Regler för parkeringsplatser

Garage & Parkeringsplatser

183 Garage, 74 P-platser samt 41 besöksplatser

Inom föreningen finns 183 garage med uttag för motorvärmare samt 74 P-platser utomhus - utan eluttag. Dessutom finns 41 st P-platser för besökande.

Garage på _____________ kostar 250:-/mån i hyra. Övriga garage, som är något större, kostar 300:-/mån. P-plats utomhus kostar 100:-/mån

Kontakta ____________ på _________, tel _____________ om du vill hyra plats.

Besöksparkering
Det finns 41 P-platser fördelade på olika platser inom området för våra gäster. Där gäller högst 6 tim fri parkering med P-skiva. Skall besökaren stå längre tid, t.ex. över helgen, krävs parkeringstillstånd som skall ligga väl synlig i rutan. Den ska innehålla bilens registreringsnummer, datum och vara signerad av någon i styrelsen. Tillståndet kan du erhålla från alla medlemmar i styrelsen. Boende i föreningen hyr självklart sin egen P-plats.

Parkering

Boendeparkering

Som boende i Axet kan Du minska parkeringskostnaden genom att ansöka om boendeparkeringstillstånd från kommunens enhet Boendeparkeringstillstånd (tel xx xx xx). Styrelsen har uppvaktat kommunen för att ordna fler bilparkeringsplatser.

Städnätter
Tänk på att det råder parkeringsförbud vissa nätter, studera därför gathörnens skyltar noggrant. Vill Du inte parkera på gatan kan Du försöka hyra parkeringsplats i någon av de kringliggande fastigheterna. Kontakta i så fall respektive fastighets värd - namn och telefonnummer är ofta anslaget i trapphusen.

Parkering på gårdarna
Endast de som utför arbete åt föreningen och har parkeringstillstånd får parkera på gårdarna. Andra får endast köra in vid i- och urlastning. Ett parkeringsföretag bevakar att parkeringsförbjudet efterlevs och tar ut en avgift vid överträdelse.

Motorcyklar och cyklar

Inte heller motorcyklar får parkeras på gårdarna. Det är alltså inte tillåtet att t.ex. parkera motorcyklar i cykelställen. På gatorna finns många P-platser för MC där det inte kostar något att parkera. Parkeringsvakterna (tel xx xx xx) kan upplysa om vilken som är närmast.

Cykelparkering
Använd cykelställen. Annars riskerar cykeln att vara i vägen för passage och arbete som ska utföras.


Trafik och Parkeringsplatser
Maximalt tillåten hastighet i området är 10 km/timme. Farthinder placeras därför ut sommartid (i samband med vårstädningen), men samma regler gäller naturligtvis även vintertid.

Besöksparkeringar får inte utnyttjas av boende mer än mycket temporärt eller enligt nedan angivna villkor.

Den som behöver permanent P-plats ansöker om detta via HSB som sköter administrationen.
Turordningssystemet är följande:
Alla lägenheter har förtur till en styck P-plats. Det vill säga, om någon lägenhet som inte har P-plats plötsligt behöver en, kommer denna att lämnas förtur.

De lägenheter som har två platser under tak kommer att vid behov anvisas en plats utan tak. Här gäller regeln sist in, först ut.

För den som står i p-plats kö, kan styrelsen bevilja temporärt skriftligt tillstånd att nyttja besöksparkeringarna till p-plats.

Dubbelparkering, parkering i vändzon eller parkering utanför P-markerat område får inte förekomma.

I övrigt hänvisas övriga till parkeringen mellan skolan och dagiset vid infarten till området.

Styrelsen kommer att agera för att detta efterlevs.


Parkeringsinformation


Föreningens parkeringstillstånd för år 2005 har delats ut. Ett tillstånd per hushåll till att börja med, eftersom flertalet inte nyttjar fler. Kontakta expeditionen i annat fall.

Parkeringstillstånden krävs för parkering i parkeringsfickorna utmed infartsvägarna. Se karta anslagen i Pratbubblan. Tillståndet skall ligga antingen på instrumentbrädan eller fästas i vindrutan framför förarplatsen med texten väl synlig utifrån. Tillstånden får endast nyttjas av boende inom Brf Blåklinten.

Vi vill även göra er uppmärksamma på att parkeringstillstånd inte krävs för besökande när de nyttjar besöksparkeringarna. Besöksparkeringarna får heller inte nyttjas av boende inom föreningen. Besöksparkeringarna är heller inte avsedda för medlemmars eventuella tjänstefordon.

Avställda fordon får endast ställas upp i den egna carporten.
Husvagnar och husbilar får endast ställas upp för av och pårustning under maximalt 7 dygn och får då ej nyttja fler parkeringsrutor än en.

Felparkerade fordon kan komma att fotograferas. I övrigt tillämpas vägtrafikförordningens bestämmelser för parkering.

Frågor rörande parkeringsbestämmelser hänvisas till vicevärden eller till polismyndigheten.


Parkering/garage

Föreningen tillhandahåller 188 utomhusparkeringsplatser. Kostnad 75:- kr /månad.

Tillsammans med Brf Notarien har Domaren en garagesamfällighet med 244 garageplatser. Kostnad 300:- kr/månad för medlemmar i Notarien och Domaren.

Parkeringsplatserna hyrs ut av föreningens Fastighetskontor tel. xx xx xx.


Gästparkeringar

Var ska dina gäster parkera sina bilar ?

På varje område finns ett antal gästparkeringar. Namnet talar för att vi som bor på området inte ska ställa våra bilar på dessa parkeringar.

Gästparkeringarna är placerade lite olika på de olika nedfarterna. På informationstavlan vid varje nedfart kan man se var dessa parkeringar är belägna.

För oss som bor på området, och har mer än en bil per familj, kan hyra sin egen parkering av föreningen.

Där kan man också hyra uppställningsplats för husvagnar.

Problem den senaste tiden
Många har klagat på att det nu finns för få gästparkeringar och att föreningen borde ordna mera parkeringsplatser.

Till de som har den uppfattningen kan då upplysas om att denna fråga har tidigare behandlats av styrelsen, som anser att det finns tillräckligt många parkeringsplatser på området. Kraven från samhällets sida är att det ska finnas 0,8 parkeringsplatser per lägenhet. Föreningen har 1,3 parkeringsplatser per lägenhet. Styrelsen har tidigare frågat de som framfört önskemålen hur dessa gör i de fall att dom ska göra ett besök hos vänner och bekanta som bor i villor. Oftast har svaret blivit att då får man parkera på gatan.
Parkering för boende i föreningen.

Egen bilparkering.

Bilparkering.
I intilliggande kvarter har föreningen egen bilparkering med utrymme för 65 bilplatser. 40 av platserna är utrustade med uttag för el och 25 är utan. Nuvarande månadskostnad 120 kr för elplats och 89 kr för plats utan el.

Cykelparkering.
För cyklar (ej MC/moped) finns på innergårdarna 11 st inre utrymmen varav 9 finns vid entreér och 2 större cykelrum med ingång från Brynäsgatan. På innergårdarna finns tre stora cykelställ med tak.


Tipsa en vän

Skriv till media ! NU !!!


FORUM

Är det något du undrar om avseende parkering till bostadsrätter? Har du några tips?

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)

Sök på denna sajt om bostadsrätter.
Relevans Datum

  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan

Bredband / ADSL - Sanningen om Sveriges internetleverantörer !


© 2009 - Uppdaterad 2013-01-13