Utestäng Rumänien från EU’s fria rörlighet, anser en moderat kommunpolitiker i Haninge

Sedat Dogru, kommunpolitiker (M) i Haninge, skriver att frågan om det utbredda tiggeriet blir alltmer akut och att de ”lösningar” som lanseras inte kommer att leda till något, utan vad som krävs är att Rumänien slängs ut från EU:s fria rörlighet.

Sedat Dogru skriver;
Överallt i landet finns nu tiggare. Vid mataffärer, torg och butiker har människor slagit sig ned, utan annan sysselsättning än att be om att få pengar av förbipasserande. Ett fåtal kan uthärdas, men när det uppenbarligen är en form av massrörelse måste något göras.
På senare tid har förslag kommit från olika håll. Enklast och vanligast är rop på förbud.
Problemet är att det dels blir ett ingrepp i folks rätt att göra vad de vill med sina pengar – vill man ge bort pengar så måste det vara okej – och dels drabbar det personer som är utsatta på riktigt eller mår så dåligt att de behöver tigga småpengar. Ja, de finns i Sverige.

Red’s kom:
Ett förbud mot tiggeri är en del av den under omständigheterna lämpligaste lösningen. Man måste se frågan i ett helikopterperspektiv för att förstå detta. Hur väl ett förbud fungerar beror på hur förbudet formuleras och vilka andra åtgärder som vidtas samtidigt. Där finns en hel del lärdom att dra från de tiggeriförbud som införts i de andra EU-länderna.
– ”Enklast och vanligast är ett rop på förbud
Nej, det är inte enkelt, men det är det under omständigheterna effektivaste.
Nej, det är inte vanligast bland politiker. Bland politiker är undanglidande och meningslösa svar vanligast.
– ”Ett förbud är ingen lösning på problemet
Säg då vad som är en lösning! Ett tiggeriförbud är den bäst fungerande åtgärden av tänkbara alternativ som har någon effekt.
– ”Man kan inte förbjuda fattigdom
Ett förbud mot tiggeri är inte ett förbud mot fattigdom. Det är en tramsig tanke.
– ”Det blir ett ingrepp i folks rätt att göra vad de vill med sina pengar
Nej, det är inget förbud mot att ge pengar till tiggare. Det är ett förbud mot tiggeri (sedan kan förvisso alla åtgärder som görs tolkas som ingrepp i något). Däremot är det ett allvarligt ingrepp i medborgarnas rättigheter att behöva stå för kostnader som vi dels inte är ansvariga för och dels är för något som vi redan betalat mest i EU till. Det är heller inget förbud mot att ge pengar till hjälporganisationer – som är ett avsevärt bättre alternativ än att ge pengar till tiggare.
– ”Vill man ge bort pengar måste det vara ok
Självklart, och denna rätt tar inte ett tiggeriförbud bort på något sätt överhuvudtaget.
– ”Det drabbar personer som är utsatta på riktigt eller mår så dåligt att de behöver tigga småpengar
Nej, ett tiggeriförbud innebär i sig inte ett förbud mot hjälp, inte ens om det skulle vara förbjudet även för svenskar att tigga. I Sverige har vi något som heter Socialförvaltning där man får den hjälp man behöver och är berättigad till. Sedan har vi ett stort antal hjälporganisationer som gör tiggeri överflödigt (och det är till dem man ska ge pengar).
– ”Ett tiggeriförbud vore att gå SD till mötes
Behövs ens något argument mot ett så korkat påstående? Den som säger något sådant visar på en massiv okunskap.

Sedat Dogru skriver;
Mer kreativa lösningar såsom tidningsförsäljning eller att ”ordna riktiga arbeten” är vällovliga, men kommer aldrig att förbättra situationen på sikt. Tidningsköp blir i praktiken en gåva och arbetena är tillfälliga.

Red’s kom:
Ja, det torde vara helt uppenbart för den mest oinitierade att tidningsförsäljning och kvasttillverkning av trädgrenar samt att tälja smörknivar inte är något annat än konstgjord andning som bara förlänger lidandet för EU-migranterna. Dessutom kommer denna konstgjorda andrning att ta viktiga resurser från samhället att hjälpa Sveriges egna medborgare.

Sedat Dogru skriver;
Resultatet av en förändrad socialpolitik i Rumänien lär inte komma i närtid och att tro att det ska slå igenom för de romer som i dag väljer att leva tiggarliv i Sverige är minst sagt naivt. En symbolisk insats som de båda regeringarna kan visa upp. Mer än så blir det inte.

Red’s kom:
Ja, vad de styrande än kan komma på för nödlösningar i Sverige så är det inget som gagnar romerna på lite längre sikt. Tvärtom, Sverige bara befäster EU-migranternas utsatta situation.

Sedat Dogru skriver;
Det enda som fungerar är verklig handling. Sverige kan på EU-nivå begära att Rumänien kastas ut från den fria rörligheten. Rumäner får tills vidare inte automatisk rätt att resa till de andra länderna. Visst strider det mot grundtanken i EU-samarbetet, men det är inte heller en EU-dröm att stora folkgrupper ska åka till andra länder för att tigga.

Om Rumänien utesluts ur Schengen blir de tvungna att ta tag i det utanförskap som drabbar romerna. Då kan de inte längre exportera sina sociala problem.

Red’s kom:
Vad man än tycker om denna lösning så kommer det aldrig införas i Sverige där den politiska korrektheten är allmänt styrande. En majoritet i riksdagen vill inte ens fundera i dessa tankebanor för att utreda om det är ett möjligt alternativ i någon form.

Och tyvärr faller resonemanget om en utestängning av Rumänien på att de fattiga romerna kommer från fler länder, inte minst Bulgarien.

En bättre lösning är i så fall att ställa krav på EU att i sin tur ställa krav på Rumänien (och Bulgarien) att uppfylla de grundkrav som gäller för medlemskapet i EU (med stöd av de EU-pengar där Sverige bidragit mest), med konkreta konsekvenser om det ej sker.

Om EU inte gör detta med omedelbar verkan måste Sverige följa andra EU-länders strategi och införa tiggeriförbud (för EU-migranter).

Sedat Dogru skriver;
Ytterst är det Sveriges rätt att bestämma vilka som får befinna sig inom vårt lands gränser. Vi kan ensidigt säga upp avtalet om den fria rörligheten. Så att hävda att EU-regler skulle hindra detta är struntprat. Finns viljan, finns möjligheterna.

Red’s kom:
Sverige är att betrakta som en lydstat till EU. Men den fria rörligheten avser Schengenländer, till vilka Rumänien och Bulgarien inte hör.

All offentlig makt i Sverige utgår från folket.

Så lyder portalparagrafen i regeringsformens första kapitel om statsskickets grunder. Men den följs inte av regering och riksdag. Vi kan kallt konstatera att folkets makt har gått förlorad, om den någonsin funnits, men vem bryr sig?

Sedat Dogru avslutar med;
Sluta hoppas att tiggeriet upphör med välvilja. Regeringens senaste infall kommer i bästa fall hjälpa några i Rumänien, på gatorna här i Sverige kommer tiggarna att vara kvar.
Det är hög tid för politiken att se tiggeriproblemet – och vad som kan göras åt det, på riktigt!

Red’s kom:
Tyvärr är det så den bistra verkligheten ser ut. Men innan problemen får regeringen att reagera så kommer Sverige hamna i en situation som blir avsevärt svårare att ta sig ur än om man agerat i tid. Alla är rädda att stämplas som rasist eller antiziganist av vänsterextremisterna och det andra blocket. Nästan alla väljer då hellre det enklaste alternativet, dvs att inte ha några konstruktiva förslag alls.Klicka här för att gå till artikeln i Dagens Samhälle, 2015-04-13

Se även bl a;
Migrationsforskare Ioana Bunescus icke-lösningar på EU-migranter – Förbjuda fattigdom?


Europaparlamentariker Cecilia Wikström om EU-migranter

Anna König Jerlmyr kräver att regeringen ska sluta ducka i frågan om tiggeriet

Illegala bosättningar oacceptabelt – KD-förslag på lösning till tiggarproblem

KDU efterlyser starkare åtgärder mot EU-migranternas olagliga bosättningar

Vad anser Sveriges partiledare om tiggeriet?

Debatt om tiggeriet med arg Gustav Fridolin

Fi kräver obegränsat stöd till EU-migranter

Bör Feministiskt Initiativ förbjudas?

Soraya Post (Fi) arbetar inte för Sverige i EU och konkreta förslag saknas

EU-migrant misshandlad i Malmö av fega råttor! – Utnyttjas sedan av Feministiskt Initiativ

Vad tycker politikerna ska göras åt problemen med tiggande EU-migranter?

Hjärta till hjärtas lösningar på Sveriges runt 5.000 EU-migranter

En svensk EU-parlamentarikers vaga förslag på hur problemen med EU-migranter ska lösas

Riksdagsledamöter emot förbud mot tiggeri

Endast 36% av svenskarna emot att lagstifta mot tiggeri

Varför inte förbjuda tiggeri?

Sverige och Finland enda länder utan förbud mot tiggeri

Politiker i Finland vill registrera tiggare

I Finland irriterar sig hälften på tiggare

Danmark vill med sitt tiggeriförbud styra om EU-migranter till Sverige

Majoritet i Norge för förbud mot tiggeri

Vad gäller juridiskt för EU-migranters vistelse i Sverige? Regler för avvisning/utvisning av EU-migranter/tiggare

Hjälp till EU-migranter lockar fler tiggare, enligt Moderaterna i Haninge

Rykten om mer stöd och natthärbärge lockar EU-migranter till Uppsala

Romer otacksamma för hjälp i Gnosjö – kräver mer

EU-migranter är turister, och har därmed inte rätt till skola för barnen

I Umeå ska EU-migranters barn få omsorg med pedagogiska inslag – Skola till romska barn

Rumänien betalar inte skulder till Sverige för vård av EU-migranter

EU-migranter – Ge pengar till tiggare eller inte?

Ge inte tiggarna pengar – vädjar en rom som är ansvarig för romska frågor

Nationell samordnare för utsatta EU-medborgare som tillfälligt vistas i Sverige

Samordnare för tiggare besöker Malmö och Lund

Sverige satsar 87 miljoner kr på samhällsinformation till 700 tiggare !!!

Projekt startas för att informera EU-migranter om deras rättigheter i Sverige – Göteborg experimentstad

”Kompetensutbyte” mellan Rumänien och Sverige? Var är EU? Media mörkar!

Samarbete mellan Rumänien och Sverige mot tiggeri

Regeringen lägger 52 miljoner kr på ”romers inkludering”. Vad betyder detta, Alice Bah Kuhnke?

Hemlösa svenskar glöms bort när romer prioriteras – Friggebodar åt EU-migranter

För övriga sidor om EU-migranter, se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *