2007-08-19

Möte mellan mig och HSB Malmös styrelse
Ärekränkning av HSB Malmö

Bakgrund:
HSB Malmö bjöd in till en frågestund den 24/5 2007 angående den konflikt som förekommit mellan HSB Malmö och Brf Misteln, där HSB Malmö hotat Brf Misteln med uteslutning med anledning av att styrelsen i Brf Misteln ställde frågor till HSB. Jag erbjöds att deltaga på detta möte av en medlem i Brf Misteln som ville veta vad som sades på mötet, men inte själv hade möjlighet att närvara (jag t.o.m. erhöll en fullmakt för detta).
Den 28/5 skickade HSB Malmö ut en skrivelse till alla i föreningen Brf Misteln, innehållande diverse beskyllningar och kränkande uttalanden om mig. Styrelsen vägrade att bemöta mina synpunkter och frågor om detta utskick, men med hjälp av HSB Riksförbund fick jag till stånd ett möte med HSB Malmös styrelse den 15/8 2007. Styrelsen ville emellertid inte heller där bemöta mina synpunkter eller svara på alla mina frågor.


Alf Gustavsson & Maj-Britt Thulin likgiltiga inför att bli stämda för ärekränkning

Den för mig viktigaste punkten på mitt möte med HSB Malmös styrelse 2007-08-15 var det kränkande utskick som Alf Gustavsson och Maj-Britt Thulin gjort till en hel förening, där de bl.a. anklagade mig för att bara vara ute efter att förstöra för HSB Malmö och för att inneha förfalskad fullmakt (och de gav mig omotiverat skulden för att HSB inte lät medlemmarna få ställa frågor, efter att HSB skriftligt utlovat till alla att de skulle få ställa frågor). Alf och Maj-Britt informerade mig varken i förväg eller i efterskott om deras skrivelse, och jag fick därför ingen chans att ens försvara mig mot styrelsens djupt kränkande påhopp.

Alf och Maj-Britt är också kränkande genom att de använder en terminologi ("välkända personer") som ska få det till att låta som jag i princip är kriminell. Är det så styrelsen uppfattar personer som vågar yttra sig och tycka annorlunda än HSB? Även detta uttalande från Alf och Maj-Britt är enbart avsett för att utsätta mig för andras missaktning!

Inga ursäkter, inga svar, inga reaktioner överhuvudtaget från styrelsen
Trots att jag känt mig kraftigt förnedrad av HSB, och dessutom skriftligen påtalat detta ett flertal gånger för styrelsen (såväl som för andra på HSB), så har inte en enda ledamot i styrelsen bett det minsta om ursäkt för kränkningarna!
Inte en enda styrelseledamot har besvarat mina skrivelser (29/5, 30/5, 31/5, 1/6 och 5/6) om kränkningarna, eller ens bekräftat mottagandet av mina frågor rörande detta!
Alla har bara på ett synnerligen oförskämt sätt låtsats som om det regnat.
Ingen annan på HSB vågar uttala sig i frågan. Ej heller HSB Riksförbund tar sitt ansvar och markerar att HSB:s uppgift inte är att kränka medlemmar på detta sätt. Jag anser att HSB Riksförbunds tystnad i denna fråga är liktydigt med att de på ett fegt sätt hellre står på HSB Malmös sida än på medlemmarnas sida.

Detta visar hur viktigt det är att frågan avgörs rättsligt så att det en gång för alla framgår att en styrelse inte kan behandla medlemmarna så här illa utan att det får konsekvenser.

Just att det är en medlemsorganisation som HSB, gör enligt min mening kränkningarna särskilt allvarliga!

Hur väl stämmer detta överens med HSB:s nya kod för föreningsstyrning och ETHOS, om moral och etik, att först gå till personangrepp mot enskilda medlemmar och sedan strunta i skrivelser och frågor från de medlemmar som HSB har kränkt?

Endast Alf Gustavsson och Maj-Britt Thulin ansvariga för kränkningarna
På mötet framgick att det bara är Alf Gustavsson och Maj-Britt Thulin som står bakom detta utskick, och de övriga ledamöterna ska enligt Alf inte ha varit involverade i detta.

Styrelsen erkänner att de förstår att jag kränkts
Jag frågade om styrelsen förstod att jag blivit djupt kränkt av deras utskick & anklagelser.
Efter att ha försökt slingra sig en lång stund för att slippa svara på denna till synes enkla fråga så svarade Alf och Maj-Britt slutligen att de förstod att de förnedrat mig inför andra.

Vad var skälen till kränkningarna från styrelsen?
Jag frågade vidare om vad orsaken var till det kränkande utskicket.
Även detta var tydligen en mycket känslig fråga för Alf och Maj-Britt att besvara, för jag fick ställa den flera gånger innan jag slutligen fick ett svar varför de förolämpat mig.
Alf och Maj-Britt ursäktade sitt beteende med att de var frustrerade, och därför gav de uttryck för sin frustration genom att skriva vad de skrev om mig.

Vad Alf och Maj-Britt personligen anser om mig hade inget som helst att göra med HSB:s möte med medlemmarna i Brf Misteln, men ändå kritiserar styrelsen mig inför hela föreningen!

Frustration över att HSB inte lyckades fälla brf styrelsen ej skälig grund för att kränka mig!
Jag förstår att HSB var frustrerade över att mötet med Brf Misteln inte gick deras väg, där HSB Malmö lagt ner så mycket energi på att smutskasta styrelsen i Brf Misteln, men ändå inte lyckades vända föreningens medlemmar mot sin styrelse. Jag har emellertid svårt att se detta som en ursäkt för att på ett så gravt allvarligt sätt kränka enskilda medlemmar!

Styrelsens syfte att misskreditera mig i eget personligt intresse
Det är uppenbart att Alf och Maj-Britt haft för avsikt att utnyttja mötet med Brf Misteln för att visa mig att det är HSB som har makten, och mer eller mindre försöka skrämma mig till tystnad med sina helt osakliga och ogrundade nedsättande uttalanden om mig.

Styrelsen har helt enkelt inte kunnat argumentera sakligt mot det jag skriver om HSB på min personliga webbplats, och därför har Alf och Maj-Britt i stället försökt att skada mitt anseende genom att offentligt gå ut och förtala mig. Dessutom på ett sätt så att jag inte kunnat försvara mig.
Styrelsen har naturligtvis varit väl medveten om att ifall styrelsen lyckas vända andra medlemmar mot mig så kommer de sanningar jag framför att därefter betraktas som mindre trovärdiga för medlemmarna i HSB.

Detta sätt av styrelsen att försöka stoppa sanningen från att komma fram är skrämmande och denna särbehandling av mig hör inte hemma i ett demokratiskt samhälle!

Jag ger styrelsen möjlighet att lösa situationen på ett enkelt och snabbt sätt!
Jag frågade styrelsen ännu en gång på mötet om de har för avsikt att uppfylla mina obetydliga krav för att ställa till rätta Alfs och Maj-Britts obefogade påhopp mot mig, främst en offentlig ursäkt till föreningens medlemmar. Det enda svar jag fick - två gånger på raken - var från Alf Gustavsson; "Jag har inga kommentarer.".
Jag påpekade att detta ärende faktiskt var huvudskälet till vårt möte.
Alf Gustavsson svarade då bara att han inte hunnit fundera på detta!
Men Alf och Maj-Britt har fått ett antal mail om kränkningen (obesvarade) och det har passerat snart 3 månader som de haft på sig att fundera över detta!
Hur mycket tid behöver HSB för att fundera på en så simpel fråga? Hur kan det bli något gjort på HSB om styrelsen behöver så lång behandlings- och betänketid i alla frågor?

Styrelsens ointresse att lösa situationen
Nu lämnar HSB Malmös styrelse mig inget annat alternativ än att göra det jag gjort allt för att undvika in i det längsta, dvs att stämma HSB Malmös styrelse för förtal och ärekränkning (vilket förhoppningsvis leder till att det en gång för alla blir ett slut på dessa ständiga kränkningar av enskilda medlemmar från HSB).
Trots att jag på mötet förklarade att om styrelsen inte ens vill besvara min enkla fråga med ja eller nej om de har för avsikt att be om ursäkt så måste jag dra ärendet till rättslig prövning, så reagerade styrelsen inte med mer än en axelryckning!

Jag finner det mycket skrämmande att HSB Malmös styrelse kan hantera medlemmarnas pengar på ett så lättvindigt sätt!

Styrelsen utnyttjar sin envägskommunikation för att kränka enskilda medlemmar
Inte nog med att HSB sitter på informationskanalerna och utnyttjar dessa informationskanaler för att kränka medlemmar och försöka rädda sitt eget skinn.
Nu kommer HSB Malmös styrelse också använda medlemmarnas pengar till den rättegång (med dyra advokater bekostade av medlemmarna) som blir resultatet av att HSB Malmös styrelse inte ens vill diskutera frågan, när det i stället varit så lätt att lösa denna fråga.

Styrelsen rädd för dialog vilket gör att jag känner mig helt maktlös mot denna maktkoncentration
Styrelsen vågar inte rikta sina påhopp mot mig i media, där de vet att media kanske ger mig en chans att försvara mig. I stället så utnyttjar HSB sin egen enkelriktade kommunikation (HSB Malmös webbplats, direktutskick till medlemmar, pressmeddelanden) för att förtala och förolämpa mig och andra, där styrelsen vet att medlemmarna inte kan korrigera styrelsens osanningar och allvarliga kränkningar.

Styrelsen vet att jag inte kan värja mig mot deras förolämpningar och kränkningar så länge styrelsen nyttjar HSB Malmös enkelriktade informationskanaler. Styrelsens agerande är väl uttänkt med som mål att försöka skada mig så mycket som möjligt utan att ge mig den minsta chans att försvara mig.

HSB Malmös forum stängs för att ytterliggare begränsa medlemmarnas möjligheter att göra sig hörda
I sina ansträngningar för att stoppa medlemmarna från att kunna göra sig hörda och för att HSB Malmö ska kunna säga och göra vad de vill utan att kunna kritiseras, har HSB Malmö dessutom stängt ner sitt forum för medlemmarna.

Styrelsen med Alf och Maj-Britt kränker mig inte bara en gång, utan två gånger!
Inte nog med att styrelsen går ut till en hel förening med förtal och kränkande uttalanden om mig, styrelsen kränker mig ännu en gång när styrelsen på ett så nonchalant sätt helt ignorerar mina skrivelser till styrelsen i detta ärende, i stället för att på ett mer moget sätt be om ursäkt (vilket styrelsen inte har gjort trots att styrelsen sagt att de handlade i ren frustration när de kränkte mig).

Frekvent förekommande kränkningar
Det är inte heller så att detta är första gången som HSB Malmö förtalat mig (det började långt innan dessa bostadsrättssidors tillkomst), precis som HSB Malmö gjort med andra som vågar uttrycka sin åsikt, och det känns som att någonstans måste dessa kränkningar av enskilda medlemmar ta slut. Det kan inte vara acceptabelt att en medlemsorganisation som HSB beter sig så här illa mot medlemmar bara för att de har åsikter om HSB.
Någon måste sätta ribban någonstans och visa HSB att det inte är acceptabelt i ett demokratiskt samhälle att bli trakasserad av en organisation bara för att man har åsikter!

Hur HSB Malmö kommer att informera medlemmarna om att styrelsen stämts
Jag misstänker att när jag lämnat in min stämning av Alf och Maj-Britt så kommer HSB Malmös styrelse lägga ut information på sin webbplats där de talar om att jag stämmer dem, tillsammans med propaganda för HSB Malmös styrelse och osanningar om hur frågan diskuterats på möte, etc, etc. Allt i syfte att fortsätta med sina försök att vända medlemmarna mot dem som vågar stå upp mot HSB. Men detta kommer i så fall bara att adderas till min stämning.

Styrelsens lögner även i media
Det hela blir naturligtvis inte bättre av att Alf Gustavsson tillåts att obehindrat framföra lögner i media, som i fallet med Brf. Mistelns klander av HSB Malmös årsstämma (t.ex. där Alf Gustavsson gick ut i media med att HSB Malmö hade haft ett möte med Brf Misteln, trots att det där inte diskuterades ett ord om klandret). Detta var alltså bara ett led av lögner från styrelsen (att jag kallar det lögner är för att de kan bevisas som sådana, annars hade jag inte gjort detta). Styrelsen utnyttjar alltså även media för sina egna personliga intressen och för att manipulera medlemmarna. Det kan inte få fortsätta på detta vis, där all form av demokrati trycks ner!

Styrelsen vill bara svara på frågor som inte är känsliga för HSB Malmö
Trots att grundskälet till mötet med HSB Malmös styrelse den 15/8 var de kränkningar HSB Malmö gjort (inte bara av mig) i samband med mötet med Brf Misteln den 24 maj så var HSB Malmös styrelse mycket ovillig att svara på frågor om detta, och styrelsen försökte hela tiden komma bort från dessa för dem tydligen mycket känsliga frågor.

Allt tycks bara handla om att styrelsen ska rädda sitt eget skinn, inte att medlemmarnas villkor och rättigheter ska förbättras på något sätt.

HSB Malmö vill inte lösa situationen den enkla vägen och får då ta konsekvenserna av detta
Jag har inte lämnat in min stämning för ärekränkning till Tingsrätten tidigare just för att detta möte med HSB skulle ge svar på frågor och förhoppningsvis även snabbt och enkelt lösa problemet, men det visade sig att HSB Malmös styrelse inte alls hade för avsikt att varken svara på frågor eller försöka lösa detta problem på ett snabbt, enkelt och smärtfritt sätt.


Bilagor:

För bakgrunden till denna historia, klicka här

Se det kränkande utskicket från Alf och Maj-Britt.

Mina skrivelser till styrelsen om kränkningen - alla obesvarade!
Krav på HSB Malmö
 1. En offentlig ursäkt och dementi (på HSB Malmös webbsajt och till alla i brf. Misteln boende) från HSB Malmös styrelse. Med en skriftlig förklaring till HSB Malmös agerande, och med svar på mina frågor till HSB Malmö om styrelsens kränkande utskick.
  Eftersom jag av erfarenhet vet hur HSB formulerar sig måste HSB:s ursäkt först godkännas av mig innan den går ut.
 2. HSB Malmö ska i fortsättningen informera HSB Malmös medlemmar på sin webbplats om väsentliga händelser även om dessa ej är till fördel för HSB.
  Men framförallt så måste HSB Malmö, när de kommenterar enskilda föreningar eller medlemmar, i demokratisk ordning, först (i rimlig tid i förväg) bereda dessa tillfälle att kommentera det som HSB skriver om dem (att medfölja den text HSB Malmö sprider).
 3. Ett skriftligt löfte om att HSB Malmö kommer att hålla sitt tidigare löfte om en frågestund, där HSB Malmö ger Brf Misteln (och kanske även mig; dvs HSB Malmö bestämmer inte vem som ska få deltaga eller ej) svar på de frågor som medlemmarna undrar över.
 4. HSB Malmö skickar ut det dokument med riktlinjer för valberedningen, som vi i valberedningsgruppen enats om, till HSB Malmös alla medlemmar.
 5. HSB Malmö betalar rättegångskostnaderna.

Kortfattad sammanställning

HSB Malmös styrelse (Alf Gustavsson och Maj-Britt Thulin) har offentligt anklagat mig;
 1. För att bara vara ute efter att förstöra för HSB Malmö.
 2. För att inneha förfalskad fullmakt, utan att ens tillfråga mig om detta.
 3. HSB Malmö beskyller mig även offentligt och omotiverat för att HSB på sitt möte med brf:en inte lät medlemmarna få ställa frågor.
 4. Alf och Maj-Britt är också kränkande genom att de använder en terminologi ("välkända personer") som i princip utpekar mig som kriminell. Även detta uttalande från Alf och Maj-Britt är enbart avsett för att utsätta mig för andras missaktning!
 5. Styrelsen kränker mig ännu en gång när styrelsen på ett så nonchalant sätt helt ignorerar mina skrivelser/frågor till styrelsen i detta ärende.
 6. Det är inte heller så att detta är första gången som HSB Malmö förtalat mig, och det känns som att någonstans måste dessa kränkningar av enskilda medlemmar ta slut.
  Det kan inte vara acceptabelt att en medlemsorganisation som HSB beter sig så här illa mot medlemmar bara för att de har åsikter om HSB.
  Någon måste sätta ribban någonstans och visa HSB att det inte är acceptabelt i ett demokratiskt samhälle att bli trakasserad av en organisation bara för att man har åsikter! HSB borde i stället för kränkningar bemöta argument med sakliga argument!
och
 • Alf och Maj-Britt informerade mig varken i förväg eller i efterskott om deras skrivelse, dvs HSB Malmö gav mig ingen chans att försvara mig mot styrelsens djupt kränkande påhopp. Styrelsen är rädd för en dialog.
 • HSB sitter på informationskanalerna och styrelsen utnyttjar denna envägs-kommunikation för att kränka enskilda medlemmar och försöka rädda sitt eget skinn.
  HSB utnyttjar sin egen enkelriktade kommunikation (HSB Malmös webbplats och direktutskick till medlemmar, pressmeddelanden) för att förtala och förolämpa mig samt andra, där styrelsen är väl medveten om att medlemmarna inte kan korrigera styrelsens osanningar, personangrepp och allvarliga kränkningar.
  Styrelsen vet att jag inte kan värja mig mot deras förolämpningar och kränkningar så länge styrelsen nyttjar HSB Malmös enkelriktade informationskanaler.
  Styrelsens agerande tycks vara väl uttänkt med som mål att försöka skada mig så mycket som möjligt inför andra medlemmar utan att ge mig den minsta chans att försvara mig.
Inga ursäkter, inga svar, inga reaktioner överhuvudtaget från styrelsen
 • Trots att jag känt mig kraftigt förnedrad av HSB, och dessutom skriftligen påtalat detta ett flertal gånger för styrelsen (såväl som för andra på HSB), så har inte en enda ledamot i styrelsen bett det minsta om ursäkt för kränkningarna!
 • Inte en enda styrelseledamot har besvarat mina skrivelser (29/5, 30/5, 31/5, 1/6 och 5/6) om kränkningarna, eller ens bekräftat mottagandet av mina frågor rörande detta!
 • På min förfrågan den 15/8 om styrelsen är beredd att be om ursäkt för sina kränkningar svarar Alf Gustavsson bara; "Jag har inga kommentarer."
 • Trots att jag på mötet med HSB förklarade att om styrelsen inte ens vill besvara min enkla fråga med ja eller nej om de har för avsikt att be om ursäkt så måste jag dra ärendet till rättslig prövning, så reagerade styrelsen inte med mer än en axelryckning!
 • Trots att grundskälet till mitt möte med HSB Malmös styrelse den 15/8 var de kränkningar HSB Malmö gjort (inte bara av mig) i samband med mötet med Brf Misteln den 24 maj så var HSB Malmös styrelse mycket ovillig att svara på frågor om detta.
 • Ej heller HSB Riksförbund tar sitt ansvar och markerar att HSB:s uppgift inte är att kränka medlemmar på detta sätt. Jag anser att HSB Riksförbunds tystnad i denna fråga är liktydigt med att de hellre står på HSB Malmös sida än på medlemmarnas sida.
  Alla håller varandra om ryggen på HSB, vilket gör att enskilda medlemmar kan känna sig mycket utsatta och maktlösa.

 • Att det nu passerat så lång tid utan att HSB gjort något för att återupprätta mitt anseende bland medlemmarna gör naturligtvis att skadan HSB åsamkat mig ökat i omfattning (allteftersom rykten sprids).
Just att det är en medlemsorganisation som HSB, gör enligt min mening kränkningarna särskilt allvarliga!
 • HSB Malmös styrelse erkänner (först den 15/8) att de förstår att jag kränkts.
 • Alf och Maj-Britt förklarar sitt kränkande utskick med att de var frustrerade, och därför gav uttryck för sin frustration genom att skriva vad de skrev om mig.
 • Vad Alf och Maj-Britt personligen anser om mig hade inget som helst att göra med HSB:s möte med medlemmarna i Brf Misteln där jag bara satt snäll och tyst, men ändå kritiserar styrelsen mig inför hela föreningen!
 • Frustration över att HSB inte lyckades fälla brf styrelsen är enligt mig ej skälig grund för att på ett så här gravt allvarligt och odemokratiskt sätt kränka enskilda medlemmar!
 • Men vad är då avsikten med styrelsens kränkande beskyllningar?
  Styrelsens syfte har helt uppenbart varit att misskreditera mig i eget personligt intresse och försöka skrämma mig till tystnad med sina helt osakliga och ogrundade nedsättande uttalanden om mig, samt att utsätta mig för andras missaktning för att därigenom vända andra medlemmar mot mig så att det jag säger inte ska tas på allvar av andra.
 • Styrelsen har helt enkelt inte kunnat argumentera sakligt, och därför har Alf och Maj-Britt i stället valt att skada mitt anseende genom att offentligt gå ut och förtala mig.
  Styrelsen har naturligtvis varit väl medveten om att ifall styrelsen kan lyckas vända andra medlemmar mot mig så kommer de sanningar jag framför att därefter betraktas som mindre trovärdiga för medlemmarna i HSB, samtidigt som kritik mot HSB från andra håll också kommer att minska.
  Allt tycks bara handla om att styrelsen ska rädda sitt eget skinn, inte att medlemmarnas villkor och rättigheter ska förbättras på något sätt.
 • Detta sätt av styrelsen att försöka stoppa sanningen från att komma fram är skrämmande, och denna särbehandling av mig samt diskriminering av medlemmar som uttalar sina åsikter hör inte hemma i ett demokratiskt samhälle!
  Ytterst är detta alltså en ren och skär demokratifråga, där frågan är om man i Sverige har åsiktsfrihet utan att behöva bli kränkt offentligt av makthavare för sina åsikter, där medborgaren är helt maktlös i att kunna försvara sig och sin heder.
  Om HSB med sina kränkande uttalanden lyckas reducera förtroendet för dem som granskar makthavarna så upphör den granskning som gör att makthavarna i alla fall inte fullt ut kan bete sig precis hur de vill.

  I förlängningen medför HSB:s agerande att den som vågar kritisera HSB det minsta riskerar att utsättas för hot och förföljelse av andra som inte begriper bättre, vilket ytterliggare inskränker åsikts- och yttrandefriheten i vårt land.
  Jag säger inte att detta är HSB:s avsikt, och det är möjligt att HSB inte inser detta, men av egen erfarenhet vet jag att det kan bli så.
 • Jag gav styrelsen möjlighet att lösa situationen på ett enkelt och snabbt sätt, men styrelsen vägrade att lyssna, eller på något sätt offentligt ursäkta sitt beteende!

Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
(senaste inlägg)


  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan