Förslag på motioner till din HSB-region

MOTION # 0.

Inledning:

 1. Regelverk för vattenskador
 2. Nya normalstadgar för HSB Göta
OBS!
För många av motionerna är det naturligtvis lätt för styrelsen att bara rekommendera att ett utskott tillsätts (så som jag själv föreslagit i ett flertal yrkanden) för att genomföra det som yrkats. Men jag hoppas innerligt att styrelsen inte bara vill göra det enkelt för sig, utan att styrelsen även redogör för sin syn på innehållet i hela motionen (och självfallet svarar på alla frågor), och inte minst för respektive yrkande.

Naturligtvis vill stämman ha det bästa beslutsunderlaget de kan få för sitt beslut, men då måste också styrelsen använda sin kunskap och erfarenhet för att ge konkreta åsikter om motionens innehåll såväl som till varje yrkande. Detta förenklar stämmans beslut avsevärt.

För alla motioner gäller att detta är särskilt viktigt i den händelse styrelsen vill att stämman ska avslå någon motion eller något specifikt yrkande, helt eller delvis!

Styrelsen ska redovisa fördelar och nackdelar i sin motivering till rekommendation
Avslag måste naturligtvis alltid motiveras på ett sakligt och faktamässigt sätt, med vad som rent konkret gör att styelsen inte vill att motionen ska bifallas.

Om styrelsen bedömer något i motionen vara fel ska styrelsen påpeka detta med motivering
Om det är något som styrelsen tycker är fel i en motion så är det självklart viktigt att alla får reda på detta. Om styrelsen inte invänder mot något specifikt som jag informerat om i motionen får alla förutsätta att styrelsen instämmer i allt.

MOTION #141

Regelverk för vattenskador

Bakgrund:
På webbsidan http://hotpot.se/hsb-vattenskada.htm står det en ganska detaljerad information om vattenskador och vad som egentligen gäller. Där beskrivs bl.a. de många problem och frågeställningar som finns, inte minst att HSB inte har någon enhetlig information om vattenskador. HSB säger till och med emot sig själv i vissa frågor.

Det är helt uppenbart att informationen behöver förbättras och ett tydligare regelverk för vem som står för vad måste tas fram.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Det ska tas fram ett tydligt regelverk för bedömningar av vattenskador
  HSB Götas styrelse ska aktivt arbeta för att snarast ta fram klara och utförliga regler för bedömningar av vattenskador/fuktskador och klarläggande av aktuellt regelverk för vattenskador/fuktskador.

  Jag anser, av flera anledningar, att det inte är ett utskott som ska tillsättas för detta, men det är en möjlighet.

  Det är dock för uppgiften kompetenta personer (bl.a. jurister) som måste arbeta fram materialet.

 2. Arbetet med detta redovisas på HSB Götas webbplats och alla ges möjlighet att komma med synpunkter
  Redovisning av detta arbete läggs löpande ut på HSB Götas webbplats.

  Alla ges möjlighet att under arbetets gång komma med synpunkter, kommentarer och frågor. Så även i samband med redovisningen av resultatet.

  Redovisning av det slutgiltiga resultatet sker på en extrastämma som styrelsen kallar till inom 6 månader.

  På extrastämman tas en slutgiltig version fram som sedan omedelbart därefter läggs ut bl.a. på HSB Götas webbplats.

Medlem # 12345 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #142

Nya normalstadgar för HSB Göta

Bakgrund:
HSB:s normalstadgar som tagits fram av HSB Riksförbund lämnar väldigt mycket att önska.
Jag föreslår att HSB Göta visar framfötterna här och antar andra normalstadgar, av betydligt högre kvalitet än de nuvarande.

Jag har tagit fram ett komplett stadgepaket som brf:arna kan utgå från och mycket lättare anpassa efter sin egen brf:s personliga behov och önskemål, jämfört med de luddiga normalstadgarna från HSB Riksförbund som saknar mängder av värdefulla bitar.

Se bilaga till denna motion med mitt stadgeförslag!
http://hotpot.se/brf-stadgar.pdf


Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Riksförbund ges möjlighet att inom 4 veckor ge sina synpunkter på de av mig förslagna nya normalstadgarna, i bilaga här.

  För att denna motion ska behandlas på ett effektivt sätt så får man hoppas att HSB Götas styrelse förstår att HSB Riksförbund ska lämna sitt slutgiltiga utlåtande till mitt förslag på normalstadgar i svaret på denna motion.

 2. Efter att HSB Riksförbund gett sina synpunkter görs ev. justeringar och nya normalstadgar antas för HSB Göta på en nära förestående extrastämma
  (inom 6 månader från årsstämman) som utlyses av HSB Götas styrelse.

 3. De nya fastställda normalstadgarna distribueras till alla brf:ar inom HSB Göta.

Medlem # 12345 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #142-2

HSB Göta ska påverka HSB Riksförbund att förbättra normalstadgarna

 1. HSB Göta ska via HSB Götas styrelse och ombuden till HSB Riksförbund försöka förmå HSB Riksförbund till att förbättra normalstadgarna enligt HSB Götas förslag till normalstadgar (se fg. motion).

 2. HSB Göta ska via HSB Götas styrelse och ombuden till HSB Riksförbund försöka förmå HSB Riksförbund att anta de nya normalstadgarna för HSB Göta (enligt föregående motion) som nya normalstadgar för hela Sverige.

 3. Arbetet med dessa påtryckningar mot HSB Riksförbund i dessa frågor redovisas löpande på HSB Götas webbplats av styrelse och ombuden.Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.
  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan