Särbehandling

  Styrelse och stämma bröt, helt utan saklig grund för detta, mot likabehandlingsprincpen och generalklausulen, där jag på ett allvarligt sätt missgynnades genom att;
 
1. jag, som enda motionär, inte fick försvara, tala för, förklara och utveckla mina motioner, som normalt görs. Denna olikabehandling samt detta maktmissbruk, och illojala förfarande mot mig (och övriga medlemmar), resulterade i en otillbörlig nackdel för mig och mina motioner samt minoriteten av fullmäktige (vilket ofrånkomligen riskerar att få allvarliga konsekvenser inte bara för motionärer till HSB Malmös årsstämma, utan även för alla medlemmar i HSB Malmös brf:ar) och en otillbörlig fördel för styrelse och vissa fullmäktige.
8. jag, vid ett stort antal tillfällen kränktes och behandlades ytterst respektlöst av vissa fullmäktige på stämman. Detta maktmissbruk, och denna olikabehandling samt illojala behandling, resulterade i en otillbörlig nackdel för mig och mina motioner samt minoriteten av fullmäktige (vilket ofrånkomligen riskerar att få allvarliga konsekvenser inte bara för motionärer till HSB Malmös årsstämma, utan även för alla medlemmar i HSB Malmös brf:ar) och en otillbörlig fördel för styrelse och vissa fullmäktige.
2. jag, som enda motionär, inte gavs möjlighet till debatt för mina motioner. Denna olikabehandling samt detta maktmissbruk och illojala förfarande mot mig (och övriga medlemmar), resulterade i en otillbörlig nackdel för mig och mina motioner samt minoriteten av fullmäktige och HSB Malmös övriga 42.000 medlemmar eftersom styrelsen och stämman bröt mot HSB Malmös stadgar genom att medlemmarnas intresse inte tillvaratogs (vilket ofrånkomligen riskerar att få allvarliga konsekvenser inte bara för motionärer till HSB Malmös årsstämma, utan även för alla medlemmar i HSB Malmös brf:ar) och en otillbörlig fördel för styrelse och vissa fullmäktige.
9. det bristfälliga beslutsunderlaget från styrelsen, vilket varken är förenligt med styrelsens sysslomannaansvar, koden för föreningsstyrning, eller HSB Malmös stadgar där det står att HSB Malmö ska främja medlemmarnas (inte fullmäktiges eller styrelsens) intresse, gav mig ett omöjligt utgångsläge, där jag sedan inte gavs möjlighet att bemöta och reda ut styrelsens mångtaliga osanningar, felaktigheter och vilseledande formuleringar. Denna olikabehandling, maktmissbruk och illojala förfarande mot mig (och övriga medlemmar) av styrelsen resulterade i en otillbörlig nackdel för mig och mina motioner samt för minoriteten av fullmäktige (vilket riskerar att få allvarliga konsekvenser inte bara för motionärer till HSB Malmös årsstämma, utan även för alla medlemmar i HSB Malmös brf:ar) och en otillbörlig fördel för styrelse och vissa fullmäktige.
3. beslutet i § 58 ledde till att en del av stämman satte munkavle på en annan del av stämman. Dvs fler än jag särbehandlades i strid med generalklausulen och likabehandlingsprincipen. Denna olikabehandling samt illojala förfarande mot mig och minoriteten av fullmäktige som inte röstade för förslaget i § 58 (och övriga medlemmar), resulterade i en otillbörlig nackdel för mig och mina motioner samt för minoriteten av fullmäktige (vilket ofrånkomligen riskerar att få allvarliga konsekvenser inte bara för motionärer till HSB Malmös årsstämma och minoriteten av fullmäktige, utan även för alla medlemmar i HSB Malmös brf:ar) och en otillbörlig fördel för styrelse och vissa fullmäktige.
10. jag, som enda motionär, inte tilläts att upprepa något (t.ex. yrkande) från mina motioner, medan styrelsens representant enbart fick upprepa vad styrelsen redan innan skrivit (dvs inte tillägga något och inte svara på någon fråga. Denna olikabehandling samt detta maktmissbruk och illojala förfarande mot mig (och övriga medlemmar), resulterade i en otillbörlig nackdel för mig och mina motioner samt minoriteten av fullmäktige (vilket ofrånkomligen riskerar att få allvarliga konsekvenser inte bara för motionärer till HSB Malmös årsstämma, utan även för alla medlemmar i HSB Malmös brf:ar) och en otillbörlig fördel för styrelse och vissa fullmäktige.
4. jag, som enda motionär, inte gavs möjlighet till tilläggsförslag för mina motioner. Detta illojala förfarande mot mig (och övriga medlemmar), maktmissbruk, och särbehandling resulterade i en otillbörlig nackdel för mig och mina motioner samt minoriteten av fullmäktige (vilket ofrånkomligen riskerar att få allvarliga konsekvenser inte bara för motionärer till HSB Malmös årsstämma, utan även för alla medlemmar i HSB Malmös brf:ar) och en otillbörlig fördel för styrelse och vissa fullmäktige.
11. enbart mina motioner skulle ses som föredragna i och med att de skickats ut. Denna olikabehandling samt detta maktmissbruk och illojala förfarande mot mig (och övriga medlemmar), resulterade i en otillbörlig nackdel för mig och mina motioner samt minoriteten av fullmäktige (vilket ofrånkomligen riskerar att få allvarliga konsekvenser inte bara för motionärer till HSB Malmös årsstämma, utan även för alla medlemmar i HSB Malmös brf:ar) och en otillbörlig fördel för styrelse och vissa fullmäktige.
5. jag, som enda motionär, fick mina motioner ihopklumpade, där mina motioner 43-178 avslogs i ett beslut, mot min vilja. Denna olikabehandling samt detta maktmissbruk, och illojala förfarande mot mig (och övriga medlemmar), resulterade i en otillbörlig nackdel för mig och mina motioner samt minoriteten av fullmäktige (vilket ofrånkomligen riskerar att få allvarliga konsekvenser inte bara för motionärer till HSB Malmös årsstämma, utan även för alla medlemmar i HSB Malmös brf:ar) och en otillbörlig fördel för styrelse och vissa fullmäktige.
12. beslut ändrades av stämman (t.ex. att motioner klumpades ihop trots att det innan beslutats att de skulle behandlas en och en) helt utan saklig grund. Olikabehandlingen, maktmissbruket och det illojala förfarande mot mig (och övriga medlemmar), resulterade i en otillbörlig nackdel för mig och mina motioner samt minoriteten av fullmäktige (vilket ofrånkomligen riskerar att få allvarliga konsekvenser inte bara för motionärer till HSB Malmö, utan även för alla medlemmar i HSB:s brf:ar) och en otillbörlig fördel för styrelse och vissa fullmäktige.
6. jag, som enda motionär, inte fick ställa frågor eller få svar på mina frågor kopplade till mina motioner, varken frågor som ställts i motioner eller frågor som jag ställde eller ville ställa på stämman. Denna olikabehandling samt detta maktmissbruk och illojala förfarande mot mig (och övriga medlemmar), resulterade i en otillbörlig nackdel för mig och mina motioner samt minoriteten av fullmäktige (vilket ofrånkomligen riskerar att få allvarliga konsekvenser inte bara för motionärer till HSB Malmös årsstämma, utan även för alla medlemmar i HSB Malmös brf:ar) och en otillbörlig fördel för styrelse och vissa fullmäktige.
13. de av mina motioner som direkt hörde till tidigare punkter i dagordningen inte behandlades i samband med dessa punkter, i motsats till hur det gick till på HSB Malmös årsstämma 2007, och där jag inte gavs möjlighet att ge min syn på detta beslut. Detta resulterade i en otillbörlig nackdel för mig och mina motioner samt minoriteten av fullmäktige och en otillbörlig fördel för styrelse och vissa fullmäktige.
7. jag, som den enda av de nominerade, inte gavs yttranderätt i samband med att val förrättades på stämman, Denna olikabehandling samt detta maktmissbruk och illojala förfarande resulterade i en otillbörlig nackdel för mig - inte bara i valet utan även för mina motioner - samt minoriteten av fullmäktige (vilket ofrånkomligen riskerar att få allvarliga konsekvenser inte bara för motionärer till HSB Malmös årsstämma, utan även för alla medlemmar i HSB Malmös brf:ar) och en otillbörlig fördel för andra nominerade, samt styrelse och vissa fullmäktige.
 
Just eftersom mina motioner var för alla medlemmars bästa (det fanns inga motioner jag skrivit som var i mitt eget personliga intresse) så drabbades också samtliga av HSB Malmös medlemmar av den osolidariska särbehandling som jag utsattes för på årsstämman 2008.

Var och en av punkterna här är i sig vad jag anser som fullt tillräckligt för att bevisa att brott mot likabehandlingsprincipen och generalklausulen begåtts, men om man dessutom slår ihop flera av dessa punkter blir detta särskilt allvarligt.
 
 
 
 


Övriga dokument:
Motionsrätten
Likabehandlingsprincipen
Generalklausulen


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)

  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan