Förslag på motioner till din HSB-region

MOTION # 0.

Inledning:
 1. HSB-ledamoten - Uppdragsavtal
 2. HSB-ledamoten - styrelsebeslut - ingen tystnadsplikt
 3. Svar från HSB Göta mindre vinkladeMOTION #191A

Frågor till styrelsen


Har HSB-ledamoten ett större ansvar än övriga ledamöter?

 1. HSB-ledamoten sitter där för sin speciella kunskap, och måste därmed
  (enligt vad HSB i övrigt själv hävdar) ha ett utökat ansvar.

 2. Är det styrelsens åsikt att det avtal HSB-ledamoten skrivit under inte utökar HSB-ledamotens ansvar relativt övriga styrelseledamöter?

 1. Är det styrelsens åsikt att HSB-ledamotens kunskap och utbildning inte gör att HSB-ledamoten får ett utökat ansvar?

 2. Har HSB-ledamoten ett större ansvar än övriga ledamöter i styrelsen?


MOTION #191

HSB-ledamotens uppdragsavtal

Jag yrkar att;
 1. Uppdragsavtalet för HSB-ledamoten kompletteras med en paragraf som klargör vilket ansvar HSB-ledamoten har gentemot medlemmarna rent konkret.

  Det tas också fram vad som konkret ska hända om HSB-ledamoten inte följer riktlinjerna.

 2. Uppdragsavtalet för HSB-ledamoten ska löpande uppdateras och utvecklas.

Medlem # - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #191-2

HSB-ledamotens uppdragsavtal offentliggörs

 1. Alla medlemmar ska få tillgång till HSB-ledamotens uppdragsavtal.


MOTION #191-3

Anmärkningar på HSB-ledamot ska utredas av HSB Göta

 1. Anmärkning från medlem på HSB-ledamot ska alltid tas på allvar av HSB Götas styrelse och utredas med tydligt svar snarast möjligt till den medlem som anmärkt på HSB-ledamoten.


MOTION #191-4

Ordning på HSB-ledamöter

Man kan se hur HSB håller brf:arna i ett starkt grepp med hjälp av sina HSB-ledamöter.
Det är sagt att en HSB-ledamot endast ska ha en position i brf-styrelsen som vanlig ledamot, men från årsredovisningarna ser man snabbt att HSB-ledamoten kan vara vice ordförande, ibland sekreterare eller vicevärd, och emellanåt t.o.m. fullmäktigeledamot.

HSB Göta representerar sig själv - inte medlemmarna - på HSB-stämmorna
Att föreningarna har en HSB-ledamot som fullmäktigeledamot är närmast otroligt.
Det innebär att HSB Göta representeras av ett antal interna personer i stället för av valda fullmäktigeledamöter (även om den bistra verkligheten är att medlemmarna sällan väljer vilken fullmäktigeledamot som ska representera dem).

Man kan även från årsredovisningarna notera att bostadsrättsföreningarnas styrelser ofta är samma som valberedningen, och det vanligaste är att revisorena fått ett sidouppdrag som valberedare. Även ett antal märkliga jävsituationer dyker upp.

"Ledamot skall inte åta sig uppdrag i bostadsrättsföreningens styrelse eller i bostadsrättsföreningen där han är ledamot, såsom ordförande, vicevärd, m.m"

Men hur ser det då ut i verkligheten?
- Bryr sig HSB-ledamöterna om vad de skrivit under?
- Bryr sig HSB Götas styrelse/VD?
Svaret är bevisligen nej på bägge ovanstående frågorNoll koll!
Då uppstår osökt frågan om HSB Götas styrelse har någon som helst koll på de HSB-ledamöter som de är högsta ansvariga för?

Vad gör VD för att fördela HSB-ledamöterna i de olika föreningarna. Har VD:n någon som helst koll på vad de HSB-ledamöter gör som han placerat i föreningarna?

Jag yrkar att;
 1. Styrelsen får uppdrag att reda upp i HSB-ledamotsträsket, där HSB-ledamöterna hela tiden ska rapportera in till HSB Göta vilken uppgift de har i de olika föreningarna där de sitter.

  Resultatet redovisas löpande på HSB Götas webbplats.


MOTION #191-5

HSB-ledamot ska inte åta sig särskilda uppdrag i brf:en

 1. HSB-ledamöter ska inte agera som;
  ordförande,
  vice ordförande,
  sekreterare,
  vicevärd,
  valberedare,
  fullmäktigeledamot,
  ersättare till fullmäktigeledamot,
  justerare,
  rösträknare,
  revisor,
  etc.
  i de olika föreningarna där de sitter som HSB-ledamot, och detta ska tydliggöras i HSB-ledamotens uppdragsavtal.

MOTION #191-6

Tjänsteman ej fullmäktige

 1. En tjänsteman på HSB får under inga omständigheter också vara fullmäktigeledamot!


MOTION #191-7

Ledamot i HSB Götas styrelse ej fullmäktige

 1. En ledamot i HSB Götas styrelse får under inga omständigheter också vara fullmäktigeledamot eller ersättare till fullmäktigeledamot!


MOTION #191-8

Ledamot i HSB Götas styrelse ej HSB-ledamot

 1. En ledamot i HSB Götas styrelse får ej vara HSB-ledamot!


MOTION #191-9

Enväldig ordförande styr HSB-ledamot

Styrelsen i många brf:ar är ovilliga att informera medlemmarna, styrelsen vill heller inte svara på medlemmarnas frågor.

Diktatur!
Brf-styrelserna tror att styrelsen kan styra med hot och andra maktmedel som i en diktatur.
Denna diktatur är ohållbar och leder bara till att man som medlem förlorar stora summor pengar.

Styrelsen ger HSB-ledamoten munkavle
Ett exempel på de dårskaper som ibland förekommer i styrelsen är att styrelsen lagt munkavle på HSB-ledamoten.

Styrelsen tvingar fram att frågor måste ställas på stämman i stället
Denna strategi för styrelsen att alltid komma undan att svara på medlemmarnas frågor får aldrig förekomma.

Stämmorna ska inte behöva belastas med onödiga frågor och motioner bara för styrelsens totala vägran att svara på medlemmarnas frågor.


Jag yrkar att;
 1. En HSB-ledamot ska svara på medlemmarfnas frågor (och inte på ett undvikande sätt).


MOTION #192

HSB-ledamoten - styrelsebeslut - ingen tystnadsplikt

Eftersom många tydligen än idag lever i villfarelsen att en styrelseledamot har tystnadsplikt så vore det bra om HSB Göta nu informerar klart och tydligt om att det alls inte är så.

En styrelseledamot har däremot en vårdplikt, men det är en helt annan sak.

Fakta:
En HSB-ledamot har inte tystnadsplikt, utan vårdplikt (vilket i praktiken nästan är motsatsen till tystnadsplikt)
Dessutom är det viktigt att känna till såväl att HSB-ledamoten inte har tystnadsplikt som att HSB-ledamoten inte behöver följa ett styrelsebeslut om att det bara är ordföranden som får svara på medlemmarnas frågor.

En HSB-ledamot har, precis som övriga ledamöter, en vårdplikt, och det innebär på intet sätt att ledamoten/HSB-ledamoten ska följa styrelsen. Tvärtom innebär det att varje enskild ledamot är enligt lag skyldig att göra det som är bäst för medlemmarna och föreningen i stort.


Jag yrkar att;
 1. HSB Göta klargör en gång för alla att en styrelseledamot inte lyder under någon tystnadsplikt (endast vårdplikt).

 2. Det fastställs att HSB-ledamoten har ett utökat ansvar dels genom sin roll som HSB-ledamot med särskilda kunskaper i styrelsen och dels genom det HSB-ledamotsavtal som HSB-ledamoten lyder under.

Medlem # - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #193

Svar från HSB Göta mindre vinklade

Jag yrkar att;
 1. HSB Götas rådgivning till enskilda medlemmar ska vara neutral och inte så inriktade på att styrelsen i brf:en alltid har rätt.

Medlem # - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.
  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan