Skrivelse till styrelsen 030217

Följande synpunkter på styrelsens enda informationsutskick 2003 (2003-12-13, "Nr 1 2003 December"), där jag saknade all väsentlig information, skickade jag till styrelsen.

Jag har tidigare, vid ett flertal tillfällen, tagit upp önskemål om information från styrelsen. Att vi fått den information som delades ut för några dagar sedan är bra, men det är inte tillräckligt!

Det finns tre informationspunkter som går före allt annat (varav inget ingick i styrelsens utskick);

1. Vicevärdstjänsten.
Som jag nämnt tidigare bistår jag gärna styrelsen med hjälp här om styrelsen inte anser sig hinna med allt som krävs för att omedelbart tillsätta denna tjänst. Det är av extrem vikt att detta utreds till fullo och på ett kvalificerat sätt, eftersom vi inte har råd med några misstag i detta läge. Utan en kompetent framtagen arbetsbeskrivning i relation till andra parametrar ligger vi risigt till, inte minst genom ännu fler onödiga och stora kostnader och genom att föreningens problem riskerar att inte kunna rättas upp.

2. Värme- och ventilation.
Vad händer här? Har det hänt något överhuvudtaget? Har det tillkommit kostnader efter revisorernas redovisning vid årsmötet 2003 (och vad tillkommer framöver)? Ser styrelsen något slut på historien, och i så fall när (och vad är det som pekar på detta)?

Varför har det varit så väldigt tyst om detta fast vi nu befinner oss i vinterklimat (där det när som helst kan bli bra mycket kallare än vad det är just idag). Detta är några av många frågor medlemmarna har, och som styrelsen måste informera om. Ifall medlemmarna får frysa ännu en vinter kan man nog förutsätta att missnöjet brer ut sig ännu mer.

Men det handlar inte bara om detta. Det handlar även om att våra pengar används på ett vettigt sätt av en styrelse bestående av "rookies" (för att undvika missförstånd är det kanske bäst att nämna att detta hade gällt även om jag valt att ingå i styrelsen, så förstå mig rätt). Jag kan inte se om något gjorts, men jag kan se mycket av det som fortfarande (ett år efter att man ansåg sig klara) INTE åtgärdats (för att inte tala om alla obesvarade frågor som kvarstår). Jag vidhåller därför å det bestämdaste vad jag sagt tidigare, dvs att ingen lösning kommer att uppnås förrän detta gjorts till en rättssak.

Återigen, det finns inga andra alternativ, och styrelsen kan inte låta sig luras av att konsulten L.H. m.fl. försöker ge sken av att något görs eller att något kommer att åtgärdats framöver. Detta är mer än osannolikt! Det ligger bara i ansvarigas intresse att på olika sätt försöka dra ut på detta så länge som möjligt.

Eftersom jag pratat med såväl entreprenörer som konsulter vet jag att de alla anser att slutbesiktning gjorts. Detta är rent ut sagt urbota korkat, och ingen kan vara så dum att man tror på detta, när man så enkelt kunde se hur mycket som återstod. Om arbetet med värme och ventilation en dag slutförs ska slutbesiktning göras på korrekt sätt. Av en opartisk och kunnig besiktningsman, och utan att direktiven till besiktningsmannen ställs av entreprenörer och konsulter (entreprenörer ska INTE vara med vid besiktningen, så som det fungerat vid de andra slutbesiktningarna). Och det ska inte göras i av entreprenörer/konsulter utvalda bostadsrätter, utan det ska göras i samtliga bostadsrätter såväl som i alla andra utrymmen. Besiktning ska inte bekostas av föreningen!


3. Legionellan.
Vad är aktuell status? Vad har gjorts så här långt? Är alla åtgärder vidtagna? Är det något som kvarstår? Är vattnet drickbart idag? Eller ska medlemmarna fortsätta att slösa vatten och pengar genom att spola 4 minuter eller mer varje gång något vatten behövs (dvs ett större slöseri än de i medlemsutskicket nämnda läckande toalettstolarna)? Sker det någon uppföljning eller löpande kontroll att legionellan inte kommer tillbaka? Om det är så att man kan dö av legionellabakterien tycker jag detta – om något - borde vara ett tillräckligt gott skäl för att informera medlemmarna om allt runt detta, eller hur?


Ovanstående nämnda tre punkter går före allt annat. När medlemmarna i stället får en kortfattad information om belysning på parkeringsplatser och stolpar (även om detta naturligtvis är jättebra i sig) så är risken stor att man upplever det som att man försöker mörka allt precis som det fungerat under tidigare år. Inte minst med tanke på hur det fungerat historiskt sett så är det således av särskild betydelse att medlemmarna får någon form av information om vad som händer.

Klarar styrelsen inte av att hantera information till medlemmarna så går det att lösa på annat sätt (ev. genom att jag - för allas bästa - bistår styrelsen med hjälp här... men jag vill helst slippa denna bit). Det är inte hållbart att bara ignorera alla som bor i GoaGubbar.

Jag undrar vilka förslag styrelsen har för att medlemmarna ska få den information de är berättigade till? Jag är definitivt inte ensam om att undra hur mina pengar används.

Tipsa en vän
  Pusha


Skriv till media ! NU !!!


FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)Sök på denna sajt om bostadsrätter.
Relevans Datum

  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan

Bredband / ADSL - Sanningen om Sveriges internetleverantörer !


© 2009 - Uppdaterad 2013-01-29