Sammanställning
om valberedningen i HSB Malmö

Den uppenbart inkompetenta valberedningen i HSB Malmö, som under sin tid inte presterat någonting av värde, har under falska premisser lyckats lura ledamöterna till att godkänna ett arvode på drygt 92.000 kr !!! Mer än en dubblering jämfört med föregående års redan då på tok för höga arvode i förhållande till vad som presteras och resultat. Detta sensationellt höga arvode alltså för absolut ingenting mer än i princip för att samla ihop runt 30 inlämnade namn på ett papper som sedan HSB Malmö skickar ut. Jag tror HSB Malmö gör mer av valberedningens arbete än vad själva valberedningen gör.

Detta t.o.m. trots att HSB Malmö själv offentligt rekommenderar ett arvode till valberedningen på runt 10.000 kr!

I t ex HSB Stockholm ligger valberedningens arvode på den mer normala nivån av 10.000 kr.

Några utdrag från detta dokument.

Kraftig begränsning av rösträtten
I HSB Malmös stadgar i § 21 ("Valberedningen") står följande;
" Vid val som sker vid fullmäktigesammanträdet kan förslag, utöver de som tidigare lämnats in till valberedningen, inte tas upp".
HSB Malmö har alltså en paragraf i sina stadgar som strider mot hur det annars fungerar i alla andra föreningar!!!

I HSB Malmös valberedningspolicy står det;
"Bostadsrättsföreningarnas styrelser och valberedningar samt bospargruppens fullmäktigeledamöter äger rätt att nominera kandidater till val i den parlamentariska organisationen".
"Vanliga" medlemmar får alltså inte välja medlemmar till olika förtroendeposter, och inte ens alla fullmäktigeledamöter har rösträtt i val.

Valberedningen väljer valberedningen
Valberedningen har skaffat sig i princip oinskränkt makt!
Det är faktiskt valberedningen som väljer valberedningen i HSB Malmö, hur absurt det än låter, och detta är en av de saker jag vänder mig mest mot.
Ä r det så det ska fungera i en kooperativ organisation?
Kan man säga att detta är i enlighet med demokratiska värderingar?
Det är också i princip bara valberedningen som kan avsätta valberedningen, med dagens regelverk.

Medlemmarna får inte välja sina förtroendevalda!
Sedan kan man naturligtvis tycka att det är ytterst märkligt att HSB Malmös styrelse såväl som av fullmäktigeledamöterna accepterar att valberedningen begränsar rösträtten inom HSB Malmö till endast några få personer, i motsats till hur det fungerar överallt annars i Sverige och i västvärlden.

Ett regelverk för brf:ar, ett annat för HSB Malmö.
Tänk om man gjort likadant i brf:ar som i HSB Malmö! I samtliga brf:ar finns inga begränsningar för vem som får nominera medlemmar.
Vilken medlem som helst kan på stämman kasta ur sig förslag på vem man vill ska nomineras.

OBS!!! Ungefär 0,0001 % av medlemmarna väljer vem som ska sitta på alla 42 förtroendeposter inom HSB Malmö!

Hur det borde fungera!
I en demokratisk organisation tar i stället valberedningen fram tillräckligt många alternativ för att det ska finnas något att välja mellan. Alternativa valberedningar tillåts, såväl som alternativa förslag före årsstämman och direkt på årsstämman från enskilda medlemmar. I motsats till hur det fungerat tidigare måste också valberedningen engagera och motivera alla medlemmar att engagera sig i val till förtroendeposter.

I 8 korta och intetsägande meningar beskriver valberedningen allt sitt arbete.
Valberedningens arbetsbeskrivning är totalt utan värde för alla, och visar med all önskvärd tydlighet att valberedningen inte presterat något överhuvudtaget för sitt arvode. Det står t.ex. inte ett ord om vad valberedningen kommit fram till i sina påstådda genomgångar och utvärderingar, inget om vad planering av arbetet resulterat i, inget om vad som diskuterats på möten, inget om hur arbetet bedrivits, inte ett ord om urvalskriterier, inte ett ord om varför valberedningen förslagit de som de förslagit, inte ett ord om valberedningens mål, etc., etc.

Tre viktiga punkter
  1. Ingen insyn i valberedningens arbete!
  2. Valberedningen följer ej valberedningens policy!
  3. HSB Malmö och valberedningen har med stöd av fullmäktige inskränkt medlemmars demokratiska rättigheter - kraftig begränsning av rösträtten!
Valberedningen har fört de flesta bakom ljuset på en mängd olika sätt.
Att det kunnat fortgå så här sedan främst runt år 2000 kan tyckas obegripligt, men det baseras på att det inte finns någon som helst insyn i valberedningens arbete, samt att den valberedningspolicy som HSB Malmös valberedning tagit fram är ett stort skämt (precis som punkterna valberedningen tagit fram i HSB:s kod för föreningsstyrning)!

Man undrar hur vanligt förekommande detta är inom HSB.

Bristfälliga och felaktiga uppgifter i valberedningens material

Suspekta nomineringar till förtroendeposter, där den tydligen "oerhört populära" valberedningen fått de flesta av nomineringarna som kommit in!

Svårläst/svårtolkad/felaktig uppställning av nominerade och av valberedningen föreslagna personer.
En stor samling fel och underligheter samt en stor brist på information och upplysningar finns i valberedningens lilla dokument med nomineringar.

Valberedningens agerande på HSB Malmös årsstämma var under all kritik!
Valberedningen gjorde i princip ingenting rätt och bar skuld till flera av de allvarliga fel som begicks där, bl.a. att en person (Henric Lellky) sitter i styrelsen idag trots att han enligt såväl stämman som protokollet ej ingår i styrelsen!

Onåbar valberedning - utför inte ens de uppgifter som skrifligen fastställts
Valberedningen har efter årsstämman gått under jorden - onåbar, kontaktvägar saknas!
I juli skulle enligt regelverket alla brf-styrelse och brf-valberedningar fått information från HSB Malmös valberedning, men denna valberedning tycks ha flyttat utomlands. Det är tyst som i graven från den valberedning som ska "arbeta" under hela verksamhetsåret.


Inget underlag för val !!!
Det finns inget som helst underlag från valberedningen för stämman att göra en bedömning av de som ska väljas! Bara en massa namn, inget annat!
Om man inte vet vad uppdraget innebär och man inte vet mer om en person än dennes namn, hur ska fullmäktige kunna avgöra om personen i fråga är rätt man/kvinna för uppdraget?

Vad baseras de val på som fullmäktige gör varje år när ingen information finns om något, varken om de nominerade eller om vad respektive uppdrag innebär?

Fullmäktigeledamöter = Sömngångare
Ledamöterna är okritiska till allt utom mot de som är kritiska mot något!
Ledamöterna vill bara ha det som förr. Inga förändringar önskas! Allt är bra som det är!

HSB Malmös styrelses arvode - valberedning och styrelse hjälper varandra att höja sina arvoden
Med stöd av valberedningen så har HSB Malmös styrelse lyckats roffa åt sig ett arvode långt högre än t.ex. styrelsen för HSB Stockholm.
Det är HSB Malmös valberedning som rekommenderade arvodet till styrelsen och Alf Gustavsson rekommenderade i sin tur arvodet till valberedningen, så de håller uppenbarligen varandra om ryggen.

Om man ska tro protokollet från HSB Malmös årsstämma 2007 (där i princip varje punkt är fel, vilket framgår av Brf Mistelns klander av årsstämman) så har HSB Malmös styrelse fått 17 inkomstbasbelopp. Dvs drygt 680.000 kr.
Se det låsta stämmoprotokollet på HSb Malmös webbplats; Justerat protokoll, HSB föreningsstämma 2007-04-26
Nu kan man väl bara hoppas att detta är fel, så att det ska vara 7 inkomstbasbelopp, men problemet är att stämmoprotokollet är "justerat" och godkänt, så normalt är det protokollet som gäller oavsett vad som beslutats på stämman.

Hur som haver är även 7 inkomstbasbelopp oförklarligt högt, speciellt med tanke på att det är en styrelse som i allra högsta grad saknar kompetens för sina uppgifter!

Arvodet till HSB Malmös styrelse kan jämföras med arvodet på 4,65 prisbasbelopp (187.395 kr), under samma period, till HSB Stockholms styrelse.

Avslutningsvis
Det måste omedelbart till en extrastämma för att reda ut problemen med valberedningen i HSB Malmö! Jag tycker inte att bara för att man är förtroendevald så kan man fritas från allt ansvar och bete sig precis hur man vill. Om jag hade varit vald till något så hade jag gjort allt som stod i min makt för att uppnå ett gott resultat. Jag hade inte myglat, försökt bedra eller ljugit. Men det är hur jag är uppfostrad. HSB Malmö måste få till en valberedning som inte bara sitter där för pengarnas skull. Det bästa, enligt min åsikt, hade varit om valberedningen hade haft vett att hoppa av själv, men med det sanslösa arvode de lyckats skaffa sig så lär man kunna glömma denna möjlighet.

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)


Tipsa en vän
  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan