Dramatiska förändringar krävs i Sveriges migrationspolitik – måste ske nu!

Vi har hört nyckelformuleringarna om och om igen: ”Detta är den värsta flyktingkatastrofen sedan andra världskriget”. ”Vi räddar liv, bokstavligen!” Den bild som manas fram av denna retorik är att miljontals människor nu flyr hals över huvud undan bomber, mot städer som Malmö och Trelleborg. Precis som under andra världskriget måste vi därför förvandla Sverige till fristad i ett desperat läge, kosta vad det kosta vill.

Kan dagens situation jämföras med andra världskriget?

Men detta är inte andra världskriget eller ens Balkankriget. Analogierna är missvisade och ger därför fel analys av läget.

Flyktingström beror på bristande säkerhet i EU’s yttre gränser… och på EU’s fria rörlighet

Det främsta skälet till att antalet asylsökande i Europa plötsligt flerdubblats är att det har blivit mycket lättare att ta sig in genom EU:s yttre gräns, vilket underströks i det brev som EU:s ordförande Donald Tusk skickade ut inför veckans toppmöte i Bryssel.

Turkiet nyttjar migranter för utpressning av ett svagt och enfaldigt EU

I bakgrunden anar man Turkiets osynliga hand. Landets alltmer auktoritäre president, Recep Erdogan, har velat använda flyktingströmmen för att utverka eftergifter från ett Europa som vid det här laget har gått ner på knä.

Denna bakgrund måste vi ha klart för oss när vi funderar över svenska handlingsalternativ.

Det finns inget naturligt slut på denna ström av migranter så länge Turkiet vill fortsätta att hålla pressen uppe på Europa.

Antalet kan tvärtom komma att öka ytterligare i vår. Viljan att ta sig till Europa är oändlig så länge inkörsporten är öppen och priset och farorna upplevs som överkomliga.

Endast 1/3 av asylsökande är från Syrien

Bara en dryg tredjedel av alla asylsökande i Sverige är från Syrien.

Inte ens ett slut på Syrienkriget skulle därför häva det extraordinära läget i svenskt flyktingmottagande.

Asylsökande från Afghanistan ökar snabbt

Det mest dramatiska som händer nu är i stället att antalet afghanska asylsökande ökar snabbt.

Främst rör det sig om minderåriga, varav många har lämnat sin familj i Iran för att ensamma ta sig till Sverige.

Skälet är att Iran sedan år 2011 har blivit mer restriktivt med att förnya uppehållstillstånd till landets drygt två miljoner afghanska flyktingar.

Men även strömmen direkt från Afghanistan ökar och är just nu ”all time high”, enligt UNHCR.

Migrationsverket räknar därför med att det är denna grupp asylsökande som kommer att växa mest framöver.

Asylsökande från Irak ökar snabbt

En annan grupp som har ökat markant under året är irakier, varav många är sunnimuslimska män från Bagdad som inte vill slåss för regimens räkning.

Naturligt att afghaner, irakier, eritreaner och syrier i Turkiet/Libanon vill ta sig till Sverige

Inget av detta är något att förvånas över. Att människor inte ser någon framtid i Afghanistan eller som papperslös i Iran är fullt begripligt liksom att man som sunnimuslimsk soldat vill lämna Irak.

Lika lätt är det att förstå alla ungdomar som flyr Eritrea för att slippa undan den omänskliga värnplikten i diktaturens tjänst.

Eller att syriska familjer bryter upp från den hopplösa tillvaron som flyktingar i Turkiet och Libanon där de aldrig kan påbörja livet på riktigt igen.

Vi hade i motsvarande situation också sökt oss till en bättre/rikare miljö där vi garanteras försörjning av staten utan krav på motprestation

I varje läge bör man göra tankeexperimentet att det kunde ha varit jag. Många av oss hade gjort exakt samma val.

Även alla de tusentals migranter som nu passar på att ta sig till Sverige för att gå under jorden gör ett rationellt val.

Red’s kom:
Självklart är det ett rationellt val, särskilt som alla som går under jorden i Sverige har särskilda rättigheter (tack vare Fredrik Reinfeldt och Göran Hägglund) som fri sjukvård, skola, etc. Vilket annat land i världen erbjuder dessa förmåner för de som olagligt vistas i landet?

Men någonstans måste man inse att fattigdom och elände inte utrotas i världen, eller ens nämnvärt påverkas, bara för att man flyttar fattigdom och elände till Sverige.

Självklart ska Sverige ägna sig åt välgörenhet men men en grundläggande förutsättning för detta är att staten måste ha en mycket tydlig avgränsning för denna välgörenhet. För att detta ska fungera krävs en fastställd biståndsbudget för olika former av välgörenhet för andra länders medborgare, och denna budget får inte överskridas. Samtidigt måste  det finnas en tydlig lagparagraf som förbjuder kommuner att nyttja kommunala skattemedel för detta.

Dvs all form av välgörenhet för andra länders medborgare får enbart ske med statliga medel för att på detta sätt ha kontroll över kostnaderna såväl som för att få en struktur på de åtgärder som görs, i motsats till hur det fungerar idag.

Var går gränsen för Sveriges ansvar under gällande förutsättningar?

Men det betyder inte att ett litet land som Sverige kan axla ett obegränsat ansvar för denna mänskliga nöd. Det finns lägen då vi måste vara beredda att offra allt för att hjälpa.

En ny förintelse skulle vara en sådan händelse eller en massflykt från våra grannländer där Sverige är första säkra land. Då skulle det vara ett moraliskt imperativ att undsätta så många vi kan oavsett konsekvenserna. Men där är vi inte.

Nödvändigt att sätta ett tak för en situation där ingen bortre gräns finns för hur många som söker sig till Sverige

Sverige ska givetvis ta sin del av ansvaret även för dagens globala flyktingströmmar. Men det är inte rimligt att Sverige försätter sig självt i ett krisläge för att möta ett skeende som varken har en slutpunkt eller en geografisk begränsning.

Statsfinanserna blöder med miljardbelopp varje vecka. Skolor och socialtjänst går på knäna. Ingen har en aning om var alla flyktingar ska bo och takten i antalet ensamkommande minderåriga som nu kommer till Sverige motsvarar en hel svensk årskull med barn.

Red’s kom:
Vad som är t o m betydligt värre och svårare att komma tillrätta med än dagens problem är de problem flyktingströmmen får på lite längre sikt.

En försämrad välfärd för landets medborgare under ganska lång tid framöver är oundviklig.

Det är nu – IDAG – som Sverige har en möjlighet att stämma i bäcken, inte när hela systemet kapsejsat pga av politikers politiska korrekthet och rädsla för en liten men högljudd grupp av vänsterextremister.

Finns det inget Sverige kan göra för att minska trycket på landet?

Det finns ändå inget vi kan göra för att minska söktrycket, invänder en del debattörer. Det är givetvis nonsens.

FRYSNING AV ASYLPRÖVNINGAR – SIGNALPOLITIK
Finland skrev i veckan ner sin prognos över antalet asylsökande i år från 50 000 till 30 000-35 000. Förklaringen är att Finland har fryst alla asylprövningar för irakier och somalier liksom att man har infört utökade gränskontroller.

SKICKA RÄTT SIGNALER
På samma sätt har Danmarks och Norges signalpolitik hållit antalet asylsökande nere. Omvänt ökade antalet syriska flyktingar till Tyskland snabbt när landet införde ett snabbspår för denna grupp förra hösten.

Red’s kom:
Eftersom det kan ta ett rätt bra tag innan signaler får effekt krävs någon omedelbar och ”drastisk” åtgärd än ovanstående; Sverige måste fram till dess att övriga signaler nått fram, införa gränskontroller under en månad, precis som Tyskland gjort.

Sverige står inför ett vägval

Förhandlingar pågår nu mellan regeringen och alliansen kring migrationspolitiken. Sverige står inför ett vägval som kan komma att definiera landets framtid.

Red’s kom:
Regeringen exkluderar Sveriges idag största (enl. flera opinionsinstitut) parti, Sverigedemokraterna från dessa överläggningar om Sveriges framtid. Det är ett högst odemokratiskt agerande! Speciellt med tanke på att det bara handlade om en diskussion, och då kan man inte exkludera Sveriges största parti lika lite som det näst största eller tredje största.

Att låta Vänsterpartiet ingå i diskussionerna om Sveriges krissituation, men mota bort Sverigedemokraterna är respektlöst, oansvarigt, barnsligt och inhumant.

Se: Varför vill Löfven inte samarbeta?
och;
Så vill Löfven samarbeta i integrationsfrågan

Endast dramatiska åtgärder kommer att ha någon effekt

Om partierna tror att det räcker med några smärre förändringar i marginalen bedrar de sig. Sverige måste signalera en dramatisk omsvängning för att göra verklig skillnad.

Vi bedriver redan en passiv signalpolitik, skulle man kunna säga. Tältläger inför vintern, långa handläggningstider och akut brist på bostäder drar ner Sverigebilden. Till det måste nu läggas en aktiv signalpolitik såsom
– tillfälliga uppehållstillstånd i upp till fem år av norsk modell, där man blir tvungen att återvända till sitt hemland om säkerhetsläget har förbättrats.
– Reglerna för anhöriginvandring måste skärpas,
– etableringsersättningen skäras ner,
– med mera.

Red’s kom:
En av de viktigaste åtgärder som måste göras är begränsning av anhöriginvandring (dvs den största gruppen), genom diverse restriktioner.

Det krävs dessutom någon form av krav på att man måste vara i arbete inom en viss tid, men dylika krav måste kombineras med mycket tydliga avgränsningar för vad som definieras som arbete.

Framför allt krävs mycket tydliga krav på motprestation från första dag för de som söker sig till Sverige.

Fredrik Reinfeldts och Göran Hägglunds totalt misslyckade migrations- och integrationspolitik – som S+MP hakat på utan att ifrågasätta något – måste brytas med omedelbar verkan.

Se: Dessa åtgärder krävs för Sveriges invandringspolitik

Tydliga signaler till omvärlden

Och allt detta måste tydligt kommuniceras till omvärlden. Många kommer fortfarande hit med stora förhoppningar för att sedan malas ner psykiskt i den långa väntan på att få komma in i samhället på riktigt.

Regering och riksdag måste börja ta ansvar för landet

Sverige har i flera decennier tagit ett större ansvar för världens flyktingströmmar än något annat västland per capita. Nu måste vi ta ansvar för att landet inte kastas in i en kris som vi inte kan hantera.Klicka här för att gå till artikeln i Expressen, 2015-10-17
Se även bl a;
Statlig välgörenhet och ingen omfördelning av jobb


Stefan Löfven: Det finns en gräns för hur många flyktingar vi kan ta emot…

Dags att prata om volymer för invandring

Socialdemokraternas plan för flyktingar

Regeringens hemliga asylgrupp

Debatt om flyktingpolitiken: Kristina Persson (S), Fredrik Malm (FP), Paula Bieler (SD)

Novus juni 2015: 76% i Sverige tycker som SD i invandringspolitiken

58% av svenskarna vill ha minskad invandring – MP-väljare avviker

12% av moderaterna tycker annorlunda än SD

Varje år är ett nytt rekordår för svenskt flyktingmottagande

Svensk invandringspolitik är extrem?

Klyfta mellan folk och folkvalda – Problem viftas bort av politiker

Ska politiker följa folkets vilja?

Pratats för lite om invandringsproblematiken


Centerpartiet vill omvandla alla asylsökande till arbetskraft

Centerpartiets integrationspolitik

Centerns liberala invandringspolitik förpliktigar


Anna Kinberg Batra, Januari 2015: Ingen ändring i invandringspolitiken


Tyskland lämnar Schengen med omedelbar verkan – När gör Sverige likadant?


Svenskar mest invandringspositiva i EU… eller?


Hans Rosling vilseleder svenska folket om migranter/flyktingar

Hans Rosling har fel om flyktingkostnader

Henrik Arnstad i debatt om flyktingar – alla tokigheter listas här


Skrämmande okunskap om invandring och integration, Aftonbladet


Sverige har tagit emot 6 gånger fler flyktingar än Tyskland

14 av 28 EU-länder tar emot kvotflyktingar – Sverige flest!

Flyktingar/migranter till EU, hur många, varifrån och till vilket land – Sveriges flyktingpolitik

Migrationsverkets prognoser lika meningsfulla som väderprognos för nästa årLista över vilka länder asylsökande kommer från till Sverige!

Tre gånger fler asylsökande i Sverige som i övriga Norden tillsammans

Inför en förundrad omvärld


54% av flyktingarna har en inkomst under 13.000 kr efter 10 år

Minst 15,5% av flyktingar begår brott…

Är arbetsförmedlingens uppdrag att fiffla med statistik om nyanlända?

Högutbildade kebabtekniker höjer utbildningsnivån i Sverige


Pensionerna räcker inte till alla


För sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

En kommentar till “Dramatiska förändringar krävs i Sveriges migrationspolitik – måste ske nu!”

 1. Jag måste berätta om förhållandena här på Nya Zeeland.
  Vi flyttade hit för 6 år sedan som ekonomiska migranter. Detsamma gör ca 95% av de migranter som kommer till Sverige.

  Skillnaden är dock avsevärd då det gäller kraven som ställs på migranterna.
  För att få visum hit måste jag presentera en affärsplan för den verksamhet jag planerar här.
  Minimikravet för att få visum är att verksamheten efter 3 år har en omsättning på ca 1.2 miljoner SEK samt vara stigande vidare skall företaget ha heltidsanställt 2 Nyzeeländska medborgare med full marknadsmässig lön utan några som helst bidrag.
  Samtliga skatter måste vara inbetalda och bokföringen godkänd av revisor.
  Jag och min familj skall dessutom ha en inkomst av arbete som överstiger medelinkomsten här, ingen av oss får ha begått brott någonstans i världen, vi måste vara friska och fortsätta vara friska så länge vi inte har fått PUT.
  Vi får inte på något sätt belasta samhället förutom barnens skolgång och normala småolyckor som snabbt läker.
  Begår vi brott får vi ta straffet och sedan utvisning.

  Nya Zeeland debatterar nu om man eventuellt ska ta emot 720 FN-flyktingar det närmaste året.
  Godhetsfolket här framhåller Sverige som ett gott exempel på ett empatiskt, ansvarstagande framtidsland.
  Majoriteten av befolkningen (förutom politikerna och media naturligtvis som här också vill leva upp till den svenska normen för godhet) är mer skeptisk och vill skydda sitt land och folk från framförallt muslimsk kultur och välfärdssurfare.

  Innan vi flyttade hit undersökte vi noga möjligheterna att emigrera till flera västerländska, engelskspråkiga demokratier men NZ var det minst byråkratiska och mest välkomnande landet.
  Att leva här är mycket likt livet i Sverige på 50-60-talet med förtroende mellan människor och en fungerande samhällsservice.
  Landet har en stor asiatisk befolkningsgrupp samt många från småöarna i Stilla havet, ingen synlig rasism eller diskriminering.

  Fördelningen av brottslighet mellan olika befolkningsgrupper är den vanliga med ursprungsbefolkningen (Maori) på ca 10 ggr högre brottslighet per capita jämfört med genomsnittet.
  Dessa är också med ungefär liknande siffror överrepresenterade i socialhjälp och annan hjälp.
  Denna grupp åtnjuter också positiv särbehandling på många sätt.
  Detta är inget som göms undan utan debatteras på ett öppet och konstruktivt sätt i media och bland vanligt folk.

  Det finns som sagt stora skillnader mellan Sverige och Nya Zeeland, först och främst det allmänna Lutherska kravet på att man skall sköta sig efter bästa förmåga.
  Man ska undvika konflikter.
  Man har som privatperson absoluta rättigheter till liv, egendom och privatliv.
  Samhället är här fortfarande underställt folket, skatten är mellan 10 och 33 procent och man ombeds vänligen betala in den, den utkrävs inte med våld.
  På grund av den allmänna samhällstilliten betalar folk sina skatter, man anser detta vara en självklar skyldighet för vilken man åtnjuter den samhällsservice man har rätt att kräva.
  Vissa delar av samhället har dock kvar socialistisk kultur,

  Immigrationsmyndigheterna och byggnadsnämnderna är strikt regelstyrda byråkratier där privatpersonen är helt utlämnad till handläggarens godtycke och papperstalibanerna på vanligt sätt.
  Ämbetsmannaansvaret finns kvar och om man överklagar beslut vinner man oftast i högre instans.

  Att läsa om den svenska migrations och politiska debatten och hur den styrs av massmedia är verkligen skrämmande, jag är innerligt tacksam att jag som företagare tappade tron på Sveriges demokratiska framtid och emigrerade då jag fortfarande hade kraft och intresse nog att starta ytterligare ett företag för vår försörjning.

  Red’s kom:
  Mycket intressant läsning. Jag har hört om Maori-folkets brottslighet, och det sägs att det beror på deras fattigdom… kanske lite liknande romerna i Sverige.

  Ja, den politiska debatten i Sverige är hårt styrd av det vänsterstyrda media, där det i regel bara är vänsterextremisterna som får komma till tals. Det finns 3-4 ledarskribenter i Sverige (varav den bästa kanske är Anna Dahlberg) som vågar beskriva sanningen och som inte enbart utgår från politisk korrekthet i sina åsikter och beskrivningar av verkligheten. Endast de som söker sanningen på Internet har därför möjlighet att få en rättvisande bild av verkligheten jämfört med den moralpredikan som det traditionella media förespråkar tillsammans med en aldrig sinande ström av vinklade snyfthistorier som aldrig tillför något.

  T ex vill man motivera fri invandring av alla fattiga från Afrika genom att visa ett litet barn som avlidit pga att vårdslösa föräldrar transporterar sig själva och sina barn i vrak över Medelhavet. Istället för att kritisera föräldrarna så är det Sveriges fel att barn dör i världen.

  Sverige är ett märkligt land där svenska medborgare alltid kommer i andra hand jämfört med medborgare i andra länder.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *