Exempel på regler för tvättstugor

Bokning av tvättstugor

Du får endast ha ett tvättpass bokat åt gången. Du bokar sitt pass på papperslistor i tvättstugorna. Tvättstugorna kan bokas måndag till fredag kl 7-22, lördagar kl 7-19 och söndagar kl 10-16. På tider då bokning ej kan ske stänger en timer av strömmen och maskinerna kan inte öppnas förrän strömmen åter sätts på.

Spontantvättmaskiner

I tvättstugorna på _________ och ___________ finns spontantvättmaskiner som inte går att boka. Så snart den är ledig är det bara att tvätta under de tider det är tillåtet att tvätta. Städuppgifter enligt schemat gäller även dessa maskiner.

Grovtvättmaskin

Mattor och annan grovtvätt tvättas i grovmaskinen.
På _____________ och __________ finns även grovtvättmaskiner för mattor och grövre tvätt. Mattor får alltså inte tvättas i de vanliga maskinerna. Vanlig tvätt får å andra sidan inte tvättas i grovtvättmaskinerna.

Städning, skötsel mm

Till varje tvättpass hör särskilt städuppgifter som är angivna i ett städschema. Därmed går det att kontrollera att var och gör rätt för sig.

Skötselinstruktioner

Det finns anslag i tvättstugorna som ger detaljerade instruktioner. Ett stort problem är stålbyglar från bysthållare som lossnar och river sönder maskinerna. Sådana plagg måste tvättas i en särskild tvättpåse som finns att köpa.

Fel

Var noga med att följa instruktionerna till varje maskin, så håller de längre och tvättandet fungerar bättre. Om en maskin går sönder, anmäl felet direkt till områdeskontoret och sätt en lapp på den trasiga maskinen som talar om när felanmälan gjordes. Ring hellre en gång för mycket än för lite!

Tvättmedeldosering

Vattnet är av väldigt bra kvalitet. Dessutom är det mjukt så du kan dosera sparsamt med tvättmedel enligt den lägsta doseringstabellen. Därmed bevaras den fina vattenkvaliteten.

Ej tillåtet att färga tvätt

Det är inte tillåtet att färga tvätt i tvättstugans maskiner.

Torkrummen

I tvättstugorna finns torkrum där tvätten torkas med hjälp av avfuktningsaggregat. För att undvika att tvätten stjäls kan man låsa torkrummet med ett hänglås. Glöm dock inte att hämta tvätten så att nästa person har tillgång till torkrummet.


Exempel 2

Vår gemensama tvättstuga, en källa till irritation?

Nästan alla har drabbats av att komma till en tvättstuga som inte motsvarat våra förväntningar. Om du vill göra din granne extra glad är det allra bästa att lämna tvättstugan i gott skick.

För att våra tvättstugor ska fungera bra har vi ett par enkla regler att följa. Det handlar om hur vi sköter våra maskiner, hur vi städar och att vi tänker på säkerheten. Trasiga tvättmaskiner och en smutsig tvättstuga kan få grannsämjan att haverera.

Var rädd om vår tvättstuga
För att våra tvättmaskiner ska fungera bra är det viktigt att du inte fyller dem mer än vad som är tillåtet. Vår fastighetskötare får ofta plocka bort bh-byglar som fastnat och gjort maskinerna obrukbara. Därför ska alla bygelbh tvättas i tvättpåse. Dessutom slits underkläderna mer än nödvändigt om du inte använder tvättpåse.

Städning, en ren självklarhet
Självklart städar du tvättstugan innan du lämnar den. Luddfiltret i torktumlaren ska du göra rent. Maskinerna ska du rensa från tvättmedels och sköljmedelsrester. Som avslutning torkar du av maskinerna med en fuktig trasa och städar av golvet. Dessutom tar du väl med dig dina tomma tvättmedels paket och annat skräp?

Slå av strömmen
När du lämnar tvättstugan ska du slå av strömmen till samtliga maskiner. Självklart släcker du även i taket och låser dörren. Det är viktigt ur säkerhetssynpunkt. Barn är nyfikna och en öppen dörr till tvättstugan lockar. Om dessutom strömmen till mangeln är på och olyckan är framme kan konsekvenserna bli förödande.


Exempel 3

Tvättstugor

Brf _____ har fem tvättstugor. Eftersom två av tvättstugorna består av två avdelningar finns det sju bokningsbara tvättenheter. Till varje enhet finns det två tvättmaskiner, torktumlare, torkrum och i de nyrenoverade tvättstugorna även torkskåp. I tre av tvättstugorna på finns dessutom sk. spontantvätt, obokningsbara tvättmaskiner, och grovtvättmaskiner. Portnyckeln går till samtliga källar- och tvättstugedörrar där tvättstugor finns.

X-gatan 34 har 1 tvättstuga. Renoverad 1998
Y-gatan 6 har 2 tvättstugor (en spontantvätt). Renoverad 1999
Z-gatan 5 har 1 tvättstuga med 2 tvättenheter (en spontantvätt). Renoverad 2001


Tvättstugorna

Föreningens 5 tvättstugor är av hög klass och mycket arbetsvänliga. Under våren 2003 har vi fått nya tvättmaskiner med den modernaste teknik som finns på marknaden. Tvättstugorna ingår i det städavtal vi har med ISS Sverige AB. Enligt överenskommelsen skall tvättstugornas golv sopas och tvättas 1 gång per månad. Det innebär att var och en som använder tvättstugorna skall sopa och vid behov även svabba av golven. ISS skall också 1 gång per månad torka av alla horisontala ytor. Sopkärlen töms 1 gång per vecka. Väggar, lufttrummor och ventiler avtorkas 1 gång av kvartalet.

Torktumlare
Filtren i torktumlarna (som finns innanför den nedre luckan) måste rengöras med den vidhängande borsten och ludden sopas upp. Detta för att dels ha effektiv torkning och undvika överhettning.

Torkskåpet
Filtren i undersidan av torkskåpets tak skall torkas av med en fuktig wettexduk eller liknande liksom golvet i torkskåpet. I annat fall kommer lakan mm att bli dammiga i torkskåpet.

Mangeln
Följ noga bruksanvisningen i synnerhet beträffande mangelduken.

Tvättmaskinerna
Tvättmedelsfacket skall göras rent efter användning för att inte riskera att fasttorkade och mögliga tvättmedelsrester går in i nästa tvätt.

Lämna tvättstugan i det skick du själv vill finna den!


Exempel 4

Tvättstugor

Ett område som ofta skapar osämja bland grannar är just tvättstugan. Därför är det viktigt att du tar hänsyn till de regler som finns och lämnar tvättstugan i det skick som du själv vill finna den i nästa gång du tvättar. Om problem uppkommer löses dessa bäst och helst genom en god ton till varandra.

Det finns 4 st tvättstugor inom föreningen. Varje lägenhet är hänvisad till sin speciella tvättstuga. I varje tvättutrymme finns 2 st tvättmaskiner, en torktumlare, 2 st torkrum samt ett mangelrum.

Bokning av tvättid sker med det tvättlås som följer lägenheten. Tvättstugorna skall disponeras i princip bara av den som bokat tid, och denne behöver inte släppa in någon annan på den egna tvättiden. Om ett bokat tvättpass inte börjat utnyttjas 1 timma efter starttid kan den bokade tiden övertas av annan medlem.

Tvättpassen är måndag – söndag kl:
08-12
12-16
16-19
19-22

Torkrummen skall tömmas senast 1 timma efter avslutat tvättpass. Slå inte av strömmen efter fullgjord tvätt, den stängs av automatiskt kl 22.00.

Har tvättlås eller dess nyckel förekommit beställes nytt genom att ringa Felanmälan. Bokning av tid med en papperslapp duger inte och behöver inte respekteras.

Skötselregler
Tvätta inte bygel-BH i tvättmaskinen. Byglarna kan lossna och åstadkomma stopp och skador i tvättmaskinen. Använd alltid en tvättpåse.

Undvik överdosering av tvättmedel, portionera endast så mycket tvättmedel som behövs för din tvätts vikt.

Efter utförd tvätt skall:
- tvättlåset flyttas
- göra rent efter sig på golven i såväl tvättstuga och torkrum
- rengöra filtren i torktumlaren fritt från fiberdamm
- torka rent tvättmedelsfacken så att algbildning förhindras och därmed svarta smutsfläckar på kläderna, lämna även luckorna till facken öppna efter fullgjord tvätt

Mattor
Det är inte tillåtet att tvätta mattor i de vanliga tvättmaskinerna. Mattor kan däremot tvättas i någon av de grovtvättmaskiner, som finns i tvättstugorna Lövskogsgatan 7 och Fricksgatan 4. Medlem som normalt inte tvättar i dessa tvättstugor kan hämta nyckel hos fastighetsskötaren och boka tid i vanlig ordning. Följ skötselanvisnigarna som hänger på väggen.

Tvättstugorna har nya maskiner (tvättmaskiner 2004 och torktumlare 2005) och är relativt nyrenoverade.
Lite si och så med städning efter tvätt är det förstås alltid. Bättring!

Tvättider
Alla dagar 07.00 - 22.00

Längden på tvättpassen framgår av bokningstavlan.

Bokning
Från och med den 4 april 2005 bokas tvättider via elektronisk bokningstavla utanför tvättstugorna eller via Internet; bokning.kalkonen.se. Du behöver din nyckelbricka alt de sista åtta siffrorna på brickan och din kod. Saknar du kod, kontakta fastighetsskötaren.

Tvättstugan
Tvättmaskinerna skall vara tömda när Ditt tvättpass är slut. Tumlare och torkskåp får användas upp till en timme efter avslutad tvättid. Därefter skall tvätten vara borttagen. Automatmaskinerna används endast till normal hushållstvätt. Mattor, filtar, överdragskläder o dyl tvättas i grovtvättmaskinen (se nedan).

Rengöring
Städa efter Dig! Torka av maskinerna och sopa golvet! Var speciellt noga med att ta hand om utspilld tvätt- och sköljmedel. Skölj ur tvättmedelsfacken!

Felanmälan
Gör felanmälan via felformuläret som finns under Service-Felanmälan. Eller ring fastighetsskötaren på tel xx xx xx (telefonsvarare) eller lägg en lapp i brevlådan, X-vägen 2-4. Tala om vad det är för fel, tvättstugans adress och vilken maskin det gäller. Sätt också en lapp på den trasiga maskinen, så vet nästa tvättare att felanmälan redan är gjord. Observera att föreningen inte har något jouravtal för service av tvättstugorna! Reparationerna utförs under normal arbetstid.

Kvarglömda kläder
Föreningen har inget ansvar för kvarglömda kläder. Ligger kläder kvar vid den månatliga städningen kommer dessa att kastas.

Bruksanvisning för grovtvättmaskinen

Grovtvättmaskinen är en halvautomatisk maskin.

1. Fyll på med varmvatten från kran till lagom nivå (mätare finns på sidan och du kan titta in i maskinen medan du fyller.

2. När det är klart stänger du och kopplar på motorn. (Den sköter själv att byta riktning på rotationen)

3. Troligen måste du värma ytterligare om du vill ha 60 grader eftersom kranen ger max 45-55. STÅ KVAR tills det blivit 60 grader (Ta med läsning! Vatten kräver mycket energi för att bli varmt.).

5.Tvätta den tid du tror behövs.

6. Töm vatten med vredet, för hand. Skölj med kallvatten på samma sätt.

7. Stoppa maskinen manuellt. För att kunna öppna trumman måste du chansa och gissa var luckan hamnar när du öppnar!

8. Centrifugera. OBS! Om det är tungt (det är det oftast) måste tvätten läggas helt centriskt!

Lycka till! (Det behövs första gången!)

OBS! Glöm inte stänga värmen när rätt temperatur uppnåtts!
Exempel 5

Tvättstugan finns i våningsplan 1. Ingång från trapphuskorridoren

Tvättstugan

För att allt ska fungera i tvättstugan bör vi känna till vissa saker.

I tvättlistan antecknar du vilken dag och tid du avser att tvätta.
Endast ett tvättpass får bokas per gång.

Tvättider: Alla dagar 7-12. 12-17. 17-22

KOM IHÅG! Har man inte påbörjat tvättpasset inom 2 timmar kan man inte göra anspråk på bokningen vid detta tillfälle.

Efter att ha använt tvättstugan - mangel - torkskåp - eller tumlare ska man också använda Dammsugare och Golvmopp.
Vi bör sträva efter att få så god och trivsam Tvättstugemiljö som möjligt.

Har du någon anmärkning eller något du vill ändra på så meddela vicevärden.
Exempel 6

Föreningens tvättstugor

Tvättstugorna ligger längst ner i husen med lägenheter ovanför, det är olika tider beroende av storleken på husen.

Trivselregler
Det är viktigt att vi följer de anvisningar som finns uppsatta i tvättstugan. Arbetet går lättare, och våra maskiner håller längre. Om något försvinner eller går sönder blir det vår gemensamma kostnad att återställa i ursprungligt skick.
Naturligtvis gör vi rent i tvättstuga och torkrum efter vårt tvättpass, torkar av maskinerna och tvättar golven. Glöm inte doseringsfacket och luddfiltren. Det är viktigt att vi lämnar tvättstuga och torkrum i det skick som vi själva vill finna dem i nästa gång vi tvättar.
Kontakta Fastighetsskötaren om något är trasigt, tel xx xx xx.
Tänk på att hålla tvättiderna och att ta bort låset efter avslutat tvättpass.
Exempel 7

Tvättstugor

Vi har 2 tvättstugor på varje område. I varje tvättstuga finns 2 tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp, kallmangel samt strykutrustning.

Vi bokar tvättstugan genom den bokningscylinder som man erhåller när man flyttar in. I tvättstugan finns en bokningspanel där du låser fast din cylinder på utvald tid.

Du måste påbörja tvättningen senast 1 timma efter bokad tid. Om man inte påbörjat tvättningen inom 1 timme står det fritt för annan att ta tvättstugan i anspråk.

Varje bokning omfattar 4 timmar. Anser du att det är för kort tid, så kan du köpa en extra cylinder så du kan boka dubbla tider.
Extra cylinder köper du av vice värden.

När tvätttiden avslutas

Du som använder tvättstugan är skyldig att städa efter dig. Städningen omfattar rengörning av luddfiler under torktumlaren, avtorkning av torkskåpet, rengörning av tvättmaskiner samt rengörning (skurning) av golv i tvätstugan samt entren.
Exempel 8

Tvättstuga

Detta är information till dig som är/kommer att flytta till ________.

Tvättstuga
Det finns två tvättstugor i fastigheten. En mellan port 8 och 10 och en mellan port 16 och 18.
Tvättstugorna har 5 bokningspass om tre timmar mellan klockan 7 och 22.00.
Tvättstugorna är nyrenoverade (klara februari 2004).

Bokningssystemet som är installerat gör så att det endast är du som har tvättid som kommer in i tvättstugan alternativt du som hade tvättstugan kan torka en timma längre.

Det finns två normala tvättmaskiner och en grovtvättmaskin i varje tvättstuga. De normala bokas separat och om du avser att använda alla tre tvättmaskinerna måste du därför göra två bokningar samma tid.

Glöm inte att göra rent efter dig i tvättstugan och i torkrummet. Torka ur tvättmedelsfacken och ta bort dammet ifrån torktumlaren. Torkrummet bör också ses efter. Släng sopor i sopkorgen och torka upp på golven efter dig. Utrustning för golv hänger på väggen vid tvättmaskinerna.

Städutrustningen som står i tvättstugan är till för att användas där. Se till att du lämnar tvättstugan i det skick som du förväntar dig att möta den. Vi har vid ett flertal tillfällen blivit av med rengöringsprodukter och därför få ni själva tillhandahålla dessa.


Tipsa en vän


Skriv till media ! NU !!!


FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)Sök på denna sajt om bostadsrätter.
Relevans Datum

  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan

Bredband / ADSL - Sanningen om Sveriges internetleverantörer !


© 2009 - Uppdaterad 2013-01-13