Frågor stambyte - HSB-ledamot
HSB-ledamotens roll och ansvar i föreningen

Bekräftelse
Sent: Tuesday, October 28, 2008 5:46:36 AM
To: bengt.skanhamre@malmo.hsb.se

tacksam om du bekräftar att du tagit emot mina två senaste mail angående brf ______ (där det senaste var om rördragning).
 
Hur kommer nu styrelsen att hantera mina synpunkter angående detta?


RE: Svar krävs nu !‏
Sent: Friday, October 31, 2008 7:57:01 AM
To: Bengt Skånhamre (bengt.skanhamre@malmo.hsb.se)

Jag har inte fått någon bekräftelse från resten av styrelsen, men då vet jag att mina synpunkter gått fram till i alla fall en ledamot i styrelsen, så om övriga styrelseledamöter inte reagerar hoppas jag att du tar tag i detta.
På måndag så börjar tydligen arbetet hos mig så jag förväntar mig ett svar från styrelsen via mejl idag... senast!

Jag hävdar att jag har stöd av lagen i denna fråga (en styrelse får inte förändra en bostadsrättshavares lägenhet bara sådär), så jag förutsätter att styrelsen tar både mina synpunkter och sitt uppdrag på allvar.


RE: SV: Svara, tack!‏
Sent: Monday, November 03, 2008 6:48:38 AM
To: Bengt Skånhamre (bengt.skanhamre@malmo.hsb.se)

Jag vill gärna veta hur du ser på detta med hur illa styrelsen (som ju du ingår i) skött sig när det gäller stamrörsbytet och informationen runt detta. Stöder du styrelsens agerande här?
Eller vad tycker du styrelsen har gjort för fel?
 
Är det inte så att du som är HSB-ledamot har ett särskilt ansvar för att det sköts på ett någorlunda bra sätt och att medlemmar informeras om vad som kommer att hända?
Vad ska föreningarna annars ha en HSB-ledamot till om HSB-ledamoten inte tillför något?
 
Tycker du det är rätt att styrelsen inte med ett enda ord informerar om vad som ska göras och vad som görs.. och vad som har gjorts?
 
Hur tycker du att vi ska gå vidare i denna fråga, med de mejl jag skickat dig tidigare i åtanke?
 
Vad har du gjort och vad kommer du personligen att göra för att se till så att styrelsen för min förening (alltså inkl. du själv) utförligt besvarar samtliga mina frågor om stamrörsbytet? Idag!!!Vad är skälet till att jag inte får något som helst svar?
Sent: Tuesday, November 04, 2008 2:46:38 PM
To: bengt.skanhamre@malmo.hsb.se

hur går det med responsen från styrelsen på mina frågor med anledning av stambytet i min brf?
Varken du eller någon annan styrelseledamot hörde av sig i går till mig med någon skrivelse.
Kommer någon att göra det i kväll?
Eller annars, när? Jag måste veta detta för min planering!
 
Finns det ingen i styrelsen som tar ansvar i sitt uppdrag som styrelseledamot?
 
Tycker inte du att du har ett särskilt ansvar här i egenskap av HSB-ledamot och dessutom tjänsteman på HSB Malmö?
 
Jag vill också klargöra att jag som bostadsrättshavare inte är intresserad av att ta över underhållsansvaret från föreningen för de rör som nu dras kors och tvärs, och undrar hur styrelsen tänker lösa detta?
 
Jag vill också byta min golvbrunn med tillbehör, men även här har jag inte för avsikt att ta över underhållsansvaret från föreningen, och förväntar mig ett mycket snabbt svar på detta eftersom jag är på gång att renovera mitt badrum och därför först måste ha svar på detta!
 
PS.
Bekräftelse (med svar) önskas! 


Skickat: ti 2008-11-04 21:05
Till: brf.______@telia.com
Kopia: Bengt Skånhamre
Ämne: FW: Svar krävs nu !

Till styrelsen för Brf _______ inkl. HSB-ledamot Bengt Skånhamre

Jag kräver fortfarande svar, men det tycks som att styrelsen helt struntar i detta, vad jag än säger eller gör.
Ytterst beklagligt att styrelsen beter sig så här.

Bengt, att styrelsen är så här nonchalanta är en sak, men hur du som HSB-ledamot också kan bete dig lika fult är för mig obegripligt, och en stor besvikelse! Jag trodde bättre om dig. Det visar tydligt hur HSB ser på medlemmarna.

Önskar omedelbar mottagningsbekräftelse med svar !

SV: Svar krävs nu !‏
From: Bengt Skånhamre (Bengt.Skanhamre@malmo.hsb.se)
Sent: Tuesday, November 04, 2008 9:37:07 PM
KOPIA: brf._______@telia.com

Härmed bekräftar jag ditt mejl och nu som tidigare gäller att svar lämnas av styrelsen genom ordförande.

Med vänlig hälsning
Bengt Skånhamre


RE: SV: Svar krävs nu !‏
Sent: Tuesday, November 04, 2008 9:48:06 PM
To: Bengt Skånhamre (bengt.skanhamre@malmo.hsb.se)

Det är fegt, Bengt.
Jag ställer frågor till dig, och du lyder inte under någon lag som säger att styrelsens ordförande är den enda som får uttala sig i min brf, eller hur? Speciellt inte i frågor som inte rör min brf.


RE: SV: Svar krävs nu !‏
Sent: Tuesday, November 04, 2008 10:06:07 PM
To: Bengt Skånhamre (bengt.skanhamre@malmo.hsb.se)

Bengt,
1. Vem är det som bestämt att mina frågor till dig ska besvaras av styrelsens ordförande i min brf?
2. Sedan när gäller detta?
3. För vilka frågor gäller detta?
4. Varför får jag då inga svar från styrelsens ordförande (vilket jag aldrig någonsin tidigare heller fått)?

Akut !!!‏
Sent: Tuesday, November 04, 2008 5:18:59 PM
To: Börje Nilsson (borje.nilsson@malmo.hsb.se)

Skulle du - som ansvarig för HSB-ledamöterna - vilja be HSB-ledamoten i min brf, Bengt, att omedelbart svara på de frågor i min brf som han hittills fullständigt vägrat att bemöta med ett enda ord, trots den synnerligen akuta arten av dessa frågor !!!
Jag kräver svar idag !

Fortfarande Akut !!!‏
Sent: Wednesday, November 05, 2008 10:47:34 PM
To: borje.nilsson@malmo.hsb.se

Hej Börje,
om det inte framgick tydligt nog så var min fråga till dig akut.
Jag vill ha svar på mina akuta frågor om min brf som jag ställt till HSB-ledamot Bengt Skånhamre.
Jag vill ha en förklaring till varför jag inte fått svar.
Jag vill dessutom veta HSB Malmös inställning till vad HSB-ledamotens ansvar är.
Ifall det som i min brf sitter en inkompetent styrelse som negligerar skrivelser från en medlem, tycker du inte att det ligger i HSB-ledamotens ansvar att genast börja agera och se till att medlemmen omedelbart får svar på frågor, samt inte minst svar på varför medlemmen inte fått svar i något som är så viktigt som i denna fråga?
 
Med tanke på att du snart ska hålla ett seminarium i demokrati och medlemsinflytande i HSB-brf:ar så skulle jag vilja säga att dessa frågor till dig är alldeles särskilt viktiga.Skrivelse #15, till HSB-ledamot samt till Börje Nilsson

Svar på föreningsspecifika frågor önskas!‏
Sent: Thursday, November 06, 2008 12:27:46 PM
To: bengt.skanhamre@malmo.hsb.se
Cc: borje.nilsson@malmo.hsb.se

Bengt,
jag har ställt ett antal frågor till dig och styrelsen (vissa bara separat till dig, eftersom de är specifika för dig). De flesta av dessa frågor kommer jag tydligen nu att få svar på i morgon, och det är jag glad för.
Men jag vill veta när och av vem jag får svar på mina bostadsrättsfrågor och föreningsspecifika frågor som entreprenören inte kan svara på, enligt de frågor jag ställt i mitt föregående mejl.
 
I det avtal du har tecknat som HSB-ledamot (får jag i alla fall hoppas) så står det;
"HSB-ledamoten företräder samtliga bostadsrättsföreningens medlemmar".
Dvs du företräder inte som HSB-ledamot enbart styrelsen, utan även varje enskild medlem.
Tycker du då inte att du också måste ställa upp för enskilda medlemmar?
 
Det står också;
"Ledamoten skall verka för att alla medlemmar i bostadsrättsföreningen behandlas lika..." .
Eftersom jag vet att andra får svar på sina frågor, tycker du att jag behandlas lika när jag inte får svar på mina frågor?
Om du håller med mig om att så ej är fallet (du kan knappast göra något annat, eller hur?), vad tänker du göra åt detta?
 
Dessutom, förstår du att min irritation växer när du inte svarar på mina frågor, och när du bara vid ett tillfälle kort skriver att du bara hänvisar till ordföranden, även för de frågor som är specifikt riktade till dig i egenskap av HSB-ledamot och tjänsteman på HSB?
 
Det står vidare;
"Ledamoten skall verka för att god ordning råder i föreningens verksamhet".
Själv tycker jag ordningen är mest bara kaotisk, speciellt med tanke på att stamrörsbytet inte tycks vara genomtänkt och att svar på mina frågor uteblir.
Men även genom att styrelsen inte med ett enda ord informerat om arbetets gång.
Vad kommer du att göra åt detta i din roll som HSB-ledamot och enligt det avtal du lyder under?
 
Det står sedan;
"Affärsmässighet och ärlighet utmärker ledamotens relationer och arbetssätt i styrelsen".
Tycker du det är ärligt att du som HSB-ledamot vägrar svara på viktiga frågor från medlemmar, och bara hänvisar till ordföranden?
Vad kommer du annars att göra för att jag ska få svar på de specifika föreningsfrågor jag ställde i fg mail?
 
Vidare så säger HSB så här i avtal och på HSB:s webbplats om HSB-ledamotens roll;
"HSB-ledamoten ska ge styrelsen och medlemmarna en trygghet i att fattade beslut står i överensstämmande med gällande lagstiftning, stadgar samt likarättspricipen".
- Tycker du att det står i överensstämmelse med lagar och stadgar att föra över underhållsansvaret för föreningens rör på medlemmarna, utan att varken informera om detta eller ens ta ett stämmobeslut om detta?
- Och tycker du det står i överensstämmelse med lagar/stadgar att förändra medlemmars bostad invändigt (garderob, hall, badrum, köksskåp), utan att medlemmen ska ha något att säga till om detta?
- Om du tycker att det följer lagar och stadgar, vill jag ha en motivering.
- Om du håller med mig om att det inte följer lagar/stadgar så vill jag veta hur du som HSB-ledamot tänker följa HSB-ledamotens uppgifter och ta tag i detta.
 
Av de senaste viktiga mejl jag skickat dig, så har du kanske bekräftat mottagandet av hälften av dessa.
Hur ska jag tolka detta?
Har du inte fått alla mina mejl eller har du bara låtit bli att bekräfta mottagandet, trots att jag begärt detta... och tycker du i så fall det är rätt?
Tycker du det är rätt av styrelsen i övrigt att inte ha bekräftat ett enda mejl från mig, och kommer du att agera för att styrelsen inte fortsätter på detta vis?
 
PS. Bekräftelse på mottagande av detta mejl önskas


Se även;
Hemligt HSB-dokument - Uppdragsavtal för HSB ledamöter


Re: Svar på föreningsspecifika frågor önskas!‏
From: Bengt Skånhamre (bengt.skanhamre@malmo.hsb.se)
Sent: Thursday, November 06, 2008 1:42:16 PM

Jag bekräftar att jag har tagit emot ditt mejl.

Med vänlig hälsning
Bengt Skånhamre


Skrivelse #16-17, till HSB-ledamot (samt till styrelsen för de föreningsspecifika frågorna) samt till Börje Nilsson

Svar på föreningsspecifika frågor önskas!‏
Sent: Thursday, November 06, 2008 2:06:57 PM
To: Bengt Skånhamre (bengt.skanhamre@malmo.hsb.se)
Cc: Borje.Nilsson@malmo.hsb.se (borje.nilsson@malmo.hsb.se)

Tack för bekräftelsen, och att jag dessutom denna gång fick reda på vilket av mejlen som bekräftades.

Fortsättning på ledamotspunkterna;

I HSB-ledamotens uppdragsavtal står även följande;
"HSB-ledamoten skall vara ett kvalificerat stöd och bollplank till bostadsrättsföreningarna i deras styrelsearbete och föreningsverksamhet".
Alltså inte bara ett kvalificerat stöd och bollplank specifikt till styrelsen, utan till alla medlemmar!
Eller har jag fel? Ska inte HSB-ledamoten vara ett stöd för inte bara styrelsen utan även medlemmarna?

samt;

"HSB-ledamoten delar HSB-rörelsens och HSB Malmös grundläggande värderingar uttryckta i orden engagemang, trygghet, hållbarhet, omtanke, samverkan samt värnar om HSB:s kooperativa grundprinciper".
Jag kan verkligen inte säga att jag varken från HSB-ledamoten eller styrelsen i övrigt upplevt någon trygghet, omtanke eller samverkan under detta stamrörsbyte... och heller inget engagemang!
Hur ser du/HSB på detta?

En fråga;
Vad är egentligen HSB:s kooperativa grundprinciper?

PS. Bekräftelse på mottagande av detta mejl önskas.
Kundrelationer och kundvård inom HSB-organisationen

Skrivelse #24, till styrelsen samt HSB-ledamot Bengt, Michael Carlsson och Maj-Britt Thulin (#1)

Skickat: on 2008-11-12 07:38
Till: brf._______@telia.com; Bengt Skånhamre
Kopia: Michael Carlsson; Maj-Britt Thulin
Ämne: Svar krävs NU!

Till styrelsen i min brf och HSB-ledamot Bengt Skånhamre med kopia till HSB Malmös vice ordförande Maj-Britt Thulin samt HSB Malmös VD Michael Carlsson

Tystnaden är total från styrelsen. Inte med ett enda ord har styrelsen bemött de akuta frågor jag ställt den senaste månaden. Jag är närmast chockad över att styrelsen negligerar frågor från medlemmar på detta synnerligen allvarliga sätt, även om jag vet att styrelsen av tradition inte besvarar frågor från medlemmarna. Men i detta fall riskerar styrelsens ledamöter ett högt personligt skadestånd och då tycker man kanske att det borde finnas ett visst intresse bland styrelsens ledamöter, inklusive HSB-ledamot Bengt, att bemöta mina skrivelser och besvara mina frågor så gott nu styrelsen klarar detta.

Att styrelsen (och nu även Bengt) inte ens bekräftar mottagande (enl. mina uttryckliga önskemål) av mina skrivelser visar tydligt på hur nonchalant styrelsen beter sig mot dem som styrelsen har förtroendeuppdraget att tjäna. Det är uppenbart att styrelsen tror att styrelsen sitter på sina poster för att styra och bestämma över medlemmarna, när det i själva verket är så att styrelsens uppdrag är att värna om varje enskild medlem. Detta är grundtanken i en kooperation, och det är beklagligt att styrelsen är så erbarmligt okunnig att den inte förstått ens denna grundläggande sak.

Styrelseledamöterna i föreningen beter sig som despoter!

Jag kräver svar omedelbart från styrelsen.

Styrelsen har allt att vinna och inget att förlora på att försöka lösa de frågor jag tagit upp.

Styrelsen tror tydligen att den kan ignorera medlemmarna bara för att styrelsen skyddas såväl av HSB Malmö som av revisorerna. Men om styrelsen tror att styrelsen kan använda medlemmarnas alla pengar för sitt försvar i en framtida tvist så vill jag understryka att dessa pengar kan (och kommer) styrelsen i så fall att få betala tillbaka. Dessutom kommer denna ev. möjlighet för styrelsen helt att saknas om styrelsen avsätts av stämman.

Jag har fått skriftligt besked på att jag måste komma med beslut om min badrumsrenovering i dagarna för att entreprenören ska kunna planera in sitt arbete för januari-mars. Om styrelsen fortsätter att vägra svara på mina frågor så gör detta alltså att stambytet här skjuts fram till april (eller senare, beroende på när styrelsen behagar svara).

Till HSB Malmö vill jag säga att ni beter er mycket fegt och oansvarigt som inte rakryggat vågar tala om för denna styrelse att man inte beter sig så här som styrelsen för föreningen betett sig. Det är sorgligt att ni inte känner mer ansvar för organisationens medlemmar, och att ni inte ställer upp på det "goda boende" som ni annars tar varje tillfälle att tala er varma för!

Till Bengt vill jag särskilt säga följande;
Med tanke på vad som hänt i min brf och ditt fullständiga oengagemang och din vägran att svara på en enda fråga, känner du att du är rätt man att hålla föredrag om kundrelationer och kundvård?
Vad vet du om om kundrelationer och kundvård?
Det skulle ha varit intressant att ta del av ditt föredrag på Rhodos, under de 7 dagarna i september (den 7-14/9 2008)!

Mvh
En frustrerad och förbannad medlem !

PS.
Bekräftelse på mottagande av detta mejl önskas från samtliga mottagare.

Re: Svar krävs NU!‏
From: Bengt Skånhamre (bengt.skanhamre@malmo.hsb.se)
Sent: Wednesday, November 12, 2008 8:16:32 AM
Cc: Michael Carlsson (Michael.Carlsson@malmo.hsb.se); maj-britt.thulin@malmo.hsb.se

Härmed bekräftar jag dina mejl. Dina frågor syns mig bli behandlade på kommande styrelsemöte den 18 november. Därefter får du svar genom styrelsen.

OBS! Efter 10 mail til Bengt och ca. 14 mail till styrelsen med kopia till Bengt så får jag plötsligt ett svar om att "styrelsen" (dvs Bengt) kommer att ge mig svar.
Skrivelse #25, till HSB-ledamot Bengt, VD Michael Carlsson och Maj-Britt- Thulin (#2)

RE: Svar krävs NU!‏
Sent: Wednesday, November 12, 2008 9:22:07 AM
To: bengt.skanhamre@malmo.hsb.se
Cc: Michael Carlsson (michael.carlsson@malmo.hsb.se); maj-britt.thulin@malmo.hsb.se

Tack för att du i alla fall denna gång bekräftar mottagandet av min skrivelse.
Och tack även för upplysningen att föreningens styrelse inte fäster större vikt vid de frågor jag skickat den senaste månaden än att ni anser att det kan avvakta till styrelsemötet den 18/11. Därmed är det bekräftat att styrelsen åsamkat mig personlig skada.

Nu är bara frågan hur stor skada styrelsen orsakat medlemmarna i föreningen pga att stambytet måste läggas på is, om så är fallet?
Jag önskar en (löpande) redovisning av alla kostnader som är förknippade med en ev. förskjutning av allt arbete, inkl hur mycket HSB Malmö debiterat medlemmarna i min brf för åtgärder som på något sätt hör till det arbete som genomförs i min brf. Men jag gissar att styrelsen i min brf har för avsikt att enligt traditionen försöka undanhålla medlemmarna från så mycket information som möjligt, enbart för att försöka rädda sitt eget skinn, och därför vill vänta med detta tills årstämman när skadan redan är skedd, och den inte kan begränsas i omfattning?

Jag vill att samtliga frågor jag ställt till styrelsen ska besvaras, men jag förmodar att det är väldigt små utsikter för detta med tanke på hur denna styrelse beter sig, lika lite som att styrelsen kommer att förbereda sitt styrelsemöte den 18/11 genom att föra en dialog med mig innan styrelsemötet.
Det kommer i så fall att drabba inte bara mig, utan hela föreningen. För de kostnader jag personligen drabbas av pga styrelsens starkt bristfälliga agerande kommer jag naturligtvis att kräva skadestånd.

De svar styrelsen mot förmodan kommer att ge, riskerar pga styrelsen bristande kompetens, att vara lika meningslösa som de svar styrelsen ger på motioner.
Dessutom så leder ofta svar till följdfrågor även i normala fall, men i synnerhet i detta fall från styrelsen i min brf. Bengt, om du och resten av styrelsen tror att ni kan behandla medlemsfrågor rörande stambytet enbart på månatliga styrelsemöten, hur många månader (år?) tror du då att denna process kommer att ta?

Jag förutsätter att HSB Malmö nu omedelbart tar sitt självklara ansvar i denna fråga och börjar agera på alla de sätt som är möjliga. Det minsta man som HSB-medlem kan begära är att HSB Malmö slutar hålla styrelsen i min brf under vingarna och i stället upplyser medlemmarna om allt som styrelsen försöker hemlighålla för medlemmarna.

Det skulle vara mycket tråkigt om HSB Malmös styrelse på detta undvikande svarar att HSB Malmö inte kan gå in och göra något i enskilda föreningar, utan att detta är medlemmarnas ansvar i föreningen. Detta är särskilt tråkigt eftersom det bevisligen inte alls är på det sättet (vilket jag tidigare berört en del).

Bengt, du är på styrelsens (läs: Hans-Åke och Kjell) sida. Det är uppenbart, annars hade du svarat på mina frågor och ignorerat resten av styrelsen. Men upplysningsvis så håller detta inte rent rättsligt. Alltså varken enligt lagtexter, stadgar eller ens ditt avtal som HSB-ledamot. Du är i ditt uppdrag tveklöst skyldig att vara på medlemmarnas sida, inte styrelsens (precis som Börje Nilsson sa på demokratiseminariet vi bägge var på i måndags)! Du har ingen tystnadsplikt som ledamot, Bengt! Det hoppas jag du är medveten om, eller?

Som ni ser så är Bengt rejält feg och skickar vidare frågor ställda direkt till Bengt till styrelsen för min brf där HSB-tjänsteman Bengt ingår.
HSB-ledamoten vägrar på ett synnerligen känslokallt sätt bemöta varje synpunkt. Helt i linje med styrelsens smutsiga sätt att behandla medlemmarna.

Är det efter detta någon som tycker att HSB-ledamoten är något att ha i sin brf?
Här är beviset för hur HSB skyddar uschla styrelser!!!
Kan detta exempel tydligare visa att medlemmarna måste gå man ur huse för att sparka ut HSB:s HSB-ledamöter?

Svar från Bengt;

Re: Svar krävs NU!‏
From: Bengt Skånhamre (bengt.skanhamre@malmo.hsb.se)
Sent: Wednesday, November 12, 2008 9:25:08 AM
CC: Michael.Carlsson@malmo.hsb.se; maj-britt.thulin@malmo.hsb.se

Jag har tagit emot ditt mejl och precis som jag skrev tidigare får du svar på dina frågor genom styrelsen.
Fortsatt trevlig vecka


Skrivelse #26, till HSB-ledamot Bengt, VD Michael Carlsson och Maj-Britt Thulin (#3)

RE: Svar krävs NU!‏
Sent: Wednesday, November 12, 2008 2:09:31 PM
To: bengt.skanhamre@malmo.hsb.se
Cc: Michael Carlsson (michael.carlsson@malmo.hsb.se); maj-britt.thulin@malmo.hsb.se

När du avslutar ditt mejl med "Fortsatt trevlig vecka" så är det ett rent hån mot mig.
Du svarar på ett riktigt överlägset sätt, som att här är det du som har makten och du kan behandla mig precis hur illa du vill.
Inte nog med att du utnyttjar din maktposition för att trycka ner mig, du vill också riktigt visa att du inte bryr dig ett dugg om vad jag som medlem tycker.
Det är inte helt lätt att förstå hur du kan bete dig så samvetslöst.

Till Michael och styrelsen för HSB Malmö vill jag ställa frågan om ni tycker att det är så här medlemmar ska behandlas?
Är detta vad HSB Malmö definierar som "det goda boendet"? Ska medlemmar verkligen behandlas så här?
Hur länge kan HSB Malmö fortsätta att försvara ett sådant beteende som Bengt visar här?
Jag tycker detta är skamligt av HSB !!!

Obesvarade frågor sedan ½ år
Sent: Saturday, November 15, 2008 8:03:56 AM
To: bengt.skanhamre@malmo.hsb.se

hur går det med svaren på den hälft av de frågor jag ställt sedan ett halvt år tillbaka som jag ännu inte fått svar på?
 
När får jag svar?

Fråga 84 (?)‏
Sent: Monday, November 17, 2008 2:28:46 PM
To: bengt.skanhamre@malmo.hsb.se

När får jag svar på dessa och sedan tidigare resterande frågor (ett 40-tal frågor, exkl de frågor som tillkommit den senaste tiden som berör min brf)?
Eller det är ordföranden i min brf som ska besvara även dessa?

________
From: Bengt Skånhamre (bengt.skanhamre@malmo.hsb.se)
Sent: Monday, November 17, 2008 6:36:10 PM

Styrelsen har möte i morgon och då tar jag upp dina frågor. Då styrelsen har bestämt att svar lämnas genom ordföranden utgår jag ifrån att du får svar.


RE: Frågor‏
Sent: Thursday, November 20, 2008 9:54:37 PM
To: bengt.skanhamre@malmo.hsb.se
Cc: Michael Carlsson (michael.carlsson@malmo.hsb.se)

Tyvärr har du fel, Bengt.
Det senaste svaret jag fick från dig om de resterande frågorna (av de sedan sommaren obesvarade frågorna) var att du skulle börja gå igenom dessa runt 40 frågor och besvara dessa. Vill du ha en kopia av ditt mejl om detta?
Så när du säger att du skrivit till mig tidigare att du inte tänker besvara de frågor du tidigare bara helt nonchalant hoppat över eller besvarat på ofullständigt sätt så är detta bara ett rent påhitt från dig! Något sådant mejl har jag aldrig fått!
 
Men tack för informationen om detta och att styrelsens ordförande Claes Caroli står bakom detta beslut att frågor från mig inte ska besvaras.
 
Då behöver jag ju inte ödsla tid på att ställa frågor till dig som jag ändå aldrig får svar på.
Jag hade ju hoppas slippa lägga ner tid på att skriva en massa motioner till HSB Malmös årsstämma, men om HSB Malmö inte vill lösa frågor på annat sätt så är det ju den enda vägen som kvarstår.
 
Nu vet jag vad som gäller och att HSB Malmös ständiga upprepningar om det goda boendet och om öppenhet och insyn bara är en fasad.
 
Mycket tråkigt att HSB Malmö har denna inställning och att HSB Malmö far med osanning mot medlemmarna på detta allvarliga sätt.
 
PS.
Din kommentar om frågorna rörande min förening tänker jag inte ens bemöta.


Frågor till dig som tjänsteman‏
Sent: Saturday, November 22, 2008 6:46:08 AM
To: bengt.skanhamre@malmo.hsb.se
Cc: Michael Carlsson (michael.carlsson@malmo.hsb.se); maj-britt.thulin@malmo.hsb.se

Bengt, när du nu vet att styrelsen i min brf inte har besvarat en enda fråga (och inte har för avsikt att heller i framtiden besvara någon fråga), vad avser du -som såväl ledamot i styrelsen som i egenskap av HSB-ledamot - att göra åt detta?
 
Tycker du det är rätt att du och resten av styrelsen inte ska besvara mina frågor?
 
Du kan gärna avhålla dig från att upprepa att jag får "vända mig till styrelsen".
Jag ställer dessa frågor till dig i egenskap av tjänsteman på HSB, och HSB-ledamot på uppdrag av HSB Malmös styrelse!


Frågor‏
From: Bengt Skånhamre (Bengt.Skanhamre@malmo.hsb.se)
Sent: Thursday, November 20, 2008 9:30:46 PM

På de drygt 80 frågor du fick svar på i klump för en tid sedan, lämnas inga ytterligare svar, inte heller på följdfrågorna. Detta har jag skrivit till dig tidigare på mejl. Något som också är sanktionerat av styrelsens ordförande i HSB Malmö, Claes Caroli.

När det sedan gäller alla frågor du ställer i parti och minut rörande din förening, brf ______, lämnas svar av ordföranden. Även om du inte vill inse eller acceptera detta är det faktiskt en fråga du ytterst får ta med styrelsens ordförande och inte med mig enskilt.

Således kan jag inte se att du har några utestående frågor kvar hos mig.


Re: Frågor till dig som tjänsteman‏
From: Bengt Skånhamre (bengt.skanhamre@malmo.hsb.se)
Sent: Monday, November 24, 2008 2:31:34 PM
Cc: Michael Carlsson (Michael.Carlsson@malmo.hsb.se); maj-britt.thulin@malmo.hsb.se

Styrelsen har bjudit in dig till möte. Innan detta möte har varit kan jag inte svara på vad som är rätt eller fel, bara notera att svar inte är lämnade, däremot finns ett vilja att svara.


Re: Frågor till dig som tjänsteman‏
From: Bengt Skånhamre (bengt.skanhamre@malmo.hsb.se)
Sent: Monday, November 24, 2008 3:43:38 PM
Cc: Michael Carlsson (Michael.Carlsson@malmo.hsb.se); maj-britt.thulin@malmo.hsb.se

Tryggve, styrelsen har bjudit in dig. Kan du inte den dagen får ni överenskomma om en annan dag.
Då det gäller de övriga frågorna förstår jag att Maj-Britt redan i ett annat mejl har svarat dig.
Till Michael Carlsson

Obesvarade frågor‏
Sent: Sunday, October 26, 2008 11:49:48 PM
To: Michael Carlsson (michael.carlsson@malmo.hsb.se)

Men nu en viktig fråga... om öppenhet!
Jag har sedan 4 månader (eller längre, men det är så långt jag orkat gå tillbaka), till HSB Malmö, ställt ett antal frågor, som idag är uppe i 83 stycken frågor.
Se http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4596
Jag har inte fått svar på dessa frågor, utan bara gång på gång på gång informerats om att jag snart skulle få svar (tyvärr bara ett alldeles uppenbart försök att förhala).
Om jag inte ett flertal gånger frågat var svaren blivit av så hade inte HSB Malmö på egen hand gett något besked överhuvudtaget, vilket jag tycker är rent ut sagt oförskämt.
Tycker du att det ska fungera så här?
En del av dessa frågor är förvisso riktade till styrelsen, men jag har inte informerats av tjänstemännen (som mottagit frågorna) om
- ifall dessa frågor gått vidare till styrelsen,
- vilka dessa frågor i så fall är, eller
- aktuell status, eller
- varför styrelsen inte svarar på frågorna.
Är det rimligt?
De flesta frågorna är dock frågor som tjänstemännen kan besvara på egen hand.
Det finns inget skäl, som jag kan se, för att varken strunta i att svara på frågorna eller att dröja med svaren i 4 månader, eller mer.
 
Det kan vara så att styrelsen lagt munkavle på tjänstemännen. Det vet jag inte om, men i så fall får tjänstemännen säga att det är på det viset, annars blir det naturligtvis per automatik tjänstemannafel.
 
Det är ju också en solklar särbehandling (i en ändlös ström av dessa särbehandlingar)!
Fram tills årsstämman 2008 så skulle jag vilja säga att de frågor jag ställde till tjänstemännen fick jag också svar på.
Innan årsstämman så var det bara HSB Malmös styrelse som struntade i att svara på frågor.
Efter årsstämman så svarar varken styrelse eller tjänstemän på frågor. I alla fall inte från mig. Men dock från andra.
 
Tycker du att detta är öppenhet?
Om du instämmer med mig i att detta är raka motsatsen till öppenhet så undrar jag vad du tänker göra för att frågor besvaras av tjänstemännen... och att de besvaras inom rimlig tid... vilket inte 4 månader är... inte ens en månad.
Michael, vad tycker du är rimlig tid för att få svar på frågor, som de 83 frågor jag ställt till tjänstemännen,... kan du se en enda fråga där som behöver ta 4, eller 3, eller 2, eller ens 1 månad att besvara?
Även om du skulle lyckas med detta, varför får jag då inte svar på de andra frågorna?Skrivelser till HSB Malmös VD och styrelse - Faran med HSB-ledamoten

Skrivelse #27, till HSB Malmös VD Michael Carlsson

Kokpunkt !!!‏
Sent: Friday, November 07, 2008 1:12:59 AM
To: Michael Carlsson (michael.carlsson@malmo.hsb.se)

Hej Michael,
jag kan säga att jag aldrig tidigare egentligen varit särskilt arg på HSB för de fel och misstag som HSB begår eller för alla de övriga brister som finns i organisationen. Men det har nu förändrats av olika anledningar, bl.a. pga att jag nu är personligt drabbad av HSB Malmö.
 
Det finns ingenting av det du sagt och skrivit i form av förbättringar i HSB Malmö som inte Bengt Skånhamre brutit mot!
Dessutom med råge.
Det finns då tyvärr bara två alternativ.
- Antingen så har du inte menat ett ord av vad du sagt.
- Eller så bryr sig tjänstemännen inte om vad du du säger/tycker, utan de kör på i sina gamla hjulspår.
Vilket gäller egentligen, och vad tänker du göra åt detta?
 
Jag orkar inte gå igenom allt utan ställer i stället några konkreta och korta frågor till dig.
 
1a. Tycker du det är ok att jag särbehandlas genom att jag inte får svar på frågor från HSB Malmö?
1b. Tycker du det är rätt att det ska ta 5 månader innan jag får svar på frågor som jag ställer till HSB Malmö?
1c. Vad tycker du är normal svarstid på;
    - enklare frågor (0-3 arb.dagar?)
    - svårare frågor (3 dgr - 1 vecka?)
1d. Tycker du det är rätt att när jag efter fem månader får svar så är så många som hälften av svaren "icke-svar", dvs antingen inte svar på frågan, uppenbart ofullständiga svar eller uppenbart retoriska undanglidningar. Alltså i många fall en solklar medveten strategi att undvika svara på frågan, utan bara svar som är till för att dra ut på processen och trötta ut frågeställaren.
 
1e. Tänker du agera så att det sker drastiska förbättingar för ovanstående punkter?
1f. Hur tänker du agera (gärna utan att svara alltför luddigt)?
 
 
2a. Tycker du, som överansvarig för HSB-ledamoten, att en HSB-ledamot kan bete sig precis hur f-n han vill? 
Detta är en lång historia, och du får den i huvuddrag på följande sida;
Hur ett stamrörsbyte INTE ska genomföras i en brf
 
Här önskar jag ett särskilt konkret svar av dig om HSB-ledamotens roll;
2b. - vilka fel du anser att Bengt gjort (ett ärligt och rakt svar från dig önskas, du har all info du behöver på ovanstående länk för att kunna göra en bedömning, och du kan förutsätta att varje ord är korrekt)?
2c. - hur tänker du agera för att en HSB-ledamot aldrig någonsin ska kunna bete sig så smutsigt mot en medlem som Bengt gjort.
 
Jag finner det helt oacceptabelt att HSB-ledamoten inte tar det minsta ansvar, och att en HSB-ledamot gör som Bengt och gömmer sig bakom en genomgående inkompetent och rent ut sagt rutten brf-styrelse.
 
Ovanstående är vad jag skulle vilja definiera som de två viktigaste frågeställningarna som finns för HSB Malmö.
I princip bygger hela organisationen och dess verksamhet på dessa frågor.
Så jag förväntar mig inte bara konkreta, ärliga, uppriktiga svar från dig, utan även ett snabbt agerande så att synbara förändringar uppnås, t.ex. med ett konkret regelverk för HSB-ledamoten som läggs ut på HSB Malmös webbplats, där det tydligt specificeras HSB-ledamotens ansvar gentemot enskilda medlemmar.

Svar från HSB Malmös VD Michael Carlsson;

Subject: SV: Kokpunkt !!!
Date: Fri, 7 Nov 2008 08:17:35 +0100
From: Michael.Carlsson@malmo.hsb.se

Jag har emot ditt mejl och återkommer. När det gäller fråga 2 så vet du liksom jag att styrelsen ansvarar för HSB ledamoten.


Skrivelse #28, till HSB Malmös VD Michael Carlsson

RE: SV: Kokpunkt !!!‏
Sent: Monday, November 10, 2008 6:56:35 AM
To: Michael Carlsson (michael.carlsson@malmo.hsb.se)

Jag hoppas att du/styrelsen ger denna fråga om HSB-ledamoten en mycket hög prioritet.
Detta eftersom det är en så oerhört viktig fråga för mig, men även för alla andra medlemmar i HSB Malmö, och för HSB Malmö själv.
Jag vet som sagt att HSB Malmös styrelse ansvarar för HSB-ledamöterna, men jag föredrar att vända mig till dig i denna fråga (även om du sedan i din tur vänder dig till HSB Malmös styrelse) eftersom Bengt också är tjänsteman på HSB Malmö.

Det kan inte vara rätt att en brf-styrelse som missköter sig ska befinna sig under HSB Malmös beskyddande vingar på detta allvarliga sätt.
Det måste till en snabb och drastisk lösning för att rätta upp detta.

Jag hoppas du/styrelsen är fullt införstådd i allvaret av denna fråga och att du/styrelsen därför inte bara besvarar mina synpunkter här med allmänna termer som att du/styrelsen ska se över rutinerna eller något liknande. Jag förväntar mig att du och styrelsen verkligen tar tag i detta och infomerar om konkreta åtgärder som kommer att vidtagas.
Du har själv varit HSB-ledamot fram tills du utsågs till VD för HSB Malmö, så jag förutsätter att du är väl insatt i det avtal som HSB-ledamoten undertecknar med HSB Malmö.

Jag hoppas också att du/styrelsen är av den åsikten att detta avtal ska följas, eller?
Tycker du/styrelsen att HSB-ledamoten i min brf följt detta avtal?
Tycker du/styrelsen ens att HSB-ledamoten i övrigt följt lag/stadgar, med tanke på det du/styrelsen nu fått veta via den länk jag skickade innan?
Om det är något du undrar över om det som hänt så är du välkommen att ställa frågor (men jag hoppas att jag varit tydlig nog redan).

De skador styrelsen i min brf åsamkat föreningen går ännu inte att överblicka, men jag hoppas att HSB Malmö inte försöker skyla över detta, utan att HSB Malmö i stället arbetar för att alla kort nu läggs på bordet. Med såväl upphandling, avtal och kostnader för stambytesprojektet i min brf, med alla tillhörande åtgärder (som t.ex. det mycket märkliga radiatorbytet). Det måste bli ett slut på hemlighetsmakeriet i min brf, och detta är HSB Malmö högst delaktig i genom sin HSB-ledamot (som t.ex. vägrat svara på varje fråga), där HSB Malmö är särskilt delaktig eftersom HSB-ledamoten samtidigt är tjänsteman på HSB Malmö (med som helt naturlig följd att det inte går att dra några gränser för de olika uppdragen som vävts ihop).

Enda sättet HSB Malmö kan visa att HSB Malmö verkligen tar avstånd från hur det gått till i min brf är om Bengt frivilligt avsäger sig sitt uppdrag i min brf.
Får Bengt fortsätta som HSB-ledamot i min brf så är det samma som att HSB Malmö skyddar styrelsen i min brf.

Svar från HSB Malmös VD Michael Carlsson;

Dina frågor‏
From: Michael Carlsson (Michael.Carlsson@malmo.hsb.se)
Sent: Tuesday, November 11, 2008 1:42:32 PM

Eftersom du ställt dina frågor både till Börje Nilsson och mig ger jag här ett samlat svar!

Då det gäller HSB ledamoten är det HSB Malmös styrelse som är ytterst ansvarig för denna funktion och roll. Det innebär att dina frågor i detta avseende under nummer 2 är besvarade. Jag vill ändå i anslutning till fråga 2 säga att ledamoten tillsätts och avsätts av HSB Malmös styrelse. En ledamot kan naturligtvis själv begära att få lämna sitt uppdrag. Kommer en propå från en samlad styrelse i brf ______ att HSB ledamoten ska bytas ut tar HSB Malmös styrelse till sig detta och för en diskussion med såväl styrelsen som ledamoten.

När det gäller fråga till vår organisation, via mejl eller skriftligt ser jag att de kan besvaras på följande sätt:
- enklare frågor, 1-2 dagar
- svårare art, kräver viss efterforskning eller att flera tjänstemän behöver anlitas – bekräftelse, därefter kan ett ärende ta upp till kanske fyra veckor.
De gånger det kommer flera frågor samtidigt går det inte att sätta specifika tidsramar utan varje sådant tillfälle får behandlas från gång till gång.


När det gäller dina frågor specifikt under nr 1 A – 1 F vill jag svara så här:

1 A/ Jag kan inte se att du särbehandlas.
1 B/ Nej, det är inte acceptabelt. Nu är svar lämnade och frågan utagerad. Om en eller flera frågor tar tid måste också sättas in ett sammanhang där arbetsbelastning är en parameter.
1 C/ Se ovan, om tider.
1 D/ Det är inte alltid en frågeställare blir nöjd med ett svar. Jag noterar att svar är lämnade, om dessa sedan faller i god jord, dvs. blir accepterade eller inte det går inte att säga från gång till annan.
1 E/ Det framgår av mina svar hur jag ser på detta och det är något vi arbetar på nu i vår organisation.
1 F/ Vi arbetar med ständiga förbättringar och min syn på hur frågor ska besvaras är tydligt nog.Svar från HSB Malmös VD Michael Carlsson;

Då det gäller HSB ledamoten är det HSB Malmös styrelse som är ytterst ansvarig för denna funktion och roll. Det innebär att dina frågor i detta avseende under nummer 2 är besvarade. Jag vill ändå i anslutning till fråga 2 säga att ledamoten tillsätts och avsätts av HSB Malmös styrelse. En ledamot kan naturligtvis själv begära att få lämna sitt uppdrag. Kommer en propå från en samlad styrelse att HSB ledamoten ska bytas ut tar HSB Malmös styrelse till sig detta och för en diskussion med såväl styrelsen som ledamoten.Skrivelse #29, till HSB Malmös VD Michael Carlsson

"Ta till sig detta"?‏
Sent: Wednesday, November 12, 2008 6:19:57 AM
To: Michael Carlsson (michael.carlsson@malmo.hsb.se)

Jag tycker att ditt svar andas lite väl mycket av den traditionella retoriken som HSB är så känd för.
Du beaktar inte ens att jag är insatt i problematiken och att jag inte är en vanlig medlem som man kan dominera med HSB:s standardfloskler.
När du för en dialog med mig så skulle jag vilja att du försöker höja nivån på diskussionen en aning, för om du håller dig på den nivå som HSB normalt talar till enskilda medlemmar, som (tyvärr) har väldigt låga kunskaper om organisationen och hur den fungerar, så kommer vi bara att i varje fråga att stå och trampa vatten. Bara en liten önskan från mig, vid sidan av den viktiga fråga som jag annars försöker föra fram här.

Michael, jag finner att du förringar problemen och att du enbart skjuter ifrån dig, och detta tycker jag är tråkigt.

Du skriver;
"Då det gäller HSB ledamoten är det HSB Malmös styrelse som är ytterst ansvarig för denna funktion och roll. Det innebär att dina frågor i detta avseende under nummer 2 är besvarade".
Nej, mina frågor under nummer 2 är inte besvarade bara för att det är HSB Malmös styrelse som är ytterst ansvarig för själva HSB-ledamotsrollen.
Bengt är inte bara HSB-ledamot, han är också tjänsteman på HSB Malmö (för att använda sig av en viss typ av reklamslogan på TV).
I denna roll som tjänsteman på HSB Malmö är du också hans chef.
Rollen som tjänsteman och som HSB-ledamot vävs alltså ihop på ett sådant sätt att det omöjligen finns någon som kan skilja dessa roller åt.
Jag anser därför att det är din skyldighet att inte bara fundera igenom de frågor jag ställt under #2, utan även att tillsammans med styrelsen komma fram till en lösning. Och detta mycket, mycket, mycket snabbt! Jag tycker inte det är särskilt vackert att du bara vill skjuta ifrån dig ansvaret du har för de tjänstemän du är chef över.

Du skriver sedan;
"Kommer en propå från en samlad styrelse att HSB ledamoten ska bytas ut tar HSB Malmös styrelse till sig detta och för en diskussion med såväl styrelsen som ledamoten". Detta är ett rent förnedrande uttalande från din sida, och jag blir väldigt upprörd och ledsen när jag läser detta. Du vet lika bra som jag att detta omöjligt kommer att inträffa, men ändå skriver du på detta sätt. Du vet också att jag, minst lika väl som du, känner till att detta inte är relevant här. En styrelse som har en HSB-ledamot som bara lallar med i varje fråga, och som är högst delaktig i de problem som inträffat och fortfarande pågår, kommer självfallet inte att lämna någon propå från en samlad styrelse om att HSB-ledamoten ska bytas ut. För det tredje är vad du säger felaktigt!

Dessutom så finner jag ditt uttalande här mycket oroväckande. Michael, du skapar nu ett eget litet regelverk för vad som gäller och hävdar att det måste komma en "propå från en samlad styrelse" för att HSB Malmös styrelse överhuvudtaget ska "ta till sig detta" (en formulering som jag gärna skulle vilja se upphörde från HSB Malmö eftersom det är HSB Malmös svar på i princip allt) och börja föra en diskussion med styrelse och HSB-ledamot (i stället för att agera konkret utifrån det styrelsen redan har vetskap om).

Jag kan upplysa dig om två saker.
Följande gäller;
1. Det finns inget regelverk för hur en HSB-ledamot kan avsättas (alldeles särskilt inte enligt vad du skriver).
2. Det behövs ingen propå från en samlad styrelse för att avsätta HSB-ledamoten (det är bara något som vissa personer i organisationen försöker lura i medlemmarna).

Du svarade i detta ärende precis så som jag hade hoppats att du inte skulle göra, och som jag t.o.m. uttryckligen bad dig att undvika.

Det är min förhoppning att du tar detta på allvar och nu hjälper till att driva denna fråga, och då inte minst ur perspektivet att det kan ifrågasättas hur lämpligt det är att tjänstemän på HSB sitter som HSB-ledamöter i föreningarna (speciellt när det fungerar som i min brf, där HSB-ledamoten ställer till med avsevärt mer skada än nytta).


Till Michael Carlsson

RE: Dina frågor - tjänstebil‏
Sent: Tuesday, November 18, 2008 10:01:19 AM
To: Michael Carlsson (michael.carlsson@malmo.hsb.se)

Angående ditt svar nedan på fråga 1D (och 1B) så vill jag understryka att du antingen noterat fel eller att du blivit felinformerad.

Subject: Dina frågor
Date: Tue, 11 Nov 2008 13:41:38 +0100
From: Michael.Carlsson@malmo.hsb.se

Eftersom du ställt dina frågor både till Börje Nilsson och mig ger jag här ett samlat svar!

Då det gäller HSB ledamoten är det HSB Malmös styrelse som är ytterst ansvarig för denna funktion och roll. Det innebär att dina frågor i detta avseende under nummer 2 är besvarade. Jag vill ändå i anslutning till fråga 2 säga att ledamoten tillsätts och avsätts av HSB Malmös styrelse. En ledamot kan naturligtvis själv begära att få lämna sitt uppdrag. Kommer en propå från en samlad styrelse i brf ______ att HSB ledamoten ska bytas ut tar HSB Malmös styrelse till sig detta och för en diskussion med såväl styrelsen som ledamoten.

När det gäller fråga till vår organisation, via mejl eller skriftligt ser jag att de kan besvaras på följande sätt:
- enklare frågor, 1-2 dagar
- svårare art, kräver viss efterforskning eller att flera tjänstemän behöver anlitas – bekräftelse, därefter kan ett ärende ta upp till kanske fyra veckor.
De gånger det kommer flera frågor samtidigt går det inte att sätta specifika tidsramar utan varje sådant tillfälle får behandlas från gång till gång.

När det gäller dina frågor specifikt under nr 1 A – 1 F vill jag svara så här:

1 A/ Jag kan inte se att du särbehandlas.
1 B/ Nej, det är inte acceptabelt. Nu är svar lämnade och frågan utagerad. Om en eller flera frågor tar tid måste också sättas in ett sammanhang där arbetsbelastning är en parameter.
1 C/ Se ovan, om tider.
1 D/ Det är inte alltid en frågeställare blir nöjd med ett svar. Jag noterar att svar är lämnade, om dessa sedan faller i god jord, dvs. blir accepterade eller inte det går inte att säga från gång till annan.
1 E/ Det framgår av mina svar hur jag ser på detta och det är något vi arbetar på nu i vår organisation.
1 F/ Vi arbetar med ständiga förbättringar och min syn på hur frågor ska besvaras är tydligt nog.Till Michael Carlsson

Inga svar?‏
Sent: Thursday, November 20, 2008 3:54:57 PM
To: Michael Carlsson (michael.carlsson@malmo.hsb.se)

Hej Michael,
jag har en viktig fråga.
 
Bengt Skånhamre vägrar sedan en tid tillbaka helt att svara på någon enda fråga från mig, oavsett vad den handlar om.
Nu undrar jag om du tycker att det är så här det ska fungera, och om du kommer att vidtaga några åtgärder så att jag fortsättningsvis inte särbehandlas genom att mina frågor till HSB Malmö helt ignoreras på detta skrämmande sätt?
 

Svar från Michael Carlsson

SV: Inga svar?‏
From: Michael Carlsson (Michael.Carlsson@malmo.hsb.se)
Sent: Thursday, November 20, 2008 5:31:15 PM

Frågor till HSB Malmö besvaras och beroende på frågans art och vem i organisationen som ska vara behjälplig kan det gå olika fort.
Jag kan inte se att någon särbehandling sker.
Till Michael Carlsson

RE: SV: Inga svar?‏
Sent: Thursday, November 20, 2008 6:15:22 PM
To: Michael Carlsson (michael.carlsson@malmo.hsb.se)

Michael, jag  förstår inte.
Hur vet du vad som är rätt och fel utan att veta vilka frågor som är ställda när?
 
När det gäller alla frågor om min brf så gömmer sig Bengt bakom brf-styrelsen på ett mycket fult sätt, men det behöver du ju nu inte fundera på eftersom denna fråga ligger hos HSB Malmös styrelse.
 
När det gäller övriga frågor så får jag faktiskt inte svar.
Jag skulle gärna vilja be dig kontrollera med Bengt - om du inte gjort detta redan -, vilka frågor som ställts och vilka som besvarats.
Jag har 6 månader gamla frågor som inte besvarats, oavsett hur enkla eller komplicerade de är. De flesta är enkla!
Jag tror inte en enda av de frågor jag ställt till Bengt efter att jag fick svar i klump på hälften av tidigare ställda frågor sedan sommaren, har besvarats.
Det är alltså drygt 40 obesvarade frågor bara där. 
Jag kan inte förstå hur du kan försvara Bengts agerande, när du mycket väl vet att jag inte får svar!
 Till Michael Carlsson

Svar önskas!‏
Sent: Saturday, November 22, 2008 7:23:47 AM
To: Michael Carlsson (michael.carlsson@malmo.hsb.se)

Michael, du säger vid upprepade tillfällen att alla frågor besvaras.
Hur många av nedanstående frågor för vilka jag lagt in samtliga svar jag fått från Bengt (Bengts svar i lila), ser du som är besvarade?
Själv kan jag inte hitta en enda besvarad fråga.
För de flesta frågorna finns det inte ens något svar överhuvudtaget. Inte en bokstav.
För ett fåtal frågor finns det något kort svar som antingen inte hör till frågan eller som alla kan se inte är ett svar (det är alltså inte ens en tolkningsfråga om det är ett svar eller ej).
 
Michael, du arbetar i en medlemsorganisation, och jag undrar nu vad du tänker göra för att de tjänstemän som du ansvarar för svarar på delägarnas frågor?

Se bilaga 1 för till Michael Carlsson bifogade frågor i detta mail.

Svar från Michael Carlsson

SV: Svar önskas!‏
From: Michael Carlsson (Michael.Carlsson@malmo.hsb.se)
Sent: Monday, November 24, 2008 3:59:28 PM

Jag ser att frågorna är besvarade även om du tycks ogilla svaren.  Det faktum att en fråga har fått ett svar får inte innebära, bara för att svaret ogillas, att organisationen ska närmast dränkas med ytterligare frågor. I de fall en fråga kan ha “allmän” karaktär har vi möjlighet att se till så det framgår av vår hemsida.

Vi har, som jag tidigare skrivit till dig, uttalat att svar ska lämnas. Vad vi i HSB Malmö måste fundera över är hur mycket tid enskilda personer ska ta i vår verksamhet då det trots allt är fråga om resurser och tid. Speciellt då frågorna inte alltid är av medlemskaraktär.

När det gäller frågor från våra medlemmar finns såväl lokal som nationell medlemsrådgivning och då det gäller frågor i egenskap av ägarkaraktär har varje bostadsrättsförening utsett ombud att föra medlemmarnas talan i HSB Malmös högsta beslutande organ, fullmäktige. Därutöver har varje medlem också rätt att skriva motioner, vilka besvaras av organisationens styrelse och läggs fram på vår föreningsstämma för beslut.

När det gäller dina frågor, och jag utgår ifrån att de kopplar till de drygt 80 som är besvarade, är svar lämnat och ytterligare svar lämnas inte. då det gäller frågor som rör din egen förening torde det vid det här laget inte vila några oklarheter hur rutinen är.

Mitt svar

RE: SV: Svar önskas!‏
Sent: Tuesday, November 25, 2008 11:10:56 AM
To: Michael Carlsson (michael.carlsson@malmo.hsb.se)

Michael,
det handlar inte om att jag ogillar svaren. Det är bara dumheter!
Om du ser att frågorna är besvarade så kan du kanske berätta för mig hur t.ex. följande frågor besvarats;
1d, 1e, 1f, 1g, 2b, 2c, 6, 6b, 10b, 10c, 10d, 11, 11b, 11c, 12, 12b, 16, 16c, 16d,  16e, 16f, 17, 17b, 17c 
bara för att nämna några frågor.
 
Du hävdar att dessa frågor besvarats fast du själv kan se svart på vitt att de är helt obesvarade.
Inte med ett tecken har dessa frågor besvarats.
Det finns inget att ogilla i de svar som inte finns, mer än att just svar inte ges.
Jag förstår att HSB Malmö kan tycka det är besvärligt med engagerade medlemmar, men jag finner det synnnerligen respektlöst av dig att svara som du gör här.
 
Du skriver;
"Vad vi i HSB Malmö måste fundera över är hur mycket tid enskilda personer ska ta i vår verksamhet då det trots allt är fråga om resurser och tid".
Ja, det tycker jag HSB Malmö ska fundera noga över.
Du kan få lösningen redan här. Om frågor besvaras seriöst och inom rimlig tid och på et tkompetent sätt så skulle inte bara frågeställarna spara väldigt mycket tid utan även HSB.
HSB vill alltid skuldbelägga frågeställare. Precis som Alf Gustavsson, som t.o.m. inledde en stämma med under ett längre föredrag smutskasta Brf Misteln för att de ställt frågor som inte besvarats av HSB Malmö. Det är inte bra, det är ingen öppenhet, det är ingen ärlighet, och det är så långt från kooperationens grundtankar som man kan komma!
 
Sedan tillägger du;
"Speciellt då frågorna inte alltid är av medlemskaraktär".
Jag vet inte vad du är ute efter att anklaga mig för nu, men att hävda att jag inte ställer frågor av "medlemskaraktär" finner jag bara obehagligt!
Där får du allt ta och förklara dig, Michael. Vad är det du insinuerar?
 
Vad betyder;
"När det gäller frågor från våra medlemmar finns såväl lokal som nationell medlemsrådgivning och då det gäller frågor i egenskap av ägarkaraktär har varje bostadsrättsförening utsett ombud att föra medlemmarnas talan i HSB Malmös högsta beslutande organ, fullmäktige. Därutöver har varje medlem också rätt att skriva motioner, vilka besvaras av organisationens styrelse och läggs fram på vår föreningsstämma för beslut"?
Försöker du säga att jag som medlem i HSB inte ska ha rätt att ställa frågor på annat sätt än via motioner?
För i så fall tror jag du är ute på mycket, mycket djupt vatten !
 
Du skriver;
"När det gäller dina frågor, och jag utgår ifrån att de kopplar till de drygt 80 som är besvarade".
Kanske hälften av dessa frågor har besvarats (efter fem månader). Få av tilläggsfrågorna är besvarade! Nedan listade frågor är obesvarade oavsett om de räknas in i de"80 frågorna" eller ej.
Jag vill bespara stämman en massa motioner, men vill du personligen bidraga till ett stort antal motioner till årsstämman 2009 så får det bli så, men då ska det stå klart att de många motionerna inte är mitt fel.
 
Du skriver;
"då det gäller frågor som rör din egen förening torde det vid det här laget inte vila några oklarheter hur rutinen är".
Tack för att du talar om för mig vad jag ska tycka.


Skrivelse #30, till HSB Malmös styrelse (#4)

Akut fråga om HSB-ledamoten !‏
Sent: Wednesday, November 12, 2008 6:26:38 AM
To: claes.caroli@malmo.hsb.se; maj-britt.thulin@malmo.hsb.se; anders.lundberg@malmo.hsb.se; olle.strand@malmo.hsb.se; mimmi.zetterman@malmo.hsb.se; birgitta.nilsson@malmo.hsb.se; bjorn.andersson@malmo.hsb.se;

Till styrelsen för HSB Malmö och suppleant Björn Andersson

Som hela styrelsen för HSB Malmö förhoppningsvis är väl införstådd med vid det här laget så har HSB-ledamoten (tillika tjänsteman på HSB Malmö) i min brf misskött sitt uppdrag som HSB-ledamot, och enligt min mening t.o.m. på ett gravt allvarligt sätt.

Se Hur ett stamrörsbyte inte ska genomföras i en brf.

Föreningen har drabbats som helhet såväl som enskilda medlemmar, och kommer att fortsätta drabbas ekonomiskt.

Styrelsen är högsta ansvarig för HSB-ledamoten och jag vill nu veta;
1) Tar styrelsen för HSB Malmö vad som hänt i min brf på allvar?
2) Vad kommer styrelsen för HSB Malmö att vidtaga för åtgärder avseende detta, och när?

Tänk på att detta är en synnerligen akut fråga!
För varje dag som går riskerar nu problemen att öka drastiskt och föreningen drabbas allt hårdare!

Det är min förhoppning att styrelsen kan ge mig inte bara snabba utan även konkreta svar.

Att det finns en HSB-ledamot invaggar föreningarnas medlemmar i en falsk trygghet.
I praktiken är det så att HSB-ledamoten inte alls tillför något extra skydd eller någon extra säkerhet för medlemmarna.
Snarare tvärtom och alltså speciellt om HSB-ledamoten också är tjänsteman på HSB Malmö och därför skyddas av hela organisationen.Ingen ansvarig för HSB-ledamoten?

Svaret på mina frågor till HSB Malmös styrelse blev;

SV: Akut fråga om HSB-ledamoten !‏
From: Maj-Britt Thulin (Maj-Britt.Thulin@malmo.hsb.se)
Sent: Thursday, November 13, 2008 10:26:47 PM

Som du vet har vi tagit en policy där ordförande ska besvara brev och skrivelser för styrelsens räkning. Då Claes är i USA faller det på mig under hans frånvaro:

De problem du har med din bostadsrättsförening ligger utanför HSB Malmös ansvarsområde.Beslut som i din förening är fattade i demokratisk ordning har vi ingen möjlighet att lägga oss i.

Med vänliga hälsningar
Maj-Britt ThulinDvs precis så som jag redan i förväg bett HSB Malmös styrelse att inte svara.

Skrivelse #31, till HSB Malmös styrelse (#5)

HSB-ledamoten ej inom HSB Malmös ansvarsområde?

HSB-ledamoten ej inom HSB Malmös ansvarsområde?‏
Sent: Friday, November 14, 2008 6:37:12 AM
To: maj-britt.thulin@malmo.hsb.se
Cc: claes.caroli@malmo.hsb.se; anders.lundberg@malmo.hsb.se; olle.strand@malmo.hsb.se; mimmi.zetterman@malmo.hsb.se; birgitta.nilsson@malmo.hsb.se; bjorn.andersson@malmo.hsb.se; styrelsen@malmo.hsb.se

I mitt ganska korta mejl till HSB Malmös styrelse skriver jag;
"Som hela styrelsen för HSB Malmö förhoppningsvis är väl införstådd med vid det här laget så har HSB-ledamoten (tillika tjänsteman på HSB Malmö) i min brf misskött sitt uppdrag som HSB-ledamot, och enligt min mening t.o.m. på ett gravt allvarligt sätt".

Vad min fråga handlar om går alltså inte att ta miste på. Eller hur?
Frågan handlar om HSB-ledamoten, som vi alla tydligt kan se. Dvs den HSB-ledamot - vilket jag hoppas du känner till, Maj-Britt - som HSB Malmös styrelse ansvarar för.

Jag skriver ett mejl till HSB Malmös styrelse om HSB-ledamoten, och det problem denna funktion lett till i min brf, samt om HSB-ledamotens ytterst bristfälliga agerande mot medlemmarna, och refererar till en länk där HSB-ledamotens agerande beskrivs.
Du svarar sedan på något som jag inte frågat om eller berört (och det första mejlet om HSB-ledamoten och tillhörande problem väljer du att inte ens bemöta).

Detta är lika beklämmande som när styrelsen fick en motion till HSB Malmös senaste extrastämma och där styrelsen ändrade sitt svar i sista minuten (ett svar som inte hade med motionens yrkande att göra) och där sedan beslut togs om något helt annat än vad motionens yrkande handlade om.
Alltså precis lika illa som de meningslösa svar styrelsen gav till motionerna till årsstämman 2008. Har styrelsen inte lärt sig något?
Är det lika usel kvalitet i allt som HSB Malmös styrelse gör?

Ditt svar på min fråga om HSB-ledamoten är;
"De problem du har med din bostadsrättsförening ligger utanför HSB Malmös ansvarsområde.Beslut som i din förening är fattade i demokratisk ordning har vi ingen möjlighet att lägga oss i".

Hur tänkte du när du svarade här?
På vilket sätt tycker du att ditt svar har att göra med den mycket viktiga frågeställning jag riktat till styrelsen om den HSB-ledamot som styrelsen är ansvarig för?
Menar du att HSB Malmö har frånsagt sig ansvaret för HSB-ledamöterna, och att en HSB-ledamot därför fritt kan bryta mot lagar och undertecknade avtal, utan att HSB Malmös styrelse har för avsikt att ta tag i detta?

Jag ställer frågan igen i förhoppning att jag denna gång i stället får ett seriöst svar på det som min fråga handlar om.

1. Hur ser HSB Malmös styrelse på HSB-ledamotens agerande mot medlemmarna i min brf?
2. Vad avser HSB Malmös styrelse, såsom högsta ansvarig för HSB-ledamoten, göra åt detta problem, där HSB-ledamoten bevisligen misskött sitt uppdrag?


Mina kommentarer:
"Beslut som i din förening är fattade i demokratisk ordning har vi ingen möjlighet att lägga oss i", skriver vice ordförande i HSB Malmös styrelse, Maj-Britt Thulin.
Ingenstans har det varit tal om några demokratiskt fattade beslut, men ändå skriver Maj-Britt Thulin så här.
HSB Malmös styrelse har 5-10 standardsvar som de ger på alla frågor, och detta standardsvar var tydligen det som styrelsen bedömde som mest passande i detta fall!

Före ovanstående mejl har jag skickat 4 skrivelser till HSB Malmös styrelse;

Skrivelse #24, #25 och #26
Skrivelse #30
Av dessa har endast en skrivelse besvarats av HSB Malmös styrelse, och då på ett sätt som tyvärr inte kan beskrivas på annat sätt än som ett "idiotsvar"!

Jag t.o.m. skrev (skrivelse #25) till HSB Malmös styrelse att jag hoppades att styrelsen inte skulle svara på ett så felaktigt sätt som de ändå gjorde, enligt ovan;
"Det skulle vara mycket tråkigt om HSB Malmös styrelse på detta undvikande svarar att HSB Malmö inte kan gå in och göra något i enskilda föreningar, utan att detta är medlemmarnas ansvar i föreningen. Detta är särskilt tråkigt eftersom det bevisligen inte alls är på det sättet (vilket jag tidigare berört en del)".
Frågan handlar om HSB Malmös man i brf-styrelsen, och dennes agerande!

Det måste nog vara någon form av kvalitet i de svar som HSB Malmös styrelse ger.
När styrelsens svar är så absurda som i Maj-Britt Thulins svar så är det naturligtvis inte utan att man undrar hur HSB Malmö drivs.
Är det lika dålig kvalitet i annat som styrelsen gör så finns det all anledning för HSB Malmös medlemmar att oroa sig.

HSB-ledamotens utökade ansvar

HSB-ledamoten har ett utökat ansvar, även om det inte är så många som känner till detta.
Faktiskt just precis som HSB Malmös jurist berättar om på HSB Malmös bostadsrättsmässa dessa dagar.

Du kan läsa mer om detta på följande sida;

HSB-ledamotens roll och ansvar i föreningen
där det också finns en länk till det speciella avtal som gäller för HSB-ledamoten.

HSB-ledamoten sitter i styrelsen för att bidra med sina expertkunskaper och för att därigenom se till så att lekmannastyrelsen inte begår alltför allvarliga misstag eller brott.

I detta fall rör det sig dessutom en tjänsteman som är HSB-ledamot, vilket också understryker vikten av ledamotens ansvar.

Varför har HSB-ledamoten större ansvar än övriga ledamöter?

HSB-ledamoten sitter i styrelsen för att ta tillvara medlemmarnas intressen.
Det är grundförutsättningen. Men det är inte vad frågan uteslutande handlar om.
Medlemmarnas intresse har ej tillvaratagits i denna denna historia, efter den redovisning jag lämnat här.

Utökat ansvar pga specialistkunskaper kan tillmätas alla ledamöter i styrelsen beroende av olika orsaker. Om någon med särskilda kunskaper ingår i styrelsen så blir denna person särskilt ansvarig. HSB-ledamoten sitter i styrelsen för att tillföra lekmannastyrelsen de särskilda kunskaper HSB-ledamoten har, med sin erfarenhet, sina kontakter med HSB-organisationen och den särskilda utbildning och information som HSB-ledamoten får.
I detta specifika fall dessutom en HSB-tjänsteman, och dessutom en HSB-tjänsteman med många år bakom sig i organisationen, och därför en lång och viktig erfarenhet.

Det handlar här om en tjänsteman med lång erfarenhet inom organisationen.

Sammanfattningsvis så har HSB-ledamoten ett större ansvar än övriga ledamöter pga två orsaker;
  1. Det avtal HSB-ledamoten skrivit under.
  2. Det särskilda ansvar som HSB-ledamoten har pga sin särskilda kompetens och erfarenhet.
Vilka fel har HSB-ledamoten begått?


Svar från HSB Malmös styrelse, vice ordförande Maj-Britt Thulin

SV: Akut fråga om HSB-ledamoten !‏
From: Maj-Britt Thulin (Maj-Britt.Thulin@malmo.hsb.se)
Sent: Friday, November 14, 2008 5:15:30 PM

Du säger: "HSB-ledamoten har bekräftat mottagandet av skrivelserna så här långt men blåvägrar att med ett enda ord kommentera något jag skrivit eller svara på någon fråga som har med stamrörsbytet att göra. Jag får inte ens svar på om han har för avsikt att ta tag i problemen (såväl med den nonchalanta styrelsen som med stamrörsbytesfrågorna). Så vad har man en HSB-ledamot till då, kan man undra? En HSB-ledamot som beter sig lika illa som resten av en usel styrelse tillför ju ingenting!"

Du säger att ledamoten bekräftar mottagande av skrivelser men inte besvarar dem. Jag har talat med Bengt, som är ledamot i din förening. I din förening har styrelsen tagit samma policy som vi har i HSB Malmö, nämligen att det är ordförande i föreningen eller annan ställföreträdare som styrelsen utser, som svarar på frågor från medlemmarna, så du bör vända dig till ordförande i din styrelse. Ledamoten måste ju rätta sig efter de styrelsebeslut som fattas - så i den delen kan vi inte agera.

Du säger också:
Föreningen har drabbats som helhet såväl som enskilda medlemmar, och kommer att fortsätta drabbas ekonomiskt.

Vilka är dessa medlemmar och på vilket sätt har de drabbats ekonomiskt?. Vad är HSB-ledamotens roll i det?
Det har jag inte kunnat utläsa på din länk nedan.
Innan jag be styrelsen ta ställning till ovanstående behöver jag mera information.

Med vänliga hälsningar
Maj-Britt ThulinSkrivelse #32, till HSB Malmös styrelse (#6)

Ej mottagningsbekräftelse!
Du skriver;
"Du säger att ledamoten bekräftar mottagande av skrivelser men inte besvarar dem. Jag har talat med Bengt, som är ledamot i din förening. I din förening har styrelsen tagit samma policy som vi har i HSB Malmö, nämligen att det är ordförande i föreningen eller annan ställföreträdare som styrelsen utser, som svarar på frågor från medlemmarna, så du bör vända dig till ordförande i din styrelse".
Så är det inte!
Bengt har bekräftat mottagandet av en del av skrivelserna. Jag tänker inte räkna på hur många, men säg att ungefär 50 procent av mina skrivelser till Bengt har bekräftats.
Som det är nu så är det bara några av mina skrivelser som jag vet att de kommit fram till Bengt, och det är inte hållbart, eller hur?
1. Alla skrivelser som jag begär ska bekräftas, måste också bekräftas av Bengt. Hoppas vi är överens om det?


Etc. ...

Svar från Maj-Britt Thulin;

Du ställer nu massor av följdfrågor - dessa måste jag gå igenom innan du kan få svar - det kan ta ett tag - men svar kommer så småningom.

Mitt svar till Maj-Britt Thulin;

Jag förstår att det är en hel del att sätta sig in i.
Jag hoppas emellertid att jag lyckats få fram allvaret i situationen och att inte bara jag utan hela föreningen har drabbats, och kommer att fortsätta drabbas pga en inkompetent styrelse där HSB-ledamoten inte tagit sitt ansvar och inte tillfört något, utan tvärtom skyddar styrelsen (och sig själv), vilket ofrånkomligen har förvärrat en redan innan mycket allvarlig situation.

Det är alltså en akut fråga, men jag litar på att du/styrelsen hanterar detta ärende så skyndsamt som det är möjligt.
Jag kan som sagt utveckla varje punkt jag tagit upp, om så önskas, men jag hoppas jag varit tydlig nog för att HSB Malmös styrelse ska ta tag i detta snarast möjligt, och göra vad som står i HSB Malmös styrelses makt för att på bästa sätt återställa den oordning som HSB-ledamoten varit högst delaktig i, och därför har ett alldeles särskilt stort ansvar för (HSB-ledamoten = HSB Malmös ansvar).

Det är också min förhoppning att HSB Malmö inte debiterar min brf för att försöka återställa den skada som HSB-ledamoten orsakat medlemmarna i min förening.

Svar från Maj-Britt Thulin;

Jag har tagit del av mailet. Arbetar på svar.


RE: SV: SV: SV: Akut fråga om HSB-ledamoten !‏
Sent: Thursday, November 20, 2008 12:33:27 PM
To: maj-britt.thulin@malmo.hsb.se

Om du inte skulle vara informerad om detta så har nu Bengt Skånhamre och resten av min styrelse valt att anlita Mats Engstrand mot mig (okänt vad hans uppdrag är).
 
Jag undrar nu också om du tycker att den HSB-ledamot som styrelsen ansvarar för och som även är tjänsteman på HSB ska ägna sig åt att bussa advokater på medlemmar bara för att de ställer frågor. Dvs exakt som HSB Malmös styrelse gjorde mot Brf Misteln när de bröt trenden inom HSB Malmö och ställde frågor?
 
Är det en strategi som HSB Malmö fortfarande håller fast vid, där engagerade medlemmar ska bemötas med advokat i stället för svar på frågor?
 
Hoppas även på snabb respons på mina tidigare frågor om HSB-ledamoten och hur HSB Malmös styrelse ser på detta, då dessa frågor blir särskilt viktiga i detta läge.
RE: SV: Frågor till dig som tjänsteman‏
Sent: Monday, November 24, 2008 2:46:14 PM
To: maj-britt.thulin@malmo.hsb.se
Cc: Michael Carlsson (michael.carlsson@malmo.hsb.se); styrelsen@malmo.hsb.se

Men tänk på att själva stambytet bara är en del av vad det handlar om.
Till största delen handlar det om Bengts agerande i egenskap av HSB-ledamot, där han inte tillfört föreningen något av värde i samband med stambytet i min brf, utan tvärtom varit högst delaktig i att skada föreningen, och där Bengt inte vidtagit några som helst åtgärder för att styrelsen i min brf ska svara på medlemsfrågor (och allt annat jag tagit upp i samband med detta enligt tidigare mail).
 
Som jag tidigare nämnt så lyder Bengt inte under någon tystnadsplikt, enbart under vårdplikten, och när HSB-ledamoten vägrar att svara på frågor på det sätt Bengt gjort (även på de frågor som inte rör min brf, utan bara handlar om hans roll som HSB-ledamot) så kan jag inte se det på annat sätt än att han på ett gravt allvarligt sätt bryter mot vårdplikten.
 
Jag vet vad lagar och stadgar säger avseende det som berör stambytet. Dessa bitar är mycket tydliga (t.ex. att medlemmen ansvarar för utanpåliggande rör, vilket styrelsen i min brf inte tagit någon notis om och inte ens informerat medlemmarna om), och därför står det också klart redan av detta att styrelsen inte gjort något som helst förarbete, vilket onekligen drabbat medlemmarna i min brf såväl ekonomiskt som på andra sätt. Det är inte rimligt att en HSB-ledamot agerar så försumligt som Bengt har gjort, och det kan jag bara hoppas att du håller med mig om.

Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)
  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan