Kommunpolitiker (t ex Lund) hotar den fria rörligheten med stöd till tiggare

Rätten att röra sig fritt är viktig att värna om. Men fullt fri rörlighet mellan välfärdsstater är komplicerat.

Fri rörlighet mellan stater och välfärdsstater är olika

Att kunna röra sig fritt över nationsgränserna är en av de stora fördelarna med EU.
Men den fria rörligheten är just nu hotad, delvis på grund av beslutsfattarnas oförmåga att skilja mellan fri rörlighet mellan stater och fri rörlighet mellan välfärdsstater.

Det är nämligen en sak att välkomna människor till ett land och att välkomna dem till välfärdsstaten.

Geografisk rörlighet ej samma som tillgång till Sveriges välfärd

En skillnad mellan att tillåtas ta del av den geografiska ytan Sverige, och det trygghetsnät som svenskar byggt upp.

Särskilda förmåner för andra än svenska medborgare

Problemen blir brännande när
• tiggare i Lund som ockuperat en parkeringsplats blir tilldelade mark av kommunen,
• när asylsökande får gratis busskort som i Kalmar eller
• när papperslösa erbjuds gratis mödravård.

Asylsökande ej medborgare

Den som söker asyl är ju ännu inte medborgare i Sverige, utan har enbart kommit hit för att få sin sak prövad.

EU-tiggare i Sverige enbart för att få försörjningsstöd

En EU-migrant har medborgarskap i ett annat land, men använder den fria rörligheten för att vistas i Sverige och be andra om hjälp med sin försörjning.

Enskilt sparande går till andra länders medborgare

I Sverige har staten tagit över hanteringen av stora delar av medborgarnas ekonomiska liv. Politiker tar in skattepengar som sedan går till skola, sjukvård, infrastruktur och äldreomsorg. Detta ersätter enskilt sparande och försäkringar.

Skatter inte till för att fördela dina pengar till andra

Det handlar alltså inte främst om att ta från dem som har för att ge till dem som saknar, utan snarare om att fördela pengar över livscykeln.

Skattemedel går till andra som inte bidrar till välfärden

Men om gränsen till den gemenskapen öppnas för fler utan att de bidrar skapas oro, vilket leder till att främlingsfientliga partier får makt och rörligheten hotas i sin helhet. Då bygger välfärdsstaten murar.

EU stängs ner

Storbritannien planerar nu en folkomröstning om EU på grund av invandringsfrågan. Ungern bygger ett fyra meter högt stängsel mot Serbien för att hålla flyktingar ute. Amnesty har varnat för hur flyktingar motas bort från grekiska gränser utan att få söka asyl.

Solidaritet är skilt från fri tillgång till den välfärd andra betalat för

Att rika länder ska hjälpa människor i nöd är nödvändigt, både moraliskt och ur säkerhetssynpunkt. Men solidariteten bör i debatten separeras från att öppna gränsen till välfärdsstaten.

Att vistas i Sverige är inte samma som fri tillgång till landets välfärd

Kanske måste det bli möjligt att komma till Sverige och ta ansvar för sin egen försörjning?

Hur hantera ökat antal asylsökande?

Öppenhet och fri rörlighet är vackert, men att tro att friheten bara är för att solkyssta semesterfirare ska slippa visa pass är väldigt naivt. Med fler konflikthärdar, större möjligheter att röra sig och ökad insyn i hur olika människor lever kommer fler att komma hit och söka asyl. Det är ofrånkomligt. Det måste hanteras smart för att fungera väl.

Rörelsefriheten saboteras av enskilda kommunalråd

Rörelsefrihet fungerar inte om enskilda kommunalråd bestämmer att socialt utsatta som valt att befinna sig i Sverige därmed ska ha rättigheter som betalas av andra. Det leder enbart till onödiga spänningar.

Red’s kom:
Eftersom de kommunalråd som tar dylika beslut till 95% består av MP, V, Fi samt S (i olika kombinationer), visar detta tydligt att dessa partier är olämpliga i kommunerna. De bryter obekymrat mot likabehandlingsprincipen och kommunallagen och försämrar välfärden för svenska medborgare.

Seriös debatt behövs

Det finns ingen konflikt mellan att vara liberal och att vara skeptisk kring fri rörlighet över välfärdsstatsgränserna.

Det behövs en seriös debatt om detta.

Vänsterns epitet och påhopp om rasism/fascism för inte diskussionen framåt

Färre tjusiga slagord om ”öppenhet” i frånvaro av resonemang om konsekvenserna, färre anklagelser om att ”anpassa sig till SD” om man råkar se öppenhetens effekter.

Nationell strategi saknas

Nog kan vi bevara den fria rörligheten och det öppna samhället, men då krävs en väl genomtänkt nationell strategi. Den lyser ännu med sin frånvaro.

Ovanstående från:
Ledare i Kristianstadsbladet – Fria rörligheten hotad

Se även bl a;
Emma Berginger vill att Lunds kommun ska vara välgörenhetsorganisation för EU-migranter

Karlstads kommun (MP) gör som Lund, erbjuder EU-migranter gratis boende


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *