Så här ser erbjudandet ut för dem som tecknar avtal med Vattenfall på tre år via HSB;


Prislista och jämförpris för Vattenfall

Här kan du jämföra priserna på Vattenfalls olika elavtal. Det är ingen fast avgift på något av dessa avtal.

Elavtal
Elpris
Totalt elpris (1)/
Jämförpris (2)
  exkl. skatt och moms (öre/kWh ) inkl. skatt och moms (öre/kWh)
Fast elpris 6 mån 47,80 95,00
Fast elpris 1 år 46,80 93,75
Fast elpris 3 år 47,00 94,00
Rörligt elpris (3) Börspris + tillägg Börspris + tillägg
Tillsvidarepris 69,50 122,13

1) Lagstadgade skatter och avgifter kan ändras under avtalsperioden. För närvarande gäller 28,2 öre/kWh exklusive moms i energiskatt och 25 % moms.  Elnätskostnad tillkommer.

2) Hos Vattenfall är jämförpriset detsamma oavsett om du förbrukar 2 000, 5 000 eller 20 000 kWh per år eftersom Vattenfall slopat den fasta avgiften på alla avtal.

3) Rörligt elpris består av genomsnittligt pris varje månad på elbörsen Nord Pool + tillägg. Tillägget omfattar Vattenfalls påslag (3,60 öre/kWh exklusive moms) samt kostnad för elcertifikat.
I augusti 2009 blev det rörliga elpriset 93,56 öre/kWh inklusive skatt och moms.
Elnätskostnad tillkommer.

Vattenfalls elpriser

I jämförpris på el ingår elpris, energiskatt, moms och fast avgift. Vattenfall har ingen fast årsavgift på sina avtal, därför är Vattefalls jämförpris detsamma oavsett om du förbrukar 2 000, 5 000, 8 000 eller 20 000 kWh per år. Jämförpriset är lika med Vattenfalls totala elpris, se tabellen ovan.

Min fråga:
Vad innebär "tillägg" i ovan angivna text; "Börspris + tillägg"?


De tre billigaste elleverantörerna - med ett års bindningstid - enligt elskling.se;

Notera att Vattenfalls kundnöjdhet (SKI, Svensk KvalitetsIndex) bara ligger på 61,8 % (att jämföra med t.ex. Skellefteå Kraft med en kundnöjdhet på 73,3 %).

Elen från DinEl kommer uteslutande från förnybara energikällor (dvs all el kommer från vattenkraft, vindkraft eller annan förnybar energi, vilket är en garanti för att förnybar energi levereras i motsvarande mängd som den el som förbrukas).
Av ovanstående bild framgår att detta inte gäller för elen från Vattenfall.

De tre billigaste leverantörerna enligt energimarknadsinspektionens "elpriskollen".
Notera här att Storuman Energi AB (3 164 kr/år) tagit över förstaplatsen med den billigaste elen i stället för DinEl (3 178 kr/år) som nu i stället är nästbilligast (jämförelserna är gjorda samtidigt).
I prisjämförelsen från elskling.se ligger Skellefteå Kraft på andra plats och Storuman Energi AB är inte med.
I prisjämförelsen från Elpriskollen ligger Storuman Energi AB på första plats och Skellefteå Kraft är inte med.
På elbolaget DinEL:s webbplats uppges kostnaden som 90,88 öre/kWh (vilket överensstämmer med elpriskollen och elskling.se);


Längre än till steg 1 kom jag inte pga att DinEls applikation inte fungerar.


Se även; Elpriskollen, energimarknadsinspektionen
Med priser och leveransvillkor från samtliga elhandlare är syftet med Elpriskollen att ge elkunder tillgång till aktuell och enhetlig information. Detta underlättar för kunden att göra aktiva val på elmarknaden och därmed bidra till att stärka konkurrensen på marknaden.
Energimarknadsinspektionen är den myndighet som övervakar och utövar tillsyn över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. Inspektionen var fram till den 31 december 2007 en självständig del inom Statens energimyndighet.

Se även; Elrådgivningsbyrån (rådgivning om el för privatpersoner).

Se även; Elavtal genom HSB

Se även; Fördelar med HSB?

Se även; Vattenfall, elpris (inlägg # 1439, 1440, 1448)


Elpris med HSB
Billigare el i bostadsrätt
Välj den billigaste elleverantören
hotpot.se/forum
Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)

  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan


© 2009 - Uppdaterad 2013-01-13