Ordet EU-migrant tolkas av Institutet för språk och folkminnen och SVT

Institutet för språk och folkminnen har kommit ut med en ny lista över nya ord i Sverige. När det gäller ordet ”EU-migrant” har de valt en egen politiskt korrekt tolkning som inte överensstämmer med hur svenska folket tolkar ordet:

EU-migrant
EU-medborgare som tillfälligt uppehåller sig i ett annat EU-land för att förbättra sin materiella eller sociala situation (2011).

Red’s kom:
Detta är en väldigt intern tolkning av ordet EU-migrant som inte överensstämmer med svenska folkets tolkning, dvs;
• Romer (i regel från Rumänien och Bulgarien) som missbrukar EU:s fria rörlighet för att tigga och/eller panta burkar/flaskor alternativt ägna sig åt diverse olagliga sätt att tjäna pengar i annat land än sitt hemland och dra nytta av välfärden utan motprestation (eller ens krav på motprestation från samhället), utan respekt för landets lagar och regler eller något överhuvudtaget, utan förmåga att kunna försörja sig när de befinner sig utomlands men med gränslösa krav att bli försörjd av dem som presterar något för sin inkomst, och som är och förblir en belastning för samhället på olika sätt under hela sin vistelse, ofta under en längre period än vad EU:s fria rörlighet medger.

Institutet för språk och folkminnen kompletterar sedan sin tolkning med följande text;
EU-migrant används sedan tidigare med en mer allmän betydelse ’person som utnyttjar den fria rörligheten genom att söka arbete eller uppehålla sig i ett annat EU-land’.

Red’s kom:
Det är inte heller hur ordet EU-migrant någonsin använts.

Att EU-migranter seriöst söker arbete är nog ganska sällsynt förekommande och inget som en klar majoritet av svenska folket någonsin lagt in i betydelsen av ordet EU-migrant.

På senare tid har EU-migrant ofta använts synonymt med fattiga romer som kommer till Sverige från Rumänien eller Bulgarien (även kallade utsatta EU-medborgare).

Red’s kom:
Uttrycket ”utsatta EU-medborgare” som vänsterextremisterna försöker ändra uttrycket ”EU-migranter” till kommer aldrig att få genomslag bland folket, även om det vänsterstyrda media jobbar hårt för detta. Det är mest bara vänsterextremisterna, det vänsterstyrda media och fega politiker som använder sig av det onödigt långa uttrycket ”utsatta EU-medborgare”.

Institutet för språk och folkminnen ger ett exempel:
Polisen har gjort en ny tolkning av ordningsstadgan och söker upp sovande EU-migranter på nätterna och kör bort dem från parkerna.
Helsingborgs Dagblad 27 september 2015

Nyordslista


Nedanstående förhållningsregler har SVT gått ut med till sina medarbetare under rubriken ”Tips och språkråd när du jobbar med att spegla Sverige” i syfte att försöka anonymisera vem det handlar om.

EU-migranter – Det mest vedertagna begreppet

• EU-migranter = Det mest vedertagna begreppet både hos myndigheter och media men som ändå kan vara problematiskt.

Red’s kom:
Begreppet ”EU-migranter” blir bara ”problematiskt” om man vill göra det problematiskt. Det finns annars inte det minsta problematik i detta uttryck mer än att det kanske är onödigt att använda denna eufemism för romer (eller ordet zigenare, som bl.a. används i det engelska språket; gypsy).

Alla EU-migranter är exempelvis inte tiggare eller socialt utsatta.

Red’s kom:
Jo, alla EU-migranter är tiggare och kanske ”socialt utsatta” i en eller annan form (även om tiggarbossar för enkelhetens skull räknas in som EU-migranter).

Det är SVT och Feministiskt Initiativ som inte vill inse detta, men det är ett internt problem inom dessa organisationer att de inte vill rätta in sig efter folket, och ett problem som de nog också får försöka lösa internt.

SVT/Fi gör vad de kan för att censurera informationen till folket, men de lär inte kunna styra vad vi ska säga i detta fall.

Socialt utsatta EU-migranter – hemlösa EU-migranter

Andra begrepp som används är socialt utsatta EU-migranter eller hemlösa EU-migranter.

Red’s kom:
Här har SVT inga som helst skrupler när det gäller att lägga till ett epitet som med 100 % säkerhet inte är korrekt, dvs ordet ”hemlösa”.
Om jag åker till Rumänien och placerar mig i en sovsäck i en park så försvinner inte min bostad i Sverige bara för det. Jag har fortfarande ett hem även om jag – av vilken anledning det än må vara – inte tar in på ett boende (hotell, B&B, etc) i Rumänien.

Det är extremt falskt och oärligt av statlig media (inte bara SVT utan även SR) att försöka lura och manipulera svenska folket på detta sätt.

Om EU-migranterna sedan är ”socialt utsatta” eller ej, ja det vet vi inte så mycket om. Vi kan bara gissa oss till detta, även om ingen undersökning gjorts av alla EU-migranter som i varje stund befinner sig i Sverige, utan man måste i så fall generalisera. Men till vilken nytta ska någon lägga till ”socialt utsatta” framför varje ”EU-migrant”?
Det är väl i så fall upp till var och en, i sann demokratisk anda, att komplettera detta i uttrycket ”EU-migrant”, om så önskas och om man vill tro att det är så.

Tiggare – Människor som tigger

• Tiggare = Tiggare går att använda, men det omfattar såväl de tiggare som kommer från andra länder såväl som svenskar som tigger.

Red’s kom:
Just av denna anledning ska inte ordet tiggare användas istället för uttrycket ”EU-migrant”, mer än om det framgår någon annanstans av texten att det rör sig om EU-migranter, dvs romer.

Går att variera med ”människor som tigger”.

Red’s kom:
Varför det?
Tror inte SVT att folket begriper av texten att det inte är djur som tigger?

EU-migranter är per definition ”människor som tigger” (och/eller pantar burkar/flaskor) samt romer till folkslaget, även om det kan finnas sällsynta undantagsfall, vilket känns helt meningslöst att beakta med tanke på hur sällan denna avvikelse förekommer.

Det går inte att kommunicera på ett språk utan att generalisera, eftersom det inte går att räkna upp alla ev. undantag som kan förekomma i varje sammanhang.

Tiggare
Se även bl a;
Fi vill inte ha ord som tiggare eller EU-migrant för tiggare

Åsa Romson kallar romer för zigenare, vad är fel med ordet zigenare?


Är man rasist om man jobbar på ett härbärge för hemlösa svenskar?

Är man rasist om man kallar tiggare för tiggare?

Vad innebär antiziganism i Sverige? Vad innebär romsk inkludering?

FP-politiker tillrättavisas för harmlösa åsikter om tiggeri


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.

3 reaktioner till “Ordet EU-migrant tolkas av Institutet för språk och folkminnen och SVT”

 1. Då måste jag också vara EU migrant.
  Jag är svensk, men jobbar i Norge.

  Red’s kom:
  Ja, Norge är förvisso inte ett EU-land (det är ett EES-land), men alla EU-medborgare som jobbar i ett annat EU-land skulle stämma in på Institutet för språk och folkminnens två definitioner;
  • ”EU-medborgare som tillfälligt uppehåller sig i ett annat EU-land för att förbättra sin materiella eller sociala situation
  • ”Person som utnyttjar den fria rörligheten genom att söka arbete eller uppehålla sig i ett annat EU-land”.

  Därför blir det uppenbart för alla och envar att institutets definitioner är helt galna och stämmer inte med verkligheten. Ordet EU-migrant har aldrig använts i ovanstående sammanhang.

  Institutet för språk och folkminnen verkar inte ha medarbetare som är kunniga inom språk.

 2. Uttrycket ”EU-migrant” är felaktigt då det gäller innevånare i Rumänien och Bulgarien, då dessa länder INTE tillhör Schengensamarbetet. De har inte samma rätt till ”fri rörlighet” eller att ”migrera” till Sverige, som innevånare som ingår i Schengen.

  Visst, högt upp i Regeringens EU-upplysning står det EU-medborgare. Men tar man sig till att läsa hela texten, står det långt ner vilka länder som ingår och vilka EU-länder som INTE ingår i Schengen. Och har därför inte rätt att vistas i Sverige enligt ”3-månaders regeln”

  Kopierat ner från EU-upplysningens sida.:

  (Schengenregler gäller inte i alla EU-länder
  Alla EU-länder deltar inte i Schengensamarbetet och omfattas därmed inte heller av Schengenreglerna. I Schengensamarbetet deltar idag 22 EU-länder samt Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz.

  Bulgarien, Cypern, Irland, Kroatien, Rumänien och Storbritannien ingår inte fullt ut i Schengensamarbetet. Bulgarien, Cypern, Kroatien och Rumänien förväntas dock gå med i Schengen.)

  Red’s kom:
  Ja, det är korrekt. Den nationella samordnaren konstaterade detta i sin rapport för ett år sedan. Rumäner och Bulgarer är EU-medborgare, men har inte rätt att nyttja sig av den fria rörligheten som gäller enligt Schengen-avtalet.

  Uttrycket EU-migranter är bara vänsterns omskrivning för romer som tigger. De kunde lika gärna kallats… terrakotta-nuffror, eller vad som helst.
  Prefixet ”hemlös” som Public Service gärna vill att man ska lägga till stämmer ju om möjligt ännu sämre. Men det är Public Services sätt att föra medborgarna bakom ljuset och dölja sanningen, i sedvanlig ordning.

  Som om det inte var nog så saknar EU-migranterna ofta pass/nationellt id-kort och hade därför ändå inte haft tillåtelse att vistas i Sverige även om Rumänien och Bulgarien ingått i Schengen-samarbetet.

  Men den inre gränspolisen vill inte upprätthålla lagen och regeringen vill inte att lagen ska upprätthållas, och då blir det så här.


  Det är sorgligt att så få politiker, tjänstemän, både på nationell nivå och kommunal nivå känner till lagar, förordningar och föreskrifter. Eller så anser de att ”värdegrund” (politisk agenda) går före lagar.

  Samt att de inte känner till att enligt Lissabonfördraget (glömt vilken artikel) så SKA EU-lagar gälla ÖVER Svenska lagar, inkl. Kommunallagar.

  Så en enskild kommun bryter mot flera lagar om de försörjer personer som är från Bulgarien eller Rumänien. Även om de gör det genom någon ”hjälporganisation”.

  Samt att dessa personer som sitter och tigger, SKA betraktas som och bemötas som ”turister” utan pengar.

  Svenskar skulle inte få ekonomiskt bidrag från deras hemländer om vi ville stanna där längre än vi hade råd med, så varför ska Svenskar försörja deras innevånare.

  Red’s kom:
  Det stora problemet är att det finns så många okunniga politiker i Sverige… och politiker som inte ens är intresserade av att söka sanningen.

  Sedan kan man notera att när förvaltningar tar fram underlag för politikerna inför beslut i frågor om EU-migranter så nämns aldrig det faktum att EU-migranterna vistas olagligt i Sverige av skälen att de varken har pass/nationellt id eller uppfyller kravet på att inneha sjukförsäkringskort eller ens kommer från ett land inom Schengenområdet, vilket gör att rörlighetsdirektivet inte gäller för denna grupp.

  Sedan är Sveriges starkt vänsterstyrda medier duktiga på att dölja att enligt lag och regelverk ska dessa EU-migranter utvisas ur landet.

  Det är emellertid inte så att EU-lagar väger tyngre än svenska lagar. Svensk lag går alltid före allting annat. Och inom parentes sagt kan man inte göra som S+MP-regeringen tror och införa lagar med förbud för nästa regering att ändra.

  Det är ett intressant och viktigt ämne du tar upp, och även om jag påpekat ovanstående många gånger tidigare så tror jag att det förtjänar ett separat inlägg eftersom det är såpass viktigt och grundläggande. Kommer att skriva ett sådant. Jag är mycket tacksam för dina åsikter!

 3. Där måste jag säga emot dig. EU-domstolens beslut står över Svensk lag.

  Inte många som känner till detta. Därför bryter Sverige mot många lagar de bundit sig att följa som medlem i EU.

  (Förhandsavgörande är ett bindande avgörande från EU-domstolen om hur en EU-rättslig bestämmelse ska tolkas.
  När en nationell domstol ska ta ställning till en EU-rättslig fråga bör de begära ett s.k. förhandsavgörande från EU-domstolen vid oklarhet om hur rättsakterna ska tolkas. Detta ska leda till en harmoniserad rättstillämpning. Förhandsavgörandet är bindande för den nationella domstolen, och betraktas sen som en del av praxis tillsammans med övriga prejudikat.)

  (Förhandsavgörandets allmänna räckvidd

  EU-domstolens beslut har rättskraft. Det ska tillämpas inte bara av den nationella domstol som har begärt förhandsavgörandet, utan också av alla nationella domstolar i medlemsländerna.
  Om målet om förhandsavgörande gäller en europeisk rättsakts giltighet och rättsakten förklaras ogiltig gäller detta även alla rättsakter som antagits på dess grund. Den behöriga europeiska institutionen måste då anta en ny rättsakt för att åtgärda situationen.)

  **********************************
  Vad gäller personerna från Rumänien och Bulgarien måste man sammankoppla Schengenfördraget och Utlänningslagen för att få hela sanningen. Just det att många bara läser den ena av dessa, gör att de misstolkar vad som egentligen gäller.

  Utlänningslag (2005:716)
  Svensk författningssamling 2005:716

  2 kap. Villkor för att en utlänning skall få resa in i samt vistas och arbeta i Sverige

  3 § En utlänning som reser in i eller vistas i Sverige ska ha Schengenvisering eller nationell visering. Lag (2014:198).

  Nu fick du lite att jobba med.

  http://www.eu-upplysningen.se/Sverige-i-EU/EU-lagar-galler-framfor-svenska-lagar/Sverige-i-EU-domstolen/

  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=URISERV%3Al14552

  Red’s kom:
  Tack för infon och länkarna (som jag kopierade in här). Intressant. Och klurigt. 🙂
  Jag måste fundera lite på hur jag ska formulera mig och återkommer så fort tiden medger det.

  Men bara en kort kommentar om den sista lilla texten du skrev ovan:
  Schengenfördraget gäller inte för EU-migranterna. Det är vi överens om. Vi är också överens om att det är utlänningslagen som är styrande. Menar du att man ändå måste blanda in Schengenfördraget för EU-migranterna trots att det inte gäller för dem?

  PS. Håller på att författa ett inlägg i detta ämne. Hoppas få det klart till söndag kväll, så jag är jätteglad över dina synpunkter. Oerhört värdefulla!!!

  Jag fortsätter kopiera in dina kommentarer här så det blir enklare att följa:

  Nej, är bara bra att kunna om någon hävdar att Romerna har rätt att vistas i Sverige pga Schengenreglerna. Det är Schengen som politikerna och vänsteraktivisterna lutar sig emot.

  Kanske som en kommentar att Rumänien och Bulgarien inte tillhör Schengensamarbetet, som en liten kommentar. Det är helt upp till dig.

  Red’s kom:
  OK, då är jag med dig. Jag ska fundera vidare i frågan. Några länkar till inlägg som berör den fria rörligheten;
  Har EU-migranter rätt att missbruka EU:s fria rörlighet?
  Kommunpolitiker (t ex Lund) hotar den fria rörligheten med stöd till tiggare
  Vad gäller juridiskt för EU-migranters vistelse i Sverige? Regler för avvisning/utvisning av EU-migranter/tiggare
  EU:s fria rörlighet omfattar ej EU-migranter, hävdar Timbro
  Utestäng Rumänien från EU’s fria rörlighet, anser en moderat kommunpolitiker i Haninge
  EU-migranter som olagligen vistas i Sverige får gå på SFI – SR vinklar

  Ett problem är att EU-upplysningen skriver. ”Sedan 1999 är Schengensamarbetet en del av EU, även om inte alla EU-länder deltar.”. Om de har rätt eller inte vet jag inte eftersom de inte ger någon källa för sitt påstående.

  Måste erkänna att jag kopierar mycket av din text och dina länkar till en sida (politisk konsekvensanalys i Sverige) på Facebook. Alltid med länkning hit. Främst de om Romerna och de problem de ställer till med. För jag anser att du är otroligt duktig på att formulera dig och lyfta upp problemen med Svensk politik. Och tycker att flera ska hitta hit och läsa dina texter och länkar.

  Red’s kom:
  Tackar ödmjukast. Det är alltför många i Sverige som mest verkar befinna sig i dvala. Svenska folket behöver mer kunskap… och mindre vänsterextremistiskt svammel som dödar alla debatter och som politikerna gömmer sig bakom. Det märks att du är engagerad och insatt, och kan vi bara väcka några på vägen så kanske det sätter en av många bollar i rullning. Själv är jag lite chockad över hur de folkvalda kan vara så respektlösa mot väljarna där det är uppenbart att våra politiker inte prioriterar landets eller kommunens bästa.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *