Sammanfattning av skrivelser till styrelsen
med anledning av styrelsens förtal och ärekränkning

Datum: den 29 maj 2007 20:14
Till: alf.gustavsson; maj-britt.thulin@malmo.hsb.se
Kopia: maria.bengtsson; anders.lundberg@malmo.hsb.se; olle.strand@malmo.hsb.se; henric.lellky; giovanna.brancovic; daniel.ljung
Ämne: Ärekränkning av HSB Malmö !!!

Med anledning av det utspel ni (Alf Gustavsson, och Maj-Britt Thulin) har gjort där ni inför medlemmar i andra föreningar förtalar mig på ett riktigt hemskt och illvilligt sätt så vill jag be om en förklaring till ert agerande.

Om det är så att ni upplever det som besvärligt att jag avslöjar sanningen på min webbsajt så ta denna diskussion med mig personligen i stället för att ägna er åt ren och skär ärekränkning.

Ni har alltid möjligheten att kommentera det jag skriver om HSB, och jag har dessutom flera gånger förklarat att jag skulle uppskatta om HSB vill ge sin syn på saken. Så har emellertid aldrig skett.

Jag tror att HSB skulle kunna vinna mycket mer på att vara lite ödmjukare i sin framtoning i stället för att hela tiden köra med mer eller mindre förtäckta hot och kränkande uttalanden såväl på stämmor som nu i skriftliga utskick till medlemmarna.

Jag känner mig enormt kränkt och jag kommer inte stillatigande acceptera att ni försöker svartmåla mig inför andra medlemmar på detta fega och ytterst anmärkningsvärda sätt.

Innan jag går vidare i detta ärende så hoppas jag att ni å det snaraste tar kontakt med mig via mail med en förklaring till varför ni gått ut med era kränkande kommentarer om mig till medlemmarna i Brf. Misteln.

Jag önskar att samtliga i styrelsen bekräftar mottagandet av detta mail så att jag vet att mailet kommit fram.

Resultat: Inget
Svar av: Ingen
Bekräftad av: Ingen


Datum: den 31 maj 2007 10:05
Till: alf.gustavsson; maj-britt.thulin@malmo.hsb.se;
Kopia: maria.bengtsson; anders.lundberg@malmo.hsb.se; olle.strand@malmo.hsb.se; henric.lellky; giovanna.brankovic; daniel.ljung
Ämne: Ärekränkning

Till styrelsen för HSB Malmö

Jag har ännu inte fått något svar från er. Inte en enda person i styrelsen har ens bemödat sig med att följa mitt önskemål att åtminstone bekräfta att ni tagit emot mitt föregående mail.

Om jag inte får en dementi från övriga i styrelsen så kan jag inte tolka det på annat sätt än att alla i styrelsen står bakom den ytterst kränkande skrivelse som Alf Gustavsson och Maj-Britt Thulin har skickat till alla boende i Brf. Misteln.

HSB Malmös styrelse borde i stället vara mig djupt tacksam för att jag lagt ner en stor mängd arbete under flera års tid som annars hade kostat HSB stora pengar, och som hade tagit enormt mycket tid i anspråk för HSB, förmodligen (av olika anledningar) betydligt mycket mer tid än vad jag själv lagt ner. Nu är det bara för HSB att skörda frukterna av mitt arbete och dra nytta av den information som jag tagit fram för att på ett betydligt bättre sätt än tidigare tillvarata medlemmarnas intresse.

Det känns verkligen inte som att HSB Malmös styrelse riktigt förstått vad det innebär att arbeta inom en medlemsorganisation. Jag vill därför passa på tillfället att förklara för er att det innebär att ni arbetar för mig. Jag är er arbetsgivare och ni ska behandla mig med i alla fall någon form av respekt, oavsett hur mycket ni ogillar att jag avslöjar hur det går till bakom kulisserna på HSB. Det innebär däremot inte att HSB Malmö har som uppgift att ljuga för, baktala, svartmåla, hota, skrämma, förtrycka, särbehandla och trakassera enskilda medlemmar.

Personliga påhopp, personangrepp och förtal på det sätt som ni nu ägnar er åt är väl inget som ingår i er arbetsbeskrivning?

Det som ni gör mot Misteln är inget som kan beskrivas på annat sätt än en ren hetsjakt.

Och nu ger ni er dessutom, helt obefogat, på mig. Jag är inte bara rejält arg över ert agerande, jag är också djupt besviken över att ni har så svårt i kommunikationen med medlemmarna.

Jag har förståelse för att HSB Malmös styrelse upplever det som ganska obekvämt att jag berättar en del om hur det går till bakom kulisserna. Men dels är denna bit endast en mycket liten sektion av min sajt om bostadsrätter, och dels är det något som ni ändå inte kan göra något annat åt än att acceptera… och använda er av för att uppnå förbättringar. Vi befinner oss trots allt i en demokrati med yttranderätt och åsiktsfrihet, i alla fall utanför HSBs väggar.

Ingen är väl särskilt förtjust över att bli granskad, men jag förstår inte varför HSB Malmös styrelse angriper mig inför Brf Mistelns medlemmar! Vad har jag att göra med att HSB helt på egen hand vände samtliga medlemmar mot sig på informationsmötet? Det finns ingen logik i detta och jag undrar hur ni vill förklara detta?

Situationen är särskilt prekär för HSB eftersom HSB använder mina pengar för att försöka smutskasta mig inför andra medlemmar. Hur kan HSB försvara ett beteende som detta?

Det är tråkigt att ni inte klarar av att hantera kritik, dessutom en väl befogad sådan, på ett vuxet sätt. Hade det varit något kurage i HSB Malmös styrelse så hade ni fört en diskussion med mig i stället för att försöka göra vad ni kan för att vända andra medlemmar mot mig.

I den skrivelse som ni skickat ut till medlemmarna kränker ni inte bara mig, ni insinuerar även att andra skulle ljuga. Tråkigt för er är då att er motpart (jag och Brf. Misteln) kan bevisa att allt gått ärligt och korrekt till. Men det vill ni förstås, enligt gängse rutiner, inte ge de anklagade en möjlighet till att bevisa, eller hur?

Jag är ganska väl insatt i hur det fungerar inom HSB och jag känner således till att HSBs strategi är att försöka tysta all kritik (bevisen för att det är så, är milt uttryckt överväldigande), men någonstans måste HSB Malmö inse att detta inte kommer att lyckas i alla lägen.

Ni är varmt välkomna att föra en dialog med mig närhelst ni vill, men om ni av olika anledningar inte är kapabla till detta så är det inte rätt väg att gå att - i rent egenintresse - i stället lägga alla resurser på att försöka vända andra medlemmar mot mig, utan fakta eller koppling till verkligheten.

Jag hoppas att vi inte ska behöva gå så långt som till en rättegång, men det är upp till HSB hur HSB vill hantera denna nu uppkomna situation. Det är min förhoppning att HSB vill lösa detta på ett snabbt, enkelt och smärtfritt sätt, så att vi kan lägga denna historia bakom oss, och sträva mot ett gemensamt mål i stället.

Ni har nu gått över alla tillåtna gränser, och om ni inte med omedelbar verkan ger mig såväl en förklaring till ert agerande som en offentlig ursäkt och dementi av de absurda lögner som framförts i er skrivelse till Brf. Misteln, så vill jag redan nu utlova att jag kommer ta mina otvetydiga bevis för ärekränkning till rättslig prövning av HSB Malmös styrelse.

Bollen ligger nu hos HSB Malmös styrelse.

Jag förväntar mig en mycket snabb respons på vad jag framfört här (och naturligtvis att ni bekräftar att ni tagit emot såväl detta som mitt föregående mail).


Resultat: Inget
Svar av: Ingen
Bekräftad av: Ingen


Datum: den 5 juni 2007 15:42
Till: alf.gustavsson; maj-britt.thulin@malmo.hsb.se; maria.bengtsson; anders.lundberg@malmo.hsb.se; olle.strand@malmo.hsb.se; henric.lellky; giovanna.brankovic
Kopia: daniel.ljung; lars.danielsson; Kent-Olof.Stigh@hsb.se
Ämne: Ärekränkning av HSB Malmös styrelse !!!

Jag finner det frapperande hur styrelsen kan fortsätta att på detta sätt hela tiden fullständigt ignorera mina mail och frågor.

Inte en enda av er;
Alf,
Maj-Britt,
Maria,
Anders,
Olle
Henric, eller
Giovanna
har till dags dato, 2006-06-05, ens brytt sig om att bekräfta ett enda av mina mail till er
.

Jag vill återigen påminna samtliga ledamöter i styrelsen om ert personliga ansvar i egenskap av ledamot i HSB Malmös styrelse. Bryr ni er inte alls om ifall ni bryter mot lagen?

Maria, Anders, Olle, Henric, och Giovanna, ni kan inte gömma er bakom Alf och Maj-Britt i en fråga som denna. Om ni inte ställer upp på den skrivelse som Alf och Maj-Britt undertecknat så måste ni svara mig och tala om detta nu.

Inte nog med att ni smutskastar mig på ett så fult sätt inför andra medlemmar, ni dessutom fullständigt ignorerar mig och mitt behov av svar på frågor och dialog.

Mina krav på upprättelse har tidigare varit minimala. Om styrelsen hade velat lösa detta på ett snabbt, enkelt och smärtfritt sätt så har denna möjlighet stått styrelsen till buds hela tiden. Men om styrelsen inte vill anta detta erbjudande så kommer mina krav utökas med skadestånd. Om ni då blir personligt skadeståndsskyldiga eller om detta täcks av styrelsens ansvarsförsäkring är för mig obekant, men oavsett vilket så blir det medlemmarnas (inkl. mina) pengar som ni hanterar på ett så här oansvarigt sätt, när det hela skulle kunnat lösas så enkelt.

Som jag tidigare påpekat så har jag utsatts för psykisk misshandel av HSB under de senaste drygt 3 åren (men även tidigare). Nu toppar HSB Malmös styrelse denna mobbning av mig med att gå ut och offentligt kränka mig personligen. Tror styrelse, VD och övriga tjänstemän på HSB Malmö att de kan bete sig precis hur de vill, utan att det ska få några konsekvenser för någon? Det måste bli ett slut på det här, och jag förväntar mig respons från styrelsen.

Resultat: Inget
Svar av: Ingen
Bekräftad av: Ingen

Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)


  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan