Har EU-migranter rätt att missbruka EU:s fria rörlighet?

Håkan Holmberg, politisk chefredaktör på UNT, skriver en ledare där han kritiserar den nationella samordnarens rapport om EU-migranter:

Problemet med utredningen om utsatta EU-medborgare är i första hand det som saknas.

Uttrycket ”utsatta EU-medborgare” betyder förstås romska tiggare från i huvudsak Rumänien och Bulgarien. Frågan om vilken politik som bör gälla gentemot dessa ytterst utsatta människor har utretts av den förre statssekreteraren Martin Valfridsson.

Ingen kan gärna ifrågasätta behovet av nationell samordning – hela det svenska samhället togs med överraskning när antalet tiggare ökade påtagligt 2012.

Misären liknar inget som vi har sett i Sverige i modern tid.

Hur ska det svenska samhället och politiken i Sverige förhålla sig till detta?

Akut nödsituation?

Flera av Valfridssons resonemang kan te sig rimliga, men vart leder de? Det är lätt att tänka att stöd till hjälporganisationer måste göra mer långsiktig nytta än bidrag i pappmuggen – framför allt om man vill förhindra att tiggeriet går i arv. Men vad hjälper det i en akut nödsituation om förhållandena i hemlandet är olidliga?

Red’s kom:
Hur länge är en ”nödsituation” akut, och hur är denna ”nödsituation” mer akut än andra motsvarande ”nödsituationer”?

EU-migranter har utnyttjat Sverige på skattebetalarnas bekostnad särskilt under de senaste fem åren och och alldeles särskilt under de två senaste åren, där vi fått betala dubbelt. Dels i bistånd till framförallt Rumänien och dels i välfärd och kostnader för EU-migranterna i Sverige.

Varför överdriva? Förhållandena i hemlandet är säkert svåra men inte olidliga.

Varför ska Sverige överta ansvaret för Rumäniens barn?

I princip är det säkert också riktigt att det är bättre för barn till EU-migranter att stanna i hemlandet och gå i skolan än att följa med till Sverige och gå kortare perioder i skolan här. Men inget säger att de i verkligheten får gå i skolan i Rumänien om de förhindras att gå i skolan i Sverige – vilket Valfridsson föreslår.

Red’s kom:
Så att det inte finns några garantier – vilket inte kan lämnas för något land i världen – för att barnen går i skola i Rumänien innebär det att Sverige ska ta över ansvaret för Rumäniens barn?

Logiken haltar rejält.

Varför ska EU-migranter särbehandlas genom att ges särskilda särrättigheter?

Ingen har någonsin föreslagit att barn till föräldrar med en helt annan ekonomisk och social situation inte skulle få följa med föräldrarna till Sverige och gå i skolan här. Vad Valfridsson i praktiken föreslår är alltså särbestämmelser riktade mot fattiga.

Red’s kom:
Det verkar vara svårt med läsförståelsen hos vissa ledarskribenter.
Vad Martin Valfridsson sagt är att EU-migranter inte står över regelverket. Han har aldrig ens antytt (även om man kan tycka att han borde göra detta) att EU-migranter inte får ta med sig sina barn. De ska dock inte särbehandlas och erbjudas skolgång.

Vad samordnaren föreslår är alltså att;
1. Lagen ska följas.
2. Sverige ska inte överta ansvaret för Rumäniens barn.
3. Sverige ska inte underlätta för Rumänien att slippa ta sitt ansvar.
4. Den fria rörligheten avser Schengenländer och ska inte tillåtas att missbrukas av EU-migranter.
5. Barnen ska gå i skola där de bäst kan tillgodogöra sig utbildningen.
6. Sverige ska inte understödja EU-migranternas tiggeri genom att erbjuda skolgång för deras barn.

Ska EU-migranter tillåtas bryta mot lag bara för att polisen inte vill utföra sina skyldigheter?

Valfridsson poängterar också att reglerna om olaglig camping eller bosättningar på annans mark måste upprätthållas. Här har han förstås rätt – men utan andra lösningar så kommer de olagliga bosättningarna bara att flyttas från plats till plats.

Red’s kom:
När man skriver ledare kan det vara en fördel om man använder i alla fall någon del av hjärnan.
De olagliga bosättningarna upphör per automatik om polisen upprätthåller lagen. Hur svårt är det att förstå något så simpelt?

Varför ska EU-migranter tillåtas missbruka den fria rörligheten?

Det är svårt att få något annat intryck än att den allt hårdare tonen i flyktingdebatten fått färga av sig också på frågan om romska tiggare – som ju inte alls är flyktingar utan EU-medborgare med samma rörelsefrihet och samma rättigheter som andra medborgare i unionen.

Red’s kom:
Den fria rörligheten avser Schengenländer (till vilka Rumänien och Bulgarien inte hör). Enstaka EU-migranterna kommer från Schengenländer (t ex Polen) men till skillnad från alla andra EU-medborgare så missbrukar EU-migranterna rörlighetsdirektivet och bryter mot regelverken.

Det ska alltså noteras att Rumänien och Bulgarien inte är med i Schengensamarbetet. Martin Valfridsson skriver i sin rapport att det innebär att rumänska och bulgariska medborgare fortfarande måste visa pass eller nationellt id-kort när de reser in i övriga EU-länder samt Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz. Men alla EU-medborgare måste ha giltig ID-handling vid resor inom EU. Schengensamarbetet ersätter inte reglerna om den fria rörligheten, istället är det ett utökat samarbete för att underlätta fri rörlighet. Den som reser inom Schengenområdet måste kunna visa att hon eller han har rätt att uppehålla sig där vid identitetskontroller. För att underlätta polisens arbete finns det även en bestämmelse om att den som bor på hotell eller campingplats i ett annat Schengenland ska fylla i ett särskilt registerkort. I samband med registreringen ska man visa upp en giltig ID-handling.

Att EU-migranter har samma rättigheter som andra EU-medborgare innebär inte att de inte har några skyldigheter.

Rörlighetsdirektivet ger inte EU-migranter rätt att försörjas av Sverige

Det handlar om regler som inte kan viftas bort bara för att de kan komma att tillämpas också på romska tiggare.

Red’s kom:
Vilka regler viftas bort, utöver de regler som gäller för alla utom för EU-migranter?

Problemen med EU-migranter i Sverige är Sveriges problem

Men alla europeiska länder har en mörk historia av att göra just detta. Romernas situation är därmed ett europeiskt problem och ett problem för hela EU.

Red’s kom:
Det är emellertid inte som denna ledarskribent anser, och så många okunniga vänsterextremister med honom, att det är endast Sveriges problem.
Sverige gör mest i världen för romerna och någonstans får man förstå att det blir löjligt att kritisera det land som gör mest i världen.

Romernas situation är ett EU-problem (inte ett problem för Sverige att lösa), men Sveriges problem med EU-migranter är Sveriges problem!

De EU-migranter som kommer till Sverige är inte de medborgare som har det svårast

Deras situation är kanske mest akut svårartad i exempelvis Rumänien, men diskriminering och förnedrande särbehandling finns överallt.

Red’s kom:
Precis som för svenska medborgare.

Här finns tomrummet i Valfridssons utredning och i mycket av den svenska debatten.

De ”utsatta EU-medborgarna” behandlas som ett nationellt svenskt problem, när deras situation i själva verket är lika utsatt i land efter land.

Red’s kom:
Det är vänsterextremister samt kyrkor/vissa religiösa organisationer som gör romerna till ett svenskt problem genom att med skattemedel försörja EU-migranter i Sverige. Problem i Sverige hanteras i Sverige. Problem i Rumänien hanteras i Rumänien.Klicka här för att gå till artikeln i UNT, 2016-02-03
Se även bl a;

Kritik mot S+MP-regeringens och Martin Valfridssons rapport (SOU 2016:6) om EU-migranter

Martin Valfridssons rapport om EU-migranter – En total flopp!

Valfridssons rapport om EU-migranter kritiseras av alla aktivister

Vänsterextremistgrupper kräver att alla EU-migranter ska försörjas av Sverige

Vänsterpartister vill inte utgå från verkligheten när det gäller EU-migranter

Kritik mot rapport om EU-migranter: Soraya Post, Hans Caldaras, Fred Taikon…

EU-migranters barn ska ha rätt till skolgång i Sverige menar Stefanushjälpen

Rädda barnen tror barnkonventionen stödjer skola till EU-migranters barn

Stadsmissionen kräver gratis bostad, vård och skola för alla EU-migranter

Fi kritiserar Martin Valfridsson pga att EU-migranter inte erbjuds skola

Thomas Hammarberg samt V och MP i Malmö kritiserar rapporten om EU-migranter

Fred Taikon: Samordnarens rapport gör att Sverige backar 100 år

Anders Lindberg: Humanitärt underskott i diskussionen om EU-migranter

Aaron Israelson upprörs över att regeringen inte stödjer EU-migranters olagliga bosättningar

SR frågar en tiggare vad han tycker om rapporten om EU-migranter

EU-migranter i Sundsvall hotar sova på gator om rapport om EU-migranter följs

Rapport om EU-migranter: Cyniskt och stor besvikelse, menar Sofia Mirjamsdotter

Lars Ströman kritiserar Valfridsson för att ha noll koll på EU-migranter

Annamaria Bauer (V) anklagar samordnaren för EU-migranter för att inte ha koll

Driver S+MP-regeringen en moderat politik för EU-migranter?

Är det SD-politik att Sverige inte försörjer alla EU-migranter som så önskar?

Om Sverige inte försörjer EU-migranter fryser de ihjäl och orsakar terrorhandlingar?

Vänsterstyrda Nyköping struntar i samordnarens rapport om EU-migranter

Med vilken rätt kan EU-migranter få subventionerad vård i Sverige?

Läkare i världen vill att alla EU-migranter ska räknas som ”enstaka fall”

Sammanställning av vad media skrivit om Martin Valfridssons rapport om EU-migranter


POSITIV TILL REGERINGENS TIGGARRAPPORT

Hjälp EU-migranter genom att inte hjälpa dem i Sverige


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *