2007-08-17

Möte mellan mig samt Brf Misteln och HSB Malmö

Den 15 augusti så höll jag, Brf Misteln, hela HSB Malmös styrelse, VD Alf Gustavsson och mötesledare Kent-Olov Stigh (HSB Riksförbunds ordförande) ett möte på HSB, Turning Torso.
Redovisning från detta möte kommer här.

Sammanfattning;
- HSB Malmös styrelse försöker ta åt sig äran för att ett möte kommit till stånd
- HSB Malmös styrelse ställer krav för att HSB Malmös medlemmar ska få ställa frågor
+ Styrelsen lovar att de ska svara på frågor från medlemmarna
+ Styrelsen lovar att de ska bekräfta mottagandet av skrivelser från medlemmarna
+ Brf-styrelser har rätt att neka HSB:s val av HSB-ledamöter i deras styrelser
+ HSB Malmö utlovar träff mellan Brf Mistelns styrelse och rädda HSB-anställda
- HSB Malmös styrelse tecknar muntliga avtal
- Styrelseledamöter saknar behörighet att svara på frågor
- Styrelseledamoten Giovanna Brankovic svarar inte på frågor med utropstecken!
- Frågor till HSB Malmös styrelse måste motiveras
- Alf och Maj-Britt är likgiltiga inför att bli stämda för ärekränkning

Sanningen! (om än obekväm för HSB)

HSB Malmö tar åt sig äran för att möte kommit till stånd
Kan bara först kort nämna att efter att jag här informerat om mötet med HSB Malmö så gick styrelseordförande Alf Gustavsson ut med ett meddelande på HSB Malmös webbsajt om att HSB Malmö kallat till möte med mig och brf. Misteln (?).

Så här skrev Alf;
"HSB Malmös styrelse möter brf Misteln
Då det gäller HSB Malmö och bostadsrättsföreningen Mistelns förbindelser har HSB Malmös styrelse tagit initiativ till ett möte med bostadsrättsföreningens styrelse, såväl som med 'mig' och 'Lars P.' för att räta ut de frågetecken som finns. Mötet kommer att vara på HSB Malmö den 15 augusti. HSBs Riksförbunds ordförande Kent-Olof Stigh kommer att närvara.
"

Detta är definitivt inte sant! HSB Malmös styrelse har inte tagit initiativ till någonting, och det har jag otvetydiga skriftliga bevis för (från flera håll).
Och Kent-Olof var inte bara närvarande, han var också mötesledare.

Anledningen till att mötet uppstod med HSB Malmö var att jag i ren frustration kontaktade Kent-Olof Stigh (förbundsordförande HSB Riksförbund) 07-05-30 pga HSB Malmös styrelses totala ovilja att svara på frågor och att ens bekräfta att de tagit emot mail från medlemmar (även deras arbetsgivare).

Kent-Olof Stigh kontaktade HSB Malmö och lyckades efter ett tag få till stånd ett möte mellan mig (m.fl) och HSB Malmös styrelse.

Rätt ska vara rätt, hur oviktigt det än kan tyckas för den som inte har hela bilden!

Detta är bara ett exempel på hur oerhört viktigt det är att HSB granskas i sömmarna så att sanningen kommer fram och så att HSB ska veta att det inte håller att fara med osanning hur som helst mot medlemmarna, för det finns alltid en risk att det uppdagas och avslöjas här eller i media.

Jag vet inte säkert, men jag tror medlemmarna vill ha en styrelse som de vet att den inte för medlemmarna bakom ljuset.

1. Krav från HSB för att medlemmar ska få ställa frågor!
HSB Malmös styrelseordförande Alf Gustavsson ställde villkor för det av HSB tidigare utlovade mötet med Brf Mistelns medlemmar, där medlemmarna, i motsats till föregående möte med HSB, nu ska få rätt att ge sina synpunkter och att ställa frågor till HSB Malmös styrelse (Brf Mistelns medlemmar har skriftligen krävt detta av HSB, som hittills ignorerat medlemmarnas krav här).

Kravet som Alf Gustavsson har för att HSB-medlemmarna ska få ställa frågor är att jag inte får representera någon medlem som ej har möjlighet att närvara på detta möte (läs; "särbehandling", en solklar sådan!).

Jag förstår att Alf upplever det besvärligt att det finns någon medlem som inte är så lättlurad och som dessutom kan ställa frågor, men frågan är om man uppfyller sin uppgift som styrelsens ordförande i en HSB-förening om man inte kan hantera detta på annat sätt än att stänga dörrar?

Är detta HSB Malmös definition av demokrati och att följa HSB:s kärnvärderingar, ETHOS, med bl.a. öppenhet och insyn?

Tycker HSB att särbehandling och diskriminering är acceptabelt inom HSB?

Framförallt, tycker du som medlem att en styrelse som beter sig så här är en styrelse som du vill ska förvalta dina pengar?

Denna information borde mer än väl räcka för alla för att förstå hur illa det står till inom HSB Malmö... men det kommer mera!

När förändringens vind blåser bygger en del vindskydd medan andra bygger väderkvarnar.

Alf och hans styrelse bygger sina vindskydd för att försöka skydda sig mot kritik och avslöjanden. Men stormen har inte ens börjat!
2. Styrelsen lovar att HSB ska svara på frågor från medlemmarna!
Den bästa som kom ut av mötet med HSB Malmös styrelse är att styrelsen (inför HSB Riks) utlovade att HSB Malmö nu ska börja svara på frågor från medlemmarna, tillika styrelsens arbetsgivare!

Detta är en revolutionerande vändning i HSB Malmös styrelses sätt att tänka och agera, men det kvarstår att se hur väl HSB Malmö kommer att leva upp till sitt löfte.

Giovanna Brankovic ville veta vem "vi" var i vårt krav att "Vi vill att HSB Malmös styrelse svarar på frågor".
Mycket märkligare fråga än det har jag svårt att föreställa mig (speciellt med tanke på det självklara i att styrelsen ska svara på frågor från alla medlemmar, oavsett vem det är och det ska inte behövas en definition av vem "vi" är), men jag förklarade att med "vi" avsågs naturligtvis "medlemmarna".
Giovanna fortsatte med att säga att hon trodde att med "vi" menades brf. Misteln. Etc., etc.

HSB har "glömt" att föra in detta i ETHOS och sin etiska kod för föreningsstyrning, och därför måste du som medlem kräva att detta dessutom skrivs in i stadgarna så att denna självklarhet att skrivelser ska besvaras aldrig mer behöver diskuteras, och så att HSB inte som tidigare bara svarar godtyckligt på de frågor HSB känner för att svara på.
3. Styrelsen lovar att HSB ska bekräfta mottagandet av skrivelser!
Styrelsen utlovade också att HSB Malmö ska börja göra den självklara sak som de flesta andra organisationer och företag gör, och bekräfta att de mottagit skrivelser som kommit in till HSB Malmö.

Tidigare har HSB Malmös styrelse inte bekräftat mottagandet av skrivelser ens om detta begärts (ej heller av motioner eller annat).

HSB har "glömt" att föra in även detta i ETHOS och sin etiska kod för föreningsstyrning, och därför måste du som medlem kräva att detta dessutom skrivs in i stadgarna så att denna självklarhet att skrivelser måste bekräftas aldrig mer behöver diskuteras.
4. HSB Malmös vd utlovar att varje brf styrelse äger rätten att avpolletera sin HSB-ledamot!
Lars Danielsson säger att om personkemin inte stämmer med den HSB-ledamot som utsetts av HSB så kommer denna HSB-ledamot att bytas ut.

Detta är en självklarhet som det tvistats helt onödigt om under flera månader (i andra föreningar har det gått bra att byta HSB-representant, dock inte i brf Misteln), men HSB Malmö har nu klart och tydligt gett efter i denna fråga.

Här måste det också klarläggas att det inte är lämpligt att en tjänsteman på HSB ska sitta som ledamot i en brf som har annan förvaltare än HSB.

Att det ska vara så här måste dessutom föras in i stadgarna för alla HSB regionföreningar i landet så att tid aldrig mer behöver ödslas på detta! Som medlem måste du se till att din brf styrelse kräver detta av din lokala HSB-regionförening och att styrelsen sedan redovisar resultatet för dig.
5. HSB Malmö utlovar träff mellan Misteln och rädda HSB-anställda
Eftersom HSB Malmö hävdat att anställda på HSB var rädda för Brf. Mistelns styrelse så föreslog Brf. Mistelns styrelse ett sammanträffande med dessa personer som HSB påstår är rädda för att göra fel när de svarar på frågor från Brf Misteln.

Alf Gustavsson och Lars Danielsson lovade att de skulle se till så att det blir ett möte mellan dessa HSB-anställda och Brf Mistelns styrelse.

Jag hoppas att HSB Malmö håller detta löfte, inte minst eftersom jag personligen starkt betvivlar att dessa personer existerar!
6. HSB Malmö tecknar muntliga avtal !!!
Det framkom också på mötet med HSB Malmö att den advokat (Fredrik Bogren) som HSB Malmö bussat på brf Misteln för att försöka tysta styrelsen från att ställa frågor inte hade något skriftligt uppdrag från HSB Malmös styrelse.

Är det så HSB Malmö tecknar sina avtal? Muntligt?
Vad är anledningen till detta?
Är det för att det garanterat inte ska kunna finnas några bevis i efterskott som styrelsen och HSB Malmö ska kunna ställas till svars för?

Detta visar hur viktigt det är att alla medlemmar är kritiskt granskande och inte är rädda för att ställa frågor.
Den som aldrig blir ifrågasatt kan bete sig hur som helst utan risk!
7. Ingen behörighet att svara
I samband med mina frågor om skälen till varför styrelsen blåvägrat att svara på frågor så frågade jag styrelseledamot Giovanna Brankovic (Brf Hilda) om hon hade behörighet att svara på frågor.
- Självklart har jag det, blev svaret från Giovanna.
Därefter sa styrelsens ordförande Alf Gustafsson att om någon svarar på frågor så är det han som svarar (vilket jag eg. redan visste).
Alltså var Giovannas svar ej sanningsenligt !!!

Finns det någon som fortfarande inte förstår varför man ska ställa frågor till HSB?
8. Utropstecken = inget svar
På min fråga om varför även övriga, utöver Alf Gustavsson och Maj-britt Thulin, underlåtit att fullgöra sina skyldigheter som medlemsvalda styrelseledamöter och svara på skrivelser från medlemmar så svarade styrelseledamot Giovanna Brankovic (Brf Hilda) att ett av mina mail innehöll utropstecken, och hon svarar inte på skrivelser som innehåller utropstecken.

Är det någon som kommer ihåg Seinfeld-avsnittet där Elaine hade en perfekt pojkvän, med ett undantag som gjorde att hon var tvungen att göra slut med honom? Pojkvännen hade missat att skriva ett utropstecken på en post-it lapp till Elaine. Är kanske HSB en sit-com?


Sens moral: Vet till vem, och när, du ska skriva utropstecken!

PS.
Giovanna beskrev sig inför årsstämman 2007 som diplomatisk och med bra kommunikation med medlemmarna.
Giovanna - som vägrar att svara på frågor från medlemmar - skriver även att hon vill förbättra kommunikationen mellan föreningarna och HSB Malmös styrelse, samt "Man har ofta hört att det är vi och dem och så ska det inte vara".
9. Frågor till HSB måste motiveras
Suppleant Daniel Ljung la sig i vårt möte med styrelsen genom att anklaga oss för att vilja försöka sätta dit "någon" med våra frågor. Det är typiskt för de som inte kan argumentera på annat sätt, att bemöta frågor som är känsliga genom att anklaga frågeställarna för att bara försöka sätta dit någon.

Han menade att om man ställer en fråga så måste man varje gång motivera varför man ställer frågan...???

Så om frågorna inte är svåra nog att ställa och få svar på som de är så måste alltså alla frågor först motiveras med varför man ställer respektive fråga?

Jag förstår att om man inte har rent mjöl i påsen så vill man gärna veta om man ska svara på frågan i förväg ifall svaret eventuellt skulle kunna bli till nackdel i framtiden, men man får nog förstå att världen fungerar inte på detta sätt, och kommer heller aldrig att göra det!

Att man ställer frågor till HSB behöver inte nödvändigtvis innebära att man vill "sätta dit" någon. Det kan finnas andra skäl, t.ex. att man vill att HSB Malmö ska bete sig på ett ärligt och uppriktigt sätt, och att man vill att de på HSB ska säga och göra saker som de kan stå för utan att HSB hela tiden behöver vara rädd för att ställas till svars för sina handlingar och ord, och att man vill uppnå förbättringar.

Om någon hade velat "sätta dit" HSB Malmö så hade vi defintivt inte gett HSB Malmö alla de möjligheter som vi alltid i god tid gett HSB Malmö att kommentera allting (men som tyvärr oftast ignorerats av HSB Malmö).

Daniel, det glädjer mig att du är en flitig besökare av denna sajt. Jag hoppas att du drar lärdom av det som står här, och att du inte bara sökt dig till styrelsen som suppleant för att finansiera dina studier och få en post i din meritförteckning. Din inställning på vårt möte med styrelsen skapade tvivel å min sida, när det gäller detta. Men jag hoppas att du framöver kan visa rent konkret att du står på medlemmarnas sida och inte bara är ännu en nickedocka i styrelsen.

Jag menar att det är varje ledamots förbannade skyldighet att dagligen gå in på dessa sidor för att hålla sig uppdaterad om vad som händer och för att lära sig mer om vad de sysslar med. Alf Gustavssom säger att han aldrig kommer att skriva något i forumet och jag kan bara säga att jag tycker det är tråkigt att han inte kan stå för vad han säger och att han är så rädd för kontakt med medlemmarna. Men om ni nu är så rädda för att skriva i forumet så vill jag bara upplysa om att det går utmärkt att göra detta anonymt!
10. Alf Gustavsson är likgiltig inför att bli stämd för ärekränkning

Klicka här för att läsa om denna punkt på mötet!
Ev. kommer ytterliggare någon punkt om mötet att läggas in här senare.


Man ska säga det man står för!
Man ska göra det man står för!
Om man inte har något att dölja så har man inget att vara rädd för!

HSB hasplar ur sig en massa (hot och allt vad det kan vara), men sedan vågar och vill (eller kan) HSB inte förklara sig.
Hur rimligt är detta?
I stället för att vara så otroligt rädd för mina frågor så borde kanske HSB lägga sin energi på att säga och göra rätt från början. Då finns det ju inget att kritisera och därmed inget för HSB att oroa sig för.

Sammanfattningsvis kan jag säga att även om en del positiva besked gavs (enligt ovan) så är jag ganska besviken på resultatet av mötet men framförallt på styrelsens (inte hela styrelsen!) dåliga beteende och bristande respekt för sin arbetsgivare. Trots de skriftliga förutsättningarna för mötet där vi alla skulle få ställa och få svar på alla de frågor vi ställde så säger Alf Gustavsson att han "kommit dit" (alltså helt uppenbart mot sin vilja, och inte för att han tagit initiativ till något) bara för att lyssna på de frågor som han vill höra.

Styrelseledamot Anders Lundberg (brf. Gåsen) ville också på mötet lägga sig i vad frågorna skulle handla om och tog sig rätten att försöka ändra de givna förutsättningarna och styra mötet till att jag inte fick ställa de frågor jag utlovats att få ställa.

Tiden räckte inte till för att ställa alla de frågor vi hade med oss. Men det gör absolut ingenting. Det innebär bara att framtiden får utvisa om mötet verkligen bar frukt, genom att HSB Malmö faktiskt besvarar alla de frågor som medlemmarna ställer, och att ingen särbehandlas på det sätt som skett tidigare.
Turning Torso
HSB Malmös högkvarter
Byggt av medlemmarnas pengar
hotpot.se/forum
Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)
  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan