Nedanstående information är vad som finns (den 24/1 2005) på den webbplats som styrelsen har liggandes offentligt på HSB:s server.
Jag kommer här att redogöra för olika felaktigheter och brister i denna information.
1
Välkommen till Brf GoaGubbars hemsida

Brf GoaGubbar är en stabil förening och ligger i en lugn och trevlig stadsdel i Malmö.

GoaGubbar

Brf GoaGubbar finns i Malmö närmare bestämt på GoaGubbarsgatan 3-5-7 a-b, Östra Farmvägen 4.

Föreningen byggdes 1961 och består av tre stycken 8-våningshus med hiss. Husen innehåller totalt 240 lägenheter. Samtliga lägenheter har balkong. Mellan husen finns gemensamma trevliga grönområden med bland annat lekplats och bänkar.

Styrelsen har glömt bort vårt hus med biljardcafé.

2005-01-12


Att bo i bostadsrätt

Fördelarna med att bo i bostadsrätt är många. När man själv har möjlighet att påverka sitt boende ökar trivseln.

Hur många upplever att de kan påverka sitt boende, som det fungerar idag?

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där man tillsammans bestämmer hur ekonomi och underhåll ska skötas och hur de gemensamma utrymmena ska användas.

Tillsammans? Det kan inte vara "medlemmarna tillsammans" som avses, så det måste vara "styrelsen tillsammans".
Medlemmarna har bestämt t.ex. hur de gemensamma utrymmena ska användas... men om detta bryr sig styrelsen föga!

Det är du och dina grannar som äger föreningen
Som bostadsrättshavare har du inte bara del i bostadsrättsföreningens tillgångar utan också i skulderna. Alla i föreningen måste därför ta ansvar. Du har ett särskilt ansvar för din lägenhet men du har också ansvar för fastigheten som sådan och kringmiljön. Vi hoppas att du ska engagera dig i frågor som rör ditt boende och bli en aktiv medlem.

Ja, denna påstådda förhoppning om att medlemmarna ska vara engagerade underbyggs inte precis av styrelsens dåliga behandling av de medlemmar som engagerar sig, styrelsens motvilja till information, samt styrelsens oförmåga att lyssna på och inhämta synpunkter, tips, förslag och information från medlemmarna!

2005-01-14Styrelsen

I föreningens styrelse sitter följande:

Ordförandeklubba

Ordförande: A-M P.
Vice ordförande: H.O.
Sekreterare: M.J.
Ledamot: T.R.
Ledamot: Å.S.
Suppleant: A.E.
Suppleant: H.H.

I föreningens styrelse sitter inte suppleanterna, som styrelsen här påstår. Styrelsen måste försöka lära sig att suppleanter inte är en del av styrelsen!

Kontor
GoaGubbarsgatan 5b källarplanet
Telefon: 040-123456

Vad gör styrelsen?

Ja, det är en VÄLDIGT bra fråga. Det är det nog många som undrar!!!

Styrelsen leder föreningens arbete och ansvarar för förvaltningen. Styrelsens uppgift är bl.a. att göra en vettig ekonomisk planering för framtiden och samtidigt hålla kostnaderna nere. Resultatet av den ekonomiska förvaltningen redovisas vid bostadsrättsföreningens årsstämma. Då är du med och bestämmer om styrelsen ska får förnyat förtroende eller om ni ska välja en annan styrelse. Du väljer då styrelse bland din bostadsrättsförenings medlemmar, som ju också är dina grannar.

Ja, men vem ställer upp?

I begreppet förvaltning ryms både små och stora arbetsuppgifter, som till exempel kontakter med medlemmarna. Det kan röra sig om överlåtelser, ordningsfrågor eller att hälsa nya medlemmar välkomna. Medlemmarna har också rätt till regelbunden information så att de vet vad som händer i föreningen. Det bidrar till en öppen atmosfär i föreningen.

Ja, kontakter med medlemmarna vet vi ju alla hur mycket styrelsen prioriterar!
Styrelsen skriver att medlemmarna har "rätt till regelbunden information så att de vet vad som händer i föreningen". Men med den korta information medlemmarna får endast en gång om året (och då först efter att beslut tagits) gör inte precis att någon vet det minsta lilla om vad som händer i föreningen... eller vad styrelsen egentligen pysslar med.
Öppen atmosfär? Hmm...

Någonting mycket viktigt är att det förs en medlemsförteckning och en lägenhetsförteckning.

2005-01-14Stadgar

Föreningen har antagit stadgar 2000.

Intressant! Det är nog bara styrelsen som är av den åsikten.

I bifogade fil kan du läsa vad som gäller i just vår förening.

Icke sa Nicke! Det som står i här nämnda fil gäller inte alls i vår förening. Våra gamla stadgar är ogiltiga, och det tycker man att styrelsen borde känna till.
För styrelsens kännedom; Lag går alltid och ovillkorligen före stadgar.

För att läsa dokumenten behöver du Adobe Acrobat Reader. Denna programvara är gratis, har du den inte redan kan du ladda ner den från Adobes hemsida, se länken längst ner på sidan.


Klicka på filen
stadgar00.pdf


Länk till hemsida för att ladda ner programvaran
Acrobat Reader

2004-11-17Årsredovisning

Redovisning för perioden 1 september 2002 - 31 augusti 2003.


GoaGubbar 030831.pdf

Bra att årsredovisning med alla motioner ligger här...
men var är årsprotokollen med justeringar... varför har inte de lagts ut?
Det är ju en av de viktigaste informationsbitarna !!!


2004-11-15Föreningsstämma

Varje år håller föreningen en stämma där alla medlemmar är varmt välkomna att delta.

Vi hoppas att alla medlemmar är med på föreningsstämman för att informera sig om föreningen samt tycka till i de frågor som diskuteras.

Ja, tyck till !!! Men räkna inte med någon respons från styrelsen!
Jag kan berätta om en sak till varför medlemmarna ska gå till stämman, och det är inte precis helt oviktigt, nämligen för att ta beslut... och även för att välja medlemmar till olika förtroendeposter.

Motionera regelbundet
Medlem som vill ta upp något ärende på föreningsstämman kan lämna in en skriftlig motion till styrelsen. Detta ska ske före oktober månads utgång. Styrelsen behandlar motionen och årsstämman beslutar om att anta, avslå eller kanske ge styrelsen i uppdrag att utreda frågan i motionen. Du har också rätt att ställa frågor vid årsstämman.

Ja, detta är korrekt Ingen kan på något sätt vägras att framföra sina åsikter på stämman. Utnyttja detta!

Nästa stämma
Nästa stämma äger rum torsdagen den 17 februari kl. 19.00 i GoaGubbars aula ingång 6A.

Innan stämman kommer Lås-Aktuellt att ha en utställning angående olika låssystem till entrérna. Utställningen kommer att finnas vid entrén in till aulan mellan kl 18 - 19.

Välkomna!

Intressant... vi ska bestämma lås innan vi ska bestämma entréer... eller nä visst, styrelsen bestämmer egenmäktigt hur föreningen ska se ut, men medlemmarna får gärna kika på de lås styrelsen sedan väljer ut, utan att då bry sig om medlemmarnas åsikter?

Hade det sedan inte varit bra med skriftlig information om vad som kan erbjudas innan stämman (dvs så som det aldrig fungerat)?

2005-01-14Våra lägenheter

Brf GoaGubbar har totalt 240 lägenheter. Här finns 1:or, 2:or och 3:or.

Hade det inte varit bra att bl.a. informera om antalet också (6 st. 1:or, 154 st. 2:or, 80 st. 3:or)? Är det inte rätt torftig information på denna sida?

2004-11-24Vaktmästeri/felanmälan

Om något inte fungerar

Felanmälan kan ske dygnet runt. Fel kommer att åtgärdas under ordinarie arbetstid. Vår vaktmästare som heter Arne, kontaktas för felanmälan under hans arbetstid 07.00-16.00.

Måste vara ett misstag av styrelsen... styrelsen har här råkat ge ut den annars så väl bevarade hemligheten om vaktmästarens arbetstider (men i och med att styrelsen inte velat informera om hur man hittar till föreningens sidor, så hoppades de väl att ingen skulle hitta hit för att se detta)!

Arne har telefonnummer 040-12 34 56/ 0702-12 34 56
E-mail adress: brfGoaGubbar.vaktmasteri@bolina.hsb.se

Akut
Vid AKUT situation kontakta i första hand vaktmästaren (eller styrelsen).

Vid ej akut situation
- kontakta vaktmästaren
- brev eller e-post till styrelsen
- besök fastighetskontoret på angivna öppettider eller ring 040-12 34 56 (om ingen är där, tala in ett meddelande på telefonsvararen som avlyssnas regelbundet)

2005-01-13Allmän information

En fyrhjulig vagn för hjälp vid flytt av tunga saker.

Brf GoaGubbar har införskaffat en fyrhjulig vagn som finns till utlåning bland annat för in- och utflyttning. Vagnen finns inlåst i 5:an vid cykelstället. Nyckeln finns hos vaktmästaren som nås på dagtid.

... så införskaffa inget tungt på kvällstid.

Särskilda bestämmelser om hälsoskydd i miljöbalken
9 kap 9 § (att tänka på innan man matar fåglarna)
Bostäder och lokaler för allmänna ändamål skall brukas på ett sådant sätt att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer och hållas fria från ohyra och andra skadedjur.

Ägare eller nyttjanderättshavare till berörd egendom skall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter för människors hälsa.

Tänk därför på att aldrig mata fåglar från fönster eller balkong.

Återvinningscentraler
Till återvinningscentralerna åker du för att lämna dina grovsopor. Det mesta du lämnar där återvinns, komposteras eller förbränns med energiutvinning. Det är Sysav som ansvarar för de två återvinningscentralerna i Malmö:

- Sjölunda återvinningscentral, Borrgatan
- Bunkeflo återvinningscentral, Gottorpsvägen 52

Återvinningscentralerna är bemannade och har följande öppettider:

Måndagar: 6.30 - 21
Tisdagar: 9 - 17
Onsdagar: 11 - 17
Torsdagar: 11 - 17
Fredagar: Stängt
Lördagar: 9 - 15
Söndagar: 9 - 15 (fr om april - oktober, annars stängt)

Kontakta Sysav för mer information.

2005-01-12Parkering

Brf GoaGubbar har ett antal parkeringsplatser för uthyrning.

Att hyra en parkeringsplats kostar 70 kr i månaden och läggs till på hyresavin.

Ont om platser
Vårt bostadsområde planerades i början av 60-talet, med utgångspunkt från dels dåvarande bilbestånd och dels den tidens uppskattning av framtida bilbestånd. Idag kan vi konstatera att efterfrågan är väsentligt större än tillgången av parkeringsplatser. För att få parkeringsplats måste du därför ställa dig i kö.

Mjae, om styrelsen följt lagen så hade det inte varit så illa...

För att ställa sig i kö så ringer man till styrelsen på telefon: 040-12 34 56. När man får en plats skrivs ett avtal mellan föreningen och medlem. Säljer en medlem i föreningen sin bostad så upphör parkeringsplatsavtalet samtidigt med bostadsavtalet.

Fungerar det inte att kontakta styrelsen via e-post eller en skrivelse på papper?

Kölistan
Just nu står det 21 personer i kö till parkeringsplats. Genom att titta på vilken plats ditt lägenhetsnummer har i listan nedan, kan du se hur långt framme du är i kön.

1. 7
2. 200
3. 153
4. 35
5. 16
6. 123
7. 217
8. 233
9. 184
10. 180
11. 13
12. 33
13. 19
14. 52
15. 202
16. 93
17. 242
18. 127
19. 42
20. 82
21. 14

Alternativ
Det finns även möjlighet att hyra garageplats i varuhuset Nisses garage till en kostnad på 375 kr i månaden. För mer information och bokning ring 040-98 76 54.

2005-01-12Bredband

Föreningens samtliga lägenheter har uttag för bredbandsanslutning, där varje boende själv bestämmer om uppkoppling ska ske.

... men de boende får inte vara med och bestämma om vilken uppkoppling föreningen ska ha?


Genom att teckna abonnemangsavtal med HSB Malmö kan du få tillgång till HSB Bo-Lina som är HSB Malmös Internet-tjänst.

Abonnemanget kostar 275:- i månaden. Dessutom tillkommer en startavgift på 500 kr vid första avgiftstillfället. I priset ingår 10 Mb serverutrymme för hemsida, fem epostkonton på vardera 5 Mb samt dygnet-runt support på telefon. Tillsammans med abonnemanget tillhandahålls ett startpaket som innehåller:
- Nätverkskort Ethernet 10 Mbit
- Nätverkskabel med längden 5 meter
- Installationshjälp

Keep on dreaming! med Bo-Lina är det verkligen inte någon dygnet-runt support, det är vardagar 9.00 fram till 18.00 och 2 timmar på lördagar och söndagar.

Månadsavgiften och engångsavgiften debiteras på den ordinarie hyresavin för lägenheten och skall betalas samtidigt med hyran. Vid obetald månadsavgift kommer abonnemanget att stängas och abonnenten att debiteras för återstående abonnemangstid.

Hur snabb är överföringshastigheten?
Bo-Lina är en bredbandslösning med marknadens högsta kapacitet. Från lägenheten finns anslutning med väldig kapacitet till övriga i fastigheten. Alla HSB Malmös sammanknutna fastigheter bildar ett stort nätverk med hög överföringskapacitet. Lokala tjänster och lokal kommunikation kommer därför att ske med högsta hastighet.

Vid anslutning till Internet styrs hastigheten av en mängd faktorer. Servrar på olika ställen i världen kan ha begränsad kapacitet och i till exempel USA kan det vara högtrafiktid, när det är natt i Sverige.

"Porten" från Bo-Lina mot Internet har också en viss öppning som alla samtidiga användare skall genom. Portens storlek bestäms av antalet abonnenter och kostnaden för varje anslutning.

Portens storlek?

Exempel på överföringshastighet:

Till lägenheten: 10-100 Mbit/s
Mellan fastigheten/föreningar: 100-1000 Mbit/s

Ingen dålig spännvidd... hastighet till lägenheten är alltså mellan 10 & 100 Mbit/s?
Undrar vad hastigheten är ut från lägenheten...

Med 100-1000 Mbit/s så har HSB Bo-Lina inte direkt preciserat hastigheten

Hur tecknar jag avtal?
Det är endast kontraktsinnehavaren av lägenheten som kan teckna abonnemang hos Bo-Lina.

På Brf GoaGubbars fastighetskontor finns blanketter med avtalstexten, de allmänna villkoren samt säkerhetsskriften SafetyOnBoard.

(mer info kommer snart)

Ja... den informationen skulle alla medlemmar ha fått senast i december 2004. Att inte informera i tid kan, som här, få stora konsekvenser för föreningen!

Mer information
För mer information gå in på Bo-Linas hemsida eller ring Bo-Lina kundfrågor 020-35 55 60.

Öppettider
vardagar, måndag-fredag 9.00-18.00
lunchstängt 12.00-13.00

Lördag och söndag 11.00-13.00


2005-01-13Kabel-TV

Föreningen är ansluten till com hem:s kabel-tv-nät.


com hem:s grundutbud ingår i hyran.

Grundutbud
SVT 1 VHF 5
SVT 2 VHF 7
TV 3 S 12
TV 4 VHF 11
Kanal 5 S 11
Eurosport Nordic S 14
MTV S 19
ZTV S 13
Discovery Mix S 15
Lokalkanal S 10
com hem-kanalen S 9
DR1 VHF 6
Dansk TV 2 VHF 8
TV4 plus K57*

*Comhem erbjuder TV4 plus i grundutbudet endast i de nät som uppgraderats och anslutits till "hipnet". Kabelnätet har uppgraderats i Brf GoaGubbar.

Så vi har inte TV4+ eller SVT24 i GoaGubbar?

"Kabelnätet har uppgraderats i Brf GoaGubbar"? Till Hipnet?
Vet inte styrelsen alls vad de pratar om? Kabelnätet har inte uppgraderats i föreningen! Jag har skriftligen informerat styrelsen om detta, men de har tydligen inte förstått det ändå. För den nyfikne kan jag berätta att "Hipnet" står för "Höghastighets IP net". Lever styrelsen verkligen fortfarande (trots min tydliga information om detta till styrelsen) i villfarelsen att vi skulle ha detta i föreningen?


Radiokanaler
Samtliga på FM-bandet mellan 87,0-108,0 MHz

Mer information
com hem
Om HSB:s avtal med com hem

2005-01-13Stora tvättstugan med torkskåp

Tvättstugor

Mer information kommer snart.

2004-11-24

Ännu inget härKatrinelund

GoaGubbar tillhör delområdet Katrinelund i stadsdelen Centrum i Malmö.

Om du klickar på länken nedan kan du läsa lite fakta om Katrinelund.


GoaGummor_01


2004-11-19Så här hittar du hit

Hitta hit

Vår förening ligger i stadsdelen GoaGummor. Vi har hållplatsen GoaGummor precis utanför där bussar stannar samt att det är smidigt att ta sig hit från alla de större trafiklederna.

Brf GoaGubbar finns närmare bestämt på GoaGubbarsgatan 3-5-7 a-b, GoaTrollvägen 4. Föreningen består av tre hus som man kan se markerat här på kartan.

Föreningen består faktiskt t.o.m av 4 hus.


Kollektivtrafik
Om man vill ta sig hit med kollektivtrafik så gör man det enkelt med stadsbuss nr 12 och stadsbuss nr 19. Linje nr 12 stannar på Sallerupsvägen och linje 19 stannar på GoaTrollvägen.

2004-11-17Anmäl fel

Här kan du skicka ett meddelande till vaktmästaren.

Meddelandet sänds efter att du godkänt innehållet i nästa steg.

Tänk på att det kan ta upp till en arbetsdag innan vaktmästaren kontrollerar sin e-post. Akuta ärenden skall därför anmälas per telefon.

Ärende: Välj ärende här:AvloppBelysningDörr/LåsHissTvättstugaEntrédörrarnaVattenkranWC-stolVärmeÖvrigt
Meddelande:
Namn:
Lägenhetsnummer:
Telefonnummer dagtid:
Telefonnummer kvällstid:
Din e-postadress:

Känner inte styrelsen till att respektive bostadsrättshavare sedan april 2003 själv ansvarar för t.ex. vattenkran och wc-stol?
Länkar

Här kommer inom kort en lista på bra länkar.

2005-01-12

Ännu inget härNYHETER:

Informationsmöte 31:e januari

Styrelsen kallar härmed medlemmarna i brf GoaGubbar till ett informationsmöte angående förslag till nya stadgar.

Mötet kommer att hållas måndagen den 31 januari 2005 kl. 19.00 i Rönnens aula, ingång 6A.

I er brevlåda ska ni ha fått ett exemplar av stadgeförslaget som vi rekommenderar att ni noga läser igenom innan mötet.

Väl mött!

2005-01-16NYHETER:

Container för julgranar och vindsröjning

God fortsättning på det nya året!

Containers för julgranar och vindsröjning kommer att stå uppställd vid GoaGubbarsgatan 5, den 12-17 januari.

2005-01-12

Är det ingen som håller informationen "up-to-date"?NYHETER:

Datum för nästa stämma är spikat

Tiden går fort och snart är det dags för en ny årlig föreningsstämma.

Nästa stämma äger rum torsdagen den 17 februari kl. 19.00 i Nisses aula ingång 6A.

Välkomna!


2004-11-24Välkommen till Brf GoaGubbars hemsida

Brf GoaGubbar är en stabil förening och ligger i en lugn och trevlig stadsdel i Malmö.
Läs mer »

Att bo i bostadsrätt
Fördelarna med att bo i bostadsrätt är många. När man själv har möjlighet att påverka sitt boende ökar trivseln.

Läs mer »

Styrelsen
I föreningens styrelse sitter följande:

Läs mer »

Hitta hit
Vår förening ligger i stadsdelen Katrinelund. Vi har hållplatsen GoaGummor precis utanför där bussar stannar samt att det är smidigt att ta sig hit från alla de större trafiklederna.

Läs mer »Under konstruktion
Brf GoaGubbars hemsida är för närvarande under konstruktion. Tillägg och ändringar kommer kontinuerligt att ske under en tid framöver. Hoppas Du har överseende och välkommen åter!


Dvs totalt ungefär 4-5 sidor kortfattad information har lagts ut så här långt av styrelsen på denna webbsajt. Nästan allt av detta har skrivits in först i januari 2005. Dessutom är i princip allt bara avskrifter av andra dokument, och det verkar inte ha tänkts igenom överhuvudtaget!

Det känns som att informationen på HSB:s webbplats bara är något som tryckts in i all hast av styrelsen under januari månad för att det ska se ut som något gjorts här, så att styrelsen på årsstämman ska kunna säga att de ordnat en webbsajt för föreningen.

Kvaliteten på informationen som lagts upp är lägsta möjliga, och det som lagts upp är inte mycket mer än kanske en halv till en timmes arbete.

Inte bara informationen är dålig. Menyerna är dessutom mycket förvirrande. Beroende på var man klickar så ploppar det helt plötsligt upp nya okända menyval, och det är svårt att veta var man befinner sig i röran. Sedan finns det ett antal bilder som inte tillför något. Ska det finnas bilder så måste det vara någon mening med dessa. T.ex. bilder på styrelsens medlemmar, och suppleanter... där en del av dessa är så anonyma att de flesta i föreningen inte skulle känna igen dem om de sprang på dem. Slutligen så saknas det en oerhörd mängd information som faktiskt skulle varit intressant, i motsats till mycket av det som lagts in.

Varför har styrelsen plockat bort diskussionsforumet från webbsajten (och ersatt med en felanmälanfunktion till vaktmästaren)? Det känns som att detta bara är ett led i styrelsens försök att hämma alla möjligheter för medlemmarna att yttra sig. Naturligtvis ska webbsajten innehålla såväl diskussionsforum som funktion för medlemmarna att köpa och sälja saker!

Har styrelsen egentligen utformat någon plan för vad som ska läggas upp på webbsajten, eller det är bara ett planlöst upplägg av information? Finns det en plan för hur arbetet ska bedrivas? Vem lägger upp informationen? Vem kontrollerar informationen? Hur är det med stavningskontroll? Kan inte någon som är lite mer kunnig i svenska lägga in informationen? Vem ansvarar för informationen? Vem svarar för att informationen löpande är up-to-date (uppenbarligen ingen idag)? Var finns historik (av t.ex. nyheter)? Varför har inte medlemmarna tillfrågats vilken information de önskar ha på GoaGubbars webbsajt? Det finns många, många fler frågetecken här.

Är det någon som sett eller hört följade ord yttras från någon styrelse sedan starten 1961?;
"Kom gärna med tips och idéer, det är välkommet."
Vad denna förening behöver är nog en styrelse som vågar yttra sig på detta sätt... och som sedan verkligen lyssnar, tar åt sig och följer upp.

Att döma från hur det ser ut, så kan man nog tyvärr bara konstatera att det är ett sorgligt hastverk utan någon som helst struktur eller eftertanke, där endast det absolut enklaste och snabbaste lagts in. Man kan bara hoppas att ingen extern person får se detta.


Tipsa en vän


Skriv till media ! NU !!!


FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)


Sök på denna sajt om bostadsrätter.
Relevans Datum


  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan

Bredband / ADSL - Sanningen om Sveriges internetleverantörer !


© 2009 - Uppdaterad 2013-01-11