Visa ett inlägg
  #40  
Gammal 2008-11-13, 13:19
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
OBS! OBS! OBS! Skrivelser till HSB Malmös VD och styrelse - Faran med HSB-ledamoten

Skrivelse #27, till HSB Malmös VD Michael Carlsson
Citat:
2. Tycker du, som överansvarig för HSB-ledamoten, att en HSB-ledamot kan bete sig precis hur f-n han vill?
Detta är en lång historia, och du får den i huvuddrag på följande sida;
Hur ett stamrörsbyte INTE ska genomföras i en brf

Här önskar jag ett särskilt konkret svar av dig om HSB-ledamotens roll;
2a - vilka fel du anser att Bengt gjort (ett ärligt och rakt svar från dig önskas, du har all info du behöver på ovanstående länk för att kunna göra en bedömning, och du kan förutsätta att varje ord är korrekt)?
2c. - hur tänker du agera för att en HSB-ledamot aldrig någonsin ska kunna bete sig så smutsigt mot en medlem som Bengt gjort.

Jag finner det helt oacceptabelt att HSB-ledamoten inte tar det minsta ansvar, och att en HSB-ledamot gör som Bengt och gömmer sig bakom en genomgående inkompetent och rent ut sagt rutten brf-styrelse.

Ovanstående är vad jag skulle vilja definiera som de två viktigaste frågeställningarna som finns för HSB Malmö.
I princip bygger hela organisationen och dess verksamhet på dessa frågor.
Så jag förväntar mig inte bara konkreta, ärliga, uppriktiga svar från dig, utan även ett snabbt agerande så att synbara förändringar uppnås, t.ex. med ett konkret regelverk för HSB-ledamoten som läggs ut på HSB Malmös webbplats, där det tydligt specificeras HSB-ledamotens ansvar gentemot enskilda medlemmar.
Svar från HSB Malmös VD Michael Carlsson;
Citat:
Jag har emot ditt mejl och återkommer. När det gäller fråga 2 så vet du liksom jag att styrelsen ansvarar för HSB ledamoten.

Skrivelse #28, till HSB Malmös VD Michael Carlsson
Citat:
Jag hoppas att du/styrelsen ger denna fråga om HSB-ledamoten en mycket hög prioritet.
Detta eftersom det är en så oerhört viktig fråga för mig, men även för alla andra medlemmar i HSB Malmö, och för HSB Malmö själv.
Jag vet som sagt att HSB Malmös styrelse ansvarar för HSB-ledamöterna, men jag föredrar att vända mig till dig i denna fråga (även om du sedan i din tur vänder dig till HSB Malmös styrelse) eftersom Bengt också är tjänsteman på HSB Malmö.

Det kan inte vara rätt att en brf-styrelse som missköter sig ska befinna sig under HSB Malmös beskyddande vingar på detta allvarliga sätt.
Det måste till en snabb och drastisk lösning för att rätta upp detta.

Jag hoppas du/styrelsen är fullt införstådd i allvaret av denna fråga och att du/styrelsen därför inte bara besvarar mina synpunkter här med allmänna termer som att du/styrelsen ska se över rutinerna eller något liknande. Jag förväntar mig att du och styrelsen verkligen tar tag i detta och infomerar om konkreta åtgärder som kommer att vidtagas.
Du har själv varit HSB-ledamot fram tills du utsågs till VD för HSB Malmö, så jag förutsätter att du är väl insatt i det avtal som HSB-ledamoten undertecknar med HSB Malmö.

Jag hoppas också att du/styrelsen är av den åsikten att detta avtal ska följas, eller?
Tycker du/styrelsen att HSB-ledamoten i min brf följt detta avtal?
Tycker du/styrelsen ens att HSB-ledamoten i övrigt följt lag/stadgar, med tanke på det du/styrelsen nu fått veta via den länk jag skickade innan?
Om det är något du undrar över om det som hänt så är du välkommen att ställa frågor (men jag hoppas att jag varit tydlig nog redan).

De skador styrelsen i min brf åsamkat föreningen går ännu inte att överblicka, men jag hoppas att HSB Malmö inte försöker skyla över detta, utan att HSB Malmö i stället arbetar för att alla kort nu läggs på bordet. Med såväl upphandling, avtal och kostnader för stambytesprojektet i min brf, med alla tillhörande åtgärder (som t.ex. det mycket märkliga radiatorbytet). Det måste bli ett slut på hemlighetsmakeriet i min brf, och detta är HSB Malmö högst delaktig i genom sin HSB-ledamot (som t.ex. vägrat svara på varje fråga), där HSB Malmö är särskilt delaktig eftersom HSB-ledamoten samtidigt är tjänsteman på HSB Malmö (med som helt naturlig följd att det inte går att dra några gränser för de olika uppdragen som vävts ihop).

Enda sättet HSB Malmö kan visa att HSB Malmö verkligen tar avstånd från hur det gått till i min brf är om Bengt frivilligt avsäger sig sitt uppdrag i min brf.
Får Bengt fortsätta som HSB-ledamot i min brf så är det samma som att HSB Malmö skyddar styrelsen i min brf.
Svar från HSB Malmös VD Michael Carlsson;
Citat:
Då det gäller HSB ledamoten är det HSB Malmös styrelse som är ytterst ansvarig för denna funktion och roll. Det innebär att dina frågor i detta avseende under nummer 2 är besvarade. Jag vill ändå i anslutning till fråga 2 säga att ledamoten tillsätts och avsätts av HSB Malmös styrelse. En ledamot kan naturligtvis själv begära att få lämna sitt uppdrag. Kommer en propå från en samlad styrelse att HSB ledamoten ska bytas ut tar HSB Malmös styrelse till sig detta och för en diskussion med såväl styrelsen som ledamoten.
Skrivelse #29, till HSB Malmös VD Michael Carlsson

Citat:
Jag tycker att ditt svar andas lite väl mycket av den traditionella retoriken som HSB är så känd för.
Du beaktar inte ens att jag är insatt i problematiken och att jag inte är en vanlig medlem som man kan dominera med HSB:s standardfloskler.
När du för en dialog med mig så skulle jag vilja att du försöker höja nivån på diskussionen en aning, för om du håller dig på den nivå som HSB normalt talar till enskilda medlemmar, som (tyvärr) har väldigt låga kunskaper om organisationen och hur den fungerar, så kommer vi bara att i varje fråga att stå och trampa vatten. Bara en liten önskan från mig, vid sidan av den viktiga fråga som jag annars försöker föra fram här.

Michael, jag finner att du förringar problemen och att du enbart skjuter ifrån dig, och detta tycker jag är tråkigt.

Du skriver;
"Då det gäller HSB ledamoten är det HSB Malmös styrelse som är ytterst ansvarig för denna funktion och roll. Det innebär att dina frågor i detta avseende under nummer 2 är besvarade".
Nej, mina frågor under nummer 2 är inte besvarade bara för att det är HSB Malmös styrelse som är ytterst ansvarig för själva HSB-ledamotsrollen.
Bengt är inte bara HSB-ledamot, han är också tjänsteman på HSB Malmö (för att använda sig av en viss typ av reklamslogan på TV).
I denna roll som tjänsteman på HSB Malmö är du också hans chef.
Rollen som tjänsteman och som HSB-ledamot vävs alltså ihop på ett sådant sätt att det omöjligen finns någon som kan skilja dessa roller åt.
Jag anser därför att det är din skyldighet att inte bara fundera igenom de frågor jag ställt under #2, utan även att tillsammans med styrelsen komma fram till en lösning. Och detta mycket, mycket, mycket snabbt! Jag tycker inte det är särskilt vackert att du bara vill skjuta ifrån dig ansvaret du har för de tjänstemän du är chef över.

Du skriver sedan;
"Kommer en propå från en samlad styrelse att HSB ledamoten ska bytas ut tar HSB Malmös styrelse till sig detta och för en diskussion med såväl styrelsen som ledamoten". Detta är ett rent förnedrande uttalande från din sida, och jag blir väldigt upprörd och ledsen när jag läser detta. Du vet lika bra som jag att detta omöjligt kommer att inträffa, men ändå skriver du på detta sätt. Du vet också att jag, minst lika väl som du, känner till att detta inte är relevant här. En styrelse som har en HSB-ledamot som bara lallar med i varje fråga, och som är högst delaktig i de problem som inträffat och fortfarande pågår, kommer självfallet inte att lämna någon propå från en samlad styrelse om att HSB-ledamoten ska bytas ut. För det tredje är vad du säger felaktigt!

Dessutom så finner jag ditt uttalande här mycket oroväckande. Michael, du skapar nu ett eget litet regelverk för vad som gäller och hävdar att det måste komma en "propå från en samlad styrelse" för att HSB Malmös styrelse överhuvudtaget ska "ta till sig detta" (en formulering som jag gärna skulle vilja se upphörde från HSB Malmö eftersom det är HSB Malmös svar på i princip allt) och börja föra en diskussion med styrelse och HSB-ledamot (i stället för att agera konkret utifrån det styrelsen redan har vetskap om).

Jag kan upplysa dig om två saker.
Följande gäller;
1. Det finns inget regelverk för hur en HSB-ledamot kan avsättas (alldeles särskilt inte enligt vad du skriver).
2. Det behövs ingen propå från en samlad styrelse för att avsätta HSB-ledamoten (det är bara något som vissa personer i organisationen försöker lura i medlemmarna).

Du svarade i detta ärende precis så som jag hade hoppats att du inte skulle göra, och som jag t.o.m. uttryckligen bad dig att undvika.

Det är min förhoppning att du tar detta på allvar och nu hjälper till att driva denna fråga, och då inte minst ur perspektivet att det kan ifrågasättas hur lämpligt det är att tjänstemän på HSB sitter som HSB-ledamöter i föreningarna (speciellt när det fungerar som i min brf, där HSB-ledamoten ställer till med avsevärt mer skada än nytta).
Skrivelse #30, till HSB Malmös styrelse (#4)
Citat:
Till styrelsen för HSB Malmö och suppleant Björn Andersson

Som hela styrelsen för HSB Malmö förhoppningsvis är väl införstådd med vid det här laget så har HSB-ledamoten (tillika tjänsteman på HSB Malmö) i min brf misskött sitt uppdrag som HSB-ledamot, och enligt min mening t.o.m. på ett gravt allvarligt sätt.

Se Hur ett stamrörsbyte inte ska genomföras i en brf.

Föreningen har drabbats som helhet såväl som enskilda medlemmar, och kommer att fortsätta drabbas ekonomiskt.

Styrelsen är högsta ansvarig för HSB-ledamoten och jag vill nu veta;
1) Tar styrelsen för HSB Malmö vad som hänt i min brf på allvar?
2) Vad kommer styrelsen för HSB Malmö att vidtaga för åtgärder avseende detta, och när?

Tänk på att detta är en synnerligen akut fråga!
För varje dag som går riskerar nu problemen att öka drastiskt och föreningen drabbas allt hårdare!

Det är min förhoppning att styrelsen kan ge mig inte bara snabba utan även konkreta svar.
Att det finns en HSB-ledamot invaggar föreningarnas medlemmar i en falsk trygghet.
I praktiken är det så att HSB-ledamoten inte alls tillför något extra skydd eller någon extra säkerhet för medlemmarna.
Snarare tvärtom och alltså speciellt om HSB-ledamoten också är tjänsteman på HSB Malmö och därför skyddas av hela organisationen.Jag har brutit ut några inlägg härifrån som handlar om HSB-ledamotens ansvar och skyldigheter, och lagt dessa inlägg i en separat tråd;
Vilket ansvar har en HSB-ledamot i en HSB-brf?
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2011-12-01 klockan 11:08.
Svara med citat