Utskick av Alf Gustavsson och Maj-Britt Thulin

HSB Malmö EK FÖR
HSB Turning Torso
21115 Malmö

Malmö 2007-05-28

Tack för ditt deltagande på vår informationsträff

Vi vill med detta brev rikta ett tack till dig som hörsammade vår inbjudan och kom på vårt informationsmöte under torsdagen i förra veckan. Ett möte där vi fick möjlighet att berätta vår historia1 i frågor kring den brevväxling som förts till media av er styrelse2. På samma sätt som vi deklarerade i torsdags, så upprepar vi att HSB Malmö inte har för avsikt att föra vår debatt i media, ej heller genom besvarande av insändare3.

Vi riktade vår träff till er medlemmar boende i bostadsrättsföreningen och vår idé om att höra din åsikt föll bort4 när vi överraskades av att det i lokalen fanns för oss välkända personer5 som ej är bosatta i bostadsrättsföreningen, personer som tagit som sitt uppdrag att i varje enskilt sammanhang söka finna fel och brister i HSB Malmö och dess agerande6. De påstådda fullmakter7 som dessa personer sa sig besitta, för att därmed företräda er boende i brf Misteln ser vi som ett definitivt lågvattenmärke8 i det "samtal" som vi för9 och vi har ingen som helst förståelse för er styrelses agerande i detta fall10.

En viktig del av vårt budskap denna informationskväll var att påminna om den demokratiska processen11 i en bostadsrättsförening och dess skötsel. Valberedningens arbete är oerhört angeläget då de skall utarbeta förslag till en styrelse som på ett allsidigt och kompetent sätt kan tillvarata föreningens och dess medlemmars intressen i de mest skilda sammanhang12. Vi finner det exempelvis anmärkningsvärt att er förening med 64 medlemmar låter sig representeras av en två-mannastyrelse, kompletterad med en ledamot tillsatt av HSB Malmö. Ert medlemsunderlag möjliggör en bredare representation i en styrelse om ex vis fem personer13.

Avslutningsvis vill vi än en gång tacka för din tid och samtidigt passa på att önska dig och din familj en riktigt skön sommar.

Med vänlig hälsning
HSB Malmö

Alf Gustavsson
Ordförande i HSB Malmö
Maj-Britt Thulin
Vice ordförande i HSB Malmö

En lektion i demokrati för HSB

Punkt 1-2.
"Ett möte där vi fick möjlighet att berätta vår historia i frågor kring den brevväxling som förts till media av er styrelse.".
Min kommentar:
Den brevväxling som Alf och Maj-Britt syftar på är den brevväxling som HSB Malmö inte ville föra med föreningen, utan man skickade i stället en advokat (advokat Fredrik Bogren från Fredersen advokatbyrå AB i Turning Torso, tidigare biträdande jurist, advokatfirman Vinge KB, Malmö 2002-2006) på styrelsen i brf Misteln. Varför?

HSB Malmö vill än idag inte förklara anledningen till detta eller ens be om ursäkt för sitt beteende.

HSB ber av princip aldrig om ursäkt för de fel och misstag som HSB begår (ex fallet med vräkningen av Maj Holmblad). Om det är någon som någonsin hört HSB be om ursäkt så skulle jag vara mycket nyfiken att höra om detta.

När media upptäckte att HSB Malmö hotat med att utesluta föreningen pga att medlemmar i denna förening ställt frågor till styrelsen för HSB Malmö så är det det väl ganska givet att media skriver om detta, eftersom det ligger i allmänhetens intresse att veta hur HSB behandlar medlemmarna. Det är väl enbart positivt?

Det är så det fungerar i en demokrati.

Det kan omöjligen finnas en enda sunt tänkande person som tycker det är fel av medlemmar att låta media informera vad som pågår när medlemsorganisationen HSB hotar dem med advokat och uteslutning! Till och med HSB Malmö måste begripa detta, även om HSB ogillar att det finns medlemmar som utnyttjar ett av de nästan obefintliga medel som finns för att påverka HSB på något sätt.


Turning Torso
HSB Malmös högkvarter
Byggt av medlemmarnas pengar
hotpot.se/forum

Läs i Sydsvenskan;
Frågvis förening kan bli utesluten
och SDS:s uppföljare om HSB;
Makthavarnas maktfullkomlighet är skrämmande


Punkt 3.
"...HSB Malmö inte har för avsikt att föra vår debatt i media, ej heller genom besvarande av insändare.".
Min kommentar:
Alf Gustavsson upprepar detta gång på gång, även på HSB:s årsstämma.

Ledsen om jag måste avslöja för HSB att det inte är HSB som styr media, det är inte HSB som bestämmer om medlemmar ska skriva insändare i ren frustration över att ingen på HSB vill lyssna på dem, och det är inte HSB som bestämmer vad det ska skrivas om i media.

Den bistra verkligheten är dessutom sådan att om man beter sig illa, och om man inte vill föra en dialog någonstans i något forum, så får man nog vara beredd på att diskussionen riskerar att föras över till media i stället. Varför är det så svårt att förstå för HSB?

Om HSB sedan inte vill föra någon dialog varken direkt mellan medlemmar och HSB eller via media, så är det HSB:s problem, men jag tror inte att denna tjurighet är något som precis gagnar HSB.

Vi vet att HSB är en sluten organisation, men ju fler som börjar upptäcka detta, desto fler röster kommer garanterat att höjas mot HSB:s maktfullkomlighet och usla behandling av medlemmar.

Det är ytterst beklagligt för medlemmarna att HSB Malmö inte är intresserad av att föra någon som helst dialog med de som har den minsta avvikande åsikt i någon fråga. Tycker man inte exakt som HSB Malmö i alla frågor så är man plötsligt såväl väldigt obekväm som ovälkommen. Dessa personer bara ignoreras av HSB.

Att HSB inte tolererar "oliktänkande" gör att utvecklingen aldrig kommer att drivas framåt inom HSB. Alla måste vackert rätta in sig i ledet och tänka exakt som man gjort i snart 100 år nu. Man vill inte acceptera att världen förändras runt om en, utan kör på som att utvecklingen står stilla överallt.

Notera att HSB Malmö är en organisation där man bl.a. fifflat bort 50 miljoner kronor från medlemmarna. Tror HSB verkligen att media bryr sig om att HSB inte vill ha någon mediabevakning?

Tror HSB att de kan få medlemmarna negativt inställda till att oegentligheter och maktfullkomlighet inom HSB Malmö avslöjas?


Punkt 4-5.
"Vi riktade vår träff till er medlemmar boende i bostadsrättsföreningen och vår idé om att höra din åsikt föll bort när vi överraskades av att det i lokalen fanns för oss välkända personer som ej är bosatta i bostadsrättsföreningen,...".
Min kommentar:
Ja, alla överraskningar är tyvärr inte roliga. Om Alf och Maj-Britt hade känt till lite om hur det fungerar i föreningar så hade de vetat att jag med min fullmakt representerar den medlem som ej kunde närvara, och därför var det (precis som HSB önskade) en träff riktad till medlemmarna.

HSB vill att det alltid ska vara HSB som ställer villkoren, men det visar att HSB inte ens fattat en så grundläggande sak som att i en medlemsorganisation så är det medlemmarna som bestämmer. Styrelsen är bara ett verktyg som endast ska göra vad medlemmarna (läs; "styrelsens arbetsgivare") kräver.

HSB skriver att HSB:s idé föll bort när HSB överraskades av att jag befann mig i lokalen. Det blir bara löjligt när HSB försöker skylla på mig för att medlemmarna inte fick ställa frågor. På vilket sätt skulle det vara omöjligt för HSB att låta medlemmarna ge sin åsikt bara för att jag befann mig i lokalen?

Så när jag dök upp på HSB Malmös årsstämma upplevde alltså Alf och Maj-britt detta som väldigt obehagligt?
Jag kan förstå detta, men varför gjorde de då inte samma sak där och avslutade stämman när de såg att jag var närvarande?


"Välkända personer"? HSB försöker använda en terminologi som ska få det till att låta som jag är nästan kriminell. Men visst, det är väl så HSB uppfattar personer som inte är rädda för HSB.

HSB menar alltså med detta att de bara svarar på frågor från okända personer?

Snacka om lågvattenmärke !!!


Punkt 6.
"...personer som tagit som sitt uppdrag att i varje enskilt sammanhang söka finna fel och brister i HSB Malmö och dess agerande.".
Min kommentar:
Här begår Alf Gustavsson och Maj-Britt Thulin ett mycket allvarligt övertramp !!! Detta är ärekränkning.

Jag känner mig här mycket djupt kränkt av HSB!

Jag behöver sannerligen inte söka efter fel och brister i HSB Malmös styrelse. Som vi kan notera så visar HSB dessa fel och brister alldeles utmärkt helt på egen hand, utan att jag behöver anstränga mig med att leta efter dem.

Det är tråkigt att Alf och Maj-Britt upplever min granskning av HSB som så besvärande för dem. De borde nog i stället ta tillvara min kompetens inom området och dra nytta av det som jag tar upp på mina bostadsrättssidor. Någon som tror att HSB Malmö, med nuvarande konstellation i styrelsen, någonsin kommer att göra detta?

HSB Malmö är alltid välkommen att kommentera varje sak som jag skriver. Om det är några faktafel som jag skrivit så förutsätter jag att HSB hör av sig till mig. Men inte under en enda gång de senaste tre åren har HSB haft en enda invändning mot en enda punkt som jag tagit upp på min sajt om bostadsrätter. Det säger väl en hel del, eller hur?

Men det är det klassiska, om man inte kan angripa i sak så övergår man till personangrepp i stället. Bara tråkigt för medlemmarna att det inte finns mer kompetens än så i styrelsen.

I nästan 100 år så har HSB haft ensamrätten på vilken information medlemmarna skulle få sig till dels. Nu finns dessa bostadsrättssidor som alla medlemmar i hela Sverige kan ta del av och ge sina synpunkter på, och en annan bild av HSB än den som HSB försökt låta framskina växer fram. Klart att jag inte är populär på HSB, men HSB har inget att vinna på att smutskasta mig. Tvärtom. Hade bara HSB insett detta och i stället samarbetat med mig så hade det kunnat hända många positiva saker inom HSB.

Men vad är det egentligen som får HSB Malmös styrelse att tycka så enormt illa om mig att de utnyttjar medlemmarnas (inkl. mina) resurser för att gå ut på detta fega sätt - utan att ge mig en chans att försvara mig mot deras falska angrepp - och baktala mig inför medlemmarna?
Om jag skulle våga mig på en gissning så är huvudskälet att HSB i alla år kunnat hålla medlemmar och styrelser i schack med att ingen har kunnat lagarna särskilt bra, och ingen har vetat hur det egentligen går till inom HSB. Jag har ägnat lång tid åt att sätta mig in i dessa bitar, och att jag nu löpande avslöjar metoderna på min sajt om bostadsrätter gör HSB Malmö minst sagt förgrymmade. De kan inte slå tillbaka med fakta eller argument, och får i stället ta till det enda vapen de har kvar, dvs ren och skär smutskastning och ärekränkning. Sorgligt... speciellt i en medlemsorganisation.


Punkt 7.
"De påstådda fullmakter som dessa personer sa sig besitta...".
Min kommentar:
Här begår Alf Gustavsson och Maj-Britt Thulin återigen ett mycket allvarligt övertramp !!!

Alf och Maj insinuerar att det inte skulle ha gått rätt till med fullmakterna. Om de vill ifrågasätta detta, varför ber de då inte mig visa upp min fullmakt, i stället för att på detta sätt komma med grundlösa anklagelser om mig till medlemmarna i Brf Misteln?


Punkt 8.
"...ser vi som ett definitivt lågvattenmärke".
Min kommentar:
Förlåt? Vari ligger detta lågvattenmärke att en person företräder någon annan på ett möte?

Det enda lågvattenmärket i detta består av att Alf och Maj-Britt inte vill acceptera att en medlem, helt i demokratisk ordning, kan företräda en annan!

Om inte detta möte gav något annat så gav det i alla fall att vi nu vet att HSB Malmös styrelseordförande Alf Gustavsson tycker det är ett lågvattenmärke om man följer demokratiska spelregler!


Punkt 9.
"...i det "samtal" som vi för...".
Min kommentar:
Det är lustigt att HSB själv markerar sina felaktigheter genom att som här sätta "samtal" inom citationstecken. HSB menar "i den envägskommunikation" som HSB Malmö för... om något överhuvudtaget.

Punkt 10.
"...och vi har ingen som helst förståelse för er styrelses agerande i detta fall.".
Min kommentar:
Vad är det som HSB inte har någon som helst förståelse för?

Vad menar styrelsen för HSB Malmö att styrelsen i Brf Misteln har att göra med om jag får en fullmakt att företräda en medlem som inte har möjlighet att komma på mötet?

På HSB:s årsstämma 2007 så höll Alf Gustavsson ett långt inledningstal. I princip hela detta tal gick ut på att försöka vända alla i lokalen mot brf. Misteln... denna förening hade varit såååå dum mot stackars lilla oskyldiga och försvarslösa HSB.

HSB Malmös desperata försök att smutskasta styrelsen tar sig orimliga proportioner.


Punkt 11.
"En viktig del av vårt budskap denna informationskväll var att påminna om den demokratiska processen...".
Min kommentar:
Vad HSBs budskap var stod nog klart för alla. Det var att svartmåla styrelsen i Brf Misteln så mycket som möjligt i förhoppning att det skulle vända medlemmarna mot styrelsen i Brf. Misteln. Tror inte det lyckades så bra. Alf Gustavsson och Maj-Britt Thulin bet sig själva i svansen.

HSB skulle på informationsmötet svara bl.a. på;
  1. Varför HSB inte besvarat de frågor som ställts till HSB?
  2. Varför HSB bussat en advokat på styrelsen i brf Misteln?
  3. Varför HSB hotar föreningen om uteslutning?
  4. Om hotet om uteslutning står kvar?
  5. Hur HSB/brf:en går vidare?
Inte en enda av dessa frågor besvarades, och ingen ursäkt gavs. Medlemmarna kastade bort sin tid till ingen nytta.

Vad som sedan gäller den demokratiska processen så kan man undra vad HSB känner till om demokrati? Jag skulle vilja uttrycka det som att HSB inte ens kan stava till ordet demokrati!

Innan denna maktfullkomliga HSB-organisation ska försöka leka "bror duktig" och lära ut till andra vad demokrati innebär så kanske HSB först borde sätta sig in lite i vad demokrati är för något.

Tycker HSB t.ex. att demokrati innebär att man i en organisation av medlemmar kan trakassera utvalda medlemmar för att de har frågor?

En liten lektion i demokrati
Jag vill passa på tillfället att ge Alf och Maj-Britt en snabblektion i demokrati. Även övriga delar av HSB är också varmt välkomna att lära sig lite här.

Ordet demokrati betyder folkstyre, vilket innebär att all makt utgår från folket, i detta fall medlemmarna. I en demokrati har medborgarna, i detta fall medlemmarna, ett gemensamt ansvar för samhället, i detta fall HSB-organisationen, som de lever i. Det är därför viktigt att alla människor, i detta fall medlemmar, engagerar sig i samhällsutvecklingen, i detta fall utvecklingen inom HSB.

Här försöker HSB stoppa demokratin inom HSB genom att försöka kväva kritiska synpunkter från medlemmarna, och vägra att svara på frågor från medlemmar. Kan något vara allvarligare?

Den kanske mest grundläggande möjligheten att påverka i en demokrati är att utnyttja rätten att rösta. Här försöker HSB nu i smyg införa begränsningar i den enda och sista möjlighet som medlemmarna har att på det minsta sätt påverka. HSB försöker genom s.k. "koder" via HSB Riksförbund utöka sin makt ännu mer och göra det så svårt som möjligt för medlemmarna att rösta. Skrämmande, och om inte detta kommer att tas upp i Sveriges alla media så vet jag inte vad som behövs för att media ska vakna.

I stället för att försämra möjligheterna för medlemmarna att påverka borde HSB arbeta för att öka dessa möjligheter. I en kommun kan 5 % få igenom en folkomröstning, i en brf kan 10 % av medlemmarna få till en extrastämma, i HSB fullmäktige krävs 10 % av fullmäktigeledamöterna för att få till stånd en extrastämma. Men varför ska inte "vanliga" medlemmar kunna få till stånd en extrastämma inom HSB. I fullmäktige sitter det inte många engagerade personer. De kommer till stämman för att få lite "underhållning" i sina tydligen annars ganska trista liv, plus ett mål mat som alla medlemmar betalar för till denna sorgligt oengagerade samling av tomtar till fullmäktigeledamöter.

De stadgar som finns i brf:ar är skrivna av bostadsorganisationer för bostadsorganisationer. Medlemmarnas intressen är inget som tas tillvara i utformningen av dessa stadgar. Som om inte detta var nog så är bostadsrättslagen också den framtagen av bostadsorganisationer som inte haft något som helst intresse att ta tillvara enskilda medlemmars intressen, utan lagarna är helt och hållet utformade för att värna om bostadsorganisationernas egna intressen.

I vårt land så ingår öppenhet och insyn som grund för det demokratiska systemet. Det ger alla medborgare en bredare möjlighet att påverka och att utkräva ansvar. Inom HSB finns det ingen öppenhet och insyn. Exemplen på dessa är otaliga, och en bråkdel av dessa har jag tagit upp på mina sidor om bostadsrätter, så jag ska inte räkna upp dem här en gång till. Att öppenheten och insynen inom HSB är så starkt begränsad leder alltså ofrånkomligen till att medlemmarna saknar möjlighet att påverka och utkräva ansvar. Så vill HSB ha det. Hur vill du ha det?

Vem som vill i Sverige kan vara delaktig i och påverka samhällsutvecklingen. Alla medborgare har rätt att på nationell nivå skicka in remissvar på betänkanden som regeringen lägger fram.
Motsvarande gäller däremot inte inom demokratilösa bostadsorganisationer som HSB. Hög tid att medlemmarna börjar kräva detta... innan medlemmarna flyr bostadsorganisationerna! Om inte HSB börjar försöka skärpa sig så kommer nämligen alltfler brf:ar att lämna sina bostadsorganisationer och skapa privata dylika i stället, för att slippa bli förtryckta av HSB, m.fl. Så har redan skett i förvånansvärt stor omfattning, men rätt som det är så kan detta ske med lavinartad takt.

Regeringen skriver om demokratin, att den "inte bara finns på ett politiskt plan utan att den genomsyrar hela samhället. Demokratin är lika viktig inom skolan (genom t.ex. elevrådsarbete och elevinflytande), som på arbetsplatsen (genom t.ex. fackligt arbete och medbestämmande) och i bostadsområdet (genom t.ex. hyresgäst- och bostadsrättföreningar)".

Regeringen är uppenbart helt oinsatt i vad som gäller i brf:ar.

Till sist kan jag nämna att jag till HSB föreslagit att starta upp ett demokratiråd. Risken är emellertid stor att HSB bara ser ett sådant råd som farligt för HSB genom att vissa personers makt över medlemmarna kanske då riskerar att minska. Därför tror jag inte HSB kommer att ta mitt förslag på allvar. Eftersom valda fullmäktigeledamöter inte heller tycks vara varken engagerade eller intresserade av demokrati lär det aldrig hända något förrän enskilda medlemmar börjar höja sina röster.


Punkt 12.
"Valberedningens arbete är oerhört angeläget då de skall utarbeta förslag till en styrelse som på ett allsidigt och kompetent sätt kan tillvarata föreningens och dess medlemmars intressen i de mest skilda sammanhang".
Min kommentar:
Vad har valberedningens arbete med vad att göra?

Jo, vi vet att HSB försöker alla trick att tysta kritik, och är det någon som ändå vågar framföra kritik, står på sig, och dessutom ställer frågor, då tar HSB till alla medel de har för att sätta press på dessa personer så att de ska tystna. En metod som HSB tycks ha för vana att använda sig av, i stället för att ta tjuren vid hornen.
Av någon anledning ser HSB detta som viktigare att lägga resurserna på än att besvara frågor.

HSBs motto tycks vara "anfall är bästa försvar".

När vi ändå är inne på valberedningens uppgifter så vill jag fråga HSB hur det går med denna bit. Jag fick i uppdrag tillsammans med medlemmar i andra brf:ar att ta fram riktlinjer för valberedningen. Detta gjordes och resultatet lämnades in till Bengt Skånhamre (informationschef på HSB Malmö). Dokumentet skulle gå vidare i "organisationen". Fortfarande idag, flera månader efteråt, så har inget hörts från HSB om detta (trots mina många påminnelser). Vad är det som gör att det tar så lång tid? Vad är det HSB är rädd för?


Punkt 13.
"Vi finner det exempelvis anmärkningsvärt att er förening med 64 medlemmar låter sig representeras av en två-mannastyrelse, kompletterad med en ledamot tillsatt av HSB Malmö. Ert medlemsunderlag möjliggör en bredare representation i en styrelse om ex vis fem personer".
Min kommentar:
Men Alf Gustavsson och Maj-Britt Thulin finner det inte anmärkningsvärt att samma förhållande, och t.o.m. mycket värre förhållande råder i deras egna föreningar?

I Alf Gustavssons förening går det 1 ledamot per 154 medlemmar!
I min förening går det 1 ledamot per 48 medlemmar!
I Maj-Britt Thulins förening är det samma relation som i Brf Misteln.
I Brf Misteln går det 1 styrelseledamot på endast 21 medlemmar.

Alf och Maj-Britt skämmer ut sig själva genom att komma med så dumma påståenden som de gör. Det bara visar på inkompetens!

Grattis medlemmar i HSB Malmö. Detta är vad ni har direkt eller indirekt valt in i HSB Malmös styrelse, och som hanterar era pengar.

Vad är det egentligen som Alf och Maj-Britt är ute efter här?

Varför är det så väldigt viktigt för Alf och Maj-Britt att hacka på Brf. Misteln just i detta skede, för en så bagatellartad sak som antalet ledamöter i styrelsen?
Vad har det med vad att göra?
Är det för att försöka ta bort fokus från de verkliga frågorna?


Avslutningsvis så skulle man väl kunna sammanfatta detta med att HSB Malmö inte på ett bättre sätt än med hur de hanterat Brf. Misteln, kunde visa hur viktigt det är med engagerade medlemmar som inte låter HSB Malmö trycka ner dem!

Tänk om det funnits fler engagerade medlemmar i HSB. Då hade denna organisation kanske kunnat fungera riktigt bra!


Utdrag från vad jag tidigare skrivit i forumet

HSB Malmö inte bara ägnar sig åt särbehandling av föreningar. HSB Malmö särbehandlar även medlemmar, t.ex. mig.

Skrämmande att det får sitta personer i styrelsen som beter sig så smutsigt ! Är det verkligen vuxna människor som beter sig så här snuskigt?

Jag har tillskrivit styrelsen för HSB Malmö, men styrelsen gör som vanligt och ignorerar frågor från medlemmarna. Jag har tyvärr då ingen annan möjlighet att gå vidare än genom att få styrelsens agerande rättsligt prövat.

Styrelsen har inte ens hyfs nog att bekräfta att de tagit emot mina skrivelser, trots påminnelser om detta i varje skrivelse. Detta visar mycket tydligt hur nonchalanta ledamöterna i styrelsen är gentemot medlemmarna.
Hur positivt är det för medlemmarna?


Jag betalar deras lön och arvoden, och styrelsen använder sedan mina pengar för att smutskasta mig.
I en ev. kommande rättegång så kommer sedan HSB att fortsätta använda såväl mina egna pengar som andra medlemmars pengar för dyra advokater mot mig som ska försöka rädda styrelsens skinn.

HSB Malmös styrelse riskerar nu att bli åtalade bl.a. för;
- Ärekränkning
- Förtal
- Förhindrande av demokratiska rättigheter
  (yttranderätt, åsiktsfrihet...)
- Särbehandling / brott mot likhetsprincipen (likställighetssprincipen)
- Diskriminering
- Etc.

För varje dag och för varje vecka som går utan att HSB bryr sig, och inte svarar på mina skrivelser, så utökas bara informationen här.

Jag tror inte att HSB Malmö frivilligt kommer att höra av sig till mig, men min förhoppning ligger i att HSB Riksförbund har förstånd nog att inte backa upp HSB Malmö, utan i stället ser till så en lösning kommer till stånd.

Jag tror att jag vid något tillfälle sagt att alla på HSB håller varandra om ryggen. Nu har HSB Riksförbund chansen att tydligt markera sitt avståndstagande till HSB Malmös agerande, och visa att det trots allt inte är så att alla alltid håller varandra om ryggen på HSB!

För varje dag som går utan att HSB bryr sig så ökar bara skadan som HSB åsamkat mig... och naturligtvis kommer mina krav (som ännu så länge är minimala, se i slutet av denna sida) att öka ju längre tid som passerar.


Mötet mellan HSB och Misteln

Mötet mellan HSB Malmö och Brf. Misteln blev en flopp för HSB. HSB Malmö avbröt abrupt mötet 45 minuter i förväg när de upptäckte att de förlorat slaget, efter en serie rejält stora misstag av HSB.

Inte minst så var medlemmarna mycket förvånade över att HSB mer eller mindre lurade dit dem under falska förespeglingar att de skulle få svar på sina många frågor.

Som ett desperat försök att återvinna förtroendet bland medlemmarna i Misteln så gick styrelsen för HSB Malmö ut med en skrivelse där man i stället direkt angrep mig personligen, och även styrelsen i Brf. Misteln.

Men vad hade jag gjort?

Jag bara satt snäll och tyst, med undantag av någon liten vänligt formulerad fråga i slutminuterna (även om HSB inte ville ha frågor, och inte heller svarade på dessa).
Jag till och med delvis gav HSB mitt stöd på mötet.

Ändå anklagar HSB mig för obegripliga saker som fejkade fullmakter, och ger mig - som inte har ett dugg med händelseförloppet i Brf. Misteln att göra - skulden för att HSB:s möte floppade. Patetiskt !!!

När HSB Malmö beter sig så här illa så bränner bara HSB sina broar. HSB Malmö borde i stället ägna sig åt att på ett mer moget sätt bygga nya broar, enligt min mening!

Alf och Maj-Britt skadar förtroendet för HSB på ett sätt som är unikt, och det bästa för organisationen vore om fullmäktigeledamöterna tog sitt ansvar och snabbt petade bort dessa personer, innan de ställer till med ännu mer skada. Kräv en extrastämma!

Om fullmäktige inte tar sitt ansvar så är det upp till medlemmarna att peta fullmäktige och ersätta dem med lite mer kompetenta personer.

OBS! OBS! OBS!
Jag kommer senare att här sammanställa vissa av de viktiga bitar som Alf Gustavsson, Maj-Britt Thulin, Lars Danielsson och Börje Nilsson sa på mötet med Misteln.


Till styrelsen för HSB Malmö

Alf Gustavsson och Maj-Britt Thulin.

Varför ägnar ni er åt personangrepp mot enskilda medlemmar?

Om ni inte vill bemöta den kritik som framförs mot er i media så är det upp till er, men jag tror inte det är något som gagnar er. Det kommer bara att leda till att allt fler medlemmar inser allvaret i situationen, när HSB inte ens är beredd att föra en dialog eller är kompetent nog att bemöta kritik eller svara på frågor.

Alf Gustavsson och Maj-Britt Thulin,
- ni är inte intresserade av att att lyssna,
- ni är inte intresserade av att föra en dialog, och
- ni är inte intresserade av att svara på frågor.
Detta har ni klargjort med all önskvärd tydlighet för alla. Men vad tror ni detta kommer att leda till?
Tror ni att medlemmarna bara ska lägga sig platt ner och acceptera vad som helst bara för att ni tycker så?

Det kommer vi inte att göra!

Varför plockar HSB Malmö just nu bort Brf. Mistelns HSB-ledamot och ersätter honom med Börje Nilsson från HSB Malmös ledningsgrupp?

Det känns som att styrelsen för HSB Malmö borde koncentrera sig på att ta tillvara sina medlemmars intressen och besvara ställda frågor, i stället för att ägna sig åt personangrepp och kränkande uttalanden... och rena trakasserier!

Inte nog med att HSB Malmös styrelse sysslar med ärekränkning av medlemmar, den särbehandling som HSB utsätter Brf. Misteln för bryter också mot lagen.

Alf Gustavsson, ni har utlovat ett möte med Brf. Misteln, där medlemmarna denna gång ska få lov att ställa frågor. En stor del av medlemmarna har sedan undertecknat en skrivelse om en begäran att få ställa frågor till HSB. Kommer ni att hålla detta löfte? Eller kommer ni att fortsätta i samma fega stil som tidigare och dra tillbaka detta löfte till medlemmarna ???


Lösningen är enkel !

HSB Malmö hade enkelt kunnat lösa denna historia.
Allt som behövs för min del är;
  1. En förklaring till HSB Malmös agerande, och svar på mina frågor om styrelsens kränkande utskick.
  2. En offentlig ursäkt och dementi från HSB Malmö.
  3. Ett skriftligt löfte om att HSB Malmö kommer att hålla sitt tidigare löfte om en frågestund, där HSB Malmö ger HSB Misteln (och kanske även mig) svar på de frågor som medlemmarna undrar över.
  4. Samt att HSB skickar ut det dokument med riktlinjer för valberedningen, som vi i valberedningsgruppen enats om, till Malmös alla medlemmar.
så är jag nöjd och glad, och jag kommer då inte att dra HSB Malmös styrelse inför rätta.

Är det orimliga krav?


Till tjänstemännen på HSB Malmö

Varför är det så tyst från tjänstemännen på HSB Malmö och HSB Riksförbund i denna fråga? Tycker de att det är ok att styrelsen för HSB Malmö, utöver att de behandlar medlemmarna så illa, bryter mot lagen på detta synnerligen allvarliga sätt???Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)


  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan

Varning för McAfee SiteAdvisor