1. Ingen brf: Bo Lennart Haglund, inget uppdrag inom HSB, "Medlem i HSB Malmö"
  - Nominerad till styrelseordförande

 2. Ingen brf: Göran Sjöholm, inget uppdrag inom HSB, "Medlem i HSB Malmö"
  - Nominerad till styrelseordförande

 3. Brf Almen, Ingrid Uller, styrelseledamot
  - Nominerad till suppleant till stipendiefond + till ombud/ersättare till Riksförbundets stämma

 4. Brf Bollebygd, Maj-Brítt Thulin, sekreterare + styrelseledamot HSB Malmö + T.f. ordförande i HSB Malmö
  - Nominerad till styrelseledamot

 5. Brf Brage, Agneta Boman, kundansvarig Posten AB, ordförande, F.D. styrelseledamot i HSB Malmö - 2005, F.D. HSB ledamot
  - Nominerad till valberedningen

 6. Brf Domaren Barbro Molin - "Medlem i HSB Malmö" (om inte valberedningen vet om hon är medlem i Brf Domaren eller ej, hur ska fullmäktigeledamöterna kunna veta detta?), anställd på HSB Malmö, HSB-ledamot (vill ej säga var), ledamot i AA stipendifond
  - Nominerad till Arne Axrups stipendiefond
  Se; HSB Malmös styrelseordförande självutnämnd i Arne Axrups stipendiefond?

 7. Brf Drivhuset, Håkan Dahlberg, ordförande
  - Nominerad till ombud/ersättare till Riksförbundets stämma

 8. Brf Ellstorp, Daniel Ljung, inget uppdrag inom HSB
  - Nominerad till styrelseordförande + till styrelseledamot

 9. Brf Fosiedal, Bjarne Kragh, vice ordförande (=ledamot)
  - Nominerad till styrelseledamot

 10. Brf Fosietorp, Preben Karlsson, Pensionär, vice ordförande (= ledamot), ledamot i HSB Malmös valberedning, HSB-ledamot (vill ej säga var)
  - Nominerad till valberedningen

 11. Brf Fosietorp, Lennarth Andersson, ordförande + HSB-ledamot (vill ej säga var)
  - Nominerad till styrelseordförande + till styrelseledamot

 12. Brf Gåsen, Anders Lundberg, ordförande + styrelseledamot HSB Malmö
  - Nominerad till styrelseledamot

 13. Brf Hagalund, Mikael Karlsson, sekreterare
  - Nominerad till styrelsesuppleant + till ombud/ersättare till Riksförbundets stämma

 14. Brf Henriksdal, Lena Andersson revisor + revisor i HSB Malmö
  - Nominerad till revisor

 15. Brf Henriksdal, Lars-Inge Lundberg, ordförande
  - Nominerad till valberedningen

 16. Brf Hilda, Giovanna Brankovic, ordförande + styrelseledamot HSB Malmö
  - Mominerad till styrelseledamot

 17. Brf Ida, Anders Nord, ordförande (inget nämns om att han suttit i HSB Malmös styrelse)
  - Nominerad till styrelseledamot

 18. Brf Ida, - saknar årsredovisning -, Lillemor Olofsson
  - Nominerad till valberedningen

 19. Brf Kaplanen, Mona-Lill Påhlzon, ordförande + revisor (fullständigt utesluten kombination)
  - Nominerad till styrelseordförande + till styrelseledamot

 20. Brf Kroksbäck, Klara Talos, suppleant (som vad framgår ej!)
  - Nominerad till styrelseledamot

 21. Brf Kroksbäck, Lena Ljungholm, ledamot
  - Nominerad till ombud/ersättare till Riksförbundets stämma

 22. Brf Kvadraten, Mimmi Zetterman, ordförande + vicevärd
  - Nominerad till styrelseledamot + till styrelsesuppleant + till ombud/ersättare till Riksförbundets stämma

 23. Brf Lindeborg (årsredovisning saknas) - eller ingen brf; olika uppgifter från valberedningen (under nominering till styrelseledamot och styrelsesuppleant uppges hon bara som "Medlem i HSB Malmö" medan hon under valberedningens förslag uppges tillhöra Brf Lindeborg... vad gäller?), Birgitta Nilsson
  - Nominerad till styrelseledamot + till styrelsesuppleant

 24. Brf Luftvärnet, Thomas Wallenberg, ordförande + HSB-ledamot (vill ej säga var)
  - Nominerad till styrelseordförande + till styrelseledamot

 25. Brf Lugnet, Olle Strand, ordförande + styrelseledamot HSB Malmö + HSB-ledamot (vill ej säga var)
  - Nominerad till styrelseledamot + nominerad till styrelseordförande + till ombud/ersättare till Riksförbundets stämma

 26. Brf Länsmansgården Jasin Kolar, ordförande, föreslagen som revisorsuppleant av valberedningen
  - Nominerad till styrelseordförande + till styrelseledamot + till revisor + till revisorsuppleant

 27. Brf Länsmansgården, Milena Kolar, sekreterare i samma förening som Jasin Kolar sitter ordförande i (har de nominerat varandra?)
  - Nominerad till valberedningen

 28. Brf Misteln, Fredrik Löfvall uppges felaktigt inte ha något uppdrag inom HSB; är styrelseledamot
  - Nominerad till styelseledamot

 29. Brf Månsgården, Ivar Jönsson, vice ordförande (= ledamot), marknadschef Danisco
  - Nominerad till ombud/ersättare till Riksförbundets stämma + till valberedningen

 30. Brf Näset (ingen årsredovisning), Claes Caroli, ordförande
  - Nominerad till styrelseordförande + till styrelseledamot + till ombud/ersättare HSB Riksförbund

 31. Brf Ovalen, Maria Bengtsson, ordförande + styrelseledamot i HSB Malmö + HSB-ledamot (vill ej säga var)
  - Nominerad till styrelseledamot

 32. Brf Per Albins hem, F.D. styrelseledamot 99-05 + F.D. HSB-ledamot (vill ej säga var)
  - Nominerad till valberedningen

 33. Brf Ringsted, Monica Bermsten, administratör på deltid i brf Torbjörn, ordförande i brf Ringsted
  - Nominerad till valberedningen

 34. Brf Rishälla, Esbjörn Hovler, ordförande
  - Nominerad till valberedningen

 35. Brf Roxen, Rolf Brandt, Lärare/studierektor Malmö Stad, ordförande, ledamot i HSB Malmös valberedning, stadgegrupp, miljögrupp, Arne Axrups stipendiefond
  - Nominerad till valberedningen
  Se; HSB Malmös styrelseordförande självutnämnd i Arne Axrups stipendiefond?

 36. Brf Sandstenen, Tommy Johansson ordförande + ersättare fullmäktige riksförbundet
  - Nominerad till styrelseledamot + till ombud/ersättare till Riksförbundets stämma

 37. Brf Skogsmården (åresredovisning saknas), Freddy Nilsson, vice ordförande (=ledamot) + vicevärd + studieorganisatör
  - Nominerad till styrelseledamot + till ombud/ersättare till Riksförbundets stämma

 38. Brf Steglitsen - HSB-ledamot = valberedare Ingela Persson -, Christel Grevstad, sekreterare
  - Nominerad till ombud/ersättare till Riksförbundets stämma

 39. Brf Stenbocken (HSB-ledamot = valberedare Ingrid Holmberg), Nils Glanrup, ordförande
  - Nominerad till ombud/ersättare till Riksförbundets stämma

 40. Brf Södermanland, Henric Lellky - sekreterare + styrelseledamot HSB Malmö
  - Nominerad till styrelseordförande + till styrelseledamot

 41. Brf Tapperheten 4, Lillian Qvarlander, valberedare
  - Nominerad till ombud/ersättare till Riksförbundets stämma

 42. Brf Tapperheten 6, Håkan Ahlström, ordförande
  - Nominerad till ombud/ersättare till Riksförbundets stämma

 43. Brf Valby - saknar årsredovisning (HSB-ledamot=?) - Björn Andersson, ordförande
  - Nominerad till styrelsesuppleant + nominerad till styrelseledamot

 44. Brf Vidar, Marie Widell, studerande, ordförande, ledamot i HSB Malmös stadgegrupp
  - Nominerad till valberedningen

 45. Brf Änghög (ingen aktuell årsredovisning), Leif Göransson, ordförande, stadgegruppen HSB Malmö
  - Nominerad till ombud/ersättare till Riksförbundets stämma


 46. Bosparare Leif Cruse, Pensionär, HSB-ledamot (vill ej säga var) + Ledamot i bosparrådet + stadgegrupp + ledamot i bosparrådets valberedning + tidigare anställd på HSB Malmö
  - Nominerad till styrelseledamot + till valberedningen

 47. Bosparare Anna Brandoné, inget uppdrag inom HSB
  - Nominerad till styrelseordförande

 48. Bospargruppen, Sune Hylén, inget uppdrag inom HSB Malmö
  - Nominerad till ombud/ersättare till Riksförbundets stämma

 49. Bospargruppen, Ingrid Holmberg, "Swedish Match", HSB-ledamot (vill ej säga var), ledamot i HSB Malmös valberedning och bosparråd. F.D. ledamot i HSB Malmös styrelse
  - Nominerad till valberedningen

 50. Bospargruppen, Judith Thotlin, medicinsk analytiker, ledamot i HSB Malmös bospargrupp
  - Nominerad till valberedningen

50 nominerade till 42 förtroendeposter.

Notera att valberedningen inte motiverat ett enda av valberedningens förslag!

Notera också att fullmäktige inte fått något som helst underlag för att ta beslut vilka de ska välja.Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)

  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan