Demokrati inom föreningar

När kristdemokraterna skulle välja en ny ledare valde valberedningen att göra en utredning för att hitta den bästa ledaren för partiet. Deras val kom på Göran Hägglund, och inte på de två andra partimedlemmar som hade mest stöd inom partiet: Maria Larsson och Mats Odell.
Att valberedningen valde att föreslå bara ett namn, och inte alla tre - Maria Larsson, Mats Odell och Göran Hägglund - är för mig en gåta, men inte en överraskning. Det faktum att valberedningen tror sig veta bättre än medlemmarna i övrigt, och det faktum att valberedningen inte visar någon respekt för medlemmarnas åsikter, är helt mot de mest elementära demokratiska principerna. Det mest absurda i det hela är att valberedningen försöker undvika all sorts debatt genom att föreslå bara en kandidat. Man kan också känna, när man läser valberedningens analys på www.kds.se om varför Göran Hägglund är den bästa kandidaten, att valberedningen vill få förtroende för sin fina analys och för sin klokhet.
Men det mest häpnadsväckande i detta exempel är förmodligen hur medlemmarna låter sig köras över av valberedningen. Detta är häpnadsväckande med tanke på att medlemmarna i ett politiskt parti oftast är insatta i partiets frågor och är angelägna att engagera sig i partiets frågor.

Min erfarenhet av föreningslivet är att detta praktexempel inte är typiskt Kds, utan det återfinns i många andra föreningar.

Ett exempel, som jag fått känna på i flera år, på hur demokrati inte fungerar inom bostadsrättsföreningar; I en BRF är förutsättningarna för demokrati mycket sämre än inom ett politiskt parti. Ingen ideologi och inga värderingar binder samman medlemmarna. De flesta har hamnat i föreningen av ren slump. Resultatet av det är att, i många BRF, bestämmer styrelsen alla beslut. Om en medlem lämnar en motion, föreslår styrelsen att avslå eller att bifalla motionen: medlemmarna (de som dyker upp på årsstämman) mumlar oftast ett ”ja” för att bekräfta styrelsens förslag, och simsalabim har en ”demokratisk” handling ägt rum. Ingen debatt har skett. Alla litar på att styrelsen har tänkt rätt.

Detta ointresse och saknad av engagemang inom BRF:ar lämnar ett stort utrymme för eventuellt maktmissbruk av hänsynslösa styrelsemedlemmar.

Själv tror jag att debatt är grunden till demokrati. Jag tror att kommunikation och diskussion med alla alltid är att föredra före med snabba och kloka beslut av några. Jag tycker att en reform eller en attitydförändring är nödvändig inom föreningar i allmänhet. Jag hoppas att många andra som kämpar för demokrati och debatt i sina respektive föreningar, och som gång på gång konfronteras med styrelsens eller valberedningens makt, kan hålla med mig.Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.
  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 


Se länkar ovan