den ligger idag på 400 kr/medlem och år.
Detta kan jämföras med t ex HSB Stockholm, där medlemsavgiften endast är 250 kr (och där kostnadsläget gör att medlemsavgiften borde ligga på upp till det dubbla jämfört med i Malmö).

Fullmäktige har inte att se till HSB Malmös bästa utan de ska se till medlemmarnas bästa, precis som brf-styrelserna.
Att HSB Malmö inte sköter sin ekonomi är inget som ska belasta medlemmarna på detta sätt.


Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Medlemsavgiften i HSB Malmö för bostadsrättshavare ska halveras till 200 kr per medlem i brf.


Medlem # 89093 - 2012-01-31 - Forum för alla i bostadsrätt: http://hotpot.se/forum
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurageMOTION #8

Öppenhet om vad som gäller för stämmohandlingarna

HSB Malmö är inte öppen med att alla som begär en kopia av motionerna (eller övriga stämmohandlingar) i pappersform erhåller detta, i stället för den CD-skiva som HSB Malmö annars skickar ut.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö ska tydligt informera fullmäktige och alla andra medlemmar (bl a på HSB Malmös hemsida och i utskick av stämmohandlingar) om att de som så önskar kan erhålla en kopia på papper av motioner/stämmohandligar.


Medlem # 89093 - 2012-01-31 - Forum för alla i bostadsrätt: http://hotpot.se/forum
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurageMOTION #9

Kravprofil för HSB-ledamot

En före detta brf inom HSB Malmö har tagit fram nedanstående kravprofil för den HSB-ledamot som HSB påtvingar medlemsföreningarna;

HSB ledamoten:
 1. ska inte vara HSB tjänsteman (speciellt olämpligt i brf som valt bort HSB Malmö som förvaltare).

 2. ska vara kvinna eftersom brf:en ska arbeta för jämställdhet. Dock är erfarenhet och social kompetens viktigare än kön.

 3. ska ta fram skriftliga svar på ställda frågor till HSB Malmö från enskilda medlemmar eller styrelsen i bostadsrättsföreningen till nästkommande styrelsemöte.

 4. ska arbeta efter paragraf 1 i HSB Malmös stadgar där det bl a framgår vikten av att tillvarata föreningens ekonomiska intressen.

 5. ska iaktaga tystnadsplikt i beslut och diskussioner i samband med föreningens styrelsemöten.

 6. ska företräda bostadsrättsföreningens medlemmar och ingen annan (dvs inte t ex HSB Malmö).

 7. ska ej ha uppdrag i andra föreningar som överstiger tre, om inte synnerliga skäl föreligger.

 8. ska redovisa CV som visar vilken utbildning personen har, i vilka föreningar vederbörande varit och är verksam, vilka kurser i HSB Malmös regi som fullgjorts, eventuella övriga uppdrag i HSB Malmö, e-postadress samt andra kontaktmöjligheter.

 9. ska värna om demokratin i bostadsrättsföreningen allt för tryggheten i föreningen. Ledamoten kan alltså inte dela HSB Malmös demokratisyn med tanke på den motion om begränsning av motionsrätten som HSB Malmö framförde på HSB Riksförbunds stämma år 2011 (vilket för övrigt inte är förenligt med lag).

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Ovanstående kravprofil är vad HSB Malmö som minst ska arbeta efter när HSB Malmö tilldelar brf:ar HSB-ledamöter.


Medlem # 89093 - 2012-01-31 - Forum för alla i bostadsrätt: http://hotpot.se/forum
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurageMOTION #10

HSB Malmös intäkter från HSB Bolina

Anledningen till att medlemmarna i HSB Malmös brf:ar betalar mer än vad andra gör är HSB Malmös provision. HSB Malmö (precis som Telia) gör säkert fina förtjänster på bredbandsuppkopplingarna i HSB Malmös brf:ar. Men på något underligt sätt döljs dessa intäkter för HSB Malmö i årsredovisningarna (intäkterna bakas in i andra poster med intetsägande rubrik).

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö ska redovisa sina intäkter från HSB Bolina.


Medlem # 89093 - 2012-01-31 - Forum för alla i bostadsrätt: http://hotpot.se/forum
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurageMOTION #11

Vad grundas medlemskap i HSB Malmö på?

HSB Malmö skriver, via Bengt Skånhamre; "Du är medlem i HSB Malmös tills att du begär utträde och återfår din andel".
Dvs så länge man inte begärt utträde och så länge HSB Malmö inte betalat tillbaka insatsen är man fortfarande medlem med alla rättigheter (inkl rätten att skriva motioner) i HSB-organisationen.

HSB Malmö vet inte vad som gäller och vad som är tillåtet enligt lag (eller så bryr sig inte HSB Malmö om detta) men vad blir då konsekvenserna av det som HSB Malmö hävdar?

Jo, att de som är medlemmar och betalar medlemsavgift (400 kr/år) betalar för att dem som är medlemmar i HSB Malmö men inte betalar medlemsavgift ska få sina förmåner som rabatter och gratis kurser, medlemstidning, märkliga fribiljetter, etc.

HSB Malmös personliga tolkning (utan stöd för denna tolkning någonstans) innebär att alla medlemmar i en brf som utträtt ur HSB Malmö åtnjuter fullt medlemskap utan att betala medlemsavgift (till dess att respektive medlem själv aktivt begärt att medlemskap ska avslutas).
Hur rättvist är det för alla dem som måste betala medlemsavgift varje år för att få samma av HSB påstådda "medlemsförmåner"?
Brott mot likabehandlingsprincipen!

Som jag ser det finns det bara två alternativa lösningar på detta problem. Antingen ändrar HSB Malmö om sin fria & lagstridiga tolkning av vad som gäller avseende medlemskap eller så går varje fullmäktige ut och rekommenderar medlemmarna i dennes brf att gå ur HSB Malmö.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Medlemskap i HSB Malmö sa grundas på både medlemsavgift och insats. Dvs om medlemsavgift inte betalas (t ex för de medlemmar i HSB där brf:en utträtt ur HSB) så ska medlemen anses - per automatik - ha utträtt ur HSB, och får på eget bevåg begära inträde i HSB igen om så önskas.

 2. Insats ska återbetalas med automatik för de medlemmar där brf:en utträtt ur HSB.

Medlem # 89093 - 2012-01-31 - Forum för alla i bostadsrätt: http://hotpot.se/forum
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurageMOTION #12

Kreditering för frånvarande HSB-ledamot‏

I medlemsavgiften ingår deltagande av HSBs representant i brf:ens styrelse. Ibland närvarar emellertid inte denna HSB-representant (som tyvärr oftast arbetar enbart för HSB Malmö, och inte för medlemmarna i brf:en) på styrelsemötena.

Det är inte rimligt att HSB fortfarande på 2000-talet kan påtvinga brf:en en HSB-ledamot. Men HSB är ju inte precis känt för att konkurrera på marknadsmässiga villkor, och därför fungerar det tyvärr så här illa... fram till dess att brf:arna antingen hoppar av HSB eller att fullmäktige ställer krav på HSB att ta bort detta krav.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. I de fall HSBs representant i brf-styrelsen inte deltar på brf:ens styrelsemöten ska brf:en per automatik erhålla en kreditering motsvarande det arvode HSBs representant erhåller från HSB Malmö (ca 700-800 kr/bevistat möte).


Medlem # 89093 - 2012-01-31 - Forum för alla i bostadsrätt: http://hotpot.se/forum
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurageMOTION #13

MOTIONER SKA EJ MANIPULERAS AV HSB MALMÖ

Till HSB Malmös årsstämma 2011 noterade jag att HSB Malmö manipulerat mina motioner. Dessutom utan att informera varken mig eller någon annan om detta. HSB Malmö förklarade heller inte anledningen till varför HSB Malmö tagit sig denna frihet, som torde stå i strid med lag.

Motionerna från mig som distribuerades på HSB Malmös CD-skiva, var av betydligt sämre läsbar kvalitet än t.o.m. de motioner som lämnats in till HSB Malmö på papper.

Mina motioner skickades till HSB Malmö elektroniskt i PDF-format i högsta kvalitet. HSB Malmö, till synes via Bengt Skånhamre, har sedan skrivit ut specifikt mina motioner och läst in motionerna igen med så låg upplösning att mycket av texten blivit svårläslig.

Det kan omöjligen finnas något hållbart argument för detta agerande av HSB Malmö.

Vad HSB Malmö gjort kan inte tolkas på annat sätt än att HSB Malmö (som väl ändå inte kan vara fullständigt och genomgående okunnig inom IT/programvaror) fullt medvetet försökt göra motionerna så svårlästa som möjligt för fullmäktige och andra medlemmar. Detta således för att på ett av flera olika sätt påverka fullmäktige i styrelsens riktning att avslå motionerna och inte ens behandla dessa, i strid med lag.

Som kan konstateras bl a här visar HSB Malmö ingen som helst respekt för varken lag eller moral och etik. Och HSB Malmö verkar inte i medlemmarnas intresse.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö ska inte manipulera de motioner som kommer in.

 2. Vissa motionärers motioner ska inte särbehandlas genom att de försämras i läsbarhet av HSB Malmö och dess styrelse (och motionärer ska behandlas lika).

 3. HSB Malmö, inkl. dess styrelse, ska följa lagen samt genom information och på alla möjliga sätt sträva efter att även fullmäktige ska följa lagen och inte bara verka i eget personligt intresse.

Medlem # 89093 - 2012-01-31 - Forum för alla i bostadsrätt: http://hotpot.se/forum
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurageMOTION #14

Nya stadgar från HSB ska redovisas för fullmäktige/medlemmar

Jag har av HSB Malmö begärt de nya stadgar som under 2011 tagits fram i hemlighet av HSB Riksförbund och som HSB Malmös representanter i HSB Riksförbund undanhållit alla medlemmar information om.

Otroligt nog har HSB Malmös representanter i HSB Riksförbund inte ens tillfrågat HSB Malmös fullmäktige och övriga medlemmar om synpunkter på de nya stadgarna. Man har bara kört över HSB Malmös alla medlemmar.

Att få kopior av de nya stadgarna visade sig inte vara helt enkelt, men till slut erhöll jag de nya normalstadgarna för brf:ar.
Dock när det gäller de nya stadgarna för HSB-förening (t ex HSB Malmö) samt fyra stycken anpassningar så vill HSB Malmö (Bengt Skånhamre) inte ens svara på förfrågningar om detta, se mail nedan).

I de nya normalstadgarna från HSB Riksförbund, som jag bara innerligt kan hoppas att i alla fall ingen HSB-brf antar så fanns det ett antal överraskningar. Inte minst försöker HSB stärka sina positioner i HSB-brf:arna.

Not.
Ombud till HSB Riksförbund 2011-2012;
"Mikael Karlsson, HSB brf Hagalund
Leif Christoffersson, brf Sundsterassen
Györgi Sarosi, brf Visenten
Sofie Skånhamre, bospargruppen
Ingela Bäckström, brf Stenbocken
Nancy Mashoun, brf Hilda
Lillemor Olofsson, brf Ida
Idris Omerovic, brf Ringsted

styrelsen utser fyra ombud vartill ett ombud utses av valberedningen.

Ersättare:

Henric Lellky, brf Södermanland
Jan Egman, bospargruppen
Ingrid Holmberg, bospargruppen
Cecilia Bothen, brf Ryttmästaren
Mårten Olsson, brf Roxen
Agneta Sjöström, brf Fosietorp
Ingela Persson, brf Granen

Styrelsen har utsett: Claes Caroli, Marianne Falck, Birgitta Nilsson samt Anders Lundberg med Björn Andersson och Mimmi Zettermann som ersättare.

Valberedningen har utsett Monica Bermsten, brf Ringsted, som sin
ledamot, med Preben Karlsson som ersättare till HSB Riksförbunds stämma".


Min begäran om att erhålla stadgar;

To: bengt.skanhamre@malmo.hsb.se
Subject: FW: Normalstadgar 2011
Date: Tue, 17 Jan 2012 16:11:55 +0100

Hej Bengt.

Vill påminna om nedanstående fråga;
"Har du möjligen även de två andra varianterna på normalstadgar (dvs de två för HSB-förening), samt de fyra anpassningarna?"
To: bengt.skanhamre@malmo.hsb.se
Subject: RE: Normalstadgar 2011
Date: Tue, 3 Jan 2012

Ja, det är lite märkilgt att anta nya stadgar när man vet att föreningslag och bostadsrättslag ska ändras nästa år, så jag gissar att ingen HSB-brf i Sverige ännu antagit de nya normalstadgarna.

Har du möjligen även de två andra varianterna på normalstadgar (dvs de två för HSB-förening), samt de fyra anpassningarna?From: Bengt.Skanhamre@malmo.hsb.se
Subject: Fwd: Normalstadgar 2011
Date: Tue, 3 Jan 2012


Här kommer material till dig. Vi har inga föreningar i vårt verksamhetsområde som antagit de nya stadgarna.

Vidarebefordrat brev:

Till: Bengt Skånhamre <Bengt.Skanhamre@malmo.hsb.se>

Hej Bengt,
Bifogar de nya normalstadgarna från år 2011. Kortstadgar finns inte längre. Bifogar även nedan HSB Riksförbunds kommentar till de nya stadgarna.
Stadgar

På HSB-stmman den 18-19 maj 2011 antogs nya normalstadgar för bostadsrättsföreningar i HSB.

Stadgerevisionen påbörjades i första hand för att texterna var svårtillgängliga och att strukturen var bristfällig inkonsekvent mellan de olika stadgetexterna. Dessutom har rättsutvecklingen medfört att vissa bestämmelser i normalstadgarna från 2003 behövde omformuleras eller utgå som bestämmelser.

HSB Riksförbund avråder från att implementera de nya normalstadgarna på bred front för närvarande. Skälet härtill är att lag om ekonomiska föreningar är under omarbetning och ändringar i den kan påverka våra normalstadgar. Det kan komma att innebära att ytterligare stadgeändringar kan bli nödvändiga för de bostadsrättsföreningar som byter stadgar redan nu.

2003 års normalstadgar
Bostadsrättsföreningar som ändock har för avsikt att byta stadgar bör rekommenderas att anta de nya normalstadgarna. Normalstadgar från 2003 får antas till och med den 31 december 2011. Skälet är att få en smidig övergång för de bostadsrättsföreningar som redan påbörjat en stadgerevision.


Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö ska omedelbart skicka ut allt material till alla brf:ar och alla medlemmar som begär det, om de nya stadgar som antagits på HSB Riksförbunds stämma.


Medlem # 89093 - 2012-01-31 - Forum för alla i bostadsrätt: http://hotpot.se/forum
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurageMOTION #15

Brf:arna flyr HSB Malmö

Det verkar som om de brf:ar som hör till HSB Malmö alltmer upptäcker hur oförmånliga förvaltningsavtalen med HSB Malmö är. Vilken HSB-brf som helst som idag anlitar HSB Malmö för sin ekonomiska förvaltning kan med en enkel upphandling sänka sina kostnader ganska rejält. Bara under de senaste månaderna har HSB Malmö tappat ett flertal föreningar. Man tycker att HSB Malmö borde hålla fullmäktige informerade om detta, men i stälet gör HSB Malmö som vanligt och försöker dölja allt som de upplever som känsligt.

HSB Malmö ställer för hårda krav på att binda upp sig till HSB Malmö på alltför lång tid, jämfört med andra förvaltningsbolag, och det finns många nackdelar med de förvaltningsavtal som tecknas med HSB Malmö.

Sedan finns det säkert andra parametrar som gör att föreningarna lämnar HSB Malmö. Många har säker upprört sig på hur det går till på HSB Malmös stämmor, där i princip ingen fullmäktige vågar varken ifrågasätta HSB Malmös styrelse eller ställa krav på att HSB Malmö börjar arbeta för medlemmarna.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö göra sina förvaltningsavtal attraktivare för HSB-brf:arna.


Medlem # 89093 - 2012-01-31 - Forum för alla i bostadsrätt: http://hotpot.se/forum
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurageMOTION #16

HSB SundsfastigheterJag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Ägandet av HSB Sundsfastigheter ska flyttas ut till medlemmarna genom att alla medlemmar utan kostnad erhåller aktier i dessa hyresfastigheter.


Medlem # 89093 - 2012-01-31 - Forum för alla i bostadsrätt: http://hotpot.se/forum
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurageMOTION #17

Föreningsavgäld

De olika HSB-regionerna har tagit ut en avgäld som inte varit korrekt. Vissa HSB-regioner har för många år sedan upphört att debitera någon föreningsavgäld, men HSB Malmö är en av de HSB-regioner som valt att fortsätta ta ut avgiften (även om det förodligen bara är några få brf:ar kvar som fortfarande betalar denna avgift).

Föreningsavgälden kan ses som ett lån till HSB.

Se; http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15492Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö ska omedelbart upphöra att ta ut föreningsavgäld från de brf:ar i HSB Malmö som fortfarande betalar denna avgäld.

 2. Den föreningsavgäld som HSB Malmö tagit ut av brf:arna ska återbetalas

Medlem # 89093 - 2012-01-31 - Forum för alla i bostadsrätt: http://hotpot.se/forum
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurageMOTION #18

HSB Malmös styrelse sorterar bort stämmohandlingar

Till föregående årsstämma (2011) valde HSB Malmös styrelse att plocka bort en bilaga till en av mina motioner. Styrelsen ggjorde detta enkom för att styrelsen upplevde det pinsamt att det fanns solklara bevis för att styrelsen inte brytt sig om att följa fullmäktigestämmans bevis.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska (företrädesvis innan årsstämman 2012) till alla brf:ar distribuera den stämmohandling som HSB Malmös styrelse tog bort till årsstämman 2011.

 2. HSB Malmös styrelse ska aldrig ta sig friheten att särbehandla vissa medlemmar/motionärer genom att på eget bevåg ta bort vissa stämmohandlingar.

Medlem # 89093 - 2012-01-31 - Forum för alla i bostadsrätt: http://hotpot.se/forum
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurageMOTION #19

HSB Malmös styrelse ska inte dölja motioner

HSB Malmös styrelse har de senaste åren valt att insynsskydda sin verksamhet ytterliggare ett steg. HSB Malmös styrelse vill inte längre lägga ut till HSB Malmö inkomna motioner.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska lägga ut motioner på HSB Malmös webbplats i god tid innan stämman.


Medlem # 89093 - 2012-01-31 - Forum för alla i bostadsrätt: http://hotpot.se/forum
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage


Motioner till HSB Malmö 2012, del 2
Motioner till HSB Malmö 2012, del 3
Motioner till HSB Malmö 2012, del 4

Motioner till HSB Malmö 2012, del 5

Motioner till HSB Malmö 2012, del 6
Motioner till HSB Malmö 2012, del 7

Sammanställning över alla motioner


Se även hur stadgar och stämmoprotokoll ser ut i övriga 32 HSB-regioner i Sverige.

Alla HSB-regioner
Här kan man se hur de olika HSB-regionerna varierat sina beslut om hur medlemsavgift ska tas ut.
Man kan också notera att de flesta HSB-regioner, på olika sätt, bryter mot den kod för föreningsstyrning de 2008 skrivit under att de ska följa.
Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)
  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan


© 2012 - Uppdaterad 2013-01-11