Brf:ar inom HSB Malmö - 232 st - Vicevärdsarvode och funktioner i styrelserna

Brf Lgh vicevärd arvode vicevärd lön Vicevärd Övriga kopplingar
1 Abboten 28 5 000 Ledamot Kent West
2 Aldebaran 18 3 940 Ordf. Bosse Persson
3 Almvik (C) 110 42 180 Ordf./fullmäktige Agne Ohlsson + resten av styrelse inkl. HSB-ledamot inkl v.ordf. HSB-tjänsteman Bengt Skånhamre.
Om Agne eller Bengt är HSB-ledamot framgår ej!
4 Ankaret 96 0 INGEN
5 Antilopen 18 5 000 Suppleant Agne Flink Not. HSB-ledamot Stig Eriksson är v.ordf.
6 Arvid 324 34 790 158 018 Sekreterare/fullmäktig Gunn Thulin
7 Atle 139 0   Hela styrelsen inkl. HSB-ledamot. Not. HSB-ledamot Bengt Rosberg är v.ordf.
8 Björken 8 1 500   V.ordf./valberedare/fullmäktig Bo-Göran Hansson. Not. HSB-ledamot Stig Lövgren är också ordförande, valberedningssuppleant och ersättare till fullmäktige.
9 Björknäs 41 39 350   Ledamot Anders Sohlman Not. Ordf = Leif Cruse
10 Blekingsborg (C) 276 52 428 Extern Ilja Gavriloski Not. HSB-ledamot Egon Nilsson är också v.ordf.
Revisor Gunn-Britt Olsson och revisorsuppleant Thomas Sandermo är också valberedare.
11 Bollebygd (C) 105 22 950   Hela styrelsen inkl. HSB-ledamot; Ordf. Fredrik Guldstrand, v.ordf. Christina Fredricson, sekreterare Maj-Britt Thulin, led. Anna Lundberg, led. Kenth Lindblad, studieorg. Henrik Svensson, HSB-ledamot Mikael Wahlström. Not. Både Maj-Britt Thulin (HSB Malmös styrelse) & Mikael Wahlström (tjänsteman på HSB Malmö) i denna styrelse
12 Brotorp 38 6 600   Ordf./HSB-ledamot Egon Nilsson. Not. Revisor Stig Friman och Signe Andersson samt revisorsuppleant Ragnhild Berntsson är alla också valberedare.
13 Castor 96 28 000   Ordf./fullmäktig Viggo Nordqvist. Not. Revisorerna Jan Olof Malmborn och Thomas Sonesson är också valberedare.
14 Dadeln 58 26 004 Ordf./fullmäktige Anders Andersen
15 Dalgården (C) 86 808 Tommie Jönsson (ej styrelse)
16 Domaren 463 249 753 Anställd vicevärd
17 Drivhuset 54 3 787? 0 Hela styrelsen, sedan suppl. Ole Lohmeier & studieorg. Ingemar Ek. Not. HSB-ledamot = Viggo Nordqvist
18 Duvhöken 307 EJ UPPG. EJ UPPG.
19 Dådet 36 11 000   Ordf. Anders Norstedt + HSB-ledamot Eva Wadenhorn. Not. Ordf. Anders Norstedt och sekreterare Linda Tuominen är också valberedare!
20 Elisetorp (C) 438 305 Björn Cederslätt
21 Ellstorp (C) 326 152 Tommy Jönsson
22 Eriksdal 240 25 000   Ordf./fullmäktige Hans-Åke Krantz
23 Eriksfält (C) 294 357 558 Bo Risberg
24 Erikslust 407 EJ UPPG. EJ UPPG. UPPGES EJ Not. HSB-ledamot Sven-Olof Nilsson är v.ordf.
Inga arvoden uppges i årsredovisningen.
25 Erikstorp (C) 105 23 390   Studieorg. Ethel Lindfors
26 Fosietorp (C) 543 331 290 Pär Höglund Not. Revisor Rune Rylander är också sammankallande valberedare
27 Furen 15 5 500   Valberedare Eva Hallberg. Not. Viggo Nordqvist = ordf.
HSB-ledamot Barbro Molin = v.ordf.
28 Ganbo 240 152 430 Tomislav Kostic
29 Gläntan 16 4 800   V.ordf. Ingvar Ekvall
30 Godheten 259 58 000   V.ordf. Allan Andersson + Ledamot Ingela Stenshammer
31 Granen 72 36 016 Gertie Andersson Not. Revisorer Mats Ohlsson och Lennart Svensson är också valberedare
32 Gunnebo 188 155 438   Ordf./fullmäktig Tomislav Kostic
33 Gåsen 38 0   INGEN Not. Ordf./fullmäktig Anders Lundberg (HSB Malmös styrelse) + HSB-ledamot Bo Westerlund ingår i styrelsen.
Onämnd styrelseledamot får 16.500 kr för fastighetsskötsel
34 Gässlingen 33 11 000   Ordf. Nils Nyström
35 Hackspetten 23 0   INGEN Not. Är valberedare Bengt Blomberg gift med styrelseordförande Inger Blomberg?
36 Hagalund 276 0 (f.d.173527) Peter Karlsson
37 Hallabacken 84 1 370 36 000 Sekreterare Lars A. Nilsson
38 Hammarshus 101 31 235   Lars Synnergren
39 Henriksdal 412 EJ UPPG. EJ UPPG. Lennart Larsson Not. Revisor Lena Andersson är valberedare
40 Henriksgården 104 14 105   Valberedare Kersti Wahlberg. Not. Revisor Stig Friman är också valberedare.
41 Hilda (C) 768 373 130 Christer Andersson
42 Hilleröd 70 3 600   Suppleant Erik Svensson. Not. Revisor Stefan Ebervall och Gisela Hofmann är också valberedare.
43 Huggaren (C) 254 259 501 Ordf. Iréne Svensson
44 Högaholm 994 309 702 Jörgen Larsson Not. Revisor Maj-Britt Bergström är valberedare.
45 Ida 738 128 709   Jan Munge Not. Ordf är Anders Nord, HSB-ledamot är Anders Olsson med suppleant Börje Mile
46 Idogheten 127 53 740   Birgitta Svensson (släkt/gift med ordf?) Not. Ordförande Nils Svensson och studieorganisatör Bertil Andersson är valberedningen.
47 Järven (C) 323 81 000   Ordf. Lars-Åke Malmberg + sekreterare Kjell Lövgren. Not. HSB-ledamot Arne Axrup är också v.ordf.
Är valberedare Bengt Simonsson gift med styrelseledamot/ers. fullmäktige Åsa-Lena Simonsson?
Styrelsesekreterare/fullmäktige Kjell Lövgren och revisor Anna-Lena Tuvesson är också valberedare.
48 Kallan 60 6 000   Ordf. Åke Ericsson + V. ordf. Gert Nilsson. Not. Revisorer Ann Knutsson & Edna Malmlöf är också valberedare
49 Kanslern 58 3 000 66 769 Rolf Svensson Not. V.ordf. Inger Bäcklin & studieorg. Lillemor Dahlqvist är också valberedare.
50 Kaplanen 50 33 805 Jan-Peter Johansson Not. Är valberedare Karin Jormbris Skagerö gift med v.ordf./ers. fullmäktige Leif Skagerö?
Revisor Göthe Andersson är också valberedare.
51 Klockaren (C) 45 13 000   Suppleant Lennart Jeppsson. Not. HSB-ledamot Harald Runge är också v.ordf.
52 Kraften 192 74888   Anne-Christine Bornkvist Not. HSB-ledamot Bengt Rosberg är också v.ordf.
HSB-ledamot Bengt Rosberg är också ers. till fullmäktige
53 Kronotorp 199 EJ UPPG. EJ UPPG. Bo-Göran Nilsson Not. Börje Risberg är ordf./fullmäktige
54 Kyllret 21 4 150   Ordf./fullmäktig Eric Jönsson. Not. HSB-ledamot Börje Risberg är också v.ordf.
Revisorer Åsa Löfgren och Bengt Holmberg är också valberedare.
55 Lagmannen (C) 489   INGEN
56 Lessö 123 20 000   Led. Hans-Åke Svensson
57 Lindeborg 385 1 430   Lennart Larsson. Not. Revisorsuppleant Gun Löfqvist är också sammankallande i valberedningen
58 Ljungbyhus 9 78 EJ UPPG. EJ UPPG. Sekant AB i Malmö
59 Ljungen 149 104 832 V. ordf. + HSB-led. Richard Dahlberg (proffs fast.förvaltare)
60 Luftvärnet 40   INGEN
61 Lugnet 225 209 521 Krister Andersson (heltid) Not. Ordf/fullmäktige = Olle Strand
62 Lundagården 177 34 250   Ledamot Sven Häggström Not. HSB-ledamot Jan Andersson är v. ordf.
Revisor Henry Lindelöf är också valberedare "i samarbete med ordföranden".
63 Länsmansgården 29 15 000   Ordf. Fredrik Bjerrer. Not. V.ordf./fullmäktige är Jasin Kolar, sekreterare är Milena Kolar.
64 Magne (C) 122 47 280 Ordf. Ove Lidin (se äv. Nils-Gustav Bornlid)
65 Munken 33 20 000   Studieorg. Peter Sjöblom. Not. HSB-ledamot Arne Axrup är också v.ordf. samt ers. fullmäktige
66 Musköten (C) 155   INGEN
67 Månsgården 16 EJ UPPG. EJ UPPG. Erik Persson & Hans-Uno Not. Revisor Gunilla Löwerström är valberedare
68 Norsen (C) 77 11 594   Styrelsen; Ordf. Bert Borgström, v.ordf. Per Jerling, sekreterare Martin Axelsson, suppleant Curt Lindgren, exkl. HSB-ledamot Wivian Petersson.
69 Nunnan 32 EJ UPPG. EJ UPPG. Hela styrelsen inkl. HSB-ledamot Arne Axrup; Ordf. Peter Granberg, v.ordf. Arne Axrup, sekr. Kristin Bockasten, led. Bengt Persson, HSB-ledamot Arne Axrup. Not. HSB-ledamot Arne Axrup är också v.ordf.
70 Nydala 373 169 407  
71 Näset 26 15 875   Hela styrelsen inkl. HSB-ledamot Bengt Skånhamre Not. HSB Malmös nuvarande styrelseordförande Claes Caroli sitter som ordförande och fullmäktigeledamot i denna brf.
I samband med att Claes Caroli blev HSB Malmös styrelseordförande så ersattes HSB-ledamot och HSB-tjänsteman Bengt Skånhamre med annan HSB-ledamot.
Notera att vicevärdsarvodet i föreningens årsredovisning uppges som "Övriga arvode förtroendevalda". Har stämman godkänt detta?
72 Organisten (C) 75 18 950   Suppleant Ulf Elvingson
73 Ovalen 32 14 000   Adj. suppleant Thomas Eklöf (innan dess; sekreterarens man). Not. HSB-ledamot Lena Wismar är också v.ordf. och ersättare till fullmäktige.
Ordf. Maria Bengtsson är fullmäktig.
74 Per Albins (C) 692 301 714 Lars Bergqvist
75 Polaris 53 20 000   Ordf. Stig Eriksson. Not. "Styrelsen har fungerat som valberedning", dvs inkl. HSB-ledamot Per Höglund.
76 Priorn 116   INGEN! Not. Styrelsesuppleant Lars Jacobsson är valberedare
77 Pukan 395 61 656 Tidigare Led. Elisabeth Haag.
Nu HSB Boservice
78 Pålsgården 52 5 000   Okänd vicevärd. Not. Revisorer Jan Erik Smith och Svetlana Ristevska är också valberedare
79 Ranberga 30 13 200   Ordf./fullmäktige Sven Nivestam. Not HSB-ledamot är Tomislav Kostic
80 Reveln 77   INGEN
81 Ringsted (C) 273 97 711 Richard Roos Not. Ordf/fullmäktige = Monica Bermsten
82 Rishälla 29 9 200   Arne Horn med ordf./fullmäktige Esbjörn Hovler som ers. Not. Suppleant = Christina Hovler
83 Rodret 24   INGEN Not. HSB-ledamot = Agne Ohlsson
84 Rosenvång 3 28 15 000   Ledamot Lennarth Blondell. Not. HSB-ledamot Sven Nivestam är v.ordf.
85 Roskilde 155 37 896 Sigge Not. HSB-ledamot Kjell-Åke Svensson är ordf.
86 Roxen 171 83 452 V ordf. Karl-Gustav Karlsson. Not. HSB-ledamot är Arne Axrup
87 Ryttmästaren 0   Theo Praskevas
88 Rådmannen 0   INGEN
89 Rörsjön 21   INGEN Not. Revisor Sven-Erik Möllerstedt är valberedare
90 Samarbete 43 8 800   Hela styrelsen inkl. HSB-ledamot Agne Ohlsson; Ordf. Samuel Albertsson, v.ordf Agne Ohlsson, studieorg. Anders Orrgren, led. Mina Holmqvist, HSB-ledamot Agne Ohlsson. Not. Revisor Robin Falk är också valberedare.
91 Sandstenen 101 22 000   Ledamot Mona Sandqvist
92 Segevång 147 EJ UPPG. EJ UPPG. Bo-Göran Nilsson (Ögonlocket)
93 Sigrid 51 7 000   Ordf./fullmäktige Arne Larsson Not. HSB-ledamot Sven Nivestam är v.ordf.
94 Skansen (C) 147 96 000   Studieorg. Dagny Karlsson
95 Skogsmården (C) 95 10 118   V. ordf. Freddy Nilsson
96 Skölden (C) 94 30 000   Ledamot Kjell Skartoft. Not. Valberedning avgått.
97 Sofieholm 573   INGEN
98 Sorgenfri 17 7 880   Hela styrelsen inkl. HSB-ledamot Rikard Andersson; Ordf. Martin Svensson, v.ordf. Susanna Ilros, sekr. Eva Jonsson, studieorg. Åsa Ivarsson, HSB-ledamot Rikard Andersson. Not. revisor Kristina Nilsson och Constantin Iliescu är också valberedare.
99 Spjutet 10 EJ UPPG. EJ UPPG. Ordf. & HSB-led. Bengt Rosberg. Not. Valberedning = styrelsen, inkl HSB-ledamot Bengt Rosberg
100 Stenbocken (C) 410 12 4757 Leif Lundvall
101 Stenmården 235 EJ UPPG. EJ UPPG. Husvärd Anders Malmqvist (släkt med suppleant Håkan Malmqvist?)
102 Sundsterassen 48
36 504
V.ordf. Leif Christoffersson
103 Söderkulla 596 EJ UPPG. EJ UPPG. Kjell Petersson. Gemensam vicevärd med Brf Artisten, Brf Berguven och Brf Duvhöken Not. HSB-ledamot är Preben Karlsson
104 Tapperheten 2 40 6 750   Ordf./fullmäktige Bengt Jönsson. Not. HSB-ledamot Agne Olsson är också v.ordf.
Revisor Peter Alexandersson & Mikael Nilsson är också valberedare.
105 Tapperheten 3(C) 40   INGEN
106 Trumman (C) 397 4 364 Gert-Ove Gräntz/Christian Gräntz. Not. HSB-ledamot Lennarth Andersson är v.ordf.
Revisor Willy Jensen är också valberedare.
107 Tuban 46 13 200   Funktion som vicevärd nu borttagen. Not. Ordf. Andreas Ollén är också sammankallande i valberedningen.
Revisorsuppleant Malmin Boström är också valberedare
108 Valby 116 0   INGEN
109 Valnöten 64 0   Hela styrelsen inkl. HSB-ledamot Agne Ohlsson; Ordf. Göran Lempert, v.ordf. Agne Ohlsson, sekr. Johan Zander, studieorg. Anna-Carin Sakari, led. Annika Harlegård, led. Cecilia Fredriksson Not. HSB-ledamot är Agne Ohlsson
110 Vega 90 31 520   Ordf. Allan Johansson. Not. HSB-ledamot = Viggo Nordqvist.
111 Vidar 166 EJ UPPG. EJ UPPG. Sten Göransson. Not. HSB-ledamot = Bengt Rosberg
112 Vindrosen 167 97 600   V.ordf. Ann-Marie Jönsson
113 Väktaren 108 30 000   V.ordf. Jan Lindbäck. Not. Birgitta Lindbäck är valberedare.
114 Västkusten 199 EJ UPPG. EJ UPPG. Bo-Göran Nilsson (Ögonlocket) Not. Valberedning = vakant
115 Åsunden 269 90 891 UPPGES EJ Not. HSB-ledamot Arne Axrup är v.ordf.
116 Änghög 51 3 413 30 000 Ledamot Jan Karlsson. Not. HSB-ledamot = Viggo Nordqvist
117 Östra Torp 13   INGEN
1 Adjutanten
42
78 308 HSB BoService. Tidigare Kent Staaf & Håkan Blixt Not. Revisor Inger Davidsson är valberedare
2 Almedal (C)
EJ UPPG. EJ UPPG. Bo Göran Nilsson
3 Almen (C)
32
7 475 Ordf. Jan Thörnblom Not. HSB-ledamot Agne Ohlsson är v. ordf.
4 Almgården
17
6 000 Ordf. Ove Nilsson Not. HSB-ledamot Jan Andersson är v.ordf.
5 Almhög
280
41 546 Ordf. Lennart Johansson Not. Revisorer Jörgen Hansson & Liselotte Johansson är valberedare
6 Anneberg
315
693 888 Lars Hansson, halvtid (inkl. fast.skötsel)
7 Arildsgården
32
3 000 HSB-ledamot Agne Ohlsson Not. Revisor Cecilia Qvarnström är också valberedare.
HSB-ledamot Agne Ohlsson är firmatecknare och vicevärd.
8 Artisten
186
35 963 Kjell Peterson i Brf Söderkulla Förvaltningsutskott Not. Revisorer Ingvar Evander & Kurt Fagerström är också valberedare.
Suppleant Anders Jardenberg är också valberedare.
9 Basunen
36
INGEN
10 Bellevue
40
INGEN Not. Revisor Lars Dahlgren är också valberedare
11 Beritsholm
18
6 000 Ordf. Hans Jönsson Not. HSB-ledamot Bibbi Lind-Wiberg är också v.ordf.
Not. Revisor = Brita Winqvist. Valberedare = Sture Winqvist.
Revisorsuppleant Ebba Wellander är också suppleant till valberedning
12 Beritta Gurris
81
47 880 Sekreterare Gun-Britt Lagerkvist Not. HSB-ledamot Sven-Olof Nilsson är också v.ordf.
Vicevärdsarvodet är på 7.880 kr mer än arvodet till hela styrelsen.
13 Bikupan
17
EJ UPPG. EJ UPPG. Ordf. Per Eriksson (f.d. Pär Gottfridsson). Not. Revisor = Christer Anderberg, revisorsuppleant = Lisa Anderberg.
Revisor Christer Anderberg är också valberedare. Revisorsuppleant Lisa Anderberg är också suppleant till valberedning.
Styrelsesuppleant Cecilia Linde är också suppleant tillvalberedningen. Ledamot Pär Gottfridsson är också valberedare.
Inget arvode redovisas!!!
14 Borgmästaren
30
8 293 Jan-Åke Larsson (f.d. Jan-Olof Fridh)
15 Bornholm
102
12 000 Oredovisad vicevärd Not. Revisor = Gunnar Malmgren, sammankallande i valberedning = Gunilla Malmgren
16 Brage
54
EJ UPPG. EJ UPPG. Ellstorps gemensamma fastighetsförvaltning
17 Bygården
20
3 500 Ordf. Annika Persson Not. HSB-ledamot Bengt Rosberg är också v.ordf. samt firmatecknare och fullmäktige.
"Styrelsen har varit valberedning".
18 Capella
48
15 000 Ordf. Tom Jönsson
19 Dammhälla
18
6 000 Ordf. Håkan Persson Not. Revisor Violetta Schwarz är också ensam valberedning.
HSB-ledamot onämnd.
20 Enskifteshagen
84
10 000 Adriatik Xhakollari Not. HSB-ledamot Börje Mile är också firmatecknare.
Valberedning: "Frågan bordlades vid årsstämman".
21 Fosiedal
232
0 INGEN Not. 3 olika styrelser. 
22 Gamban
54
15 000 Agneta Jörnfalk-Fuchs Not. Revisor Angela Gröndal är valberedare. Revisorsuppleant Ann-Christin Persson är valberedare.
23 Gertrud
50
67 200 Axel Lindskog
24 Hallamöllan
30
13 705 Valberedare Gunhild Kjellander
25 Hansgården
20
EJ UPPG. EJ UPPG. Ordf. Bengt Carlsson Not. Revisor Stig Gullberg är valberedare. Revisorsuppleant Lisa Magnusson är valberedare.
26 Hedgården
24
EJ UPPG. EJ UPPG. V.ordf./studieorg. Willy Persson
27 Igelkotten
24
14 400 V.ordf. Christian Riekwel Not. HSB-ledamot Jan Andersson är ordf. och firmatecknare och fullmäktige
28 Ingelsgården
18
EJ UPPG. EJ UPPG. Sekreterare/studieorg. Hans-Uno Nilsson, deltid Not. HSB-ledamot Maria Bengtsson är firmatecknare
29 Judit
9
INGEN Not. HSB-ledamot Bengt Skånhamre är v.ordf.
Suppleant till HSB-ledamot är Lena Nilsson.
HSB-ledamot Bengt Skånhamre är firmatecknare.
Suppleant till HSB-ledamot, Lena Nilsson, är firmatecknare.
Suppleant Per-Erik Isberg är valberedare.
Inga arvoden redovisas.
30 Kalkbrännaren(c)
92
46 985 Hela styrelsen inkl. HSB-ledamot Anders Olsson
31 Kanten
128
INGEN
32 Kapellmästaren
56
20 965 Seat Suljemani (f.d. Leif Fransson) Not. Revisor är HSB-tjänsteman Bengt Skånhamre.
HSB-ledamot Adelaide Yamoah är v.ordf.
33 Kaprifolen
60
42 080 Jeanette Hurtig, deltid Not. HSB-ledamot Richard Dahlberg är v.ordf. och fullmäktige!
Valberedning = styrelsen ("Enligt stämmobeslut av den 26 januari 2000 överlät stämman till styrelsen att även fungera som valberedning eftersom det fanns mycket svagt intresse bland medlemmarna).
34 Kasper
78
INGEN
35 Klas
32
10 000 Styrelse inkl HSB-ledamot Kaj Kvist + suppleanter
36 Klostret
13
0 INGEN Not. HSB-ledamot Arne Axrup är också v.ordf.
Revisorer Maria Nilsson och Ola Nilsson är valberedningen.
37 Knutsbo
96
48 000 Ordf. Lennart Nilsson och studieorg. Maj-Britt Lundh Not. HSB-ledamot Bengt Rosberg är v.ordf. och firmatecknare.
Revisorer Stig Friman och Sven Nilsson är valberedning.
38 Kroksbäck
EJ UPPG. EJ UPPG. Claes Mortin, heltidsanställd, men nu upphört. Not. HSB-ledamot = Bengt Skånhamre, suppleant HSB-ledamot = Bengt Rosberg
39 Kvadraten
15
4 000 Ordf. Margreth Andersson Not. HSB-ledamot uppges ej, men är troligen dåvarande ledamot i HSB Malmös styrelse; Maria Bengtsson.
Revisorer Torsten Persson och Hermine Birkelhuber är valberedning.
40 Leoparden 1
6
4 000 Ordf./fullmäktige Inge Nilsson Not. HSB-ledamot = Christel Svensson, suppleant till HSB-ledamot = Allan Johansson.
Sekreterare = Morgan Wulff, valberedare = Barbro Wulff
41 Leoparden 2
12
12 000 Anders Morand Not. Ordf = HSB-tjänsteman Jan Lindau.
HSB-ledamot Maria Bengtsson är också v.ordf.
HSB-tjänsteman Jan Lindau och HSB-ledamot Maria Bengtsson är firmatecknare.
HSB-tjänsteman/ordf. Jan Lindau är fullmäktige.
42 Lillevång
67
10 000 Ledamot Jan-Olof Fridh Not. HSB-ledamot Jan Andersson är ordf.
Revisor Per-Olof Wallén är valberedare, revisorsuppleant David Varga är valberedare
43 Loke
54
EJ UPPG. EJ UPPG. Ellstorps Gemensamma Fastighetsförvaltning Not. HSB-ledamot Bengt Rosberg är v.ordf.
Revisor = Ing-Britt Pfeiffer. Valberedning = Erik Pfeiffer
44 Lotsvakten
51
EJ UPPG. EJ UPPG. Förvaltare i styrelsen Göran Ericsson och suppleant Mats Bergkvist Not. HSB-ledamot omnämns ej
Varför sitter förvaltaren i styrelsen?
45 Lutan
80
INGEN Not. HSB-ledamot = Maj-Britt Thulin
46 Lågan
39
EJ UPPG. EJ UPPG. Ordf. Kurt Göransson Not. HSB-ledamot Magnus Lindskog är också firmatecknare
47 Magistern
27
9 850 Olle Mårtensson Not. HSB-ledamot Annika Wicktor-Ohlsson är v.ordf. samt firmatecknare
48 Magnolia
183
59 020 Claes-Hugo Thörner
49 Manligheten
181
47 329 Mats Walinder
50 Mannhem
39
12 000 Ledamot Bo Wingren Not. Suppleant Frydryka Majewski är valberedare.
51 Marbäck
84
19 700 Suppleant Gustav Larsson och Lennart Gullstrand
52 Midgård
54
EJ UPPG. EJ UPPG. Ellstorps Gemensamma Fastighetsförvaltning Not. HSB-ledamot Bengt Rosberg är v.ordf. och firmatecknare.
Ordf./fullmäktige Birger Hansson är valberedare
53 Munkhättan
313
24 000 Ordf. Christer Molin
54 Myrstacken
37
EJ UPPG. EJ UPPG. Hela styrelsen inkl. HSB-ledamot Arne Axrup Not HSB-ledamot Arne Axrup är v.ordf.
55 Notarien
56
42 845 Lidi Palm Not. HSB-ledamot = Bengt Skånhamre
56 Nybo
69
32 000 Studieorg. Ann-Britt Bengtsson Not. HSB-ledamot = Bengt Rosberg
57 Odlaren
129
30 000 Styrelsen exkl. HSB-ledamot Not. HSB-ledamot Jan Andersson är v.ordf.
Revisorsuppleant Agneta Viro är suppleant till valberedning
58 Olga 4
15
EJ UPPG. EJ UPPG. Styrelsen, inkl HSB-ledamot Not. Ingen HSB-ledamot uppges.
Inga arvoden uppges.
HSB?
59 Olga 8
INGEN Not. Inga arvoden uppges.
HSB?
60 Oshögavången(c)
189
60 000 Sekreterare/fullm.ers Yngve Winbladh + Led./fullmäktige Johnny Persson Not. HSB-ledamot Christer Andersson är också v.ordf.
Suppleant till HSB-ledamot = Egon Nilsson.
Suppleant Lena Carlsson är valberedare
61 Oxeln
64
EJ UPPG. EJ UPPG. Ordf./fullmäktige Hans Scheffler Not. Revisorer Vera Nikolova och Karin Sanyang är valberedningen
62 Oxiegården
123
60 230 Mats Sjöström
63 Paulus
48
30 000 Måns Sundblad + Fastighetsskötare
64 Pollux (C)
30
21 370 Ordf. Mats Jönsson + ledamot Fredrik Persson Not. HSB-ledamot Viggo Nordqvist är v.ordf. och firmatecknare.
Revisorer Mats Hildingsson och Ann-Christine Carlsson är valberedare
65 Randers
94
28 800 V.ordf. Mattias Andreassen Not. HSB-ledamot Bibbi Lindh-Wiberg är suppleant till fullmäktige.
Ledamot Ulrik Svensson är valberedare.
66 Renen
22
EJ UPPG. EJ UPPG. Styrelsen inkl. HSB-ledamot Barbro Molin Not. Ordf/firmatecknare är Arne Axrup.
HSB-ledamot var Barbro Molin.
Suppleant Birgit Ragnarsson är valberedare.
I styrelsen ingår v.ordf./sekreterare/fullmäktig Carina Gottfries samt studieorganisatör Ulf Gottfries.
Det uppges ej vem som efterträtt HSB-ledamot Barbro Molin när hon avgick i november 2005.
67 Rosenvång 1
105
34 700 Hela styrelsen inkl. HSB-ledamot Sven Nivestam + suppleanter Not. Vem som är HSB-ledamot uppges ej, men HSB-ledamot Sven Nivestam är v.ordf.
Ledamot Petra Hedén och revisorsuppleant Ulf Svensson är valberedare.
68 Rosenvång 2 (C)
41 800 Hela styrelsen inkl. HSB-ledamot Sven Nivestam Not. HSB-ledamot Sven Nivestam är v.ordf.
69 Rödvenen
24
13 000 Suppleant Thomas Palm Not. HSB-ledamot Anders Persson är v.ordf. och firmatecknare.
Styrelsesuppleant = Thomas Palm, valberedare = Ragnhild Palm
70 Rönnen
32
4 000 HSB-ledamot Agne Ohlsson Not. HSB-ledamot Agne Ohlsson är v.ordf. och firmatecknare och vicevärd.
Suppleant till HSB-ledamot = Ann-Britt Blixt.
Revisor Alexandre Ivanov är valberedare.
71 Rönnstigen
20
3 500 Ordf. Stig Lövgren Not. HSB-ledamot Annika Wicktor-Ohlsson är v.ordf. och sekreterare och firmatecknare
72 Sandbacken
Not. SBC-förvaltning med ordf. Jan Östring
73 Sandmöllan
90
Ledamot Lars Malmqvist Not. Revisorer är Gert Merkland och Inger Merkland. Revisor Gert Merkland och suppleant Christian Skånhed är valberedningen.
74 Siktet
78
36 500 UPPGES EJ Not. Revisorer Agneta Möller och Jenny Klang är valberedningen
75 Silversmeden
289
71 460 UPPGES EJ
76 Sjöhem
21
INGEN Not. V.ordf. Carina Skärpe är valberedare
77 Sköldbågen
9
INGEN Not. HSB-ledamot Lena Wismar är v.ordf.
Styrelsen är valberedning.
Styrelsearvode redovisas ej
78 Solbacken (C)
37
7 500 V.ordf./sekreterare Ingvar Nilsson Not. HSB-ledamot Bo Westerlund är firmatecknare.
Revisorsuppleant Agneta Sten Moberg är valberedare.
79 Spelmannen
171
43 284 Ordf. Uno Persson Not. HSB-ledamot Monica Nilsson är v.ordf.
Lars-Göran Angelin är suppleant för HSB-ledamoten.
80 Steglitsen
17
3 000 V.ordf. Göran Andersson Not. Revisor Britta Moberg är valberedare.
81 Stella
48
10 000 Suppleant Kay Olson Not. HSB-ledamot Eva Ulfshagen är v.ordf.
Styrelsen inkl. HSB-ledamot Eva Ulfshagen = valberedning
82 Stettin
24
INGEN Not. HSB-ledamot Per Larsson är firmatecknare.
Valberedningen utgörs av styrelsen inkl. HSB-ledamot Per Larsson.
83 Strandbaden
81
INGEN Not. HSB-ledamot Jörgen Andersson är v.ordf.
84 Sälgen
54
3 600 UPPGES EJ (bara "styrelsemedlem") Not. Valberedning inkl. HSB-ledamot är styrelsen.
85 Södermanland
18
5 100 Suppleant Helena Tiliander och studieorg. Peter Holm på timbasis Not. Henric Lellky = Sekreterare, firmatecknare och fullmäktige.
Valberedning = Revisorerna (Titti Qvarnström, Hamid Bolbol Moghadam)
86 Södertorp (C)
486
318 752 Robert Schultz Not. HSB-ledamot Benthon Thisell är v.ordf.
87 Sölve
64
INGEN
88 Tallen
48
8 000 Gerry Nilsson Not. Suppleant Kajsa Sundberg är valberedare.
89 Tapperheten 5
40
7 020 Suppleant Lars Åhlund
90 Tapperheten 6
40
2 100 ? Ordf./HSB-ledamot Håkan Ahlström Not. Revisorer Jimmy Regnér och Patrik Svensson är valberedare.
91 Tapperheten 7
40
8 300 Ordf./fullmäktig Erwin Wunderlich Not. HSB-ledamot Alve Persson är v.ordf.
Revisorer Bengt Lagerborg och Rita Wahlberg är valberedare.
Ordförande/fullmäktig är Erwin Wunderlich, sekreterare är Mona Wunderlich.
92 Tofta
56
15 000 Ledamot/ers. fullmäktige Anders Henrik-Klemens Not. HSB-ledamot Stig Lövgren är v.ordf.
93 Torbjörn
138
24.000 Ledamot Richard Roos Not. HSB-ledamot Jan Andersson är v.ordf. och firmatecknare.
Valberedning är ordf. John Wedel som också är fullmäktig.
Ledamot är Richard Roos. Revisor är Marie Roos.
94 Torekov
64
12 000 Ordf. Michael Andersen Not. HSB-ledamot Agne Ohlsson är v.ordf.
Suppleant HSB-ledamot: Börje Mile.
Revisorer Linus Svensson och Håkan Lindén är valberedningen
95 Tornfalken
295
150 449 Lars Pettersson Not. HSB-ledamot och HSB-tjänsteman Lars-Göran Angelin är firmatecknare.
96 Trädgården
20
EJ UPPG. EJ UPPG. Ordf./fullmäktige Christer Pedersen Not. HSB-ledamot Kent Staaf är v.ordf. Revisorsuppleant Anette Karlsson är valberedare
97 Tärningholm
24
0 INGEN Not. Ledamot Håkan Möller är valberedare.
HSB-ledamot Bibbi Lind-Wiberg är ers. till fullmäktige
98 Utanverket
104
111 226 Leif Rosén
99 Vadsbo
121
39 450 Suppleant Gunilla Book
100 Vesslan
134
42 000 Sekreterare Jan Friberg Not. HSB-ledamot Arne Axrup är v.ordf.
101 Visenten
63
49 226 Ulf Mårtensson
102 Väbeln
23
18 075 Ordf./fullmäktige Mats Anderberg Not. Vice ordf./ers. fullmäktige är Göran Green. Valberedare är Kerstin Green.
103 Värby
40
28 000 Ordf./fullmäktige Kent Lindström Not. HSB-ledamot Stig Lövgren är v.ordf.
Vicevärdsarvodet var fg år 18.000 kr, men (nästan som standard) står det att det är fel periodiserat fg år.
104 Värjan
30
EJ UPPG. EJ UPPG. HSB BoService, f.d. Karl-Erik Nilsson Not. Revisor Anders Svensson är valberedningen.
105 Västergård
18
12 000 Ordf. Stig Eriksson och Mats Nilsson Not. HSB-ledamot Lena Nilsson är sekreterare.
Ledamot Nils-Erik Lundblad är valberedningen.
106 Västra Ingelstad
14
EJ UPPG. EJ UPPG. Hela styrelsen, inkl HSB-ledamot
107 Vättern
52
39 000 Valberedare Elon Gyllander Not. HSB-ledamot är Agne Ohlsson.
Ledamot är Solveig Gyllander, sammankallande i valberedningen är Elon Gyllander.
Elon Gyllander är firmatecknare i föreningen fast han inte ingår i styrelsen.
108 Ängdala
92
44 352 V.ordf./ers. fullmäktig Piero Wahlgren Not. Valberedning saknas
109 Ärö
59
6 000 EJ UPPG. HSB BoService Not. Valberedning är styrelsen inkl. HSB-ledamot Bibbi Lind-Wiberg
110 Friheten 96 10 000 Sekreterare Bernt-Olof Larsson Not. HSB-ledamot är Kent Staaf
111 Sigge 86 EJ UPPG. EJ UPPG. Kassör Bertil Sorröd Not. Arvoden framgår inte av årsredovisning!
112 Marietorp 210 618 137 UPPGES EJ
113 Jämlikheten 158 85 544 Ingrid Jönsson
114 Langeland 186   173 275 Roland Lundgren, Severins Bygg, entreprenad
115 Flädern 32 EJ UPPG. EJ UPPG. Hela styrelsen
Sammanfattning
alla uppgifter är hämtade från senast utlagda årsredovisning för varje brf

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
24 Erikslust HSB-ledamot Sven-Olof Nilsson är v.ordf.
27 Furen HSB-ledamot Barbro Molin = v.ordf.
47 Järven (C) HSB-ledamot Arne Axrup är också v.ordf.
51 Klockaren (C) HSB-ledamot Harald Runge är också v.ordf.
52 Kraften HSB-ledamot Bengt Rosberg är också v.ordf.
54 Kyllret HSB-ledamot Börje Risberg är också v.ordf.
62 Lundagården HSB-ledamot Jan Andersson är v. ordf.
65 Munken HSB-ledamot Arne Axrup är också v.ordf. samt ers. fullmäktige
69 Nunnan HSB-ledamot Arne Axrup är också v.ordf.
73 Ovalen HSB-ledamot Lena Wismar är också v.ordf. och ersättare till fullmäktige.
84 Rosenvång 3 HSB-ledamot Sven Nivestam är v.ordf.
85 Roskilde HSB-ledamot Kjell-Åke Svensson är ordf.
93 Sigrid HSB-ledamot Sven Nivestam är v.ordf.
104 Tapperheten 2 HSB-ledamot Agne Olsson är också v.ordf.
105 Tapperheten 3(C) HSB-ledamot Lennarth Andersson är v.ordf.
106 Trumman (C) HSB-ledamot Lennarth Andersson är v.ordf.
115 Åsunden HSB-ledamot Arne Axrup är v.ordf.
3 Almen (C) HSB-ledamot Agne Ohlsson är v. ordf.
4 Almgården HSB-ledamot Jan Andersson är v.ordf.
7 Arildsgården HSB-ledamot Agne Ohlsson är firmatecknare och vicevärd.
11 Beritsholm HSB-ledamot Bibbi Lind-Wiberg är också v.ordf.
12 Beritta Gurris HSB-ledamot Sven-Olof Nilsson är också v.ordf.
17 Bygården HSB-ledamot Bengt Rosberg är också v.ordf. samt firmatecknare och fullmäktige
20 Enskifteshagen HSB-ledamot Börje Mile är också firmatecknare.
27 Igelkotten HSB-ledamot Jan Andersson är ordf. och firmatecknare och fullmäktige
28 Ingelsgården HSB-ledamot Maria Bengtsson är firmatecknare
29 Judit HSB-ledamot Bengt Skånhamre är v.ordf.
32 Kapellmästaren HSB-ledamot Adelaide Yamoah är v.ordf.
33 Kaprifolen HSB-ledamot Richard Dahlberg är v.ordf. och fullmäktige!
36 Klostret HSB-ledamot Arne Axrup är också v.ordf.
37 Knutsbo HSB-ledamot Bengt Rosberg är v.ordf. och firmatecknare.
41 Leoparden 2 HSB-ledamot Maria Bengtsson är också v.ordf.
42 Lillevång HSB-ledamot Jan Andersson är ordf.
43 Loke HSB-ledamot Bengt Rosberg är v.ordf.
46 Lågan HSB-ledamot Magnus Lindskog är också firmatecknare
47 Magistern HSB-ledamot Annika Wicktor-Ohlsson är v.ordf. samt firmatecknare
52 Midgård HSB-ledamot Bengt Rosberg är v.ordf. och firmatecknare.
54 Myrstacken Not HSB-ledamot Arne Axrup är v.ordf.
57 Odlaren HSB-ledamot Jan Andersson är v.ordf.
60 Oshögavången(c) HSB-ledamot Christer Andersson är också v.ordf.
64 Pollux (C) HSB-ledamot Viggo Nordqvist är v.ordf. och firmatecknare.
65 Randers HSB-ledamot Bibbi Lindh-Wiberg är suppleant till fullmäktige.
67 Rosenvång 1 HSB-ledamot uppges ej, men HSB-ledamot Sven Nivestam är v.ordf.
68 Rosenvång 2 (C) HSB-ledamot Sven Nivestam är v.ordf.
69 Rödvenen HSB-ledamot Anders Persson är v.ordf. och firmatecknare.
70 Rönnen HSB-ledamot Agne Ohlsson är v.ordf. och firmatecknare och vicevärd.
71 Rönnstigen HSB-ledamot Annika Wicktor-Ohlsson är v.ordf. & sekreterare & firmatecknare
77 Sköldbågen HSB-ledamot Lena Wismar är v.ordf.
78 Solbacken (C) HSB-ledamot Bo Westerlund är firmatecknare.
79 Spelmannen HSB-ledamot Monica Nilsson är v.ordf.
81 Stella HSB-ledamot Eva Ulfshagen är v.ordf.
82 Stettin HSB-ledamot Per Larsson är firmatecknare.
83 Strandbaden HSB-ledamot Jörgen Andersson är v.ordf.
86 Södertorp (C) HSB-ledamot Benthon Thisell är v.ordf.
91 Tapperheten 7 HSB-ledamot Alve Persson är v.ordf.
92 Tofta HSB-ledamot Stig Lövgren är v.ordf.
93 Torbjörn HSB-ledamot Jan Andersson är v.ordf. och firmatecknare.
94 Torekov HSB-ledamot Agne Ohlsson är v.ordf.
96 Trädgården HSB-ledamot Kent Staaf är v.ordf.
97 Tärningholm HSB-ledamot Bibbi Lind-Wiberg är ers. till fullmäktige
100 Vesslan HSB-ledamot Arne Axrup är v.ordf.
103 Värby HSB-ledamot Stig Lövgren är v.ordf.
105 Västergård HSB-ledamot Lena Nilsson är sekreterare.

HSB-ledamot Agne Ohlsson är dessutom ordförande och fullmäktigeledamot i Brf Almvik!
HSB-ledamot Agne Ohlsson är dessutom ensam vicevärd i Brf Rönnen.
I Brf Samarbete och Brf Valnöten sitter Agne Ohlsson som HSB-ledamot och delar dessutom på vicevärdssysslorna.

HSB-ledamot Sven Nivestam är dessutom ordförande, fullmäktige & vicevärd i Brf Ranberga.

HSB-ledamot Bengt Rosberg är dessutom ordförande, HSB-ledamot & vicevärd i Brf Spjutet.

HSB-ledamot Eva Wadenhorn är vicevärd i brf Dådet.

HSB-ledamot Egon Nilsson är ordförande, HSB-ledamot och vicevärd i Brf Brotorp.

HSB-ledamot Viggo Nordqvist är ordförande, fullmäktigeledamot samt vicevärd i Brf Castor.
HSB-ledamot Viggo Nordqvist är dessutom ordförande i Brf Furen.

HSB-ledamot Anders Olsson är delad vicevärd i Brf Kalkbrännaren.

I Brf Kapellmästaren sitter HSB-tjänsteman Bengt Skånhamre som revisor.

I Brf Kaprifolen sitter HSB-ledamot Richard Dahlberg inte bara som vice ordförande och fullmäktige, utan han ingår även i föreningens valberedning!
I Brf Sköldbågen ingår HSB-ledamot Lena Wismar i brf:ens valberedning!
I Brf Stella ingår HSB-ledamot Eva Ulfshagen i brf:ens valberedning!
I Brf Stettin ingår HSB-ledamot Per Larsson i brf:ens valberedning!
Även i Brf Sälgen ingår HSB-ledamoten i föreningens valberedning!
I Brf Ärö så ingår HSB-ledamot Bibbi Lind-Wiberg i föreningens valberedning!
I Brf Polaris så ingår HSB-ledamot Pär Höglund i föreningens valberedning!
I Brf Spjutet så ingår HSB-ledamot Bengt Rosberg i föreningens valberedning!

HSB:s makt över föreningarna

Med tanke på ovanstående, är det så konstigt att HSB-föreningarna inte är självständigt tänkande?

Nästan alla brf:ar har sin förvaltning i HSB. HSB "bjuder" på fester och kurser, emellanåt i något medelhavsland, för de förtroendevalda (rena mutor, även om det är medlemmarna som, i sin ovetskap om vad som händer bakom kulisserna, får betala för detta).

HSB har sina oengagerade och styrelsetrogna revisorer i varje brf.

HSB har sin HSB-ledamot i varje Brf, men inte nog med det. HSB-ledamoten innehar dessutom ofta de tyngsta posterna i brf:en, som regel vice ordförande eller sekreterare, men ibland t.o.m. posten som ordförande, trots att HSB Malmö (Börje Nilsson) säger att HSB-ledamoten blir avskedad med omedelbar verkan om detta händer.

I vissa brf:ar sitter två eller fler från HSB, t.ex. i Brf Bollebyggd, där HSB Malmös vice ordförande Maj-Britt Thulin sitter i brf-styrelsen tillsammans med HSB-ledamoten, tillika tjänsteman på HSB.

I Brf Gåsen sitter HSB Malmös styrelseledamot Anders Lundberg som ordförande såväl som fullmäktige (hur kan en ledamot i HSB Malmös styrelse parallellt inneha rollen som fullmäktigeledamot???) tillsammans med HSB-ledamoten Bo Westerlund.

I Brf Ovalen sitter Maria Bengtsson - som då var ledamot i HSB Malmös styrelse - som både ordförande och fullmäktige (tillsammans med HSB-ledamoten som är ersättare till fullmäktige).

Vi ser här ovan också att HSB-ledamoten ibland innehar rollen som föreningens enda vicevärd, och ganska ofta som delat vicevärdskap tillsammans med resten av styrelsen, t.ex. Brf Sorgenfri (med HSB-ledamot Rikard Andersson) och Brf Klas (med HSB-ledamot Kaj Kvist) och Brf Myrstacken (med HSB-ledamot Arne Axrup) och Brf Renen (med HSB-ledamot Barbro Molin) och Brf Rosenvång 1 (med HSB-ledamot Sven Nivestam), och Brf Rosenvång 2 (med HSB-ledamot Sven Nivestam).

I ett antal föreningar sitter HSB-ledamoten även som firmatecknare.
T.ex. Brf Judit där HSB-ledamot och HSB-tjänsteman Bengt Skånhamre och suppleant till HSB-ledamot (tillika HSB-tjänsteman), Lena Nilsson, är firmatecknare.
I Brf Tornfalken är HSB-tjänsteman och HSB Malmös tjänsteman Lars-Göran Angelin inte bara HSB-ledamot, utan även firmatecknare.

I vissa föreningar uppges inte ens vem som är HSB-ledamot, t.ex. i Brf Kvadraten (med Ordf. Margreth Andersson, studieorganisatör Dennis Larsson, ledamot Azra Palislamovic, ledamot Maria Bengtsson, suppleant Mimmi Zetterman, suppleant Ulla-Britta Ransmark).
Ej heller i Brf Lotsvakten uppges någon HSB-ledamot (styrelsen = Ordf. Kent Grundström, kassör Tommy Häggman, sekreterare John Nilsson, administratör Gunilla Linder, förvaltare Göran Ericsson).
Ej heller i Brf Olga 4 uppges vem som är HSB-ledamot (styrelsen; ordförande Anders Winell, kassör Jonas P Ström, sekreterare Clara Månsson, ledamot Charlotta Fredriksson, ledamot Paul Larsson).

I Brf Leoparden 2 sitter HSB-tjänsteman Jan Lindau inte bara som ordförande och firmatecknare, utan han är även fullmäktige. Hur rimligt är det att en tjänsteman på HSB Malmö också är fullmäktige?
I Brf Leoparden är dessutom dåvarande ledamoten i HSB Malmös styrelse, Maria Bengtsson inte bara HSB-ledamot utan hon är dessutom vice ordförande samt firmatecknare tillsammans med HSB-tjänstemannen Jan Lindau.

HSB yttrar aldrig ett kritiskt ord mot en brf-styrelse. HSB vågar inte detta eftersom HSB lever på föreningarna. HSB måste alltså alltid - i alla lägen - ta parti för styrelsen mot enskilda medlemmar.

Trots att HSB Malmö själv i tidningen HSB Uppdraget haft en artikel för inte så länge sedan om att det är en direkt jävsituation om någon i HSB Malmös styrelse sitter som HSB-ledamot så sitter ändå HSB Malmös styrelseledamöter som HSB-ledamöter i olika bostadsrättsföreningar.


Valberedning

I 50 av föreningarna så är revisorerna valberedare.

Vissa brf:ar uppger att de saknar valberedning (t.ex. Brf Skölden, Brf Västkusten, Brf Enskifteshagen, Brf Ängdala).
Sedan hur många av de existerande valberedningarna som arbetar aktivt framgår naturligtvis inte av årsredovisningen, men av erfarenhet kan jag säga att det säkert bara rör sig om några procent.

Styrelsen är valberedning

I vissa fall är styrelsen (hela, eller delar av) också valberedning, ofta tillsammans med HSB-ledamoten.
1. Brf Björken,
2. Brf Dådet,
3. Brf Idogheten,
4. Brf Järven,
5. Brf Kanslern,
6. Brf Lundagården,
7. Brf Polaris,
8. Brf Priorn,
9. Brf Spjutet,
10. Brf Tuban,
11. Brf Artisten/suppleant,
12. Brf Bikupan,
13. Brf Bygården,
14. Brf Judit,
15. Brf Kaprifolen,
16. Brf Mannhem/suppleant,
17. Brf Midgård,
18. Brf Oshögavången,
19. Brf Randers,
20. Brf Renen/suppleant,
21. Brf Rosenvång 1/suppleant,
22. Brf Sjöhem,
23. Brf Sköldbågen,
24. Brf Stella,
25. Brf Stettin,
26. Brf Sälgen,
27. Brf Torbjörn,
28. Brf Västergård,
29. Brf Ärö

Relation mellan valberedning och styrelse

I vissa fall verkar det finnas släktskap mellan valberedare och styrelse, eller att de är gifta med varandra.
T.ex.;
- Brf Hackspetten,
- Brf Järven,
- Brf Kaplanen,
- Brf Väktaren,
- Brf Beritsholm,
- Brf Bornholm,
- Brf Leoparden 1,
- Brf Loke,
- Brf Rödvenen,
- Brf Väbeln,
- Brf Vättern
Kan finnas många fler exempel än vad som listats här eftersom detta inte så ofta visas med stöd av bara namnen (t.ex. relationer).

Arvoden, löner, ersättningar, förmåner

I ett antal föreningar så redovisas inte ens arvodena inom föreningen!

Ibland så presenteras ett arvode för vicevärden, men det finns ingen uppgift om vem som är vicevärd.
- Pålsgården (5.000 kr i vicevärdsarvode till okänd vicevärd)
- Åsunden (90.891 kr i vicevärdsarvode till okänd vicevärd)
- Bornholm (12.000 kr i vicevärdsarvode till okänd vicevärd)
- Siktet (36.500 kr i vicevärdsarvode till okänd vicevärd)
- Silversmeden (71.460 kr i vicevärdsarvode till okänd vicevärd)
- Sälgen (3.600 kr i vicevärdsarvode till okänd vicevärd, refererad till som "styrelsemedlem")
- Marietorp

Dessutom har väldigt många brf:ar en post där det står "Övrigt arvode" som ibland kan vara på väldigt höga summor, men utan att någon vet vad som avses.

Ibland har man en vicevärd utan att uppge något arvode för vicevärden eller ibl. i förtäckta ordalag som "Övrigt arvode") för vicevärden.
T.ex.;
- Henriksdal (Gemensam fastighetsskötsel: "Löner tjänsteman" = 165.218 kr, "Övriga löner och arvoden" = 13.790 kr, "Övriga omkostnader" = 80.860),
- Kronotorp (Gemensam fastighetsskötsel: "Arvode"=2.202 kr, "Lön tjänstemän"=53.591 kr),
- Ljungbyhus,
- Månsgården,
- Nunnan,
- Sandstenen (Förtroendevalda och personalkostnader: "Övriga arvode" = 5.643 kr),
- Spjutet (Inga arvoden/löner redovisas överhuvudtaget),
- Stenmården (Förtroendevalda och personalkostnader: "Övriga arvode förtroendevalda" = 8.000 kr, "Övriga ersättningar" = 7.216 kr),
- Söderkulla (Förtroendevalda och personalkostnader: "Övriga arvode förtroendevalda" = 28.749 kr, "Övriga arvode ej förtroendevalda" = 7.020 kr),
- Vidar (Förtroendevalda och personalkostnader:"Övriga arvode förtroende valda"=32.200 kr),
- Västkusten,
- Almedal (Förtroendevalda och personalkostnader: "Övriga arvode förtroendevalda" = 25.349 kr, "Övriga arvode ej förtroendevalda" = 6.440 kr),
- Bikupan (Inga arvoden/löner redovisas överhuvudtaget),
- Brage(Förtroendevalda och personalkostnader:"Övriga arvode förtroendevalda"=19.950kr),
- Hansgården,
- Hedgården (Förtroendevalda och personalkostnader:"Övriga arvode förtroendevalda" = 4.410 kr, "Tjänstemän styrelsemedlem" = 1.392 kr),
- Ingelsgården (Förtroendevalda och personalkostnader:"Löner fastighetsskötare"=29.511kr),
- Kroksbäck (Förtroendevalda och personalkostnader:"Övriga arvode förtroendevalda" = 4.000 kr, "Förvaltare" = 72.982 kr, "Löner fastighetsskötare" = 926.550 kr),
- Loke (Förtroendevalda och personalkostnader:"Övriga arvode förtroendevalda" = 2.400 kr, plus många poster under "Ellstorps gemensamma fastighetsskötsel"),
- Lotsvakten (Förtroendevalda och personalkostnader: "Löner fastighetsskötare"=18.260kr),
- Lågan,
- Midgård (Förtroendevalda och personalkostnader:"Övriga arvode förtroendevalda" = 1.800 kr, plus många poster under "Ellstorps gemensamma fastighetsskötsel"),
- Myrstacken (Förtroendevalda och personalkostnader: "Övriga arvode" = 600 kr),
- Olga 4 (Inga arvoden/löner redovisas överhuvudtaget),
- Oxeln,
- Renen,
- Trädgården (Förtroendevalda och personalkostnader:"Löner fastighetsskötare"=16.961 kr),
- Värjan,
- Västra Ingelstad (Förtroendevalda och personalkostnader: "Övriga arvode ej förtroendevalda" = 850 kr),
- Ärö (Förtroendevalda och personalkostnader: "Övriga arvode förtroendevalda" = 4.200kr),
- Sigge
- Flädern

Hur kan det finnas arvoden i en brf som utbetalas till ej förtroendevalda? Vad är detta?

För de flesta föreningar går det inte att uttolka från årsredovisningen om ersättningen till vicevärden är arvode eller lön. I ovanstående lista står ersättningen (exkl. sociala avgifter) till vicevärden under "Lön" enbart om det specifikt angivits att ersättningen utbetalats som lön.

Arvode till vicevärd utan att någon vet vad vicevärden gör

Jag skulle gissa att det endast i någon enstaka brf är specificerat vad vicevärdens uppgifter är. Hur kan föreningen bestämma arvode (eller lön) till vicevärden utan att veta vad vicevärdens uppgifter är?
Det måste finnas en arbetsordning för vicevärden!

Motion om att vicevärdens uppgifter ska specificeras!

Som synes i ovanstående lista varierar arvodet till vicevärden kraftigt från brf till brf.


Vad är rimligt arvode för en vicevärd?

En vicevärd som inte har några särskilt kvalificerade vicevärdsuppgifter och som dessutom är förtroendevald ska inte ha ett högt arvode. Om man plockar bort de brf:ar i HSB Malmö med orimligt högt arvode så ligger snittet på 104 kr per lägenhet (en vicevärd för en brf med 100 lägenheter får då alltså ett arvode på 10.040 kr/år). Men då förutsätter detta att vicevärden gör mer än håller öppet en lokal för medlemmarna under en timme 10 ggr/år.

Notera att i en brf med t.ex. 200 lägenheter så ska inte vicevärden få dubbla arvodet jämfört med en brf med 100 lägenheter. Detta eftersom det inte är dubbelt så mycket arbete bara för att det är dubbelt så många medlemmar.

Några av de högsta arvodena för vicevärden inom HSB Malmö har;
Brf Gertrud (50 lgh:er, extern vicevärd) 67.200 kr
Brf Leoparden 2 (12 lgh:er, extern vicevärd) 12.000 kr
Brf Björknäs (41 lgh:er, ledamot som vicevärd) 39.350 kr
Brf Gunnebo (188 lgh:er, ordf. Tomislav Kostic som vicevärd) 155.438 kr
Brf Väbeln (23 lgh:er, ordf. som vicevärd) 18.075 kr
Brf Notarien (56 lgh:er, extern vicevärd) 42.845 kr
Brf Vättern (52 lgh:er, valberedare som vicevärd) 39.000 kr
Brf Pollux (30 lgh:er, ordförande + ledamot som vicevärd) 21.370 kr
Brf Kaprifolen (60 lgh:er, extern vicevärd) 42.080 kr
Brf Värby (40 lgh:er, ordförande som vicevärd) 28.000 kr

Brf Näset (HSB Malmös styrelseordförandes brf), där alla i styrelsen delar på vicevärdsarvodet, har det 14:e högsta vicevärdsarvodet inom HSB Malmö (samt HSB Malmös högsta styrelsearvode... som kan vara Sveriges högsta styrelsearvode i en brf).

Se Vicevärdens arbetsuppgifter.


Hela styrelsen vicevärd

I ett antal föreningar är hela styrelsen vicevärd;
- Almvik
- Atle
- Bollebygd
- Norsen
- Nunnan
- Näset (HSB Malmös styrelseordförandes brf)
- Samarbete
- Sorgenfri
- Valnöten
- Kalkbrännaren
- Klas
- Myrstacken
- Renen
- Rosenvång 1
- Rosenvång 2
- Västra Ingelstad
- Flädern
Detta tyder på att vicevärdsuppgiften i princip enbart består av att "styrelsen" har en timme öppet en kväll i månaden (vilket nog gäller avseende vicevärden även för många andra brf:ar). Dvs en uppgift som borde ingå i styrelsens arbete utan speciell ersättning.

Styrelseledamot (eller annan förtroendevald) är vicevärd

- Abboten (styrelseledamot)
- Aldebaran (ordförande)
- Almvik (ordförande/fullmäktigeledamot)
- Antilopen (styrelsesuppleant)
- Arvid (sekreterare)
- Björken (vice ordförande/valberedare/fullmäktigeledamot)
- Björknäs (styrelseledamot)
- Brotorp (ordförande/HSB-ledamot)
- Castor (ordförande/fullmäktigeledamot)
- Dadeln (ordförande/fullmäktigeledamot)
- Drivhuset (f.d. styrelsesuppleant + studieorganisatör i styrelsen)
- Dådet (ordförande + HSB-ledamot)
- Eriksdal (ordförande/HSB-ledamot)
- Erikstorp (studieorganisatör i styrelsen)
- Furen (valberedare)
- Gläntan (vice ordförande)
- Godheten (vice ordförande + ledamot)
- Gunnebo (ordförande/fullmäktigeledamot)
- Gässlingen (ordförande)
- Hallabacken (sekreterare)
- Henriksgården (valberedare)
- Hilleröd (styrelsesuppleant)
- Huggaren (ordförande)
- Järven (ordförande + sekreterare)
- Kallan (ordförande + vice ordförande)
- Klockaren (styrelsesuppleant)
- Kyllret (ordförande/fullmäktigeledamot)
- Lessö (styrelseledamot)
- Ljungen (vice ordfrande + HSB-ledamot)
- Lundagården (styrelseledamot)
- Länsmansgården (ordförande)
- Magne (ordförande)
- Munken (studieorganisatör i styrelsen)
- Organisten (styrelsesuppleant)
- Ovalen (adjungerad styrelsesuppleant)
- Polaris (ordförande)
- Ranberga (ordförande/fullmäktigeledamot)
- Rishälla (ordförande/fullmäktigeledamot)
- Rosenvång 3 (styrelseledamot)
- Roxen (vice ordförande)
- Sandstenen (styrelseledamot)
- Sigrid (ordförande/fullmäktigeledamot)
- Skansen (studieorganisatör i styrelsen)
- Skogsmården (vice ordförande)
- Skölden (styrelseledamot)
- Spjutet (ordförande/HSB-ledamot)
- Sundsterassen (vice ordförande)
- Tapperheten 2 (ordförande/fullmäktigeledamot)
- Tuban (styrelseledamot)
- Vega (ordförande)
- Vindrosen (vice ordförande)
- Väktaren (vice ordförande)
- Änghög (styrelseledamot)
- Almen (ordförande)
- Almgården (ordförande)
- Almhög (ordförande)
- Arildsgården (HSB-ledamot)
- Beritsholm (ordförande)
- Beritta Gurris (sekreterare)
- Bikupan (ordförande)
- Bygården (ordförande)
- Capella (ordförande)
- Damhälla (ordförande)
- Hallamöllan (valberedare)
- Hansgården (ordförande)
- Hedgården (vice orförande/studieorganisatör)
- Igelkotten (vice ordförande)
- Ingelsgården (sekreterare/studieorganisatör)
- Knutsbo (ordförande + studieorganisatör i styrelsen)
- Kvadraten (ordförande)
- Leoparden 1 (ordförande/fullmäktigeledamot)
- Lillevång (styrelseledamot)
- Lågan (ordförande)
- Mannhem (styrelsesuppleant)
- Marbäck (styrelsesuppleant)
- Munkhättan (ordförande)
- Nybo (studieorganisatör i styrelsen)
- Oshögavången (sekreterare/ersättare till fullmäktigeledamot)
- Oxeln (ordförande/fullmäktigeledamot)
- Pollux (ordförande + styrelseledamot)
- Randers (vice ordförande)
- Rödvenen (styrelsesuppleant)
- Rönnen (HSB-ledamot)
- Rönnstigen (ordförande)
- Sandmöllan (styrelseledamot)
- Solbacken (vice ordförande/sekreterare)
- Spelmannen (ordförande)
- Steglitsen (vice ordförande)
- Stella (styrelsesuppleant)
- Södermanland (styrelsesuppleant + studieorganisatör i styrelsen)
- Tapperheten 5 (styrelsesuppleant)
- Tapperheten 6 (ordförande/HSB-ledamot)
- Tapperheten 7 (ordförande/fullmäktigeledamot)
- Tofta (styrelseledamot/ersättare till fullmäktigeledamot)
- Torbjörn (styrelseledamot)
- Torekov (ordförande)
- Trädgården (ordförande/fullmäktigeledamot)
- Vadsbo (styrelsesuppleant)
- Vesslan (sekreterare)
- Väbeln (ordförande/fullmäktigeledamot)
- Värby (ordförande/fullmäktigeledamot)
- Västergård (ordförande)
- Vättern (valberedare)
- Ängdala (vice ordförande/ersättare till fullmäktigeledamot)
- Friheten (sekreterare)
- Sigge (kassör)

Så många föreningar har en vicevärd som ingår i styrelsen. Detta trots att det allmänt sägs att vicevärden inte ska vara en del av styrelsen.


Extern vicevärd

- Blekingsborg EXTERN
- Dalgården EXTERN
- Domaren EXTERN
- Elisetorp EXTERN
- Ellstorp EXTERN
- Eriksfält EXTERN
- Fosietorp EXTERN
- Ganbo EXTERN?
- Granen EXTERN
- Hagalund EXTERN
- Hammarshus EXTERN
- Henriksdal EXTERN
- Hilda EXTERN
- Högaholm EXTERN
- Ida EXTERN
- Idogheten EXTERN
- Kanslern EXTERN
- Kaplanen EXTERN
- Kraften EXTERN
- Kronotorp EXTERN
- Lindeborg EXTERN
- Ljungbyhus EXTERN
- Lugnet EXTERN
- Månsgården EXTERN
- Per Albins Hem EXTERN
- Pukan EXTERN
- Ringsted EXTERN?
- Roskilde EXTERN
- Ryttmästaren EXTERN
- Segevång EXTERN
- Stenbocken EXTERN
- Stenmården HUSVÄRD
- Trumman EXTERN
- Vidar EXTERN
- Västkusten EXTERN
- Almedal EXTERN
- Anneberg EXTERN
- Artisten EXTERN
- Borgmästaren EXTERN
- Brage EXTERN
- Enskiteshagen EXTERN
- Gamban EXTERN
- Gertrud EXTERN
- Kapellmästaren EXTERN
- Kaprifolen EXTERN
- Leoparden 2 EXTERN
- Loke EXTERN
- Magistern EXTERN
- Magnolia EXTERN
- Manligheten EXTERN
- Midgård EXTERN
- Notarien EXTERN
- Oxiegården EXTERN
- Paulus EXTERN
- Södertorp EXTERN
- Tallen EXTERN
- Utanverket EXTERN
- Visenten EXTERN
- Värjan EXTERN
- Ärö EXTERN
- Jämlikheten EXTERN
- Langeland EXTERN


Ingen vicevärd

- Ankaret INGEN
- Gåsen INGEN
- Hackspetten INGEN
- Lagmannen INGEN
- Luftvärnet INGEN
- Musköten INGEN
- Priorn INGEN
- Reveln INGEN
- Rodret INGEN
- Rådmannen INGEN
- Rörsjön INGEN
- Sofieholm INGEN
- Tapperheten 3 INGEN
- Valby INGEN
- Östra Torp INGEN
- Basunen INGEN
- Bellevue INGEN
- Fosiedal INGEN
- Judit INGEN
- Kanten INGEN
- Kasper INGEN
- Klostret INGEN
- Lutan INGEN
- Olga 8 INGEN
- Sjöhem INGEN
- Sköldbågen INGEN
- Stettin INGEN
- Strandbaden INGEN
- Sölve INGEN
- Tornfalken INGEN
- Tärningholm INGEN


Okänd vicevärd

- Erikslust UPPGES EJ
- Nydala OKÄND
- Pålsgården OKÄND
- Åsunden UPPGES EJ
- Bornholm OREDOVISAD VICEVÄRD
- Sandbacken SBC/OKÄND
- Siktet UPPGES EJ
- Silversmeden UPPGES EJ
- Sälgen UPPGES EJ


Släktskap/gifta med varandra - jäv

I något fall verkar det finnas släktskap eller att de är gifta med varandra för revisorer (t.ex. Brf Bikupan, Brf Sandmöllan).

I t.ex. Brf Torbjörn verkar det finnas en relation mellan styrelse och revisor.

I någon brf tycks det finnas en relation mellan styrelseledamöter (t.ex. Brf Länsmansgården, där Jasin Kolar dessutom är revisorsuppleant i HSB Malmö).

Övrigt

Ett 30-tal av HSB Malmös föreningar saknar årsredovisning så de har inte kunnat kontrolleras;
Astern, Berguven, Blåklinten, Båtyxan, Bärnstenen, Dalslund, Eken, Gullvik, Hemmestorp, Jacob, Jacob Persgården, Jordholmen, Kastanjen, Konstnären, Möllan, Oxievång, Pildammen, Ribe, Solhus, Sparvhöken, Tapperheten 4, Vapensmeden, Vänern, Ärlan, Ymer, Duvhöken.

Eftersom inte alltid den senaste årsredovisningen ligger åtkomlig på nätet så har självklart vissa förhållande förändrats (men kanske inte alltid till det bättre).
Se även
Antal deltagare på föreningsstämma per brf

Styrelsearvoden för bostadsrättsföreningar i Malmö

Bostadsrättsföreningar i Malmö Sid. 1
Bostadsrättsföreningar i Malmö Sid. 2
Brf:ar inom HSB Malmö, per kommun - Nov-Dec 2007
Bostadsrättsföreningar i Malmö fastigheter

Fullmäktigeledamöter på HSB Malmös årsstämma 2007

HSB Malmös årsstämma 2008 (och tidigare år)
Närvarande fullmäktigeledamöter


HSB-ledamöter i HSB Malmö


FORUM

Vad har vicevärden i din brf i arvode?

Skriv i forumet om nivån på arvodet i din förening (HSB, Riksbyggen, SBC eller privat) så kan vi jämföra mellan föreningar i hela Sverige.
Klicka här!
Forum för alla i bostadsrättSenaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)


Forum för alla i bostadsrätt Tipsa en vän
FAKTABANKEN - FORUM FÖR ALLA I BOSTADSRÄTT
Störningar i BRF A 01
Avgifter i BRF A 02
Underhåll bostadsrätt, Ansvarsfördelning, Förändring av lägenhet A 03
El, Värme och Vatten i BRF A 04
Balkong och Uteplats, Utemiljö, Parkering & Garage i BRF A 05
Styrelse, Styrelsemöte, Protokoll, Tystnadsplikt, Dagordning A 06
Bostadsorganisation - Förvaltare A 07
Likhetsprincipen - Likabehandlingsprincipen A 08
Jäv A 09
Särskild granskning, Medrevisor, Revisor & Revisorssuppleant A 10
Hyresnämnden - Bostadsrätt A 11
Regelverk för bostadsrätt A 12
Avhysning, Uppsägning, Förverkande, Avsägelse, Tillträde bostadsrätt A 13
Andrahandsuthyrning i BRF B 01
Andelstal och Mätning bostadsyta B 02
Kapitaltillskott, Insatshöjning, Förändring av insats bostadsrätt B 03
Överlåtelse, Köp av bostadsrätt, Mäklare, Medlemskap B 04
Vattenledningsskada och Vattenskada i bostadsrätt B 05
Ekonomisk plan bostadsrättsförening B 06
Lägenhetsförteckning, Medlemsförteckning B 07
Föreningsstämma, Röstning, Ansvarsfrihet, Motioner i BRF & Arvoden B 08
Valberedning i BRF B 09
Ändring av stadgar i BRF B 10
Självförvaltning i BRF B 11
Sambolag bostadsrätt B 12
PUL BRF B 13
Väsentlig förändring av fastighet B 14
Likvidering av bostadsrättsförening, Fusion, Överlåtelse av hus i BRF B 15
Utvidgning av verksamhet i BRF B 16
Statistik bostadsrätter B 17
   FAKTABANKEN
   Gå direkt till Faktabanken i Forum för alla i bostadsrätt  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   Håll koll på styrelsen - DN Bostad
Arvode HSB Malmö   Samarbete är nödvändigt - DN Bostad
Vicevärdens uppgifter   Talibanstyre & maktlösa medlemmar - SvD
BoRevision - en fara för din förening   Föreningar tar ut pengar från HSB - SDS
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf   -   Bo i brf

Riksbyggen
Se länkar ovan


© 2014 - Uppdaterad 2018-01-27 Stockholm • Göteborg • Malmö / Skåne