2007-10-18
Till: Hovrätten över Skåne och Blekinge

Överklagan
Ansökan om stämning pga ärekränkning av HSB Malmö

Svarande:
HSB Malmös styrelse; Alf Gustavsson och Maj-Britt Thulin
HSB Malmö ek. för., org.nr 746000-4836
HSB Turning Torso, 211 15 MALMÖ
Tfn 040-35 77 00 (vxl)
Tfn 040-12 52 54 | Mobil 0705 45 43 53 (Alf Gustavsson)

Bakgrund

HSB Malmö bjöd in till en frågestund den 24/5 2007 angående den konflikt som förekommit mellan HSB Malmö och Brf Misteln, där HSB Malmö hotat Brf Misteln med uteslutning med anledning av att styrelsen i Brf Misteln ställde frågor till HSB. Jag erbjöds att deltaga på detta möte av en medlem i Brf Misteln som ville veta vad som sades på mötet, men inte själv hade möjlighet att närvara (jag t.o.m. erhöll en fullmakt för att representera denna medlem).
Jag fick presentera mig på mötet, med en djupare presentation av mig efter mötets avslut.
Den 28/5 skickade HSB Malmö ut en skrivelse till alla i föreningen Brf Misteln, innehållande diverse beskyllningar och kränkande uttalanden om mig. Styrelsen vägrade att bemöta mina synpunkter och frågor om detta utskick, men med hjälp av HSB Riksförbund fick jag till stånd ett möte med HSB Malmös styrelse den 15/8 2007. Styrelsen ville emellertid inte heller där bemöta mina synpunkter eller svara på alla mina frågor.
Eftersom jag känner mig extremt illa behandlad och HSB Malmö inte vill diskutera fram en lösning ser jag mig därför nödgad att inkomma med denna stämning.

Alf Gustavsson & Maj-Britt Thulin likgiltiga inför att bli stämda för ärekränkning

Styrelsen erkänner att de förstår att jag kränkts genom styrelsens omotiverade påhopp
Jag frågade om styrelsen förstod att jag blivit djupt kränkt av deras utskick & anklagelser.
Efter att ha försökt slingra sig en lång stund för att slippa svara på denna till synes enkla fråga så svarade Alf och Maj-Britt slutligen att de förstod att de förnedrat mig inför andra.

Vad var skälen till kränkningarna och angreppet mot mina rättigheter från styrelsen?
Jag frågade vidare på mötet (den 15/8) om vad orsaken var till det kränkande utskicket.
Även detta var tydligen en mycket känslig fråga för Alf och Maj-Britt att besvara, för jag fick ställa den flera gånger innan jag slutligen fick ett svar på varför de förolämpat mig.
Alf och Maj-Britt ursäktade sitt beteende med att de var frustrerade, och därför gav de uttryck för sin frustration genom att skriva vad de skrev om mig.

Frustration över att HSB inte lyckades fälla brf styrelsen ej skälig grund för att kränka mig!
Jag förstår att HSB var frustrerade över att mötet med Brf Misteln inte gick deras väg, där HSB Malmö lagt ner så mycket energi på att klanka ner på styrelsen i Brf Misteln, men ändå inte lyckades vända föreningens medlemmar mot sin styrelse. Jag har emellertid svårt att se detta som en ursäkt för att på ett så gravt allvarligt sätt kränka enskilda medlemmar!

Jag ger styrelsen möjlighet att lösa situationen på ett enkelt och snabbt sätt!
Jag frågade styrelsen ännu en gång på mötet (15/8) om de har för avsikt att uppfylla mina obetydliga krav för att ställa till rätta Alfs och Maj-Britts obefogade påhopp mot mig, främst genom en offentlig ursäkt till föreningens medlemmar. Det enda svar jag fick - två gånger på raken - var från Alf Gustavsson; "Jag har inga kommentarer.".
Jag påpekade att detta ärende faktiskt var huvudskälet till vårt möte.
Alf Gustavsson svarade då bara att han inte hunnit fundera på detta!
Men Alf och Maj-Britt har fått ett antal mail om kränkningen (alla obesvarade) och det har passerat 3 månader som de haft på sig att fundera över detta! HSB visade ingen ånger!

Styrelsens ointresse att lösa situationen och ovilja till att föra en dialog
Nu lämnar HSB Malmös styrelse mig inget annat alternativ än att göra det jag gjort allt för att undvika in i det längsta, dvs att stämma HSB Malmös styrelse för förtal och ärekränkning (vilket förhoppningsvis leder till att det en gång för alla blir ett slut på dessa ständiga kränkningar av enskilda medlemmar från HSB).
Trots att jag på mötet förklarade att om styrelsen inte ens vill besvara min enkla fråga med ja eller nej om de har för avsikt att be om ursäkt så måste jag dra ärendet till rättslig prövning, så reagerade styrelsen inte med mer än en axelryckning!


De viktigaste skälen för min ansökan

HSB Malmös styrelse (Alf Gustavsson och Maj-Britt Thulin) har offentligt anklagat mig;
 1. För att bara vara ute efter att förstöra för HSB Malmö.
 2. För att inneha förfalskad fullmakt, utan att ens tillfråga mig om detta.
 3. HSB Malmö beskyller mig även offentligt och omotiverat för att HSB på sitt möte med brf:en (där HSB hälsade mig välkommen) inte lät medlemmarna få ställa frågor.
 4. Alf och Maj-Britt är också kränkande genom att de använder en terminologi ("välkända personer") som i princip utpekar mig som kriminell.
  Är det så styrelsen uppfattar personer som vågar yttra sig och tycka annorlunda än HSB?
  Även detta uttalande från Alf och Maj-Britt är enbart avsett för att utsätta mig för andras missaktning!
 5. Styrelsen kränker mig ännu en gång när styrelsen på ett så nonchalant sätt helt ignorerar mina skrivelser/frågor till styrelsen i detta ärende.
 6. Det är inte heller så att detta är första gången som HSB Malmö förtalat mig, och det känns som att någonstans måste dessa kränkningar av enskilda medlemmar ta slut.
  Det kan inte vara acceptabelt att en medlemsorganisation som HSB beter sig så här illa mot medlemmar bara för att de har åsikter om HSB.
  Någon måste sätta ribban någonstans och visa HSB att det inte är acceptabelt i ett demokratiskt samhälle att bli trakasserad av en organisation bara för att man har åsikter! HSB borde i stället för kränkningar bemöta argument med sakliga argument!
och
 • Alf och Maj-Britt informerade mig varken i förväg eller i efterskott om deras skrivelse med personangrepp, dvs HSB Malmö gav mig ingen chans att försvara mig mot styrelsens djupt kränkande påhopp. Styrelsen är tydligen rädd för en dialog.
 • Styrelsen vet att jag inte kan värja mig mot deras förolämpningar och kränkningar så länge styrelsen nyttjar HSB Malmös enkelriktade informationskanaler.
  HSB sitter på informationskanalerna och styrelsen använder denna envägs-kommunikation för att kränka enskilda medlemmar och försöka rädda sitt eget skinn.
  HSB utnyttjar sin egen enkelriktade kommunikation (HSB Malmös webbplats och direktutskick till medlemmar, pressmeddelanden) för att förtala och förolämpa mig och andra, där styrelsen är väl medveten om att medlemmarna inte kan korrigera styrelsens osanningar, förolämpningar, personangrepp och allvarliga kränkningar.
  Styrelsens agerande tycks vara väl uttänkt med som mål att försöka skada mig så mycket som möjligt inför andra medlemmar utan att ge mig den minsta chans att försvara mig mot HSB Malmös omotiverade kränkningar.
Inga ursäkter, inga svar, inga reaktioner överhuvudtaget från styrelsen
 • Trots att jag känt mig kraftigt förnedrad av HSB, och dessutom skriftligen påtalat detta ett flertal gånger för styrelsen (såväl som för andra på HSB), så har inte en enda ledamot i styrelsen bett det minsta om ursäkt för kränkningarna!
 • Inte en enda styrelseledamot har besvarat mina skrivelser (29/5, 30/5, 31/5, 1/6 och 5/6) om kränkningarna, eller ens bekräftat mottagandet av mina frågor rörande detta!
  Alla har bara på ett synnerligen oförskämt och kränkande sätt låtsats som om det regnat. Ingen annan på HSB vågar uttala sig i frågan.
 • På min förfrågan den 15/8 om styrelsen är beredd att be om ursäkt för sina kränkningar svarar Alf Gustavsson bara; "Jag har inga kommentarer."
 • Trots att jag på mötet med HSB förklarade att om styrelsen inte ens vill besvara min enkla fråga med ja eller nej om de har för avsikt att be om ursäkt så måste jag dra ärendet till rättslig prövning, så reagerade styrelsen inte med mer än en axelryckning!
 • Trots att grundskälet till mitt möte med HSB Malmös styrelse den 15/8 var de kränkningar HSB Malmö gjort (inte bara av mig) i samband med mötet med Brf Misteln den 24 maj så var HSB Malmös styrelse mycket ovillig att svara på frågor om detta.
 • Ej heller HSB Riksförbund tar sitt ansvar och markerar att HSB:s uppgift inte är att kränka medlemmar på detta sätt. Jag anser att HSB Riksförbunds tystnad i denna fråga är liktydigt med att de på ett synnerligen fegt och oetiskt sätt hellre står på HSB Malmös sida (vilka fel de än begår) än på medlemmarnas sida.
  Alla håller varandra om ryggen på HSB, vilket gör att enskilda medlemmar kan känna sig mycket utsatta och maktlösa.
  Detta visar hur viktigt det är att frågan avgörs rättsligt så att det en gång för alla framgår att en HSB-styrelse inte kan behandla medlemmarna så här illa utan att det får konsekvenser.

 • Att det nu passerat så lång tid utan att HSB gjort något för att återupprätta mitt anseende bland medlemmarna gör naturligtvis att skadan HSB åsamkat mig ökat i omfattning (allteftersom rykten sprids).
Just att det är en medlemsorganisation som HSB, gör enligt min mening kränkningarna särskilt allvarliga! HSB försöker med sina kränkningar tysta för dem obekväma åsikter.
Hur ofta baktalar HSB mig i andra sammanhang som jag ej får reda på?
 • HSB Malmös styrelse erkänner (först den 15/8) att de förstår att jag kränkts.
 • Alf och Maj-Britt förklarar sitt kränkande utskick med att de var frustrerade, och därför gav uttryck för sin frustration genom att skriva vad de skrev om mig.
 • Vad Alf och Maj-Britt personligen anser om mig hade inget som helst att göra med HSB:s möte med medlemmarna i Brf Misteln där jag bara satt snäll och tyst, men ändå kritiserar styrelsen mig inför hela föreningen!
 • Frustration över att HSB inte lyckades fälla brf styrelsen är enligt mig ej skälig grund för att på ett så här gravt allvarligt och odemokratiskt sätt kränka enskilda medlemmar!
 • Men vad är då avsikten med styrelsens kränkande beskyllningar?
  Styrelsens syfte har helt uppenbart varit att misskreditera mig i eget personligt intresse, med som avsikt att utnyttja mötet med Brf Misteln för att visa mig att det är HSB som har makten, och försöka skrämma mig till tystnad med sina helt osakliga och ogrundade nedsättande uttalanden om mig, samt att utsätta mig för andras missaktning för att därigenom vända andra medlemmar mot mig så att det jag säger inte ska tas på allvar av andra.
 • Styrelsen har helt enkelt inte kunnat argumentera sakligt, och därför har Alf och Maj-Britt i stället valt att skada mitt anseende genom att offentligt gå ut och förtala mig.
  Dessutom på ett sätt så att jag inte kunnat försvara mig.
  Styrelsen har naturligtvis varit väl medveten om att ifall styrelsen kan lyckas vända andra medlemmar mot mig så kommer de sanningar jag framför att därefter betraktas som mindre trovärdiga för medlemmarna i HSB, samtidigt som kritik mot HSB från andra håll också kommer att minska (dvs en form av censur av samhällsförbättrande kritik) .
  Allt tycks bara handla om att styrelsen ska rädda sitt eget skinn, inte att medlemmarnas villkor och rättigheter ska förbättras på något sätt.
 • Detta sätt av styrelsen att försöka stoppa sanningen från att komma fram känns skrämmande, och denna särbehandling av mig samt diskriminering av medlemmar som uttalar sina åsikter hör enligt mig inte hemma i ett demokratiskt samhälle!
  Ytterst är detta alltså en ren och skär demokratifråga, där frågan är om man i Sverige har åsikts- och yttrandefrihet utan att behöva bli kränkt offentligt av makthavare för sina åsikter, där medborgaren är helt maktlös i att kunna försvara sig och sin heder.
  Om HSB med sina kränkande uttalanden lyckas reducera förtroendet för dem som granskar makthavarna så upphör den granskning som gör att makthavarna i alla fall inte fullt ut kan bete sig precis hur de vill.

  I förlängningen medför HSB:s agerande också att den som vågar kritisera HSB det minsta riskerar att utsättas för hot och förföljelse av andra som inte begriper bättre, vilket ytterliggare inskränker åsikts- och yttrandefriheten i vårt land.
  Jag säger inte att just detta är HSB:s avsikt, och det är möjligt att HSB inte inser just dessa konsekvenser av sitt agerande, men av egen erfarenhet vet jag att det kan bli så.
 • Jag gav styrelsen möjlighet att lösa situationen på ett enkelt och snabbt sätt, men styrelsen vägrade att lyssna, eller på något sätt offentligt ursäkta sitt beteende!
Styrelsen rädd för dialog vilket gör att jag känner mig helt maktlös mot denna maktkoncentration
Styrelsen vågar inte rikta sina påhopp mot mig i media, där de vet att media kanske ger mig en chans att försvara mig. I stället så utnyttjar HSB sin egen enkelriktade kommunikation (HSB Malmös webbplats, direktutskick till medlemmar, pressmeddelanden) för att förtala och förolämpa mig och andra, där styrelsen vet att medlemmarna inte kan korrigera styrelsens osanningar och allvarliga kränkningar.

Styrelsen vet att jag inte kan värja mig mot deras förolämpningar och kränkningar så länge styrelsen nyttjar HSB Malmös enkelriktade informationskanaler. Styrelsens agerande är till synes väl uttänkt med som mål att försöka skada mig så mycket som möjligt utan att ge mig den minsta chans att försvara mig i något läge mot HSB:s personangrepp, etc.

HSBs forum stängs;ytterliggare begränsning av medlemmarnas möjligheter att göra sig hörda
I sina ansträngningar för att stoppa medlemmarna från att kunna göra sig hörda, och för att HSB Malmö ska kunna säga och göra vad de vill utan att kunna kritiseras, stängdes HSB Malmös medlemsforum. Efter en för HSB känslig fråga stängdes även styrelseforumet.

Styrelsen med Alf och Maj-Britt kränker mig inte bara en gång, utan två gånger!
Inte nog med att styrelsen går ut till en hel förening med förtal och kränkande uttalanden om mig, styrelsen kränker mig ännu en gång när styrelsen på ett så nonchalant sätt helt ignorerar mina skrivelser till styrelsen i detta ärende, i stället för att på ett mer moget sätt be om ursäkt (vilket styrelsen inte har gjort trots att styrelsen sagt att de handlade i ren frustration när de kränkte mig). De har alltså erkänt sina fel men vill ej be om ursäkt.

Frekvent förekommande kränkningar och personangrepp
Det är inte heller så att detta är första gången som HSB Malmö förtalat mig, precis som HSB Malmö gjort med andra som vågar uttrycka sin åsikt, och det känns som att någonstans måste dessa kränkningar av enskilda medlemmar ta slut.
Det kan inte vara acceptabelt att en medlemsorganisation som HSB beter sig så här illa mot medlemmar bara för att de har åsikter om HSB.
Någon måste sätta ribban någonstans och visa HSB att det inte är acceptabelt i ett demokratiskt samhälle att bli trakasserad av en organisation bara för att man har åsikter!

Efter Tingsrättens utslag fortsätter kränkningarna från HSB Malmö
HSB Malmö la snabbt ut Tingsrättens utslag på sin webbplats. Naturligtvis utan att i något läge ge mig den minsta möjlghet att kommentera, precis som alltid annars. Vilket jag anser helt orimligt i en medlemsorganisation där jag är arbetsgivare för HSB Malmös styrelse.
HSB Malmös strelse lägger t.o.m. ut mina personuppgifter. Efter att jag framfört klagomål på detta så tar de bort en del av mina personuppgifter. Men HSB Malmö vågar inte lägga ut min ansökan om stämning (trots påpekande från mig om detta). HSB Malmö behandlar mig som luft, och besvarar inte en enda fråga.

Styrelsen vill bara svara på frågor som inte är känsliga för HSB Malmö
Trots att grundskälet till mötet med HSB Malmös styrelse den 15/8 var de kränkningar HSB Malmö gjort (inte bara av mig) i samband med mötet med Brf Misteln den 24 maj så var HSB Malmös styrelse mycket ovillig att svara på frågor om detta, och styrelsen försökte hela tiden komma bort från dessa för dem tydligen mycket känsliga frågor.

Allt tycks bara handla om att styrelsen ska rädda sitt eget skinn, inte att medlemmarnas villkor och rättigheter ska förbättras på något sätt.

HSB Malmö vill inte lösa situationen den enkla vägen och får då ta konsekvenserna av detta
Jag lämnade inte in min ansökan om stämning för ärekränkning tidigare just för att detta möte med HSB skulle ge svar på frågor och förhoppningsvis även snabbt och enkelt lösa problemet, men det visade sig att HSB Malmö inte hade för avsikt att varken svara på frågor eller försöka lösa detta problem på ett snabbt, enkelt och smärtfritt sätt.

Angående Tingsrättens ustlag via rådman Lars Henriksson.

Inga skäl för beslut!
Lars Henriksson på Tingsrätten skriver;
"Med stöd av 42 kap. 5 § första stycket rättegångsbalken meddelar därför tingsrätten ogillande dom utan att stämning utfärdas".
I denna paragraf som tingsrätten utgår från som stöd för sitt beslut står det;
"Om kärandens framställning inte innefattar laga skäl för käromålet eller om det annars är uppenbart att detta är ogrundat, får rätten dock genast meddela dom i målet utan att stämning utfärdas.".
Tingsrätten säger att det i den del som avser skadestånd är "uppenbart ogrundat" enligt 42 kap., 5 §, första stycket i rättegångsbalken, och baserar uttryckligen sin friande dom på detta. Men vad tingsrätten tycks ha missat är att denna paragraf i rättegångsbalken inte syftar på skadeståndet. Paragrafen syftar i stället på själva käromålet. Dvs om det kan sägas att HSB Malmö kränkt eller förtalat mig (m.fl).

Jag vill i övrigt bestämt hävda att jag i allra högsta grad uppgett laga skäl samt att det inte finns något skäl för att säga att min stämningsansökan är "uppenbart ogrundad" (några dylika skäl har ej heller ens framförts av tingsrätten).

Det enda "skäl" (utan att det pekas på något konkret) jag kan finna från tingsrätten till varför min stämningsansökan lämnats utan bifall är meningen;
"Enligt tingsrättens bedömning står det klart att den skrivelse från HSB Malmö som käranden gett in i målet inte innehåller uppgifter av sådan karaktär att företrädare för HSB Malmö genom utskicket kan ha gjort sig skyldig till förtal eller annan ärekränkning som kan berättiga till skadestånd".
Men jag förstår inte varför detta står klart. Det framgår inte av tingsrättens svar. Hur kan det någonsin finnas tyngre skäl än de jag uppgivit?
Resterande skäl varför min stämningsansökan lämnades utan bifall var endast;
"Inte heller vad käranden i övrigt anfört om HSB Malmös agerande kan leda till slutsatsen att föreningen därigenom har ådragit sig skadeståndsskyldighet för kränkning genom brott".
Men en av de övriga punkter jag framfört är t.ex. att det kränkande utskick som gjordes bara var en, sedan ett flertal år, del av försöken från HSB Malmö att få mig att hamna i dålig dager. Just att det pågått under så lång tid ser jag som särskilt allvarligt, men det är tyvärr inget som tingsrätten tycks ha tagit i beaktande.

Jag vill här tillägga att Alf Gustavssons och Maj-Britt Thulins avsikt framgår särskilt tydligt när de lägger ut hela tingsrättens dom på sin webbplats (alltså inte delar av den eller en sammanfattning, utan en rak kopia). Först med alla mina personuppgifter. Inkl. personnummer! Själva personnumret tog de bort efter tag, efter att jag framfört klagomål. Men då var skadan redan skedd eftersom många naturligtvis redan sett mitt personnummer.
Dock vill HSB Malmö inte lägga ut min stämningsansökan. Jag har bett Alf Gustavsson att tillsammans med tingsrättens dom lägga ut min stämningsansökan (eller ge mig en möjlighet att bemöta det som HSB Malmö lagt ut) eftersom det annars blir en väldigt snedvriden bild med endast tingsrättens dom, och ingen får se vad det egentligen handlar om i samband med att styrelsen hänger ut mig på sin webbplats. Men jag har förvägrats detta av Alf Gustavsson. För styrelsen var det också viktigt att hela mitt namn framgick. Styrelsen vägrade att sudda ut någon del av mitt namn.
Notera att denna stämningsansökan inte uppmärksammats av media och därför var denna stämning huvudsakligen mellan mig och och HSB Malmö, fram till dess att HSB Malmö la ut tingsrättens dom med mina personuppgifter (ingen information föregick detta från HSB).
Detta understryker hur det fungerar inom HSB Malmö. Medlemmar som vågar kritisera ska tystas och tryckas ner så som HSB Malmös styrelse gjort med bl.a. mig, och då utnyttjar HSB Malmö alla sina resurser för detta, inkl. mina egna pengar (jag betalar alltså medlemsavgift till HSB Malmö, där mina pengar sedan utnyttjas mot mig).
I övrigt så har det nog i svensk historia aldrig förekommit tidigare att ett företag eller en organisation lagt ut en komplett dom från en domstol på det här sättet. Jag finner det särskilt märkligt att en medlemsorganisation beter sig så här mot enskilda medlemmar. Men HSB Malmös styrelse vill statuera ett exempel där de samtidigt vill klargöra att styrelsen kan säga precis vad de vill och bete sig i princip hur som helst mot medlemmar så att inte fler ska våga höja sina röster. Och de vill naturligtvis tydligt visa att de har tingsrätten på sin sida i sitt agerande.

Dessutom, på ett informationsmöte den 11/10 2007 så framförde HSB Malmös ledning åsikter i med avsikt att påverka alla åhörarna att bygga upp en aversion mot mig och de få andra som vågar kritisera det minsta. Några citat från HSB Malmös ledning;
- "Vi ska ha fokus på framtiden och inte fastna i demokratiska processer".
- "Om vi inte blir uppskattad av alla blir vi blir nervösa och tror att en enskild kritisk röst är ett uttryck för vad alla medlemmar tycker. Så är det naturligtvis inte".
- "Vi måste satsa framåt och inte hindras av rädsla för att det skall bli fel eller utsättas för omotiverad granskning eller kritik".
- "Så länge vi tycker det är rätt så måste vi stå för våra beslut även mot våra kritiker".
- "Men ingen har rätt att utifrån egna marginella uppfattningar uppträda så att organisationens handlingskraft bakbinds och att kraft och resurser dräneras".
Jag visste att HSB Malmös ledning på flera sätt skulle behandla mig på detta infomöte för HSB Malmös föreningar, men jag utestängdes uttryckligen från att få närvara.
Med dessa korta exempel hoppas jag det tydligt framgår att HSB satt i system att bemöta kritiker genom att försöka svartmåla dem och trycka ner dem, i stället för att argumentera på ett sakligt sätt. HSB Malmö har inte en enda gång konkret bemött kritik, utan ovanstående är HSB Malmös enda strategi för att reagera på kritik; kritisera de som vågar kritisera och svartmåla samt misskreditera dem.

Jag upplever det som att tingsrätten med sitt svar nu gett HSB Malmös styrelse fria tyglar för att fortsätta sitt förtryck och sina kränkningar av enskilda medlemmar, och det tror jag kan få farliga konsekvenser för medlemmarna i framtiden.

Som jag påpekat erkänner t.o.m. HSB Malmös styrelse (den 15/8 2007) att de förstår att de kränkt mig. Hur kan då tingsrätten t.o.m. säga emot detta?Så inte nog med att Tingsrätten inte velat uppge några skäl till sin avvisan av stämningansökan (dvs varför det inte kan anses att HSB Malmö kränkt mig m.fl).
Tingsrätten har dessutom blandat ihop äpplen med päron här.

Tingsrätten borde enligt min mening först behandla den bit Tingsrätten hoppat över här, dvs om kränkning och/eller förtal förekommit, med motivering för sina åsikter om detta. Först efter detta så kan man ta ställning till om skadeståndskraven var rimliga, och sedan även här motivera sin åsikt. Det finns liksom ingen anledning att ens kommentera skadeståndskraven om Tingsrätten inte bedömmer att svaranden begått något fel. Det som Tingsrätten först av allt skulle ha kommenterat är den skada som kränkningen inneburit. Men trots att detta är detta måste vara det mest primära i kränkningsfall så har detta helt bortsetts från av Tingsrätten.

Trots att Lars Henriksson nästan enbart skrivit om själva skadeståndet så har han inte berört den del av lagen som reglerar just denna bit, nämligen 5 kap, 6 § i skadeståndslagen, där det bl.a. står;
"Skadestånd med anledning av kränkning bestäms efter vad som är skäligt med hänsyn till handlingens art och varaktighet. Därvid skall särskilt beaktas om handlingen
1. haft förnedrande eller skändliga inslag,
3. riktat sig mot någon med särskilda svårigheter att värja sin personliga integritet,
4. inneburit missbruk av ett beroende- eller förtroendeförhållande, eller
5. varit ägnad att väcka allmän uppmärksamhet.

Med andra ord 4 av 5 punkter som jag hävdar stämmer mycket väl överens med min situation!


Vidare; I förarbetena sägs att det får anses föreligga ett utrymme för att ta hänsyn till hur den utsatte i det enskilda fallet upplevt situationen vid bedömningen av hur allvarlig en kränkning varit (a. prop. s. 51 och 66).

Yrkanden

 • HSB Malmö betalar alla rättegångskostnader (inkl. ansökningsavgift).
 • HSB Malmö betalar mig ett skadestånd på 40.000 kr.
Vad jag förstår från Tingsrätten så har jag inte rätt att här begära att HSB Malmö går ut med en ursäkt till föreningen där de skickat ut sina kränkande uttalanden om mig. Det gör ju att den skada HSB Malmö orsakat mig består, och förmodligen successivt eskalerar, men jag tycker att HSB Malmö borde ha vett att göra detta på egen hand.
Från Tingsrättens svar så tolkar jag det som att det bara är möjligt att kräva en ekonomisk ersättning, så därför har jag nu här tagit bort alla tidigare krav utom de två ovanstående, och i stället ökat summan.

När HSB Malmö nu dessutom bl.a. lagt ut sin vinklade version om detta (utan att ens våga lägga ut själva stämningsansökan) på sin webbplats har naturligtvis skadan ökat ännu mer!

Följande bilagor jag tidigare lämnat in till tingsrätten:
Bil. 1. Utskick med kränkningar av Alf Gustavsson och Maj-Britt Thulin, med förtydliganden.
Bil. 2. Utskick med kränkningar av Alf Gustavsson och Maj-Britt Thulin.
Bil. 3. Sammanfattning av mina skrivelser till hela HSB Malmös styrelse.
Bil. 4. Skrivelse i frågan till VD för HSB Malmö, Lars Danielsson.
Bil. 5. Skrivelse i frågan till HSB Riksförbund.

_________________________________
Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
(senaste inlägg)


  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan