Hur HSB Riksförbund svarar på frågan om biträde

Med anledning av att jag blev utkastad från en föreningsstämma, av Stellan Håkansson på HSB Malmö, när jag agerade biträde för en person i en annan förening, eftersom Stellan Håkansson menade att man enbart har rätt att vara biträde i den egna föreningen, så ställde jag en fråga till HSB Riksförbunds förbundsordförande Kent-Olof Stigh.


Skickat: den 7 juni 2007 06:37
Till: Kent-Olof Stigh

Kan jag som medlem i en HSB-förening vara biträde på en stämma i en annan HSB-förening (i samma HSB region såväl som i en annan region)?

Jag tolkar det som att det inte finns något hinder för detta eftersom det skulle vara väldigt märkligt om man bara får ha ett biträde med sig från sin egen förening. Denna medlem kan ju komma dit ändå, så det känns som att det faller på sin egen orimlighet med en sådan begränsning.
Eller hur?From : Kent-Olof Stigh Kent-Olof.Stigh@hsb.se
Sent : Thursday, June 7, 2007 12:49 PM

Den fråga du ställer i dagens mail angående biträde vid stämma får jag besvara enligt följande.

Om du med HSB-förening menar en bostadsrättsförening som i sin tur är medlem i en regional HSB-förening, tex HSB Malmö, så gäller - förutsatt att den aktuella bostadsrättsföreningen antagit HSB:s sk mönsterstadgar - följande.

Enligt § 20 i mönsterstadgarna har en medlem i bostadsrättsföreningen rätt att på föreningsstämma medföra högst ett biträde. För fysiskt person gäller att endast annan medlem eller medlemmens make/maka, registrerad partner, sambo, föräldrar, syskon eller barn får vara biträde.

Kent-Olof Stigh
Förbundsordförande
HSB RIksförbund


Svaret från Kent-Olof gav mig absolut ingenting.
Jag är fortfarande på ruta noll.
Det var inte svar på min konkreta fråga, utan bara en ren upprepning av vad de luddiga stadgarna säger.

Min fråga var ju om jag kan vara biträde i en annan brf?

Eller, för att vara ännu mer konkret, så var min fråga hur ordet "medlem" ska tolkas i §20 i HSB:s normalstadgar;
- som medlem i den egna bostadsrättsföreningen,
- som medlem i den regionala HSB-föreningen, eller
- som medlem i valfri regional HSB-förening?

Eller kanske som medlem i ICA?

Jag formulerar därför om min fråga och skickar den igen.


Bara så att jag uppfattat ditt svar om biträde korrekt så vill jag fråga;

Jag (Kalle) kan alltså;
i egenskap av medlem i en HSB-bostadsrättsförening (brf Biträdet)
som i sin tur är medlem i regionen HSB Malmö (där jag dessutom är medlem)
vara biträde (på en stämma i en annan brf) tíll en annan medlem (Nisse)
som är medlem i en annan HSB-brf (brf Ombudet), med HSB:s mönsterstadgar,
där denna HSB-brf (brf Ombudet) också är medlem i regionen HSB Malmö
och där Nisse är medlem i såväl denna HSB-brf (brf Ombudet) som i HSB Malmö,

men jag kan inte;

som medlem i min Malmö-brf (brf Biträdet)
vara biträde på en stämma i en HSB-brf (med HSB:s mönsterstadgar)
i en annan HSB-region, t.ex. regionen HSB Östergötland?

Har jag förstått detta rätt?Svar från HSB Riksförbund

Se; Vem får närvara och rösta på en föreningsstämma?

Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan


Varning för McAfee SiteAdvisor