Varning för McAfee SiteAdvisor!!!
Warning! Don't use McAfee TrustedSource.
Generates false warnings!

Om man har McAfee installerat på sin dator så genererar den en varning för denna sajt enligt följande:

McAfee SiteAdvisor Warning


McAfee Webbkontrollen TrustedSource fann möjliga säkerhetsrisker med denna webbplats.
Var mycket försiktig.


Denna varning är naturligtvis helt felaktig.
Går man sedan till McAfees webbplats så får man följande lika felaktiga webbplatsrapport.
McAfee SiteAdvisor Report


McAfee beter sig som ett virus och en stor varning utfärdas för denna antivirusprogramvara!


Men om man registrerar sig hos McAfee och uppger ett stort antal personuppgifter och en giltig e-post-adress som inte är en hotmail. eller yahoo-adress så kan man få en komplett lista skickad till sig. I denna kompletta rapporten är helt plötsligt allt ok !!! Inga fel !!! Inga varningar !!! Inte en tillstymmelse till ens det minsta lilla misstänkt !!! 100% felfritt !!!

Det står: I den kompletta rapporten för min webbplats fanns inga fel, utan det står bara;
Web Reputation: Neutral
0 (Noll !) Malicious senders !!!
0 (Noll !) Suspicious senders !!!

Your Web Reputation score is neutral. A neutral score indicates a domain where no malicious activity has been noted. The majority of web sites score as a neutral web reputation.OBS !!!

McAfee stäms för sina felaktiga varningar om webbplatser !!!

McAfee Sued over SiteAdvisor Warning


McAfee SiteAdvisor Warning - Domain Health Check Report, McAfee TrustedSource

Domain Health Check ReportPowered by McAfee TrustedSource

Report Created for: mail.com

Date: November 1, 2010 6:40 PM GMT

Domain: mail.com

The McAfee Domain Health Check is a free service from McAfee to provide you with information on the publicly observed messaging and web traffic on your domain address and any associated net blocks that you provide. The information in this report comes from McAfee TrustedSourceservice, a public global reputation service that tracks messaging and web activity for domains on the Internet.

This report is not an exhaustive security audit for your domain, but can give you a reasonable indication of the type of traffic originating from your domain address to help you track and stop any potential problems. All the information in TrustedSource is obtained only by observing public traffic data from the global McAfee footprint.

We recommend you run this report periodically since network reputations can and do change over time.

McAfee SiteAdvisor Warning - Domain Health Check Report, Malicious, Suspicious
Domain Reputations

Messaging Reputation:

Neutral No malicious or suspicious messaging behavior was detected for your network. Although no suspect was detected, TrustedSource does not have enough data for your domain to confirm a safe messaging environment.

Web Reputation:

Neutral Your Web Reputation score is neutral. A neutral score indicates a domain where no malicious activity has been noted. The majority of web sites score as a neutral web reputation.

Domain Health Check Report Powered by McAfee TrustedSourceDomain Health Check Report Powered by McAfee TrustedSource

McAfee TrustedSourceSiteAdvisor Warning - Domain Health Check Report, Malicious Senders, Suspicious senders, Web reputation

Messaging Reputation

TrustedSource has detected no malicious email activity originating from your domain at this time.

TrustedSource has detected no suspicious senders on your network at this time. TrustedSource has detected 14 dormant senders on your network. Dormant senders on their

own do not confirm malicious activity, but they do indicate sporadic email activity which is a characteristic of zombie computers, controlled remotely to send out spam. TrustedSource has observed that the total number of sending machines is greater than the

number of active intended senders. This might be a sign of zombies or rogue sending machines in your network. Remember that individual user machines should not be acting as SMTP email servers since all email from your organization should be coming from specific SMTP servers that have been configured as official outbound email gateways.

Although TrustedSource is unable to verify malicious activities arising from dormant or the total number of sending machines versus active intended senders, we can state that these situations do mirror known behaviors associated with malicious email activities. McAfee recommends that you implement a security monitoring system to identity machines that demonstrate zombie or rogue email activities. As these activities can occur randomly and/or infrequently they are difficult to identify while they are conducting malicious activities.

Web Reputation

The TrustedSource web reputation system is a dynamic URL reputation system that tracks tens of millions of URLs on the web. The system assigns a security score representing the level of maliciousness of the site and a category tag that identifies its content.

TrustedSource currently has your domain categorized as None. If you feel that the web categorization of your domain does not reflect the nature of your business, please go to http://www.TrustedSource.org to recommend a more appropriate web category for your site.

Domain Health Check Report Powered by McAfee TrustedSource

McAfee SiteAdvisor Warning - Domain Health Check Report, McAfee TrustedSource

This report is designed for enterprise networks and may not be applicable to very small networks. For smaller networks, please see

Disclaimer: The contents of the report are based on the public data on messaging traffic and other communication originating from this domain as gathered by TrustedSource.org. There are many variables and conditions that can influence both the quality and accuracy of this information. McAfee does not warrant the information provided in this report and recommends domain owners get a detailed analysis done of the security of their domain by a security professional.

McAfee har tagit bort alla möjligheter att kontakta dem om man inte är kund!

Det finns en möjlighet att registrera sig som webbplatsansvarig enligt nedan, men efter att man gjort detta så har McAfee sett till att man inte kommer vidare eftersom det saknas möjlighet att komma åt verifikationsfilen som krävs för att kunna lämna kommentarer.

McAfee är ett spamföretag och det enda de är intresserade av är att fiska e-post adresser!


McAfee SiteAdvisor/TrustedSource Warning - Verification reporthttp://www.siteadvisor.com/webmasters/index.html

Hur kan en webbplatsägare bestrida en webbplatsklassificering?
McAfee välkomnar feedback om klassificeringen av webbplatser och uppmuntrar
webbplatsägare att kontakta oss om de anser att någon uppgift om en webbplats är
felaktig. Vi lovar att samarbeta med webbplatsägarna och att inom rimlig tid svara på
invändningar mot klassificeringen. Här visas hur ett bestridande av en
webbplatsklassificering går till.

Hur skickar jag in ett bestridande av en webbplatsklassificering?
Börja med att skicka in ett bestridande av klassificeringen via e-post till
support@siteadvisor.com eller online.
http://www.siteadvisor.com/userfeedback.html
Under utvärderingen av anmälan kommunicerar McAfee med webbplatsägarna via e-post.

Hur utvärderar McAfee bestridandet?
McAfee bekräftar din anmälan via e-post och börjar bearbeta dina frågor.
Utvärderingen kan gå snabbare om du bifogar viss information. Tala till exempel om
vilka delar av testresultatet du ifrågasätter och varför. Granska profilen för din
webbplats testresultat genom att söka efter den här:
http://www.siteadvisor.com/sites/.
Oenigheter med webbplatsägare kan ofta delas in i två kategorier: Den första typen kan
beskrivas som "Vår webbplats har aldrig fungerat på det sätt ni påstår". Den andra
typen kan beskrivas som "Vår webbplats fungerar inte längre som den gjorde förr".
Det finns många olika fall men här är två vanliga exempel:
■En webbplatsägare säger att den fil som kan laddas ned från webbplatsen inte är ett
virus.
■En webbplatsägare säger att webbplatsen inte längre erbjuder den nedladdningsbara fil
som vi hittade i vårt test, eller att den nedladdade filen inte fungerar på det sättet
längre.

Hur lång tid tar utvärderingsprocessen?
McAfee bekräftar din anmälan inom en arbetsdag efter mottagandet. Vi startar en
utvärdering inom fem arbetsdagar.
När en utvärdering har startats sker den vanligtvis inom följande tidsramar:
■Anmälan om att en webbplats har ändrats: Fem arbetsdagar efter att utvärderingen har
startat.
■Undantag: E-postpraxis. Utvärdering av ändrad e-postpraxis kan ta 60 kalenderdagar
efter att utvärderingen väl har startat eftersom vi måste ge den nya testadressen
tillräckligt med tid för att se vilken typ av e-post den får.
■Anmälan om att McAfee har begått ett misstag: Tio arbetsdagar efter att utvärderingen
har startat.

Vad händer när utvärderingen är klar? När ändras klassificeringen av min webbplats?
McAfee skickar e-post till webbplatsägaren med resultaten av utvärderingen.
Om utvärderingen bekräftar att våra testdata var felaktiga kan klassificeringen av
webbplatsen ändras inom en arbetsdag efter utvärderingens slut.
Tänk på att den övergripande klassificeringen i många fall fortfarande vara röd eller
gul även om något av testresultaten var felaktigt. En webbplats med flera
nedladdningsbara filer med klassificeringen röd kan exempelvis fortfarande vara röd
även om en av klassificeringarna visat sig vara felaktig.
Webbplatser som rättmätigt fått klassificeringen röd eller gul som ett resultat av
tidigare tester men nu har förbättrats, får genomgå en återbedömningsperiod innan
webbplatsklassificeringen ändras.

Hur länge varar återbedömningsperioden?
Återbedömningsperioden kan variera från 10 till 365 kalenderdagar. Periodens längd
beror på webbplatsens tidigare tester och allvarlighetsgraden hos de problem som
hittats under dessa tester.
Webbplatser som exempelvis fått klassificeringen röd eller gul och inte tidigare
innehållit några riskbeteenden blir snabbare gröna än webbplatser som flera gånger
fått klassificeringen röd eller gul. För webbplatser som på nytt uppvisar riskfyllda
beteenden tar det längre tid att bli gröna nästa gång. För webbplatser som uppvisar
ett visst riskfyllt beteende, som exempelvis är värdar för farlig kod, tar det också
längre tid att bli gröna.
Det finns många olika fall men här är ett vanligt exempel:
■En webbplats som har fått en röd klassificering för första gången på grund av att den
publicerar länkar till hämtningar som är klassificerade som röda, ifrågasätter
webbplatsens klassificering och tar bort länkarna. Webbplatsklassificeringen kan bli
grön på bara 10 dagar efter att våra tester visat att länkarna är borta och att inga
andra problem upptäckts.
■Om ett senare test av webbplatsen visar att det finns nya länkar till
rödklassificerade hämtningar, eller om annat riskfyllt beteende hittas, är
webbplatsens klassificering fortsatt röd i minst 30 dagar efter det att våra test
visat att länkarna och annat riskfyllt beteende är borttagna.

Vad händer om min webbplats klassificeras som farlig av McAfee TrustedSource™?
SiteAdvisor-klassificeringarna innehåller numera en webbkontroll från systemet McAfee
TrustedSource. Om du vill kontakta McAfee angående en analys följer du anvisningarna i
avsnittet Hur skickar jag in ett bestridande av en webbplatsklassificering?

Hur kontaktar jag McAfee?
Webbplatsägare är välkomna att skicka e-post till support@siteadvisor.com.
E-postfrågor resulterar i att en "biljett" skapas och tilldelas en teknisk
supportpersonal. Supportpersonalen hjälper webbplatsägaren att starta bestridandet
genom att skicka in en anmälan till http://www.siteadvisor.com/userfeedback.html.
Det snabbaste och bästa sättet att kontrollera bestridandets status är att skicka in
ytterligare information eller fler frågor till den tekniska supporten via e-post.


Efter att jag lagt mycket tid och energi så hittade jag ett väl dolt sätt att kontakta McAfee.
Jag skrev följande meddelande;

McAfee SiteAdvisor/TrustedSource genererar felaktiga varningar för min sajt (hotpot.se). När jag sedan försöker lämna en kommentar till sajten så visar det sig att det inte fungerar att erhålla verifikationsfilen. Det felaktiga meddelandet blir;
Posting Web Site Owner Comments Error Submitting Site for Verification It appears that the Web site hotpot.se (or www.hotpot.se) is returning an HTTP 2xx or 3xx status response code in the header of 404 pages.

We cannot verify a Web site that is configured this way because it allows anyone to verify themselves as the owner of your site. Please update your Web site server configuration to return 404 status codes in the headers for pages that do not exist. Once your site is configured this way then you can return and request a file name verification.

Alla dessa fel kan väl inte bara bero på klantiga programmerare på McAfee? Det finns anledning att tro att McAfee satt detta i system i illvilligt syfte och för att fiska epost-adresser!

Not. Jag kommer självfallet inte att gynna McAfee yterliggare genom att uppge även mitt telefonnummer i det obligatoriska fältet för detta, och därför har jag uppgett ett fiktivt sådant!

Svar från svenska McAfee:

Tack för att du kontaktat McAfees Tekniska Support. Jag som handhar ditt ärende heter Yana. Efter att ha gåt igenom ditt e-mail angående ärendet SR 583339129 kommer jag med nöje att stå till tjänst för att finna en lösning på ditt ärende.
Såvitt jag förstår administrerar du en webbsida som McAfee komponenten Site Advisor upptäcker vara en farlig webbsida. Du har försökt att lämna ut ett meddelande att din sajt inte är farlig och så förklara att Site Advisor har misstagit sig men det gick inte att göra det.
Jag vill först be dig om en stor ursäkt för dessa bekymmer. Tyvärr kan vi inte rätta till detta utan är det en annan avdelning som sysslar med Site Advisor varningarna och du kan ta kontakt med dem och anmäla dethär. Du ska hitta en bifogad fil i detta brev där kan du lämna ut en kommentar och så ska de ansvariga kollegorna ta hand om ärendet.
Filen är skriven på engelska och det finns två länkar där : en som man använder i fall man har ett McAfee konto och en annan som man borde använda om man inte är någon McAfee användare.

Jag är hemskt ledsen att du måste insträffa dessa svårigheter och hoppas att denna gång går det bra att anmäla felet och lösa problemet effektivt.

I fall du har några fler frågor kan du gärna kontakta oss igen än via chat eller telefon. Detta är ett snabbare sätt att lösa ditt problem. Du hittar alla våra kontakter och hjälpalternativ på _http: / / service.mcafee.com.

Tack för att du har kontaktat McAfees Tekniska Support. Det kan hända att du får utskickat en undersökning om vad du tyckte om din support upplevelse.
Din feedback kommer att hjälpa oss att se till att vi alltid ger våra kunder assistans av högsta kvalitet.

Med vänliga hälsningar,
Yana Voykova
McAfee Tekniska Support
Efter detta skickar jag mitt klagomål till supporten för SiteAdvisor;
Det verkar vara allvarliga problem med McAfee SiteAdvisor.
McAfee SiteAdvisor genererar en röd varning för min webbplats hotpot.se i vissa webbläsare (IE), men inte i andra, samtidigt som webbplatsrapporten inte hittar några som helst problem!
Varför denna inkonsekvens?
Om det inte finns några problem med en sajt så ska väl inte SiteAdvisor generera obehöriga falska varningar som skadar sajten?

Jag kan göra precis likadant med McAfee. Gissar att McAfee skulle tycka det var ungefär lika roligt som jag tycker McAfees falska varningar är.
Hur förklarar McAfee dessa falska varningar och vad avser McAfee att göra åt dessa allvarliga problem och när?

Dessutom; Webbplatsrapporten påstår att jag har en länk till en sajt (100% harmlös) där den sista länken till denna sajt togs bort (med 100% säkerhet) för cirka 5 år sedan (bossew.go1.dk).
Hur ofta uppdateras SiteAdvisor? Med 10 års mellanrum?

När McAfee genererar helt uppenbart falska varningar på detta sätt tror jag inte McAfee bygger upp något särskilt bra förtroende för sitt företag.

Åtgärda omedelbart, tack ! IDAG !!!

Med tillägg till Yana;

Det framgick inte om formuläret till supporten för SiteAdvisor skulle skrivas på svenska eller engelska, men jag skrev på svenska och hoppas det blev rätt.

Det är min förhoppning att jag slipper lägga mer tid på detta, och att McAfee rättar upp sina buggar senast idag, utan fler påminnelser från mig.

Jag har inget mer att tillägga i ärendet (jag har gett all info som behövs), förutom att jag inte nog kan understryka hur allvarligt det är när ett företag går ut med falska anklagelser på detta sätt. Det kan inte definieras på annat sätt än den absolut värsta formen av ärekränkning. Ju fler dylika allvarliga misstag som McAfee gör desto närmare kommer McAfee en stämning i stil med, eller större, den 7search gjorde mot McAfee.

Man undrar hur stor procentandel av de varningar McAfee ger som är korrekta när det kan bli så här fel. Och det är helt klart att det inte ska vara sajtägarna som ska behöva engagera sig i att få McAfee att fixa sina problem. Hur McAfee inte kan förstå detta övergår mitt förstånd !!!

Att detta sedan toppas av att McAfee inte heller fungerar när det gäller verifieringsfilen tyder på att SiteAdvisor inte ens är en betaversion.
Det visade sig att svenska McAfee inte visste att SiteAdvisor bara supportas av engelsktalande personal, så jag översätter mitt mejl och skickar på nytt från McAfees svenska sajt;

McAfee SiteAdvisor generates a red warning for my web site, http://hotpot.se, in some web browsers (IE), but not in others (as well as Siteadvisors warnings in search engines), at the same time as McAfees web site report doesn't find any problems for my site whatsoever!
Why this inconsistency?
If there are no problems with a site, then SiteAdvisor shouldn't generate false warnings that hurts the site? Right???
 
As a web site optimizer I can easily do the same to McAfee. I guess McAfee would appreciate this just as much as I do with McAfees false warnings!
 
How does McAfee explain these false warnings, and what do you intend to do to fix this, and when???
 
Also, the web site report claims I have a link to a site (100% harmless) where the last link to this site was removed (with 100% certainity) about 5 years ago (bossew.go1.dk).
How often is SiteAdvisor updated? Every 10 year?
 
When McAfee generates such obvious false warnings in this way I don't think McAfee will build up a very good reputation for the company.
More likely McAfee will be sued !!! Again !!!
 
I need this fixed not tomorrow, but today! NOW, please !!!

McAfee svarar med ett standardsvar;

Thank you for contacting us and your interest in SiteAdvisor.

SiteAdvisor engineers will look into your issue, and will issue a change if it is deemed appropriate.

Thank you for your patience during this process.

Sincerely,
Vengadavan
Avert Services
Jag replikerar, lätt irriterad över deras usla bemötande där de uppenbarligen inte tar problemen på allvar;

I need to stress that I'm out of patience and I do not accept meaningless comments like that McAfee "will issue a change if it is deemed appropropriate".
 
You need to fix your problems with SiteAdvisor immediately or stop this product right now !!!
 
It's obvious that your product isn't working, and how you can release a product that harms harmless sites but indicate no problems with harmful sites is a mystery. What is your intention with this?
 
Why do you expect web site owners to waste time in helping you with your problems?
I strongly recommend you to rethink what you're doing here.
Or else it's not likely McAfee will even exist in a few years.

Fortsättning följer;


McAfee är en programvara du kan vara utan!

Detta företag smyginstallerar sina plugins och programvaror när man installerar andra programvaror (shareware) och sprider sig på detta sätt som ett virus över världen!

Om du har McAfee installerat på din dator så rekommenderar jag starkt att avinstallera detta program omedelbart !!!

    


Tipsa en vän
© 2010 - Uppdaterad 2013-01-13