Motioner till HSB Malmö

MOTION #36.

UTBYTE AV VD FÖR HSB MALMÖ OCH
REVIDERING AV LÖNESÄTTNING MED FÖRMÅNER

Bakgrund:

Den 18/1 2008 kunde vi läsa i media att styrelseordförande Alf Gustavsson lämnar sin post med omedelbar verkan och att Maj-Britt Thulin blir tillförordnad styrelseordförande.

Denna information gick ut innan HSB Malmö själv informerade sina medlemmar. Någon förklaring till styrelsens dröjsmål med sitt uttalande gavs inte. Detta agerande skapar oundvikligen en viss oro bland medlemmarna om att styrelsen är handlingsförlamad.
Det riskerar också att minska förtroendet för styrelsen såväl som HSB.

I SDS kunde vi då läsa följande;
 • "Övriga styrelsen hade för avsikt att ta ifrån mig min attesträtt, min rätt att teckna firma och min rätt att kommunicera utåt. Då är loppet kört, säger Alf Gustavsson till SDS."
Jo, loppet var nog i och för sig kört redan när Alf Gustavssons påstådda fuffens avslöjades.
Det låg naturligtvis i övriga delar av styrelsens eget intresse att göra detta, för att slippa stå till svars inför medlemmarna för detta. En ren överlevnadsfråga. Inte minst efter hur illa HSB Malmös styrelse hanterat klandret av årsstämman. Alf Gustavsson skulle naturligtvis ha stoppats för länge sedan.
Han har enligt min mening skadat HSB Malmö minst lika mycket som Johnny Örbäck.

Vi kunde också läsa att alla styrelseledamöter gjort sig oåtkomliga för media.
Det finns ingen ursäkt för detta. Organisationen får inte vara så här trög och okunnig, eftersom det bara skadar HSB Malmös anseende.

Vad gör valberedningen?
En viktig fråga i detta sammanhang är vad valberedningen gör? Det är väldigt, väldigt tyst från dem, och det är inte utan att man undrar om de finns kvar.
 • I ett läge som detta måste naturligtvis valberedningen göra tydliga uttalanden och redovisa i detalj hur de kommer att hantera situationen.
  I stället möts medlemmarna av en kompakt tystnad från valberedningen.

Sent pressmeddelande
Efter att information gått ut i media så kom till slut ett försiktigt pressmeddelande från HSB Malmö. Det löd som följer;
"Pressmeddelande 18 januari

Alf Gustavsson har igår eftermiddag skriftligen meddelat att han med omedelbar verkan avgår som ordförande och ledamot i HSB Malmös styrelse.

Under 2007 har styrelseledamöterna haft synpunkter på ordförandens hantering av sitt uppdrag och har vid ett flertal tillfällen både enskilt och i grupp meddelat honom detta.

Den utlösande faktorn till det bristande förtroendet för ordföranden är att ordföranden och HSB Malmös verkställande ledning avseende VD:s anställningsvillkor ingått ett avtal, som styrelsen inte godkänt. Styrelsen har påbörjat omförhandling i positiv anda, och VD har styrelsens förtroende.

Vi vill med denna information vara öppna mot våra medlemmar. Det har krävts noggranna överväganden, tuffa beslut samt en gemensam strävan att göra det som är bäst för HSB Malmö och dess medlemmar.

För ytterligare kommentarer kontakta:
Maj-Britt Thulin, vice ordförande, 0730-48 08 73
"

 1. Till att börja kan man konstatera att trots vad som sades i media så var Maj-Britt Thulin fortfarande vice ordförande. Olika bud från olika håll... vem ska vi tro på...?

 2. Sedan kan man fråga sig varför t.ex. samtliga revisorer var helt oinformerade om allt, trots att styrelsen hävdar att styrelseledamöterna vid ett flertal tillfällen, både enskilt och i grupp, framfört klagomål på styrelsens ordförande?

  Tycker styrelsen att problem inom styrelsen är internt för styrelsen och att inte ens revisorerna har rätt att få någon information om någon begår oegentligheter e. dyl.?

 3. Varför vill HSB Malmös styrelse inte vara öppen mot medlemmarna och informera om vad ledamöterna framfört klagomål på?
  Detta måste medlemmarna naturligtvis få veta, inte minst för att kunna se till så att det blir någon ordning på styrelsearbetet.

 4. Varför vill HSB Malmös styrelse inte vara öppen mot medlemmarna och i sin helhet redogöra för avtalet mellan de två nära vännerna, VD:n och styrelseordföranden?

 5. Sedan kan man ifrågasätta om den kvarvarande styrelsen arbetar i medlemmarnas intresse när de påbörjar "omförhandling" med den som fört såväl medlemmar som styrelse bakom ljuset? Bör inte i stället en dylik person avsättas med omedelbar verkan? Risken är att många får intrycket att HSB Malmö drar till sig skumma filurer som en magnet genom att HSB Malmö är så lätt att lura på pengar. Styrelsens agerande skadar förtroendet för HSB Malmö!
Styrelsen skriver i pressmeddelandet;
"Det har krävts noggranna överväganden, tuffa beslut samt en gemensam strävan att göra det som är bäst för HSB Malmö och dess medlemmar."

Tycker styrelsen verkligen att de gjort det som är bäst för medlemmarna?
 1. Revisorerna har inte informerats förrän media kontaktade dem.

 2. HSB Malmö blev av med sin ordförande först genom att han avgick själv, och inte genom att styrelsen såg till att han avsattes av stämman.

 3. Tänkte styrelsen i stället försöka lura medlemmarna att tro att det fanns en ordförande, men ingen skulle få reda på att han saknade alla befogenheter?
  Det känns som en aning oärligt beteende gentemot medlemmarna!

 4. Anser styrelsen verkligen att Lars Danielsson kan få sitta kvar efter detta?

  I SKD (den 19/1) kunde vi läsa följande;
  "Vad gäller vd Lars Danielsson framhåller hon att styrelsen har fullt förtroende för honom". Hur är det möjligt att styrelsen har "fullt förtroende" för en av två parter där styrelsen tvingat den andra parten att avgå pga hans oegentligheter mellan dessa två parter?

 5. Styrelsen vill inte gå ut och redogöra för det hemliga avtalet med Lars Danielsson.

  Den 19/1 2008 kan vi läsa i SDS att styrelsen inte vill kommentera det avtal som upprättats i hemlighet mellan Lars Danielsson och Alf Gustavsson. Inte kommentera? Medlemmarna ska fortsätta hållas i mörker, utan någon som helst förklaring från styrelsen.

  Till SKD (den 19/1) svarar däremot Maj-Britt Thulin;
  "– Vi hoppas på en snabb lösning i samförstånd och det avtal vi vill ändra innehåller inte några fantasivillkor". Vad innebär denna kryptiska formulering?
  Om avtalet inte innehåller något speciellt, varför tvingade styrelsen med sitt agerade ordföranden att avgå för detta avtal?
  Känns lite luddigt.

  Ett klarläggande här om avtalet är av yttersta vikt!!!

 6. Hur kan styrelsen ha en arbetsordning där en ordförande bemyndigas att teckna avtal helt på egen hand, utan att styrelsen ens ska behöva känna till vad som tecknas mellan två personer som dessutom är i en jävsituation pga sitt kompisskap även privat?

  Det är en sak att en person i styrelsen kanske sköter förhandlingarna, men det slutgiltiga beslutet måste ovillkorligen tas av hela styrelsen, och det måste väl ändå styrelsen förstå? Styrelsens ledamöter kan inte svära sig fria här!

 7. Styrelsen har väntat in i det längsta med att informera medlemmarna. När information väl dykt upp så har det bara varit minsta möjliga information.

 8. Vid varje tillfälle så är det media som informerat medlemmarna i stället för att styrelsen först gått ut med information.

 9. Media har mer eller mindre tvingat fram den lilla information som medlemmarna fått.

 10. Etc., etc.
Är ovanstående verkligen vad som är bäst för medlemmarna, enligt styrelsen?
Från Sveriges Radio fick vi sedan kompletterande information om att ordföranden under sommaren 2007 i största hemlighet tecknat ett avtal med sin Rotarykamrat, HSB Malmös VD Lars Danielsson, och först i december 2007 så fick resten av styrelsen kännedom om det avtal som ordföranden och VD tydligen tecknat bakom ryggen på alla andra.

I SDS står det;
"- Det här är ett beslut han tagit själv. Han har själv valt att avsluta sina uppdrag, säger Maj-Britt Thulin, viceordförande".

Frågor som osökt uppstår här är;
 1. Maj-Britt Thulin understryker att Alf Gustavsson själv valt att avgå för det som hela styrelsen försökt hemlighålla för medlemmarna in i det längsta.
  Hade det inte visat på lite handlingskraft i den kvarvarande delen av styrelsen om de kallat till en extrastämma för att avsätta en ordförande som lurar och bedrar alla på det mycket allvarliga sätt som han tycks ha gjort, enligt styrelsen?

 2. Varför tog styrelsen inte en extrastämma för att i demokratisk ordning reda ut frågor och ställa allt tillrätta? Det tycks ju helt uppenbart mot den aktuella bakgrunden att ordföranden skulle fråntas alla nycklar och att Turning Torsos concierge skulle eskortera honom ut från första minut som styrelsen fick reda på vad som hade hänt.

Nu vet vi i alla fall en del om vad som inträffat.

Från vad vi kunnat läsa så har det kommit fram att HSB Malmös VD Lars Danielsson grundlurat alla för sin egen personliga vinnings skull.
 • I detta läge, finns det något alternativ än att Lars Danielsson måste gå!

 • Att styrelsen håller på att försöka "omförhandla" löser väl ingenting?
  Hur många inom HSB har kvar det minsta förtroende för Lars Danielsson???

  Omförhandla???
  Är inte en omförhandling att lägga kraft och resurser på något meningslöst?
  Finns det något annat att förhandla om än Lars Danielssons avgångsvederlag?
  Vilken kompetens finns inom styrelsen för att förhandla? Om denna förhandling med Lars Danielsson inte sköts av någon med erfarenhet av detta så riskerar resultatet att bli mycket dåligt för HSB Malmös medlemmar (som tidigare)!


 • Varför arbetar inte styrelsen nu i medlemmarnas intresse och börjar söka efter en ny VD som inte bara är ute efter att plocka medlemmarna på så mycket pengar som möjligt (som vi kan se av den fantasilön han redan har)?

Ännu några viktiga frågor som uppstår nu;
 1. Har HSB Malmös alla revisorer sovit sig igenom sitt uppdrag?

 2. Hur kan både styrelse och revisorer vara helt ovetandes om Alf Gustavssons och Lars Danielssons skumraskaffärer tillsammans?

 3. Vilka rutiner finns det i styrelsen om en enda ledamot har rätten att ensam bestämma arvode och förmåner åt VD:n som dessutom har en klubb ihop (president och vice president i en liten Rotary-klubb i HSB:s lokaler)?

  Finns det inte ett regelverk inom styrelsen för ens en så här grundläggande sak?

  När kommer detta att hända nästa gång?

Medlemmarna har blivit rejält grundlurade även i en annan fråga.
HSB Malmö skriver (bl.a. i årsredovisningen, om jag minns rätt) att det tagits fram rutiner efter Johnny Örbäcks skumraskaffärer så att det inte längre skulle vara möjligt att lura och bedra medlemmarna på deras pengar.

Tydligen går detta fortfarande alldeles utmärkt!
SDS frågar (den 19/1) Lars Danielsson om han är beredd att gå ner i lön.
Lars Danielsson svarar;
"Där är vi inte ännu. Vi för en diskussion om ett avtal som jag har slutit med den gamla styrelseordföranden i god tro".

I god tro? Lars Danielsson har självfallet varit fullt medveten om att hans Rotary-kompis Alf Gustavsson utnyttjat avsaknaden av regelverk och den bristande kompetensen i styrelsen.

Det ska inte förhandlas om något annat avtal än Lars Danielssons uppsägningsavtal.
Denna förhandling måste skötas av proffs, annars riskerar HSB Malmö råka illa ut igen!

Åtala VD och styrelseordföranden
Varför överväger inte styrelsen att åtala Alf Gustavsson och/eller Lars Danielsson?

Lars Danielsson spelade helt oskyldig och ovetandes i inledningen av detta lilla drama.
Men nu vet alla vad som egentligen gäller!

På webbsidan http://hotpot.se/hsb-arvode-lon-styrelse-vd.htm har jag tidigare skrivit bl.a. följande;

Sveriges högst betalda VD !!!
½ mkr mer än VD för HSB Sthlm och HSB Gbg

Vem är Sveriges högst betalda VD inom HSB? Jo, Lars Danielsson, HSB Malmö, leder överlägset med 1.871.000 kr i fast lön. Totalt minst 3,4 mkr år 2006!!! Det kan jämföras med VD för HSB Stockholm och VD för HSB Göteborg som har runt 1,3 miljoner kronor i lön.

Av de förmåner som redovisats (utöver t.ex. 1,4 mkr i pensionskostnader för 2006) tillkommer sedan 89.000 kr (ingen information om vad detta avser).

Hur oväntat var detta?

Omedelbart efter sin anställning så höjde VD:n sin lön med 180.000 kr.

Utdrag från årsredovisningen
"Lars Danielsson tillträdde som VD i HSB Malmö den 1 januari 2006, med en årslön om 1.692.000 samt förmån av fri bil. HSB Malmö har också tecknat en privat sjukvårdsförsäkring i enlighet med anställningsavtalet. VD är berättigad till tjänstepension under anställningstiden som skall motsvara 35 % av vid varje tid gällande lön och det ekonomiska värdet av andra förmåner. Härutöver har HSB Malmö ingått avtal med Lars Danielsson om direktpension inklusive efterlevandepension innebärande att ålderspension utgår från 60-65 års ålder motsvarande 70 % av den vid 60 år gällande lönen inklusive förmåner. Pensionsutfästelserna är säkerställda och oantastbara (min kommentar: praktiskt om HSB Malmö går i konkurs) genom inbetalda premier till fristående pensionsinstitut. Skyldighet att göra pensionsavsättningar upphör vid anställningens upphörande. Vid uppsägning från HSB Malmös sida gäller en uppsägningstid på 24 månader och Lars Danielsson skall vara arbetspliktig i tre månader och därefter arbetsbefriad. Efter 60 års ålder är uppsägningstiden 12 månader. Vid uppsägningen från Lars Danielssons sida gäller en uppsägningstid på sex månader. VD är efter uppsägningstidens utgång berättigad till ett avgångsvederlag motsvarande sex månadslöner."

Se Årsredovisning HSB Malmö, 2006

Lars Danielsson har inte bara överlägset högst lön i Sverige, utan även de mest fördelaktiga förmånerna.
Tack för detta. Spendera gärna fritt våra pengar precis hur ni vill!

Not.
Under 2003 så låg lön och ersättningar till styrelse och VD på 1.155.000 kr (sociala kostnader på 588.000 kr varav pensionskostnader på 178.000 kr).

HÖJNING MED 3,9 MILJONER KRONOR! MEDLEMMARNA BLÅSTA PÅ SINA PENGAR... ÄNNU EN GÅNG!!!
Tre år senare har dessa 1,7 mkr höjts till 5,6 mkr enl. årsredovisningen !!!
Vad fick medlemmarna för dessa extra 3.900.000 kronorna ???
Även i de enorma höjningarna som beskrivs ovan så var Alf Gustavsson involverad.
Om resten av styrelsen också var involverad framgår inte, men detta måste utredas.

Fullmäktigeledamöterna har inte anmärkt på dessa sanslösa höjningar av VD:ns lön och förmåner. När man kommer undan med vad som helst så är det lätt att man fortsätter till dess att någon reagerar. Som nu, även om reaktionen mest är att jämföra med ett vågskvalp i Atlanten.


Hur många vet att Lars Danielsson och Alf Gustavsson har en klubb ihop?
 • MALMÖ-VÄSTRA HAMNEN Rotaryklubb
  President Alf Gustavsson
  Vice president Lars Danielsson

  Adress:
  Restaurang Torso Twisted
  Västra Varvsgatan 44

 • Har valberedningen varit medveten om detta utan att avslöja något?

 • Har styrelsen varit medveten om detta utan att reagera eller informera medlemmarna?

 • Var i årsredovisningen hittar vi informationen om hur mycket Lars Danielsson och Alf Gustavsson betalar för sin lokal i HSB?

  Har de ett hyreskontrakt med HSB? Hur ser det ut? Eller ännu en löneförmån?
Det känns som att denna historia bara är toppen av ett isberg.
Jag tror att det är många med mig som undrar vad Alf Gustavsson själv tjänat på sina hemliga avtal med VD:n för HSB Malmö!

Hur ser det senaste hemliga avtalet ut och varför vill styrelsen inte vara ärliga och öppna mot medlemmarna och avslöja avtalet? Varför döljs detta för medlemmarna?


Jag har den 18/1 2008 skickat följande skrivelse till HSB Malmös styrelse:

Till styrelsen för HSB Malmö

I egenskap av medlem och delägare i HSB Malmö vill jag härmed be HSB Malmös styrelse att snarast ta ert ansvar som styrelse och se till att Lars Danielsson avsätts och utestängs från HSB Malmö med omedelbar verkan.

Det är självfallet helt ohållbart att han får sitta kvar, och det ska inte ges någon möjlighet att kunna förstöra något bevismaterial.

Det lär inte finnas en enda medlem i HSB Malmö som har förtroende för Lars Danielsson längre, när det nu framgått hur han i maskopi med Alf Gustavsson fifflat till sig hemliga förmåner.

Att sedan Alf Gustavsson och Lars Danielsson är president och vice president i samma lilla klubb ger nu förklaringen till Lars Danielssons orimliga lön och förmåner. Har styrelsen varit medveten om detta?

HSB Malmös styrelse har i detta läge inget alternativ, utan måste omedelbart verkställa Lars Danielssons avsked och söka en ny VD.

Jag hoppas innerligt att styrelsen är helt införstådd med detta.

För varje minut som Lars Danielsson får sitta kvar så ökar risken för omfattande skador för HSB Malmös redan skamfilade rykte.

Styrelsen måste nu börja visa lite handlingskraft!

Styrelsen måste också överväga att göra en polisanmälan gentemot såväl Alf Gustavsson som Lars Danielsson!

Inte minst måste styrelsen nu börja informera medlemmarna!

Hur tänker styrelsen agera?

Bekräftelse att detta mail tagits emot önskas.

Alla utom 2 bekräftade mottagandet, men någon respons fick jag inte.

Om styrelsen inte skött sitt uppdrag och utfört samtliga nedanstående punkter:
Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Styrelsen får i uppdrag att med omedelbar verkan byta ut VD Lars Danielsson.
 2. Lön och förmåner för VD ska vara mer i paritet med andra distrikt inom HSB, vilket innebär en sänkning av VD-lönen med som allra minst 600.000 kronor/år och kraftigt reducerade förmåner.
 3. Lön och förmåner för VD bestäms helt i samråd med fullmäktigeledamöterna.
  Inga beslut om lön & arvode till VD får göras utan fullmäktigestämmans godkännande först. Detta skrivs in i stadgarna för HSB Malmö.
 4. Det hemliga avtalet mellan Alf Gustavsson och Lars Danielsson ska offentliggöras!
Medlem # 89093 - Datum: 2008-01-23


Tipsa en vän


FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)


  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan